Jump to content


* * * * * 1 votes

ŞEYTAN AYETLERİ İSLAMIN GERÇEĞİ


 • Please log in to reply
27 replies to this topic

#1 zerdust

zerdust

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.256 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 03:40 ÖS

ŞEYTAN AYETLERİ İSLAMIN GERÇEĞİ

"Gördünüz mü Lat'ı, Uzza'yı, Menat'ı; İşte bunlar yüce turnalardır, şefaatleri de elbette ki umulur."Muhammed
"Şeytan Ayetleri" diye ünlenen sözlerin önce Kuran'a ayet olarak sokulduğu, bu sözlerde "Lat, Uzza, Menat" adlı tanrıçalar övüldüğü için putataparların, peygamber ve inanırlarıyla birlikte secde ettikleri, bir olay olarak kaynaklarda yer alır. Konu, bilim namusu içinde ve soğuk kanlı olarak tartışılmalıdır. Telaşa, heyecana gerek yok. Ortada bir olgu, bir gerçek varsa -ki vardır-, "hayır yok böyle bir şey" demekle yok olmaz.

Kimi polemikçiler, Humeyni'nin cinayete azmettirici fetvası doğrultusunda tutumlar sergilediler. Ve saldırı üstüne saldırıda bulundular.

Şimdi, olayın gerçekliğini dile getiren kanıtları görelim:

1-"Şeytan Ayetleri" olayına değindiği , bu olayı dile getirdiği savunulan ayetler:

a) Hacc suresinin 52. ayeti ve izleyen ayetler.

52. ayette, her peygamberin okuduğu şeye, şeytanın bir şeyler kattığı ama tanrının, şeytanın kattığını hükümsüz bıraktığı ve kendi ayetlerini geçerli -sağlam kıldığı, anlatılır. Görüldüğü gibi anlatım, Şeytan Ayetleri diye bilinen ayetlerin, Kuran'a sokulup sonra çıkarıldığı, sokanın şeytan, çıkaranın da Cebrail aracılığı ile tanrı olduğu yolundaki ifadelere uygundur. Zaten tefsirler de bunu için bu ayetleri, olayın yansıtıcısı olarak görürler. 52.ayetten sonraki ayetlerde de aynı olaya uygun anlatımlar bulurlar.

cool.gifİsra suresinin 73. ve 75. ayetleri:

Bu ayetlerin anlamları şöyledir:

"Ey Muhammed! Seni, sana vahyettiğimizden uzaklaştırıp daha başkasını ileri sürerek bize iftira etmeye sürüklüyorlardı nerdeyse. O zaman seni dost bulacaklardı. Eğer seni pekiştirmiş olmasaydık, andolsun ki, onlara eğilim gösteriyordun, az kalsın. O zaman sana, yaşamı da , ölümü de kat kat azab biçiminde tattırırdık. Sonra da bize karşı bir yardımcı bulamazdın."

2-Hadisler:

Hadis 1: "Peygamber Mekke'de Necm suresini okurken secde etti ve onunla birlikte,-aldığı toprağı alnına götüren yaşlı birinin dışında Müslüman ve putatapan herkes secde etti." Kaynak: Buhari (hadis no:555), Tirmizi ve öteki hadis, fıkıh kitapları.

SORU:

1-Peygamberin can düşmanı diye nitelenen putataparlar nasıl oldu da, Muhammed ile bir araya gelebildiler?

2-Putataparlar nasıl oldu da, Muhammed ile birlikte secde ettiler?

Bu soruların karşılığını bulabilmek için, bundan sonraki iki hadis iyi incelenmelidir.

Hadis 2: "Peygamber Mekke'de iken Necm suresini okuyordu, Lat'ı, Uzza'yı ve bir öteki, üçüncü (put) olan Menat'ı gördünüz mü ?" diyen yere gelince şeytan, peygamberin diline şunu atıverdi

"İşte bunlar, yüce turnalardır. Şefaatleri de elbette ki umulur." Bunun üzerine putataparlar:

"Muhammed daha önce değil, bu gün tanrıçalarımızı iyi sözlerle andı!" dediler.

Yine bunun üzerine Peygamber secde etti ve onlar da secde ettiler. İşte bu nedenle de Tanrı şu ayeti indirdi:

"(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir peygamber yoktur ki, şeytan onun okudukları arasına, bir şeyler katıp bırakmasın. Tanrı, şeytanın bıraktığını bozar, kendi ayetlerini güçlendirir. Tanrı bilendir, hikmetlidir." (Hacc suresi, ayet:52) (Anlatan Peygamberin arkadaşları: Abdullah İbn Abbas'ın da içinde olduğu bir topluluk. Kaynak: Süyuti, İbn Hacer)

Ve çok açık görülüyor ki:

Putataparların Peygamberle birlikte secde etmelerinin nedeni :"Peygamberin üç putu (Lat, Uzza, Menat) öven sözlerle anması ve bunu, ayet olarak okumasıdır." Bu sözlerin oluşturduğu ayetler, tanrının ayetleri değil "şeytanın ayetleri"dir. Bu ayetler sonradan sureden çıkarılmıştır. Hacc suresinin 52. ayetinde anlatılanda budur.

Bu konuda uzun söze gerek yok. İslam dünyasının en büyük uzmanlarından Suyuti ve İbn Hacer "hadis"i sağlam ve olayı gerçek kabul ediyorlar. Süyuti'de, İbn Hacer'de hangi hadisin sağlam, hangisinin çürük olduğunu en iyi bildikleri İslam dünyasında kabul edilegelmiş uzmanlardır. Ve bunlar için de "dinsiz, İslam düşmanı" suçlaması yapılamaz.

Kısacası:

1."Şeytan Ayetleri" olayı gerçektir. Bunu yok sayma çabaları da boşunadır.

2.Diyanet İşleri Başkanlığı en büyük İslam otoritelerince de sağlam kabul edilen hadise dayalı ayetlerle destekli bu olayı yok sayma yerine ülkede kimseye yararı olmayan din terörünü kınayıcı çabalara girse çok daha yararlı bir tutum göstermiş olurdu. Çünkü gerçek olduğu halde bu olaya "iftira"dır, "dinsizlerin uydurmasıdır" biçimindeki sözler, cinayete azmettiren fetvalara çanak tutmaktan başka bir şeye yaramaz.
Ben deliyim..
Ben buralara ait değilim.
Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem,
surlarla çevrili bir şehrim,
on ikiden sonra volta attığım caddelerim
kızıl sakallı bir dayım birde sarı saçlı yarim var benim..


YAŞASIN HALKLARIN YARALI KARDEŞLİGİ:

#2 ilim

ilim

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 803 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 08:14 ÖS

Özgürce, öncelikle sen şeytana inanıyor musun?

2.)Şimdi bu ayet haşa şeytan ayeti oluyorsa, diğerleri Allah'ın gönderdiği ayetler mi oluyor?

3.)Eğer, diğerleri Allah'ın ayetleri ise, "o ancak vahiyle konuşur" veya "bu Kur'an da şek ve şüphe yoktur" gibi ayetler nedir?

4.)Ayrıca, "bunlar yüce turnalardır" "şefaatleri umulur" cümlelerini nereden çıkardın?

5.)Son olarak, Hz Muhammed aleyhisselam, Kur'anı en iyi bildiği halde ve Allah onunla konuştuğu halde, o haşa ve kella şeytan ayetini farketmemiş, sen mi farkediyorsun. Ayrıca, Allah, resulüne haşa ve kella şeytan ayetini bildirmemiş..

Bu dünya imtihanında, kabre imanla girmek varken, zorla kendimizi hem bu dünyadaki cehenneme ve hem de ahiretteki cehenneme atıyorsunuz. Fakat, zarara kendi rızasıyla girene acınmaz ve merhamet edilmez.
Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket imansızlıktır.

#3 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 08:54 ÖS

QUOTE
Özgürce, öncelikle sen şeytana inanıyor musun?

2.)Şimdi bu ayet haşa şeytan ayeti oluyorsa, diğerleri Allah'ın gönderdiği ayetler mi oluyor?

3.)Eğer, diğerleri Allah'ın ayetleri ise, "o ancak vahiyle konuşur" veya "bu Kur'an da şek ve şüphe yoktur" gibi ayetler nedir?

4.)Ayrıca, "bunlar yüce turnalardır" "şefaatleri umulur" cümlelerini nereden çıkardın?

5.)Son olarak, Hz Muhammed aleyhisselam, Kur'anı en iyi bildiği halde ve Allah onunla konuştuğu halde, o haşa ve kella şeytan ayetini farketmemiş, sen mi farkediyorsun. Ayrıca, Allah, resulüne haşa ve kella şeytan ayetini bildirmemiş..

Bu dünya imtihanında, kabre imanla girmek varken, zorla kendimizi hem bu dünyadaki cehenneme ve hem de ahiretteki cehenneme atıyorsunuz. Fakat, zarara kendi rızasıyla girene acınmaz ve merhamet edilmez.


İlim, "Sen şeytana inanıyor musun?" sorundan şeytan ayetleri konusunu iyi bilmediğin anlaşılıyor. Şöyle ki;
Şeytan ayetleri konusunu iddia edenlerin şeytana inanması gerekmiyor. Onlar demiyor " O ayetleri şeytan fısıldadı" diye. Bunu öne süren Muhammed.
Yani, hırsızlık yapan birinin "Şeytana uydum" demesine benziyor Muhammed'in şeytan iddiası.

3. sorun Hacc 52 ayetine terstir. İnanan biri olarak Kur'an'a aykırı düşmemelisin.

4. sorun, Taberi'dendir. Olay şöyle:

Resûlullah, kavminin yüz çevirdiğini görünce bu ona çok ağır geldi. Allah’tan kavmi ile kendisini birbirlerine yaklaştıracak bir şey inmesini temenni etti. Cenab-ı Allah Necm suresini indirdi. O da okudu. Bu esnada şeytan gönlünden geçirip de kavmine getirmek istediği şeyi onun lisanına atıverdi: “Bunlar yüce kuğu kuşları (tanrıçalar)dır ve elbette onların şefaatleri umulur” Kureyşliler bunu işitince sevindiler ve onu dinlemek üzere yaklaştılar… O, sureyi bitirince secde etti. Onun secde ettiğini gören mü’minler de onun getirdiğini tasdik ederek secde ettiler. Mescitteki müşrikler de secde ettiler… Secde haberi, Habeşistan’a hicret etmiş Müslümanlar’a da ulaştı. Bir kısmı orada kalıp, bir kısmı Mekke’ye hareket etti. Sonra, Cenab-ı Allah, Peygamber’e, “Benim indirmediğim şey söyledin!” dedi. Resûlullah üzüldü, Allah’tan korktu. Bunun üzerine Allah bu âyeti (Hac, 52) indirerek onu teselli etti, Şeytanın ilka ettiğini neshetti” (Taberî, 27/187-188).


5. sorun da, 3.sü gibi Hacc 52'ye terstir. Ben sana sorayım:
"Kur'an; ' Hiç bir peygamber yoktur ki şeytan okudukları arasına kendinden sözler katmamış olsun. Allah, şeytanın oyununu bozar, ayetlerini güçlendirir.' diyorken sen neye dayanarak "peygamber farketmedi de sen mi farkettin" diyorsun?

#4 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 09:10 ÖS

Şeytan ayetleri gerçeğini tam anlayabilmek için aşağıdaki linkten İlhan Arsel'in yazısını okumanızı öneririm.

http://www.ilhan-ars...salar1/M28.html

Yalnız yazının sonuna Muhammed'in sözünü ilave edin:
"Leküm dinüküm veliyedin" Size dininiz size, benim dinim bana"
Bu ayet, (tepkiler üzerine) pazarlığı sonlandıran ayettir.

#5 zerdust

zerdust

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.256 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 09:52 ÖS

bılmıyorum ama seytana bır kın beslemıyorum ben oda bızım gıbı dıne gore tabı sonrada yaratılan garıplerden bırı ve hakkıda ısyan etmek biggrin.gif
Ben deliyim..
Ben buralara ait değilim.
Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem,
surlarla çevrili bir şehrim,
on ikiden sonra volta attığım caddelerim
kızıl sakallı bir dayım birde sarı saçlı yarim var benim..


YAŞASIN HALKLARIN YARALI KARDEŞLİGİ:

#6 ilim

ilim

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 803 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 10:28 ÖS

QUOTE
İlim, "Sen şeytana inanıyor musun?" sorundan şeytan ayetleri konusunu iyi bilmediğin anlaşılıyor. Şöyle ki;
Şeytan ayetleri konusunu iddia edenlerin şeytana inanması gerekmiyor. Onlar demiyor " O ayetleri şeytan fısıldadı" diye. Bunu öne süren Muhammed.
Yani, hırsızlık yapan birinin "Şeytana uydum" demesine benziyor Muhammed'in şeytan iddiası.
(Taberî, 27/187-188).5. sorun da, 3.sü gibi Hacc 52'ye terstir. Ben sana sorayım:
"Kur'an; ' Hiç bir peygamber yoktur ki şeytan okudukları arasına kendinden sözler katmamış olsun. Allah, şeytanın oyununu bozar, ayetlerini güçlendirir.' diyorken sen neye dayanarak "peygamber farketmedi de sen mi farkettin" diyorsun?1. Kur'an Allah kelamıdır. İnsanların en beliği olan Hz Muhammed aleyhisselamın hadis-i şerifleri bile Kur'an ile okunduğu vakit hemen farkediliyor. Yani, hadis-i şerifler bile Kur'anın belağatına yetişmiyor.

2. "o ancak vahiyle konuşur" ve "Kur'anda şüphe yoktur" ayetleri vardır.

3."şeytanın oyununu bozar" cümlesinden ne anlıyorsun?

4. Madem hadislerden örnek vererek davanı kanıtlamaya çalışıyorsun. Ben de sana bir hadis söyleyeyim. Bir gazvede ordu susuz kalıyor ve su bulunamıyor. Hz Muhammed aleyhisselam, bir parça su istiyor ve elini içine sokuyor ve parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Bütün ordu o sudan abdest alıp, içiyorlar. Bu hadisin ravileri manen bir ordu kadardır. Çünkü, bunu rivayet eden bir orduyu şahit göstererek rivayet ediyor. Bütün ordu bu rivayeti duyduğu halde yalanlamıyor. Demek, bu hadisin ravileri manen bir ordu kadardır. İşte, bunun gibi binlerce mucizeyi binlerce kişi nakletmiş. Madem hadisleri referans alıyorsun. Bu hadislere ne diyeceksin.
Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket imansızlıktır.

#7 ilim

ilim

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 803 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 10:29 ÖS

QUOTE(ozgurche @ Feb 6 2008, 09:52 PM) <{POST_SNAPBACK}>
bılmıyorum ama seytana bır kın beslemıyorum ben oda bızım gıbı dıne gore tabı sonrada yaratılan garıplerden bırı ve hakkıda ısyan etmek biggrin.gif


Niçin sevmeyecekmişsin ki...Şu anda ikiniz de aynı vazifeyi yapıyorsunuz. Fakat, sana müjde! Kişi sevdiğiyle beraber olacak...
Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket imansızlıktır.

#8 zerdust

zerdust

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.256 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 10:32 ÖS

ooo olese super sende allahlamı beraber olacan biggrin.gif neyse komık herıf
Ben deliyim..
Ben buralara ait değilim.
Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem,
surlarla çevrili bir şehrim,
on ikiden sonra volta attığım caddelerim
kızıl sakallı bir dayım birde sarı saçlı yarim var benim..


YAŞASIN HALKLARIN YARALI KARDEŞLİGİ:

#9 bLeedrobe

bLeedrobe

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 197 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 10:52 ÖS

ahaha bence şeytan o kadarda kötü değil alt tarafı hakkını aramış sen o kadar didin allahın gözüne girmeye çalış oda desin ki bu miğdesine bile laf geçiremeyene itaat et ahaha yazık valla smile.gif

#10 zerdust

zerdust

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.256 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 10:59 ÖS

ben solcuyum kardesım herzaman haklının yanındayım seytan haklı o konuda
Ben deliyim..
Ben buralara ait değilim.
Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem,
surlarla çevrili bir şehrim,
on ikiden sonra volta attığım caddelerim
kızıl sakallı bir dayım birde sarı saçlı yarim var benim..


YAŞASIN HALKLARIN YARALI KARDEŞLİGİ:

#11 ilim

ilim

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 803 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 11:02 ÖS

QUOTE(bLeedrobe @ Feb 6 2008, 10:52 PM) <{POST_SNAPBACK}>
alt tarafı hakkını aramış smile.gif


Zengin ve şefkatli bir zat bledderobeye hiç yoktan 10 lira veriyor ve diğerine 30 lira veriyor. Bleedrobe ise teşekkür edeceğine "bana hakkım olan 20 lirayı neden vermedin" diyor. Oysa ki, kendisine verilen 10 lira bile hiç yoktan verilmiş. Elbette böyle yapanın elinden 10 lira dahi alınır. Öyle de, şeytanın vücudu, ruhu, zerreleri ve sahip olduğu herşey Allah tarafından verilmiş, yokluktan varlığa çıkarılmış. Fakat bu halde iken bir hak dava edebiliyor. Elbette ahmak şeytan, bu dünyada bazı insanların mertebesinin yükselmesine sebep olduktan sonra, kafir ve münafıklarla beraber cehennemi boylayacaklardır ve bu tam bir adalettir.
Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket imansızlıktır.

#12 zerdust

zerdust

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.256 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 11:05 ÖS

yaw tamam allah vermıs nıye vermıs kım ıstedı ondan bunu canımı sıkıldı neye bole bır gereksımmın duyuyor
Ben deliyim..
Ben buralara ait değilim.
Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem,
surlarla çevrili bir şehrim,
on ikiden sonra volta attığım caddelerim
kızıl sakallı bir dayım birde sarı saçlı yarim var benim..


YAŞASIN HALKLARIN YARALI KARDEŞLİGİ:

#13 ilim

ilim

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 803 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 06 Şubat 2008 - 11:23 ÖS

QUOTE(ozgurche @ Feb 6 2008, 11:05 PM) <{POST_SNAPBACK}>
yaw tamam allah vermıs nıye vermıs kım ıstedı ondan bunu canımı sıkıldı neye bole bır gereksımmın duyuyor


İstemiyorsan sana müjde. Hiç acısız gözünü çıkarıp yok edebiliyorlar. Hemen koş..

Ayrıca, Allah sonsuz Hakimdir. Yani, hikmet sahibidir. Abes iş yapmaz. Mesela, elimizdeki tohumu ekmemizdeki amaç, onun meyveleridir. Elbette bu kainat, Hz Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi bir insanı meyve verse ve Cenab-ı Hak yaratmazsa hikmetsizlik olurdu. Yani, Allah, bu kainatı yaratabilecek kudreti ve ilmi varken yaratmasa elbette hikmetine zıt olurdu. Çünkü, varlık hayrın kendisidir.

Elhasıl, bu kainatın ve insanın yaratılması, Allahın rahmetinin, adaletinin, hikmetinin ve diğer bütün esma-i hüsnasının iktizasıdır. Yoksa Allahın bu kainata haşa ihtiyacı yoktur. Evet, zengin ve şefkatli bir zatın ikram ve ihsan etmesi ihtiyaçtan değil, şefkattendir...
Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket imansızlıktır.

#14 zerdust

zerdust

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.256 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 07 Şubat 2008 - 12:17 ÖÖ

abı hep aynı kelımelerle yazıyorsun nıye boyle
Ben deliyim..
Ben buralara ait değilim.
Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem,
surlarla çevrili bir şehrim,
on ikiden sonra volta attığım caddelerim
kızıl sakallı bir dayım birde sarı saçlı yarim var benim..


YAŞASIN HALKLARIN YARALI KARDEŞLİGİ:

#15 tolonbey

tolonbey

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 7.716 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 07 Şubat 2008 - 01:00 ÖÖ

Sevgili Ilim

Sen ahlinca neyi savundugunu saniyorsun?Tanri esgina.
Senin su gabaginda eccik US olsa inanki arhadasin yazisina inanirdin.Cünkü bunlar gercek.Senin ohur yazarligin yohsa,herkeside kendin gibimi sanma
Benimde bu konuyu irdelediyimde asagidaki durum cihmisti karsima.
Seytan ayatlari kitabini yazari


Yazan Kişi: tolonbay
Tarih: 03-25-06 17:39


Evet,

Gecenlerde bir KARIKATÖR olayini ahli az kafasi calismayan top sahalli uyduruh dinden birkac kisi,ey ahali peygamberimizin Garügatürünü yapmislar gelün gazan galdiralim dedülerde 100 fazla müslüman hayatindan oldu.


Bir sey yaparken önce eccik düsünecez,sornada COHCA gasinacaz,sorna garar vircez.

SAYTAN ayatlarinda Hint asilli Yazar(Rüstü Salman)a idam garari virdi Eranin uyduruh dincileri.

Bir gün didimki hele bahim bu ayatlara bu sahta müsülümanlarmi hahli yohsa Yazar Salman rüstümü?

Amaninbowwwwwwwwwww,ne gördüm biliymisiniz,adam kur,anda ne görmüsse vede o olaylara sahat
olanlarin söyledügünü yazmahdan bahsa sucu yoh garibin.

Seytan ayatlari diye zatan kur,anda geciyor.Emme büzüm cohcana aydun müsülerün bundan habarlari yoh.Birisi gazan galdir didimi,galdiriyo,indir dedümü indiriyor.Kendi ahliyla bir is yaptigi görülmüs deyil.

Olayin asli, Muhammedin putpereslerin 3 tanricasininda adlarini söyliyerek LAT, UZZA, MENAT bunlarda safaat edebülür
deyip putperestlerle beraber secde etmekden kaynaklaniyor.Tabiki burda Muhammedin gayesi putperesleride yanina
cekmek, hatta bir defaya mahsus becerdide.Onlarida secde ettirdi,Yalniz bir yasli putperest Muhammede uymadi.

Ama sonra baktiki bu tahminindende cok büyük bir hata, kendini kurtarmak icin sucu seytanin üstüne
atti ve söyle dedi,Güya Allah demisgibi.

Senden önceki peygamberlerin agizlarinada senin agzina attigi gibi büyük hatalar atmistir
seytan.Ama ben bu atilan sözleri düzelmisimdir.

Bu sözleri duyan bazi müslümanlar bu sözlere kanmis ,ama gerceyi görenler Muhammedin Allahida olaya
katarak bu isten siyrilmaya calismasini hic ama hic dogru bulmamislardir,TIPKI BENIM GIBI:

Peygamberin agzina bu sözleri atabilen SAYTAN vallah bizim agizimizi tuvalet gibi kullanabülür.

Peygamberi saytandan goriyamayan Allah bize niye deyoki kendinizi seytandan goriyin.


Peygamber kendini Seytandan koriyamazsa biz nasil goriyacagiz?

Evet,evet, müslümanlar Ahillarini kullanmah zorundadirlar.Burda Salman Rüstünün hicbir günahi yoktur.Din kitaplarinda ne yaziyorsa onu kitabina yazmis.

Acin kur,ani seytan ayatlarini görün kur,anda.Onuda bizmi gösterelim size.Okadarda zahmete katlanin.Bir seyin aslini astarini arastirmadan ,haydi Salman Rüstüye idam.Ulan beyinsizler,biraz arastirsaniz bu adamin yazdihlari dogrumu deyilmi diye.

Bazi sivri kelleleli insanlar vardir,Kur,andaki bazi ayatlari mümkün olsa celik kasalara kitleyeceklerdir,cünkü bu ayatlarin halka duyurulmasina karsidirlar.
Kur,anin Türkceye cevrilmesine bu nedenle bir yerlerini yirtarlarcasina karsi cikiyorlardi.

Ama artik internet vasitasiyla bütün gercekler halkin önüne serilmekte ve bu sivri kelleliler kudurmaktadirlar.Nasil edelimde bu ayatlari halkin gözünden gizliyelim diye.

Buldularda yolunu.Efendim böyle ayetler yoktur,yalan söylüyorlar,iftira ediyorlar diye basiyorlar yaygarayi,tutturuyorlarda,cünkü Türk halki okuma özürlüdür,okumayi sevmez,kitap okumaz,gazata okumaz.Gercekte armut deyilki olgunlasinca anzina düssün.

Tanri,akli olmayanin,dini olmaz demesi yaninda,
Bunlar DIN akil isi deyil,Nakil isidir diyorlar.Yani dinden Akili atiyorlar.
Akilsiz kelleyle yalanci dolmalar kolay yutturulacagina göre.Dinde akli kullanmak zararlidir.

Böylece bu dolmalari biz saf müslümanlar yutsun diye ahillarimizi bize kullandirmiyorlar.


Salman rüstü kitabina kur,andaki ayeti ad olarak almistir.

Bu gercekleri gizlesinler diye mollalar Salman Rüstüyü ölümle tehdit etmislerdir.

Uyduruh dincilerin isi ve gücü insanlari dogru yoldan saptirip gercekleri gizlemektir .

Sözde coh sevdikleri Allahida kendi hatalarinda nasil kullandiklarini görüyoruz ne yazihki.

Bu yoldaki insanlarin iFLAHI MÜMKÜN DEYILDIR, sevgili arkadaslar.

Isleri gücleri uydurukculuk sikistilarmi Allahida bir sekilde olaya sokup saf müslümanlar
kandirilmaktadirlar.

Inanmiyorsaniz,birde siz arastirinda görün ne dümenler döndüyünü..

Kalin saglicahla.

tolonbay
#16 nerites

nerites

  Member

 • Normal Üye
 • PipPip
 • 25 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 07 Şubat 2008 - 01:47 ÖÖ

Eger bu olay dogruysa Muhammed kurnazca putperestlerin yanında onların putlarına da atıf yaparak hem sempatilerini kazanmak hem de belki onlardan istediği birşeyi almak istemis daha sonra kendi ümmetinin içine gelince veya daha da güçlenince ya bana onları şeytan fısıldadı zaten her peygamdere de olmuştur öle şeyler olur öyle diye bi ayet indirerek olayı çözmüştür. Bu kadar basit.

#17 Andromeda

Andromeda

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.238 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 07 Şubat 2008 - 09:12 ÖÖ

QUOTE(ilim @ Feb 6 2008, 10:28 PM) <{POST_SNAPBACK}>
1. Kur'an Allah kelamıdır. İnsanların en beliği olan Hz Muhammed aleyhisselamın hadis-i şerifleri bile Kur'an ile okunduğu vakit hemen farkediliyor. Yani, hadis-i şerifler bile Kur'anın belağatına yetişmiyor.

2. "o ancak vahiyle konuşur" ve "Kur'anda şüphe yoktur" ayetleri vardır.

3."şeytanın oyununu bozar" cümlesinden ne anlıyorsun?

4. Madem hadislerden örnek vererek davanı kanıtlamaya çalışıyorsun. Ben de sana bir hadis söyleyeyim. Bir gazvede ordu susuz kalıyor ve su bulunamıyor. Hz Muhammed aleyhisselam, bir parça su istiyor ve elini içine sokuyor ve parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Bütün ordu o sudan abdest alıp, içiyorlar. Bu hadisin ravileri manen bir ordu kadardır. Çünkü, bunu rivayet eden bir orduyu şahit göstererek rivayet ediyor. Bütün ordu bu rivayeti duyduğu halde yalanlamıyor. Demek, bu hadisin ravileri manen bir ordu kadardır. İşte, bunun gibi binlerce mucizeyi binlerce kişi nakletmiş. Madem hadisleri referans alıyorsun. Bu hadislere ne diyeceksin.Burada insanlar kanıt veriyor, sen boş konuşuyorsun...
Yollanan resim

#18 marcus

marcus

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 42 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 07 Şubat 2008 - 11:00 ÖÖ

Sevgili ilim, Şeytan Ayetlerinde bahsedilen şeyler Muhammed'i küçük düşürmez. Tam tersine onun da senin, benim gibi bir insan olduğunu ve onun bile şeytana uyabileceğini gösterir. Bunda gocunacak birşey yoktur.

Öte yandan;

QUOTE
Bir gazvede ordu susuz kalıyor ve su bulunamıyor. Hz Muhammed aleyhisselam, bir parça su istiyor ve elini içine sokuyor ve parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Bütün ordu o sudan abdest alıp, içiyorlar. Bu hadisin ravileri manen bir ordu kadardır. Çünkü, bunu rivayet eden bir orduyu şahit göstererek rivayet ediyor. Bütün ordu bu rivayeti duyduğu halde yalanlamıyor. Demek, bu hadisin ravileri manen bir ordu kadardır.


Hz. Muhammed parmaklarından su fışkırtma yeteneğine sahipse niye elini bir parça suyun içerisine daldırıyor? Daldırmasındaki amaç nedir? Hiç suya ihtiyaç duymadan parmaklarından su fışkırtma yeteneğinden mahrummudur?

Öte yandan bu açıdan baktığımızdan Hz. Muhammed yoktan su yaratma yeteneğine sahip. Yani Allah gibi yoktan var ediyor. Bu Hz. Muhammed'in Allah'ın en büyük sıfatlarından birisine sahip olduğunu göstermez mi?

Benim kanaatim, herkese eşit su dağıtmak için Hz. Muhammed avucundaki akaba elini daldırıp sırayla askerlere serpmiştir. Tabii yobazlar peygamberin parmaklarından musluk gibi su aktı diye olayı abartmıştır.

Yada bu hikaye tamamen uydurmadır.

#19 zerdust

zerdust

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.256 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 07 Şubat 2008 - 01:41 ÖS

belkı muhammet ayseyı alırken seytana uymustur yoksa kım 9 yasında bırınıkendıne es olarak alır:D
Ben deliyim..
Ben buralara ait değilim.
Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem,
surlarla çevrili bir şehrim,
on ikiden sonra volta attığım caddelerim
kızıl sakallı bir dayım birde sarı saçlı yarim var benim..


YAŞASIN HALKLARIN YARALI KARDEŞLİGİ:

#20 murtimuro

murtimuro

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 1.257 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 07 Şubat 2008 - 03:07 ÖS

QUOTE(nerites @ Feb 7 2008, 01:47 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Eger bu olay dogruysa Muhammed kurnazca putperestlerin yanında onların putlarına da atıf yaparak hem sempatilerini kazanmak hem de belki onlardan istediği birşeyi almak istemis daha sonra kendi ümmetinin içine gelince veya daha da güçlenince ya bana onları şeytan fısıldadı zaten her peygamdere de olmuştur öle şeyler olur öyle diye bi ayet indirerek olayı çözmüştür. Bu kadar basit.


Ben de aynen böyle düşünüyorum..

İMZA..
Yanıt vermiş gibi yapmayalım, yanıt verelim..
0 kişi bu konuya bakıyor

0 üye, 0 ziyaretci, 0 gizli üye