Jump to content


* * * * * 1 votes

Harra Vakası


 • Please log in to reply
20 replies to this topic

#1 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 03:44 ÖS

Müslümanlar bilmez Harra ya da Harre vakasını. Çünkü bilinçli olarak üzerinde durulmaz, konu edilmez. Kerbela Katliamı'nı herkes bilir. Çünkü her yıl anma törenleri yapılır, katliamın acıları tazelenir. Halbuki Harra Katliamının yanında hiç kalır Kerbela. Kerbela'da öldürülenlerin yüz misli öldürülmüştür Mekke ve medine'de. Tecavüz ve yağmaların yanında Kabe'nin yakılıp yıkılması da vardır üstelik. Ama Kerbela bilinir, Harra bilinmez. Kerbela'yı parmak kesilmesine benzetirsek eğer, Harra'da kafa kesilmiştir. Türkleri katledenler, yüzbine yakın Türk'ü kesip sıra sıra ağaçlara asan, kadınlarına tecavüz edip köle pazarlarında satan Emeviler, bu alışkanlığı önce müslümanları katlederek kazanmışlardır.

Önce İslam kaynaklarından olayın özetini sunalım:

Aralarında, Medine eşrafından Abdullah b. Hanzala, Abdullah b. Ebu Amr ve Münzir b. Zübeyr'in de bulunduğu bir heyet, Şam'a gidip Halife Yezid ile görüşmüşlerdi.
Heyet, Medine'ye döndükleri zaman, Yezid'in dinsiz olduğunu, içki içtiğini, çalgı çaldırdığını, yanında şarkıcı kadınlar bulundurduğunu, köpek ve maymun beslediğini vs. söyleyerek, kendisini halife olarak tanımadıklarını açıklamışlar; bunun üzerine, Medineliler ayaklanarak henüz çocuk denilecek yaşta bulunan Medine valisi Osman b. Muhammed b. Ebu Süfyan'ı Medine'den sürüp çıkardıkları gibi, Medine'deki Emevîleri de Mervan b. Hakem'in evinde muhasara etmişlerdi.
Emevîlerin acele imdat istemeleri üzerine, Yezid, Müslim b. Ukbe’yi oniki bin kişilik bir ordu ile Medine ve Mekke halkını tepelemeye memur etmişti.
Müslim, Medine'de Kureyş'ten ve Ensardan binlerce kişiyi asıp kesmiş, şehri yağmaladıktan sonra Mekke üzerine yürümüş, Müsellel’e geldiğinde hastalanıp ölmüştü.
Ölürken, Husayn b. Numeyr'i yerine bırakmıştı. O da mancınıklar kurdurarak Mekke'yi taşa tutmuş, Kabe’nin duvarları yıkılmış ve yakılmıştı.

Bu olayla ilgili eldeki kaynaklar maalesef yine İslami kaynaklar.
Bunlar İslam'ın su yüzüne vurdukları. Ya bilmediklerimiz?
Neler döndü o karanlık devirde acaba?
Yoksa Harra ve Kerbela, bir karşı din devriminin izleri mi?
İslam bu karşı devrimle mi İslam oldu ve bir mezhepten dine yükseldi yoksa bu karşı devrimle Muhammed eliyle kurulan din büyük değişikliklere mi uğratıldı?


Taberî. Târîh. c. 7. s. 3-5.
Ezrakî, Ahbânj Mekke, c. 1, s. 196-204,
İtan Abdi Rabbih, Ikdu'l-ferfd, c. 4, s. 387-391 ,
Belâzurî, Ensâbu'l-eşrâf, c. 4, s. 42,
M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 4/349-350.


#2 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 06:33 ÖS

Kaynakların uzun uzadıya kaydettiklerine göre Medine’de gerçekleşen isyanın asıl sebebi sarayına yaptıkları ziyaret esnasında Yezid’in ahlaksızca yaşantı içerisinde olduğunu gördükten sonra Medinelilerin ona olan biatlerini geri çekmesi olmuştur.


İslâm Tarihçilerinden büyük çoğunluğu, Medinelilerin, Yezid b. Muaviye’ye karşı isyan etmeleri ve sonrasında gerçekleşen Harra vakasında (63/683) dinî veya siyasî sebeplerin etkili olduğu görüşündedirler. Studies in Jahiliyya and Early Islam kitabının yazarı Kister ise Medinelilerin isyanında dinî veya siyasi sebeplerden ziyade sosyo-ekonomik nedenlerin etkili olduğunu iddia etmekte ve bunu ilk dönem kaynaklarından olan ancak İslâm Tarihi araştırmacıları tarafından gözardı edilen kaynaklardan istifade ederek delillendirmektedir.

Medine’deki isyanın gerçek sebebiyle ilgili olarak Ya’kubî’nin “Tarih”inde tamamen farklı bir bilgi yer almaktadır. Sorun aslında Muaviye’nin Medine’deki arazilerinin, tarlalarının, hurmalıklarının işlenmesi ve mahsüllerinin toplanması ile ilgilidir. Muaviye, bir çok bölgede bu tür mülkler edinmiş ve buralarda köleleri ya da kölelikten kurtulmuş mevali işçileri sistemli olarak çalıştırmaktaydı. Denildiğine göre Muaviye, zor kullanarak işçi çalıştıran ilk halife olmuştur.

Medine’liler valiye “Biz çok zor durumda kalıp açlıkla karşı karşıya gelince Muaviye bizim bu durumumuzdan istifade etmek istedi ve bizim arazilerimizi gerçek değerinin yüzde biri kıymetinde bir parayla satın aldı.” diyerek şikayetlerde bulunmuşlardı.

#3 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 07:19 ÖS

Bu arazi sorununa ilave siyasi bir sorun vardır ki o da Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid’i halife yapmak istemiş, tüm bölgelerden biat edilmesine rağmen Mekke ve Medine’den biat gelmemiştir.

Yezid, Osman b. Muhammed b. Ebû Süfyan’ı Medine’ye vali olarak tayin edince Muaviye’nin Medine’deki arazilerinin âmili olan İbn Mîna, Osman b. Muhammed’e gelerek Medinelilerin daha önceki yılların aksine bu sene buğday ve hurma mahsulünü ve vergileri toplamasına engel oldukları hususunda bilgiler verdi.
Vali Osman b. Muhammed, bir grup Medineliyi yanına getirtti ve onları bu tür davranışları sebebiyle sert bir şekilde azarladı. Bu tavır Medinelileri çok kızdırdı.

Bir gün Medine’ye çokça yağmur yağdı ve halk yağmur sularını kendi tarlalarına akıtabilmek için koşuşturmaya başladı. Muaviye’nin Mevâlîsi de yağmur sularını Muaviye’nin arazisine bağlamak için harekete geçti. Bunun üzerine Medineliler, onlarla mücadele etmeye başladılar. Tansiyon yükseldi.

Kerbela katliamının haber alınmasıyla ipler tamamen koptu. Abdullah b. Zübeyr, Yezid’e olan biatını geri çekti. Çarşı halkı bir bayrak açarak onun mevâlîsi ile çarpışarak bazılarını öldürdü. Bu olay, bardağı taşıran son damla oldu ve Medineliler vali ve Emevi oğullarına karşı isyanı başlattılar; onları Medine’den kovdular. Kovulan Emevi oğullarının geçecekleri yolları kayalarla tıkadılar.
#4 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 08:07 ÖS

Yezid’in ordusu Müslim b. Ukbe komutasında Medine’yi kuşatıp teslim olmaları için 3 gün mühlet verdi. 3. günün sonunda şehre saldırdı ve kısa sürede şehri teslim aldı. Üç gün boyunca şehir yağmalandı, talan edildi. Kadınlara, kızlara üç gün boyunca tecavüz serbest bırakıldı. Birçoğu ganimet olarak alındı. Mekke ve Medine’de onbine yakın insan katledildi. Bu olaydan sonra aileler kızlarını evlendireceklerinde bekaret konusunda garanti veremiyorlardı. Harre katliamı da denilebilecek bu olay İslam tarihinin yüz karası olarak nitelenmiş ve Kerbela’dan değil asıl bundan dolayı Yezid’e lanet edilmesi caiz görüldü.Mekke kuşatması sırasında Yezid ölünce önce oğlu II. Muaviye'ye, iki ay sonra onun da ölümü üzerine Mervan b. Hakem'e biat ettiler. Emevi ailesinden iki yöneticinin art arda ölümüyle meydana gelen kargaşa döneminde Filistin, Humus ve Kınnesrin ordugâhları Abdullah b. Zübeyr'e biat etmeye hazırlandılar. Fakat Mervan b. Hakem, kısa zamanda duruma hakim oldu. Bu arada, Abdullah'ın Filistin'i almak için kardeşi Mus'ab idaresinde gönderdiği ordu başarısızlığa uğradı. Bu mücadeleler devam ederken, 7 Mayıs 685'te Mervan öldü ve yerine oğlu Abdülmelik geçti.Karışıklıklar devam ediyordu. Müslümanlar ikiye bölündü. Hicaz ve doğu eyaletlerinde Abdullah b. Zübeyr, Suriye, Filistin ve mısır’da Abdülmelik hakimdi. Diğer taraftan Hariciler de çetelerle Abdülmelik’e karşı savaşıyordu.

Karışıklıkları bastırıp duruma hakim olan Abdülmelik, hiç zaman kaybetmeden, ünlü komutanı Haccac b. Yusuf'u bir orduyla Mekke üzerine gönderdi. Haccac, şehri kuşattı. Şehir direnmekteydi. Haccac, Abdülmelik'ten hem takviye birlikler göndermesini hem de gerektiğinde şehre şiddetli bir taarruzda bulunmaya izin vermesini istedi. Abdülmelik, 5 bin askerden oluşan takviye bir birlik gönderirken taarruz iznini de vermişti.

#5 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 08:35 ÖS

Mekke kuşatmasından dolayı evlerde yiyecek bir şey kalmamıştı. Birçok mahallede bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmıştı. Haber gönderilemiyor, yardım gelmiyordu. Birçok kaynakta, kuşatma altında çok zor günler geçiren Müslümanların binek hayvanlarını, hatta hakaret amacıyla Haccac tarafından kendilerine mancınıkla atılan köpekleri bile yemek zorunda kaldıkları anlatılmaktadır.
Kuşatmanın altıncı ayında yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Yorulan, bıkan, açlıkla baş başa kalan bazı direnişçiler; Abdullah b. Zübeyr'in etrafından ayrılmaya başladılar. Bunların arasında, Abdullah'ın oğullarının dahi bulunduğu kaydedilmektedir. Abdullah durumun çok kötüye gittiğini ve başka bir çıkış yolu olmadığını görmüştü. Teslim olmak yerine ölümü tercih etti. Şehirde yaşanan faciaya bir son vermek ve daha fazla insanın ölmesini engellemek amacıyla bir çıkış hareketi yaptı ve vuruşarak öldü (1 Ekim 692).

Adı zamanla, zulüm ve zorbalıkla özdeşleşecek olan Haccac; büyük bir vahşet ve gururla Abdullah b. Zübeyr'in başını kestirerek önce secdeye kapandı, daha sonra da onun başını Suriye'ye gönderdi. Haccac; haram ayda, haram kılınan bir bölgede kan dökmekten, Allah'ın evini taşa tutmaktan ve Kabe'nin içine sığınan insanları bile katletmekten çekinmemişti.
Kerbela’dan sonra Mekke ve Medine katliamlarıyla Müslüman sahabenin kökü kazınmış sayılırdı. Geride ses çıkacak, karşı koyacak, Müslümanlara önderlik yapacak kimse kalmamıştı. (Belki de karşı devrim tamamlanmıştı)

4790 - Hisam Ibnu Hisan rahimehullah anlatiyor: "Haccac'in hükmen öldürdüğü insanların miktarı sayılmış, 120 bin kişiye ulaştığı görülmüştür."
Tirmizi, Fiten 43, (2221).

#6 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 09:07 ÖS

Yorumlara geçebiliriz. Özellikle müslüman arkadaşlar ne düşünüyor bu konuda?
Filistin'de olanlara ağıtlar yakılıyor, ağlanıyor. Bir gün o da tarih olacak.
Peki ya Harra?
Onbinin üstünde müslüman katlediliyor. Yüzlerce kadına tecavüz ediliyor.
Kabe yakılıp, yıkılıyor. Allah'ın sopası kimin elinde?

Bu arada "Harra evladı" ne demektir?
Bilen bir müslüman arkadaşımız var mı acaba?

#7 murteddd

murteddd

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 12.134 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 09:33 ÖS

ali, ayşe- talha- zübeyr üçlüsünün mallarını ve kadınlarını ganimet olarak almamıştı.
sebebi karşı tarafı müslüman olarak görmesi idi.
oysa şu emevi soyunun derdinin ne olduğunu şu olan biten çok güzel açıklamış.
adamlar peygamberin souna da, medine ahalisine de acımamışlar.
islami miras ya da kurana mı acıyacaklar?
bunlar mı hadis uydurmaktan çekinmeyecekler?

şu olan bitenden sonra arapların şahsi hırslarının yanında islamın çerez olduğu anlaşılmış olsa gerek.
oysa sünni müslümanlar yezidi başa geçiren muaviyeye sövmek yerine
bu meselelere ictihat farkı deyip üç maymunu oynamayı tercih ediyorlar.
onlar da haksız değil gerçi.
bu meselleri kurcalarlarsa islamın nasıl çürük bir bina olduğunu kolayca anlaşılacak.

emevi soyunun derdinin ne olduğu oysa çok açıktır.
ebu süfyanın intikamını da fazlasıyla almışlardır muhammedin soyundan.
ebu süfyan ve muaviye malum son güne kadar müslüman olmamışlar,
canlılarını kurtarmak için müslüman olmuşlardır.


#8 Osiris

Osiris

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 2.242 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 09:48 ÖS

bunu daha önce bi arkadaş anlatmıştımda bana inanmamıştı peygamberin ahsabı ve ailesi o öldükden sonra birbirlerinin boğazlama yarışına girdiler hemde bir kısmı peygamber hayattayken cennetle müjdelenmiş insanlar bunlar hal böyleyken ne kurana nede hadislere güvenmek mümkün

Bu mesaji duzenleyen Osiris_: 23 Ocak 2009 - 09:48 ÖS

Putların,Kabenin istediği: Kölelik
Çanların,ezanların dilediği:Kölelik
Mihraptı,kiliseydi,tesbihti, salipti:
Nedir hepsinin özlediği: Kölelik
hayyam
http://agnostik.forumup.com/
http://tanrivarmi.blogspot.com/

#9 yfln

yfln

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 828 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 10:53 ÖS

Sevgili pante,

Senin ilk mesajından sonra bu mevali hikayesini ve Muaviye'nin Medine'deki mal varlığını yazacaktım ama sonra vazgeçip "dur bakalım, pante daha iyisini yazar nasıl olsa" dedim, iyiki de demişim. Sevgiler, saygılar.

#10 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 11:04 ÖS

QUOTE
Sevgili pante,

Senin ilk mesajından sonra bu mevali hikayesini ve Muaviye'nin Medine'deki mal varlığını yazacaktım ama sonra vazgeçip "dur bakalım, pante daha iyisini yazar nasıl olsa" dedim, iyiki de demişim. Sevgiler, saygılar.


Teşekkürler Yfln.
Tabi Muaviye'nin Medine'deki arazileri ve mevali işçiler meselesi faktörler içinde en önemlisi.
O mesele olmasa belki böyle bir isyan ve katliam yaşanmayacaktı. Ama diğer siyasi sebepleri de gözardı etmemek gerek. Örneğin Mekke kuşatmalarının Muaviye'nin arazileriyle ilgisi yok.
Ama hem Yezid döneminde hem de Abdülmelik döneminde iki sefer kuşatılıyor.
İki sefer Kabe mancınıklarla dövülüp yıkılıyor.
Birinci kuşatmada biat etmeyenleri cezalandırmak, ikincide ise iki başlı hale gelmiş islam devletinin Mekke'de halifeliğini ilan etmiş olan Abdullah b. Zübeyr'i devirmek için. Düpedüz iç savaş yani. Üstelik en önemlisi de iç savaş ve taht kavgası kutsal tanımıyor. Ne Kabeymiş, ne kur'an'mış ne sahabeymiş, ezip geçiyor.

#11 haci

haci

  Advanced Member

 • Administrators
 • PipPipPip
 • 34.007 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 11:44 ÖS

Peki arkadaşlar..
Bütün bu çelişkili durumlar size ne ifade ediyor?
Bunlardan nasıl bir tarihsel ders alıyorsunuz?
Ne öğreniyorsunuz?

Ben çok şey öğrendim.

#12 Mohammed

Mohammed

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 6.048 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Ocak 2009 - 11:54 ÖS

Kuran denen kitap insanlığa hiç bir şey getirmemiştir..
Baksanıza Muhammed öldükten hemen sonra işler daha da karışmıştır..
Kuran beşeri işlerde sınıfta kalmıştır..

Bu da demektir ki Kuran ın derdi(daha doğrusu Muhammed in derdi) anı kurtarmakmış..
Efendim bütün zamanlara hitap eden Kuran nüzulü bittikten sonra ilk 25 yılda kaosa sebep olmuştur..

Bundan şunu çıkartmak mümkün..
Muhammed in ardıllarının Allah ı falan iplediği yoktu..
Belkide bu gerçekten anonim bir inançtı ve bunu bilinçli halka empoze edenler gerçeğin farkındaydı..

La İlahe La Allah

#13 haci

haci

  Advanced Member

 • Administrators
 • PipPipPip
 • 34.007 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Ocak 2009 - 12:20 ÖÖ

Tam üstüne bastın Mohammed.

İslam'ın nedense selektif hafızası var.
Herşeyi hatırlamıyor. Tarih ancak bazı olayları hatırlatıyor.
İslam'ın işine gelmeyenlerden hiç bahsetmiyor.
Pante'nin bu yazılarından çıkan anlam bu.

Neyin doğru, neyin yanlış olduğu bilinmiyor.
İslam tarihi geriye doğru yazıyor.
Geçmişin olaylarını yansıtması gerken olaylar dizisi yeniden ve İslam açısından uygun bir şekilde yazılıyor.

Bütün bu olaylar Kur'an ve Kâbe'nin ve İslam'ın kutsallığı hakkında şüphe uyandırıyor.
Aynı şekilde Kerbela olayı da şaibeli.
Öyle bir savaş olmuş olabilir. Hatta katliam olmuş olabilir ve İslam'ın işine geldiği için veya Şiilerin işine geldiği için biliniyor.
Ama o olayın Muhammed'le bir alakası olmayabilir ve olmadığı kesin..

#14 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Ocak 2009 - 12:26 ÖÖ

QUOTE
Bu arada "Harra evladı" ne demektir?
Bilen bir müslüman arkadaşımız var mı acaba?


Harra evladının ne olduğunu Yaşar Nuri Öztürk'ün yazısından öğrenelim:

Bu gerçeği daha net kavramanız için, detayları ve kaynakları ‘‘Ses Bir Gün Yankılanır’’ adlı kitabımda verilen Harra olayından, şimdilik bir-iki görüntü aktarayım: Kara yobazın saltanat iştahına karşı çıktıkları için, Peygamber kenti Medine'de 80 küsuru bilgin sahabi olmak üzere, yaklaşık on bin kişi katledildi. Katil sürülerine ödül olarak ‘‘Peygamber kenti, üç gün mubah kılındı’’. Yani canilere, istedikleri her şey serbest ilan edildi. Bu serbestlik üzerine, yaklaşık 900 kadının ırzına geçildi. Bu tecavüzden doğan babası belirsiz çocuklara, İslam kaynakları, ‘‘Harra Evladı’’ demektedir. Meskenleri yağmalanan sahabilerden biri olan Ebu Said el-Hudri'nin evinde, kaldırmaya değer bir şey yoktu. Bunun üzerine o nezih sahabinin sakallarını tel tel yoldular...

http://webarsiv.hurr...08/28/63535.asp

#15 fakih

fakih

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 59 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Ocak 2009 - 07:56 ÖÖ


Hz.muhammedin cenazesi daha gömülmeden halifelik için tartışmaya başlayan zihniyetten buraya kadar olayları beraber incelemek de fayda vardır.Bağımsız bir tarihçi olarak olaylara baksanız,Harre Arap Milliyetçi ve kabile oligarşisinin İslamdan intikam almasından başka birşey değildir.Olaya niçin değilde nasıl olduğu penceresinden bakıldığı sürece İslam alemi yerek despot iktidarların pençesinden kurtulamayacaklardır.

Öte yandan Hz.Ömer şehit edildi.
Hz.Osman şehit edildi.
Hz.Ali şehit edildi.
Hz.Hasan şehit edildi.
Hz.Hüseyin şehit edildi.
Bunlar kim,Hz.Muhammedin,islamın peygamberinin en yakın arkadaşları,damadı ve torunları,islam devletinin devlet başkanları...Bence Peygamber ölür ölmez bir iç savaş ,karşı devrim yaşanmıştır.Bu savaşlarda 70.000 kişi ölmüş Mekke kuşatılmış Kabe mancınıkla yıkılmıştır.Medine basılmış,kerbela yaşanmıştır.

İşte halifelerini,peygamber torunlarını şehit eden,peygamber henüz gömülmeden halifelik sevdasına düşen,kabeyi mancınıkla yıkan,medineyi basıp sahabe kızlarının ırzına geçen sürüler ile doğu Türkistanda ve dünyanın diğer bölgelerinde insanları katledip "ya müslüman ol emrimize gir,ya para ver ya da savaş" diyen zihniye te budur.Bu olaylar iyi açıklanmalıdır.

#16 yfln

yfln

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 828 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ocak 2009 - 05:12 ÖS

Osman mushafı ortada olmadığına ve Kuran'ın son derlemesi bu olaylardan sonra yapıldığına göre "Kuran'ın değiştirilmediği" iddiası nasıl savunulabilir?

Bu savaşlarda ashab'dan onbinlerce insan öldürülmüş, kalan az sayıdaki samimi müslümanlar da tamamen pasifize edilmişlerken "sahih" kabul edilen hadislerin ravileri kimlerdir ve hangi hadis'in ne kadar sahih olduğuna kim, neye dayanarak karar verebilmektedir?

İslam peygamberi'nin can düşmanı emeviler'in onun getirdiği dini bambaşka bir hale sokmadıklarının garantisi nedir?

Bence "sadece Kuran" diyenler de dahil olmak üzere tüm müslümanların bu konularda kafa yormaları gerekir.

#17 yfln

yfln

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 828 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ocak 2009 - 09:00 ÖS

Sadece Kuran diyen arkadaşlar, ehli sünnet müslümanlar, ateistler, bir yorum getirin be arkadaşlar. Nedir bu iş?

#18 Pante

Pante

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 9.798 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ocak 2009 - 09:28 ÖS

QUOTE
Sadece Kuran diyen arkadaşlar, ehli sünnet müslümanlar, ateistler, bir yorum getirin be arkadaşlar. Nedir bu iş?


Sevgili Yfln;
"Sadece Kur'an" diyenlerden pek birşey bekleme.
Çünkü Harra vakası Kur'an'da yazmadığı için kabul etmeyeceklerdir.
Ehlisünnetten bazıları da olaylarda yaşananların, yani ölü sayısının ve tecavüzlerin abartılı olabileceği düşüncesindedir. Neden böyle düşünüyorlar?
Çünkü müslümanların birbirini katletmiş olması ve tecavüzler gururlarını incitiyor.
Müslüman müslüman kızına tecavüz eder mi, kafir kızları varken?
Ama Medine'de bakire kız bırakmamışlar, doğan çocuklara da "Harre evlatları" denmiş.

Kur'an'ın değiştirilmediği iddiasında olanlar, kanıt olarak hafızları, sahabeyi öne sürerler.
İşte hadisler ortada. "Sahabenin kökü kazındı, sahabe kalmadı" diyorlar.
Tamam, hayatta kalanlardan hadisler, hadiseler aktarılmıştır yarım-yamalak.
Ama karşı koyanı ezmişler, yoketmişler. Ne malum bu arada Kur'an'ın değişmediği?

Örneğin ben şöyle bir iddiada bulunsam:
Muhammed kaldırdığı halde, Hacerülesved yeniden konmuş, şeytan taşlama ve Safa-Merve sa'y adeti Emevi döneminde yeniden getirilmiş, Kur'an'a da bu konularda ayet ilaveleri yapılmış olabilir.
Kim aksini kanıtlayabilir?
Benim argümanlarım tevhid dininde bu tür putperest adetlerin olamayacağı ve Harra olayı-Kabe baskını.
Ya Kur'an'ın değişmediğini iddia edenlerin?
19.cular ne diyor acaba?

#19 murteddd

murteddd

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 12.134 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 28 Ocak 2009 - 02:14 ÖÖ

olan biten bu iken kuranın korunduğunu düşünmek akıldışıdır.
yok kuranda mucizeler varmış, yok yazdıkları onun insan elinden çıkmadığının deliliymiş...
geçin bunları.
eneviler zamanındaki kuranın yakılma olayını da atlamayalım.
hafsanın mushafı yani ebubekir ve ömerin toplattıkları mushaf bile yakılmıştır.
yakanın özrü kabahatinden beterdir.
bilen bilir zaten.
wink.gif

#20 Dragon

Dragon

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 2.933 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 28 Ocak 2009 - 02:17 ÖÖ

Dikkat edilecek bir diğer hususta geçmişe ait kim var ise senaryo gereği öldürülüyor,cinayetlere kurban gidiyor veya herhangi bir sebepten ölüyor. Efsane avcıları iş başına... smile.gif
İlahlar ikiliği bir etmiş insanlardır. İnsanlar ise birliği bilmek için ikiliği yaşayan henüz çocuk ilahlardır.
0 kişi bu konuya bakıyor

0 üye, 0 ziyaretci, 0 gizli üye