Jump to content


* * * * * 1 votes

Aciyan Esirgeyen Müslüman Osmanli ve Türkmenler


 • Please log in to reply
22 replies to this topic

#1 tolonbey

tolonbey

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 7.714 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Nisan 2008 - 11:37 ÖÖ

akaleler
OSMANLI -TÜRKMEN İLİŞKİSİ VE ÇELİŞKİSİ

Prof. Fuat Köprülü; Babailer İsyanını, Siyah libaslı, kızıl börklü, ayakları çarıklı Türkmenlerin, Karamanoğlu’nun komutasında Konya’yı istila etmelerini, Safevi İmparatorluğunun kurulmasını, Heterodoks Göçebe hareketleri olarak değerlendirmektedir. Horosan’da, Selçuklu İmparatoru Sancar'a isyan eden Türkmenleri de aynı sosyal tipi temsil eden zümreler olarak söylemektedir

Gazi ruhunu kamçılayan unsurlar ise; Türkmen Şeyhleri, Baba ve Dedelerin doktrini olan Horasan geleneğine özgü; İslam-Türk tasavvufu idi. 1237/8'i Alaeddin Keykubat sonrası devlet yönetiminden dışlanan Türk beyleri ve İslam Babaları; Acem görünümlü yönetime ve Fars kültürüne reaksiyoner olarak; zülme ve baskılara, adaletsizliğe karşı isyan hareketi olan Babai örgütlenmesini alternatif olarak yapılandırarak “Devlet Erki”ni sahiplenmek adına ortaya çıkmışlardır. Babai hareketi yenilgiye uğrasa da uzantıları olan Ahilerin direnişi, Cimri olayı gibi hareketler yerel ve genel düzeyde devam etmiştir.

Prof. Dr Osman Turan şöyle demektedir: Özünden kopmuş Selçuklu yönetimi ise; Kürt, Gürcü, Rum, Ermeni asillerini ve Frenk şövalyelerinin oluşturduğu kuvvetlerle Babai Türkmenlerini ancak yenebilmişlerdir. Fakat bu hareket;Türk dirlik ve birliğini” sağlama yönünden fikri bir harekâtın babası olarak; Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu sağlamışlardır. Bu anlayışın ürünü ve hedefi olarak da; Babai İsyanı’na katılan “Kolonizatör Türk Dervişleri”ni, Şeyhleri, Babaları, Dedeleri, Abdalları, Ahileri, Bacılar Örgütünü; Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ÖNCÜ olarak görmekteyiz...


Osmanlı İmparatorluğu ( 1299-1922)’nun kuruluş sürecinde Türkmen boy ve oymak beylerinin, babalarının, dedelerinin, şeyhlerinin, dervişlerinin önemli işlevleri vardır. Beylik’ten imparatorluğa 150 yıllık geçiş sürecinde aşama aşama Türkmen Beyleri , İnanç önderleri ve toplulukları “Devletin Yapısı”dan tasfiye edilmişlerdir. Türkmenler oymakları “bir İskan ve kolonizasyon metodu olarak” sınır boylarına sürülerek zorunlu yerleşime tabi tutulmuşlardır.


Türkmenlerin sürüldükleri yerlere ise, Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Irak bölgelerinden Sünni Kürt Aşiretleri getirilerek yerleştirilmiştir. Osmanlı imparatorluk haline gelip coğrafi olarak genişledikçe, yüzlerce ulusu ve kavimleri devletin sınırları içine aldığında esas kurucu unsur olan Türkler; “siyasi daire”nin dışına atılmışlardır. İmparatorluğu yöneten ve devşirmelerden oluşan yeni bir sınıf doğmuştur.Devleti idare eden devşirme-dönmelerle, idare olunan Türkmenler olarak iki ayrı sınıf haline gelinir.


İmparatorluk içinde ki diğer uluslar ise, idari sistemde bir nevi yarı özerk halde idiler.Yönetimde bulunan dönme bütün kozmopolitler Osmanlı denen esas sınıfını, idare edilen Türkler de tebayı teşkil ediyorlardı. Osmanlı sınıfını temsil eden dönmeler kendilerini “Millet-i Hakime” olarak gördüklerinden, Türkler’i “Millet-i Mahkure” olarak telakki ediyorlardı. Osmanlılar; Türklere “Etrâk-ı Bi-idrâk, Edrâk-ı nâpâk, Türk-i sütürk” diyorlardı. Yani, “akılsız, kaba, pis, eşek Türk” gibi sözlerle aşağılıyorlardı. Kızılbaş-Türklere de “râfizi, zındık, mülhid gibi yaftalar takıyordular.


Türkmen şeyhleri, dedeleri, babaları, abdallar ve ozanları Osmanlıların bu aşağılamalarına ve baskılarına karşı; şiir ve tasavvufi öğretileri ile “Türklük Şuuru”nu halka anlatarak ezilmişliklerini unutturmaya çalışıyorlar ya da ulusal bir direnişe geçiriyorlardı. Osmanlı yönetiminden gelen Şeyh Bedrettin ile yardımcıları Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ‘in; “Halkçı Ulusal Direnişleri” Beyazıt Paşa güçlerince Bizans Tarihçisi Dukas’ın ifadesine göre; “kadın, çocuk, yaşlı demeden merhametsizce kılıçtan geçirilir”

Prof. Fuat Köprülü; “Osmanlı: bir ırkı, kavmi, ifade etmediğini; etnik bir terim olmayıp siyasi bir kavramı anlatmaktadır. Selçukluların bir parçası olan Osmanlılar da onlar gibi Oğuzlar’ dan olup bir Türk boyudur”. Demektedir. Fakat sonradan Türklük mevhumunu unutmuştur.Osmanlı Ülkesinde toplumsal doku şudur: Osmanlı Beyliğini, Devletini, İmparatorluğunu kuran, uğrunda canını veren, külfetini çeken, fedakarlık ve feragat gösteren, asırlarca devleti kutsal kabul edip omuzlarında taşıyan, utkuların sahibi, Türk halkıdır.Ama, Osmanlılar bu çilekeş Türk halkını yok saymıştır. Külfetini Türk Halkı çekmiş; nimetini padişahlar büyük çoğunluğu dönme-devşirme olan Sadrazamlar, Vezirler, Arap Ulâmalar, Saray ve Enderûn aristokrasisi, kapıkulu zümresi paylaşmıştır. Bu Osmanlı elit zümresi hiçbir zaman Türklük bilinci ve ırksal mensubiyet duygusuyla hareket etmemişlerdir.


Özelliklede Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)’in İstanbul’u altıktan sonra ben Türk’üm diyen bir padişah, ya da sadrazam, vezir, beylerbeyi, paşa gibi sivil ve asker sesi duyulmamıştır. İstanbul fethi akabinde Türk vezirler görevden alınarak yerlerine; Sadrazam Rum Zağanos Paşa ile birlikte Hırvar, Sırp, Ermeni, Rum, Arnavut, Boşnak, Bulgar, gibi dönme devşirmelerden (Enderunlu) 34 vezir atanmıştır. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa, Türk olduğu için görevlerinden alındıktan sonra idam edilmiştir. Bizans’ın tüm müesseselerini Osmanlı Devletine adapte edilmiştir. Fatih kendi kardeşlerinin katliamı için özel kanun çıkarmış, Şeyhülislama da dine uygunluğu konusunda fetva almıştır. Fatih; Türk dünyasının kutladığı Nevruz törenlerini yasaklamıştır.

Osmanlı yönetiminde devletin en yüksek yürütme organları Türk’e kapalı tutulmuş, devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun Okulları’na Türkler alınmamışlardır Osmanlı; Türk halkını yalnız savaşlarda can vermek ya da vergilerini almak için hatırlamıştır. Türk olmayı hakaret olarak adletmişler. Osmanlı, Araplar ’ı kutsal “üstün ırk” saydıklarından Arap milliyetçiliği olan “Ümmetçilik” anlayışı ile “kimlikleri ve kişilikleri” süreç içinde erozyona uğrayarak eriyip yok olmuştur. Osmanlı yöneticilerinin uyduruk dilleri, Osmanlıca’ nında idari mekanizmanın erimesinde en önemli unsur olmuştur.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bayındır Türkmenleri’nin Doğu Anadolu, Azebaycan, Irak ve Iran bölgesinde kurdukları Akkoyunlu Devleti dili resmen Türkçe idi. Kuran’ı Türkçeleştirmiş ibadetleri Türk törelerine uygun hale getirmişlerdir.Fatih Sultan Otlukbeli’nde 11 Ağustos 1473’de Akkoyunlu Beyi Uzun Hasan’ı yenerek esir alınan binlerce Türk’ü kılıçtan geçirir. Savaş dönüşünde Fatih Sultan; elinde bıçak olan birisine ne yaptığını sorar, o da öldürülen Türkler’in kulaklarını keserek küpelerini topladığını söyler. Bunun üzerine Fatih, işine devam etmesini buyurur.

Evvettt

Bu üsteki yaziyi cok iyi hatta tekrar tekrar okuyunuz lütfen.
tolonbeg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#2 murteddd

murteddd

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 12.134 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Nisan 2008 - 01:26 ÖS

anlı şanlı osmanlıdan bahseden dangalak kardeşlerimiz 10 defa okusalar azdır.
sevgili tolonbeg,
yazını fatihten,yavuz ve kanuniye de çevireceğini tahmin ediyorum.
eğer böyle yaparsan hiç olmazsa,
bu ezberci dallamaları biraz araştırmaya sevk edebilibirsin. wink.gif


#3 tats

tats

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 112 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Nisan 2008 - 02:04 ÖS

Ve Fatih Sultan Mehmet'in otaritesini korumak için Çandarlı ailesi unsurlarını uzaklaştırması, Beyazıd-Cem çekişmeleri...hepsi islamın suçu. Atmaist suresini yetmeist ayetinde "Turkmenleri kesin, islamın sartıdır" yazdıgı icin...

#4 AteshBey

AteshBey

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.332 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Nisan 2008 - 04:06 ÖS

Sizede yaranmak mümkün değil...
Milliyetçi oluruz, Faşist Köpek dersiniz,
Hümanist oluruz, Türk düşmanı dersiniz..
Yav siz kısaca ne dersiniz?

Ayrıca...


Fuat Köprülü yazdı diye bu yazının üzerine atlamalı mıyız? Fuat Köprülü'yü İlber ORTAYLI dan ayıran nedir? Fuat Köprülü doğrucu davuttur da İlber ORTAYLI aşşağılık bir yalancı mıdır?

Gerçisi birisini yalan söylediği apaçık ortada!

Not: Candarlı Halil Paşa'nın Türk olduğu için idam edildiği külli yalandır... Diğer iddiaları araştırdıktan sonra daha geniş bir cevap yazacağım...

Bu mesaji duzenleyen AteshBey: 23 Nisan 2008 - 04:07 ÖS


#5 doru

doru

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 189 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Nisan 2008 - 10:13 ÖS

QUOTE(AteshBey @ Apr 23 2008, 05:06 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Sizede yaranmak mümkün değil...
Milliyetçi oluruz, Faşist Köpek dersiniz,
Hümanist oluruz, Türk düşmanı dersiniz..
Yav siz kısaca ne dersiniz?

Ayrıca...


Fuat Köprülü yazdı diye bu yazının üzerine atlamalı mıyız? Fuat Köprülü'yü İlber ORTAYLI dan ayıran nedir? Fuat Köprülü doğrucu davuttur da İlber ORTAYLI aşşağılık bir yalancı mıdır?

Gerçisi birisini yalan söylediği apaçık ortada!

Not: Candarlı Halil Paşa'nın Türk olduğu için idam edildiği külli yalandır... Diğer iddiaları araştırdıktan sonra daha geniş bir cevap yazacağım...

bunların kör olmuslar,islama saldırıcaz diye akla hayale gelmeyecek hikayeler üretmekteler,,insanlara saldırmaktalar
halbuki bilmezlerki,ajanların eline düşmüşler !
Burayı sevdim.Allahsız Mallahsız ama....

Ateizmin kökünü kurutan devasa ölüm makinesi
www.atomkarinca.org

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve rasûluh"

#6 gezgin95

gezgin95

  Advanced Member

 • Members*
 • PipPipPip
 • 579 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Nisan 2008 - 11:40 ÖS

QUOTE(tolonbey @ Apr 23 2008, 12:37 PM) <{POST_SNAPBACK}>
...

Bu üsteki yaziyi cok iyi hatta tekrar tekrar okuyunuz lütfen.

tolonbeg


Okuyoruz tolonbey.


Işığımızsın !!

.
Bugün de KocaBoğa'ya tapıp rahatladınız mı?
http://forum.ateizm2...&...ost&p=36164

Kutsal Kitap (KK - kaka diye okunur), "downloaded": http://kocaboga.blogspot.com/

#7 AteshBey

AteshBey

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.332 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 23 Nisan 2008 - 11:51 ÖS

Ejdadını ile sırf müslümandılar diye böylesine aşşağılayan tüm zihniyete lanet olsun!

Batı'nın bakış açısı ile OSMANLI...

1- Osmanlı'nın 600 yılda fazla bir süre Barışı sağlayabilmesi...

Osmanlı'yı en çekici kılan özelliklerinden birisi sınırları içerisinde barındığı onlarca çeşit millete rağmen nasıl olup da 600 küsür yıl hüküm sürdüğüdür.
Avusturya'lı Türkolog Anton Cornelens Schaendinger şöyle bir tespit yapmış:

“İskender, Batı’dan Doğu’ya ve Hint’e kadar yayıldı. Cengiz Han, Avrupa ortalarına kadar at koşturdu. Lâkin hiçbirisi Osmanlı Türkleri gibi diğer insanların kültür ve din özgürlüğüne saygı göstermediler. Osmanlılar, hârikulâde bir nizam ve düzende asırlarca kendilerinden olmayan insanlarla barış içinde yaşadılar. Onun içindir ki, Avrupa’da dört asır boyunca kalabildiler.”

İngilterenin Osmanlı büyük elçilerinde Sir Charles Elliot ise bu başarıyı şu sözleri ile ifade etmiştir.
“Uysallığın ve alçak gönüllülüğün diğer meziyetlerden daha fazla mükâfatlandırılması bir yana, eşitlik bakımından padişahların idare ettiği Osmanlı İmparatorluğu’nda, en az ABD’deki kadar eşitlik vardır.”

Yine İtalyan Türkolog Dr. Giovani Pampanini'nın şu sözleri çok ilginçtir;
”Barış ve hoşgörü içinde birlikte yaşamak konusunda bugün dünya, Osmanlı’nın çok gerisindedir.”

Tarihçi Gibbons;
“Osmanlıların hoşgörüsü ister siyaset, ister hâlis insanlık, isterse başka bir şey olsun; şu bir gerçektir ki, Türkler yeni zaman içinde milliyetlerini tesis ederken, din hürriyeti umdelerini temel taşı olarak koymuş bir millettir. Sürekli Yahudi ve Hıristiyan tazyiklerine mukabil, Türkler'in Balkanlar’a girmesinden sonra, yerli gayrimüslimlerle yeni gelen Müslümanlar yüzyıllarca âhenk içinde yaşamışlardır.”

Yine Gibbons:
“(Osman Gazi) Ne kendisinin ne de kendisinden sonra gelenlerin müsamahakârlığına kimse bir şey diyemez. Eğer bunlar, Hristiyanlara ezâ etmeye, sıkıntı vermeye kalkmış olsa idi; Rum ve Ermeni kiliselerini yıktırmış olsaydı; Osmanoğulları’nın bu kadar gelişmesi, yerli halkın Müslüman olması mümkün olamazdı. Osman Gazi’nin eseri, daha devamlı ve neticeleri itibariyle tesiri çok daha geniş ve kapsamlı idi. O, sükûnet içinde iş görüyordu. Osman Gazi’den başka hiç kimse, 600 sene hüküm süren bir devlete adını verememiştir.”

Bu da Voltaire'den;
“Türk hükümdarı 20 ayrı dine mensup halkı, sulh ve sükûn içinde idare ediyor. Türk vakâyinâmelerinde, çeşitli din mensuplarının tevessül ettikleri herhangi bir isyana tesâdüf edilmiyor. (Filistin’e) İsrail’e, İran’a, Türkistan’a gidin, oralarda aynı sükûnet ve müsâmahaya rastlayacaksınız.”

Lamartine’ye göre:
“Onların yurdu, efendiler diyârıdır. Fazilet ve âlicenaplık bu milletin en büyük vasfıdır. Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında, fâtih millet ile fethedilen millet unvanından başka bir ayrılık yoktu. Müslüman Türkler’in, egemenlikleri altına aldıkları Hristiyan toplumlara, uygarca tanıdıkları dinî hoşgörünün kesin delilleri, bu yerlerdeki hayatın kendisidir. Bağdat ve Şam’dan Tuna’ya kadar, Karadeniz’den Adriyatik kıyılarına kadar her yer, İran, Suriye, Güney ve Orta Anadolu, Trakya, Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk, Hristiyan köy, kasaba ve şehirleriyle doludur.”

E. Alexander Powell'dan;
“Haçlılar, Filistin’de Müslüman esirleri keserken, İspanya’da engizisyonun dehşeti had safhada iken, bütün Avrupa ülkelerinde Musevîler hesapsız zulüm ve vahşete tâbi tutulurken, Küçük Asya’da Müslüman, Hristiyan ve Musevîler’in yan yana, tam bir dostluk içinde yaşadıklarını hatırlamak yerinde olur.”

Felix Valyi
“Müslüman yönetimin hoşgörüsü konusunda en mühim tanıklık, takibe uğrayan Hristiyanların ve diğer mezhep mensuplarının kendi dinlerini serbestçe icra edebildikleri Müslüman topraklarına iltica edişleridir. l5.asır sonlarında takibata uğrayan İspanya Musevîleri büyük bir topluluk olarak Türkiye’ye iltica etmiştir.”

Hans Barth’a göre:
“Türkler, Kur’ân-ı Kerim’e uyarak, herkesin kendi usûlünce ibadet etmesine müsaade ettiler. Hristiyan Avrupa’nın bizzat Hristiyan kanı döktüğü ve inançları değişik olanlara vahşice zulümler yapmaktan zevk duyduğu bir devirde Osmanlı İmparatorluğu, engizisyonun bulunmadığı yegâne memleket oldu. İnançları yüzünden takibe maruz kalanların tarih boyunca hep Osmanlı İmparatorluğu’nda melce bulabildiklerini görüyoruz. Türkiye’yi kendilerine yeni bir vatan yapmış Yahudilerin, Polonyalı, Macar, Alman ve İtalyan hürriyetperverlerin sayısı hesap edilemeyecek kadar çoktur.”

Azıcık yüzünüz olduğuınu bilsem Ecdadınıza dil uzatmaktan utanın diyeceğim ama muhtemel köpüreceksiniz... Yukarıdaki tarihçi, edebiyat ve felsefecileri, ya ajanlıkla suçlayacak ya da bunların yalan olduğunu iddia edeceksiniz...

#8 murteddd

murteddd

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 12.134 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 02:35 ÖÖ

hadi canım siz de.
ecdad müslüman diye saldırıyormuşuz.

utanmanız yok mu sizin?

fatihin şeyhüslamı kardeş katline onay verdi mi?
kanunin şeyhüslamı ebusuud efendi 7 kızılbaşa cennet vadetti mi?
osmanlı türkü çok sevdiği için bütün padişah anaları gavur değil mi?
fatihten sonra üst yönetim kademelerine kaç tane türk kökenli şahıs geçti?
parmaklarınızın sayısından çok mu az mı?

yukarda yazanların yalan olduğunu ispatlayın yarın umreye gitmeyen dünyanın en aşağılık adamıdır.

ecdadımıza biz mi sahip çıkıyoruz,
yoksa türk olmaktan gocunan osmanlıyı savunan sizler mi?

#9 murteddd

murteddd

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 12.134 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 03:38 ÖÖ

şunlara bi bakın arkadaşlar. wink.gif

http://www.sihirliku...e-belgeler.html


#10 AteshBey

AteshBey

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.332 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 06:56 ÖÖ

QUOTE(murteddd @ Apr 24 2008, 03:35 AM) <{POST_SNAPBACK}>
hadi canım siz de.
ecdad müslüman diye saldırıyormuşuz.

utanmanız yok mu sizin?

fatihin şeyhüslamı kardeş katline onay verdi mi?
kanunin şeyhüslamı ebusuud efendi 7 kızılbaşa cennet vadetti mi?
osmanlı türkü çok sevdiği için bütün padişah anaları gavur değil mi?
fatihten sonra üst yönetim kademelerine kaç tane türk kökenli şahıs geçti?
parmaklarınızın sayısından çok mu az mı?

yukarda yazanların yalan olduğunu ispatlayın yarın umreye gitmeyen dünyanın en aşağılık adamıdır.

ecdadımıza biz mi sahip çıkıyoruz,
yoksa türk olmaktan gocunan osmanlıyı savunan sizler mi?


1- Kardeş katlinin sebebi devletin bekasıdır..
2- İlk defa senden duydum, belgen var mı?
3- Padişah ve Kral olmanın yan etkisi işte... Uluslar arasaı ilişkiler bu evlilikleri zorunlu kılıyor
4- Tüm üst yönetim kademelerinde çalışmış insan sayısının %80 i Türk'tü
5- Umarım evrim olayını abartıp parmaklarını fazla arttırmamışsındır.#11 tolonbey

tolonbey

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 7.714 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 08:07 ÖÖ

Evvettt

Ülkücü gardasimiz diyorki, Hans Barth’a göre:
“Türkler, Kur’ân-ı Kerim’e uyarak, herkesin kendi usûlünce ibadet etmesine müsaade ettiler. Hristiyan Avrupa’nın bizzat Hristiyan kanı döktüğü ve inançları değişik olanlara vahşice zulümler yapmaktan zevk duyduğu bir devirde Osmanlı İmparatorluğu, engizisyonun bulunmadığı yegâne memleket oldu. İnançları yüzünden takibe maruz kalanların tarih boyunca hep Osmanlı İmparatorluğu’nda melce bulabildiklerini görüyoruz. Türkiye’yi kendilerine yeni bir vatan yapmış Yahudilerin, Polonyalı, Macar, Alman ve İtalyan hürriyetperverlerin sayısı hesap edilemeyecek kadar çoktur.

Evvettt

Türkler deyil Osmanlilar,Osmanlilarin ilkleri haric hic biri kendini türk görmemistir.Zatende Türk deyillerdi.
Bir sülalenin bastan itibaren analari Yahudi,Sirp,Fransiz,Cingene,Italyan bilmem ne olursa onun Türklügümü kalir.
Düsününkü Yahudi anadan dogan padisah olacak cocuk evlendiginde bir Yunanli kadin alirsa,onunda padisah olan oglu,bir Yahudi kizi alirsa bundan dogacak cocukda Türklük aramak,aklini kaybetmek demek deyilde nedir.

Padisahlar diyer din ve irklara hos görüyle bakmis,bakar tabi,kendileride,diyer irk ve dinlerden olduklari icin.
Neden Türklere ve inanclarina hos görüyle bakmamislar,Türkler ibadetlerini gizli yapip ben Türküm diyememisler ,diyer irklar gibi.
Türkmenler daha yakin zamanlara kadar ibadetlerini mahzenlerde mum isigindan disarda bekleyen bir kisi nezaretinde yapiyorlardi INANCLARINI.Tehlike aninda hemen mum sondürülüyordu,disardakinin haber verdiginde.

Bu gizlenmek icin söndürülen mumuda,Sünneti Ehlilerimiz suna yorumluyorlardi,mumu söndürüyorlar,birbirlerine sarilip ask yapiyorlar,kim gelirse.
Iste Osmanli ve Ehli sünnetlilerin galiz ve SEREFSIZCE buhtanlari ve iddialari.
Bugün bile bunu iddia eden bir sürü beyinsiz eHLI SÜNNETLI VAR.

Bir tanesi su anda benim komsum olan bir Balikesirli aile.
Halbuki Alevi Türkmenler,kizilbaslar ahlak bakimindan diyer vatandaslarimizdan ahlakca fazla yanlari varda eksik yanlari yoktur.

Ama ,Araplasmayi kabul etmediklerinden,Türk kalmak istediklerinden,Türk inanclarini yapmak istediklerinden Araplasmislarca sevilmiyorlar.
Bakin adam ülkücü geciniyor,keseri Arap milliyetciliginden yana yonga cikariyor.
Neymis,TÜRK ISLAM SENTEZI.Nasil oluyormus bu sentez.TABIIKI ARAPLASARAK.TÜRKE KAST EDENLERE, EVET BIZ KÖTÜYÜZ, SIZ HAKLISINIZ DIYEREK. BIRBIRLERININ KANINA EKMEK DOGRAYIP YIYENLERI TÜRKLERE ÖRNEK GÖSTEREK.

ULAN, ARAPDA,FIKIRLERINDE BIR HIKMET OLSAYDI,ILK ÖNCE FAYDASI KENDILERINE DOKUNURDU.ONLARA FAYDASI OLMAYAN SEYIN SANA FAYDASI OLURMU?


Ikinci Abtalhamit yaveri kastamonulu generala söyle der.
Su Arapca ne güzel bir dil,keske resmi yazismalarimizida Arapca yapsaydik.
Pasa densiz sultana öyle bir laf söylerki,yerine oturtturur.

OZAMAN SANA OSMANLI PADISAHI DEYIL, MEKKE EMIRI DERLER.
Abtalhamit bin voltluk eleltrige carpilir gibi carpilir.
Ertesi günü pasa bir mektup Alir Abtalhamitten,SENI ARAPLARI KORUMAKLA GÖREVLI CÖL ORDUSUNUN BASINA TAYIN ETTIM.

Hans ve diyerlerinin birkere Osmanlinin ne halt yediginden habarlari yok,
Osmanlinin idaresi SERIAT IDARESI DEYILDI.

Osmanli Seriati yalniz mirasda evliliklerde kullanirdi,gerisi onun bunun töreleri ve kendi düsünceleriydi.
Seriatla yani kur,an hükümleriyle idare edilen bir ülkede FAIZ OLURMUYDU :-)))))))))

SEntezci ülkücü soruyorum sana,faiz olurmuydu?

Kanuni zamaninda Faiz orani 10 ile 12 idi.
Fransada ise FAIZ 30 du.
Ünlü Sultanin (kanuninin)damadinin Fransanin Lion kenti bankalarinda muazzam mevduati vardi.Cünkü Fransiz bankalari yüksek faiz veriyordu.Alin size kur,an hükmüyle hükmeden osmanli.
Isterseniz,damadin Lion bankasi kocan numaralarinida yazayim.

Birseyi bilmeden gözü kapali elyordamiyla arayarak tutmaya calisma ,vallah eline sorna baska sey gelür:-))))))).
Osmanlinin SERIATCILIGI kimin.Gerci seriatcilikta Osmanlinin yaptigindan daha az kötü deyildiya.

ÖGRENDE GEL.

tolonbeg

#12 murteddd

murteddd

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 12.134 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 12:14 ÖS

QUOTE(AteshBey @ Apr 24 2008, 07:56 AM) <{POST_SNAPBACK}>
1- Kardeş katlinin sebebi devletin bekasıdır..
2- İlk defa senden duydum, belgen var mı?
3- Padişah ve Kral olmanın yan etkisi işte... Uluslar arasaı ilişkiler bu evlilikleri zorunlu kılıyor
4- Tüm üst yönetim kademelerinde çalışmış insan sayısının %80 i Türk'tü
5- Umarım evrim olayını abartıp parmaklarını fazla arttırmamışsındır.


devleti bekası için mi,
yoksa yumuşacık taht için mi?
ebusuud efendinin bu fetvası her yerde var,
googlea yaz,kesin çıkar.
bu çocukların çoğu öyle kralın kızından falan değil,
savaşlarda esir alınan cariyelerden olma çocuklardı.
sınırsız cariye ve dört kadın konusunda padişahların ekseri
allahın ayetlerine uygun iş yapmışlardır.
2. murat devrinde türkmenlerin olduğu gibi devlet erkinden uzaklaşması iyiden iyiye netleşmiştir.
ondan sonraki dönemlerde de bütün üst kademeler dönmelere verilmiştir.
yüzde sekseni sallıyorsun,
böyle olmaz.
araştırmak sana düşüyor. wink.gif


#13 Metalurjist

Metalurjist

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 1.928 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 12:38 ÖS

tolonbey kaynak nerde bir foruma koycamda bu yazıyı
Helluri Hazretleri der ki:

Müslümanın üç kase balı olsun.Üçünüde yesin çırçır olsun.Götünde bağırsağında bir damla bok kalmasın

#14 AteshBey

AteshBey

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.332 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 01:41 ÖS

Hmm şimdi biraz daha netleşti...
Siz diyorsunuzki Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Yavuz vs hiçbirisi Türk değildi...
Soylarında bir yabancı milletin kanı vardı...
Peki Türk kimdir?
Yeryüzünde Türk var mıdır?
Türk derken anladığınız nedir?

#15 Osiris

Osiris

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 2.242 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 02:04 ÖS

QUOTE(AteshBey @ Apr 24 2008, 02:41 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Hmm şimdi biraz daha netleşti...
Siz diyorsunuzki Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Yavuz vs hiçbirisi Türk değildi...
Soylarında bir yabancı milletin kanı vardı...
Peki Türk kimdir?
Yeryüzünde Türk var mıdır?
Türk derken anladığınız nedir?


soy sopa takılma abi şuna bak andoluda osmanlı zamanından kalma kaç cami ve eser var çoğunluk selçuklu zamanında yapılmış bu bir gerçek osmanlı anadolu türkünün vergisini aldı savaş zamanında askere aldı karşılığında ne verdi hiç bak şu türkmen deyişinde ne diyor
Şalvarı şaltak Osmanlı
Eğeri kaltak Osmanlı /
Ekende yok biçende yok
Yemede ortak OsmanlI''


Putların,Kabenin istediği: Kölelik
Çanların,ezanların dilediği:Kölelik
Mihraptı,kiliseydi,tesbihti, salipti:
Nedir hepsinin özlediği: Kölelik
hayyam
http://agnostik.forumup.com/
http://tanrivarmi.blogspot.com/

#16 daldabiryaprak

daldabiryaprak

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.318 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 02:12 ÖS

tolon :
senin için ne diliyorum biliyormusun..


sayın oğuzun uyarılarını gördüm..bu iletinin bir kısmını siliyorum..üstteki iki satır kalıyor..nokta.. angry.gif angry.gif

Bu mesaji duzenleyen daldabiryaprak: 24 Nisan 2008 - 02:26 ÖS

HEİNRİCH HİMMLER... HEİNRİCH HİMMLER... HEİNRİCH HİMMLER..
AŞAĞIDAKİ İSİMLER ARTIK BENİM İÇİN BİRER KALIPTIR
YOK ARTIK ADRİANA LİMA
YOK ARTIK MİRANDA KERR
ÜSTTEKİ ZAATLAR GÜZELLİĞN ON PARA ETMEZ ŞU BENDEKİ AŞK OLMASA SÖZÜNE HADİ LEN DÜMBÜK DEMEYE EN ÇOK HAKKI OLAN İNSANLARDIR

#17 asrin43

asrin43

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 265 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 02:45 ÖS

Peki Osmanlı niye kıçının üstünde oturmamışta viyana kapılarına kadar dayanmış
Kimlerine göre islamı yaymak içinmi yoksa günümüz Osmanlıyı günümüz abd sine benzetmiş Cahrle elliot
Abd gibi emperyalist amaçlar peşindemiydi sizce?
Topraklarına kattığı yerleri serbest bırakıyordu ama vergisinide çatır çatır alıyordu
Bazıları seyrederken hayati en önden,
Kendime bir sahne buldum oynadım.
Öyle bir rol vermişler ki,
Okudum okudum anlamadım

#18 murteddd

murteddd

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 12.134 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 02:48 ÖS

QUOTE(AteshBey @ Apr 24 2008, 02:41 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Hmm şimdi biraz daha netleşti...
Siz diyorsunuzki Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Yavuz vs hiçbirisi Türk değildi...
Soylarında bir yabancı milletin kanı vardı...
Peki Türk kimdir?
Yeryüzünde Türk var mıdır?
Türk derken anladığınız nedir?

bak benim türklük falan derdim değil.
soyunda kim olursa olsun,
etnik kökeni ne olursa olsun,
bu adamlar türkleri aşağı görüp,
onları adam yerine koymamışlardır.
bu noktada saf kan türkle,
dönme arasında bi fark yok.

benim kızdığım türkü aşağı gören adamlara hakaret ediyoruz diye,
bizi sırf dine karşı öfkemizden dolayı ihanetle suçlamanız.
yani sırf müslümanlar diye,
ateist içgüdüsü ile ecdadımıza saldırdığımızı iddia etmeniz.
sorun bu.

ha kim türktür dersen,
hiç de derdim değil benim bu.


#19 murteddd

murteddd

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 12.134 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 02:55 ÖS

QUOTE(asrin43 @ Apr 24 2008, 03:45 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Peki Osmanlı niye kıçının üstünde oturmamışta viyana kapılarına kadar dayanmış
Kimlerine göre islamı yaymak içinmi yoksa günümüz Osmanlıyı günümüz abd sine benzetmiş Cahrle elliot
Abd gibi emperyalist amaçlar peşindemiydi sizce?
Topraklarına kattığı yerleri serbest bırakıyordu ama vergisinide çatır çatır alıyordu

osmanlı resmen kendi egemenliğini meşru göstermek ve dayatabilmek için islamı kullanmıştır.

islamı da yaydığı falan külliyen yalandır.
eğer öyle olsaydı ecdadımız balkanlardan,
tabi katliamlardan kaçabilenlerden bahsediyorum,
mallarını mülklerini geri bırakıp anadoluya dönmek zorunda kalmazlardı.
bosna ve arnavutluğu saymazsak islamı nereye yaymış bunlar balkanlarda?

ha müslüman kardeşlerim,
göz var nizam var?


#20 asrin43

asrin43

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 265 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 24 Nisan 2008 - 03:10 ÖS

murtedd haklısın ben bu mevzuyu açınca osmanlıcı arkadaşlar müslümanlığı yaymak için kılıfına sarılıyor ztn hemen.
Bazıları seyrederken hayati en önden,
Kendime bir sahne buldum oynadım.
Öyle bir rol vermişler ki,
Okudum okudum anlamadım
0 kişi bu konuya bakıyor

0 üye, 0 ziyaretci, 0 gizli üye