Jump to content


- - - - -

Ahzab Suresi 50.ayet


 • Please log in to reply
64 replies to this topic

#1 Rayus

Rayus

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 117 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 26 Mayıs 2012 - 06:26 ÖS

AHZAB 50.
Ey Peygamber!
Mehirlerini verdiğin hanımlarını,
Allah’ın sana ganimet olarak verdiği
ve
elinin altında bulunan cariyeleri,
amcanın,
halanın,
dayının
ve
teyzenin
seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık.
Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını,
diğer müminlere değil,
sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık).
Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Elmalılı Hamdi'nin Ahzap Suresi 50.Ayet yorumu:

1- "Ecir"lerini yani, mehirlerini verdiğin hanımların. Şüphesiz mehıri verilmiş olan hanımın gönlü verilmeyenden daha hoştur.

2- Bir kimsenin bizzat kendisinin katıldığı savaşta ganimet olarak sahip olduğu cariye, elbette satın aldığı cariyeden daha temiz ve daha şüphesizdir.

3- Kendisi ile birlikte hicret eden akrabaları da hicret etmeyenlerinden daha şereflidir. Bununla birlikte bazılarının dediği gibi, mehrin önce verilmesi peygamberin özelliklerinden olması da ihtimal dahilindedir. Nitekim amca ve hala, dayı ve teyze kızlarının helal olmasında seninle birlikte hicret edenler, diye kayıtlanmasında Peygamberin özelliğinin olması ağır basmaktadır.

Bunu şu rivayet de destekler: Ebu Talib'in kızı Ümmühanî şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.v.) önceleri, benimle evlenmek istemişti, ben özür diledim; o da özürümü kabul etti. Sonra da Allah Teâlâ bu âyeti indirdi; ben ona helal olmadım. Çünkü ben onunla hicret etmemiştim. Ben Tuleka'dan, yani serbest bırakılanlardandım." Bunun gibi Ve kendisini Peygambere hibe eden mümin bir kadın, yani kendisinin mehirsiz olarak Peygambere nikahlanmasına razı olan kadın, fakat bu mutlak değil, Peygamber O'nu nikah etmek istediği takdirde, böyle mehirsiz olarak nikah da Peygamberin özelliklerindendir. Bazıları Meymune binti Haris, Zeyneb binti Huzeymetel-Ensariye, Ümmü Şerike binti Câbir ve Havle binti Hakîm, bu şekilde kendilerini bağışlamışlardı demiş ise de, İbnü Abbas bunun gerçekten meydana gelmediğini, yani Peygamberin bu şekilde hiçbir kadın ile evlenmediğini söylemiştir. Bütün bunlar sırf sana mahsus olmak üzere helal kılındı müminlere değil, çünkü zikrolunan kayıtlarla hepsinin helal olması diğer müminler hakkında gerçekleşmiş değildir. Sayıca da, şekilce de fark vardır. Onlara hanımları ve "mülk-i yeminleri" olan cariyeleri hakkında farz kıldığımız, takdir buyurup karara bağladığımız hükümleri gerçekten bilmişizdir. Yani onlara layık olanı menfaat ve yararlarını bilerek takdir etmişiz ve bildirmişizdir ki, Nisa Sûresi'nde geçtiği üzere dörde kadardır, onun için bu beyan olunanları diğer müminlere değil, sadece sana helal kıldık. Şunun için ki sana hiçbir zorluk, bir darlık olmasın. Olmasın da kalbin huzur içinde ilahî vahyin ortaya çıktığı yer olsun.Ömer Nasuhi Bilmen'in Ahzap Suresi 50.Ayet yorumu:


50. Bu mübarek âyet de Resûl-i Ekrem Hazretlerine hangi kadınlar ile evlenmenm helâl ve hangi kadınların o Yüce Peygamber'e mahsus olduğunu bildiriyor. Ve diğer ehli imân hakkında da hangi kadınlar ile nikâhın, yaklaşmanın, helâl bulunduğunu ve gafur ve rahim olan Cenab-ı Hak'kın bu hususta Resûl-i Ekrem'ine kolaylık göstermiş olduğunu beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: (Ey Peygamberi.) Ey peygamberlerin en üstünü (şüphe yok ki,) Bir ilâhi lütuf olmak üzere (biz sana helâl kıldık) dinen meşru bulundurduk (mehr'lerini verdiğin eşlerini) onlar ile aranızda evlilik bağı meydana gelmiştir. Nikâh aktedilirken belirtilen mehr, ya hemen verilir veya bir sure ile kayıtlı bulunur. Her iki takdirde de nikâhın sıhhati bakımından mehr verilmiş sayılır, cinsel yaklaşma helâl olur. (ve) Ey Resûl-i Ekrem!. (Allah'ın sana ganimet olarak verdiğinden) cihat neticesinde din düşmanlarından esir olman arasındaki kadınlardan (elin altında olan cariyeleri) de sana helâl kılmıştır. İşte Hz. Safiyye, Cüveyre, Reyhâne, ve Mariye adındaki cariyelerini de Resûl-i Ekrem azat ederek nikâhı altına almak şerefine nail buyurmuştu, (ve) Yine Resûl-i Ekrem'e hitaben buyuruluyor ki: (seninle beraber hicret etmiş olan amucan kızlarını ve halan kızlarını ve dayın kızlarını ve teyzen kızlarını da) Cenab-ı Hak sana helâl kılmıştır, bunlardan dilediğini nikâhın altına alabilirsin. Elverir ki, hicrette bulunmuş olsunlar. Resûl-i Ekrem, amucası kızı Ümmühaniyi nikâhı altına alamamıştı. Çünki o hicrette bulunmamıştı. Ibni Adil diyor ki: Daha sonra nikâhın helâl olması için bu hicret şartı kaldırılmıştır. "Essirac-ül-Münir" (ve bir de imân etmiş bir kadın, eğer nefsini Peygamber'e) mehirsiz (bağışlarsa, Peygamber de onu nikâhı altına almak isterse o da diğer müminlere değil) Ey kadri Yüce Peygamber (sana mahsus olmak üzere) helâl kılınmıştır. Başka müminler için mehirsiz bir kadınla evlenmek helâl değildir. Bir kadın nefsini, bir erkeğe mehirsiz eş olmak üzere hibe edecek olsa o kimse de kabul etse o kadın için mehri misi lâzım gelir. Şu kadar var ki, bir kadın nikâhdan sonra, isterse mihrini kocasına bağışlayabilir, (onların) Diğer müminlerin (üzerine eşleri ve sağ ellerinin sahip olduğu) cariyeleri (hakkında ne farzetmiş olduğumuz elbette bilmişizdir.) yani: Onların haklarındaki nikâhların doğru olması için riâyet edilmesi lâzım gelen şartlar ve diğer haklar ve hangi kadılar ile evlenmelerinin helal olup olmadığı Allah katında bilinmektedir, bu hususta hikmet ve menfaatin gereği ne ise o meşru bulunmuştur. Binaenaleyh bu husustaki ilâhi hükümlere riâyet edilmesi ehli imân için bir görevdir. Ve ey Yüce Peygamber!. Sana bildirilen kadınlar ile evlenmeni sana helâl kılmış olduk, (tâki, senin üzerine bir darlık olmasın) taki, bir geniş hayat tarzına nail, gönlü rahat olarak yaşayasın, peygamberlik vazifeni güzelce ve kolaylıkla ifâya muvaffak olasın, (ve Allah yariıgayıcı) dir. Kullarının birnice kusurlarını af eder ve örter ve o Hikmet Sahibi Yaratıcı (bağışlayıcı bulunuyor.) kulları hakkında merhameti pek ziyâdedir. Onun içindir ki, haklarında hikmet ve menfaate muvafık, içtimai hayatı güzelce tanzime vesile olan hükümleri beyân buyurmaktadır.


Gerekli yerlerin altını çizip kocaman kırmızı harflerle göstermeme gerek yok herhalde?
"Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır ! Şayet bir gün benim dediklerim ile bilim çelişirse, bilimi seçiniz." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

#2 ate2012

ate2012

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 1.358 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 26 Mayıs 2012 - 10:26 ÖS

AHZAB 50.
Ey Peygamber!
Mehirlerini verdiğin hanımlarını,
.....

Gerekli yerlerin altını çizip kocaman kırmızı harflerle göstermeme gerek yok herhalde?

Bu eşlerin sayısı kaçtır, sen biliyor musun? Her biri ile kaç günde bir beraber oluyordu? Ayrı ayrı evlerde mi, ayrı ayrı odalarda mı kalıyorlardı? O devirde mastürbasyon varmıydı?

Bu mesaji duzenleyen ate2012: 26 Mayıs 2012 - 10:27 ÖS

Son dindi, geldi geçti artık; tanrı devri bitti.


#3 Rayus

Rayus

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 117 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Mayıs 2012 - 06:58 ÖÖ

Peygamber, 9 ya da 11 karısı varken, gecenin ya da gündüzün belli saatinde tümünü dolaşıyor ve hepsiyle cinsel ilişkide bulunuyordu."
Enes'e soruluyor: - "İyi ama, Peygamber buna güç yetirebiliyor muydu?" Enes karşılık veriyor: - "Evet. Biz aramızda, Peygambere 30 erkek gücil (şehveti) verildiğini konuşurduk." Bu hadis Buhari'nin e's-Sahih'inde de yer alıyor.
(Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, hadis no: 192.)
"Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır ! Şayet bir gün benim dediklerim ile bilim çelişirse, bilimi seçiniz." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

#4 cinali

cinali

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 824 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Mayıs 2012 - 02:22 ÖS

bu meşhur ayettir sen yeni mi gördün ...

#5 ate2012

ate2012

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 1.358 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Mayıs 2012 - 03:11 ÖS

Peygamber, 9 ya da 11 karısı varken, gecenin ya da gündüzün belli saatinde tümünü dolaşıyor ve hepsiyle cinsel ilişkide bulunuyordu."
Enes'e soruluyor: - "İyi ama, Peygamber buna güç yetirebiliyor muydu?" Enes karşılık veriyor: - "Evet. Biz aramızda, Peygambere 30 erkek gücil (şehveti) verildiğini konuşurduk." Bu hadis Buhari'nin e's-Sahih'inde de yer alıyor.
(Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, hadis no: 192.)

-İnsanların kıskançlıklarını bu tür mahalle sohbetlerinde açık etmesi normaldir; günümüzde bile. Tam olarak gerçeği yansıtmasa bile.
-Tanrı pey. seksüel güç verirken bunu kadınları güçsüzleştirerek mi yapmış yoksa hem kadınları seksüel güçle donatırken toplamının üzerine otuzmu koymuş?

Son dindi, geldi geçti artık; tanrı devri bitti.


#6 Rayus

Rayus

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 117 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Mayıs 2012 - 04:29 ÖS

bu meşhur ayettir sen yeni mi gördün ...


Yok.Bu ayetle ilgili birsürü konu açılmıştır.Yorumlar yapılmıştır.
Ayetlerle ilgili direk yorum yapınca işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz diyorlar.
Bu aralar müslüman arkadaşlar ayetlere karşı savunmaya geçti.Bu ayetle ilgili ne yorum yapacaklarını merak ediyorum. :)

Bu mesaji duzenleyen Rayus: 27 Mayıs 2012 - 04:31 ÖS

"Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır ! Şayet bir gün benim dediklerim ile bilim çelişirse, bilimi seçiniz." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

#7 integral

integral

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 573 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Mayıs 2012 - 05:03 ÖS

amca hala teyze kızı vs. akraba evliliği oluyor sakat çocuk riski var da gel bunu müslümanlara anlat.
yıl 2013 olacak millete aya uzaya gider hala ortaçağ masallarına kutsal, ortaçağ büyücülerine elçi diyolar yazık. :(

#8 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 10 Temmuz 2012 - 12:14 ÖS

AHZAB 50.
[font="Times New Roman"] Ey Peygamber!
Mehirlerini verdiğin hanımlarını,
Allah’ın sana ganimet olarak verdiği
ve
elinin altında bulunan cariyeleri,
amcanın,
halanın,
dayının
ve
teyzenin
seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık.
Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını,
diğer müminlere değil,
sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık).
Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Çok yer gezdim çok insan gördüm ve çok masal dinledim ama hala bu ayeti çözemedim :D

Şimdi ne masal dinledin derseniz anlatırım...

Müslümanlar kafirlerden büyük zulümler ve işkenceler görüyorlar, bunun üzerine alemlerin efendisi hak yolunda hicret ediyor.

Eeeee be kardeşim, bu zulüm ve baskı altında insanın amca, hala, teyze, dayı kızları nasıl aklına düşer, bunlardan uzak durmak zorluk mudur?

Bu kadar vatan evladı normal şartlarda bile kuzenlerinden rahatlıkla uzak duruyor hiç de zorluk yaşamıyorlar.

Ey müslüman arkadaşlar, kuzenlerden uzak durmak bu kadar mı zor?

Diyelim ki çok zor, eeee niye sadece alemlerin efendisine mahsus olmak üzere, hicretteki diğer müslüman arkadaşların canı can değil mi?

Sorulara tek tek cevap alalım lütfen

Sağlıcakla kalın, yalandan uzak insanlığa yakın olun :D
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#9 Ulaş'ın sesi bu

Ulaş'ın sesi bu

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 1.294 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 10 Temmuz 2012 - 03:35 ÖS

Bu ayetin bana göre en can alıcı noktası: "Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını..." cümlesidir.

Bu cümlede sınırlama son derece açık. Kadın mümin ise ve kendisini ona hibe ediyorsa evlenebilirler.

Bir müslüman kardeşimiz bize cevaplasın isterim,

"Muhammed, müslüman olmuş kız kardeşiyle evlenmek istese, kız kardeşi kendisini hibe ettiği takdirde, evlenmelerinin önünde herhangi bir engel var mı?"

Selamlar.

Bu mesaji duzenleyen Ulaş'ın sesi bu: 10 Temmuz 2012 - 03:36 ÖS

Bir kaynak olarak (_I_) , dinlerin yaşam biçimidir.

#10 Karınca

Karınca

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 573 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 09:13 ÖS

AHZAB 50.
Ey Peygamber!
Mehirlerini verdiğin hanımlarını,
Allah’ın sana ganimet olarak verdiği
ve
elinin altında bulunan cariyeleri,
amcanın,
halanın,
dayının
ve
teyzenin
seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık.
.


Gerekli yerlerin altını çizip kocaman kırmızı harflerle göstermeme gerek yok herhalde?


Selamlar,

Bir de piyasada kendine Kuran uzmanı diyen münafıklar var bir de meali bildikleri halde çarpıtırlar.

Efendim, yukarıda yazınızda koyu harflerle işaretlediğim cariye ve kız nasıl oluyor da Türkçe 2 farklı sözcük de; Kuran'da sadece tek sözcük olarak yer alıyor(benati; arapçası)

İnsan nasıl olur da kuzeni ile ilişkiye girer!!?

İşin gerçeği: Ahzab50'nin arapçasında geçen benati, hem peygamber Muhammed'in hizmetinde olan cariye ve amca-hala-dayı'ların hizmetindeki cariyeler helal kılınmış, ONLARIN ÖZ ÇOCUĞU DEĞİL!!
; ortalık sapık mealcilerden geçilmiyor.

Saygılar.
http://kurtaricisizsiniz.blogspot.com/ Sola Tıklayabilirsiniz.

#11 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 09:26 ÖS

Selamlar,

Bir de piyasada kendine Kuran uzmanı diyen münafıklar var bir de meali bildikleri halde çarpıtırlar.

Efendim, yukarıda yazınızda koyu harflerle işaretlediğim cariye ve kız nasıl oluyor da Türkçe 2 farklı sözcük de; Kuran'da sadece tek sözcük olarak yer alıyor(benati; arapçası)

İnsan nasıl olur da kuzeni ile ilişkiye girer!!?

İşin gerçeği: Ahzab50'nin arapçasında geçen benati, hem peygamber Muhammed'in hizmetinde olan cariye ve amca-hala-dayı'ların hizmetindeki cariyeler helal kılınmış, ONLARIN ÖZ ÇOCUĞU DEĞİL!!
; ortalık sapık mealcilerden geçilmiyor.

Saygılar.

Arkadaşım, yalanlarınla forumu kirletme. İnan sizler gibiler mide bulandırıyor. Burada bir eşek bile ayetin arapçasını okusa anlar gerçeği. Şimdi bu sapıklık olarak gördüğün hususu savunamadığın için yalana başvurmandan daha büyük ahlaksızlık var mı? Sana bu utanmazlığın devam ederse benati nin geçtiği başka ayetleri de koyarım ama değmezsin. Ayıp yahu

---------------------------

1. yâ eyyuhâ : ey
2. en nebiyyu : nebî, peygamber
3. innâ : muhakkak biz
4. ahlelnâ : helâl kıldık
5. leke : senin için, sana
6. ezvâce-ke : senin zevcelerin, hanımların, eşlerin
7. elletî : ki o
8. âteyte : sen verdin
9. ucûre-hunne
(hunne)
(hum) : onların ücretleri
: onlar (kadınlar için)
: onlar (erkekler için)
10. ve mâ : ve şey
11. meleket : sahip oldu
12. yemînu-ke
(mâ meleket yemînu-ke) : senin elin
: (elinin altında sahip olduğun)
13. mimmâ (min mâ) : şeyden
14. efâallâhu (efâe allâhu) : Allah ganimet olarak verdi
15. aleyke : sana
16. ve benâti : ve kızları
17. ammi-ke : senin amcan
18. ve benâti : ve kızları
19. ammâti-ke : senin halan
20. ve benâti : ve kızları
21. hâli-ke : dayın
22. ve benâti : ve kızları
23. halâti-ke : senin teyzen
24. ellâtî : ki o (kadın)
25. hâcerne : hicret etti
26. meâ-ke : seninle beraber
27. vemreeten (ve imreeten) : ve kadın, hanım
28. mu'mineten : bir mü'min (kadın)
29. in : eğer
30. vehebet : hibe etti
31. nefse-hâ : nefsini, kendini
32. li en nebiyyi : nebî (peygamber) için
33. in erâde : eğer isterse
34. en nebiyyu : nebî, peygamber
35. en yestenkiha-hâ : onu nikâh etmek ister
36. hâlisaten : ... a has olarak, özel olarak
37. leke : sana
38. min dûni : başka (hariç)
39. el mu'minîne : mü'minler
40. kad : oldu
41. alimnâ : biz bildik
42. mâ faradnâ : farz kıldığımız şeyi
43. aleyhim : onların üzerine, onlara
44. fî : içinde, hakkında, konusunda
45. ezvâci-him : onların zevceleri, hanımları
46. ve mâ meleket eymânu-hum : ve onların elleri altında olan
47. li keylâ yekûne : olmaması için
48. aleyke : sana
49. haracun : zorluk, güçlük
50. ve kânallâhu (ve kâne allâhu) : ve Allah oldu (dır)
51. gafûran : gafur, mağfiret eden
52. rahîmen : rahîm (Rahîm esmasıyla tecelli eden)
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#12 Karınca

Karınca

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 573 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 09:43 ÖS

Arkadaşım, yalanlarınla forumu kirletme. İnan sizler gibiler mide bulandırıyor. Burada bir eşek bile ayetin arapçasını okusa anlar gerçeği. Şimdi bu sapıklık olarak gördüğün hususu savunamadığın için yalana başvurmandan daha büyük ahlaksızlık var mı? Sana bu utanmazlığın devam ederse benati nin geçtiği başka ayetleri de koyarım ama değmezsin. Ayıp yahu

---------------------------

1. yâ eyyuhâ : ey
2. en nebiyyu : nebî, peygamber
3. innâ : muhakkak biz
4. ahlelnâ : helâl kıldık
5. leke : senin için, sana
6. ezvâce-ke : senin zevcelerin, hanımların, eşlerin
7. elletî : ki o
8. âteyte : sen verdin
9. ucûre-hunne
(hunne)
(hum) : onların ücretleri
: onlar (kadınlar için)
: onlar (erkekler için)
10. ve mâ : ve şey
11. meleket : sahip oldu
12. yemînu-ke
(mâ meleket yemînu-ke) : senin elin
: (elinin altında sahip olduğun)
13. mimmâ (min mâ) : şeyden
14. efâallâhu (efâe allâhu) : Allah ganimet olarak verdi
15. aleyke : sana
16. ve benâti : ve kızları
17. ammi-ke : senin amcan
18. ve benâti : ve kızları
19. ammâti-ke : senin halan
20. ve benâti : ve kızları
21. hâli-ke : dayın
22. ve benâti : ve kızları
23. halâti-ke : senin teyzen
24. ellâtî : ki o (kadın)
25. hâcerne : hicret etti
26. meâ-ke : seninle beraber
27. vemreeten (ve imreeten) : ve kadın, hanım
28. mu'mineten : bir mü'min (kadın)
29. in : eğer
30. vehebet : hibe etti
31. nefse-hâ : nefsini, kendini
32. li en nebiyyi : nebî (peygamber) için
33. in erâde : eğer isterse
34. en nebiyyu : nebî, peygamber
35. en yestenkiha-hâ : onu nikâh etmek ister
36. hâlisaten : ... a has olarak, özel olarak
37. leke : sana
38. min dûni : başka (hariç)
39. el mu'minîne : mü'minler
40. kad : oldu
41. alimnâ : biz bildik
42. mâ faradnâ : farz kıldığımız şeyi
43. aleyhim : onların üzerine, onlara
44. fî : içinde, hakkında, konusunda
45. ezvâci-him : onların zevceleri, hanımları
46. ve mâ meleket eymânu-hum : ve onların elleri altında olan
47. li keylâ yekûne : olmaması için
48. aleyke : sana
49. haracun : zorluk, güçlük
50. ve kânallâhu (ve kâne allâhu) : ve Allah oldu (dır)
51. gafûran : gafur, mağfiret eden
52. rahîmen : rahîm (Rahîm esmasıyla tecelli eden)İşte şimdi oldu, güzelce doğrusunu koymuşsun, arapçaları bunlar.

Ayeti de Türkçe'ye çevirirsen meal olarak:

Muhammed'in yanındakihizmetçi kızlar ve amca-hala vs'lerin hizmetçi kızları(ONLARIN ÖZ KIZI DEĞİL)

Yavaş yavaş öğreneceksin.

Saygılar.
http://kurtaricisizsiniz.blogspot.com/ Sola Tıklayabilirsiniz.

#13 sağduyu

sağduyu

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 13.065 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 09:47 ÖS

Eskiden kölelik ve cariyelik serbestken Kuran'da cariyelerden bahsedilmesi müslümanlara hiç garip gelmiyordu ama ne zaman ki insanlık kölelik ve cariyeliğin insanlık ayıbı olduğunu farkedip, kınamaya başladı ve yasakladı, işte o andan itibaren bazı müslümanlar bu ayetlerden utanmaya başladı, ama dini de reddemedikleri için vicdanlarının ve sağduyularının sesini bastırmak adına bu eylemlere kılıf aramaya başladılar.

#14 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 09:47 ÖS

İşte şimdi oldu, güzelce doğrusunu koymuşsun, arapçaları bunlar.

Ayeti de Türkçe'ye çevirirsen meal olarak:

Muhammed'in yanındakihizmetçi kızlar ve amca-hala vs'lerin hizmetçi kızları(ONLARIN ÖZ KIZI DEĞİL)

Yavaş yavaş öğreneceksin.

Saygılar.

Delimisin kardeşim, ne hizmetçi kızı. İyice delirmişiniz, arafta kalmışınız. Ne gerçeği kabul edebiliyorsunuz ne de sapkınlığı.

Ulan şu yazdığını gören ağzını bırakır, başka organı ile güler.

Neymiş hala nın hizmetçisinin özelliği, bu hizmetçiyi diğer milletin hizmetçisinden ayıran neymiş. Dünya yüzünde senin dediğini savunan var mı?
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#15 alavarez

alavarez

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 361 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 10:21 ÖS

Muhammet ile el ense olmuşlar artık.Gel len sana bi kıyak yapcam demiş bişey yok ayette.
Bir de her ayet sonunda şu cümle olur:'' Allah bağışlayandır, merhamet edendir. '' uff snane be slk der gibi. :mellow:

Bu mesaji duzenleyen alavarez: 11 Temmuz 2012 - 10:22 ÖS

Yollanan resim

Din köleler içindir,onlara yaşamın veremediği teselliyi verir.

#16 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 10:26 ÖS

Cevap almadan bırakmam. Karınca sana da bir kıyak yapayım. Teyze kızları cariye kızları olsun sen öyle cevapla :D

Not:Sana fazla yüklendim kabalık yaptım, onun mahcubiyeti içindeyim. Kendimi affettirmek için cariye kızları zaten bütün müslümanlara helal olduğunu hatırlatmayacağım. Yani Muhammed e has olması anlamsız olurdu senin iddia ettiğin gibi olsa ama bunu sormayacağım, sana serbest :D

------------------------------
AHZAB 50.
Ey Peygamber!
Mehirlerini verdiğin hanımlarını,
Allah’ın sana ganimet olarak verdiği
ve
elinin altında bulunan cariyeleri,
amcanın,
halanın,
dayının
ve
teyzenin
seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık
. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını,
diğer müminlere değil,
sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık).
Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.


Çok yer gezdim çok insan gördüm ve çok masal dinledim ama hala bu ayeti çözemedim

Şimdi ne masal dinledin derseniz anlatırım...

Müslümanlar kafirlerden büyük zulümler ve işkenceler görüyorlar, bunun üzerine alemlerin efendisi hak yolunda hicret ediyor.

Eeeee be kardeşim, bu zulüm ve baskı altında insanın amca, hala, teyze, dayı kızları nasıl aklına düşer, bunlardan uzak durmak zorluk mudur?

Bu kadar vatan evladı normal şartlarda bile kuzenlerinden rahatlıkla uzak duruyor hiç de zorluk yaşamıyorlar.

Ey müslüman arkadaşlar, kuzenlerden uzak durmak bu kadar mı zor?

Diyelim ki çok zor, eeee niye sadece alemlerin efendisine mahsus olmak üzere, hicretteki diğer müslüman arkadaşların canı can değil mi?

Sorulara tek tek cevap alalım lütfen

Sağlıcakla kalın, yalandan uzak insanlığa yakın olun

Bu mesaji duzenleyen katalan: 11 Temmuz 2012 - 10:29 ÖS

Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#17 Jack_Carter

Jack_Carter

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 203 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 11:30 ÖS

Nitresku ! Ey dinle !
Hazreti muhammed gercekten ALLAHİN ELCİSİ İSE  (ki gercekten oyle) 
Butun mevcudatin sahibinin guzel yuceltilmis bedenlerin esrarinin madeni ise
Gercekten Allahin hususi konustugu biri ise.. Burada duralim bakalim
O zaman soyle dusunelim 
İste Allah diyor ki habibim Muhammedim sen benim habibimsin
Bunu goren goz baska hic bir sey gormez.. Ne masa ne kasa ne para ne saltanat
Dunyalari verseler. Seni vermez. 
Bunu bilen kuzenlerin bu ugurda Allah ve resulunun askin icin hicret ettiler ben Allahim onlarin mukafati sensin.. 
Ve nefsini hibe eden mumin kadinda nikahlamak istersen sana has olarak heal kilindi..

Nefsi hibe etmek oyle pek kolay degil ! 
Ayetleri dogru analiz edelim 
Degerli kamu calisanlari !  Kamuda mi calisiyorsun katran ! : D

Eger gercekten Allahin elcisi ise bu ayet gayet yerindedir... Ne guzel buyurmus Allah 

katran ! Kantar !
Şşşşttt ! Fazla dirilti zirilti etme ! Tabire dikkat et !
eger gercekten hazreti muhammed Allahin hususu misafiri elcisi ise
bunu bilenler hazreti muhammedin aski icin hicret etmislerse
Ve Bunu bilen mumin kadinda biricik cok sevdigi nefsini hibe ederse bu ayet gayet yerinde ve ne guzel ayetir..

O yuzden senin konun başlığın gibi sacma sapan yazilari gordugum vakit her zaman dirilti var diyip gecip gitmisimdir
Ama sana has ozel olarak cevap yazdim katranim ! : D

Bu mesaji duzenleyen Jack_Carter: 11 Temmuz 2012 - 11:33 ÖS


#18 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 11:36 ÖS

Cevap almadan bırakmam. Karınca sana da bir kıyak yapayım. Teyze kızları cariye kızları olsun sen öyle cevapla :D

Not:Sana fazla yüklendim kabalık yaptım, onun mahcubiyeti içindeyim. Kendimi affettirmek için cariye kızları zaten bütün müslümanlara helal olduğunu hatırlatmayacağım. Yani Muhammed e has olması anlamsız olurdu senin iddia ettiğin gibi olsa ama bunu sormayacağım, sana serbest :D

------------------------------
AHZAB 50.
Ey Peygamber!
Mehirlerini verdiğin hanımlarını,
Allah’ın sana ganimet olarak verdiği
ve
elinin altında bulunan cariyeleri,
amcanın,
halanın,
dayının
ve
teyzenin
seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık
. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını,
diğer müminlere değil,
sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık).
Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.


Çok yer gezdim çok insan gördüm ve çok masal dinledim ama hala bu ayeti çözemedim

Şimdi ne masal dinledin derseniz anlatırım...

Müslümanlar kafirlerden büyük zulümler ve işkenceler görüyorlar, bunun üzerine alemlerin efendisi hak yolunda hicret ediyor.

Eeeee be kardeşim, bu zulüm ve baskı altında insanın amca, hala, teyze, dayı kızları nasıl aklına düşer, bunlardan uzak durmak zorluk mudur?

Bu kadar vatan evladı normal şartlarda bile kuzenlerinden rahatlıkla uzak duruyor hiç de zorluk yaşamıyorlar.

Ey müslüman arkadaşlar, kuzenlerden uzak durmak bu kadar mı zor?

Diyelim ki çok zor, eeee niye sadece alemlerin efendisine mahsus olmak üzere, hicretteki diğer müslüman arkadaşların canı can değil mi?

Sorulara tek tek cevap alalım lütfen

Sağlıcakla kalın, yalandan uzak insanlığa yakın olun

jek denyo

iyi saçmalamışsın takdir ettim :lol:

Çaresizlik böyle mi yapıyor adamı :D

Bu mesaji duzenleyen katalan: 11 Temmuz 2012 - 11:37 ÖS

Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#19 Jack_Carter

Jack_Carter

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 203 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 11:45 ÖS

Ne caresizligi caresizlik sizde !
ben hazreti muhammedi Allahin habibi mevcudatin sahibi hatta mevcudatin Annesi olarak tanir ve iman ederim
hazreti muhammede ummi denmesinin inceligi butun esyanin annesi oldugundan dolayidir..
Ben boyle iman ederim o yuzden hic caresiz degilim ayetler ne kadar guzel ve yerinde

Bu mesaji duzenleyen Jack_Carter: 11 Temmuz 2012 - 11:47 ÖS


#20 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 11 Temmuz 2012 - 11:51 ÖS

Ne caresizligi caresizlik sizde !
ben hazreti muhammedi Allahin habibi mevcudatin sahibi hatta mevcudatin Annesi olarak tanir ve iman ederim
hazreti muhammede ummi denmesinin inceligi butun esyanin annesi oldugundan dolayidir..
Ben boyle iman ederim o yuzden hic caresiz degilim ayetler ne kadar guzel ve yerinde

Sen sapkınlığı dibe vurdurmuşun be Jack_Carter görünümlü jek denyo :D
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK
2 kişi bu konuya bakıyor

0 üye, 1 ziyaretci, 0 gizli üye


  Google (1)