Jump to content


- - - - -

Allah Zeus'u cehennemde yakacakmış. Ney ney ney :)

Allahın yapamayacağı şeyler Enbiya suresi enbiya 98 cehenneme kimler girecek akıl almaz hikayeler Cehenmen odunları

 • Please log in to reply
42 replies to this topic

#1 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 04:11 ÖS

Allah Enbiya 98 e göre, insanların taptıklarını da cehennemde yakacağını söylemiş. İnsanlar tarih boyunca, çeşitli somut varlıklara ve akıllarının ürünü olan varlıklara tapmışlar. İlk aklıma gelenler, Zeus, güneş, ay, ateş, su, Kutanku vb.

Şimdi bu tapılanları 2 ye ayırabilir. Birinci gruptakiler somut tanrılar (Güneş, ay, ateş gibi) diğerleri ise soyut tanrılar (Zeus, İnti, Kutanku, süper zenci vb).

1nci gruptakilerin cehennemde yanmasını, sahne komik de olsa (cehennemde yanınızda yanan ve ağlayan zırlayan bir güneş düşünün) anlıyorum ama 2nci grubu ne yapsam etsem anlayamadım :D

Yoksa Allah bu ayetle soyut tanrıların gerçekliğini mi kabul ediyor, etmiyorsa Zeus'u nerede bulup yakacak?

Not:Konunun anlaşılması için biri Sağduyu'ya ait olan 2 iletiyi buraya asacağım.
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#2 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 04:11 ÖS

-Kafirler soru sordukça pot kırdığını anlayan ve hatasını düzelten Allah
-İsa’yı cehennemden kurtaran putperestler :D
-putperestlerin sorularını öngöremeyen Allah

Bir ayet

Enbiya 98- Gerçekten siz de, Allah'ın dışında taptıklarınız da cehennemin odunusunuz, siz ona varacaksınız.

Bir soru ve cevap

Sual: Enbiya suresinin 98. âyetinin mealinde, (Siz de, Allah'ı bırakıp da taptığınız şeyler de, Cehenneme girecektir) deniyor. Bir ateist, (Buna göre, Hıristiyanların taptığı Hazret-i İsa da, Cehenneme girecek) dedi. Buna nasıl cevap vermek gerekir?
Cevap:Meal okumak böyle yanlışlıklara sebep olur. Bu âyet-i kerimede, (ve mâ ta'budüne) ifadesindeki mâ, cansızlar için söylenir, orada (taptığınız şeyler)den maksat putlardır. İbni Abbas hazretleri buyurdu ki: Bu âyet-i kerime nazil olunca müşrikler, (Bizim ilâhlarımıza hakaret ediliyor) dediler. Putperestler, (İsa da mı cehenneme gidecek) diye, ateistler gibi aynı şeyi sordukları zaman, şu âyet-i kerime indi:
(Kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, Cehennemden uzaktır) [Enbiya 101] (Kurtubi tefsiri)
http://www.webhatti....l#ixzz24kHCZn6z

Hatasını anlayan Allah’ın İsa’yı cehennemden kurtarışı

Enbiya 101. Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar.
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#3 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 04:15 ÖS

Sağduyu'dan rivayetler; o zamanın kafirleri bayağı kafa bulmuşlar
------------------------------------------------------------------------------------------
Enbiya Suresi:

98. Hiç şüphesiz siz ve Allah dışında tapındıklannız cehennem odunusunuz. Siz, oraya varacak (gireceksiniz.)
99. Şayet bunlar tanrılar olsaydı oraya girmezlerdi ve hepsi orada temelli kalacaklardır.

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
1- İbn Ebî Hatim'in İbn Abbâs'tan rivayetine göre o şöyle anlatıyor: "Hiç şüphesiz siz ve Allah dışında tapındıklarınız cehennem odunusunuz. Hepiniz ona varacaksınız." âyet-i kerimesi nazil olunca müşrikler:
"Allah'ın dışında me­lekler, Uzeyr ve İsa'ya da tapınılıyor. Onlar da cehennemdeler mi?" dediler de bunun üzerine
"Şayet bunlar tanrılar olsaydı oraya girmezlerdi ve hepsi orada temelli kalacaklardır." âyet-i kerimesi nazil oldu.
2- Ebu Davud'un Kitâbu'n-Nâsih'inde, İbnu’l-Münzir, İbn Merdûye ve Taberânî'nin İbn Abbâs'tan rivayetlerine göre o şöyle anlatıyor:
"Hiç şüphesiz siz ve Allah dışında tapındıklarınız cehennem odunusunuz." âyet-i kerimesi na­zil olunca bu, müşriklerin çok ağırına gitti ve:
"Yani bizim ilâhlarımıza mı sö­vüyorsun?" dediler. İbnu'z-Ziba'râ:
"Sizin yerinize onunla ben konuşayım, gö­receksiniz onu nasıl mat edeceğim!" "Çağırın onu bana." dedi. Hz. Peygamber (sa)'i çağırdılar, geldi. İbnu'z-Ziba'râ:
"Ey Muhammed bu söylediklerin sadece bizim tanrılarımızla mı ilgili, yoksa Allah dışında bütün tapınılan şeyler hakkın­da da geçerli mi?" diye sordu. Hz. Peygamber (sa):
"Bilâkis Allah dışında bütün tapınılanlar hakkındadır." buyurdu. Bunun üzerine İbnu'z-Ziba'râ:
"Şu Ka'be'nin Rabbı aşkına, işte şimdi seni mat ettim; sen iddia etmiyor musun ki İsa salih bir kuldur, Uzeyr salih bir kuldur ve melekler salihlerdir? İşte şu yahudiler Uzeyr'e, şu hristiyanlar İsa'ya ve şu Müleyh oğulları (Huzâa kabilesi­nin bir koludur) meleklere tapınmaktadırlar?" dedi ve onun bu cevabına Mekke müşrikleri sevindiler ve bir gulgule koptu. Hz. Peygamber (sa):
"Hayır, tam ak­sine onlar İsa'ya, Uzeyr'e ve meleklere değil olsa olsa şeytanlara tapınmaktalar." buyurdu ve
"Şüphesiz ki daha önce Bizden kendilerine en güzelin va'di geçmiş olanlar; bunlar oradan uzaklaştırılmışlardır..." âyet-i kerimesi nazil oldu.
3- Bu hadisenin biraz sonra geleceği üzere "Şüphesiz ki daha önce Bizden kendilerine en güzelin va'di geçmiş olanlar; bunlar oradan uzaklaştırılmışlar­dır." âyetinin nüzul sebebi olduğu da rivayet edilmiştir ki herhalde 98-102 âyet­lerin hepsi bu hadise üzerine inmiş olmalıdır.

101. Şüphesiz ki daha önce Bizden kendilerine en güzelin va'di geçmiş olanlar; bunlar oradan uzaklaştırılmışlardır.
102. Onun uğultusunu duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar.

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
1- Ebû Ömer b. Ahmed b. Amr el-Maverdi, Abdullah b. Muhammed b. Nasr er-Razî'den, o Muhammed b. Eyyub'dan, o Ali b. Medyeni'den, o Yahya b. Nuh'tan, o Ebû Bekr b. Ayyaş'tan, o Asım'dan, o Ruzeyn'den, o da Ebû Yahya'dan İbn Abbas'ın şöyle dediğni bize haber verdi:
"İnsanlann bana sormadığı bir âyet var ki bilemiyorum ki, o âyeti biliyorlar da mı sormuyorlar. Yoksa bilmiyorlar da mı sormuyorlar?" Kendisine
"O âyet nedir?" diye so­ruldu. O da dedi ki şu âyet:
"Şüphesiz ki siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, Cehennem'in odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz" âyeti nazil olunca Kureyş'in çok ağırına gitti ve:
"İlahlarımıza mı küfrediyor?" dediler. Bunun üzerine İbn Zibe'ra:
"Size ne oluyor?" dedi. Onlar da: "
İlahlarımıza küfrediyor" dediler.
"Peki ne dedi?" diye sorunca onlar bu âyetin manasını söylediler. O da:
"O Muhammed'i bana çağırın" dedi. Rasulullah (s.a.v.) da çağırıldı. İbnu'z-Zibe'ra dedi ki:
"Ey Muhammed, bu denilen şey, yalnız bizim ilahlarımıza mı mahsus yoksa Allah'tan başka ibadet olunan herkes için mi geçerli?" Rasulullah (s.a.v.) da:

"Hayır, Allah'tan başka kendisine ibadet olunan herkes için söz konusudur" buyurdu. Bunun üzerine İbnu'z-Zibe'ra şöyle dedi:
"Şu binanın (Ka'be'nin) Rabbi'ne yemin olsun ki sen davayı kaybettin. Sen meleklerin, Hz. İsa'nın ve Üzeyr'in salih kullar olduğunu iddia etmiyor muydun?" Rasulullah (s.a.v.):
"Evet" bu­yurdu. İbnu'z-Zibe'ra dedi ki:
"Öyleyse Benû Melih meleklere, şu Hıristiyanlar İsa'ya, şu Yahudiler de Üzeyr'e tapıyorlar, peki buna ne dersin?" Bunun üzerine Mekkeliler yük­sek sesle bağırdılar da Allah Teala bu âyeti indirerek melekleri, İsa'yı ve Üzeyr (a.s.)'i bu işten tenzih buyurdu.
2- Hâkim’in İbnu Abbas'tan (r.a.) rivayet ettiğine göre o, şöyle demiştir:
"Şüphesiz ki siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, Cehennem'in odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz" Enbiya: 21/98 ayeti indirilince, İbnu'z-Zibe'ra:
“Ben, Güneşe, Aya, Meleklere, Uzeyr'e ve İsa'ya ibâdet ettim. Bunların hepsi ilahlarımızla birlikte ateşteler.” dedi. Enbiya: 21/98 âyeti ve “Velâ darabe ibni Meryeme meselen” kavlinden, “Hasamun” kavline kadar indirildi.”
3- İbn İshak anlatıyor:
Bir gün Allah'ın Rasûlü (sa) bir mecliste el-Velîd ibnu'l-Muğîra ile birlikte oturuyordu. en-Nadr ibnu'l-Hâris de geldi ve o da oturdu. Mecliste bir çok başka Kureyşli de vardı. Allah'ın Rasûlü (sa) konuştu, Nadr ibnu'l-Hâris karşı çıktı. Allah'ın Rasûlü (sa) onunla konuştu ve Nadr'ın söyleyebileceği bir şey kalmayıp sustu. Sonra Efendimiz ona ve oradakilere:
"Siz ve Allah'ın dışında tapındıklarınız cehennem odunusunuz ve siz ona vara­caksınız. Eğer onlar ilâhlar olsaydı elbette ona varmazlardı. Hepiniz orada te­melli kalıcılarsınız." (Enbiyâ, 21/98-99) âyetini okudu. Sonra Allah'ın Rasûlü (sa) kalktı, gitti. Biraz sonra Abdullah ibnu'z-Ziba'râ ibn Kays es-Sehmî geldi, oturdu. Velîd ibnu'l-Muğîra ona:
"Vallahi Nadr ibnu'l-Hâris biraz önce Abdulmuttalib'in oğluna karşı duramadı, ona cevap veremedi. Muhammed, bi­zim ve tapındığımız ilâhlarımızın cehennem odunu olduğumuzu iddia ediyor." dedi. Abdullah ibnu'z-Ziba'râ:
"Allah'a yemin olsun ki eğer ben bulunsaydım onu sustururdum. Muhammed'e sorun: Allah'ın dışında bütün tapınılanların ve onlara tapanların hepsi cehennemde midir? Biz meleklere, yahudiler Uzeyr'e, hristiyanlar da Meryem oğlu İsa'ya tapınıyorlar." dedi. Velid ve o mecliste bu­lunanlar İbnu'z-Ziba'râ'nın söylediklerine şaştılar ve bununla Muhammed'i bu delil ile susturabileceklerine inandılar. İbnu'z-Ziba'râ'nın söyledikleri Hz. Peygamber (sa)'e söylendi de:
"Allah'ın dışında kendisine tapınılmasını sevip iste­yen her şey ona tapmanla birliktedir. Onlar ancak şeytanlara ve onlara şeytana tapınmalarını emredenlere tapınıyorlar." buyurdu ve akabinde Allah Tealâ
"Şüphesiz ki daha önce Bizden kendilerine en güzelin va'di geçmiş olanlar; işte bunlar oradan uzaklaştırılmış olanlardır. Onun uğultusunu duymazlar. Canları­nın istediği şeyler içinde temelli kalırlar." âyetlerini indirdi.
4- İbn Abbâs'tan rivayette bu hadise, sadece bu âyet-i kerimenin değil aynı zamanda Zuhruf Sûresinin 57 ve 58. âyetlerinin de nüzulüne sebeptir. O şöyle anlatıyor:
Abdullah ibn Ziba'râ bir gün Hz. Peygamber (sa)'e geldi ve:
"Al­lah'ın sana, "Siz ve Allah'tan başta taptıklarınız cehennem odunusunuz ve siz ona varacaksınız." (Enbiyâ, 21/98) şeklinde bir âyet indirdiğini mi sanıyorsun?" diye sordu. Hz. Peygamber'in
"evet." cevabı üzerine:
"Güneşe, aya, yıldızlara, meleklere, Uzeyr'e ve Meryem oğlu İsa'ya da tapınılmıştır. Bütün bunlar bizim­le birlikte cehennemde mi olacaklar?" dedi ve bunun üzerine
"Meryem oğlu İsa bir misal olarak atılınca hemen senin kavmin bundan şımarıp haykıra haykıra gülüyorlar. Dediler ki: Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa O mu? Ey Habibim, bunu sana, bâtıl bir mücadeleden başka maksatla irad etmediler. Daha doğrusu onlar çok düşman bir kavimdir." (Zuhruf, 43/57-58) âyet-i kerimeleri; daha son­ra da: "Şüphesiz ki daha önce Bizden kendilerine en güzelin va'di geçmiş olan­lar; bunlar oradan uzaklaştırılmışlardır." (Enbiyâ, 21/101) âyet-i kerimesi nazil oldu.
5- Bu hadiselerde adı geçen Abdullah ibnu'z-Ziba'râ, Kureyş'in ileri gelen şa­irlerinden olup Rasûlullah'ı, İslâm'ı ve müslümanları hicvedermiş. Bu İbnu'z-Ziba'râ, Mekke'nin fethinden sonra müslüman olmuş, hem de iyi bir müslüman olmuştur.
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#4 Kare As

Kare As

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 317 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 06:33 ÖS

Katalan,
Bu adamları bu kadar sıkıştırma.
Sıkıştırıyorsun sonra sağa sola deli danalar gibi koşturup saçmalıyorlar.

Selam ve Dua ile...

#5 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 07:57 ÖS

Katalan,
Bu adamları bu kadar sıkıştırma.
Sıkıştırıyorsun sonra sağa sola deli danalar gibi koşturup saçmalıyorlar.

Selam ve Dua ile...

Pekii, daha insaflı olacağım
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#6 optimum

optimum

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 2.548 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 08:52 ÖS

Putlar konusunda şu kitabı tavsiye ederim katalan. benim için de değil kendini geliştirme adına okuyabilirsin.

http://tr.scribd.com...-Kitab-ul-AsnamAyrıca birbirini ilah edinen insanlar ilahlarıyla birlikte cezalandırılacaklar. Put dediğin herşeyin ete kemiğe bürünmüş halleri var. kitabı okumanı öneririm.

Bu mesaji duzenleyen optimum: 27 Ağustos 2012 - 08:52 ÖS

""Ölünce "yok" olmayacaksınız. Ama bunu anlamanız için ölmeniz gerekecek.. ""

#7 Kare As

Kare As

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 317 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 08:57 ÖS

Kitap bilgi veren kaynağa denir.
Masal anlatan kaynaklara yazı demelisin.

#8 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 08:58 ÖS

Dostum Optimum,

Verdiğin linki okumak sorun değil.... sen ayet geldinde putperestlerin şaşkınlıklarını gördün mü?

Sordukları soruları okudun mu?

Adamlar gülsünler mi ağlasınlar mı bilememişler, "İsa'yı da mı yakacaksın" "Güneşi de mi yakacaksın cehennemde" diye sormuşlar.

Onların bunu soracağını öngöremeyen, gaipten bir haber olan ve sözünü bir türlü toparlayamayan Allah (Muhammed) birden kendine gelmiş ve durumu toparlamaya çalışmış ama ancak İsa'yı kurtarabilmiş.

Güneş, ay, Zeus, Kutanku vb hala cehennemde yanacak ayete göre. Bana bunu bir anlatsan ....

Okuyacan, anlayacan ve olur böyle vakalar diyecen (İçinden tabii) :D

Bu mesaji duzenleyen katalan: 27 Ağustos 2012 - 09:00 ÖS

Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#9 optimum

optimum

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 2.548 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 09:14 ÖS

değerli katalan,

kendi pencerenden bakıyorsun ve dikkatlerden kaçmıyor ki sen Kuran'ı sürekli okuyor ve zorlama çıkarımlarda bulunuyorsun. "Nerede çarpıklık bulurum" diyerek okuyorsun.
Ama sadece kendinizi buna inandırmış oluyorsunuz. Ayet açık ve nettir. Antik uygarlıklardan günümüze kadar kendini Tanrı kral vs ilan etmiş sayısız sapkın yaşamıştır. gök cisimleri,heykeller vs sadece birer semboldür. Antik mısırda "Aton" nedir araştırabilirsin.

"yazıldı" iddiası zihnine çivi gibi çakıldığı için sana göre tüm Kuran çelişkilerle doludur. Herşey bu kadar basit değil. Kuran yokken de "Tanrı" biliniyordu. 2000 yıl önce yaşasaydın Kuran olmayacaktı peki ne yapardın? bir de olaya bu açıdan bak.

Bu mesaji duzenleyen optimum: 27 Ağustos 2012 - 09:14 ÖS

""Ölünce "yok" olmayacaksınız. Ama bunu anlamanız için ölmeniz gerekecek.. ""

#10 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 09:25 ÖS

Dostum Optimum,

Kuran'ı ben yazmadım, apaçık olduğunu da ben iddia etmedim. Yani beni suçlayacağına Kuran'ı yazanı suçlaman daha adil olur. Bir insan bile söz söylerken lafının nereye gideceğini düşünürken, kainatı yaratan tanrının bunu düşünememesi, yarım yamalak cümleler kurması, "indiği" zamanda bile sözünü 500 kez düzeltmek zorunda kalması kusura bakma ama bana tuhaf geliyor.

Zaten putperestlerin yaptığı eleştiri senin dediğin gibi anlamsız olsa Allah/Muhammed bu eleştiriyi ciddiye alıp "ayet indirmezdi". Ama ilk gelen ayet o kadar hatalı ki düzeltme de bir yere kadar olmuş.

"2000 yıl önce yaşasaydın ne yapacaktın" sorunu anlayamadım, onun için cevap veremiyorum.

Kuran da özellikle çelişki aradığımı sanıyorsan yanılıyorsun. Kuran'ın her ayeti "ben dünyadan habersiz bir kul tarafından yazıldım" diye bağırırken çelişki aramam bana hakaret olur. Bak ömrüm varsa "Kuran benzeri yazılabilir mi" isimli başlıkta Kuran'daki binlerce çelişkiyi ve yetersizlikleri ortaya koyacağım. Bunu da "Allah"ın icazeti doğrultusunda yapacağım. Oradaki benzeri ayetleri okursan, Kuran'ın ne olduğunu çok kolay anlarsın.
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#11 sağduyu

sağduyu

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 13.617 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 09:28 ÖS

"yazıldı" iddiası zihnine çivi gibi çakıldığı için sana göre tüm Kuran çelişkilerle doludur. Herşey bu kadar basit değil. Kuran yokken de "Tanrı" biliniyordu. 2000 yıl önce yaşasaydın Kuran olmayacaktı peki ne yapardın? bir de olaya bu açıdan bak.Aslında şu dediğin üzerinde kendin düşünmen lazım. Acaba din mi yoksa dinsizlik mi zihinlere çakılıyor?

Hiç bir zaman tanrı falan bilinmiyordu, sadece insanlar tanrı uyduruyordu. Mesela 2000 yıl önce yaşasaydın sen de bu uyduruk tanrılardan birine tapıyor olacaktın. Canla başla o putunu savunacaktın, aynen şimdi yaptığın gibi.

#12 CaN06

CaN06

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 784 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 11:25 ÖS

Katalanla-sağduyu'ya yüz sürmeye gidelim.


Valla ben bu kadar kuran okumuyorum. gerçi ben okuyunca içimde huzur oluyor.

Sizi şuna benzetiyorum. Zayıf not alan çocuğun ailesine söylediği, hoca bana taktı. Ayetleri bahnelerle egale edemezsiniz.

Hep düz mantık, sıfır araştırma ama bol inkar.

Bu mesaji duzenleyen CaN06: 27 Ağustos 2012 - 11:25 ÖS


#13 emekliimam

emekliimam

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 55 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 11:31 ÖS

SElamün aleküm. Muhterem din kardeşlerim Cenabı Allah tabiki kendin başka bütün tanrıları yakacaktır. Zeusuda yakaca Herayıda... Güneide yakaca ayıda, yıldızlarıda yakacak bir zamanlar onlara tapıldığı için. Allahın bunları yakmayaca gücü yetmezmi sanıyosunuz tövbe haşa. bunda şüpheniz olmasın aksini söyleyenler büyük günaha giriyorlar. Tez vakit hemen töbe diyin.

#14 sağduyu

sağduyu

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 13.617 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 11:37 ÖS

Katalanla-sağduyu'ya yüz sürmeye gidelim.


Valla ben bu kadar kuran okumuyorum. gerçi ben okuyunca içimde huzur oluyor.

Sizi şuna benzetiyorum. Zayıf not alan çocuğun ailesine söylediği, hoca bana taktı. Ayetleri bahnelerle egale edemezsiniz.

Hep düz mantık, sıfır araştırma ama bol inkar.


Hele arapça okursan daha çok huzur dolar. Sözlerini de anlamadığın için düşünmene gerek kalmaz. Ama Türkçe'sinden özellikle Ahzab, Nisa, Tahrim, Talak, Bakara, Tevbe vs. gibi sureleri okuyup huzur doluyorsan, bir psikologa görünsen iyi olur.

Burada bize laf yetiştireceğine biraz Muhammed'in hayatı, Kuran üzerine kafa yor, korkma çarpılmazsın, kafanda bazı "kötü" düşünceler geçerse o şeytanın verdiği vesvese falan değil, vicdanın sesidir. O sese kulak ver.

#15 CaN06

CaN06

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 784 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 11:38 ÖS

SElamün aleküm. Muhterem din kardeşlerim Cenabı Allah tabiki kendin başka bütün tanrıları yakacaktır. Zeusuda yakaca Herayıda... Güneide yakaca ayıda, yıldızlarıda yakacak bir zamanlar onlara tapıldığı için. Allahın bunları yakmayaca gücü yetmezmi sanıyosunuz tövbe haşa. bunda şüpheniz olmasın aksini söyleyenler büyük günaha giriyorlar. Tez vakit hemen töbe diyin.


Kimse inkar etmez herşey onun eseri. Neyi ne zaman isterse yapabilme kudreti vardır Allah verdi Allah alır.

Çarpıtmalara cvplar veriliyor.

#16 sağduyu

sağduyu

  Advanced Member

 • Normal Üye
 • PipPipPip
 • 13.617 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 11:39 ÖS

SElamün aleküm. Muhterem din kardeşlerim Cenabı Allah tabiki kendin başka bütün tanrıları yakacaktır. Zeusuda yakaca Herayıda... Güneide yakaca ayıda, yıldızlarıda yakacak bir zamanlar onlara tapıldığı için. Allahın bunları yakmayaca gücü yetmezmi sanıyosunuz tövbe haşa. bunda şüpheniz olmasın aksini söyleyenler büyük günaha giriyorlar. Tez vakit hemen töbe diyin.


Rekabeti pek sevmiyor galiba. Rekabet iyidir sizler için. Hangi tanrı daha çok huri vaad ederse ona taparsınız. Seçeneklerinizi kısıtlamayın hemen.

#17 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 11:43 ÖS

SElamün aleküm. Muhterem din kardeşlerim Cenabı Allah tabiki kendin başka bütün tanrıları yakacaktır. Zeusu da yakaca Herayı da... Güneşi de yakaca ayı da, yıldızları da yakacak bir zamanlar onlara tapıldığı için. Allahın bunları yakmayaca gücü yetmezmi sanıyosunuz tövbe haşa. bunda şüpheniz olmasın aksini söyleyenler büyük günaha giriyorlar. Tez vakit hemen töbe diyin.

Amcacım sen bilirsin, Allah Zeus'u nerede bulacak da yakacak? Bulamazsa sözü güme gitmez mi?
Bu arada güneşi suya daldırsaydı ceza olarak daha makul olmaz mı?
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK

#18 CaN06

CaN06

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 784 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 11:52 ÖS

Hele arapça okursan daha çok huzur dolar. Sözlerini de anlamadığın için düşünmene gerek kalmaz. Ama Türkçe'sinden özellikle Ahzab, Nisa, Tahrim, Talak, Bakara, Tevbe vs. gibi sureleri okuyup huzur doluyorsan, bir psikologa görünsen iyi olur.

Burada bize laf yetiştireceğine biraz Muhammed'in hayatı, Kuran üzerine kafa yor, korkma çarpılmazsın, kafanda bazı "kötü" düşünceler geçerse o şeytanın verdiği vesvese falan değil, vicdanın sesidir. O sese kulak ver.


Nerden biliyorsun anlamadığımı? Arapçam vardır. Merak etme sen.

Sen bence kendinle bir yüzleş. Neden inkarcıyım diye. Modern ateist oldunuz cidden.

Be düşünüyorum, araştırıyorum, karşılaştırıyorum vede mantıksızlık göremiyorum sağduyu. Sen yüzeysel bakıyorsun eskilerin yaşantılarını düşnmüyorsun, düşündüğünde yine bugüne uyarlıyorsun, kuranın insan yaşantısı üzerine olduğunu unutuyorsun.Allah devrim yapmıyor, kendini tanıttırıyor. Allah geleceğide biliyor ama gönderdiği kitabı ve peygamberi gönderdiği zamana uygun olarak kuralları koyuyor. Yani yeni kanularını koyuyor. Ve sadece o zamanı öncü olarak kabul etmek gerekli.

Allah ahlak istiyor. O zaman yaşamlar öyleydi. Sana 3 kadına kadar helal diyor, sen tek kadın al. Sana helal olabileceğini söylüyor. Ama sen alana hemen dem vuruyorsun, sen ahlakına ters ise alma ama Kuranı'da kötüleme. Burda Kuran seni zorlamıyor.

Sen helal haram kavramını göz ardı ediyorsun. Belki senin sevdiğin şeylere ters geliyor ama.

Allah o kadar merhametli-ki bana şirk koşma herşeyini affedebilirim diyor.

#19 CaN06

CaN06

  Advanced Member

 • Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 784 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 27 Ağustos 2012 - 11:59 ÖS

Rekabeti pek sevmiyor galiba. Rekabet iyidir sizler için. Hangi tanrı daha çok huri vaad ederse ona taparsınız. Seçeneklerinizi kısıtlamayın hemen.


Heee 2-3 huri için bu kadar dünya malından fedakarlık yapıyoruz.

Yoksa bizde sizin gibi ahlaklı olsaydık, Ramzanda içki içerdik, dini günlerini zinada yapsak günahsız olarak sayardık. Domuz etini alıp yemek isterdik, günahsız bir dünya, wowww bugün kadil içilmez yaa ne kandili devam et.

Kandık bir huriye. Eeee Allah kimi nasıl mukafatlandıracağını bilir. Sabır onun sıfatlarındandır.

#20 katalan

katalan

  Advanced Member

 • Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • PipPipPip
 • 6.957 Mesaj sayısı:

Gönderilme tarihi 28 Ağustos 2012 - 12:00 ÖÖ

Allah o kadar merhametli-ki bana şirk koşma herşeyini affedebilirim diyor.

Kaynak alsak bu iddian hakkında.

Çünkü Kuran'a göre, Allah sırf bu forumdaki iletilerin yüzünden seni 100 gerekçe ile cehenneme gönderecek haberin yok. Kuran ı aç oku, gak dedin sonsuz cehennem, guk dedin sonsuz cehennem. Çok sıkıcı bir kitap, merhametli Allah'ının insanları nasıl yakacağı ile sadece kendisine iman etmeyen kavimleri nasıl çoluk çocuk yok ettiği ayetlerini çıkar geriye pek birşey kalmıyor.

Benden uyarması
Sizin de öyküdeki çocuk kadar cesaretiniz olsun; KRAL ÇIPLAK sanalda da reelde de KRAL ÇIPLAK
0 kişi bu konuya bakıyor

0 üye, 0 ziyaretci, 0 gizli üye