Jump to content

nane

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  124
 • Katılım

nane kullanıcısının paylaşımları

 1. nane

  KIYAMET'İN SÜRESİ

  Ben burada kur'an ayetleri arasındaki uyumsuzluğu, çelişkiyi göstermeye çalışıyorum, sen ise bana bilimden bahsediyorsun. Soru veya problem şu: Kıyamet (saat), yani dünyanın yok oluşu bir saniyeden daha az bir zaman içinde olacak ise insanlar kıyamet saat'indeki zezele'nin, yani deprem'in büyüklüğünü nasıl anlayacak? Yani her şey bir saniyeden daha az bir zaman içinde yok olacak ise insanların sarhoş gibi dengelerini yitirdiğini nasıl görebilirsin. Nahl 77. emru ssaat: kıyamet hadisesi, olayı veya olması emredilen z
 2. nane

  KIYAMET'İN SÜRESİ

  Fussilet 44. Biz bu Kuran'ı yabancı bir dil ile ortaya koysaydık: "Ayetleri uzun açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı bir dille söylenir mi?" derlerdi. Türk'e arapca söylenir mi?
 3. nane

  KIYAMET'İN SÜRESİ

  Nahl 77- Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir, kıyamet saatinin kopuşu bir göz kırpması kadar veya daha çabuk bir zaman içinde olur. Şüphesiz Allah her şeye Kadir'dir. Hacc 1. Ey insanlar! Rabbinizden sakının; doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Hacc 2. Kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün oysa sarhoş değildirler, fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Kıyamet bir göz kırpması kadar bir zaman içinde olacaksa insanlar sarsıntının büyüklüğünü anlayamayacaklar diye düş
 4. nane

  Dünyanın ve Uzayın Çapları

  Kur'an'da 7 kat göğü görüyorsunuz diyor ama o görmek bilmek anlamındadır. Yani 7 kat göğü biliyorsunuz diyor Enbiya 30 - O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı? ( Bu ayeti big bang'a delil olarak göstermeye çalışanlar var. Büyük patlama olduğunda yeryüzü diye bir şey yoktu.) Göklerle yer birbirinden ayrılırken kimsenin görmüş olması mümkün değil. Bu ayetteki görmek, bilmek veya bilinen bir şeyi göz önünde canlandırmak a
 5. nane

  Dünyanın ve Uzayın Çapları

  Katre, damla demektir. Kutur veya aktar ise katre'nin çoğuludur. Yani damlalar demektir. Damla, yuvarlak küre şekline benzediği için çap veya küre anlamında kullanılmış olabilir. Fakat ne zamandan beri çap anlamında kullanıldığını bilmem mümkün değil. Aktar kelimesi damlalar anlamına geldiği için (benzetme yoluyla) birbiri ardınca gelen benzer şeyler için de kullanılabilir. mesela tren katarı, deve katarı, konvoy gibi... Bence Rahman 33'te aktar kelimesi tabakalar anlamında kullanılmıştır. Yani birbiri ardınca gelen gökyü
 6. nane

  Dünya nerededir?

  Hacc 65- ...... buyruğu olmaksızın yere düşmemesi için göğü O'nun tuttuğunu görmez misin? Göğün düşebileceği fikri Kuran'ın kendi fikridir. Hadid 6- geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar. Ayette kullanılan kelime ''yulicü''. Aynı kelime Araf 40'ta ''yelice'' olarak kullanılıyor. Tevbe 57'de ''melce'' yani sığınılacak saklanılacak yer olarak kullanılıyor. A'raf 40'ta deve iğnenin deliğinden geçmiyor, deve iğnenin deliğine girip saklanıyor. Hadid 6- da geceyi gündüze sokar eksik bir çeviridir. Doğru çeviri ''geceyi gündüz
 7. nane

  Dünya nerededir?

  Evet, Dark Prince çok güzel demiş: Gök diye bir şey yok. Şuara 185-187. ..... Eğer doğru sözlü isen göğün bir parçasını üstümüze düşür" dediler. O zamanki insanlara göre gök yere düşebilecek bir şeydi. Aslında yere düşebilecek bir gök yoktu. Gündüz gördüğümüz mavi renkli gök, en kısa dalga boylu güneş ışınlarının atmosferin üst tabakalarındaki gaz ve toz parçacıkları tarafından etrafa saçılmaları sonucu oluşur. Gece olduğu zaman ise atmosfere giren güneş ışınları olmadığı için atmosferin ötesindeki karanlık uzayı görürü
 8. nane

  Dünya nerededir?

  Meryem 65. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Arz, yani dünya nerededir? gökyüzünün, yani uzay'ın içinde midir, yoksa dışında mıdır? Şimdi, ''bu ne biçim bir sorudur'' demeyin. Bu, çok önemli bir sorudur. Eğer dünya uzay'ın içinde ise uzayla arasında bir mesafe yok demektir. Fakat Kuran'a göre ikisinin arasında mesafe ( yani açıklık) vardır. Mesela siz bir otobüsün içinde olsanız, otobüsle sizin bir aranız olur mu? Dünya ile gökyüzünün arası neden olsun?
 9. nane

  "Ölüm Yolu Balı"

  Hayatı var eden bir tanrı belki olabilir ama o sizin tanrınız olamaz. Ölüden diri, diriden de ölüyü çıkardığını söyleyen tanrı olamaz. Rum 19. O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece diriltileceksiniz Ölmüş olan yeryüzünden canlı bitkileri çıkarıyor. Canlı olan bitkilerden de cansız olan tohumları çıkarıyor. Tohumlar, çekirdekler cansız değildir. Bunu bilmeyen de ilah değildir.
 10. nane

  Niçin inanç telkin edilir ?

  İnanç niçin telkin edilir? Adam inanıyordur ve çocuğunun da inanmasını istiyordur. İnanıyor görünen inançsız (böyle birisi var ise) başka bir adam, inanç telkin ediyor ise kendine sağılı inek arıyordur. İnanmayanlara inanç telkin eden (böyle birisi var ise) bunu neden yapar? İnanmayanlara inanç telkin eden inancının gücünü, doğruluğunu, haklılığını veya sağlamlığını görmek istemiş olabilir. İnanmadığı halde inanmayanlara inanç telkin etmek isteyen biri herhalde foruma geleceklerin kafasını karıştırmak istiyordur. İnanma
 11. nane

  kuranda dünyanın şekli.

  Bakara 22- Elleziy ceale lekümü l arZa FİRAŞa... Yeryüzünü sizin için bir firaş yapmış. Bu ayette yeryüzünü tarif ederken firaş kelimesini kullanmış. Firaş, yere yayılan yaygı, örtü, yatak yani döşek gibi anlamlara gelebilir. Bunların hiçbirisi yuvarlak küre şeklinde değildir. Hepsi düzdür.
 12. nane

  Bir Tanrı olsaydı

  Kur'an'daki saçma sapan Ayetler bir tanrı'nın olmadığını ispat etmek için yeterlidir. Bir Tanrı olsaydı insanların kendi adına yalanlar uydurmasına izin vermezdi. Uydurulmuş yalanlara bakalım. Mü'minun 17- ve le kad halakna fevkaküm Seb'a Taraika. Üzerinizde ( yani yukarda) yedi tariyk yarattık. Taraka, bir şeye bir çok kere ( yani defalarca) vurmak, basmak anlamını taşır. Tariyka ise üzerine defalarca ayak basılmış veya ayak vurulmuş yol veya yer demektir. Yani Kur'an'a göre bizim üzerimizde yedi adet yeryüzü (
 13. nane

  Yeni ve Özgün Bir Dini Başlatmak Mümkün müdür?

  Ben bir revize denemesi yapmak istiyorum. Ta-Ha 131-Fitneye (belaya, sıkıntıya) düşürmek için dünya hayatının süsü , çiçeği olan zevcelerle faydalandırdığımız kimselere gözlerini bakışlarını uzatma veya onlara imrenme. Rabbinin rızkı (Yiyeceği) daha hayırlı ve daha kalıcıdır veya bakidir. 132- Ailene namazı emret ve namaz üzerinde sabırlı ol. Biz senden rızık (yiyecek) istemiyoruz . sana yiyeceği biz veriyoruz. Sonra gelen veya arkadan gelen (akıbet) yani gelecek zamanda olacak olan takva'nındır yani İslamındır. A
 14. nane

  Namus

  Namus (iffet) İslam dininin çok önemli bir unsurudur. 1400 sene önce kur'an'nın getirdiği namus kriterleri ile bu günkü müslümanların namus kriterleri aynı mıdır? Bu sorunun cevabını bulalım diyorum. Bir erkek başka bir erkeğe cinsel anlamda nasıl olur da bir yakınlık hissedebilir? Bu , benim hiç bilmediğim ve anlayamayacağım bir şey. Fakat bu tür insanların da bu dünyada var olduğu çeşitli kaynaklar tarafından rivayet olunuyor. Araf 80- Ve Lut'u da ( gönderdik). Milletine şöyle demişti: Alemlerden (bir akıl sahibi olar
 15. nane

  MASALCI ALLAH

  ''Kabak çeşitlerinin Anavatanı Amerika’dır. Su kabağının vatanı ise Mısırdır. Kabak Anadolu’da çok eskiden beri yetiştirilmektedir.'' Bu cümleyi aynen google'a yazarsanız bulursunuz. Bakara 61'de kabak anlamına gelebilecek bir kelime var mı yok mu bilemiyorum. Bence bu konunun üzerinde fazla durmayın.
 16. nane

  Doktor yok mu doktor ?

  Laf olsun torba dolsun, ne dediğim anlaşılmasın da (kendisi bile anlayamazsa daha da iyi) anlayamayanlar kendini çok aptal hissetsin ve böylece benim karşımda ezilsin dediklerime de cevap veremesin diye düşünen, kendini çok uyanık tutarak uyuyanları uyutmaya , uyanmaya yüz tutanların da üzerine ölü toprağı serpmeye azmü cezmü kasd eylemiş karanlık adam. '' üstte imana giden ve olması gereken yoldur diye size üç madde sıraladım, önceliğimiz var, ilk maddeleri atla hemen kurana geç olmaz, bir sırası vardır'' ''eğer Allah var ise, tüm bu iddialar
 17. nane

  MASALCI ALLAH

  BAKARA 60. Musa, milleti için su aramıştı; "Asanla taşa vur" dedik; ondan on iki pınar fışkırdı, herkes içeceği yeri bildi. Allah’ın rızkından yiyin, için, yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. ŞUARA 63. Bunun üzerine Biz Musa’ya: "Değneğinle denize vur" diye vahyettik. Hemen deniz ikiye ayrıldı, her parçası yüce bir dağ gibiydi. A’RAF 117. Biz de Musa’ya, "Asanı at!" diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. İndiana jones'a söyliyelim de şu asa'yı buluversin. Bu kadar marifetli bir asa çürüyüp gitmiş, yok olmuş olamaz
 18. nane

  Hawking: "Cennet Diye Bir Şey Yok."

  Sayın Seyh, ABD'nin ekonomik gücünün arkasında askeri gücü vardır. ABD'yi ABD yapan savaşabilme kabiliyetidir. Ve ABD bu özelliğini sonsuza kadar savaş çıkmasa dahi kaybetmek istemez. Sanırım buna caydırıcılık deniyor. Benim demek istediğim şu: Osmanlı İmparatorluğu fethettiği ülkelerden haraç veya vergi veya cizye veya her neyse alıyor muydu? Alıyordu. Bu gün biz Türkiye cumhuriyeti olarak bir ülkeyi fethedelim de sömürelim diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama anamızdan doğduğumuza da pişman ediliriz. Üstelik bizi ABD'nin pişman
 19. nane

  Hawking: "Cennet Diye Bir Şey Yok."

  Devletler ayakta kalmak için sürekli kendinden küçük ülkelere saldırmak zorunda değildir. Para kazanmanın veya ekonomik güç elde etmenin tek yolu savaşmak değildir. Çin savaşarak mı kalkınıyor? Soros denen spekülatör savaşarak mı para kazanıyor? Savşarak para kazanmanın modası geçmiştir. Şimdiki zamanda savaşarak para kazanamazsınız, para kaybedersiniz. Arabalarım yürüsün diye savaşacak kadar aptal bir gelişmiş ülke bu dünyada yoktur. Elektrikli arabalardan haberiniz yok sanırım. ABD'nin ırak'a saldırmasının bence üç nedeni vardır.
 20. nane

  ALLAH ATEİSTFORUMA NEDEN HİÇ UĞRAMIYOR?

  ''forum başlıklarının hepsi neden benim saygı ve sevgi duyduğum şeylere hakaret küfür mahiyetinde. müslümanlar yada islamı sevenler s.a.v. sevenlerle ne alıp vermediğiniz var. bana bunu acıklayın.'' Sayın sert müslüman, hakaret ve küfür olarak kabul ettiğiniz başlıkları yazan insanlar çocuk değil. Bu insanlar enfazla 60 -70 yıl daha yaşayabilirler bu dünyada. Bu forumda hiç kimse 60 - 70 yıl içinde islam dininin yok olmasını beklemiyor. Modern avrupa ve Amerika toplumlarında hıristiyanlık yok olmadığına göre Müslümanlığın da yok olmasını beklemek abes
 21. nane

  Hicret Uydurma mı?

  Tevbe suresi 40. Ayette iki kişinin mağarada korku içinde birilerinden saklandıkları anlaşılıyor mu? Bence anlaşılıyor. Ayette yühricunehü denmemiş, ahrecehü denmiş. Yani çıkmasına sebep oldular denmiş. Yani onu mekkeden çıkaranlar yok. Onun çıkmasına sebep olanlar var. Müşrikler peşine düşüp arayacakları birini mekke dışına neden kendileri çıkartsın?
 22. nane

  ateist kişi müslüman sorgusu yapmalı mı?

  NAHL 65. Allah gökten su indirir ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Kulak veren kimseler için bunda ibret vardır. Bu ayette yeryüzünün ölümü ile anlatılmak istenen şey nedir? Yeryüzünün ölümü , üzerindeki bitki örtüsünün sararması, kurumasıdır . Sanırım, eski devirlerde Arabistanda bitki örtüsü yağış aldığı zamanlarda yeşeriyor , kurak zamanlarda da sararıp kuruyormuş. Acaba bu sararıp kuruyan bitkiler tamamen canlılığını kaybedip ölüyor muydu? Yani bu bitkilerin toprak altında kalan köklerinde veya tohumlarında en ufak bir hayat belirtisi bile kalmıyor
 23. nane

  ateist kişi müslüman sorgusu yapmalı mı?

  Sayın tuer, hayvanlarda gördüğümüz bu harikuladelik allah vergisi olarak açıklanamaz. Bence kainat vergisi olarak açıklanabilir. Allah yarattığı kainattan habersiz olabilir mi? ALİ İMRAN 3/133. Rabbinizin mağfiretine ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış eni gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. Ali imran 133. ... cenneti(n) Arzuha s semavati ve l earzu........ cennetin genişliği gökler ve yerdir. Bu ayetteki mantıksızlık, kur'anın kainattan habersiz insanlar tarafından uydurulmuş olduğunu bize gösterir. Bu ayete göre yer göklerin içinde değildir. Eğer y
 24. nane

  Kuran'da pezevenklik serbest midir?

  Geçen gözüme bir ayet takıldı. Diyanet - Nur 33 Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden "mükâtebe" yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Müslümanlar, iffetini korum
 25. nane

  Kuran Ve Bilim

  Zariyat 47- ve s semae beneyna ha bi eydi(n) ve inna le muvsiune. göğü ellerle biz bina ettik ve hiç şüphesiz biz içine alanlarız, kapsayanlarız, kuşatanlarız ,gücü yetenleriz. ''ve inna le muvsiune''de size göre göğü işaret etmesi gereken ''onu'' (Ha) sözcüğü nerede? burada ''ve inna le veseaha'' denmiyor ki! Kur'anın neresinde ''vesea'' kökünden türetilen kelimeler genişletmek anlamına geliyor? Bir tane örnek bulamazsınız. Bakara 255- ...VESİA kürsiyyhü s semavati ve l arZa... Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Bakara 286- La yükellifu llahü nefsa(n) illa VÜS'Aha. Alla
×
×
 • Yeni Oluştur...