Jump to content

nane

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  124
 • Katılım

nane kullanıcısının paylaşımları

 1. nane

  Bir ayet yeter - bilimle çelişen

  Lokman 10-...... Sizi sallar diye yeryüzüne sabit dağlar koymuş...... Dağları yeryüzüne koymuş. Yani masaya bardak koymak veya tabak koymak gibi. Anlamayan var mı? Anlamayanlar olacaktır elbette. Notamatiğin dediği doğru, sürü geni aktif olanlar cehaletin kapısından ayrılamıyor.
 2. nane

  Kurandan bilimsel Evren tanımları

  Bu güne kadar dünya tarihinde gökte bir yol gören veya yola benzeyen bir şey gören var mı? Firavun veya kur'anı yazan insanlar veya okuyan insanlar gökte bir yol olmadığını bilemeyecek kadar cahil mi? Kur'anda yol anlamında kullanılan kelimeler vardır; yani sebil ve sırat. Sebeb veya esbab kelimesinin yol anlamında kullanıldığı bana pek inandırıcı gelmiyor. SAD10- göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü (sahipliği, yönetimi) onların mı? Öyle ise sebeblerine yapışarak göğe yükselsinler! SAD 10-Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülk ve saltanatı
 3. nane

  Bir ayet yeter - bilimle çelişen

  Kur'ana göre gökten yağmuru, suyu indiren allahtır. Yani allah suyu indirmese su gökte, havada kalacaktır. İndirmek yani cansız olan varlıkların aşağıya inmesini sağlamak nasıl olur? Mesela kuran kendi başına gökten inemeyeceğine göre onu indiren yani yeryüzüne taşıyan biri olmalıdır. Cansız bir varlığı pencereden aşağı atmak indirmek değildir. Pencereden aşağı atmak; düşmesini sağlamaktır. Cansız bir varlığı indirmek, onu taşımayı gerektirir. gökten aşağı inen suyu allah taşıyor mu? Su gökten indiriliyor mu yoksa düşüyor mu? Gökyüzünde suyun oluşmasını sağlamak indirmek değildir . ''Yerçek
 4. nane

  Kurandan bilimsel Evren tanımları

  Mü'min suresi 36. Ey Haman bana bir kule yap belki yollara , göklerin yollarına erişirim... Firavun gökte yol olduğunu mu sanıyor? ''Esbabessemavat'' göklerin yolları değildir. ''Esbabessemavat'' göklerin ipleri veya göklerin halatlarıdır. Yani firavun gökten aşağı sarkıtılmış halatların olduğunu sanıyormuş. Herşeyi çok bilen allah ''firavun öyle sanıyor ama siz öyle sanmayın gökte halat malat yok'' diyemiyor. Kaf suresi 6. Onlar üstlerindeki göğü nasıl yapmışız nasıl süslemişiz bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak da yoktur. Kurana göre gökyüzünün süsleri yıldızlardır. Y
 5. nane

  Değişen ateizmin tuzakları !

  2.Kainatın içindeki kütlelerin düzenli dönüş yönleri ! -bu düzenli dönüşü nasıl başarmıştır ? (Venüs gezegeni hakkında vikipedi'den alıntı yaptım)Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegen. Ayrıca Zühre, Roma Astrolojisi'nde Lucifer isimleriyle bilinir.Bu gezegen adını Eski Roma tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisi'nde Afrodit)'ten almıştır. Halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner. Siz hangi pedi'yi okuyorsunuz?
 6. nane

  Kurandan bilimsel Evren tanımları

  Kuranın tarif ettiği evreni anlayabilen birisi inançlı olarak kalamaz.İnançlı olduğum zamanlar en çok anlamakta zorluk çektiğim ayetlerden biri göğün yere düşmemesi için Allah tarafından tutulmasıydı. Kuranın gökyüzü dediği şey güneş ay ve yıldızlar değildi. güneş ay ve yıldızlar gökyüzünün içindeydi. Aslında bizim gündüz gördüğümüz gökyüzü ile gece gördüğümüz gökyüzü aynı şey değildi. Gündüz gördüğümüz gökyüzü atmosfere giren güneş ışınları idi. Gece gördüğümüz gökyüzü ise uzay boşluğu ve uzay boşluğunun içindeki yıldızlardı. Yani Allaha göre atmosfer ve uzay boşluğu aynı şeydi. Ama bu doğru
 7. nane

  Şerif Mardin ve Said Nursi

  Para her şeyi parlatır.
 8. nane

  Adem ve Havva

  Onikinciboyut kıyamet günü kör olarak haşredilmekten korktuğu için foruma dönüş yapmış. Ateistbakışın ''nasıl başardın dönmeyi?'' sorusuna Ta-ha suresi 124. Ayeti yazarak cevap veriyor. TÂHÂ 124. Benim Kitap’ımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. TÂHÂ 125. O zaman: "Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim" der. Allah: "Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun" der. Bu ayetlerdeki körlük gözün görmemesi m
 9. Muhsan kelimesi ile Nisa suresi 24 ve 25. Ayetlerdeki Muhsanat kelimesi aynı kökten ise bu imamlar ya cahilmiş yada büyük bir ikiyüzlülüğün içinde olmuşlar. Nisa 24'te muhsanat kelimesine evli kadınlar anlamı verilir. Nisa 25'te ise aynı muhsanat kelimesine hür kadınlar anlamı verilir. İkisi de yanlıştır. Nisa 24'te muhsanat ile evlenmek haramdır. Nisa 25'te ise muhsanat ile evlenmenin serbest olduğu anlaşılır. Bu çelişkiyi sizler ve sizin imamlarınız izah edemez. islamiyet aslında yaşanmayan terkedilmiş bir dindir. Şu anda
 10. nane

  Yaratmayı bilmeyen allah

  İki deniz bir değildir. Şu, tatlı, susuzluğu keser ve içimi kolay; şu da, tuzlu ve acıdır. Ancak her birinden taze et yersiniz ve takınmakta olduğunuz süs eşyalarını çıkarırsınız. O'nun fazlından aramanız ve umulur ki şükretmeniz için gemilerin onda (denizde) suları yara yara akıp gittiğini görürsün. (35/12) Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. (55/19) Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. (55/20) İkisinden de inci ve mercan çıkar. (55/22) Suyu tuzsuz ve tatlı olup da içinden inci ve mercan çıkan bir deniz y
 11. nane

  Yaratmayı bilmeyen allah

  İnkar edenler Evren(Gökler) ve yer birbirleriyle bitişik iken onları ayırdığımızı, her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlar inanmayacaklar mı? ENBİYA 30 Şimdi burada bir kehanet olduğunu ve bu kehanetin doğru çıktığını düşünenlere bir soru. Bu Ayette ‘’big bang’’ın anlatılmak istendiğini iddia ediyorlar. ‘’Big bang’’ olduğu zaman yeryüzü veya dünya var mıydı yoksa yok muydu? Big bang anında dünya yoktu ise............... gerisini siz doldurun.
 12. nane

  Komik allah

  EN’AM 6/109. Kendilerine bir mucize gösterilirse, mutlaka ona inanacaklarına dair bütün güçleriyle Allah’a yemin ederler. De ki: "Mucizeler, ancak Allah katındadır"; onların, mucize geldiği zaman da inanmayacaklarını anlamıyor musunuz? Hucurat 14-Bedeviler, inandık dediler; de ki: İnanmadınız ve fakat Müslüman olduk deyin ve inanç, henüz gönüllerinize girmedi sizin ve Allah'a ve Peygamberine itâat ederseniz yaptığınız iyiliklerin sevâbından hiçbir şey eksilmez, şüphe yok ki Allah, suçları örter, rahîmdir. Ali imran 49-Hem Beni İsraile bir Resul olarak, söyleyecek ki: ben size rabbınızdan bi
 13. nane

  Komik allah

  İbrahim 34-O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini (yaptığı iyilikleri) saymaya kalkışsanız bitiremezsiniz. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. İsra 90- Şöyle söylediler:-bize yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.İsra 91-Veya hurmalıkların , bağların olup aralarında ırmaklar akıtmalısın. Adamlar diyorlarki: biz çölde yaşıyoruz suya ihtiyacımız var. Hurmalar bağlar bahçeler isteriz bunların aralarında da ırmaklar isteriz. Yani Adamların en çok istediği en çok düşündüğü şeyler bunlar. Allah da
 14. nane

  Aman Allahm seni göremiyorum!

  Biz bir masa gördüğümüz zaman bu masayı yapan birinin olduğunu biliriz. Yani bu masayı yapan biri vardır. Kimdir bu masayı yapan? Ahmet mi? mehmet mi? ali mi? veli mi? Bu Masayı kimin yaptığını bilmeniz mümkün mü? Mümkün değil. Fakat bu masayı Allahın yarattığını bilmeniz mümkün olabiliyor! Ahmeti mehmeti aliyi veliyi Allah yarattığına göre masayı da Allah yaratmıştır. (Saffat 96 - Sizi ve imal ettiğiniz şeyleri yaratan Allahtır.) Her şeyi yaratan Allahtır. (Furkan 2) Toprağı , suyu , havayı , güneşi , ışığı Allah yaratmışt
 15. nane

  Köle tüccarı allah

  Kur’an’a ilk inanan insanların veya islam öncesi cahiliye araplarının nasıl bir dünyaları veya toplumsal yaşamları vardı? Onların toplumsal düzenleri ile bizim toplumsal düzenimiz çok farklı. Bu gün Türkiyede yaşayan bir müslüman 1400 sene önce Arabistan yarımadasında nasıl bir dünya olduğunu hayal bile edemez. . Müslüman Kur’anı okurken kendi hayatına benzer bir şeyler bulacağını sanır . Yani müslüman Kur’anı değil de orada olması gerektiğini sandığı kendi hayatını okur veya okumak zorunda bırakılır. İsra 3
 16. nane

  İnananlar neden rasyonel mantıktan yoksundur?

  Mü’minun 101 sur’a üflendiği zaman , o GÜN , aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez ve birbirlerine de bir şey SORAMAZLAR. Sebe 29- ‘’ doğru sözlü iseniz söyleyin bu vaad ne zamandır?’’ derler. 30- De ki: ‘’size bir GÜN tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz.’’ 31-………………………………………32-Büyüklük taslayanlar , güçsüz sayılanlara: ‘’Size doğruluk rehberi geldikten sonra ondan sizi biz mi alıkoyduk?’’???????????????? Kur’an bile onlara bi şey öğretemiyor da sen mi öğreteceksin?
 17. nane

  iman !

  Ankebut 45- Namaz fuhuştan ve münkerden alıkoyar. Ali imran 104-Sizden hayırlı olana çağıran, ma’rufu emreden ,münkeri men eden bir ümmet olsun. Ma’ruf; herkesin bilebileceği , görebileceği aleni olan bir şey , bir iş veya bir düşüncedir. Münker ; Bütün insanlardan veya insanların bir kısmından gizli , saklı olan bir şey, bir iş veya bir düşüncedir (Cemel vakası şu şekilde başlamıştır: Bazı Ashablar Hz.Osman Efendimizin yanına giderek; _ Ya Osman!Hz.Ebubekirin oğlu Muhammed,büyük
 18. nane

  anlamsızlık !

  Yunus 100- Allahın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez yani inanamaz. İnsanın aklını kullanarak iman etmesi Allahın izin vermesi ile olur. ( bazan bu dünyada niçin bulunduğumuzu bile sorgularız. bence bu sorgulama yüce yaratıcı olan Allahın bize kalb telefonuyla gönderdiği bir mesajdır. sorgulamamızı ister ) Yüce yaratıcı Allah kalp telefonun ile sana mesaj göndermiş . Yani sorgulaman için , yani aklını kullanman için sana izin vermiş. Allahın sevgili kuluymuşsun. Herkes senin gibi sevgili olamaz . Allah cehennemi boşuna yar
 19. nane

  Yaratmayı bilmeyen allah

  Allah gökleri ve yeri yoktan (En’am 101) yaratmıştır. Bediu ssemavati ve larZ. Bediu bildiğimiz bid’at kelimesi ile aynı kökten. Bid’at; başlangıçta dinde olmayıp da sonradan ortaya çıkan temelsiz dayanaksız şeylere denir. Yani Allah gökleri ve yeri yaratırken ,onları bir şeyden yaratmamıştır. Ama insanı yaratırken devamlı bir şeylerden yaratmak zorundadır. Neden acaba? Bence bizi şüpheye düşürmek istiyor. Acaba niçin? Çünki cehennemi doldurmak zorunda. ‘’ Le emleenne ‘’ demiş . Yani ‘’yemin olsun ki ,and olsun ki dolduracağım’’
 20. nane

  Köle tüccarı allah

  Zariyat 56- Cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım. Yani insanın yaratılış amacı sadece Allaha ibadet etmesi içindir. Belki bilenler vardır ama ben yine de detaylı olarak açıklamak istiyorum. İbadet ; kulluk , kölelik yapmak anlamını taşır. Yani kur’ana göre her insan Allahın kölesidir. Allahtan başkasına kulluk (kölelik) edilmez. Allahtan başkasına secde edilmez. Peki niçin melekler Ademe secde ediyor? Niçin ana ve babası yusufa secde ediyor? (yusuf 100) İnsana secde (Kulluk) edilir
 21. nane

  Köle tüccarı allah

  Cariye ile evlenmek kuran’a göre çok istisnai bir durumdur.(Nisa 25) Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır denir. Yani cariye ile evlenmek çok mecbur kalan birinin domuz eti yemesine yakın bir iştir. Zalike limen haşiyelanete minküm.(nisa25) Bu (yani cariye ile evlenme izni) sabredemeyen , psikolojisi çok bozulan , kara kara düşünenler içindir. Ve bu izin gerçekten çok istisnai bir durumdur. Yani cariye ile evlenmek kuran’a göre hoş bir durum değildir. Köle olmayan bir adamın o zamanki arap toplumunda cariye ile evlenmesi belki binde bir
 22. nane

  neden dine bağlı kaldım

  Ercument , talak 12 de kelimelerden senin dediğin çıkarılabilir diyor. Evet çıkarılabilir ama günümüz insanı tam olarak anlayamaz. Çünki; kurandaki gökler günümüz insanının bilmediği bir şey. Ama az da olsa bilenler mutlaka vardır. Ben internette bilen birinin sitesini gördüm. onikinciboyut , fussiletdeki 7 gök atmosfer olsa bile nuh15 deki 7 gök başka diyor. Nuh 15-Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle –ahenktar-! olarak nasıl yaratmış! İbrahim 19- Allah'ın, semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Yaratırken kim görmüş! ? Nuh 15 ve İbrahim 19- daki görmek gözle
 23. nane

  neden dine bağlı kaldım

  ama buhar/duman halindeki göğe yönelip kendi istekleriyle (konulmuş kurallarıyla) emre gelip, görevi farklı katmanlara tamamlanması da günümüz bilgisiyle birebir. talak 12 içinse 7 göğü ve yerden de mislini/benzerini der. bu da yerinde tabakalarla olduğunu söyler mislini dersek yerde 7 tabakaya ayrılmalı. benzeri dersek yerde tabakalanmış olmalı. Üstteki yazılar benim değil. Üstteki yazılar onikinci boyutun düşünceleri. Bu konularda düşünen herkesi tebrik ederim, hiç düşünmeyenler de var. Sanırım 7gök= Atmosferin tabakaları diyenler var. Bu önemli bir iddia ve buna hiç kimse itiraz
 24. nane

  neden dine bağlı kaldım

  Misli benzer demektir. Peki göğün veya göklerin yeryüzüne benzer bir tarafı var mı?
×
×
 • Yeni Oluştur...