Jump to content

drekinci

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  4.828
 • Katılım

 • Son ziyaret

drekinci kullanıcısının paylaşımları

 1. drekinci

  İlginç Fizik Soruları

  İki otomobil kafa kafaya aynı seviyede ve aynı hızla çarpışıyor ise, potansiyel enerjileri eşit olduğu için yerçekimi hesaba dahil olmaz. Birbirlerine çarpma hızlarının toplamı kadar etki ederler.
 2. sevliği anibal. Kişiden kastımız Ahmet, Mehmet değil. insandır! Ölçüm yapan insandır. İnsan bilincidir. İnsan bilincidir objektif gerçeklere yaklaşmak isteyen, doğruyu öğrenmek isteyen. İnsandır ölçüm aletlerini yapan. Matematiği, aklı ve mantığı kullanan ve böylece algı sınırlarımızın ötesine geçebilen.
 3. Sevgili anibal. Mesele algılarımızın yanılması değil ki. ister matematikle ister ölçüm aygıtlarıyla olsun mesele ölçüp biçerek akıl ve mantık kullanarak gerçeğe daha çok yaklaşmaktır. Yanılgılarımızı esas alarak bir yere varamayız. Her türlü ölçüm son çözümlemede insan için, insan bilinci içindir. Zaten yanılgılardan kurtulmak için ölçümler yapar, matematik ve mantık kullanırız. Kişiden bağımsız ölçüm ne demektir? Böyle bir şey mümkün mü? Algıdan anladığın yalnızca 5 duyu mu? Aklı, mantığı ve bilinci nereye koymak gerek. Kişiden bağımsız duyular, akıl, mantık ve matematik mümkün mü?
 4. Sevgili anibal. Ayık kafa ile sarhoş kafa arasındaki farkı çok iyi biliyorum. Beni en çok sarhoş kafam yanıltmıştır. Sarhoş kafa ile yaptığın iletiyi daha çok sevdim. "Basit, bilinen algısal olgular realite değil ise. ya algılarımız yanılıyor veya bilim yanılıyor demektir. Algılarımıza hitap etmeyen şeyler hakkında ne söylersek palavradan öte gitmez. Evet algılarımızın da bir sınırı vardır ama. sahip olduğumuz .bilimsel ve teknolojik imkanlar ile bunları algı sınırlarımıza sokmak zorunluluğu vardır. Olgıları bu sınırlar dahiline aldığımız oranda gerçeğe daha çok yaklaşırı
 5. Taksonominin en temel konusu ben ve benim dışımdakilerdir. Ben neyim? Benim dışımdakiler. dünya ve evren nedir? vs. Sevgili hacı. Ben hala bıraktığın yerde otluyorum. Otladığım çayırın hepsine ot demiyorum. Hepsi de bitkidir demiyorum. Binbir çeşit bitki, binbir çeşit ot var. sarımsak var, soğan var, prasa var enginar var, biber var patlıcan var vs. Bunların ayrımını yapmazsam, bilincim körelir. Hangi otu daha fazla sevdiğimi, hangi otun hangi özellikleri olduğunu sana nasıl anlatabilirim. Üstelik bu ayrımları, bu sınıflandırmaları biz yapmamışız. Doğada evrimsel süreçlerde olu
 6. Ayrıca ben taksonomi ye neden ihtiyaç duyarız? konusunu irdelemek ve incelemek için başlığı açtım. Çok bilindik, bilim tarafından da rahatlıkla kullanılan bilimsel kavramların içini boşaltmak, kavram kargaşası denilen bir sonuca götürür hepimizi.
 7. Evrene canlı. insana evren diyebilirsiniz. Ben (canlı / cansız) sınıflandırılmasına da karşıyım da diyebilirsiniz. Her madde fizik yasaları uyarınca davranıyor o halde her madde canlıdır. da diyebilirsiniz. Canlıların davranışlarını belirleyen, biyolojik ve veya psikolojik yasalar da sonuçta fizik yasalarına uymak zorundadır da diyebilirsiniz. o zaman at izi ile it izi birbirine karışmaz mı?
 8. Evren madde ve enerjiden ibarettir. Madde sürekli devinim halindedir. Her oluşum; son değerlendirmede bu iki şeye indirgenebilir. Bilinç bir bakıma farklılıkların farkına varmaktır. Farklılıkları sınıflandırabilmek, isimlendirebilmek, anlamlandırabilmektir. Her şeyi madde ve hareketine ve de enerjiye bağlarsanız. Bu iki olguya indirgerseniz. O zaman da bütün kavramlar birbirine karışır. Bir bilinç, diğerine hiçbir şekilde meramını anlatamaz. Hatta bilinç denilen şey bile ortaya çıkamaz. Canlı cansız kavramları birbirine karışır. Elementlerin özgün davranışlarını canlılık
 9. Al bir şablocu daha. Evrim mekanizmalarına itiraz eden kim? Evrim mekanizmalarındaki doğal seçilim, ondan beklediğimiz ve sadece onun yerine getirebileceği açıklayıcı rolü yerine getirebilecekse ilerlemeci olması temelden gereklidir. Evrim sadece şans eseri ilerlemeci değil, derin, tutucu ve gerekli bir şekilde ilerlemecidir.
 10. Yorumlarımı aptal bulanların kendisi aptaldır. Bu güne kadar birinden bir şey öğrendiğini ifade ettiğine rastlamadım. Evrimin yönü başlığını Prof Dr Ali Demirsoy'un makalesini dayanak yaparak açmıştım. Açık seçik evrimin yönünü belirttiği halde öğrenmeye niyetin olmadığı için, tavanarasına postaladın. 10 sayfa dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Ama nerdeeee. Sendeki kafa şablocu. Bilimsel bir tartışmayı sürdürecek düzeyde değil. Doğru zannettiğin her bilgine karşı çıkanları kolaylıkla suçlayıp hakaret ediyorsun. Hemen alelacele bir yanıt yetiştireceğine, Richard Dawkins'in bahsettiğ
 11. Yorumlarımı aptal bulanların kendisi aptaldır. Bu güne kadar birinden bir şey öğrendiğini ifade ettiğine rastlamadım. Evrimin yönü başlığını Prof Dr Ali Demirsoy'un makalesini dayanak yaparak açmıştım. Açık seçik evrimin yönünü belirttiği halde öğrenmeye niyetin olmadığı için, tavanarasına postaladın. 10 sayfa dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Ama nerdeeee. Sendeki kafa şablocu. Bilimsel bir tartışmayı sürdürecek düzeyde değil. Doğru zannettiğin her bilgine karşı çıkanları kolaylıkla suçlayıp hakaret ediyorsun. Hemen alelacele bir yanıt yetiştireceğine, Richard Dawkins'in bahsettiğ
 12. Evrimin yönü başlığını, tavanarasına değil de ateistcafeye taşısaydın, tartışmaya devam ederdim. Eskiden beri bunu hep yaparsın. Sıkıştığın zaman tartıştığın başlığı terk edip aynı konuda bir başka başlık açarsın. Veya kaynak istersin. Buna sıklıkla şahidim. Biliminsanlarının genel olarak bilgi birikimleri mevcuttur. Her öğrendiği bilginin kaynağını bulmak zorunluluğu yoktur. Evrimin yönü tartışmasını bilimsel bulmuyorsan. Bu başlığı da bilimforumunda açmaman gerekirdi. Tabi hatanı anlayıp hemen ateistcafeye taşımışsın. Yine hata yapmışsın. Ya bu başlığı da tavanarasına postalaman gerekir v
 13. drekinci

  Evrim Konusundaki Tartışmalar Tarih Olacak

  Evrimde organ kaybetme diye bir şey yok. Genomda gözü oluşturacak genler muhafaza edilir, ancak bu fenotipe geçmez. Çünkü yeni ortamda göze ihtiyaç yoktur. Göze ihtiyaç duyacağı bir ortama geçerse, kısa zamanda gözlerine yine kavuşabilir veya kavuşamaz. Gözü olma, gözü olmamaktan daha ileridir. Gözün oluşumu, gözün oluşmadığı dönemlerden sonra gelir. Önce göz diye bir şey yoktur. Sonra göz evrilir. Türün bir organı olur. Oluşmuş gözü kaybetmeye evrim değil, atrofi denir. Fenotipte kullanılmayan organ körelir. Bu nun adı, atrofi veya türkçesi körelmedir. Asıl sen organ kaybetmenin de evrim oldu
 14. drekinci

  Evrim Konusundaki Tartışmalar Tarih Olacak

  Bir türün başka bir türün yerini alması diye bir şey olmaz. Mantıksız, anlamsız bir iddia. Lateral evrimde bir türden başka türlerin çıkması işlemindedir asıl gelişme ve ilerleme, ilkellik ve komplekslik. Bir tür, yeni ve gelişkin özellikler kazanarak, adım adım bir başka türe dönüşür. Dönüşen tür, dönüştüğü türden daha iyi ortama uyum sağlamakta, daha yararlı organ ve sistemler kazanmaktadır. Daha ilerdedir. Daha gelişmiş bir türden, daha geri bir türe doğru evrim olmaz. Evrim geriye gitmez. Sevgiler.
 15. drekinci

  Evrim Konusundaki Tartışmalar Tarih Olacak

  Evrimin yönü yoktur diyenlerden. İbretlik bir itiraf. Dikine değil de, yanlamasına ilerliyormuş. Bilim, bilim diye tutturanların, nasıl takım tutar gibi tuttuklarına güzel bir örnek. Bilim adına savunduğunuz şeyleri, özümsemezseniz, sindiremezseniz. Her iletinizde gaf yapmanız kaçınılmaz olur. Sevgiler.
 16. drekinci

  Suriye'de Kim Kazanacak?

  Sıcak savaşların galibi olmaz. Galiplik kağıt üzerindedir. Fatura savaşan tarafların halklarına kesilir. Binlerce ölü, milyar dolarlarca ekonomik zarar ortaya çıkar. Savaşlarda, akıl, mantık, izan, vicdan, sevgi ne kadar insani değer varsa ortadan kalkar. İnsanlığınızı kaybetmek istemiyorsanız. Savaşlara ve savaşları savunanlara, karşı çıkmanız gerekir. Sevgiler.
 17. drekinci

  Çok Önemli Bir Kitap

  Konu hakkında görüşlerimi ifade ettim. Konuyu tartışmaya açan sensin. Bahsettiğin kitap ta belirtilenlerin dışında yorum yapılmasını istemiyor musun? Benimki komünizm zırvasıysa, seninkini görelim diyorum. İşi yokuşa sürüp, kitap reklamından başka bir şey yaptığın yok. Getir bakalım nobel ödülü almaya aday kitabın neler söylüyormuş. Sevgiler.
 18. drekinci

  Çok Önemli Bir Kitap

  Bravo hacı, Görüşün komünist görüş olduğunu şakkadanak anladın. Palavra olduğunu da Acemoğlu anlatmış. Reklam palavralarını kısa kes de. Konuya dönelim. Sevgiler.
 19. drekinci

  Madde Kopyalama

  Sevgili DreiMalAli, 12 gram karbonun bilgisini, bir başka yere transfer etmek için her bir karbonun konumunun bilgisini iletmek gerekmez. Çünkü 12 gram karbondaki her bir atomun diğerlerinden farkı yoktur. yalnız biçim bilgisini transfer etmek yeterli olur. Ancak her bir atomun diğerinden farklı olarak öz ve biçimi sözkonusu ise (her bir atom diğerlerinden farklı nitelenebiliyorsa) o zaman bu tür transferlerde bahsettiğin ihtimaller hesabı ve gerekli bilgi (jigabite açısından) transferi açısından doğru olur. Madde kopyalamak ile madde transferi tamamen ayrı bir konudur. Madde transferinde; ma
 20. drekinci

  Çok Önemli Bir Kitap

  Kapitalist ekonomide, sermayenin büyümesi ve merkezileşmesi yasa gücündedir. Elbette Dünya sermayesi giderek birkaç elde toplanacaktır. Görünen o ki bu gidişat ABD odaklı çok uluslu şirketlerin büyümesi şeklindedir. Ordular, bu şirketlerin koruyuculuğunu ve yayılmacılığını sağlamaktadır. Merkezi kapitalist ülkeler (G8) Birbirleriyle savaşmak yerine sermayenin global ölçekte yayılmacılığını ve pazar paylaşımını rekabet kurallarına sadık kalarak gerçekleştirmektedirler. Ancak bu durum da geçicidir. Giderek ABD şirketleri tüm diğer ülkelerin şirketlerini ya pazardan silecek veya ortaklıklarla yut
 21. drekinci

  Madde Kopyalama

  Sevgili highone, insanların mal üretimleri (ister fabrikasyon olsun ister el ile) bir tür ürün (madde) kopyalama işlemidir. Milyonlarca aynı marka araba, tv, beyaz eşya vs hepsi bir tür kopyalamadır. Ancak senin kastettiğin bilimkurgularda ki ışınlama ile madde transferidir. O da kopyalama değil. kes yapıştır (copy-paste) gibi bir şeydir. Maddeden enerji elde ediyor ve bu enerjiyi başka maddeleri hareketlendirmek, form ve yapı değişiklikleri yapmak şeklinde kullanabiliyoruz. Ancak enerjinin maddeye dönüşümünü başarmak şimdiki teknolojimiz ile mümkün görünmüyor. çünkü maddeden bağımsız (saf) e
 22. drekinci

  Madde Kopyalama

  Canlıların üreme mekanizmaları, bir tür madde kopyalamadır. Germ hücreleri ile başlayan kopyalama işlemi. Kendinden önceki nesillerin benzerlerini yeniden oluşturmaktadır. Saf elementlerin kopyalanmaya ihtiyacı yoktur. Bütün moleküller birbirinin aynıdır. A yerindeki bir maddeyi B yerinde kopyalamak istiyorsanız. Bu maddeyi oluşturan elementleri sentez etmek ve A yerindekine benzetmek mümkün. Ancak A yerindeki maddenin bilgilerinin B yerine ulaştırılması ve burada bu bilgileri değerlendirecek bir erk'in bulunması gerek. Sevgiler.
 23. drekinci

  Kütle çekimi

  Sevgili DreiMalAli doğrusu kafamı karıştırdın. Kuvvetleri ben vektöryel olarak biliyorum. Her kuvvetin bir yönü vardır. Bu yön her taraf olabilir. Bir cismi A noktasından B noktasına götüren kuvvetin yönü nasıl tanımlanır? Okun ucu A noktasını mı? yoksa B noktasını mı? gösterir. B noktasına doğru hareketlenen cismin yönünü değiştirmek için kullanılan kuvvet AB yönündeki kuvvetin bir kısmıdır. Bu bir kısım kuvvetin yönü AB doğrultusuna ters (BA) yönde midir? Eğer öyle kabul ediliyorsa elbette haklısın. Ancak bence yönlendirmenin açısı önemlidir. Dairesel bir yönlendirme varsa, (Rulet masasın
 24. drekinci

  Kütle çekimi

  Sevgili b@lder Birinci yanıtındaki hatayı fark edip ikincide düzeltmeye çalışmışsın. ilk saniyeler 100 metreden az olmasına karşın, bu azlık geçen zamana göre daha da azalmakta, sonsuza doğru giderek saniyede 100 metreye yaklaşmaktadır. Sevgiler.
 25. drekinci

  Gerici devrim kendi evlatlarını yiyor

  Sevgili yakup'un yaklaşımları gayet güzel. Ancak emperyalizmin manevra alanları da gayet geniştir. Emperyalizm kendi çıkarlarına aykırı olmayan çatışmaları dışarıdan izler. Kendilerine yakın olanları açıktan destekler, ancak bu destek yaterli olmayınca israr etmez, saf değiştirir. Güçlü ve galip gelenleri uzun vadede yeniden inisiyatifi altına almak için yeni stratejiler uygular. Demem o ki, emperyalizme karşı olabilmek için engin bir bilgiye sahip olmak ve kararlı bir mücadele sürdürmek gerek. Bu engin bilginin kaynağı, ne milliyetçiliktir, ne dincilik, ne de ulusalcılıktır. Sosyalizmdir.
×
×
 • Yeni Oluştur...