Jump to content

Flordun

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  111
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

1 Takipçi

Flordun Hakkında

 • Derece
  Advanced Member
 1. Bir hatun... eklemek... facebook...2 gün... terk edilmek... ilişki...5 ay... ateistforum...dertleşmek...bira...sabahın beşi...iş...sitem... Evet vaziyet son derece vahim;evvela kökten bir zihniyet devrimine ihtiyacınız oldugu görülüyor. İlişkiden anladığınız herneyse,onun popülist bir sunilik,derinliksiz oyalanma olduğu görülüyor. Bu noktalar üzerine yoğunlaşmanızı tavsiye ederim.
 2. Eski Türkçe'nin Arap harfleriyle alakası yoktur. Bir Arap, eski Türkçe'den hiçbir şey anlamaz-okuyamaz. Eski hurufatın "sesli harf" barındırmadığını iddia ederek;"kar,kor,kör" kelimelerinin aynı okunduğu yazılmış. Büyük cehalet doğrusu ! Birşeyi tenkid için,önce o konuya hakim olmak gerekir.Aksi halde gülünç duruma düşülür. Harf devrimi,1000 yıllık bilgi ve kültür köklerinden milleti koparmış,ve cahil-köksüz bırakmıştır. Mevcut toplum 70 senelik okur-yazardır,madolyonun diğer yüzünde kara cahildir! Bu ınkılabı,Büyük Atatürk'ün hatalı bir uygulaması olarak görüyorum.
 3. Flordun

  10 Kasım da ilk defa devlet töreni yok!

  1-Atatürk'ün sosyal-dinsizlik çalışması olmamıştır,Atatürk öyle bir adam değildi...Köktenci ne varsa ona göre olmamıştır,karakterine uygun değildir.Laiklik ilkesiyle beraber, var olan dinsizler sadece "yaşam hakkı" bulmuştur,bu ne korumadır ne kayırma... Devletler, halkı için var olmalıdır ve halkının inanç-fikir özgürlüğünü sağlamalıdır..Aksine "faşizm,dikta,teokrasi,klasik şeriat" diyoruz... Devletler "yurttaşı" olan halklarına,vergilerini aldıkları insanlara hiçbir inancı dayatamaz,bir inancı-kimliği giydiremez. Var oldukları gibi kabul eder ve "tüm yurttaşlarını eşit gördüklerini ilan e
 4. Flordun

  10 Kasım da ilk defa devlet töreni yok!

  Suud rejimini onaylıyorsanız,Türkiye için ideal bir rejim olarak kabul ediyor,ve o sistemde yaşamak istiyorsanız Atatürk'ün bu sözlerini onaylamamakta haklısınız. Atatürk'ün bu sözleri sosyal-dinsizlik öğretisi değil,rejimin köhne arapçılık geneleklerine dayandırılamayacağına ilişkindir. Ayrıca insanların neye inanıp-inanmadığını tetkik etmek ve inançları kriter saymak gelişmemiş birey ve toplumlarda görülür. Gelişmiş toplumlar,kriter olarak "inancı" değil,"davranışları" önemserler. Soğumak istiyorsanız engel yok,ama bu insanın "bağımsızlık,eşitlik,demokrasi,hukukun üstünlüğü" konularında
 5. Flordun

  Cemalnur Sargut

  Cemalnur Sargut Hanımefendi ile birebir görüşmem olmuştur. Kendisi Mevlevi-rıfai silsilesinin son halkasıdır:Kenan er-rıfai,Safiye erol,nazlı hanım,Samiha ayverdi,Cemalnur Sargut... Bu silsile 7 göbek şehirli,çoğu saray yada konaklarda yetişmiş,en cahili 3 dil bilir...Kenan rıfai Mekteb-i sultani'den mezundur. Kenan rıfai'nin görüşleri tüm silsileye tesir etmiştir.Kenan rıfai'ye de "Türk tasavvufu" etki etmiştir. Şekilciliği reddeder,özü idraki savunur,güzel ahlakın ana amaç olduğunu söyler,meşrepleri gereği "ilahi aşk " müdafaasındadırlar. Cemalnur Sargut'un şeriatın ahkamını nasıl anlad
 6. Flordun

  Bu Nasıl Bir Tanrıdır?!?!

  İlk dönem akılcı akım,mistik alanı daraltmış,hikmet inancını dışlanmıştır. Böylece şeriatta ki pekçok teşbihe,göndermeye,nazireye,dolaylı amaçlara "yavan" açıklamalar getirmiştir. Bu tutumun yeterli gelmediğini "salt akıl" ile,"herşeyi" açıklayamayacaklarını farketmeleri 2-3 asırlık bir olaydır. İşte bu noktada,yenilikçi ekoller kökten bir sorgulamaya girerek ;ne nakilciliğin ellerini alıp kollarını yutmalarına fırsat vermiş, ne de şeriatı salt akılla izahın mümkün olmadığını farketmişlerdir. Bu anlayış, devreye "akılcı tasavvuf" fikrini koyarak,mistik alanı genişletmiş ve itikada dayalı
 7. Flordun

  Bu Nasıl Bir Tanrıdır?!?!

  Meshur kötülük sorunsalı temelli bir sorudur. Kötülük sorunsalı henüz "tanımlanmış" hiçbir tanrı fikrinin lehine geliştirilememiştir.Bu noktada Allah ile diğer "tanımlanmış" tanrıların farkı yoktur. Nakilci-gelenekçi islam düşünürleri bu noktada "hikmet ve irade" argumanlarını devreye koyarak,cennet vaadiyle de teskin etme yönteminde karar kılmışlardır.Ancak akılcı ekol,bu argumanları yetersiz ve sakat bularak kökten reddetmiştir. Akılcı ekole göre,Allah bir kimseyi cezayı gerektirecek işler yapmasına engel olmak amacıyla öldürürse,o kimseyi kayırmış olur. Eylemleşmemiş bir suç için is
 8. Flordun

  10 Kasım da ilk defa devlet töreni yok!

  Büyük Kurtarıcı Atatürk'ü minnet ve hasretle anıyorum. Yok olmaya - müstemleke olmaya yüz tutmuş bir halka "bağımsızlık" ülküsü ve inancı aşılayıp,bu uğurda ölümü de göze almış olmakbüyük suçmuş demek ki... İşgal edilmiş toprakları kahramanca savunup "vatan" kılmak suçmuş demek ki.. Milleti Kul-köle sayan sistemleri yıkıp "bireyciliği" teklif etmek suçmuş demekki.. Köhne dogmaları devreden çıkarıp,akılı ve bilimi üstün tutmak suçmuş demek ki.. Milletini "insan" etmeye çalışmak zinhar büyük bir harammış,günahmış ! Suçlular,günahkarlar anılmaya değmez,onların kadri-kıymeti de olmaz.
 9. Flordun

  Özal'ın bozulmayan cesedi sadece bilimle açıklanamaz

  Allah cesedi çürütmeye karar vermiş,fakat sonra vaz mı geçmiş...? Allah çürütmeme kararınında sabitse,neden bir bölümü çürümüş...? Allah çürütmemek istemiş ama ancak bukadarına mı muvaffak olmuş...? Allah'ın iradesi ile doğa yasaları mücadeleye mi tutuşmuş...? Cesedi çürümeyecek kadar doğa yasalarının dışında tutulan bu "ermişler"(!) hayattayken ve ölürken niçin doğa yasalarına teslim edilmiş? Allah cesedi çürütmeme kararıyla ne tür bir mesaj vermek istemiş,hangi sorunu hale yola koymayı amaçlamış? Ayrıca Allah'ın başka işi düşüncesi yokmuymuş? Bu safsataların peşine düşenlerde akıl-iza
 10. Flordun

  Homofobi sınırları içerisinde miyim?

  Aklın olağan karşılaması heteroseksalite için yeterlidir. Duyguların itirazı ise,net olarak heteroseksual kimliğe sahip olduğunuzu gösterir. Homofobide akıl ve duygular aynı düzlemde itiraz eder ve bu itiraz, zarar verme ölçüsünde güçlüdür.
 11. Flordun

  kara çarşaftan utanmıyor musunuz?

  İnsanların tercihlerini -örflerini ve hatta mecburiyetlerini (inanç,görüş,ideoloji,ait oldukları kültür,kılık-kıyafet) onaylamayıp-beğenmeyebilirsiniz;ancak hakaret edip aşağılayamazsınız. Eleştirme hakkınız vardır,küçükseme hakkınız (üstelik alenen) yoktur.Hiçkimse bir diğerine hoş görünmek mecburiyetinde değildir. Üstelik kültürlü olmaktan,uygarlıktan,aydınlanmadan dem vurduktan sonra yapılan öylesi davranışlar; iç-çelişki yada ezberlenmiş slogan sahibi olarak gösterecektir. İstanbul'un varoşlarındaki sosyo-ekonomik ve kültürel vaziyetin yetiştirdiği başı açık bir kızcağızla, aynı cem
 12. Flordun

  Allahın elleri !

  Olası tanrının kötü söz etmesi,beddua yağdırması O'nun varlığını felsefik olarak çürütmeye yetmez. Felsefik olarak tanrının yokluğu;eksik,saçma,kötü vasıf ve (ondan olduğu iddia edilen) sözlere dayandırılarak söylenemez.
 13. Flordun

  Allahın elleri !

  Qutile: katledildi-yok edildi-perişan oldu Qutile kelimesi sıga-i maziidir.Ve anlamı yukarıda ki gibidir. Kahrolası demek için ne sıga-i mazii kullanılır nede "Ktl" kökü... Allah'ın gökte otururken,Cebrail isimli meleğine kelam ettiğini;O'nunda aynıyle kelamı Muhammed'e naklettiğini söylemiyorum-savunmuyorum-inanmıyorum.Eleştirilerinizin "sos" mahiyetinde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Daha derinlikli analizler bekliyorum sizden.Kapasitenizin olduğunun farkındayım.(yazılarınızı okuyorum)
 14. Flordun

  Gerçek hayata çıkmalı mıyız?

  Sanal dünya sahipleri,gerçek Dünya'yı,üstelik Türkiye gerçeklerini göremiyor-kavrıyamıyor demek ki... Türkiye ne şimdi ne de yakın bir gelecekte ateist örgütlenmelere-propagandalara ne yol ne de yaşam şansı verir.
 15. Flordun

  Allahın elleri !

  Şu halde,dili olmayan biri konuşamaz diyerek,Kuran'ın varlığından Allah'ın dili olduğunu sonucuna da varılır. Ve "Allah'ın etten dili..." diye bir başlık bile açılır. Oldukça abes geliyor... Yemin,beddua eden bir tanrı neden olamıyor? Sizin zihninizde ki tanrı kavramına uymadığı için mi...?
×
×
 • Yeni Oluştur...