Jump to content

KHF-232

Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • İçerik sayısı

  1.452
 • Katılım

 • Son ziyaret

KHF-232 kullanıcısının paylaşımları

 1. Zümer 3'te bahsedilen kişiler, şeyhleri yani insanı evliya edindikleri için şirke batmış. Allah'ı bırakıp, insana kulluk etmektir bu. İnsanı evliya edinen, Allah'a şirk koşar. Zümer 3'te şeyhi yani insanı evliya edinenler ayrıca der ki; biz insana kulluk etmiyoruz, onlar sadece Allah'a yakınlaştıran aracı kişiler. Bunu diyenlere de Allah zümer 3'te yalancı(kâzibun) ve kafir(keffârun) diyor. Sonuçta; Allah'ı bırakıp, insanı evliya edinenler malesef cehennemin dibini boylayacak. Ben burada, apaçık uyarıyorum !! İnsanı, şeyhi evliya edinenler çok net olarak cehenneme gidecek ! Uyarıyorum ki
 2. KHF-232

  KUR'AN'IN TAHRİFİYLE İLGİLİ İDDİALAR

  Pante, boşa kürek çekmek denir buna, kusura bakma. Allah, Kuran'ı koruyacağına söz vermiş ve bunu gerçekleştirmiş: Hicr 9: Muhakkak ki Kur'ân-ı Kerim'i, Biz indirdik. Kuran'ın koruyucuları (da) mutlaka Biziz. Kuran'ın korunması için baş takipçi olarak da Cebraili atamış. Hz. Muhammed hayattayken, Kuran zaten deri vb. şeylerin üzerine yazılmıştı. Hz. Muhammed hayattayken, birçok hafız, ezberlemişti. Sonuç olarak Hz. Muhammed hayattayken hem yazılı hem ezbere zaten vardı. Hz. Muhammed, vefat ettikten sonra da sadece kitaplaştırılmış. Hz. Muhammed vefat ettikten sonra da, Kuran'ın bozulma
 3. Tarikatı, tarikatçıları ve tokatçıları yasaklayan ayet var: Zümer 3: İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. Allah'ı bırakıp da başka evliya (veli) edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Artık internet var, kitaplar var; dünya elimizin altında. Tarikatçılara ve tokatçılara gerek yok.
 4. Tarikatçı ve tokatçı olup mafyalaşmış şeyhlerin önünde eğilenlerin hali ahirette ne olacak? Tevbe 116: Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır. O, diriltir ve öldürür. Sizin için Allah’tan başka ne bir veli, ne de bir yardımcı vardır.
 5. Tarikatçılıktan tokatçılığa terfi olan şeyhlerin önünde diz çökenlerin hali ahirette ne olacak ? Enam 14: De ki: “Semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir velî (dost) edinir miyim? Ve doyuran (yediren) ve Kendisi doyurulmayan (yedirilmeyen) O'dur.” “Muhakkak ki ben, teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum.” de.
 6. Hay sizin şeyhinize. Ahirette de şeyhiniz kurtarabilecek mi sizi, bekleyedurun. Şura 9: Yoksa onlar Allah’tan başka evliyalar (veliler) mi edindiler? Hâlbuki gerçek dost Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 7. Ankebut 41: Allah’tan başkalarını evliya (veli) edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi! Örümcek kafalı şeyhlerin örümcek ağlarını, Allah, ankebut 41'le deşifre etmiş. Senin gibiler dünyada örümcek şeyhlerin ağına düşecek; ahirette de cehenneme.
 8. KHF-232

  Alim değil meczup

  Said Nursi'ye göre patrik Athenagoras gizli müslümanmış Bediüzzaman Said Nursi’nin bağrına bastığı ve hatta "gizli Müslüman" diye (M. İsmail Tezer, Mehmet Emin Birinci ile ropartaj Yeni Asya, 23 Mart 2005,; Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman Said Nursi: Mufassal Tarihçe–i Hayatı, İstanbul 1990, C.2, s. 1479.) etrafa yayıp temize çıkartmaya çalıştığı 1950’lerin Ekümenik sevdalı Fener Patriği Athenagoras’ın sicili, Ekümenik sevdalı Patrik Bartholomeus’la sarmaş dolaş olan günümüzün diyalogcu nurcularının da kimliğini ortaya çıkartması bağlamında önemli bir işarettir. Patrik Athenagoras, Rum çe
 9. KHF-232

  Alim değil meczup

  Said Nursi'nin Amerika taraftarlığı Said Nursî’nin Amerika ile ilgili şu ifadeleri, aklı ve imanı olanlar için oldukça manidar olsa gerektir: “…Küre–i Arz’ın şimdiki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika’nın saadet ve sükünet ve müsalaha bulacağına (barış bulacağına) karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması, kırkbeş sene evvel olan müddeayı isbat ediyor, kuvvetli şahit olur.” (Tarihçe– Hayat , 88, Arabi Hutba–i Şamiye Eserini tercümesi / Birinci Kelime / Haş
 10. KHF-232

  bilimsel deney olmasada, küçük bir çalışma...

  Güvendiğin o çakma padişahınla birlikte çapulcuları da yakında tamamen helak olacak Allah'ın izniyle. Çoğu helak oldu zaten. Farkettin mi bilmiyorum. Rabbimin gücü her şeye yeter.
 11. KHF-232

  bilimsel deney olmasada, küçük bir çalışma...

  Yakında görürsün. O ilah edindiğin padişahın da, onun çapulcuları da tamamen yok olacak Allah'ın izniyle. Çoğu gitti azı kaldı, merak etme. Sen bu kafayla devam et.
 12. KHF-232

  bilimsel deney olmasada, küçük bir çalışma...

  Pis şeytanlarını insanlara bulaştırma. Buralara gelenlerin çoğu da geberdi Allah'ın izniyle. Yakında hepsi helak olacak, ellerin bomboş kalacak Rabbimin izniyle.
 13. KHF-232

  Ateist Ne Olmamalıdır?

  Ben gerçekleri söylüyorum. Kibirden Allah'a sığınırım. Yazdıklarım tamamen gerçek. Bunları paylaşmamın sebebi uyarmak ! Yanlışa düşmeyesiniz diye.
 14. KHF-232

  Ateist Ne Olmamalıdır?

  Allah, şu anda bile bazı salih kullarına, savaşçı kullarına mucize gösteriyor ve ilminden bahşediyor. Bunlar şu anda bitmedi ve gelecekte bitmeyecek de. Bazılarına da bir şey bahşetmiyor. (kibirden Allah'a sığınırım)
 15. KHF-232

  Ateist Ne Olmamalıdır?

  Taha 133: İnanmayanlar, “Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!” dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur’an) onlara gelmedi mi? Mucize gelse bile inkar edecek o kadar çok kişi var ki. Onun için dileyen inansın, dileyen inanmasın.
 16. KHF-232

  Kuran'daki 19 mucizesi / sistemi ve bize anlattıkları

  Adım adım cehenneme yaklaşıyorsun, demedi deme. Kehf 27: Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Kuran'ın kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. O’ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın.
 17. KHF-232

  Ateist Ne Olmamalıdır?

  Kehf 110: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”
 18. KHF-232

  Kuran'daki 19 mucizesi / sistemi ve bize anlattıkları

  Allah laga lugayla uğraşmaz, şüpheye yer bırakmaz. Kelime eklenmesine de izin vermez. Sonsuz kudretteki Rabbime hamd olsun.
 19. KHF-232

  Ateist Ne Olmamalıdır?

  Cinleri görüntüledim. Melek gördüm. İblisi gördüm. Başka mucizeler de gösterdi Rabbim. Ama bunlar gizli olduğundan açıklayamam.
 20. KHF-232

  Kuran'daki 19 mucizesi / sistemi ve bize anlattıkları

  Hicr 9, ekleme yapmaya da izin vermez. Başka ispat: Enam 115: Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Kuran'ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 21. KHF-232

  Ateist Ne Olmamalıdır?

  Ben baştan sorgulayıcı bir şüpheci olarak Kuran'a yaklaştım. Araştırdım, sordum. Bütün sorularıma cevap buldum ve Kuran'a %100 iman ettim. Kuran'ın 6236 ayeti Allah kelamı. Düzgün bir ateist de Kuran'la ve Allah'la dalga geçmeden, sorgulayıcı olarak yaklaşıp araştırırsa, Allah mutlaka doğrusunu gösterecek. Ek olarak, Rabbim bazı mucizeler gösterdi bana. İnancım daha da perçinlendi.
 22. KHF-232

  Kuran'daki 19 mucizesi / sistemi ve bize anlattıkları

  Allah böyle laga lugalarla uğraşmaz. Kuran'ı koruyacağına dair söz veren Rabbim, eklemeye de izin vermez çıkarmaya da. Kuran'a ekleme yapıldı diyen antiateist gibiler inkarcı olur ve gideceği yer cehennem. Ben sizi cehenneme gitmeyesiniz diye uyarıyorum. Apaçık uyarıcıyım. Cehenneme gitmeyesiniz diye.
 23. KHF-232

  Ateist Ne Olmamalıdır?

  Bazı gerçekler, şüphelerin peşinden gidilirse ancak ortaya çıkar. Bazı şüpheler sadece şüphe olarak kalır, bazı şüpheler ise gerçek çıkar. Unutmayınız, en iyi bilim adamı en iyi şüphecidir.
 24. KHF-232

  Kuran'daki 19 mucizesi / sistemi ve bize anlattıkları

  Kuran'ın değiştirildiğine dair şüphelenen kişi müslüman olmaz ancak münafık olur veya kafir olur. Hicr 9'u inkar eden, Kuran'ın hepsini inkar eder. Benim kanıtım hicr 9.
 25. KHF-232

  Ateist Ne Olmamalıdır?

  Hacı, ateistleri mankurtlaştırmaya çalışıyor. :lol: Sadece yiyip, içip, ..ıçıp yaşayan ama düşünmeyen Özellikle küresel güçlerin çevirdiği fırıldaklara gözlerini kapayan ateistler. Güneş balçıkla sıvanmaz.
×
×
 • Yeni Oluştur...