Jump to content

Kaunos

Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • İçerik sayısı

  1.191
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

Kaunos Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Male

Güncel Profil Ziyaretleri

1.266 profil görüntüleme
 1. Kaunos

  1400 senelik kuran nasil bugun ki kuran ile ayni olabilir?

  Zaten bire bir aynı değil. Kimse de aynı olduğunu iddia edemez. Edenler klasik, beton beyinli müslülerdir... Kuran sonradan derlenmiş, iki seneti olan herkes kuran'a Ayet getirmiştir. Hatta tevbe Suresinin son iki Ayetinin senetsiz olarak Kuran'a alındığı İslami kayıtlarda mevcuttur. Yaza yaza dilimizde tüy bitti, ama her dönem yeni tenekeler geldiğinden bir daha yazalaım: Kuran'ın ilk nüshaları Kufi yazı ile yazılmıştır. Bu yazıda nokta ve harekeler yoktur. Okunması zor, bölgeye göre değişiklikler içerdiğinden, sonradan nokta ve Harekeler konulmuştur. Arapça'da nokta ve hareke kelimelerin anlamını ciddi bir şekilde değiştirir. Tüm nokta ve harekeler el ile yapıldığından varın siz nelerin nasıl değiştiğini anlayın. Ayrıca tarihi kayıtlarda Haccac "kuran'a 1000 elif koydurttum" diyor... Hadi bunları geçtik, matbaa olmadığından Kuranlar yüzlerce yıl boyunca el ile çoğaltılmıştır. El ile yazılan kuran, yazan kişinin insafına kalır. İster aynı yazar, ister farklı veya kopyalarken hata yapabilir... Değil mi canım kardeşim? Ayrıca insanoğlu bozmakta, kirletmekte, değiştirmekte hiç bir canlı ile eş değer değildir. Bakın dünyanın içine nasıl sıçmışlar... Bunu da geçelim. Kuranın 1400 yıl öncekiyle aynı olduğunu nasıl kanıtlarsınız? 1400 yıl önceki elinizde olacak, satır satır bakıp "aha da aynı" diyeceksiniz değil mi? İşte böyle bir şansınız yok. Osman döneminde 4 ya da 6 adet yazılan, yani ilk nüsha dediğimiz Kuranlar dünyanın hiç bir yerinde yok, bulamıyorlar. En eski Kuranlar kopyaların kopyası. peki neye istinaden 1400 yıl öncekinin aynı deniyor? Ayrıca Osman döneminde Kuran derlemesi tamamlandıktan sonra, Muhammed döneminden kalan yazılı belgeler tümden imha edilmiş. Kuran'ın bazı bölümlerini ezberlemiş hafızlar ölmüş, kaç tane öldüğü bile belli değil. Osman Kuranı bile şaibeli, kanıtlı belgeri yok. O halde "Kuran'ın tek bir harfi değişmemiştir" lafı kocaman bir müslü palavrasıdır...
 2. Kaunos

  Hangi İncil Doğru ?

  Vırt vırt da vırt vırt, zırt zırt da zırt zırt... Mevzu Fatih değil evladım, lafın gelişi söyledik. Kıvırtacan, laga luga yapacan ya, bahane arıyorsun. Cephanen bitti, fikir kalmadı söyleyecek laf yok.. Naapacan peki? Cıvıtacan.. Hadiii, anca gidersin teneke...
 3. Kaunos

  Hangi İncil Doğru ?

  Yıkmak, yakmak müslümanların işidir, ayakta kalanların mislinden fazlasını da yıkmışlardır. Ayasofya'yı gören Fatih küçük dilini yutmuş, büyülenmiş kalmıştır. Tapusunu üstüne geçiren ve şahsi koruması altına alan duygu işte bu hayranlık duygusudur. Asırlar boyu Ayasofyanın benzerini yapmaya çalışmışlar, onu kopyalayıp durmuşlardır. Tüm Osmanlı camileri, hatta bugün yapılan camilerin tümü Ayasofya'nın kopyasıdır. İyi ki Hristiyanlar Ayasofyayı yapmış, yoksa nereden bakıp özgün bir mabet yapacaktınız? İlk yazdığım yazıda söyledim, dedim ki; önce gelen sonra geleni ipine takmaz... O nedenle Yahudiler Hristiyanlığı iplemez, yalandır derler. İslamı ise Hem Yahudiler, hem hristiyanlar iplemez, tümden yalandır der... Neymiş, önce gelen sonra geleni sallamıyormuş... O nedenle Yahudiler İsa'yı iplemez, Allahın oğlu falan demezler. Ama İslam mecburen der, çünkü her iki dini de tanımıştır, tanımak zorundadır. Yahudilerin ne kadar peygamberi, ulu kişisi varsa İslamın da kitabına girmiş; karaktersiz, boktan Yahudi krallarını bağrına basıp peygamber saymışlar, bu kişilere iman beslemişlerdir. İslam kopyacıdır. Elinde yeni bir şey yoktur. Elinde nesi varsa hepsi Yahudiliğin malı, ya da Hristiyanlığın malıdır... Hadi Yahudilerin Hristiyanlığa yaptığı gibi tümünü reddedip kıçlarıyla gülseler ya!! Yemez, çünkü MÜslü kitabının yarıdan fazlası önceki dinlerin palavralarıyla, kalan kısmı da Muhammed'in uçkur mevzularıyla doldurulmuştur....
 4. Kaunos

  Hangi İncil Doğru ?

  Şu söylediklerine Muhammed yaşasa, o bile gülerdi. Ulan nerenizden uyduruyorsunuz bunca yalanı? işiniz, gücünüz, besininiz yalan. Yalan olmasa açlıktan ölürsünüz... İslam ortaya çıktığında Hristiyanlık tüm dünyayı sarmış, Roma imparatorluğunun resmi dini olmuştu. Neredeyse Anadolu'nun tamamına yakın bir bölümü Hristiyan idi.. Müslümlerin ibadethanesi yokken, nasıl ibadet etsek diye düşünürlerken, Ortadoğu, Anadolu ve Avrupada binlerce kilise inşa edilmişti. Dev mabet Ayasofya da bunlardan biridir... Yukarıda yazdım bir daha yazayım; ne Yahudiler, ne de hristiyanlar İslam'ı dinden saymazlar, sonradan uydurulmuştur ve tümden yalandır derler... Muhammed Yahudi ve Hristiyanları safına çekebilmek için, kitab-ı mukaddesten bir çok palavrayı İslam'a monte etmiştir. Ama yetmemiş, diğer dinlere inanlardan transfer yapamamıştır. Öncelikle Yahudiler İslam'ı zerre kadar iplememişlerdir. O nedenle Muhammed gazvelere başlamış, Yahudilerin karısına-kızına ve mallarına çökmüştür...
 5. Kaunos

  Hangi İncil Doğru ?

  Yukarıda yazdım, ama okumamışsın (otur sıfır)... İnciller (İncil değil) 325 yılında İznik'te toplanan yetkili konsül tarafından, yüzlerce İncil (1000'in üzerinde olduğu söylenmekte) içinden seçilip, "olsa olsa bunlar doğrudur" denilen İncillerdir. Bu İnciller Muhammed doğmadan yaklaşık 370 yıl önce resmi olarak kabul edilmiştir. Muhammed de okuduysa (ki okuyamaz, okuma yazaması yoktur) resmi olan bu İncilleri okuyan birilerinden dinlemiştir. İsa peygamber değildir, Peygamber olanlar havarilerdir (12 adet) yukarıda da yazdım, yineliyorum.. İsa Hristiyanlara göre tanrıdır... Hala da tanrıdır, Muhammed'in veya Kuran'ın peygamber demesi İsa'ya tapan toplumun, "aa meğerse İsa peygambermiş" diyerek inançlarını değiştirmelerine neden olmaz. Zaten Muhammed İsa'ya mecbur peygamber diyecek, demez ise kendi peygamberliği suya düşer... Kuran'ın tastik ettiği İnciller ne demek? Herifler kitaplarını Kuran tastik etsin diye İsa'dan sonra yaklaşık 700 yıl, İznik konsülünden sonra yaklaşık 400 yıl mı beklediler? Geçin bu Kuran'ı otorite sayma ayaklarını, ya da bilir bilmez konuşmayı... Kuran ve Muhammed sadece Müslüm'lere hitap eder, diğer uhrevi (tanrısal) dinler ne Muhammed'i, ne de Kuran'ı iplerine takmazlar... Hangi İncil sorusu laf değildir. Bu soruyu sormadan önce İncil'in tarihsel gelişimini inceleyip okuyun. Bana aynı lafları tekrar ettirip durmayın...
 6. Kaunos

  Hangi İncil Doğru ?

  Yukarıda kısa ama yeterli bir izahat yaptım. Şimdi şu saçma iletiye bakalım; diğer iki dinin İslam ile ilişkisi yok, İslam her ikisinden de kopya çekmiş tembel bir öğrenci gibidir. Ne dedik yukarıda; Yahudiler Hristiyanlığı iplemezler, yalan ve uydurma sayarlar dedik. Peki bu iki dine göre İslam ne durumda? Aynı Yahudi dininin Hristiyanlığı gördüğü gibi.. Her iki din de İslam'ı uydurma ve yalan sayarlar. Dinlerde adettendir, önce çıkan sonra çıkanı reddeder, ipine takmaz... Yukarıda söyledim tekrar edeyim, İncil'ler İsa için tanrı derler. Çünkü onlara göre İsa tanrısal bir özden yaratıldığı için bizzat tanrının kendisidir. Kuran mecburen bu iddiayı reddetmek, İsa'yı Peygamber yapmak zorundadır. Kabul ederse, taaa en baştan çöker gider. O nedenle Kuran'da İsa mecburen peygamber olarak tanıtılır. (Ayrıca Kuran İncil'in İsa'ya verildiğini söyleyerek büyük bir yanlışlık daha yapar. Oysa ki yukarıda söylediğim gibi İnciller insan elinden çıkmadır. kuran aynı şekilde eski ahitin bir parçası olan Zebur'un -Mezmurlar- da Davut'a indirildiğini söyler ki, tümden zırvadır. Zebur Yahudilerin okuduğu bir şiir kitabıdır) Yahudi ve Hristiyan kitaplarından kopya çekmiş Kuran tümden çürümüş, lime lime dökülmektedir. Kuran'ın çürütülememesi iddiası, aklı Arap diniyle erimiş müslümanlara has bir iddiadır...
 7. Kaunos

  Hangi İncil Doğru ?

  Bu konuyu biraz açalım... Kitab-ı Mukaddes isimli kitap iki bölümden oluşur: Eski anlaşma ve Yeni anlaşma. Eski anlaşma Yahudi metinnlerini içerir ve toplam 39 kitaptan oluşur. İlk beş kitap (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye) Tora ya da Tevrat denilen kitaplardır. Yeni Ahit ise 27 kitaptan oluşan Hristiyan metinleridir. 27 kitabın ilk dördü (Matta, Markos,Luka, Yuhanna) İncil olarak adlandırılır. Yahudiler Yeni anlaşmayı iplemezler, uydurma ve yalandır derler. Fakat Hristiyanlar Eski anlaşmayı da kabul ederler, Yeni anlaşma ile birlikte okurlar. Yalnız şunu not düşmek lazım: Hristiyanlar Yeni anlaşma isimli kitabın tanrı katından indiği iddiasında değildirler, hepsinin insan elinden çıktığını bilirler ve onaylarlar. Çünkü 27 kitabın tamamının yazarı bellidir (belki bir veya ikisinin yazarı tartışmalı olabilir, şimdi net hatırlamıyorum). Hristiyanlara göre İsa tanrısal bir özden yaratıldığı için bizzat tanrının kendisidir, yani bir peygamber değildir. Yeni anlaşma kitaplarında İsa'dan söz edilirken "rab" diye hitap edilir. Kısacası İslam'ın iddia ettiği gibi İsa bir peygamber değil, bizzat tanrıdır. Peki Hristiyan dinine göre kimler peygamberdir? İsa'yı görmüş ve onun öğrencisi olmuş 12 havari peygamberdir. İlk dört kitabı yazanlar da bu 12 havarileriden dördüdür. Bu bilgilere göre İncil denilen ilk dört kitabının hangisi doğru diye bir soru yanlış olur. Havariler neyi, ne şekilde görmüş, ya da anlamışlarsa kendi adlarını taşıyan kitapları o bilgiler ışıgında yazmışlardır. Unutulmamalıdır ki bu dört kitap, yazılmış diğer yüzlerce benzeri içinden seçilerek resmi İncil kabul edilmiştir. Bu seçim de 325 (326 veya 327) yılında İznik'te toplanan konsül tarafından yapılmıştır.
 8. Kaunos

  Beyaz Saray: "Esad'ın egemenliğini kabul etmek zorundayız"

  Esat'ı devirmek bir tek Tayyibin gündeminde, başka hiç kimse Esat'ın devrilmesini istemiyor. Ayrıca Esat orada önemli bir kişiliktir, Esat'ın olması, olmamasından daha doğrudur. Zaten diğer ülkeler de Tayyibi hizaya çekmişler ve Tayyip de ufak ufak Esat'ı tanımaya başlamış, kötü laf etmeyi bırakmıştır. Bakmayın siz onun Türkiye'de yaptığı kabadayılıklara, o kabadayılıklar batılılara (ve Rusya'ya) sökmez, gerçekte dışarıdan ayar verildiğinde hemen ayarı yiyen bir kişiliği vardır. Diğer taraftan Tayyip Esat'a canım kardeşim derken, birdenbire sövmeye, ağza alınmadık sözler söylemeye başlamıştır. Neden söver, neden bu lafları eder ve neden koskoca bir ülkeyi karıştırıp bu hale getirmiştir kimse bilmemektedir. Ama elbet bir gün açığa çıkacaktır...
 9. Kaunos

  Cennete gidecek hayvanlar

  Muhammed hangi hayvanı tanıyorsa, listede (ya da Kuran kayıtlarında) o hayvan vardır. Mesela Rakun, Lama, Balina, Fok, Mors, Deniz siki, Vaşak, Deniz yıldızı, Kaola, kanguru, Panda, Hamsi, Goril, Japon turnası, diğer turnalar, albatros, kel aynak, kar leoparı vs vs gibi hayvanları göremezsiniz. Tanrının adına konuşan adam, kendi coğrafyasında olmayan bu hayvanlardan söz etmiş değildir, etmiş olsa, "helal olsun herife hakikaten sağlam tüyo almış" diyebilirdik. Ama bu şartlarda malum şahısa kendi adıma muhterem diyemeyeceğim... Madem dünyayı yaratan mahluk ile muhabbettesin, her şeyi sor öğren, o söylemiyorsa bile "abi ileride sıkıntı olur" deyip sor, zorla öğren ve eksik bir şey bırakma, di mi?...
 10. Burada evet reklamı yapılması olacak iş mi Tolonbey? O reklamlar foruma para kazandırıyor, giderlerini karşılıyor. Ama maalesef reklamlar arasında seçim yapma şansı yok. Otomatik geliyorlar...
 11. O adamın forumdan atılması lazım, amacı bir şeylere cevap vermek değil, forumu kirletmek. Şimdi raporluyorum...
 12. Kaunos

  Engse Hoholun forumdan atılması hakkında

  Gerçi üzerinde konuşulması gereksiz bir kişi ama, ilginçtir ki TD ile Ateistforum sadece Jadi mevzusunda hem fikir olmuşlar.. Her şekle giren bu yanardöner pislik Ateistforumdan atılınca TD forum bağrına basmıştı. (Ateistforum'dan atılan diğer herkes gibi... Zaten Ateistforum'dan atılanlar olmasa TD forum katılımcı sıkıntısı çeker. Onlar foruma gelirler, koro halinde Ateistforum'a giydirirler ve TD forum bu sayede bir süre canlanır. Kısacası TD forumun varlığı, Ateistforum'un varlığına doğrudan bağlıdır.) Bir de şunu ilave etmeliyim; Ateistforum'un bir admin'i yıllar önce dinci bir katılımcıya arka çıkma adına TD forumundan atılmıştır... O dinci şerefsiz (belki de TD foruma mod olmuştu, net hatırlamıyorum) Ateistforum erişime kapatıldığında Cem isimli tenekeyle birlikte "iyi oldu, oh olsun" tarzında yazı yazan kişidir...
 13. Kaunos

  Engse Hoholun forumdan atılması hakkında

  Yine mevzu Turan Dursun forumuna gelmiş. Yıllar önce Turan Dursun forumunun kurucusu Cem isimli teneke Ateistforum'a gelmiş, yardım istemişti. Haci hatırlar, gitti orada mesai harcayıp onlarca yazı yazdı (başka yöneticiler de gitti). O dönem Ateistforum katılımcıları TD forumun canlanması için çaba göstermeye davet edildi ve pek çok kişinin orada yazmasına destek verildi. Kısa bir süre sonra Ateistforum'un erşimi engellendi, Cem isimli teneke ve ekürisi olan AKP bir it "çok güzel oldu" şeklinde yazılar yazdılar. İtiraz edilmesine rağmen o yazılar kaldırılmadı. Sonrasında ipler tamamen koptu ve Ateistforum TD forum ile tüm ilişkisini kesti... Daha sonra TD forum da bir kaç kere kapatıldı, Ateistforumun başına gelen mevzuyu alkışlayan TD forumun başına da ayni mevzu geldi.. Ateistforum asla alkışlama işine girmedi. Bir süre sonra Ateistforum liboşları temizleme hareketine girdi. temizlediği liboşlar anında TD forumu tarafından mod yapıldı. Ateistforum aleyhine çok sayıda yazılar yazıldı ve bu yazıların yazılmasına bizzat izin verildi. Uzatmayalım, bir kaç sene sonra Dilaver iki forum arasındaki bu sorunu gidermeye çalıştıysa da, başarılı olamadı... Netice odur ki; Ateistforum, kurulmasına destek verdiği TD forum tarafından pek çok zarar görmüş, sonunda tamamen ilişkisini kesmiştir.
 14. Kaunos

  ATEİSTFORUMDAN AYRILIYORUM.NEDENİ EVET REKLAMI

  6 ay kadar önce bir yerde gördüm adguard isimli reklam önleyici programı indirdim. 20 günlük bir deneme sürümüydü.. Süresi doldu, ama o hala reklamları engellemeye devam ediyor. O nedenle Ateistforum'da hiç bir reklam göremiyorum... Fakat aslen forumun gelir elde etmesi için o reklamlara tıklamak lazım, o nedenle adgurad'ı kaldıracağım... Tolonbey'e özel mesajla durumu izah etmek lazım, pire için yorgan yakmasın...
 15. Kaunos

  Evet çıkarsa?

  Fakat referandumdan evet çıkar sonrasında hızlı bir şekilde diktatörlüğe kayılırsa pek çok şeyin olması muhtemeledir. Yalnız bedeli ağır olur, iç savaş bile çıkması olasıdır.
×
×
 • Yeni Oluştur...