Jump to content

Edip Cevdet

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  486
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

2 Takipçiler

Edip Cevdet Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Male

Güncel Profil Ziyaretleri

811 profil görüntüleme
 1. Evrimi tekrar oynatmak

  Evrim, yerçekimi gibi varlığı herkes tarafından tartışmaya mahal bırakmayacak derecede bilinen konu değil. Bir zaman makinesi icâd edip, süreci geri işleterek, her şeyin nasıl gerçekleştiğini bilme şansımız da yok. Dediğiniz şekilde laboratuar ortamında test edilip ıspatlanabiliyor ise "neden" ve "nasıl"ı da biliniyor olmalı. Ispatlanan şey teori olmaktan çıkar. Artık ona "Evrim teorisi" değil, Evrim gerçeği denmelidir. Bu nedenle benim şahsi düşüncem; bu husus hâlen tarışılmakta ise "Hipotez" dir. Ispatlanmış ise gerçektir. "Teori" demek, pek doğru durmuyor gibi...
 2. Allah sadist mi ?

  Arap'ın İlah'ının, konuşmak için Muhammed'e ihtiyaç duyduğu bir gerçek. O'nun bir halt olacağı yok. Ne var ki eğer bir "Tanrı" var da yarattığı birçok canlıyı birbirine besin zinciri olarak bağlamışsa burada bir sıkıntı var. Ya bizim algı ve acıma duygumuzda. Ya da Yaratanın "merhamet"inde...
 3. "Manna"

  Bu video'yu hangi başlığa kayacağım noktasında tereddüt yaşadım. Videoda anlatılanların ciddiyetinden emin olamadığımdan "Atesitcafe" başlığına aktardım. Adnan Oktar'ı - inancı ve fikirlerine katılmasam da - önceleri ciddiye alırdım. Son zamanlardaki "Kedicik" şovları ve tuhaf açıklamaları neticesinde takip etmekten vaz geçtim.
 4. Allah sadist mi ?

  Müslimler, İslâm Peygamberinin Gazve ve Seriyeleri için "savunma savaşı" derler ama; "Hulâfâ-i Râşidin" dedikleri Dört Halife dönemindeki kılıçla yayılmadan pek söz etmezler. Bu dönemi göklere çıkarır, savaşlar söz konusu olunca sus-pus olurlar. Emevi Hânedanlığı döneminde İslâm İmparatorluğunun sınırları, Doğuda Çin illerinden, Batıda Atlas okyanusuna dayanmıştı. Bu yağma ve talanın, yayılmaların "savunma savaşı" ile gerçekleşeceğini iddia etmek mümkün müdür ? Savaşların tarihi, İslâm ile başlamadı tabii. Ne var ki "Allah adına" savaş, din yaymak için savaş düşüncesi İslâm ile başladı. Allah Kur'anda müşriklerin müslüman olmadıkları takdirde öldürülmelerini, Ehl-i Kitap'tan müslüman olmaya yanaşmayanlardan da zorla cizye alınmasını emretmekte. Gerçi, "Allah dileseydi hepinizi tek ümmet yapardı" (Nahl 93) mealinde bir 'âyet' olsa da müslümanları savaşa teşvik hattâ emretmesi, - Tevbe 111 - savaşta ölenlere Cennet vaadi gibi durumlara bakılırsa aslında tüm insanlığı Muhammed'e entegre etmek için her şartı koşmaktan çekinmiyor. Kendisini "Tek yaratıcı İlah" olarak tanıyan ve fakat; Muhammedin "elçilik" iddiasına şiddetle karşı çıkan Arapları bir kalemde siliyor. "Ey Allah bu - Kur'an - senin katından ise başımıza taş yağdır." (Enfâl 32) diye meydan okuyanlara Muhammed'i işâret edip, "Sen aralarında iken Allah onlara azab etmez" (Enfâl 33) diyerek, elçisinin varlığını kendi merhametinden üstün tutuyor. Aradan epey bi zaman geçtikten sonra da bu dediğini unutup, "Artık o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün." (Tevbe 5) diye emirler yağdırıyor. En vahşi etobur dahi, karnı tok olunca başka canlılara ilişmez. Ama; öyle görünüyor ki İslâm'ın İlâhı, tüm insanlığı müslüman yapmadan doymayacak
 5. Çiftlik Bank ve koyunlar

  80'li yılların "Banker" fâciaları yeniden hortluyor gâlibâ. Türkiyede yaşayıp da "Toplama" ve "Çarpma"yı iyi bilenler, köşeleri dönüyor.
 6. Evrimi tekrar oynatmak

  Dediğim gibi, evrim ile ilgili bilgiye sâhip olmadığım için, konuyu bilen biri ile tartışamam. Ne var ki bir tv programında, bizzat Celâl Şengör Hocadan duyduğum kadarıyla,"Evrim düşüncesi bir hipotezdir" dediği aklımda kaldığından, sorma iytiyâcı hissetmiştim.
 7. Evrimi tekrar oynatmak

  Evrim hakkında neredeyse sıfır bilgideyim. Çocukluğumdan bu tarafa, karmaşık ve detaylı bilgileri kavrama, anlama zorluğu çekerim. Anlama noktasında sıkıntı yaşayacağım metinleri okumam. Biyoloji bilimi ve evrim konusu bu" karmaşık"lığa dâhildir. Bu nedenle de "evrim" konulu tartışmaların hiç birine müdâhil olmam. Bu mevzû, birkaç sayfalık bilgi ile iddialı söylemler geliştirilecek kadar sığ- basit değil. Ben, başka bir şey soracağım: Evrim; teori midir, yoksa hipotez mi ? Teori; varlığı kesin olarak bilinen ancak, nedeni, nasıl çalıştığı tam bilinemeyen olguların en çok kabul gören ve aksi ıspatlanamayan açıklamalarıdır. Misâl; yerçekimi teorisi. Hipotez ise net olarakı ıspatlanamamış konularda akıl yürütmeler, varsayımlardır. Bu doğrultuda düşünülürse evrim düşüncesi, bir teroriden çok hipotez olmuyor mu ?
 8. Ferisilerin mayası.

  Şeklen öyle görülebilir de özünde aynı değil. İslâm, zâten Arap örf ve geleneklerinin "Din" makyajı ile sevis edilmiş biçimidir. İlkesel yönü "yok" denecek düzeydedir. Kaldı ki Müslümanlar, kendi inanç algılarının "doğru"luğunu iddia etme adına, İsa ile Muhammed'in, hattâ tüm peygamberlerin aynı mesajı getidrdiğini söylemekteler. Aslında, mesaj "Tanrısal "ise aynı olması da doğaldır. Fakat; Tanah, İncil ve Kur'an'ı okuyanlar, bu üç kitabın da "aynı kaynaktan" gelmiş bulunmasının ihtimâl dışı olduğunu kolayca görürüler. Bu itibarla ben, "araç" olanı kutsayıp cümlelere biat etmek yerine, ilkelere dikkat ederim.
 9. EZANIN BU ÇAĞDA OKUNMASI GÜNAHMI DEYİLMİ?

  Bu tip istekler inancında hassas ve duygusal kitleleri tahrik eder. Toplumu oluşturan katmanlar arasındaki kültürel bağları gevşetir ve düşmanlıkları keskinleştirir. Bir amacın sâhibi olmak ayrı, o amacı düzgün bir üslûp ile ifâde edebilmek ayrıdır. Ezanı yasaklama" düşüncesi ham hayâl bir iştir. Bilindiği üzere, içki İslâm'a göre haramdır ve içmek büyük günahtır. Hiç namaz kılmayan, oruç tutmayan, hattâ vaktinin çoğunu "çakır keyf" geçiren bir müslümanın yanında, İsl'am'ın İlahına hakâret etseniz, o şahıs "kaplan" gibi üzerinize saldıracaktır. Ezanın yasaklanması değil de okunuşunun belli bir düzene sokulması daha mâkûl bir öneridir. Her Câmiden farklı mâkam ve tonda detone okumalar, avaz avaz bağırışlar, bâsiretli msülümanları da rahatsiz ediyor. Bunun yerine, merkezi ezan sistemi getirilmeli. Ezanı doğru okuyan, güzel sesli müezzinler seçilmeli ve ses şiddeti de belli bir desibel üzerine çıkmamalı. Bence en uygun çözüm bu !..
 10. Ferisilerin mayası.

  Benim inanç algım, eskilerin tâbiriyle "Nev'i şahsına münhasır" dır. "Kutsal kitap" ezberini dikkate almayan bir inanlıyım. Kâğıt, kalem, mürekkep, hokka, yazı vs. bilgiyi aktarmak için birer araçtırlar. Müdâhele edilebilir ve hattâ değiştirilebilirler. Hiç unutmam. 80 ihtilâli sonrası Kenan Evren "Baş imam" modunda gittiği her yerde Kur'andan ayet okuduğu devrede, bâzı gazeteler fasiküller hâlinde Kur'an dağıtmaya başladılar. Gel zaman, git zaman bu fasiküllerin sayfaları yerlerden, çöplerden toplandı; kimi hassas müslümanlarca. Ben, "kutsanmış"metinlerde yer alan temel ahlâki öğretişlere ve bu öğretişlerin zaman ve mekân ile mâlûl olmayan ilkesel yönlerine dikkat ederim. Ki her önüne gelen, "kutsal" denen kitabı değişen zamanın icaplarına göre yeniden yorumlamasın ve bu kitaplar, değişen algıya göre tekrar-tekrar yazılmasın. Metnin aynı kalmasının bir önemi yok. Kimi kelime ve kavramların anlamlarına taklalar attırılarak, bu kitaplar güncelleniyor. Kur'an noktasında bu işi "mahâret"(!)le yapanları yakından tanımaktayız. Pavlus'u neden önemsemediğimi kısaca özetleyecek olursam; İlk mesajımdaki "imana gelme"(!) hikâyesi bana tuhaf gelmektedir. Gerekçelerine, o mesajda kısaca değinmiştim. Diğer taraftan, Tanrı herhengi bir olgu ya da durumu "pis-çirkin" olarak tanımlamakta ise bir süre sonra onlara "temiz-güzel" deyip de kendisi ile çelişmez. Misâl; Eski Ahit'te domuz eti "pis" sayılmış, yasaklanmıştır. Cinsel ilişki sonrası yıkanma emredilmiştir. Çünki Eski Ahit'e göre cinsel ilişki bir çeşit kirlenme sebebidir. Ama Pavlus, tek hamle ile yasanın tamâmını gömer. Maksadı; yasaya sıkı sıkıya bağlı Yahudiler ile bu yeni ve önlenemez inancın arasında yüksek duvarlar örmektir. Yahudi ulusunun varlığı büyük ölçüde "Mûsa'nın yasası"na bağlı iken, bu yasayı "yok" sayan bir inanca hiç bir Yahudi itibar etmeyecektir. Üstelik, amaca ulaşıldığında, MESİH inancının yayılmasını önleme adına, her dönem büyük çabalar harcamaya da ihtiyaç olmayacaktır. Bence Pavlus MESİH inancına sonradan eklemlenmiş "Truva atı"dır. Eski Ahitte yer alan kuralları da önemsemem. Çünki; İlkeler, çağlar üstü, kurallar ise mecut şartların tetiklemesiyle oluşmuş konjonktürel yaptırımlardır. Bir öğretmen öğrencilerine birbirinden farklı coğrafyaların, parçalarına ayırlmış hâldeki haritalarını dağıtıp, her öğrencinin - pazıl'ın parçaları gibi - bunları toplamasını ister. Dersin bitimine kısa bir süre kalınca, öğrencilerin hangilerinin bunu başardığını kontrol etmek için dolaşırken, hemen her öğrencinin hâlâ uğraştığını, ama; birisinin bitirmiş durumda ve gâyet sâkin biçimde beklediğini görür. Yanına yaklaşarak "Bunu nasıl başardın ?" diye sorar. Öğrenci "Öğretmenim, haritanın arka tarafında bir insan portresi bulunuyordu. O portreyi düzetlince her şey düzeldi" der. İnsan düzelebilirse insana ve dünyâya dâir her şey düzelir. Bu, belki ütopik bir yaklaşım ama; başkaca da bir "çâre" görünmüyor. İncil denen metinde yer alan ilk dört Gospel ile Yakup'un mektubunu önemserim. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Matta incilinde yer alann "Dağdaki vaaz" bölümü ile Yuhanna incil'inin hemen hemen tamâmı beni çok etkilemiştir. Ben, kendimi "adam" etmekten sorumluyum. Bunu başaramadığım sürece, başkalarına "yol-yordam" göstermem abesle iştigâl olur. Eleştiri hakkımı saklı tutuyorum tabii. Saygılar.
 11. "Fersilerin mayası" başlığüında açtığım konuda acele ile yazmam nedeniyle bazı imla hataları oluştu. Zana geçtiğinden düzenleme imkanım kalmadı. Lütfen aşağıya alıntıladığım düzenlenmiş halini foruma astığım mesaj ile değiştiriniz.

   

  Saygılar.

   

  Ferisi; MESİH zamanında yaşamış Yahudi din âlimlerine verilen isim idi.
  MESİH, öğrencilerine "Ferisilerin mayasından sakının." (Luka 12:1) diye tembihte bulunurken bu zümreyi şöyle tanımlıyordu:
   
  “Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: ‹‹Din bilginleri ve Ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde başköşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini ‹Rabbî› diye çağırmalarından zevk duyarlar.” (Mat. 23:1-7)
   
  Matta İncilinden alıntı yaptığım paragraftan herkes kendisine göre sonuçlar çıkarabilir. Ne var ki varılacak ortak sonuç, riyâkârlıktır; yâni "yanar-döner" olma hâli. Gerçi MESİH, " Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler'inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz!" (Matta 5:20) demişse de buradaki "doğruluk" Ferisilerin kendi iç dünyalarındaki dürüstlükleri değil, birer "öğretmen" olarak topluma gösterdikleri sahte dürüstlüktür. Çünki, dürüstlük elde edilmesi gereken bir çizgidir ve bunun "azı-çoğu" olmaz.
   
  Pavlus da bir Ferisi idi. Güyâ, Şam yolunda MESİH'i görmüş, aşırı ışığa mâruz kaldığından gözleri kör olmuş, birkaç gün sonra da "Hananya" adlı bir MESİH inanırının duası ile şifâ bulmuştu. Ben, bu hikâyeye inananlara hep hayret etmişimdir. MESİH'i, üç yıllık müjdeyi duyurma sürecinde görüp-görmediğini bilmiyorum. Ama; O'nun muhteşem öğütlerini duymamış olması imkânsızıdır. Çünki; hiç bir Yahudi din bilgini yice anlayıp, dinlemeden herhengi bir düşünceye karşı çıkılmayacağını bilir. Pavlus, MESİH öğrencilerine yapılan eziyet ve işkencelerde baş aktörlerden biridir. İstefanos'un taşlanmasında orada bulunmuş ve yapılanları onaylamıştır. Yine iddiaya göre Yeruşalimde yaptığı eziyetlerle yetinmeyip, Şamdaki inanlılara aynısını yapmak amacıyla yola koyulmuştur.
   
  İncil verilerine göre birçok Yahudi, MESİH'in öğretisini dinlemiş ve mûcizlere şâhit olmuşlardı. Fakat; inanmak yerine, "Bunları Baalzevul'un gücüyle yaptığını" ileri sürmüşlerdi. Pavlus'un, bu öğreti ve mûcizelerden bihaber olması mümkün müdür; bilemem. Eğer haberi var da aynı gerekçe ile inanmamışsa Şam yolunda gözlerini kör edenin "Baalzevul" olduğunu neden düşünmedi ? Bir din bilgini bile inanmak için işittikleri ve bizzat şâhit oldukları ile yetinmeyip, gözünün kör olmasını beklemişse, cahil ve okuma yazması olmayan insanların hâli nice olur ?
   
  Başka forumlarda Pavlus'a dâir düşüncelerimi tafsilâtlı olarak paylaştığımdan, burada detaya girmeyeceğim. Fakat; MESİH'in, özellikle uyardığı "Fersi mayası"na ilginç bir örnek teşkil eden Pavlus üfürmelerini burada paylaşacağım.
   
  "Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Yahudiler'i kazanmak için Yahudiler'e Yahudi gibi davrandım. Kendim Kutsal Yasa'nın denetimi altında olmadığım halde, Yasa altında olanları kazanmak için onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım." (I. krnt. 9:19-20)
   
  Pavlus, Kutsal Yasa'yı yok sayar. Ancak; Kudüs'e gittiğinde bu nedenle eleştirilere mâruz kalır.  Eleştirileri savuşturma adına yasaya bağlıymış gibi davranır. (Bknz. Elçilerin işleri 21. bölüm) Dört Gospel de okunduğunda MESİH'in öğretisini duyurma adına bu tip "endek-döndek" tavırlara girmediği çok net görülür. Herkesi inandırmak gibi bir amacı da yoktur. Öğretişlerini dinleyen, mûcizelere şâhit oldukarı halde inanmayan Yahudilere; 
   
  "Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler." (Yuhanna 10:26-27) dedikten sonra "Siz, babanız İblistensiniz" sözüyle onları azarlar. Özetle; MESİH'in öğretiş modelinde, başkalarını kazanma adına taklalar atma, fırıldak gibi dönme tavırları yoktur. Yine O, "Beni izlemek isteyen çarmıhını yüklensin" (Luka 9:23) buyururken, birileri altından haç kolye takmayı "inanç" zanneder, MESİH'e târifsiz acılar çektiren haç'ı kutsayıp, tepelerine çıkarırlar.

 12. Ferisilerin mayası.

  Ferisi; MESİH zamanında yaşamış Yahudi din âlimlerine verilen isim idi. MESİH, öğrencilerne "Ferisilern mayasından sakının." (Luka 12:1) diye tembihte bulunurken bu zümrei şöyle tnımlıyordu: “Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: ‹‹Din bilginleri ve Ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde başköşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini ‹Rabbî› diye çağırmalarından zevk duyarlar.” (Mat. 23:1-7) Matta İncilinden alıntı yaptığım paragraftan herkes kendisine göre sonuçlar çıkarabilir. Ne var ki yine herkesin varacağı ortak sonuç, riyâkârlıktır; yâni "yanar-döner" olma hâli. Gerçi MESİH, " Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler'inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz!" (Matta 5:20) demişse de burdaki "doğruluk" Ferisilerin kendi iç dünyalarındaki dürüstlükleri değil, birer "öğretmen" olarak topluma gösterdikleri sahte dürüstlüktür. Çünki, dürüstlük elde edilmesi gereken bir çizgidir ve bunun "azı-çoğu" olmaz. Pavlus da bir Ferisi idi. Güyâ, Şam yolunda MESİH'i görmüş, aşırı ışığa mâruz kaldığından gözleri kör olmuş, birkaç gün sonra da "Hananya" adlı bir MESİH inanırının duası ile şifâ bulmuştu. Ben bu hikâyeyye inananlara hep hayret etmişimdir. MESİH'i, üç yıllık müjdeyi duyurma sürecinde görüp-görmediğini bilmiyorum. Ama; O'nun muhteşem öğütlerini duymamış olması imkânsızıdır. Çünki; hiç bir Yahudi din bilgini yice anlayıp, dinlemeden herhengi bir düşünceye karşı çıkılmayacağını bilir. Pavlus, MESİH öğrencilerine yapılan eziyet ve işkencelerde baş aktörlerden biridir. İstefanos'un taşlanmasında orada bulunmuş ve yapılanları onaylamıştır. Yine iddiaya göre Yeruşalimde yaptığı eziyetlerle yetinmeyip, Şamdaki inanlılara aynısını yapmak amacıyla yola koyulmuştur. İncil verilerine göre birçok Yahudi, MESİH'in öğretisini dinlemiş ve mûcizlere şâhit olmuşlardı. Fakat; inanmak yerine, "Bunları Baalzevul'un gücüyle yaptığını" ileri sürmüşlerdi. Pavlus'un, bu öğreti ve mûcizelerden bihaber olması mümkün müdür; bilemem. Eğer haberi var da aynı gerekçe ile inanmamışsa Şam yolunda gözlerini kör edenin "Baalzevul" olduğunu neden düşünmedi ? Bir din bilgini bile inanmak için işittikleri ve bizzat şâhit oldukları ile yetinmeyip, gözünün kör olmasını beklemişse, cahil ve okuma yazması olmayan insanların hâli nice olur ? Başka forumlarda Pavlus'a dâir düşüncelerimi tafsilâtlı olarak paylaştığımdan, burada detaya girmeyeceğim. Fakat; MESİH'in, özellikle uyardığı "Fersi mayası"na ilginç bir örnek teşkil eden Pavlus üfürmelerini burada paylaşacağım. "Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Yahudiler'i kazanmak için Yahudiler'e Yahudi gibi davrandım. Kendim Kutsal Yasa'nın denetimi altında olmadığım halde, Yasa altında olanları kazanmak için onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım." (I. krnt. 9:19-20) Pavlus, Kutsal Yasa'yı yok sayar. Ancak; Kudüs'e gittiğinde bu nedenle eleştirilere mâruz kalır. Eleştirileri savuşturma adına yasaya bağlıymış gibi davranır. (Bknz. Elçilerin işleri 21. bölüm) Dört Gospel de okunduğunda MESİH'in öğretisini duyurma adına bu tip "endek-dndek" tavırlara girmediği çok net görülür. Herkesi inandırmak gibi bir amacı da yoktur. Öğretişlerini dinleyen, mûcizelere şâhit oldukarı halde inanmayan Yahudilere; "Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler." (Yuhanna 10:26-27) dedikten sonra "Siz, babanız İblistensiniz" sözüyle onları azarlar. Özetle; MESİH'in öğretiş modelinde, başkalarını kazanma adına taklalar atma, fırldak gibi dönme tavırları yoktur. Yine o "Beni izlemek isteyen çarmıhını yüklensin" (Luka 9:23) buyururken, birileri altından haç kolye takmayı "inanç" zanneder, MESİH'e târifsiz acılar çektiren haç'ı kutsayıp, tepelerine çıkarırlar.
 13. Olası bir Tanrı kafadan hasta mıdır?

  Tanrı'nın var olabileceği husûsu ile dinleri ayrı tutmak da mümkün. Zâten Deistler, herhangi bir dine mensup olmadıkları hâlde, bir Tanrı'nın varlığını kabul ederler. İnsanlar, tarih boyunca çıkarlarına uyan her durumu kullanıp, servet ve güç elde etmişler. Tanrı fikrinin, kitlelerin zapt-u rapt altına alınmasında pek elverişli olduğu görülünce, inancı kurumsallaştırıp, "Din" denen yapıları ortaya çıkarmışlar. "kutsal" denen metinlerde yığınla insan uydurması hezeyanın bulunması tesâdüfi değil. İnsan; varlığından emin olmadığı, hakkında net bilgi ya da kuvvetli kanâatlere sâhip bulunmadığı hiçbir şeyden korkmaz. Bu gün, ölümden yâhut olması muhtemel bir "Cehennem" den korkmayı, "Tanrıdan korkmak" zanneden, Tanrıdan korkmak ile korkularını İlâh edinmek arasındaki kalın çizigiden bihaber yaşayan, milyarlarca insan var Dünyâda. Milyarlarcası da bu kafayla ölüp gittiler. Tanrı'ya gerçekten inananların sayısının, ateistlerin onda biri kadar bile olmadığını düşünmekteyim ben
 14. ALLAHIN İŞİ ÇOCUĞUN ATİEİST OLDU BU DURUMDA NE YAPMALI?

  Zâten, İslâm'ın temel kaynağı olan Kur'anda ilkesel nitelik bulunmaz. Kur'an, Muhammed'in amacına ulaşmak için ürettiği stratejilerle birlikte, Medinede şekillenen toplumu, Orta Çağ koşullarına göre dizayn eden kurallardan meydâna gelmiş bir kitaptır. Müslimlerin "Cihad" kavramını bu gün başka, yarın başka anlayıp târif etmeleri şaşılacak bir davranış biçimi değil. Muhammed, Mekkede yalnız ve Hâşimi soyunun koruması altında iken; "“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirûn 6) demekteydi. Medinede güç, para ve asker bulunca; "Artık o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün." (Tevbe 5) demeye başladı. Müslümanlar, Kur'an'ın tüm insanlığa hitap eden "evrensel" bir kitap olduğunu iddia eder. Ne var ki evrensel olan inancın peygamberi, "Sizin dininiz size, benimki bana" demez, diyemez. Allah'ın emrileri ve bu emirlerdeki "evrensel"(!) nitelikler Muhammedin konumu ve gücüne göre değişim göstermemelidir !.. Gerçi, Arap'ın put'unun hikmetinden sual olunmaz. Vardır bir "Esbâb-ı Mûcibe"si.
 15. Uzay Mekiğinin cıvatalarını gevşetip düşürmüşler

  Bu "adam"(!) odun yarıcısının "hönk" deyicisidir. Adnan Oktar'ı mehdi ilân etmek için var gücüyle çalışan, üçkâğıtçının önde gidenidir. Mâdem, uzay mekiğini düşürecek güce sahiptiniz. ABD askerleri Irak'ta müslüman kadınlara tecâvüz ederken; İsrail, Flistinde sivillerin üzerine bomba yağdırırken neredeydiniz ?
×