Jump to content

Edip Cevdet

Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • İçerik sayısı

  505
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

Edip Cevdet Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Male

Güncel Profil Ziyaretleri

1.635 profil görüntüleme
 1. Edip Cevdet

  Muhammed ve Zekası

  "Bilmek" ve "inanmak" farklı kavramlar. Bir çok insan ölüm gerçeğini kolayca kabul edemez. Bir şeylere inanma ihtiyâcı duyar. Esâsen, dindarlar herkesi kendi inanç dünyaları doğrultusunda dizayn etmeye çabalamadıkları müddetçe de kimin, neye inandığının bir önemi yoktur. Birilerini "Yanlış" tan çevirmenin yolu onları aşağılamak değil, zor ve uzun bir süreç dâhilinde düşünmelerini, sorgulamalarını sağlayacak doneler vermektir
 2. Edip Cevdet

  universiteler neden berbat ?

  Bana göre; Ortadoğu, Istanbul teknik, Boğaziçi ve Hâcettepe dışında diğer üniveersiteler de zâten berbat durumda idi. AKP'nin eğitime müdâheleleri ile daha berbat hâle geldi. Bizdeki üniversitelerde Prof. titri taşıyanların kahır ekseriyeti, ABD ve Batı Avrupada iyi bir lisede öğretmenlik dahi yapamazlar.
 3. Edip Cevdet

  Muhammed ve Zekası

  Yâni, ateistler dışındaki herkes "virus" size göre. İnsan algınız ve insana yaklaşımınız "müthiş"(!) gerçekten. Başka bir "ateist" üye de şunu demiş: "İnanç, aptallık ve cehaletle doğru, zeka ve bilgelikle ters orantılıdır." Tabii, ben câhil bir inançlı olarak, bu derece keskin hakâretler edemem. Ne var ki ateist olmaktaki "mahâret" kendisi gibi düşünmeyene "giydirmek" ise böyle yapmak için "atayıs" olmak gerekli midir diye düşünmekteyim Sıradan bir sokak ağzı, yeterli gibi duruyor sanki... Fikirlerimizi, düşücelerimizi paylaşmak ve doğruyu bulm
 4. Edip Cevdet

  Peygamberin Evliliği

  Ahzab Sûresi 50. âyet tefsiri, İmam Kurtûbi'nin "el Camiul lil ahkamul kuran" adlı tefsirinde epey tafsilâtlı olarak yer almış. Benim burada anlatacağım husus, bahse konu âyetin tefsiri ile doğrudan ilgili değil. İmam Kurtûbi Ahzab 50'yi tefsir ederken, "Peygamber (sav)'a özel olarak helâl kılınanlar" diye bir başlık altında 16 madde sıralamış. Burada özellikle 10. Maddeye dikkat edelim !.. İslâm Peygamberi yolda yürürken bir kadını gördü ve beğendi. Bunu da yanında bulunanlara söyledi. O kadın evli olsa bile kocasının karısını boşaması "Vâcip" olurmuş. Demek ki Zeyd ile ilgi
 5. ABD Başkanı Trump’ın kendi özel işleriyle resmi makamını ayırmadığı için anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada sıcak bir gelişme yaşandı!.. ABD'de Maryland Yargıcı, Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi. Maryland Federal Mahkemesi ABD Adalet Bakanlığı'nın bu davayı sona erdirme talebine veto verdi. Bu karar ile birlikte Trump’ın ülke dışındaki kaynaklardan ve Beyaz Saray’a etki etmek isteyen kişilerden aldığı ödemelerin finansal kayıtlarını incelemenin de önünü açacak. Haber Bizler de bir gün böyle "Daşşahlı" yargıçlar görebilecek miyiz acabâ
 6. Edip Cevdet

  Yıldızların yerlerine yemin etmek

  Mevzû "Din" olduğunda, binyıllardır olan-biten de bu zâten. Teolojik literatürde bir önemi var mı bilemem de ben, inanç ile din mefhumlarını ayrı anlarım. Din, inancın kurumsallaşarak hâkim kültüre entegre olup başkalaşmış, sıradanlaşmış versiyonudur. Bu hâliyle de toplumların zapt-u rapt altına alınma, yönetilme ve sömürülmesinde elverişli bir araç hâline gelmiştir. Dindarda araziye uyma ve taklid, inançlı insanda samimiyet vardır. Dindar, tarihsel süreçte genel kabul gördüğü varsayılan dogma ve yaptırımlara, sorgusuz-sualsiz, itirazsız biat eder. İnançlı kimse, zihni
 7. İncil ve Kur'an'ın tamâmını, Tanah'ın da yaklaşık % 50'sini okudum. Müslümanların "Aynı İlahtan" geldiğini iddia ettikleri bu metinlerin kaynağı aynı olamaz. Aralarında çok net ilkesel çelişkiler var. Mûsâ'nın Rabbi: ".... Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım." (Çıkış 20:5) derken, kültür Hristiyanları - Özellikle de Protestanlar - "Sevgi pıtırcığı" bir Tanrıdan söz ederler. Hadi müslimler, "Tahrifat" iddiası ile önceki kitapların şimdiki versiyonlarını dikkate almazlar. Ben, Hristiyanların
 8. Edip Cevdet

  Yıldızların yerlerine yemin etmek

  İslâm Peygamberinin yaşamadığı, hayâli bir kişilik olduğu noktasındaki münâkaşalara katılmadım. Çünki; yaşamış biri olduğu husûsunda kuvvetli argümanlarım var. Ne var ki başkalarına da bir şey ıspatlama mecbûriyetim olmadığından, "yaşadı-yaşamadı" tartışmalarına müdâhil olmadım. Ben, ömrümün otuz yılını İslâmı öğrenme, anlama çabasıyla geçirdim. Gerçi bu süreç, pek plânlı ve disiplinli bir öğrenme faaliyeti ile geçmedi. Ama; çoğu İslâm ilâhiyatçısından belki de daha fazla emek verdim, çabaladım. Tek eksiğim Arapça bilmiyor oluşumdur. Takdir edersiniz ki konu İslâm olduğunda, Arapça
 9. Edip Cevdet

  Yıldızların yerlerine yemin etmek

  Muhammed'in yaşadığı dönemle ilgili yazılı belgelerin bulunmayışı, kendisinin yaşayıp-yaşamadığı noktasındaki tartışmaların birinci sebebi gibi görünüyor. İslâm Peygamberinin Sasani, Bizans ve Mısır hükümdarlarına gönderdiği iddia edilen mektupların asılları bulunamadı bu güne kadar. İnternette Heraklius'a gönderdiği iddia edilen bir mektubun görüntüsüne rastladım. Ancak; gerçekten tarihi değeri var mıdır, kanıt olarak kullanılabilir mi bilmiyorum. Bence Muhammed'in yaşamış bir kişilik olduğunun en belirgin kanıtı Kur'andır. Çünki; süreki olarak, Muhammed'e göre "refleks" geliştire
 10. Edip Cevdet

  Yıldızların yerlerine yemin etmek

  İyi, güzel ve dahi hoş da... Mâdem ki Allah, anlamamızı ve hattâ iknâ olmamızı kolaylaştma adına, bizim algı düzeyimize inip, "İlâhi Kelâm"daki seviyeyi bu derece düşürecekse "müteşâbih âyet"ler neden ? Kendi âyetlerinin inandırıcılığını sağlama ve insanların "mütma'in" olması gerçekleştirme adına "yemin" ederken; Kureyş'in, Muhammed'in elçilik iddiasını ıspatlaması için "mucize" göstermesi gerektiği husûsundaki taleplerine neden "Öncekiler yalanladı" bahânesi ile karşı çıkılıyor ? Mucizeleri yalanlayanlar yeminlere inanacak mı ? Muhammed, Allah'tan çok daha önemli bir kişili
 11. Edip Cevdet

  YER İLE GÖK ARASINDAKİ MESAFE KAÇ YILDIR.

  Ben zâten dönem insanını küçümsediğinizi ifâde etmedim. "Bu tip anlatımlara kimler, neden inanır ?" gibi sorular oluşur zihnimizde. Orta Çağ Arabistanının kültürel dokusu, okuma yazma oranı, köleci toplum, yağma-talan türü saldırıların günlük hayâtın"sıradan" bir parçası hâline gelmesi gibi hususlar dikkate alınırsa bir şekilde kabul edilmiş "Peygamberlik" sıfatının, kişiye nasıl bir güç kazandıracağını hesap etmek, pek zor olmayacaktır. Bu gün müslümanların kahır ekseriyeti namazın farzlarını, sehiv secdesinin hangi durumlarda yapıldığını bilmez. Kaldı ki teferruat ile ilgilenilsi
 12. Edip Cevdet

  YER İLE GÖK ARASINDAKİ MESAFE KAÇ YILDIR.

  Sn. güven; Bizler, 7. yy insanına nazaran, uzay hakkında çok daha fazla bilgiye sâhibiz. O dönemin insanı, bu gün bizim öğrenebildiklerimizin binde birini dahi bilmiyordu. Bu anlatılanları şimdiki bilginle okur veya dinlersen gülmekten yerlere yatarsın. Ama; evren hakkındaki bilgilerini "delete" tuşu ile silip, Orta Çağ Arabistanındaki câhil bedevinin birikimi ile dinlersen ağzın bir karış açık kalacaktır. İslâm Peygamberi, çok zeki bir adam. Muhteşem bir stratejist. O dönem imkânlarına göre imrenilecek bir eğitim metodu kullanıyor. Tabii, insanları etkilemeyi de başarıyor. Bu foru
 13. Edip Cevdet

  "Manna"

  @Türk Ateist; Ben, bir ara evrim ile ilgili araştırma yapayım dedim. Mevzûyu iyi anlamak için süreci ve canlıların evrimindeki bağlantıları iyi bilmek gerek. Biraz sabırsız bir yapım var. Çok okumak beni sıktı. Açıkçası, bâzı kısımları da anlayamadığım için, Oktar'ın evrim karşıtı yazılarına yönelmiştim. Bu arada, Quantum Fizği ile ilgilii makâlelerine de bir göz attım. İşin bana enteresan gelen tarafı ise A9 tv'den izlediğim Adnan Oktar'ın bu mevzûlara hiç girmemesi olmuştu. Sürekli geyik muhabbeti yapıyor. En sık dillendirdiği iki husus var. 1 - İngiliz derin devleti 2 - Meh
 14. Edip Cevdet

  "Manna"

  İyi de mezkür şahıs, gerek bastırdığı kitaplarında, gerekse değişik sitelerde yayınlanan makâlelerinde bu yazıların altına imzâsını atıyor; kendi ürünü olarak pazarlıyor. Dediğin gibi olsa telif haklarından ötürü sıkıntıya düşmez mi ? Bizlerin haberi olmaz mı ? Gerçi benim İngilizcerm olmadığından neyi-nereden aldığını çözmem mümkün değil.
 15. Edip Cevdet

  Allah sadist mi ?

  Ma'alesef bu pek doğru bir yaklaşım değil. Yâni, Allah'a tapıyor olmak, aslâ kişiyi kurtarmıyor İslâm inancına göre. Bakınız; "Elleri kurusun" diye bedduaya muhatap olup, beş vakit namzda hemen her müslümanın okuduğu "Tebbet" sûresindeki Ebû Leheb, gerçek adı Amr ibn-i Hişam olan ve bilgeliği nedeniyle Araplar arasında "Ebu'l Hakem" olarak bilinen, Muhammed "Câhil" dediği için müslümanların "Ebû Cehil" dedikleri kişi ve bunların mesup olduğu Arap kabileleri de tek yaratıcı olarak Allah'ı görürlerdi. Bizzat Kur'an buna tanıklık eder: "Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını s
×
×
 • Yeni Oluştur...