Jump to content

Desert Wind

Sadece Ateistler Grubu
 • İçerik sayısı

  2.655
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

9 Takipçiler

Desert Wind Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Male

Güncel Profil Ziyaretleri

1.586 profil görüntüleme
 1. Kuran apaçık bir kitap mı?

  İskender Amon tapınağına gidip kendini firavun ilan etmişti ve Amon (Tanrı)'un2 boynuzunu takmıştı. Kuran'da bahsedilen kişi Iskender Heraclius'u anlatmak istemesi işin arka planı Jacoblu Sarug adlı Süryani papazın vaazlarından kaynaklıyordur.
 2. Kuran apaçık bir kitap mı?

  O bölgede İskender.
 3. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Bu 309 yıl mevzusu Kehf Suresi'ndeki karma hikaye yaratma olayı ve Isa'nın doğum yılı ile ilgili bence. Konusunu açmıştım. https://www.ateistforum.org/index.php?/topic/66453-büyük-iskenderi-referans-alan-takvimlerde-309-yılı/
 4. İslam'ın Kökeni Hıristiyanlık mıdır?

  Ben Müslümanlar'ın ilkiyim ayeti nolacak?
 5. Erken İslam ve Muhammed yaşadı/yaşamadı linkleri.

  Bedevî Td Forum neyine yetmiyor reis trollük için.
 6. Muhammed ve Halifeler Neden Yaşamamışlardır?

  Amr ya da Ömer Faruk diye biri.
 7. Neden ateist oldunuz?

  turandursunforumda bu arkadaşı hep anıyorlar kılıktan kılığa giriyor kimi zaman ateist kimi zaman müslüman kimi zaman ermeni oluyor.
 8. Neden ateist oldunuz?

  Troll.
 9. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Kuran’ın Kehf suresi 9. ayette Eshab-ı Kehf (yedi uyurlar) hikâyesini sunuş babında şöyle bir ifade geçiyor. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا “Yoksa sen Eshab-ı kehf ve rakîmi bizim mucizelerimizden (delillerimizden) biri mi sandın?” Buradaki rakîm رقيم sözcüğü problem. Çünkü Arapçada böyle bir kelime yok. Olsa belki RQM kökünden “kitabe, yazıt” gibi bir anlamı olabilir, ama onu da buradaki bağlama oturtmak kolay değil. Nitekim 1400 yıl boyunca, tefsir ve tevil ehli kıvranmışlar. Peygamberin amcaoğlu ve tefsir ilminin piri sayılan İbn Abbas, rakîm mağaranın bulunduğun dağın, ya da vadinin, ya da yedi gencin yaşadığı kentin, ya da oradaki binanın adıdır diyen rivayetleri aktarmış. İkrime’nin aktarımına göre İbn Abbas, “kitap veya kitabe midir, yoksa bir bina adı mıdır” diyerek şüphesini belirtmiş. Kamus adlı klasik sözlük, “eshab-ı kehf’in veya onların atalarının veya onların hikâyesinin veya öğretisinin yazılı olduğu kurşundan levhanın adıdır” dedikten sonra, altı veya yedi ayrı yoruma yer vermiş; “yedi uyurların köpeğinin adıdır” veya “üzerine kitabenin konduğu yüksekçe bir taş yığınının adıdır” görüşleri bunlara dahil. Tacül Arus sözlüğü kelimenin Arapça olmayıp Yunan dilinden alınma olduğunu bildiren bir rivayeti aktarmış. Modern Türkçe Kuran mealleri genellikle kitabeden gitmiş. Dİyanet İşlerinin yeni çevirisi risk almaktan kaçınmış, rakim deyip bırakmış. Edip Yüksel elbette sayısal yorumu uygun bulmuş. Elmalılı: Ashab-ı Kehf'i ve Rakim'i (isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi)… Diyanet eski: Mağara ve Kitap ehlini… Diyanet yeni: Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm’i … Ahmet Tekin: Eshâb-ı Kehf (mağara arkadaşları) ve Eshâb-ı Rakım’in (Rakımli, üzerlerine yazılı anıt dikilenlerin)… Yaşan Nuri Öztürk: Ashab-ı Kehf'i, mağara ve kitabe yâranını… Edip Yüksel: Mağaradakilerin ve onlarla ilgili rakamların… * Hikâye malum, Kuran’dan önce de biliniyor. Olay Efes’te geçer (ama burada geçen Ephesos’un bizim Selçuk’taki meşhur Ephesos mu, yoksa Maraş Afşin’deki öteki Ephesos mu olduğuna dair rivayet muhtelif)[1]. İmparatorDecius zamanında (249-251) Hıristiyanlara yönelik zulümden kaçan yedi Hıristiyan genç bir mağaraya sığınır. Burada takdir-i ilahinin bir tecellisiyle yüzlerce yıl uyurlar. Uyanınca, aradan o kadar zaman geçtiğini bilmeden, aralarından birini erzak almaya şehre gönderirler. Çocuk Decius zamanının parasıyla ödeme yapınca olay anlaşılır. Yedi Uyurlar aziz ilan edilirler. Allahın hikmeti bir kez daha idrak edilir. Eldeki en erken yazılı örnek, Süryani azizlerinden Suruc’lu Mor Yakub’un (Jacob of Sarug, 450-521) bir vaazında geçiyor.[2] Aynı döneme ait başka Süryani kaynaklarında da varmış. Bazı versiyonlarda yedi değil sekiz uyurdan söz edilmiş. Batıda hikâye en erken Tours’lu Aziz Gregorius’un (Gregory of Tours, 538-594) De Gloria Martyrum’unda aktarılmış.[3]Gregorius hikâyeyi bir Suriyeliden öğrendiğini belirtmiş. Avrupa ortaçağına ait “azizlerin yaşamı” derlemelerin birçoğunda “İmparator Decius Zamanında Yedi Aziz Uyurların Hikâyesi” mevcut. Batılı kaynaklarda gençlerin adları Yunanca ve Latince karışık olmak üzere Dionysius, Maximinianus, Malchus, Martinianus, Serapion, Constantinius olarak geçiyor. Bu isimler Süryanice kaynaktan alınmış diye okudum, ama Süryanice orijinal yazım şeklini tespit edemedim. Bu mühim halbuki. Orijinal adlar Yunanca dahi olsa, ilk metin eğer Süryanice ise isimlerin de “Süryanileşmiş” biçimleriyle kaydedilmiş olması gerekir. Decius adının Süryanice yazımıyla “rakîm” sözcüğü arasındaki görsel benzerliğe sanırım ilk önce ünlü şarkiyatçılardan Josef Horovitz işaret etmiş.[4] Horovitz’in “zayıf olasılık” diyerek geçiştirdiği tezi 1933’te Amerikalı Torrey daha ayrıntılı olarak değerlendirmiş.[5] Süryani yazısında Decius (Deqyus) ve rakîm şöyle yazılıyor: ܖܩܝܤ dqys ܪܩܝܡ rqym R üstündeki nokta, birbirine çok benzeyen d ve r harflerini ayırmak için modern Süryanicede icat edilmiş bir işaret. 6. yüzyılda henüz nokta yok. Aynı alfabenin Yahudilerce (ve muhtemelen o dönemde Araplarca) kullanılan biçiminde benzerlik daha belirgin. דקיס dqys רקים rqym Yok hayır, Kuran yazarı kimse, Allah veya Cebrail veya Muhammed “Süryanice metni yanlış okumuş” gibi bir sonuca varmıyoruz hemen. Ama Süryaniceyi yarım yamalak okuyan, veya bozuk ya da silik bir elyazması üzerinden bilgilenen birinin, Kuran yazarına yanlış bilgiyi sözlü olarak aktarmaması için bir sebep yok ki? * Muteber sayılan İslami kaynaklarda yedi gencin adları Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş diye anılıyor. Bu biçimlerin nihai kaynağını araştıramadım; dolayısıyla bozulmanın hangi aşamada gerçekleştiğini bilemeyeceğim. Lakin, Arapça el yazısında birbiriyle kolayca karışan f yerine n koyup iki tane daha n ekleyince Kefeştetayyuş قفشططيوش o kadar kolay Konştantiniyyuş قنشطنطنيوش oluyor ki, hayret etmemek mümkün değil. Serabiyus ile Sazenuş’un farkı da öyle, topu topu iki nokta. ********* 10 Eylül ilave: Bizans Ortaçağının en ünlü azizler derlemesi olan Symeon Metaphrastes'in “Azizlerin Hayatı”nda (11. yy başı) Uyurların adı biraz farklı zikredilmiş: Maksimiliyanos, Iamblichos, Martinos, Yoannes, Dionysos, Eksakostodianós ve Antoninos.[6] Benim yukarıda aktardığım liste, Tours’lu Gregorius’un Süryani kaynaklarına atfen aktardığı liste imiş. Iamblichos ilgimi çekti. Besbelli bizdeki Yemliha’nın orijinali olacak. Neo-platonik felsefenin kurucularından biri sayılan bir tane meşhur Chalkis’li Iamblichos vardır, sene MS 240 küsur ila 320 küsur. Yunanca yazmasına rağmen meğer Süryani imiş, Halep yakınındaki Khalkis = Kınnesrin kentinde doğmuş. Adı da tabii ki Süryanice MLK kökünden yamlika veya yamlixa ܝܡܠܟܐ “hükmeder, egemen” anlamında. Uyuyan Yemliha tabii ayrı kişi, ama belli ki geç antik devirde Süryanilerde kullanılan bir isimmiş. [1] Her iki kentte, İslamöncesi dönemden beri “yedi uyurlar” adıyla hürmet gören mağaralar vardır. Yunanca Ephesos adı akkuzatif biçiminden Türkçeleştiğinde, doğal ses evrimiyle Efson, Efşon veya Afşun halini alır. Kasabaya adını verdiği rivayet edilen “Selçuklu komutanı Afşin”in gerçek bir kişi mi, yoksa toponimik bir lakap mı olduğu araştırılmaya değer konudur. [2] İnternette Süryanice orijinali var (Land, Anecdota Syriaca, Leiden 1862, III.87-99), ama okumaya teşebbüs etmedim. Bilgi için Ortiz, Patrologia Syriaca, Roma 1958, s. 189. Urfa’nın Suruc ilçesinin Süryanice adı olan Serug Miladi birinci yüzyıldan beri kaydedilmiştir. [3] http://books.google.com.tr/books?id=qOM7AAAAcAAJ [4] Horovitz, Koranische Untersuchungen (1926) s. 95. [5] Torrey, The Jewish Foundations of Islam (1933),http://www.truthnet.org/islam/Jewish/. [6] Bkz. Migne ed., Symeon Metaphrastes Vita Sanctorum Mensis Julius sf. 429-430,http://www.documentacatholicaomnia.eu/…/z_0950-1050__Symeon… . Kaynak: nisanyan.blogspot.com
 10. Kuran apaçık bir kitap mı?

  Decius isminin hatalı bir yazımı.
 11. Zariyat 47 ayetinin bilimsel keşiften sonra değiştirildiği yalanı

  Okyanus nerde saf ya?
 12. Zariyat 47 ayetinin bilimsel keşiften sonra değiştirildiği yalanı

  Ölüm siz saf mısınız 7 göküdenizi mantığa oturtmaya modern bilimle açıklamaya çalışıyorsunuz bütün mitolojik literatür bunlarla dolu ne bilimi lan.
 13. Ahzab 53. Saçmalığı

  Var acınacak durumda hepsi.
 14. Kuran’da pagan peygamberin ne işi var?

  Balam sonradan sapıtmış El'im gizli ismi YHWH'i biliyormuş. Islam'da da köpeğe benzetilmiş.
 15. Ateizmin amacı yahudilere hizmet etmek mi?

  Var olduğu için, keşke sizde de öyle bir olanak olsa.
×