Jump to content

AUTO

Üyeliği Sonlandırılmış Kullanıcı
 • İçerik sayısı

  13
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

AUTO Hakkında

 • Derece
  Member

Güncel Profil Ziyaretleri

270 profil görüntüleme
 1. Buddha diye nickim var.çalışmadığı için bu nicki almak zorunda kaldım.? @Buddha tıkla bak banlanmış değil.
 2. Yeni bir üyelik alırsan görürsün. Üyeliğin kabul ediliyor ama yazmana izin verilmiyor. Bu üyelerin profilinde üyeliği sonlandırılmış üyede yazmıyor.?
 3. AUTO

  Kütleçekim Fenomeni ve Gizemi ..

  notrino dedektoru teleskop gibi çalışsaydı notrinoların kütleçekiminden etkilenip etkilenmediğini söyleyebilirdik. ışığın hangi yıldızdan geldiğini gözlemleyebiliyoruz.Ama notrinonun hangi yıldızdan geldiğini tespit etmek imkansız gibi birşey.
 4. AUTO

  Birkaç Ay İçinde 4 Kez Hesap Değiştiren Dangalak ..

  Forumdan bilgi alınmıyor ki. Kimisi küfür hakaret ediyor. Kimisi yalan yanlış bilgi veriyor. Onlar atılmıyor atılan ben oluyorum. örneğin forumda mercekler hakkında bildiklerimi açıkladım. Sen ve anibal gibiler hakaret ettiniz. Bilgi beklerdim sizlerden.
 5. AUTO

  Kütleçekim Fenomeni ve Gizemi ..

  şu anki notrino dedektörleri ile notrinoların kütleçekiminden etkilenip etkilenmediğini ölçmek imkansız. Nasıl ölçmüşler merak ettim. Notrinonun hızı bile doğru ölçülemez.
 6. AUTO

  Kütleçekim Fenomeni ve Gizemi ..

  Dedektörler birkaçını ölçüyorsa nereden biliyorsun onun süpernovadan geldiğini. uzayda bir sürü notrino kaynağı var. Notrino dedektörleri gelen notrinonun ne kadar uzaklıktan geldiğini bile ölçemez.?
 7. üyeler sekmesi olsaydı sıfır mesajlı üyeleri görürdün. Banlı olmadıkları halde foruma yazamıyorlar. Forumun en gereksiz üyesisin.Her mesajında hakaret amaçlı video var.?
 8. Yeni üyelerden bazıları mesaj yazamıyor. Foruma kabul ediyorsunuz ama foruma yazı yazma seçeneklerini kısıtlıyorsunuz.
 9. AUTO

  Atatürk'ün Kusursuz Olması ..

  https://tr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte https://tr.wikipedia.org/wiki/Koca_Mustafa_Reşid_Paşa https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Rıza https://tr.wikipedia.org/wiki/Ziya_Gökalp https://tr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Cevdet Bu gibi insanların katkılarını görmezden geliyorsunuz.
 10. AUTO

  Atatürk'ün Kusursuz Olması ..

  Müfîd AUGUSTE COMTE'UN MUSTAFA REŞİD PAŞAYA MEKTUBU MODERN SOSYOLOJİNİN KURUCUSU OLARAK KABUL EDİLEN AUGUSTE COMTE, OSMANLI PAŞALARINDAN MUSTAFA REŞİT PAŞAYA AŞAĞIDAKİ MEKTUBU YAZMIŞ VE KENDİ İNANDIĞI/KURDUĞU DİNE PAŞAYI DAVET ETMİŞTİR. BU MEKTUBUNUN VE İSLAMİYET HAKKINDAKİ DİĞER YAZILARININ TAMAMINI, DERGAH YAYINLARINDAN ÇIKAN "İSLAMİYET VE POZİTİVİZM" ADLI ESERİNDE BULABİLİRSİNİZ. Efendim, İçinde bulunduğumuz yüzyılda, Avrupa’daki Doğu ve Batı siyaseti arasında belirgin bir tezat mevcuttur. Toplumsal hareketi yönetmekten aciz kalan Batılı yöneticiler, maddi düzeni doğrudan korumak için gerekli olan, ancak devrim hâlini sürdüren körü körüne bir baskı uyguluyorlar. Fakat gerçekten milletlerinin başında bulunan Doğulu hükümdarlar, her hükümetin çifte işlevi olan iyiye teşvik etmeyi ve kötüye karşı koymayı lâyıkıyla yerine getirmeye gayret ediyorlar. Bu asil tutum artık Rusya’da olduğu kadar Türkiye’de de dile getiriliyor. Yenilikçi bir sultanın gayretli girişimini sağduyu ile beslemek suretiyle, yönetiminizin bunda önemli bir katkı- sı oldu. Osmanlı başkentini lekeleyen esir pazarını kaldırarak ve tek eşliliğin parlak bir örneğini vererek, Müslüman uygarlığı için şu anda en büyük önemi taşıyan çifte ilerlemeyi göstermeniz asla unutulmayacaktır. Batı’da olduğu kadar Doğu’da da beklenen düşünsel ve toplumsal bir yenilenmenin sistematik olarak şahsmıza sergilenmesi için gerçek bir filozofu ikna eden özel nedenler işte bunlardır. Emekliliğinizde geçici olarak boş kalan zamanlarınız, ilkin size doktrinimin genel manzarasını sunacak olan Pozitivizmin İlmihâli’ne (Catechisme positiviste), ardından da bu doktrini kesin bir biçimde yerleştiren Pozitif Siyaset Sistemi’ne (Systeme de politique positive) gereken ilgiyi göstereceğiniz ümidini beslememi sağlıyor. Bu iki kitabı okuduğunuzda, yabancı ve yerli bakışlardan kurtulan Batı dehasının bundan böyle, önemli bir durumun etkisiyle, bütün uygar halkların ortak gereksinimlerine doğrudan doğruya bağlı kavramlarla yakından ilgilendiğini fark edeceksiniz. Doğu ve Batı, henüz erişememekle birlikte, yüzyıllardır aynı şevkle evrensel dini arıyorlar. Her ikisi açısından da çoktanrıcılığın yalnızca milli inanışlar sağlayabileceği kabul edildiğinde, tektanrıcılık güvenilir bir birlik kaynağı olarak görüldü. Fakat, deneyim ve muhakeme böyle bir umudun tamamen boş olduğunu gösterdi. Tektanrıcı evrenselliği yerleştirmek uğrunda beyaz ırkın yaptığı iki büyük girişim, Roma Dünyasının Katoliklik ile İslâm arasında kesin paylaşımı sonucunda, karşılıklı olarak etkisiz hale geldi. Bu girişimlerin başarısızlığı, özünde muğlâk ve ispatlanamaz olan görüşlerin boşluğunu doğrudan doğruya gösteren akılcı felsefeye ters düşen herhangi bir şey sunmaz. Eş zamanlı olarak işledikleri bilim alanında, Doğulular ile Batılılar arasında kendiliğinden oluşan uyum, üstesinden gelinemez farklılıklarla belirgin bir zıtlık oluşturur. İster toplu ister bireysel, bütün insanlığı tamamen pozitif bir inançla kucaklamak için her türlü ilâhi inancı bertaraf ederek, beni tam anlamıyla evrensel dini keşfetmeye iten temel neden budur. İlk gençlik yıllarımdan başlayarak bu şekilde düşünme mutluluğuna sahip olduğumdan, bütün hayatımı söz konusu büyük sorunun nihaî çözümünü dizgeleştirmeye ve geliştirmeye adayabildim. Ortaçağ’ın sonlarından itibaren, seçkin akılların ilahiyattan kurtulması, farklı biçimlerde de olsa, Batı’da olduğu kadar Doğu’da da zorunlu olarak aynı hızla ilerledi. Zira bu kurtuluş, her iki tektanrıcılığın, pozitivizmin evrenselliği ile bağdaşmayan iddialı tavırlarının ortak gereksizliğini hissettiren kesin bir çatışmanın sonucudur. Hattâ daha basit olan inancı ve daha uygulanabilir olan yönetimi sayesinde gerçeğe daha yakın olan İslâmî deha, pozitif dinin kabul edilmesine Katolik dehadan daha az karşı olmalıdır. Dogmatik bakımdan aynı olan Roma ve Bizans dinleri arasında derin bir karşıtlık gözlemleyen eşsiz Muhammed, her iki insani iktidarın alışılageldik bölünmesindeki düşünsel ve ahlaksal faydaları lâyıkıyla kabul etti. Ancak parlak sosyal dehası, bu önemli yetkinleşmenin, ilahiyat ahlâkına uygun düşen uygarlıktan daha ileri bir uygarlık istediğini fark etti. Zamansız, ancak takdire değer bir girişimin başarısızlığını önceden sezerek, daha basit ve ilahiyatın doğasına daha uygun bir geçiş yapmakla yetindi. Böylece Doğu, kadınların ve işçilerin kademeli olarak özgürleşmesi için gerekli toplumsal devrim adına yapılacak şerefli girişimi, gerçek Katolik ahlâkın öncülüğünde, Batı’ya bırakmak zorunda kaldı. Ancak, bu önemli başlangıcı izleyen büyük hareketin kesin sonuçlarını benimsemek konusunda, Doğulular bizden daha fazla yatkınlık gösterdiler. Çünkü bu sayede, Batılı ilericilerde görülen temel düşünsel ve toplumsal sıkıntılardan, inançlarının aşırı ruhanî niteliğinden ve özellikle de yapay yönetimlerin kendiliğinden ortaya çıkan ayrışmasından doğan metafizik düzensizlikten kurtulmuş oldular. Pozitif din, gerektirdiği hazırlıklar nedeniyle yalnızca Batı’da çıkmış olmakla beraber, İslâm’ın Doğu’yu bu dinin kabul edilmesine daha iyi hazırladığı kabul edilmelidir. Öte yandan İslâm, dogmasında Protestanlığın veya deizmin yozlaşmasına yer vermediği ve yönetimde veraset ilkesini derinlemesine kısıtladığı için, halkları devrimin bozulmasına karşı korudu. Aynı zamanda, teorik kavrayışları ile pratik algılayışları arasındaki uyum kusurları nedeniyle, yöneticileri daima genel manzarayı yakalamaya teşvik ederek, hükümetlerin olağan üstünlüklerini korudu. Filozofların üstler tarafından anlaşılamadıkları için altlara hitap etmeye zorlandığı Batı’daki girişimin doğurduğu anarşik karışıklığa yol açmadan, bu nihaî oluşum Doğu’da üstün gelebilir. Müslüman dehanın tarihsel olarak değerlendirilmesi sonucunda, ilk şaşkınlıklarını üzerlerinden atan bu kişilerin pozitif dini, temel kaygılarının umulmadık çözümü olarak göreceklerine kuşkum yok. Herhangi bir metafizik geçiş olmadan, doğrudan doğruya İslâm’dan pozitivizme geçerek, kendilerini, insanlık sevgisini ve evrensel mutluluğu dizgeleştiren büyük peygamberlerinin şerefli takipçisi olarak hissedecekler. Böylece gereksiz bir siyasi birliği reddetmeye yönelerek ve Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasını, zamansal yönetimlerin yaşam alanını kısıtlayan toplum yasasının olağan bir uygulaması olarak kabul edip, bu kaçınılmaz çözülmeye üzülmekten vazgeçecekler. Aynı zamanda, Osmanlı yöneticileri, kendi güçlerinden daha az mütecanis ve dolayısıyla da böyle bir dağılmaya daha fazla gebe bir gücün gelecekteki olası işgâlleriyle ilgili hayali olduğu kadar yıkıcı da olan kaygılarından kurtulacaklar. İslâm’ın temel ruhuna göre siyaset, yalnızca görüşlerin ve geleneklerin ayrılığını sağlamaya ve sağlamlaştırmaya yönelik olduğundan, bu büyük amaca Tanrı yerine İnsanlığı koyarak daha iyi ulaşılacağını yakında anlayacaklar. Selâm ve saygılar, Auguste Comte
 11. AUTO

  Kütleçekim Fenomeni ve Gizemi ..

  6-8 saat epey uzun bir süre. ölçtüğün notrinoların o süpernovadan geldiğini nereden biliyorsun? notrino dedektörlerinde ayna mercek kullanılmadığı için hangi yönden geldiğini bulamazsınız.
 12. AUTO

  Kütleçekim Fenomeni ve Gizemi ..

  Neutrino Bileşim {{{bileşim}}} İstatistik Fermiyon Etkileşim(ler) zayıf kuvvet ve yerçekimi Sembol νe, νμ and ντ Antiparçacık Antinötrino (muhtemelen nötrino ile özdeş) Teorileştirme 1930, Wolfgang Pauli tarafından Keşif 1956, Clyde Cowan, Frederick Reines, F. B. Harrison, H. W. Kruse, and A. D. McGuire tarafından. Türler 3 - elektron, müon ve tau Elektriksel yük nötr Renk yükü 0 Spin 1/2 Verdiğin linkte zayıf kuvvet ve yerçekimi ile etkileştiği yazıyor. @Hacı ise etkilenmediğini söylüyor.
 13. sitede arama çalışmıyor.böyle bir mesaj alıyorum. Üzgünüz, galiba burada bir sorun var Lütfen yeniden arama yapmadan önce %s saniye daha bekleyin. Hata Kodu 1C205/3
×
×
 • Yeni Oluştur...