Jump to content

Tengrizm

Üyeliğini Sildirmiş Kullanıcı
 • İçerik sayısı

  612
 • Katılım

 • Son ziyaret

Tengrizm kullanıcısının paylaşımları

 1. Tengrizm

  Kızlar tipe önem verir mi?

  Benim hiç sevgilim olmadı.Ve kızlara iyi davranıyorum ama sevgilim hiç olmuyor.Kendi mi çirkin buluyorum.Ve kızların çoğunun tipe ve paraya önem verdiğini düşünüyorum.
 2. Tengrizm

  İsa Mesih Kimdir

 3. Öncelikle hristiyan olmadığımı ama bu dine sempati duyduğumu söylemek istiyorum.Fakat İsa bir mitoloji de olsa düşmanlarınızı sevin gibi bir çok ayetler beni çok etkiliyor. Mat 22:37-40 İsa ona şu karşılığı verdi: "`Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev.' İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: `Komşunu kendin gibi sev.' Kutsal Yasa'nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır." Yu 13:34-35 Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Mat 5:43-44 `Komşunu sev, düşmanından nefret et' denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Yu 14:21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. 1Yu 4:7-8 Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir. 1Yu 4:18-20 Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir. Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi. Eğer bir kimse, "Tanrı'yı seviyorum" der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez. 1Ko 13:1-13 Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtsam ve bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı yoktur. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz sınırlıdır, peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ama mükemmel olan gelince, sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken, çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin bir adam olunca çocukça davranışları bıraktım. şimdi her şeyi aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman, bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte böylece, kalıcı olan üç şey vardır: iman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir. Baba`nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yuhanna 15:9 Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Yuhanna 15:13 Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Romalılar 12:9 Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. “Hepimizin bilgisi var” diyorsunuz, bunu biliyoruz. Bilgi insanı böbürlendirir, sevgiyse geliştirir. 1. Korintliler 8:1 Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. 1. Korintliler 14:1 Her şeyi sevgiyle yapın. 1. Korintliler 16:14 Mesih İsa`da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır; yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır. Galatyalılar 5:6 Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Galatyalılar 5:13 Baba`nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu`yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih`in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı`nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih`in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Efesliler 3:16-19 Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Efesliler 4:2 Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih`e doğru her yönden büyüyeceğiz. Efesliler 4:15 O`nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Efesliler 4:16 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı`ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Efesliler 5:2 İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde`den aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı`nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. Koloseliler 1:5-6 Ruh`tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi. Koloseliler 1:8 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Koloseliler 3:14 Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti. 1. Selanikliler 4:9 Gündüze ait olan bizlerse, iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. 1. Selanikliler 5:8 İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. 2 İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti: 3 “Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. 4 Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler. 5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. 6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar. 7 Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar. 8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler. 9 Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. 10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. 11 “Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! 12 Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.”
 4. Tengrizm

  KIZGIN ATEİST VE MANTIK..

  Git ve bir daha foruma geri dönme şizofren
 5. Bu Oğuzhan virüsü bana özelden iftira ve yalanlar atıp küfür etmeye başladı.
 6. En güncel ve hassas hesaplamalara göre Evren'imizin yaşı 13.798 milyar yıldır ve bunun üzerinde 37 milyon yılı hata payı vardır. Yani %95'ten yüksek bir ihtimalle Evren'in yaşı en az 13.761, en fazla 13.835 milyar yıldır. Ancak Gözlenebilir Evren'in yarıçapı 46.5 milyar ışık yılı, çapı ise 93 milyar ışık yılıdır! Peki bu nasıl olabilir? Eğer Evren'deki hız limiti ışık hızıysa, 13.8 milyar yıllık bir Evren'in sınırları nasıl olur da Büyük Patlama'da bir noktadan başladıktan sonra 46.5 milyar ışık yılı mesafeyi kat edebilmiştir? Evren, ışık hızından hızlı mı genişlemiştir? Bu son sorunun cevabının "hayır" olduğunu buradaki yazımızda anlatmıştık: Evrim Ağacı. Bu durumda Evren'in çapı, yaşından nasıl büyük olabilir? Bu konuda birçok farklı açıklama bulunmaktadır. Örneğin, bu açıklamalardan biri, Evrensel Hız Sabiti olarak bilinen ışık hızının sadece uzay-zaman içerisindeki "nesneler"in hızını sınırlandırdığını, uzay-zaman düzleminin kendisini sınırlamadığı ile ilgilidir. Bu açıklamaya göre, Evren'in ilk anlarından itibaren görülen aşırı hızlı büyüme (enflasyon) evresinde ışık hızından hızlı bir genişleme yaşanmış olabilir. Fakat astrofizikçilerin çok büyük bir kısmı bu açıklamaya karşı çıkmaktadırlar. Bunun neden hatalı bir düşünce olduğunu yukarıdaki yazımızda açıklamıştık. Daha geçerli bir açıklama şu şekilde yapılmaktadır: Konunun Nedeninin Özü Evren içerisindeki cisimlerin birbirlerinden olan uzaklıklarından bahsederken, o iki cisim arasında şu anda görülen mesafeden bahsederiz. Ancak unutmamak gerekiyor ki, milyarlarca ışık yılı uzaktaki bir cismin şu andaki görüntüsü, bize ulaşabilmek için aradaki mesafeyi ışık hızında kat etmek zorundadır. Fakat kat ettiği bu yol boyunca ilerlerken, Evren de bir yandan genişlemeyi sürdürmektedir! Yani ışık onca mesafeyi kat ederken, bir yandan da genişlemeden kaynaklı ek yolu kat etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla 13.8 milyar ışık yılı uzaktan geldiğini düşündüğümüz bir foton, aslında çok daha uzaktan gelmektedir. Bunu şöyle izah edelim: Diyelim ki Evren'in yaşı 14 milyar yıl. Bu süre zarfında ışık, 14 milyar ışık yılı mesafe kat edebilir. Ancak ışık harekete başladığı andan itibaren Evren de genişlemeyi sürdürüyor! Örneğin, ışık yolun yarısını kat ettiğinde (7 milyar yıl sonunda) Evren, ışığın yola çıktığı andaki boyutlarından 1.59 kat daha büyük hale gelmiştir (bunun hesabına aşağıda değineceğiz). Dolayısıyla yolun yarısına göre yapılan analize göre ışığın geldiği uç sınır, 14 milyar ışık yılı uzakta değil, 14 x 1.59 = 22.3 milyar ışık yılı uzaktadır! İşte böylece, Evren'in çapının neden Evren'in yaşından büyük olabileceğini görmüş olduk. Peki ama neden 93 milyar ışık yılı? 22.3 milyar neden değil? Pratik Analiz Yukarıdaki hesapta 14 milyar yıl öteden gelen ışık için tek bir ara nokta/basamak aldık ve 7 milyar yıla yerleştirdik. Ancak unutmayın ki ışık, 14 milyar yıl önce başladığı yolu 2 dev sıçramayla almamaktadır. Yani bir anda 7 milyar ışık yılına ulaşıp, bir sonraki anda 7 milyar ışık yılı daha kat ederek bize ulaşmamaktadır. Hem ışığın hareketi, hem de Evren'in genişlemesi süreklidir; kesintili değil. Bu yüzden 7 milyar yıl (yolun yarısı) değil, çok daha küçük zaman aralıklarındaki sürekli genişleme analiz edilmelidir. Örneğin, 7 milyar yılda tek bir ara nokta (dolayısıyla 2 sıçrama) değil de, 3.5 milyar ve 10.5 milyar yılda olacak şekilde 2 ara nokta (dolayısıyla 3 sıçrama) hesabı yapacak olursak, hesabın sonucu 26.1 ışık yılı çıkmaktadır. Görülebileceği gibi, ara noktaların sayısı artıp, hesap daha isabetli hale geldikçe, 14 milyar yıl önce yola çıkan ışığın kat etmek zorunda olduğu mesafe de artmaktadır. Ancak her bir ara nokta artışı eklediğimizde, bu artış miktarı giderek azalır ve sonunda artık sonuca etki etmemeye başlar. Örneğin bu şekilde 3, 4, 5, ... diye aldığımız ara basamak sayısını 8192'ye çıkardığımızda, 41 milyar ışık yılına ulaşırız (görebileceğiniz gibi aralık sayısını binlerce kat arttırmamıza rağmen sayı sadece 2 kat artmıştır). İşte bu hesabı, 13.798 milyar sayısıyla başlatıp daha hassas analizlerle limit hesabı yaptığımızda, 46-47 milyar ışık yılı sonucuna ulaşırız. Bu, Evren'in tek bir yöne baktığımızda 13.798 milyar yıldır hareket halindeki ışığın aldığı yoldur. Dolayısıyla bir küre olan Gözlenebilir Evren'in yarıçapıdır. Bunu ikiyle çarparak, 92-93 milyar ışık yılı çapında bir Gözlenebilir Evren içerisinde olduğumuz sonucuna varmaktayız. Peki gördüğümüz ışığın 42 milyar ışık yılı uzaktan geldiğini nereden biliyoruz? Ya aslında gerçekten de 13.798 milyar ışık yılı uzaktan geliyorsa da, Evren onun geldiği bölgenin dışına doğru genişliyorsa? İlk olarak, eğer böyle olsaydı, kırmızıya kayma dediğimiz olayı gözleyemezdik. Çünkü uzaktan gelen ışığın dalga boylarının daha düşük frekanslı kırmızı renge doğru kayması, onun uzay-zaman genişlemesinden etkilenmek zorunda olduğunu göstermektedir. Bu durumda ışık, genişleme mesafesini de kat etmek zorundadır; dolayısıyla yukarıdaki hesap isabetlidir. Aksi takdirde uzaktan gelen ışığın dalga boyu ve frekansında hiçbir değişim gözlemememiz gerekirdi. Fakat bunun haricinde, teorik hesaplamalar da bunu doğrulamaktadır: Teorik Analiz Örneğin bizden 42 milyar ışık yılı uzakta, 14 milyar yıl önce oluşan bir galaksiyi ve fotonu düşünün. Astrofizikte, bu mesafe ile süre arasındaki oran, bir integral hesabıyla belirlenir ve ışık hızıyla geçen sürenin çarpımı cinsinden ("ct" olarak) ifade edilir. Bunun nasıl yapıldığını bilmek çok önemli değildir, ancak bu oran sabit kaldıkça hesap doğru demektir. 42 ile 14 arasındaki oran, 3ct'ye denk gelir (42/14 = 3). Eğer aradan 0.1 milyar yıl (100 milyon yıl) geçerse, Evren 1.0048 kat büyüyecektir. Burada bir parantez açarak, bu büyümenin hesabından kısaca bahsedelim: İşin kalkülüs kısmına girmeyeceğiz, ancak basitçe, Evren'in bir zaman aralığındaki büyümesi, incelenen aralığın iki ucunun birbirine oranının 2/3'üncü dereceden kuvvetiyle hesaplanır. Örneğin, birkaç paragraf yukarıda, 2 sıçramada yaptığımız analizde, 7 milyar yıldaki değişimi (ki sonucu 1.59 olarak vermiştik) şu şekilde hesaplanmıştır: (14/7)2/3 = 1.59 1.59 sayısı, 14 milyar yıl öncesinden 7 milyar yıl öncesine kadar geçen 7 milyar yıllık zaman diliminde Evren'in başlangıca göre kaç kat büyüdüğüdür. Yani bu durumda Evren, 7 milyar yıl içinde 1.59 kat büyümüştür. Burada 14 milyar ışığın başladığı zaman, 7 milyar alınan zaman diliminin diğer ucudur. 14'ün 7'ye oranı buradan gelmektedir. 2/3, kritik yoğunluk hesapları sonucunda bulunan bir sabittir, hep aynıdır. Şimdi, geri dönüp "ct" oranına göre yaptığımız analize bakacak olursak, 14 milyar yıl öncesinden başlayıp, 0.1 milyar yıl geçtikten sonrasına odaklanacak olursak, zaman aralıklarımız 14.1 ile 14 olacaktır. Bu durumda ışık bu sürede yol alırken Evren'in ne kadar genişlediği şöyle bulunur: (14.1/14)2/3 = 1.0048 Yani 0.1 milyar yılda Evren 1.0048 kat büyümüştür. Bu durumda 42 milyar yıl uzakta olan galaksi, artık 42*1.0048 = 42.2 milyar ışık yılı uzaktadır! Ancak ışık, galaksiden 0.1 milyar ışık yılı uzaklaşmıştır, çünkü unutmayın ki ışık, bulunduğu galaksiye ve çevresine göre hareket etmektedir. Biz, bağımsız bir referans düzleminde (Dünya'da) bu hesabı yapmaktayız. Bu nedenle, yine hesabı bizim referans düzlemimize çekecek olursak, 42.2 milyar ışık yılı mesafenin üzerine 0.1 milyar ışık yılı da eklenmelidir, böylece 42.3 milyar yılı mesafeden söz etmekteyiz demektir. Bir diğer değişle, artık 14.1 milyar yıl geçmiştir ve o galaksiden sıfırdan çıkacak bir foton alınması gereken mesafe 42.3 milyar ışık yılı olmuştur. Yeni halinde 42.3 milyar ışık yılının 14.1 milyar yıla oranı da "3ct" değerine denk gelmektedir. Bu da, hesabımızı doğrulamaktadır. Sonuç Yani bu mesafenin yaştan büyük olma nedeni, ışık bize ulaşana kadar Evren'in de genişliyor olmasıdır. Kaynak:evrimagaci.org
 7. Tengrizm

  Müslüman palavraları.....

  Müslümanların palavralarından biri de dünyanın merkezi kabe gibi yalanlardır.
 8. Sanırım doğru söylüyorsunuz,zaten bu troll bana bugün hakaret ettiğinde bende cevaplamadım ve raporladım. Umarım bu trollden tamamen kurtuluruz.Troll banlanmış ama bir daha gelirse dediğiniz gibi muhatap almayıp raporlamak lazım.
 9. Evet doğru söylüyorsun tamamen kurtulmak imkansız ama başka bir yolları olması lazım.Bu troll kaç kere banlandı ve tekrar geri döndü.
 10. Bu troll forumun huzurunu da kaçırdı.Bu trollden tamamen kurtulmak için yöneticiler bir şeyler yapmalıdır.
 11. Tengrizm

  KIZGIN ATEİST VE MANTIK..

  Hocam bende bu trolün yüzünden forumdan sıkıldım.Eskiden foruma girerken iyi hissediyordum.Bu troll yüzünden forumdan iyice sıkıldım.Yönetim bence de artık bir şeyler yapmalı.
 12. Tengrizm

  Biraz Müzik..

 13. Tengrizm

  Biraz Müzik..

 14. Tengrizm

  Biraz Müzik..

 15. Tengrizm

  Biraz Müzik..

 16. Tengrizm

  Biraz Müzik..

 17. Tengrizm

  Biraz Müzik..

 18. Tengrizm

  Ateistlerin en büyük sorunu kanımca şu ;

  Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.Ben ateist değilim,ama ateistlerde çok iyi bir insanlar olduğunu düşünüyorum.Aslında bu forum garip değil.Son bir kaç gündür forumda troller olduğu için forum size garip gelmiştir.
 19. Tengrizm

  Ateistlerin en büyük sorunu kanımca şu ;

  Sen Godofwar nickli kişi ile aynı mısın?Çünkü yazı şeklin ona çok benziyor.
 20. Şeriat isteyen kadınlar açıkça aptaldır.Çünkü inandıkları islamda kadınlar ikinci sınıf vatandaştan farkı yok.Örnek vermek gerekirse,kadın erkeğe itaat etmezse dövülür,ve erkek çok eşlilik hakları islama göre vardır.Yani bir erkek dört tane hür kadınla evlenebilir.Tabi bu iğrenç şey olan çok eşlilik islama göre normaldir.
 21. Tengrizm

  evrimciyim müslümanım

  Evet size bu konuda katılıyorum.Ve Kuranı sahtekar müslümanlar evrimi kabul etmemelerine rağmen bilimsel göstermeye çalışmaları da aslında bir sorundur.
 22. Tengrizm

  Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmaması

  Kılıçdaroğlu'nun alevi olup olmaması önemli değil.Fakat bu Kılıçdaroğlu CHP'ye hdp sevicileri doldurdu.Şuan ki CHP Atatürkçülükten oldukça çok uzak.
 23. Tengrizm

  Peygambere kıç açan adam

  İnsanlar bu Muhammed'in peşinden gidiyorlar.Gerçi Muhammed'in yaşadığına dair kanıtta yok.Ama insanlar bu saçma sapan şeylere nasıl inanıyor ona da aklım almıyor.
 24. Tengrizm

  Tevrat ve İncil Değiştirilmemiştir

  Tevrat ve incil değişmemiştir.Bunlar müslümanları iddiasıdır.
 25. Tengrizm

  Kuran Başarılı Bir Kitap mıdır

  Kuran başarısız bir kutsal kitaptır.Çünkü Kuranda çelişkiler,bilimsel hatalar ve ilkellik olduğu için Kuran başarısız bir kutsal kitaptır.
×