Jump to content

HATEM

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  390
 • Katılım

 • Son ziyaret

HATEM kullanıcısının paylaşımları

 1. HATEM

  Secde

  Yanlışlıkla Kıbleye dönmemeniz için bir pusula bulun. Yanlışlıkla kıbleye dönerseniz münâfık olabilirsiniz. Cehennemin en dibini boylamayın.
 2. Var ve Çok yakınında... Sana senin kadar yakın... Çok yakın olduğu için farketmiyorsun. Buyurup gelmesine gerek yok. İmtihân oluyoruz. Sen şimdi konuşarak küfrünü açığa çıkarıyorsun, O da meselâ sabrederek, kemâlâtların sâhibi olduğunu gösteriyor. Sen konuştuğun zamân O susar, O konuştuğu zamân sen susarsın. Burada, O'nun varlığını inkâr ettiğin oranda Orada, O'nun yakın lığını şiddetle anlayacak, hissedeceksin. "...Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır." Bakara 19 "Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kâfirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah, onlara, “Yapmakta olduklarınızın cezasını tadın” diyecektir." Ankebut 54 " Hani sana: Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır, demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri ve Kur'an'da lânetlenen ağacı, ancak insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkuturuz da, bu onlara, büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz. " İsrâ 60
 3. Ben sana göstereyim hem Allah'ı hem de kendi seviyeni. Bir papağan olmak nasıl bir şeydir? Ya bir at olmak? Yıllar önce okulda bir arkadaşa sormuştum, Acaba bir At olmak nasıl bir şey? Gülüşü hâlâ gözümün önündedir. Duyu olarak değil, idrâk olarak merâk ediyorum. Bir At, Çevresindekileri hangi seviyede nasıl idrâk ediyor? Meselâ Köpek ile atın bu idrakte farkı ne? Bir At, İnsânı gördüğünde insânı hangi düzeyde idrâk eder? Elbette insânı insân olarak idrâk edemez. At, insânı görür ama tâmm olarak idrâk edemez. Diğer hayvanların da kendilerine göre bir idrâkleri vardır. Fakat insânı tâmm olarak idrâk edemezler. Biz de Allah'ı görüyoruz ama idrâk edemiyoruz. Hadi göster hadi göster diye kendini sürekli paraladığın mevzû var ya işte onun cevâbını veriyorum "Gözler O'nu idrâk edemez..." En'âm 103 Gözler O'nu göremez,, buyrulması mantıken beklenirken, Gözler O'nu idrâk etmez buyruldu. Çünkü O'ndan başka görülen yoktur. Herkes O'nu görür. Veyâ her mahlûk önce O'nu görür daha sonra görmek istediğini. Faat Göz sâhipleri O'nu idrâk edemez hattâ göz sâhiplerinin tamâmına yakını O'nu gördüğünün farkında bile değildir. Şimdi ben sana gerçeği söyledim, Fakat bir Atın veyâ köpeğin insânı idrâk edememesi gibi siz de Gördüğünüz Zât'ı idrâk edemessiniz. İdrâk şöyle dursun, farkındalık sâhibi bile değilsiniz, farkındalık şöyle dursun dümdüz inkârcısınız gâvursunuz. Sağım solum gözler idim, Dost yüzünü görem deyu, Ben taşrada arar idim, Ol can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyam, Dost gayrıdır, ben gayrıyam, Benden görüp işiteni, Bildim ki ol canan imiş Mürşid gerektir bildire , Hakk'ı sana Hakk'al yakîn, Mürşidi olmayanların, Bildikleri güman imiş. Her mürşide dil verme kim, Yolunu sarpa uğratır, Mürşid-i Kâmil olanın, Yolu gayet asan imiş. İşit Niyazi'nin sözün, Bir nesne örtmez Hakk yüzün Hakk'tan ayan bir nesne yok, Gözsüzlere pünhan imiş.
 4. HATEM

  Müslüman üyeler, şeytanın size bir sorusu var.

  işte burda fena zıçtın, şeytanın iradesi var gözüküyor, allah şeytana iradesiyle soruyor ,ademe secde et diyor, ademde etmiyor. madem şeytan bir kukla allah şeytana ademe secde et dermi? yahuu ben seni zeki teist zannederdim. ama şimdi gözümden fena düştün, başka bir seçeneği olmuyan şeytana sorulurmu? ademe secde et denirmi? kafadan sakatmı? bu allah .şeytan robot değilki robotla şeytanı kıyaslaman , kopardı beni.. robota bırak allahı ben bile sormam, siz ne içiyorsunuz deve sidiğimi? tanrıya karşı gelemezsinki,o zaman insandan ne farkı kalır? şeytanın.. . Sen içip içip te mi yazıyorsun, nasıl bu kadar sersem olabilirsin. Tavuk düzeyinden de indin, sersem tavuk gibisin. Adam sana şeytânın bir kukla olmadığını söylüyor. Şeytânın kukla olduğunu iddiâ eden sensin. Kendi kendine cevap mı vermeye başladın. Senin de ayarlarını bozduk herâlde, Sağlığın sözkonusuysa, bozulacaksa Söyle, yazmayayım.
 5. HATEM

  Müslüman üyeler, şeytanın size bir sorusu var.

  Sonunda burayı anladın değil mi? Anlamış gibi bi hâlin var. Ateist forum hayvanat bahçesinin TAVIĞINA bile öğrettik elhamdülillah.
 6. HATEM

  Müslüman üyeler, şeytanın size bir sorusu var.

  "Ahmed Bildi" denildiği zamân, akla şu soru gelir: Ahmed neyi bildi? Akıl, Bilinen şeyi arar. "Ahmed Gördü" denildiği zamân, yine akıl önce şu sorunun cevâbını arar; Ahmed neyi gördü? Meselâ Bahçede bir erik ağacı var. Ahmed'in bildiği ve gördüğü şey, Bahçedeki erik ağacı ise Ahmed'in erik ağacı hususunda bilgisini belirleyen Erik ağacıdır. Ahmed değil... Ahmed'in ilmi erik ağacını meydana getirmez. Erik Ağacı Ahmed'in ilmini oluşturur. Ahmed'in ilmi veyâ görme duyusu, ma'luma (bilinene/görünene) tâbidir. Ya'nî Erik ağacına tâbidir. Konu, Erik ağacının bilgisi ve görüntüsüyse, Erik ağacı, Ahmetin bilmesinden ve görmesinden önce gelir. Ahmed Erik ağacına bilgi vermez, Erik ağacı Ahmed'e bilgi verir. Eşyânın hakikatleri, Kâinâtların asılları,, Yaratılan her şeyin çekirdeği,, Allah'ın Ezelî ve ebedî ve mahlûk olmayan kendi isimleridir. Bu isimlerin her birinin, Allah'ın ilminde,, ilmî sûretleri vardır. Bunlara a'yân-ı sâbite denir. Bütün Kâinâtlar, bu ilmî sûretlere göre yaratılmış ve yaratılmaya devâm ediyor. Allah'ın kendini bilmesinden ibâret olan bu ilmî sûretler, Bir tasarım ve irâde koyma netîcesinde yaratılmamıştır. Çünkü bunlar, sonradan yaratılmış şey'ler değildir. Allah'ın kendisi gibi ezelî olan isimleridir. İsimlerinin ilim mertebesindeki sûretleridir. Erik ağacı örneğinde olduğu gibi Allah (c.c.) bu hakikatleri, İrâde sıfâtıyla ve ilmiyle tasarlayarak yaratmamıştır. Erik ağacı örneğinde olduğu gibi, Allah ilmini bu ilmî sûretlerden alır. İrâde koyma ve kudretinin taallukuyla Yaratma,, tasarlama ve form verme bu sâbit hakikatlere sâbit asıllara istinâden sonradan devreye girer. Başlığı açan şapşal tavığın zannettiği ve inkâr ettiği düzeydeki tanrı tasavvurunun Gerçek Tanrı olan Allah ile bir ilgisi yoktur. Kendi hayâlinin bir ürünüdür. Her şeyin Allah tarafından tasarlanıp yaratıldığını, Yokluğun ve yokluğa mensûbiyetin de Allah tarafından tasarlandığını düşünen bu şebeğin Bu düşünceye binâen coşup ta yaptığı bütün çıkarımlar zırvadır. Zınnadana câhil zırvalarıdır. Fakat bu cevaplara vesîle olduğu için faydalı oluyor. Yokluk, yaratılmaz, tasarlanmaz, yokluğa mensûbiyet de yaratma ve tasarlamayla îzâh edilmez. Yaratma ve tasarlama ve irâde koyma ve cebir,, varlık için geçerlidir. İnsânların hakikati ve Allah'ın da isimlerinin ilmî sûreti olan bu a'yân-ı sâbitler, yokluk düzeylerinin sûretleridir. Dolayısıyla Allah'ın Zât'ı ile insânların hakikati arasında bir varlık ilişkisi yoktur, Allah-u a'lem... Şimde ben bu şapşal tavuğa ne kadar anlatsam da anlamayacak Aranızda insâna yakın bir mahlûk var mı diye sordum fakat nâfile, Yaban eşşekleri gibi kaçıyosunuz, tartışmalarda maymuna dönüyorsunuz dediğim zamân siz anca küfürle cevap verme kabiliyetindesiniz, elinizden başka şey gelmez. Burası hakkında, hayvanat bahçesi tanımlaması yapmıştım, hem de tel örgüleri olmayan bir hayvanat bahçesi... Buranın sâkinleri, birçok hayvânın karakterini karışım olarak tek başına gösterebilme kâbiliyetlerine de sâhip. O yüzden, Tavuk maymun şebek eşşek domuz deniz fili gibi hayvânlardan hangisiyle hitâb etmem gerektiğini şaşırıyorum. Yukarıda verdiğim bilgiler, "forum iti" olarak maruf şahsın, sürekli tekrârladığı sorulardan birinin de cevâbının temelini oluşturur. Allah niçin sürekli Cehenneme odun olacak kâfirleri yaratıyormuş. Küfretmeden soru cümlesi kurmayı becerebilseydi ve laf dinleyebilecek bir kafa tasına sâhip olsaydı şimdiye kadar soruları çoktan cevap bulurdu.
 7. HATEM

  Müslüman üyeler, şeytanın size bir sorusu var.

  Burada, "İlim ma'luma tâbidir" sözünü Anlayabilen kimse yok mu? Karamsarhuman düşünce düzeyinde olmayı kimseye yakıştıramam. Birisi ben anladım desin de bu tavukla uğraşmayayım, çünkü ne anlatsam anlamayacak...
 8. HATEM

  Müslüman üyeler, şeytanın size bir sorusu var.

  Yukarıda yazdıklarım hakkında Birii çıksın "ben anladım" desin de şu şebeğe laf anlatmak için uğraşmayalım. Çok mu zor bunları anlamak? Anlayan el kaldırsın. Hiç kimse anlamadıysa ilâve açıklama yapıcam.
 9. HATEM

  İslamilik İndeksi

  ALAN DA GAÇAN MI EKO... CHP hırsızlık husûsunda çok şöhretlidir. YSK, İçinde Fetöcüler olmasına rağmen, ayna gibi gözüken hırsızlığı örtemedi. Verdiği karârla da hırsızlığı onayladı. Gerekçeli karâr, Hukûk diliyle hukûk terîmleriyle yazılır. Halk diliyle yazılmaz. Hukuk dilinde, hırsızlık, çalma, çapulcular, sahtekârlar, dolandırıcılar, hâin işbirlikçiler gibi avâmî bir dil kullanılmaz. Ateistlerde hırsızdır, Allah'ın emâneti olan varlıklarını ve cânlarını, haksız bir şekilde keyiflerince kullanırlar. Sâhibi, emânetini alıncaya kadar...
 10. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Soru soruyorsun, diyorsun ki kıyas yap. Benim senin soruna, eldeki ampirik verilerle (zâhirî verilerle) kıyas yaparak, Bu listeden,, İsveçliler Bütün dînleri öğrendikleri için dînsiz oluyorlar, o halde dînler kötüdür veyâ iyi olmak için dîndar olmaya gerek yoktur gibi bir sonuç çıkartmamı bekliyorsun. Sen yanlış yönlendiriliyorsun, (kimler tarafından yönlendirildiğini aşağıda belirteceğim. Onların yönlendirmesinde en itâatkâr mahlûklar konumundasınız.) Çünkü Listeden böyle bir sonuç çıkmaz. Bu listeden Müslümânlık adına hiçbir sağlıklı sonuç çıkmaz. Çünkü eldeki veriler doğru bir kıyaslamaya müsâde etmiyor. Çünkü Bu listeden çıkarılabilecek sonuçlar, Bilimsel olmaktan çok uzaktır. En başta bunu belirtmiştim. Türkiye'nin ateist bir ülke mi, Müslümân bir ülke mi olduğunu doğru olarak belirtebiliyorsan, Listedeki diğer müslümân ülkelerin de yüzde yüz müslümân ülke olduğunu kanıtlayabiliyoran, Ve Müslümânlar yönetimde inançlarını uygulama imkânı bulmuşlardır diyebiliyorsan, Verilen isteden çıkartabieceğin sonuçların hayrını gör diyebilirim! Bilimsel sonuç peşinde olan bir akademisyen olsan, labratuvarda deney yapıyor olsan Yanlış tartı kullanırsan, bozuk derece kullanırsan, belli sonuçlar elde eder misin? Evet Belli sonuçlar elde edersin, fakat bulduğun sonuçlar yanlış olur. Kredi notu veren kuruluşlar olsun, Birçok araştırma ve vakıf adı altındaki, arpası bol gelenlerin kurduğu kuruluşlar,, Bunlar, yahûdî şeytânların, Dünyâdaki saltanatlarını devâm ettirme adına, tek tehlîke olarak gördükleri sünnî müslümânları, madden ve mânen zayıflatmak Ve ayağa kalkmalarını engellemek için çalışmaktadırlar. Bilim bilim diye tutturursunuz, Bilimsellikle alâkası olmayan parametrelerle, niceliklerle sonuç çıkartmaya çalışırsınız? Normalde, bilimsel bir zihne sâhip olsanız ve hedefiniz gerçeği araştırmak olsa, Bu listeden müslümânlık adına bir sonuç çıkarılamayacağını en başta sizin görmeniz gerekir. Ne yazık ki, zihniniz ele geçirilmiş ve kullanılıyorsunuz? Kim tarafından? Enfüsteki şeytan ve bunun paralelinde, afâktaki yahûdî tarafından... İsveç'in kalkınmışlık durumunun İsveç'lilein İnançları ile ilişkisi doğru bir bakış güzel bir değerlendirme gerektiriyor. Fakat ben sizin hissenize düşeni zâten gülerek gönderdim. Monarşi, krallık, zorunlu dîn dersleri, İlginç değilmi? Sizin zihninizle lâstik top gibi oynayanların size yüklediği kalıplara Uymuyor değil mi?
 11. HATEM

  Müslüman üyeler, şeytanın size bir sorusu var.

  Şapşal Tavık Bir şey Bilinmeden yaratılmaz Yaratılmadan önce bilinir. Yaratılmadan önce bilinen varlığın, bilinebilmesi için bilinmeden önce vâr olması gerekir. Çünkü vâr olmayan bir şey bilinemez. Okuduğunu bu sefer anlayabilecek misin bakalım, Halbuki Daha önceden çok anlatmıştım İlim ma'luma tâbidir demiştim. ya'nî ilim değil, ma'lum (bilinen şey) önceliklidir. Kuş kadar beyninle yeni kıtalar keşfettiğini mi zannediyorsun?
 12. HATEM

  İslamilik İndeksi

  İsveç, Krallıkla, Anayasal Monarşiyle idâre edilir. Dîn eğitimi de zorunludur.
 13. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Her anlayış bozukluğunu düzeltme imkânım yok, Çünkü anlattıklarımdan nasıl acayip anlamlar çıkarttığını bilemem. Ne anladığını ortaya koyarsan ancak düzeltebilirim. Bir yanlış anlamanı düzelteyim gerisini sen kıyas et. Buradaki mağlûbiyet, savaş esnâsındaki mağlûbiyyettir, tartışma mağlûbiyeti değil. Savaşta bir müslümân bir uzvunu kaybederse veyâ şehîd olursa,, hakikatte mağlûb değildir bilakis "gâlip"tir. İnşAllah anlamışsındır. Anlayış çok önemli, çok insânî!!! bir özelliktir.
 14. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Senin tarafından boş lukla kof lukla suçlanmak güzel. Çünkü, Ateist formun İT i gibisin. Sürekl İT düzeyinde yorumlar yapmaktan (Hırlama, havlama, uluma gibi) usanmadın mı?
 15. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Boşver konuyu geçiyorum, sana bu teknik konuda laf anlatıncaya kadar sabah olur. Onlar, İslâm Ülkelerini sömüremezler, Yerli işbirlikçilerin idâresindeki müslümân ülkeleri sömürebilirler. Bunu bile göremeyecek kadar, şeytâna kul köle olmuş senin zihnin. O orospu ülkeler, Yerli işbrlikçiler olmadan hiç bir şey yapamaz. Birinci Dünyâ savaşında İngiltere, kendi safında Osmanlıya karşı, müslümânları zorla savaştırmış bir şeytândır. Yüz yıl önce yerli işbirlikçler ve İngilz ayak oyunları olmasaydı, Bağımsızlığımızı kazanmak için Özalı Erbakanı Tayyibi beklemek zorunda kalmazdık. Onlar İranla da Türkiye ile de göğüs göğüse savaşamazlar. Yerli işbirlikçilerin başarısına muhtaçtırlar. İran islâm devletinin ne kökü olacak onların İslâmlığı bile şüphelidir. Osmanlı Avrupa ile cihâd ederken, sürekli bizi arkamızdan vurdular. Onların gâvurlarla târih boyunca hiç bir sorunları olmamıştır. Ne İsrâil ne Amerika onları tehlike olarak görmez. Şeytân ve Orospu ülkelere En büyük Tehdîd, Sünnî Türkiye'dir. Hedef Türkiye'dir. Bombalarlar taş üstünde taş komazar mı diyorsun, Yapamazlar, Bumerang etkisini hesab ederler yapamazlar. Denesinler bak neler oluyor? Bence sen bu konuarda pek bişey bilmiyorsun, biemessin de, Ateist olduğun için şeytân zhnini ele geçirmiş, Şeytân zihnini ele geçirmiş iken, şeytânı veyâ yahûdîyi veyâ Amerika yı doğru okuyamassın.
 16. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Müslümân Türk'e Barbar diyen eşşektir. Dilinle "Eşek yada maymun" demen, senin eşekliğini maymunluğunu değiştirmez Benim daha ne olmamı bekliyorsun ki, övünmeye ihtiyâcım yok, Ateist forumda her tartışmada maymun olan sizsiniz. Forumdaki Çoğunluk,, yaban eşşeği gibi kaçmayı öğrenmiştir de senin gibi gurursuz bir maymunun kaybedecek bi şeyi yok, her şeye zıplarsın.
 17. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Sen hiç târih kitabı okumaz mısın Yobaz ateist. İstanbul a turistler ateist t.c. nin eserlerini mi görmeye geliyorlar. Muz vizyonlu Kör...
 18. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Benim size verdiğim târihler, benim ölmemle değişmez. Bütün insânlar birleşse, bu vakitten sonra gecenin gelmesini ardından da sabahın gelmesini engelleyemezler. Bütün gâvurlar birleşse, önce öğlen vakti gelsin dese, bunu başaramazlar. Mevsimler, saatler tersine işlemez, süreç değiştirilemez. Yüz yıllık, gâvurların hâkimiyet periyodu bitti. Ya'ni karanlığın dönemi bitti... Yüz yıllık Müslümânların hâkimiyet periyoduna girildi. Ben sırtüstü yatsam ya da ölsem, ya da bütün müslümânlar hiç çalışmasa bile durum değişmez. 2023 te Türkiye de önemli bir değişiklik olacak ardından da doğal olarak, Halkın çoğunluğu müslümân olan bir devlet, kendi inançlarına uygun olan yasalarla idâre edilecek. Sen biraz târih oku ya da Gâvur komşularına sor,, Müslümân Türk'ten Târih boyunca nasıl dayak yemişler? Avrupalı çiftçiler olmasaydı, Osmanlı sebebiyle Avrupa yı terkediyordunuz. Amerika, Osmanlı nın Avrupa ya akınları netîcesinde kuruldu. Amerika Okyanusta güvenle gezmek için Osmanlı imparatorluğuna vergi veriyordu. İçimizdeki hâinler sebebiyle 100 yıldır sömürgeleştik. En kuvvetli çağlarımızda, Biz merhametli olmasaydık, Hem anadoluda hem de Avrupa da kökünüzü kazırdık, soyunuzu kuruturduk. Merzifonlu biraz merhametsiz olsaydı Viyana da durdurulamazdık. Merhametimize de pek güvenmeyin artık aramızda deliler var. O yüzden Müslümân türklerle konuşurken daha özenli bir dil kullanmalısın. Gerizekâlısın da çok gerizekâlı olma...
 19. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Lafı düzgün anla ötünden anlama... Ölerek amerikayı bitirmeyeceğiz amerika karşılıksız dolar basarak kendini bitirmiş durumda zâen dedik. Kalkınma problemine gelirsek, Son yüzyılımızda Ülkemiz gizli işgâl altındaydı. Çin ve Rusya tarafından değil, İngilizler yahudiler ve amerikalıların sömürgesiydik. Evet, prangalarımızdan kurtulduğumuzda bizim için kalkınmak kolay. Evet, Amerika nın yıkılması Batının güç kaybı bizim bağımsızlaşmamızı ve kalkınmamızı hızlandırır. Gerzek de sensin dangalak ta sensin daha müslümânları anlamamışsın, kalkınma ölçeğinde müslümânları değerlendirmeye çalışıyorsun. Biz mağlub olsak da gâlibiz kazansak da...
 20. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Amerika bütün topraklarını satsa,, Karşılıksız bastığı dolarların karşılığını ödeyemez. Doların lahana yaprağına dönmesi ân meselesdir. İnşAllah Ardından eyâletler arasında savaşlar çıkacak.
 21. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Hayâllerle (gerçekleşmesi mümkün olmayan emellerle) ve evhâmlarla (gerçek olmayan korkularla) yaşıyorsunuz. Bu coğrafyadaki müslümânlar, Birinci perde de öldüler ama kaçmadılar. Şimdi ikinci perdeye başladık. Birinci perde de yenilgiyle imtihân edildik yine de kaçmadık. İkinci perde de sürekli zafer vâr. Birinci perde de karanlıkla imtihân ediliyorduk şimdiki imtihânımız aydınlıkta, Bu durum 80 yıl sürecek. Mes'ele Tayyip değil, ak parti değil, mes'ele çok daha büyük. Onlar gider, muhakkak daha iyileri gelecek. Ya'nî Kervânımız, Tayyibe ve Ak partiye bağımlı değil. Biz, Dünyâdaki bütün müslümânların doğal lideriyiz. Düştüğümüz yerden kalkacağız, bunu kimse engelliyemez. Tayyib kaçacak diyen zihninizin ne kadar mantıksız ve şuur hasarlı olduğunuzu şöyle isbatlayabilirim. Tayyip Marmaris'te 15 dakikayla kurtulduğunda, Uçağa bindi ve ailesiyle havadayken, Sonradan Fetöcü olduğu ortaya çıkan kaptan pilot,, Darbenin en kritik saatlerinde, Tayyip Erdoğan'a, Uçağı yurt dışına çıkarma teklîfinde bulundu. Tayyib En zayıf ânında bu teklîfi reddetti. Kaçmadı, Kaçmaz... Bütün Dünyâ gâvurları müslümân Türkiyeye savaş açsa ki zâten açmıştır, fiilen savaş açsa, müslümânlar kaçmaz, kaçamaz, Ya istiklâl ya şehâdet. Müslümân için başka bir yol yok. Amerika batar, Türkiye batmaz. Amerika batacak Türkiye süper güç olacak, Osmanlıda olduğu gibi,, Göreceksiniz.
 22. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Sen muzdan başka bişey görmessin ki şempanze... Senin kafa başka bişey almaz.
 23. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Sana özel cevap vereceğiz. Lezzetine doyamayacaksın.
 24. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Yalann Hayâtınız yalan.
 25. HATEM

  İslamilik İndeksi

  Sen daha iki satırlık yazıyı anlamıyorsun, anlayışsızlığın isbatlanmışken, yanlışının üzerine on tane daha tartışma açıyorsun.
×
×
 • Yeni Oluştur...