Jump to content

yüpyücecik

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  74
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

yüpyücecik Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

207 profil görüntüleme
 1. yüpyücecik

  Başı açık AKP ye oy veren kadınlar

  Onlar mukallidler daha sonra başlarını kapatanları da görülür(akp=islam) yada gevşek islamlarını yaşamaya devam ederler, başörtülü ateistler de olduğu için pek düşünülecek bir şey yok onlar da çıkartamıyorlar başörtülerini bilmeden fikir sahibi olmanın bir sonucu,çıkarları için böyle davranıyor da olabilirler ki bu da kenarda duruyor, bu seküler kesime hitap etmek için bir taktik de olabilir.
 2. yüpyücecik

  Kuranda neden Dünyanın yörüngesi mucizesi yok?

  Ben aklıma gelenleri yazacağım kabataslak. yasin 40 : Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede(felek) yüzüp gitmektedirler. Enbiya 33te O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede(yine felek geçer) yüzmektedirler. (bunlar yoktu var oldular ve elbette allah yarattı diyor) zariyat 7 ve örülmüş(zatul hubuk hubuk sahibi örülmüş)(hareli) semaya yemin ederim(yemin vavı) (burada sema geçiyor) (yol yazmaz ama koymuşlar meale) burdada tefsirini yazmışlar link mülk 3 O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Güneşte ayda aynı gökte oldukları halde(vurgulanması gereken yer burasıydı) güneş için aya yetişmek yok ve gece içinde gündüzün önüne geçmek yok. Gecenin gündüzün önüne geçmesi mi?? Ne demek istiyor gerçekte olan bir problemi mi dile getiriyor? Hayır.(elbette kendini övüyor) evren kusursuz ve bir hata yok allaha şükredin hayran olun diyor gibi Yörünge diye çevirdikleri felek gök manasına geliyor sözlükte yörünge şeklinde de tanımlansa da gök demek daha uygun birincil kaçacaktır(eleştirilebilir) yörünge için özel bir kelime var zaten o da"مدار" bu kelime felek değil "فَلَكٍ" yüzmenin(gezegenlerin yol almasını ifade etmek için kullanılmış) gerçekleştiği mahal gökyüzü kastediliyor(olabilir) Bu feleği dünyanın feleği(gökyüzü) olarak değerlendiriyorum.Ay ve güneşim dünyanın gökyüzündeki hareketleri. Naziat 30 bundan sonra arzı yaydı/döşedi orada deve kuşu yumurtası geçmez öncelikle, orada bir fiil var. del ha vav kökünden geliyor bu kelime sadece bir kez geçtiği için emsal gösterebilinecek başka bir ayette yok ancak yuvarlamak gibi bir şey yazmıyor. Kuranda zaten allahın hangi nimetlerini inkar edeceksiniz derken de olandan bahsediyor ve allahla ilişkilendiriyor. Tur suresindeki beyti mamur ve yükseltilmiş tavan ifadelerinin anlaşılması gerek. ve enbiya 32 Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. gökyüzünü tavan yaptık derken sınırlardan bir kasıt mı var sorusu ortaya çıkabilir, öte yandan 7 gök ifadesi akıllara durgunluk veriyor,müslümanlarda bu konuyu basitçe açıklayan var mı? araf 54te de allah arşa istiva etmiştir ifadesi geçiyor. Sorgulanması gereken konunun kapsamını içeren kavramları yazmaya çalıştım.
 3. yüpyücecik

  Berkin Elvan ve Eren Bülbül arasındaki fark

  Hangisinin daha değerli olduğu diye bir şey aslında yok, berkin elvan ile eren bülbül alakasızlar biri protestocu diğeri ise türkiyeye sadık bir şahıs. İkisinin de vefat etme durumları farklı kıyas yapılamaz, protestocuların öldürülmesi ilkel olduğu gibi o protestocuların barışcıl olmaması da ilkel diğer yandan ülkenin kendi vatandaşlarını koruyamaması da ihmalkarlık. Bu durumların yüceltilmesi ise apayrı bir konu bu yüceltmeyi ve kutsallaştırmayı yapanların güttüğü amaçlarla doğrudan bağlantılı ki böyle şeylere kanan bir toplumumuz var ancak bunu yapanların yani faillerin ortada kutsal gördükleri herhangi bir şey yok.
 4. yüpyücecik

  Dünyanın En Pahalı Dinini Kullanıyoruz

  İslam dininin şöyle sanata müziğe de bir katkısı yok tasavvufi müziği saymazsak tabi, o paralar nasıl harcanıyorsa harcansın bizim aleyhimize bir sürece destek oluyor ve olmakta Allahın yerine Parallah geçti artık.Resmen müslümanlar islamdan allahı çıkardılar,devrimci ruh böyle bir şey. Ruhban sınıfı yoktur diyorlar ortalıkta gerçek islam bu değil gerçek komünizm bu değil
 5. yüpyücecik

  "Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var"

  Bu ülkeyi yöneten zihniyet böyle, ekonomimiz onların elinde ve bizde yönetilen konumundayız. Hurafelerle gerçek dünyada nereye kadar gidilebilir ki, aklını başına toplaması için bu ülkenin dibe vurması gerekiyorsa pek yapılacak bir şey yok. Dolarları satın diyorlar türk parası alıp zarar etmeleri için böyle bir şey olabilir mi? Aklı başında bir yatırımcı böyle bir şey yapar mı? Eğer ki bir gemi olarak ülke batmaya başlarsa dümende kim/kimler var/vardı? sonra aklı başında kesmi suçlayamazlar tası tarağı toplayıp giderlerse? Milliyetçi ve dürüst bir davranış mı bilmediğin halde dümende durmak.İnançlarını neden işe karıştırarak böyle bir açıklamada bulunuluyor anlamak güç bundan dolayı bende bu kesmi başarısızlıkla itham ediyorum ama bütün güç onlarda.
 6. yüpyücecik

  Tanrı ve Varlığı

  İsteyenler araştırabilir gücünün yetmeyeceği bir şeyi allah yükler mi? "teklifi mala yutak" sorusu müslümanlar arasında nasıl tartışma konusu olmuş, ayrıca bu kader ve insan iradesi ile de alakalı olarak dallanıp budaklanıyor.
 7. yüpyücecik

  Hz. Muhammed ve İçki

  Özellikle takva bağlamında değerlendirme yapıyorlar direk yasak/haram diyorlar.Bir şeyin haramlığı konusunda müslümanların görüşü: 1) Haramlık lafzı ile. "Size, analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz... (ile evlenmeniz) haram kılındı" (en-Nisâ, 4/23). "Vurularak öldürülmüş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış ve canavar parçalayarak murdar ölmüş olan hayvanlar... size haram kılındı" (el-Mâide, 5/3). Bu ve benzeri âyetlerde bir şeyin yasaklanması, açıkça "haram" lafzıyla ifade edilir. 2) Helallığın kaldırılması ile. "Artık bundan sonra senin için başka kadınlar helal değildir" (el-Ahzâb, 33/52). Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: " Müslüman bir kimsenin malını onun gönül rızası olmaksızın almak helal olmaz" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 72). 3) Nehiy sîğası kullanılmakla. "Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, rezilliktir, kötü bir yoldur" (el-İsrâ;17/32). 4) Fiilden sakınmayı ifade eden bir lafızla. "Ey iman edenler, şarap, kumar, dikilitaşlar (putlar) ve şans okları sadece şeytanın işinden birer pisliktirler. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz" (el-Mâide, 5/90). Bu âyetteki "kaçının" sözü, yaklaşmayı yasaklayarak, bir şeyin haram olduğunu beliğ bir ifade ile ortaya koymaktadır. link Ayetlerde kullanılan fiileri kontrol edebilirsiniz. Dördüncü katogoriye giriyor ki müslümanların fıkıhlarında haram kabul edilmiş nasihat dememişler.Müslümanlar kendi kabuklarında yaşadıkları için gayrimüslimlerin islami hükümler hakkında konuşmaları ciddiye alınmaz.
 8. yüpyücecik

  Rüya ve Vahiy

  İbrahime allah saffat 105 te rüyanı gerçekleştirdin demiştir, fetih 27.ayette de aynı şekilde allah peygamberin rüyasının gerçek/hak olduğunu doğrulamıştır ve gelecekte olacak bir fetih vaat etmiştir ayetin tefsiri aşağıdaki gibi Rivayet tefsirlerinin ve siyer kitaplarının ortaklaşa verdikleri bilgiye göre Hz. Peygamber Hudeybiye’ye gelmeden önce veya burada iken rüyasında Mekke’ye girdiklerini ve burada tıraş olduklarını görmüş, bunu da ashabına anlatmıştı. Rüyayı işitenler hemen bu seferde Mekke’ye gireceklerini ve umre yapıp tıraş olacaklarını zannettiler, rüyayı böyle yorumladılar. Olaylar farklı gelişip barış ve antlaşma yaparak geri dönme kararı verilince münafıklar rüya olayını kullanarak kafaları karıştırmak üzere harekete geçtiler, bazı müminlerin de kafalarında tereddütler oluştu. Hz. Peygamber’e gelip durumu sordular; o da “Ben bu yıl olacak demedim, rüyada da bu yıl olacağını görmedim” dedi. Hz. Ebû Bekir de aynı şeyi söyledi. Heyecan yatıştıktan sonra gelen bu âyet bir yandan Hz. Peygamber’i tasdik etmekte, diğer yandan da yakında gerçekleşecek bir fethin müjdesini vermektedir. Bu fetih için Hayber fethi diyenler çoğunlukta olmakla beraber, Hudeybiye veya Mekke’nin fethi şeklinde açıklayanlar da olmuştur (Müsned, IV, 328-331; İbn Kesîr, VI, 337 vd.; Kurtubî, XVI, 276 vd.). Sonuçta peygamberliğin kendisi dahi olağanüstü bir iddia buna inanan insanlar için durum oldukça doğal, peygamberin tanrıyla konuşması normal ancak rüyasında vahiy alması anormal olabilir mi? fetih 27.ayete göre peygamber sadık rüya görüyor mescidi haram fethedilecek ki iyi bir motivasyon,saffat suresindeki kıssada ibrahim oğlunu kurban etmeye yelteniyor. Kuranın toplanması/sonra harekelenmesi/noktalanması ve vahyin geliş şekilleri temel konulardır. Muhammed peygamberliğiyle toplumu maddi ve manevi olarak birleştirip bu enerjiyi kullanmasını bilmiştir ki tarih sahnesine emeviler,abbasiler....çıkmıştır. Muhammed görsel ve işitsel halüsinasyonlar da deneyimlemiş olabilir yada şarlatandır. Ruh kavramı ve öte dünya kavramı ilkel insan için rüyalarla ilintili bir durum ki ilkel insan rüyasında tanrıyla konuştuğunu sanıyordu, geleceği gördüğünü gelecekten vizyon aldığını sanıyordu yada anlamlandıramadığı rüya bir şey ifade etmek zorundaydı, bu başka bir alemin yani rüya aleminin varlığını/başka gerçek bir dünyanın/alemin varlığını kanıtlıyordu ki rüyasız dünyayı ikiye bölmek mümkün olmaz ne de olsa uyurken ruhu bedeninde değil diye düşünüyordu kendine göre bir şeyleri kanıtlıyordu beden ve ruh kavramları ortaya çıkar ancak şimdi bilgi çağındayız ama tarihsel olarak düşünürsek durum bu .ek bilgi olarak rüya ile ilgili jung,freud,niçe okunabilir.
 9. yüpyücecik

  Düşmanımız Amerika ile olan papaz krizi

  Bütün bunların sorumlusu gerek iç gerek dış kim ortak olduysa bunlara onlardır, amerikan uçakları bombalamadı meclisi. Ortada bir suç var ve suçlular var burada bırakıyorum. Bu ülke en son canlarını ortaya koyuncaya kadar kendini mahvetmek zorunda değil. Onun iadesiyle neyi başaracağız bilmiyorum. Amerikanın onu iade etmesi için hiç bir sebep yok ülkesine sığınmış biri olarak görüyor ayağına yatıyor. Yada amerika bu işin arkasındadır ve adamını vermiyordur yine vermesi için bir sebep yok. eğer siyasi arenada daha iyi dans edilmezse daha kötüleri de olacaktır. Bu ülkeyi ateistler yönetmediğine göre ve amerikan sevici olmak diye bir şey de yok aslında öyle bir varsa muhtemelen çıkarları uyuşuyordur para alıyordur yoksa öyle bir şey olmaz, söylem kutuplaştırıcı.
 10. yüpyücecik

  Tanrı ve Varlığı

  Benden alıntıladığın sorumla alakasız olmasından ziyade bazı yerleri kalınlaştırıyorum bir tekrar okursun.Subjektif bulduklarımı kalınlaştırdım altını çizdiklerim çelişkili olanlar. 1Vaat ettiği Allahı da gayet bağlar(rum 6) sorumluluk bağlamında insanı bağlar diyor olabilirsiniz. 2Yani inanmaya koşullu okuyanlara doğruyu gösterir. 4ilginç 5allah rab yani terbiye eder ki sizde köle ahlakı var. 6Demek istediğin olmayan bir zaman diliminde olmayacak bir şeyin allaha kaldığı gibi 7İhtilaf içindeler de 9yani insanda olan bu olguları kullanarak peygamber allahla insanlara manipülasyon gerçekleştiriliyor. 10 Samimi bir inanan yani mütedeyyin dediğiniz kişilere girmek istemiyorum tasavvufi boyutta allahla aşk yaşayanlar aklıma geliyor genelde farklı bir tür uyuşturucu etkisi. Siz diyorsunuz ya ödül ve ceza bağlamında gerek dünyada gerek ahirette yola getirme vardır. din yoluyla kızlarınızı birbirinizle evlendirmeniz ve grup dışına ayrımcılık yapmanızla birlikte uhrevi olarak bir takım siyah gözlüler vaad ediliyor. Samimi inanmakla sebepsiz inancımı kastediyorsunuz? peygambere aşıksınız allaha aşıksınız ve bundan dolayı iman ediyorsunuz ve bu samimiyet oluyor. allaha suç işlediniz yasak meyveyi yediniz af dilediniz ve affa mazhar oldunuz şeytan sizi cezbetmeye açlışıyor bu hikayeyi hiç anlayamadım. 11 ortada bir islam olması için onun kendisini temsil etmesi gerekir mezhep gerçek manada yol demek değildir orada görüş demek isteniyor. Burada yazdıklarının tümü sorumla alakasız Eğer böyle derseniz hiçbir fikriniz yok demek olur aynı zamanda ne olarak kendinizi tanımladığınız da anlaşılmaz dolayısıyla resmi olarak bir görüş olarak tanınmazsınız öte yandan vahdeti vücud yada alem yaratıktır. allahla alem birse varlıkların allahtan tefriki nasıl yapılacak yapılamazsa herşey anlamsızlaşır temel ve yüzeysel olarak. allah alemi yarattıysa allahın kudretine gölge düşer veya bizim irademize gölge düşer bir yere çıkmıyor. link verip geçiyorum başkasının aklına göre anlamak çünkü o daha da yakındı islama tarihsel olarak 2neyden bahsettiğini örneklemediğin için... cevaplarını çok alakalı bulmadım. yazdıklarımın tümüyle de ilgilenmemişsin.
 11. yüpyücecik

  Kuran nazım örgüsü ve harika üslubu bakımından muhkemdir.

  Nazım örgüsü ve üslup muhkemlik bağlamında nasıl değerlendirilir çıkaramadım bu anlamla değil şekille alakalandırılabilir. Muhkem ayetler ya apaçıktır yada islami bir hüküm bildiriyordur müteşabihler(teşbih) ise benzetme yapılan ayetler olarak anlıyorum yani yoruma daha açık bu ayetler. Orada halef alimlerin görüşünü tercih ettiklerini yazmışlar ki ben bu görüşe hiç katılamıyorum ayete bakarsak onun tevilini allahtan başkası bilmez dedikten sonra ilimde derinleşenler iman ettik hepsi allah katındandır diyorlar.Orada ve ile ayrılmış fe ile değil bu sebepten öyle anlaşılmak zorunda ikincisi hepsi allah katındandır iman ettik diyenlere allah öznesi dahil edilemez eğer ikisi de birleştirilirse anlamsız bir tablo ortaya çıkar. Daha genel bir çerçeveden bakarsak dinin lisanı arapça ve yabancı kelimeler var ki burada kitabın kaynağı olan dil insan dildeki kullanımlar ve kelimesi kelimesine kaynak insan sözde allah kendini bu dille konuşmaya indirgediğinden beri ayetlerin tümü temsili olur müslümanlara göre allah kesin olarak var olduğu için cennet ve cehennemi de dünyadakine benzer tasvir etmesi onlar için olağandışılık barındırmıyor.
 12. yüpyücecik

  Tanrı ve Varlığı

  @Yeni Üye Allahtan bahsediyorsak onu bilmek yani marifetullah konusuna girer tebliğ olmadan allah bilinebilir ve bilinemez diyorsunuz, hangisine karşı çıkabiliriz ki? kaldı ki tebliğ nedir.. Günümüzde modernist islamcılar var dürüst olmak gerekirse hadis kitaplarını reddetmekle direkt olarak kuranı reddetmek arasında fark nedir. Ortada islamı temsil eden sabit bir şey yok fazlasıyla dinamik ve bu sözde rahmet özde sahtekarlık. Tekfirdense dininize daha sorgulayıcı bakın nereyi kaçırıyorsunuz. Tebliğ yoluyla yabancılara, iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek adına mezhebinizi birbirinize dikte ediyorsunuz işte bu yüzden böylesiniz, ortada taşıdığınız bir imanınızın olduğunu sanarak birbirinize zehirlerinizi kusuyorsunuz hepiniz birbirinize vebalısınız oysa sözde günahkarınız da sözde takvalınız da farksız Allahın adalet sıfatı kudret sıfatına ihtilaf eder mi? Allah kişiye gücünün yetmeyeceğini yükler mi? Kurana sorarsan çelişki şu (hud 20 versus bakara 286) Allah alemle bir mi yoksa değil mi? ikisini de diyorsunuz. Allah hangi sebeple yaratıyor hmm kendisi bilir yoksa sebepsiz mi yaratıyor Allah hangi zaman diliminde yaşıyor ki bu süper varlık, Allah geleceği bilir güzel ama belirlememiştir, tam bir kavram karmaşası o nasıl oluyor?,bilmek için bilmiş olmak gerekir bu belirlemeyi de gerektirir (geçmiş zaman) yada allah geleceği çok doğru tahmin ediyordur. Allah alim mi cahil mi kahin mi? Allah imtihan ediyor tüm bunların anlam kazanabilmesi için bir bahane, geçemeyenler aslında bilerek geçmiyorlar çünkü Allaha bir kinleri var sözde yoksa kalpleri mi mühürlü.. Allah zamandan mekandan bağımsız güzel peki cebraille nasıl muhatap oluyor bu tanrı, gerçi bilmediğimiz şeyler bunlar böyle acayip soru mu olur? Kuran yaratık mıdır değil midir? o zaman tahrif olmuş mudur? tahrif olmadıysa apaçık mıdır? kuran düzgünce toplanabilmiş midir?(toplanmış olsa da anlam ifade etmezdi gerçi) Esirgeyen ve bağışlayan çok şüpheli bir söz değil mi yada allahın vaadi ve vaidi oldukça politik, siyaseti doğrudan tanrıya yaptırmak ve onun peygamberi olmak.Din için savaşanlar ateşe uçan güveler. Birbirini katleden müslümanlar ve katletmekte olan müslümanlar, herkes kendi taraftarlarıyla haklı konumda öte yandan sözde tanrınıza karşı sözde hanginiz haklı Peygamberin allahına neden gerek vardı? sadece onun değerlerini dikte etmek için mi? çok masum bir amaç mı? müşrikler,kafirler evet bunlar düşmanlar haklı değiller sorgusuz sualsiz. Neden bir hristiyan isanın çarmıha gerildiğini muhammedin kılıcı savurduğunu söylesin bunlar önemli kişisel görüşler yada bir yahudi mağarasından çıkıp islamı yeni bir din çıkardı diye küçümsüyor,bunlar için kaynak gösteremem gerçi kendin deneyimleyebilirsin. Allahın neden oğlu olmasın,birden çok tanrı niye olmuyor bu niye şirk cevap islamın allahına göre, peki hiçbirinizin inanmadığı bir tanrı veya birtakım tanrılar dünyayı gözlemliyor olabilir mi? sonraki adım tanrının abartılı bir uydurma olduğunu anlamak ki şeytanın da. Allaha kutsallık isnad etme diğer tanrılarla arasındaki senden kaynaklanan bu kutsallık farkını kaldır ve objektif bir bakış açısına kavuş sonra asıl farklara odaklan. Biraz rasgele yazdım,aklıma geldikçe..
 13. yüpyücecik

  Cehennemdeki Besinler

  Mübalağa yaparak bu kirli ideoloji ciddiye aldırmaya çalışıyor okuyucusunu ve okuyanın zihnini bükmeye çalışıyor, tek kelimeyle tüyler ürpertici, çocuk yaştaki bireylere böyle kitaplar okutulduğunu düşünmek bile korkunç ağacı yaş iken eğiyorlar.Bir şeye inanan biri herşeyin mümkün olduğuna mantıken inanabilme yeteneğine sahiptir. Elbette kurandaki tamamlanmamaış soru işaretleri gizemler düzenbazca merak uyandırıcılıktan başka bir şey değil. Buna mit-efsane tarzı anlatım denebilir. Arapça olarak tecvidle okununca verdiği hava korkunç.
 14. yüpyücecik

  Kuran'a Göre Cennette İçki Olacak Mı?

  cehennem için de daha dünyasal zakkumdan bahsediliyor, orada zakkum yenecek ve -susuzluktan kaynaklı iştahla-üzerinden kaynar su içilecek, daha evde denenebilir ve iyi çağrışım yapmayan bir tanım.
 15. yüpyücecik

  Kuran'a Göre Cennette İçki Olacak Mı?

  Bu tamamen insanların kafasında anlam karmaşası oluşturmak içindir oysa ki sarhoş etmeyen ve baş ağrısı yapmayan bir alkollü içki yoktur(vakıa 19a istinaden) bir yerde hamr yani alkollü içecek yasaklanıyor bir yerde ise cennette ikram ediliyor(muhammed 15-Maide 90) bunun tek açıklaması Muhammedin cennette olacak kendi içki tanımını oluşturmaya yeltenmesidir ancak bu benzetme alkollü içecek yani hamr ile uyuşmamaktadır alkolsüz içecek olur bu tanım ki hamr olmaz. İçkinin içilme amacı zaten ya keder ya da sevinçtir şimdi cennettekiler haliyle kutlama yapacaklar(devamlı), şampanya patlatacaklar ve sarhoş olmayacaklar ne yaman çelişki. Alkollü içkinin tanımıyla uyuşmamasına rağmen muhammed 15 te hamr kelimesi kullanılıyor ve aynı hamrı maide 90da yasaklıyor kısaca durum bu amaçsa kafa karıştırmak islam için cihad edecek işci ihtiyacı. konunun yeri burası olduğu için buraya da düşüncelerimi yazma ihtiyacı hissettim.
×