Jump to content

Bilal AKSOY

Yeni Üye
 • İçerik sayısı

  9
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

Bilal AKSOY Hakkında

 • Derece
  Newbie

Güncel Profil Ziyaretleri

Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.

 1. YUKARIDAKİ TABLO A-4'ÜN AÇIKLAMA KISMININ SONUNDAKİ TABLO VERİLERİ ÇIKMADIĞINDAN TABLO-A-4'E İLİŞKİN TÜM VERİLER YENİDEN YAYINLANMIŞTIR. TABLO A-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO A-4 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN 3 KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = ÜÇ KIZ BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 Nisa Suresi 11. Ayette bildirilen orana göre miras bırakan kişinin 3 veya daha fazla (ayette kız ikiden fazla denilmiştir.) çocuğu olduğunda bırakılan mirasın 2/3’ünü miras bırakanın 3 kızı veya daha fazla kızı alır. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük miras payı kalır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin 3 kız evladı çocuğu mirasın 2/3'ünü aldığı için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Nisa suresi 11. Ve 12. Ayetlerde miras bırakan erkeğin anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde mirasçı payları belirlenmiş ise de belirlenen bu payların Nisa Suresi 11 inci ve 12 nci ayetlerde “veledün” kelimesi ile miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmüne uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladü” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında tevil ederek veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halbuki tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimelere çoğul anlamı da verebilecek olan ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi kullanılmış olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette karılarınız anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin ise çoğul anlamı bulunmadığı gibi genel anlamı da bulunmamakta bu nedenle ayette tekil olarak bildirilen her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki “veledün” kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “ iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki “veledün” kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Miras bırakan erkeğin üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Bu nedenle 1/3’lük miras payının tamamının miras bırakan erkeğin annesi, babası, karısı ve kardeşine ait olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen bu mirasçıların 1/3’lük miras payı üzerinden alacakları miras payını belirlemek için bu mirasçıların “bir çocuk olma şartına bağlanmış olan mirasçı payları” kullanılarak; “üç çocuk olması şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde hesaplanarak tespit edilmiştir. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi 1/6'lık pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan annesi (X) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*X=(1/3)*1/6 şeklinde olur, bu da X=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASININ 1/6'lık pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan BABASI (Y) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Y=(1/3)*1/6 şeklinde olur, bu da Y=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. C) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARISININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARISI 1/8'lik pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KARISI (Z) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Z=(1/3)*1/8 şeklinde olur, bu da Z=1/12'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARISININ miras payı 1/12 olarak tespit edilmiş olur. D) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ 1/24'lük pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KARDEŞİ (Q) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Q=(1/3)*1/24 şeklinde olur, bu da Q=1/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARDEŞİNİN (Q) miras payı 1/36 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde Bir Çocuk Olma Şartına Bağlanmış Olan Diğer Mirasçıların Payları Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Bir Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarından Üç Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan erkeğin Üç Kızının 2/3’lük Payından Arta Kalan 1/3’lük Miras Payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/3) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/3) 1/9 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(1/3) 1/12 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/36 Toplam 12/24 12/24 12 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Miras bırakan erkeğin “üç kızı olması şartına bağlı” olarak bıraktığı 1/3’lük miras payı içerisinde babasının miras payı 1/9, annesinin miras payı 1/9, karısının miras payı 1/12 ve kardeşin miras payı 1/36 olarak tespit edilmiştir. Yukarıda gerek birinci Hesaplama gerekse ikinci hesaplama sonucu tespit edilen miras bırakan erkeğin üç kızı olması şartına bağlı olarak mirasçıları ve mirasçıların pay oranları; MİRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 Bu sonuç yukarıda gösterilen Tablo A-4'e kayıt edilmiştir. -----------------------------------------------------------------------------
 2. YUKARIDAKİ TABLO A-4’ÜN AÇIKLAMASININ DEVAMI; TABLO A-4 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN 3 KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = ÜÇ KIZ BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 ----------------------------------------------------------------------------- TABLO A-5’iN AÇIKLAMASI; TABLO A-5 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN İKİ KIZ ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI, KARISI VE BİR KARDEŞİ VAR Miras = 2 Kız Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen 1/1 = 7/12 Mirasçı Mirasçı Mirasçı Mirasçı Nisa Suresinde miras bırakan erkeğin iki kız evladı olması halinde iki kız evlat için bir miras payı bildirilmediği ancak Nisa Suresi 11. Ayette bir kız evladın miras payı 1/2 ve üç kız evladın miras payı 2/3 olarak verilmiş olup, verilen bu paylardan İki kızın miras payı = (bir kızın miras payı 1/2 + üç kızın miras payı 2/3)/2 şeklinde yapılan hesaplama sonucunda iki kızın payı 7/12 olduğu görülmektedir. Bu nedenle miras bırakanın iki kızı olması halinde iki kıza ait miras payları 7/12 olarak alınmıştır. Miras bırakanın iki kızı olması halinde iki kıza mirasın 7/12’si pay olarak verildikten sonra geriye 5/12’lik bir pay kalmaktadır. Geriye kalan bu pay ile ilgili de miras bırakan erkeğin mirasçılarının kimler olduğu ve paylarının ne olduğu bildirilmemiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşleri Olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin iki kız evladı olduğunda mirasın 7/12'sinin iki kıza ait olduğu tespit edildiği için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. İki kızın miras payından geriye kalan 5/12’lik miras payı miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşine ait olduğu anlaşılmıştır. Bilindiği üzere Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Bilindiği üzere; Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde belirlenmiş olan miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 ve karısı için 1/8 pay oranları miras bırakanın bir çocuğu olma şartına bağlanmış pay oranlarıdır. Miras bırakanın bir çocuğu olması şartına bağlanmış miras oranlarından miras bırakanın kardeşinin miras payı 1/24 olarak tespit edilmiş, dolayısıyla tespit edilen 1/24’lük kardeşe ait miras payı da bir evlat olma şartına bağlı olarak ortaya çıkmış bir oran olduğu için bu oran miras bırakanın iki kız olduğunda miras bırakanın annesi, babası, karısı şeklindeki mirasçıların miras payları belirlenir iken miras bırakanın kardeşinin miras payının belirlenmesinde kardeşe ait 1/24’lük miras pay oranı ölçek oranı olarak kullanılacaktır. Miras bırakanın iki kız çocuğu olduğunda iki kız mirasın 7/12’sini almakta geriye 5/12 pay kalmaktadır. Tespit edilen 5/12’lik bu paydan miras bırakanın annesine, babasına, karısına ve kardeşine verilecek pay oranlarını belirlememiz gerekmektedir. Bilindiği üzere ayette bir çocuk olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesine 1/6, babasına 1/6 ve karısına 1/8 pay verildiği, hesap olarak da kardeşe 1/24’lük pay verildiği hesap üzerinde tespit edilmiş, bir çocuk olma şartına bağlanmış olan bu paylardan iki çocuk olması durumunda miras bırakanın annesinin, babasının, karısının ve kardeşinin miras pay oranlarını tespit etmek mümkün olup söz konusu tespit işlemi; I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi 1/6'lık pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan annesi (X) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*X=(5/12)*1/6 şeklinde olur, bu da X=5/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 5/36 olarak tespit edilmiş olur. İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASININ 1/6'lık pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan BABASI (Y) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Y=(5/12)*1/6 şeklinde olur, bu da Y=5/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 5/36 olarak tespit edilmiş olur. C) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARISININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARISI 1/8'lik pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan KARISI (Z) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Z=(5/12)*1/8 şeklinde olur, bu da Z=5/48'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARISININ miras payı 5/48 olarak tespit edilmiş olur. D) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ 1/24'lük pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan KARDEŞİ (Q) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Q=(5/12)*1/24 şeklinde olur, bu da Q=5/144'dür, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARDEŞİNİN (Q) miras payı 5/144 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olduğunda Diğer Mirasçıların payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olduğunda 24 Payda eşitliğinde Diğer Mirasçı payları Diğer Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olması Şartına bağlı mirasçı paylarından İki kız olma şartına bağlı Diğer Mirasçı Paylarının Hesaplaması Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olması Şartına bağlı mirasçı paylarından İki kız olma şartına bağlı Diğer Mirasçı Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(5/12) 5/36 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(5/12) 5/36 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(5/12) 5/48 Kardeşi 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(5/12) 5/144 Toplam 12/24 12/24 12 (E) (E/E)*(5/12) 5/12 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama şekli ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO A-5 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN İKİ KIZ ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI, KARISI VE BİR KARDEŞİ VAR MIRAS = 2 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 7/12 5/36 5/36 5/48 5/144 144/144 = 84/144 20/144 20/144 15/144 5/144 Bu sonuç yukarıda gösterilen Tablo 5'e kayıt edilmiştir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TABLO B-1’İN AÇIKLAMASI; TABLO-B-1 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MİRAS = KOCASI bİLİNMEYEN MİRSÇI VEYA MİRASÇILAR 1/1 = ½ ½ 18/18 = 9/18 9/18 24/24 12/24 12/24 Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları bildirilmiş ise de “miras bırakan kadının hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları ” bildirilmemiştir. Ancak Nisa Suresi 12. Ayette “miras bırakan kadının” kocasının payı 1/2 olarak bildirildiğinden miras bırakan kadının kardeşi olmadığında annesinin ve babasının miras payının toplam 1/2 olduğu anlaşılmaktadır. Kocası olup Miras bırakan kadının anne ve babasının miras payı içerisindeki miras paylarının hesaplanması işlemi; Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları bildirilmiş ise de “miras bırakan kadının hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları ” bildirilmemiştir. Ancak Nisa Suresi 12. Ayette “miras bırakan kadının” kocasının payı 1/2 olarak bildirildiğinden miras bırakan kadının kardeşi olmadığında annesinin ve babasının miras payının toplam 1/2 olduğu anlaşılmakta ancak bu 1/2’lik pay içerisinde annesinin ve babasının hangi payları alacağı bilinmemektedir. Miras bırakan kadının anne ve babasının bilinmeyen paylarının “ miras bırakan erkeğin anne ve babasının” aldığı miras payları üzerinden hesaplanması mümkün olup buna ilişkin hesaplama; I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A- MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan annesi 1/3'lük miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi (X) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*X=(1/2)*(1/3) şeklinde olur, bu da X=2/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 2/9 olarak tespit edilmiş olur. B- MİRAS BIRAKAN KADININ BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan BABASI 5/12'lİk miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASI (Y) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*Y=(1/2)*(5/12) şeklinde olur, bu da X=5/18'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 5/18 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Kocası olup Miras bırakan kadının anne ve babasının miras payı içerisindeki miras paylarının hesaplanması işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Hiç Çocuğu Olmadığında Mirasçılarının Payları 24 Payda eşitliğinde Mirasçı payları Mevcut mirasçıların kendi aralarındaki payları Miras bırakan kadının kalan 1/2’lik Mirası İçindeki Anne ve Babasına ait Miras Payların Hesaplaması Miras bırakan kadının 1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Paylar Babası 5/12 10/24 10 (A) (A/E)*(1/2) 5/18 Annesi 1/3 8/24 8 (B) (B/E)*(1/2) 2/9 Toplam 3/4 18/24 18 (E) (E/E)*(1/2) 1/2 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama şekli ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO-B-1 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI Kardeş 1/1 = ½ 5/18 2/9 Yok 18/18 = 9/18 5/18 4/18 Yok ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TABLO B-2’NİN AÇIKLAMASI; TABLO B-2 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU YOK, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE 1 KARDEŞİ VAR MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ 5/18 1/9 1/9 18/18 = 9/18 5/18 2/18 2/18 24/24 12/24 6,67/24 2,665/24 2,665/24 “Miras bırakan kadının” kocasının alacağı miras payı nisa sursi 12. Ayette bildirilmiş “Miras bırakan kadının” annesinin, babasının ve kardeşinin mirasdan alacakları paylar ayette bildirilmemiş ise de bu payların “miras bırakan erkeğin” mirasçı payları esas alınarak tespit edilmiştir. Kocası olup “miras bırakan kadının” annesinin, babasının ve kardeşinin miras payı içerisindeki miras paylarının “miras bırakan erkeğin” mirasçı payları üzerinden hesaplanması işlemi; I.HESAPLAMA ŞEKLİ A- MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan annesi mirasçının kardeşi nedeniyle 1/6'lık miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi mirasçının kardeşi nedeniyle (X) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*X=(1/2)*(1/6) şeklinde olur, bu da X=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin kardeşi olması nedeniyle ANNESİNİN miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. B- MİRAS BIRAKAN KADININ BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan BABASI 5/12'lik miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASI (Y) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*Y=(1/2)*(5/12) şeklinde olur, bu da X=5/18'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 5/18 olarak tespit edilmiş olur. C- MİRAS BIRAKAN KADININ KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan erkeğin karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/4'lük mirastan mirasçının kardeşi 1/6'lık miras pay alır ise; Miras bırakan kadının kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan mirasçının kardeşi (Z) miras payı alır. Bu denklem de; (3/4)*Z=(1/2)*(1/6) şeklinde olur, bu da Z=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin kardeşinin miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA ŞEKLİ Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Hiç Çocuğu Olmadığında Mirasçılarının Payları Miras Bırakan Erkeğin 24 Payda eşitliğinde Mirasçı payları Miras Bırakan Erkeğinmirasçıları-nın kendi aralarındaki payları Miras bırakan kadının 1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Payların Hesaplanması Miras bırakan kadının1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Paylar Babası 5/12 10/24 10 (A) (A/E)*(1/2) 5/18 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/2) 1/9 Kardeşi 1/6 4/24 4 (C) (C/E)*(1/2) 1/9 Toplam 3/4 18/24 18 (E) (E/E)*(1/2) 1/2 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama şekli ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO B-2 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU YOK, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE 1 KARDEŞİ VAR MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ 5/18 1/9 1/9 18/18 = 9/18 5/18 2/18 2/18 24/24 12/24 6,67/24 2,665/24 2,665/24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TABLO B-3’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO B-3 MİRAS BIRAKAN KADININ BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = 1/2 ¼ 1/9 1/9 1/36 36/36 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 Nisa suresi 11. Ve 12. Ayette bir kız olduğunda kız çocuğu mirasın yarısını almakta miras bırakan kadının kocası 1/4'lük miras payı almaktadır. Ayetlerde miras bırakan erkeğin annesinin, babasının ve karısının mirasdan pay alma oranları bir çocuk olma şartına bağlı olarak belirlenmiş ve belirlenen bu paylardan kardeşinin pay alma oranı tespit edilmiş ise de ayetlerde miras bırakan kadının annesi, babası ve kardeşinin miras payları belirtilmemiştir. Bu nedenle, miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı belirlenmiş olan mirasçı payları üzerinden kalan 1/4’lük miras payının miras bırakan kadının bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı payları hesaplanmıştır. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) BİR KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan ERKEĞİN bir kızı ve karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/8'lik mirastan annesi 1/6'lık pay alır ise; Miras bırakan KADININ bir kızı ve kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/4'lük mirastan annesi (X) pay alır. Bu denklem de; (3/8)*X=(1/4)*(1/6) şeklinde olur, bu da X=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. BİR KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan ERKEĞİN bir kızı ve karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/8'lik mirastan babası 1/6'lık pay alır ise; Miras bırakan KADININ bir kızı ve kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/4'lük mirastan babası (Y) pay alır. Bu denklem de; (3/8)*Y=(1/4)*(1/6) şeklinde olur, bu da Y=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. C) BİR KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan ERKEĞİN bir kızı ve karısı miras payını aldıktan sonra kalan 3/8'lik mirastan KARDEŞİ 1/24'lük pay alır ise; Miras bırakan KADININ bir kızı ve kocası miras payını aldıktan sonra kalan 1/4'lük mirastan KARDEŞİ (Z) pay alır. Bu denklem de; (3/8)*Z=(1/4)*(1/24) şeklinde olur, bu da Z=1/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARDEŞİ NİN miras payı 1/36 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı belirlenen Mirasçıların Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Diğer Mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Belirlenen Mirasçı Paylarının Kendi Aralarındaki Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları üzerinden Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının Hesaplanması Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/4) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/4) 1/9 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/4) 1/36 Toplam 12/24 9/24 9 (E) (E/E)*(1/4) 1/3 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama şekli ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO B-3 MİRAS BIRAKAN KADININ BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 1/1 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 24/24 12/24 6/24 (2,67)/24 (2,67)/24 (0,66)/24 ------------------------------------------------------------------------------------------ TABLO B-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO B-4 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = 3 KIZ Bilinmeyen Mirasçı ve mirasçılar 1/1 = 2/3 1/3 36/36 = 24/36 12/36 Ayette belirtilen paylara göre mirasın 2/3’ü 3 kız kardeşe verilir. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük pay kalır. Geriye kalan 1/3’lük pay, mevcut mirasçılar arasında dağıtılmak istendiğinde; miras bırakan kadının 3 kız çocuğu şartına bağlı olarak annesine, babasına, kocasına ve kardeşine şeklindeki mirasçılarına verilmesi gereken miras payları belirtilmemiştir. Ancak, MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = 1/2 ¼ 1/9 1/9 1/36 36/36 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 Miras bırakan erkeğin bir kız çocuğu olma şartına bağlı olarak bildirilen veya bu veriler kullanılarak tespit edilen mirasçı payları üzerinden yukarıdaki tabloda miras bırakan kadının bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesine 1/9, babasına 1/9 ve kardeşine 1/36 şeklindeki mirasçı payları YUKARIDA TABLO B-3’de tespit edilmiş ve gerekçesi de açıklanmıştır.. Miras bırakan kadının üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı, kocasının payı ve kardeş payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “Üç evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi (1/9) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan annesi (X) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*X=(1/3)*(1/9) şeklinde olur, bu da X=2/27'dir, Bu şekilde Miras bırakan kadının ANNESİNİN miras payı 2/27 olarak tespit edilmiş olur. ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASI (1/9) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan BABASI (Y) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*X=(1/3)*(1/9) şeklinde olur, bu da X=2/27'dir, Bu şekilde Miras bırakan kadının BABASININ miras payı 2/27 olarak tespit edilmiş olur. C) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ (1/36) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KARDEŞİ (Z) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*Z=(1/3)*(1/36) şeklinde olur, bu da Z=1/54'dür, Bu şekilde Miras bırakan kadının KARDEŞİNİN miras payı 1/54 olarak tespit edilmiş olur. D) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ KOCASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KOCASI (1/4) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KOCASI (Q) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*Q=(1/3)*(1/4) şeklinde olur, bu da Q=1/12'dİr, Bu şekilde Miras bırakan KADININ KARDEŞİNİN miras payı 1/54 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının 36 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı Mirasçıların Kendi aralarındaki Miras Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı mirasçı payları üzerinden Miras bırakan kadının üç kız çocuğu olma şartına bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan kadının üç kız çocuğu olma şartına bağlı olarak Üç kızın 2/3’lük payından arta kalan 1/3’lük miras payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/9 4/36 4 (A) (A/E)*(1/3) 2/27 Annesi 1/9 4/36 4 (B) (B/E)*(1/3) 2/27 Kocası ¼ 9/36 9 (C) (C/E)*(1/3) 1/6 Kardeşi 1/36 1/36 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/54 Toplam 18/36 18/36 18 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama YÖNTEMİ ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; TABLO B-4 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI KOCASI KARDEŞ 1/1 = 2/3 2/27 2/27 1/6 1/54 54/54 = 36/54 4/54 4/54 9/54 1/54 --------------------------------------------------------------------------------------------- TABLO B-5’iN AÇIKLAMASI; TABLO B-5 MİRAS BIRAKAN KADININ İKİ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MİRASI = İKİ KIZI BABASI ANNESİ KOCASI KARDEŞİ 1/1 = 7/12 5/54 5/54 5/24 1/216 216/216 = 126/216 20/216 20/216 45/216 1/216 Tablodaki oranları tespit etmek için; ilk önce ayette bildirilen “miras bırakan erkeğin” bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesi için 1/6, babası için 1/ 6, ve bu oranlara bağlı olarak kardeşi için 1/24 şeklindeki mirasçı payları kullanılarak aşağıda miras bırakan kadının bir kızı olması şartına bağlı olarak; KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MIRASI = 1 KIZI KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞİ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 36/36 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 Şeklinde mirasçı payları tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda “miras bırakan kadının” bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesine 4/36, babasına 4/36, kocasına ve kardeşine 1/36 şeklindeki mirasçı payları tespit edilmiş, kocasının payı ise ayette bildirilmiştir. Miras bırakan kadının iki kızı olduğunda; 2 kız 7/12 miras payını aldığı için geriye 5/12’lik dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı ve kocasının payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “İki evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Burada dikkat edilir ise; miras bırakan erkeğin “bir evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” üzerinden değil miras bırakan kadının “bir evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” üzerinden miras bırakan kadının “iki evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” tespit edilmiştir. Bu tespit işleminin hesaplanması; Miras bırakan kadının üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı, kocasının payı ve kardeş payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “Üç evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi (1/9) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ iki kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan annesi (X) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*X=(5/12)*(1/9) şeklinde olur, bu da X=5/54'dür, Bu şekilde Miras bırakan kadının ANNESİNİN miras payı 5/54 olarak tespit edilmiş olur. İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASI (1/9) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan BABASI (Y) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*X=(5/12)*(1/9) şeklinde olur, bu da X=5/54'dür, Bu şekilde Miras bırakan kadının BABASININ miras payı 5/54 olarak tespit edilmiş olur. C) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ (1/36) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ iki kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan KARDEŞİ (Z) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*Z=(5/12)*(1/36) şeklinde olur, bu da Z=5/216'dır, Bu şekilde Miras bırakan kadının KARDEŞİNİN miras payı 5/216 olarak tespit edilmiş olur. D) İKİ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN KADININ KOCASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Miras bırakan KADININ bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KOCASI (1/4) miras payı alır ise Miras bırakan KADININ iki kızı miras payını aldıktan sonra kalan 5/12'lik mirastan KOCASI (Q) miras payı alır . Bu denklem de; (1/2)*Q=(5/12)*(1/4) şeklinde olur, bu da Q=1/12'dİr, Bu şekilde Miras bırakan KADININ KARDEŞİNİN miras payı 5/24 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının 36 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı Mirasçıların Kendi aralarındaki payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı mirasçı payları üzerinden Miras bırakan kadının iki kız çocuğu olma şartına bağlı Mirasçı Paylarının Hesaplaması Miras bırakan kadının iki kız çocuğu olma şartına bağlı olarak iki kızın 7/12’lik payından arta kalan 5/12’lik miras payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/9 4/36 4 (A) (A/E)*(5/12) 5/54 Annesi 1/9 4/36 4 (B) (B/E)*(5/12) 5/54 Kocası ¼ 9/36 9 (C) (C/E)*(5/12) 5/24 Kardeşi 1/36 1/36 1 (D) (D/E)*(5/12) 5/216 Toplam 18/36 18/36 18 (E) (E/E)*(5/12) 5/12 Yukarıda gerek birinci gerekse ikinci hesaplama YÖNTEMİ ile tespit edilen miras payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.; Bu bağlamda iki kız olduğunda mirasçı paylarını gösteren tablo; TABLO B-5 MİRAS BIRAKAN KADININ İKİ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MİRASI = İKİ KIZI BABASI ANNESİ KOCASI KARDEŞİ 1/1 = 7/12 5/54 5/54 5/24 1/216 216/216 = 126/216 20/216 20/216 45/216 1/216 Bilal Aksoy, mail; bilal-aksoy@hotmail.com
 3. MİRAS BIRAKAN ERKEK (A) TABLOSU MİRAS BIRAKAN KADIN (B) TABLOSU TABLO A - 1 ÇOCUK VE KARDEŞ OLMADAN MİRAS BIRAKAN ERKEK TABLO B--1 ÇOCUK VE KARDEŞ OLMADAN MİRAS BIRAKAN KADIN Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Babası 5/12 180.000 Kadının Babası 5/18 120.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/3 144.000 Kadının Annesi 2/9 96.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı ¼ 108.000 Kadının Kocası 1/2 216.000 % 100,00 Artış TABLO A- 2 ÇOCUK OLMADAN MİRAS BIRAKAN ERKEK TABLO B-2 ÇOCUK OLMADAN MİRAS BIRAKAN KADIN Mirasçıları Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Babası 5/12 180.000 Kadının Babası 5/18 120.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/6 72.000 Kadının Annesi 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/4 108.000 Kadının Kocası ½ 216.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/6 72.000 Kadının Kardeş 1/9 48.000 % 33,33 Azalma TABLO A - 3 BİR KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN ERKEK TABLO B-3 BİR KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN KADIN Mirasçıları Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Bir Kızı 1/2 216.000 Kadının Bir Kızı ½ 216.000 % 0,00 Artış/Azalış. Erkeğin Babası 1/6 72.000 Kadının Babası 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/6 72.000 Kadının Annesi 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/8 54.000 Kadının Kocası ¼ 108.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/24 18.000 Kadının Kardeş 1/36 12.000 % 33,33 Azalma TABLO A-4 ÜÇ KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN ERKEK TABLO B-4 ÜÇKIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN KADIN Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Üç Kızı 2/3 288.000 Kadının Üç Kızı 2/3 288.000 % 0,00 Artış/Az. Erkeğin Babası 1/9 48.000 Kadının Babası 2/27 32.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/9 48.000 Kadının Annesi 2/27 32.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/12 36.000 Kadının Kocası 1/6 72.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/36 12.000 Kadının Kardeş 1/54 8.000 % 33,33 Azalma TABLO A-5 İKİ KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN ERKEK TABLO B-5 İKİ KIZ ÇOCUĞU OLUP, MİRAS BIRAKAN KADIN Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin iki Kızı 7/12 252.000 Kadın İki Kızı 7/12 252.000 % 0,00 Artış/Az. Erkeğin Babası 5/36 60.000 Kadın Babası 5/54 40.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 5/36 60.000 Kadın Annesi 5/54 40.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 5/48 45.000 Kadın Kocası 5/24 90.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 5/144 15.000 Kadın Kardeşi 5/216 10.000 % 33,33 Azalma Not; Kırmızı alandaki oranlar ayette bildirilmiş, sarı alandaki oranlar ayette bildirilmemiş olup aşağıda gösterildiği şekilde ayette verilen oranlar esas alınmak suretiyle hesap edilerek tespit edilmiştir. NİSA SURESİ 11. AYET يُوصِيكُمُ (1) اللّهُ (2) فِي أَوْلاَدِكُمْ (3) لِلذَّكَرِ(4) مِثْلُ (5) حَظِّ (6) الأُنثَيَيْنِ (7) فَإِن (8) كُنَّ (9)نِسَاء (10) فَوْقَ (11) اثْنَتَيْنِ (12) فَلَهُنَّ (13) ثُلُثَا (14) مَا تَرَكَ (15) وَإِن كَانَتْ (16) وَاحِدَةً (17)فَلَهَا (18) النِّصْفُ (19) وَلأَبَوَيْهِ -(20-21) لِكُلِّ وَاحِدٍ (22) مِّنْهُمَا (23) السُّدُسُ (24) مِمَّا (25)تَرَكَ (26) إِن كَانَ (27) لَهُ (28) وَلَدٌ (29) فَإِن (30) لَّمْ يَكُن (31) لَّهُ (32) وَلَدٌ (33) وَوَرِثَهُ (34)أَبَوَاهُ (35) فَلأُمِّهِ (36) الثُّلُثُ (37) فَإِن كَانَ (38-39) لَهُ 40 إِخْوَةٌ 41 فَلأُمِّهِ 42 السُّدُسُ 43 مِن بَعْدِ 44وَصِيَّةٍ 45 يُوصِي 46 بِهَا 47 أَوْ 48 دَيْنٍ 49 آبَآؤُكُمْ 50 وَأَبناؤُكُمْ 51 لاَ تَدْرُونَ 52 أَيُّهُمْ 53 أَقْرَبُ54 لَكُمْ 55 نَفْعاً 56 فَرِيضَةً 57 مِّنَ اللّهِ 58 إِنَّ اللّهَ 59 كَانَ 60 عَلِيما 61 حَكِيمًا 62 ﴿١١﴾ NİSA SURESİ 11. AYET Birebir Çeviri:Size, vasiyet eder (1), Allah (2), evlatlarınız hakkında (3),, erkek için (4) eşiti (5), pay(6), iki kadın(7), şayet (8) oldular ise (9) kadın (10) fazla (11) iki kadın (12), o zaman o kadınlar için (13) üçte bir (14) bırakılan bir şey (15). Ve Eğer olursa kadın (16) bir tek (17) o zaman o kadın için (18) yarısı, (19). Ve O ERKEĞIN anne ve babasına (20-21) her birisi için (22) o ikisinden (23) altıda bir (24) bir şeyden (25) bırakılan (26) eğer olur ise (27) O ERKEĞIN (28) BIR ÇOCUK(29), Şayet (30) olmaz (31) ERKEĞIN (32) BIR ÇOCUĞU (33) ve O ERKEĞIN varisi (34) O ERKEĞIN anne ve babası(35) O ERKEĞIN annesi için (36) üçte bir (37), şayet (38) oldu (39), O ERKEĞIN (40), kardeşleri (41) O ERKEĞINannesi için (42) altıda bir (43) den sonra (44) vasiyet (45) etmesi (46) onun ile (47) veya (48) borç (49) babalarınız(50), ve erkek evlatlarınız (51), anlayamazsınız (52) onlardan hangisi (53) akraba (54) sizler için (55) faydalı (56),farzlar (57) Allah’dan (58) muhakkak Allah (59) alim (60,61) hakimdir. (62) Nisa 11. Ayet’in Birebir Kelimelerin Çevirilerine Bağlı Tercümesi: Allah, size, çocuklarınız hakkında vasiyet eder, erkek için eşit iki kadın payı, şayet ikiden fazla kadın oldular ise, bırakılan şeyin üçte ikisi o kadınlarındır. Eğer kadın bir olursa o zaman o kadın kadın için yarısıdır. O ERKEĞIN BIR ÇOCUĞU varsa, O ERKEĞIN anne ve babası için her birine bırakılan şeyden altıda bir hisse vardır. Eğer O ERKEĞIN BIR ÇOCUĞU yoksa ve O ERKEĞIN varisi, O ERKEĞIN anne ve babası, O ERRKEĞIN annesi için üçte birdir. Eğer O ERKEĞIN kardeşleri varsa, O ERKEĞIN annesi için altıda birdir; Onun ile vasiyetin yerine getirilmesi veya borcun sonrasında, onlardan hangi akrabalar, sizler için Allah tarafından faydalı farzlar kıldığını, oğullarınız ve babalarınız anlayamaz, Şüphesiz Allah bilendir, hüküm sahibidir. NİSA 12. AYET وَلَكُمْ (1) نِصْفُ (2) مَا تَرَكَ (3) أَزْوَاجُكُمْ (4) إِن (5) لَّمْ يَكُن (6) لَّهُنَّ (7) وَلَدٌ (8) فَإِن كَانَ (10) (9) لَهُنَّ (11) وَلَدٌ (12) فَلَكُمُ (13) الرُّبُعُ (14) مِمَّا (15) تَرَكْنَ (16) مِن بَعْدِ (17)وَصِيَّةٍ (18) يُوصِينَ (19) بِهَا (20) أَوْ (21) دَيْنٍ (22) وَلَهُنَّ (23) الرُّبُعُ (24) مِمَّا (25) تَرَكْتُمْ(26) إِن (27) لَّمْ يَكُن (28) لَّكُمْ (29) وَلَدٌ (30) فَإِن كَانَ (32) (31) لَكُمْ (33) وَلَدٌ (34) فَلَهُنَّ (35)الثُّمُنُ (36) مِمَّا (37) تَرَكْتُم (38) مِّن بَعْدِ (39) وَصِيَّةٍ (40) تُوصُونَ (41) بِهَا (42) أَوْ(43) دَيْنٍ(44) وَإِن كَانَ (45) رَجُلٌ (46) يُورَثُ (47) كَلاَلَةً (48) أَو(49) امْرَأَةٌ (50) وَلَهُ (51) أَخٌ (52)أَوْ(53) أُخْتٌ (54) فَلِكُلِّ وَاحِدٍ (56) (55) مِّنْهُمَا (57) السُّدُسُ (58) فَإِن كَانُوَاْ (60) (59) أَكْثَرَ(61)مِن ذَلِكَ (62) فَهُمْ (63) شُرَكَاء (64) فِي الثُّلُثِ (65) مِن بَعْدِ (66) وَصِيَّةٍ (67) يُوصَى (68)بِهَآ (69) أَوْ(70) دَيْنٍ (71) غَيْرَ (72) مُضَآرٍّ(73) وَصِيَّةً (74) مِّنَ اللّهِ (75) وَاللّهُ (76) عَلِيمٌ (77)حَلِيمٌ (78) ﴿١٢﴾ NİSA SURESİ 12. AYET Birebir Çeviri: Ve sizin için (1) yarısı (2) bırakılan şey (3) sizin karılarınız (4) eğer (5) yoksa (6) o kadınların (7) BIR ÇOCUĞU (8)şayet oldu ise (9) (10) o kadınların (11) BIR ÇOCUĞU (12) siz erkekler için (13) dörtte bir (14) şeyden (15) kadının bıraktığı (16) dan sonra (17) vasiyyet (18) kadının ettiği (19) onun ile (20) veya (21) borç (22) ve kadınlar için(23) dörtte bir (24) bir şeyden (25) sizlerin bıraktığı (26) eğer (27) yoksa (28) sizlerin (29) BIR ÇOCUĞU (30),şayet oldu (31) (32) sizlerin (33) BIR ÇOCUK (34) o kadınlar için (35) sekizde bir (36) şeyden (37) sizlerin bıraktığı(38) sonrasından (39) vasiyyet (40) ettikleriniz (41) onun ile (42) veya (43) borç (44) ve eğer oldu (45) bir adam(46) miras bırakır (47) kelaleten (48) veya (49) bir kadın, (50) Ve O ERKEĞIN (51) bir erkek kardeşi (52) veya(53) bir kız kardeşi (54) o zaman herbirisi için (55) (56) o ikisinden (57) altıda bir (58), şayet olmaları (59) (60)çok (61) bundan (62) o zaman onlar (63) ortaklar (64) üçte birine (65) den sonra (66) vasiyet (67) edilen (68)onunla (69) veya (70) borç (71), olmaksızın (72) bir zarar verici (73) vasiyyet (74) Allah’tan (75) ve Allah (76)Alim (77) hakim (78) Nisa 12. Ayet’in Birebir Kelimelerin Çevirilerine Bağlı Tercümesi: Kadının vasiyet ettiği veya borçtan sonra; Karılarınızın bıraktığı şeylerin yarısı sizin eğer yoksa o kadınların BIR ÇOCUĞU, şayet o kadınların BIR ÇOCUĞU oldu ise sizler için dörtte bir, vasiyet edilen veya borçdan sonra, eğer sizlerin BIR ÇOCUĞU yoksa kadınlar için sizlerin bıraktığı şeyden dörtte bir, şayet oldu sizlerin BIR ÇOCUK o kadınlar için sizlerin bıraktığı şeyden sekizde bir ve eğer bir adam veya kadın miras bırakır kelaleten, ve O ERKEĞIN bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi olduğu zaman, vasiyet edilen veya borçdan sonra o ikisinden herbirisi için altıda bir, eğer bundan çok olduklarında o zaman onlar üçte birine ortaktır. Allah tarafından zarar verici olmayan vasiyyettir. Allah Alim ve hakimdir. Arapçadaki kelime sonlarında bulunan zamirlerden kelimenin erkek kişiyi mi yoksa kadın kişiyi mi ifade ettiğini zaten biliyordum, örnek verecek olursak Türkçe’de “MİRAS BIRAKANIN ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” şeklinde bir ifade kullandığımızda; bu cümleden hem “MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” anlaşılmakta hem de; ““MİRAS BIRAKAN KADININ ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” şeklinde anlaşılmaktadır. Halbuki Arapçada aynı cümle kelimelerin sonunda tekil zamir varsa bu durumda hem miras bırakan erkeğin hem de miras bırakan kadının anne ve babası aynı anda ifade edilmesi imkansız hale gelmektedir. Kullanılan zamire bağlı olarak ya miras bırakan erkeğin annesi ve babası ifade edilir ya da miras bırakan kadının annesi ve babası ifade edilir, türkçede onun bir çocuğu dediğimizde; çocuğun kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu bilinmez, Arapçada lehü veledün denildiğinde erkeğin bir çocuğu ifade edilmiş olur, leha veledün denildiğinde ise kadının bir çocuğu ifade edilmiş olur, Türkçede onun bir çocuğu denildiğinde hem “leha veledün” hem de lehü veledünu aynı anda ifade edilmiş olur. Sonuç olarak Nisa Suresi 11. 12 ve 176. Ayetleri çeviri yapmak için incelediğimde mevcut olan 40’ın üzerindeki Kuran çevirisinin hiç birisinde üç ayetteki toplam onbeş (15) kadın veya erkeği ifade eden zamirlerin dikkate alınmadan Kuran çevirisi yaptıklarını tespit ettim . Ayrıca Nisa 11. ve 12. ayetlerde; bir çocuk şeklinde geçmiş olan yedi adet veledün kelimesinin söz konusu kuran çevirilerinde "çocuk" olarak çevirildiği; ancak bu çevirilerde çocuk kelimesi tekil olarak kullanılmış ise de; kelime bir çocuk değil genel anlamda çocuklar anlamını çağrıştırmakta; nitekim miras hesaplamaları da ayette bildirilen bir çocuk olma şartına bağlı miras payları olarak değil ayetteki anlamına aykırı olarak çocuklar olma şartına bağlı miras payları olarak yapılmaktadır. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladi” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında yorumlayarak veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir erkek kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimeler yerine hem tekil hem de çoğul anlamı da verebilecek olan genel anlamlı ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte de yine tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için zevcü kelimesinin ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) şeklindeki çoğul kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette karılarınız anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin çoğul anlamı bulunmamakta, bu nedenle; ayette tekil olarak bildirilen her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki “veledün” kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “ iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki “veledün” kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir. İncelediğimiz kırkın üzerindeki Kuran çevirilerinde Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde bildirilen Veledün kelimesi yalnızca Tefhimu'l Kur'an’ın tercümesinde bir evlat olarak geçmekte ise de bu çeviride de diğer çeviriler de olduğu gibi Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde bildirilen kadın-erkek zamirleri dikkate alınmadan yapılmış bir Kuran çevirisi olduğu, ayette bildirilen kadın-erkek zamirleri dikkate alınmadığında matematiksel bir hesaplama yapmak mümkün olmadığından Tefhimu'l Kur'an çevirisi diğer Kuran çevirileri gibi kadın-erkek zamirleri yönünden hatalı olduğundan miras hesaplamalarında esas alınmamıştır. Buraya kadar miras ayetlerindeki hesaplama sorunundaki Kuran’ın türkçe çeviriler ile ilgili sorunlu kısmı anlatılmış ve mevcut Kuran çevirilerinin Kuran’ın arapça metnindeki kişi zamirlerine bağlı kalınmadan ve kelimelerin tekil - çoğul anlamına dikkat edilmeden yapıldığı açıklanmıştır. Miras ayetlerinde bildirilen miras payları ile ilgili bir matematiksel hesaplama yapılmak isteniyorsa ayetlerin arapça metninde bildirilen ifadelere bire bir uygun bir türkçe çeviri yapılmasının bir zorunluluk olduğu açıkça görülmektedir. AYETTE BİLDİRİLEN VE BİLDİRİLMEYEN MİRAS PAYLARININ TESPİT İŞLEMLERİ MİRAS BIRAKAN ERKEK TABLOSU (A) MİRAS BIRAKAN KADINNIN MİRASÇI TABLOLARI (B) Tablo 1 - A Çocuk ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Erkek Tablo 1-B Çocuk e Kardeş Yok, Miras Bırakan Kadın Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir. Erkeğin Annesi 1/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir. Erkeğin Karısı 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/2 12. Ayette Bildirilmiştir. Tablo 2-A Çocuk Olmadan Miras Bırakan Erkek Tablo 2-B Çocuk Olmadan Miras Bırakan Kadının Mirasçıları Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/2 12. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Kardeşi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kardeş Z Ayette Bildirilmemiştir Tablo 3-A Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 3-B Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadının Mirasçıları Erkeğin Bir Kızı 1/2 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Bir Kızı 1/2 11. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Babası 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Baba X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Anne Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı 1/8 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Kardeşi X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Karde Z Ayette Bildirilmemiştir Tablo 4-A Üç Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 4-B Üç Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Erkeğin Üç Kızı 2/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Üç Kızı 2/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı Z Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kocası Z Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Kardeşi Q Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kardeşi Q Ayette Bildirilmemiştir Tablo 5-A İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 5-B İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Erkeğin iki Kızı X Ayette Bildirilmemiştir Kadının İki Kızı X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Babası Y Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi Z Ayette Bildirilmemiştir Kadının Annesi Z Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı Q Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kocası Q Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Kardeş W Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kardeşi W Ayette Bildirilmemiştir Yukarıdaki her tabloda miras payı ayette bildirilen mirasçıların karşısına miras payları yazılmış, ancak miras payları bilinmeyen mirasçıların karşısına miras paylarının bilinmediğini gösteren X, Y, Z, Q ve W harfleri yazılmıştır. Yukarıda çevirisi tarafımızdan yapılmış olan Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerine göre miras hesaplamasına geçmeden önce her iki ayette bildirilen mirasçıların kimlerden ibaret olduğu ve ayette bildirilen mirasçı paylarının neler olduğu tespit edilecek, ayette mirasçı olarak bildirilmiş ancak mirasçı paylarının kimler olduğu tespit edilecek, ayrıca ayette mirasçı oldukları zikredilmemekle beraber mirasçı olmaları muhakeme sonucu tespit edilenlerin kim olduğu örneğin iki kız kardeş ayette bildirilmemiş olmakla beraber mirastan pay almaları gerektiği mantıksal çıkarım ile tespit edilmekte böylelikle ayette bildirilmemiş olmakla beraber miras bırakanın mirasçısı oldukları bilinmektedir, aynı şekilde çocuğu olmadan miras bırakan erkeğin annesinin miras payı bildirilmekle beraber miras bırakan erkeğin babasının mirasçılığı ve payı hakkında ayette bildirilmemiştir. Bu şekilde hem mirascılıkları hem de miras payları Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde açıkça bildirilmemiş olmasına rağmen mirasçı oldukları mantıksal çıkarım ile tespit edilen ancak mirasçı paylarının ne olduğu bildirilmeyen kişilerin kimler olduğu aşağıda tespit edilmiştir. Yukarıdaki 10 tablo üzerinde Nisa suresi 11. ve 12. ayet metinlerinde Kelale (ikinci bölümde inceleceği için) hariç bildirilen ve bildirilmeyen tüm mirasçıların kimler olduğu gösterilmiş ve tabloda gösterilen toplam mirasçıların 44 olduğu, 44 mirasçıdan 15 mirasçı ayette bildirildiği için tablolara yerleştirilmiş 10 tablodaki 44 mirasçıdan 29'unun ise miras payları Nisa 11. ve 12. ayetlerde bildirilmediği için yukarıdaki tablolarda gösterilememiştir. Tarafımızdan ayetlerin bire bir tercümesine göre Nisa suresi 11. ve 12 ayetlerde bildirilmemiş olan 29 mirasçının miras payları 11. ve 12. ayette bildirilen mirasçı payları esas alınarak tarafımdan yapılan matematiksel işlemler sonucu tespit edilmiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bildirilen 15 mirasçı payları ile bu paylar esas alınarak hesaplama yöntemi ile tespit edilen 29. mirasçı payları olmak üzere toplam 44 mirasçı payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiş ve mirasçı payları bilinmeyen her mirasçının miras payının nasıl tespit edildiği tabloların açıklaması 10 tablodan sonra her tablonun açıklaması yapılan bölümünde ayrı ayrı gösterilmiştir. Miras Hesaplaması İşlemleri; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkek veya kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler bu beş sınıfa ait mirasçı paylarını düzenlemiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayette 5 (beş) sınıf mirasçıdan miras payı bildirilmiş olanlardan miras payı bildirilmemiş olanları hesaplama yöntemi ile tespit etmek mümkün ise o zaman tespit edilmesi mümkün olan miras paylarının ayrıca ayette bildirilmediği görülmektedir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bildirilen mirasçı payları esas alınarak; ayette miras payı bildirilmemiş olan hem mirasçı hem de miras paylarını tespit etmek suretiyle tüm miras payları tablolara yerleştirilmiş bu yerleştirme sonucunda 10 (on) ayrı tabloda miras paylarının dağıtılmasını sağlayan tüm seçenekler gösterilmiştir. Her tabloda yapılan tespitlerin gerekçesi ayrı ayrı olarak aşağıda açıklanmıştır. TABLO A-1’İN AÇIKLAMASI; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkeğin çocuğu bulunmadığı durumda miras bırakan erkeğin mirasçılarından karısının miras payı 1/4 ve annesinin miras payı 1/3 olarak bildirilmiştir. Çocuğu olmayıp miras bırakan erkeğin mirasçı tablosu TABLO A-1 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VAR. MİRAS = BİLİNMEYEN MİRASÇI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 5/12 1/3 ¼ YOK 24/24 10/24 8/24 6/24 YOK Yukarıdaki tabloda ayette bildirilen mirasçı paylarının 7/12’lik miras payı bulunmaktadır. Bu durumda miras bırakan erkeğin babasının payı ayette bildirilmemiş ise de; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda çocuk olmadığını miras bırakan erkeğin annesinin payının 1/3 ve karısının payının 1/4 olduğunu ayet metninden anlıyoruz, yine miras bırakan erkeğin annesinin payının 1/3 olması miras bırakan erkeğin kardeşinin olmadığını da göstermektedir. Bu durumda geriye yalnız mirasçı olarak miras bırakan erkeğin babası kalmakta, bu nedenle yukarıda bilinmeyen mirasçı şeklinde gösterilen kişinin miras bırakan erkeğin babası olduğu anlaşılmaktadır. Bilinmeyen mirasçı miras bırakan erkeğin babası olduğuna göre bilinmeyen kişiye ait olan 5/12’lik pay miras payının da miras bırakan erkeğin babasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda TABLO-1; TABLO A-1 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VAR. MİRAS = BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 5/12 1/3 ¼ YOK 24/24 10/24 8/24 6/24 YOK Şeklinde olur. TABLO A-2’NİN AÇIKLAMASI; TABLO- A-2 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR MİRAS = KARISI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ¼ 5/12 1/6 1/6 24/24 6/24 10/24 4/24 4/24 Şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Nisa suresi 11. ayette annesinin miras payı 1/3 olduğu belirtilmekte kardeşler olduğunda ise annenin payı 1/6 olmakta bu durumda kardeşlerin payının 1/6 olduğu açıklanmaktadır. Burada kardeşler çoğul olarak kullanılmış olup bir kardeş olduğunda miras payının ne olacağı şeklinde bir soru gelebilir. Nisa suresi 11. ayette; " Size, vasiyet eder (1), Allah (2), evlatlarınız hakkında (3),, erkek için (4) eşiti (5), pay(6), iki kadın(7), şayet (8) oldular ise (9) kadın (10) fazla (11) iki kadın (12), o zaman o kadınlar için (13) üçte bir (14) bırakılan bir şey (15). Ve Eğer olursa kadın (16) bir tek (17) o zaman o kadın için (18) yarısı,.." denilerek "evlatlarız hakkında" dendikten sonra hem bir kadın hem de ikiden fazla kadın denilerek evlatlar kelimesinin genel anlamda kullanıldığı, dolayısıyla burada da kardeşler kelimesi genel anlamda kullanıldığı için hem kardeşleri hem de bir kardeşi ifade ettiği anlaşılmaktadır. Kardeşlerin miras payını belirlemek için ayette Annenin miras payı düşürülmüştür. Eğer ayette bildirilen mirasçı paylarının toplamı 1/1 olması bir zorunluluk değil ise veya mirasçı payları toplamı 27/24 şeklinde oluşması normal ise neden miras bırakan erkeğin kardeşi olduğunda annesinin miras payı 1/3'den 1/6'ya düşürülsün, buradan da ayetlerde bildirilen miras paylarının toplamının 1/1 olmasının bir zorunluluk olduğu ayrıca anlaşılmaktadır. Sonuç olarak TABLO A-2 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR MİRAS = KARISI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ¼ 5/12 1/6 1/6 24/24 6/24 10/24 4/24 4/24 Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu yok ve kadeşleri var ise annesinin 1/3 olan payının 1/6 pay olacağı belirtilmiştir. Bu durumda Kardeşlerin miras payı 1/6 olduğu anlaşılmaktadır. Şeklinde olduğu tespit edilmiştir. TABLO A-3’ÜN AÇIKLAMASI; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkeğin mirasçı payları mirasçıları arasında ayette bildirildiği şekilde bir kız, babası, annesi ve karısı arasında dağıtıldığında geriye 1/24’lük bir miras payı kalmaktadır. Bu durumda mirasçı tablosu; TABLO A-3 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ, BABASI VE BİR (1) KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ BABASI ANNESI KARISI BİLİNMEYEN MİRASÇI 1/1 = ½ 1/6 1/6 1/8 1/24 24/24 12/24 4/24 4/24 3/24 1/24 Şeklinde olmakta miras bırakan erkeğin mirasçı payları mirasçıları arasında ayette bildirildiği şekilde dağıtıldığında geriye 1/24’lük bir miras payı kalmaktadır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin çocuğu, babası, annesi ve karısı ayette bildirilen payları almış ve geriye 1/24'lük bilinmeyen mirasçı payı kalmıştır. Ayette bildirilen beş mirasçıdan 4'ü ayette bildirilen miras payını almış bunlardan yalnızca kardeş veya kardeşler miras payını alamamışlardır. Dolayısıyla Ayette belirtilen mirasçı payları hesaplandığında geriye kalan 1/24’lük payın miras bırakanın kardeşi veya kardeşleri olduğu anlaşılmaktadır. Kardeşlerin olduğunu tespit ettiğimiz 1/24’lük pay ile ilgili ayette bir evlat olma şartı bildirilmemiş ise de ayette miras bırakan erkeğin tüm mirasçıları bir kız evlat ile bir evlat olması şartına bağlı annesinin 1/6, babasının 1/6 ve karısının 1/8 şeklinde miras paylarından oluştuğu için bilinmeyen mirasçının 1/24’lük miras payının da bir evlat olması şartına bağlı bir mirasçı payı olduğu matematiksel işlem gereğidir. Bu durumda miras bırakan erkeğin bir evlat ve bir evlat şartına bağlı mirasçı tablosu; TABLO A-3 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ, BABASI VE BİR (1) KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = ½ 1/6 1/6 1/8 1/24 24/24 12/24 4/24 4/24 3/24 1/24 Şeklinde olmaktadır. TABLO A-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO A-4 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN 3 KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = ÜÇ KIZ BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 Nisa Suresi 11. Ayette bildirilen orana göre miras bırakan kişinin 3 veya daha fazla (ayette kız ikiden fazla denilmiştir.) çocuğu olduğunda bırakılan mirasın 2/3’ünü miras bırakanın 3 kızı veya daha fazla kızı alır. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük miras payı kalır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin 3 kız evladı çocuğu mirasın 2/3'ünü aldığı için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Nisa suresi 11. Ve 12. Ayetlerde miras bırakan erkeğin anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde mirasçı payları belirlenmiş ise de belirlenen bu payların Nisa Suresi 11 inci ve 12 nci ayetlerde “veledün” kelimesi ile miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmüne uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladü” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında tevil ederek veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halbuki tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimelere çoğul anlamı da verebilecek olan ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi kullanılmış olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette karılarınız anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin ise çoğul anlamı bulunmadığı gibi genel anlamı da bulunmamakta bu nedenle ayette tekil olarak bildirilen her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki “veledün” kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “ iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki “veledün” kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Miras bırakan erkeğin üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Bu nedenle 1/3’lük miras payının tamamının miras bırakan erkeğin annesi, babası, karısı ve kardeşine ait olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen bu mirasçıların 1/3’lük miras payı üzerinden alacakları miras payını belirlemek için bu mirasçıların “bir çocuk olma şartına bağlanmış olan mirasçı payları” kullanılarak; “üç çocuk olması şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde hesaplanarak tespit edilmiştir. I.HESAPLAMA YÖNTEMİ A) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNESİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan annesi 1/6'lık pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı miras payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan annesi (X) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*X=(1/3)*1/6 şeklinde olur, bu da X=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin ANNESİNİN miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BABASININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan BABASININ 1/6'lık pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan BABASI (Y) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Y=(1/3)*1/6 şeklinde olur, bu da Y=1/9'dur, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin BABASININ miras payı 1/9 olarak tespit edilmiş olur. C) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARISININ MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARISI 1/8'lik pay alır ise; Üç evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin üç kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KARISI (Z) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Z=(1/3)*1/8 şeklinde olur, bu da Z=1/12'dir, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARISININ miras payı 1/12 olarak tespit edilmiş olur. D) ÜÇ KIZ EVLADI OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN KARDEŞİNİN MİRAS PAYININ HESAPLANMASI İŞLEMİ; Bir evladı olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin bir kızı payını aldıktan sonra kalan 1/2'lik mirastan KARDEŞİ 1/24'lük pay alır ise; İki evlat olma şartına bağlı olarak Miras bırakan erkeğin iki kızı payını aldıktan sonra kalan 1/3'lük mirastan KARDEŞİ (Q) pay alır. Bu denklem de; (1/2)*Q=(1/3)*1/24 şeklinde olur, bu da Q=1/36'dır, Bu şekilde Miras bırakan erkeğin KARDEŞİNİN (Q) miras payı 1/36 olarak tespit edilmiş olur. II.HESAPLAMA YÖNTEMİ Mirasçılar Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde Bir Çocuk Olma Şartına Bağlanmış Olan Diğer Mirasçıların Payları Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Bir Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarından Üç Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan erkeğin Üç Kızının 2/3’lük Payından Arta Kalan 1/3’lük Miras Payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/3) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/3) 1/9 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(1/3) 1/12 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/36 Toplam 12/24 12/24 12 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Miras bırakan erkeğin “üç kızı olması şartına bağlı” olarak bıraktığı 1/3’lük miras payı içerisinde babasının miras payı 1/9, annesinin miras payı 1/9, karısının miras payı 1/12 ve kardeşin miras payı 1/36 olarak tespit edilmiştir. Yukarıda gerek birinci esaplama gerekse ikinci hesaplama sonucu tespit edilen miras bırakan erkeğin üç kızı olması şartına bağlı olarak mirasçıları ve mirasçıların pay oranları; MIRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI %
 4. Bilal AKSOY

  Miras Ayetlerinin Çözümü

  Yorumlarınız için herkese teşekkür ederim, Sizlerin sorduğunuz soruların aynısını ben de sordum, o soruları da içeren bir yazım vardı ama dün buraya yükleyemedim, söz konusu yazım aşağıdadır MİRAS AYETLERİNDEKİ PAYLAR ÜZERİNDEN MATEMATİKSEL HESAPLAMA İLE İLGİLİ İNCELEME Miras ayetlerinde bildirilen mirasçı payları esas alındığında matematiksel hata bulunduğu iddiaları üzerine, 10 yıl önce, Nisa suresi 11., 12. ayetleri 40'ın üzerinde mevcut olan Kuran çevirileri esas alınarak mirasçı paylarının hesaplanması tarafımdan yapılmış, ancak hesaplamalarda hatalı bir sonuç elde edilmiştir.Ayetlerde bildirilen miras paylaşımının hesaplanması uzmanlık gerektirdiğinden bu konunun uzmanları tarafından cevaplandırılmış olduğunu düşünerek İnternet üzerinden yaptığım araştırmada; miras paylaşımında mirasçıların mirasçı payları toplamının dağıtılacak mirastan büyük olduğu şeklindeki sorunun peygamberimizden hemen sonra başladığı, İslam alimlerinin; ilk dönemlerde miras hesaplamalarında mirasçı paylarının mirasın kendisinden büyük çıkmasını çok tartıştıkları, bu duruma avliye denilerek herkesin paylarının yeniden paylaştırıldığı, bu paylaştırma sonucunda ortaya çıkan yeni payların ayette bildirilmiş olan payları da değiştirdiği görülmüştür.. Alanının uzmanı diyebileceğimiz ilahiyatçı akademisyenler de dahil bir çok kişinin youtube'a yükledikleri videolarla söz konusu matematiksel hata iddialarına söz konusu avliye hesaplarının doğru olduğu şeklinde açıklamaya çalıştıkları, ancak yapılan açıklamalarda gerekçe olarak Nisa Suresinin 11. Ve 12. Ayetlerinde bildirilen kesirli mirasçı payları toplamının mirasçılara bırakılan ve matematiksel olarak 1/1 şeklinde ifade edilen mirasın kendisine tam ulaşılmasının zaten imkansız olduğunu beyan etmişlerdir.Bir ilahiyatçı da eşlerin payı önceden verilir ise sorunun çözüleceğini iddia ederek kendince üstelikte avliye hesaplamalarından da daha sorunlu yeni bir görüş ortaya atmıştır. Bahsedilen görüşlerden hiç birisi ayette bildirilen oranların bazılarını bozmadan veya değiştirmeden mirasçılar arasında tam bir miras paylaşımı yapılmasını sağlayamamaktadır. Ayetlerde bir çeviri problemi olup olmadığını düşündüğümde; 40'ın üzerindeki Türkçe Kuran çevirilerinin hepsinin bir birlerinden çok da farklı bir çeviri olmadıklarını, tam tersine birbirlerine çok yakın olduğunu, çevirilerin aralarında bazı küçük bazı farklılıklar olsa da bu farklılıkların miras hesaplamalarını etkileyecek bir anlam farkını oluşturmadığı, üstelik hepsinin de aynı çeviriyi yaptıklarını gördüm, yapılan kimi çeviriler arasında 50-60 yıllık zaman farklılıklarını da göz önüne alındığında farklı kişilerin çok farklı zamanlarda aynı anlamda çeviri yapmış olmalarını birlikte değerlendirildiğinde; Kuran'ın arapça metnini esas alarak yaptıkları bu çevirilerin hatalı olma ihtimalinin imkansızlık derecesinde olduğunu düşünmüştüm. Miras ile ilgili hesaplamalarda esas sorunun matematiksel bir hesaplama problemi değil hesaplama sonucu ayette verilen oranların aynı zamanda değiştirilerek yerlerine ayette bildirilmemiş olan miras paylarının geçmiş olmasıdır. Diğer bir ifade ile matematiksel sorundan kaynaklanan nedenle ayette bildirilen miras paylarının değiştirilmiş olması böylece başka miras paylarının ortaya çıkmış olmasıdır. Örneğin miras bırakan kadının bir kızı olduğunda; Miras Bırakan Kadının Mirasçıları.....=......Bir Kız...+....Babası...+....Annesi....+......Kocası Bırakılan Miras...........1/1..............=......1/2.......+......1/6.....+........1/6.....+.......1/4Bırakılan Miras...........1/1..............=....12/24......+.....4/24.....+.......4/24...+......6/24Bırakılan Miras...........1/1..............=....26/24=1,083 Şeklinde miras payı toplam mirastan büyük çıkmıştır. Tüm mirasçı paylarının 1/1'den büyük olduğu bu durumda mirasçı payları bırakılan mirastan büyük çıkmakta; mirasçı paylarını mirasa eşitlemek için yeni bir hesaplama yapılmakta bu durumda ayette bildirilen mirasçı paylarının yerine başka bir miras payları geçmektedir.Miras bırakan kadının kocası için ayette bildirilen miras payları miras bırakılan erkeğin karısı için belirlenen oranın iki katı olması nedeni ile miras bırakan kadının mirasçı paylarının hesap edilmesi sonucu ayette bildirilen mirasçı pay oranlarının daha da bozulduğunu göstermekte, bu da ortada bir kaç hatalı miras paylaşımı değil tam tersine miras hesaplamalarının çoğunluğunun hatalı sonuç vermesine neden olmaktadır. Yedi (7) yıl Arapça eğitimi almış ve 30 yıldır da İngilizce gazete ve aylık dergileri takip etmeye çalışan bir kişi olarak yabancı bir dilden Türkçeye çeviri konusunda ciddi bir tecrübe kazanmış olmam nedeni ile bir dilden diğer bir dile çeviride bir kelimenin tüm anlamları bilinmeden yapılan bir çevirinin daima eksik ve muhtemelen de hatalı alabileceğini deneyimlerimden bilmekteyim, İki yıl önce Necm Suresinin; "vennecmi iza heva" olan ve türkçe çevirisi "Battığı zaman yıldıza and olsun;" şeklindeki 1. Ayetinde geçen heva kelimesinin büyük bir kozmik olay olan süpernova ve hipernova yıldız patlamaları hakkında doğrudan olmasa da dolaylı olarak ima eden bir anlamının olup-olmadığını merak etmiştim ve bu merakım sebebi ile "heva" kelimesini arapça-türkçe sözlük yerine daha kapsamlı olabileceğini düşünerek arapça-ingilizce sözlük üzerinden kontrol ettiğimde "heva" kelimesinin; çöken, yıkılan ve ölen anlamlarının da olduğunu gördüm. Ayette geçen "heva" kelimesini ölen veya çöken, yıkılan anlamında aldığımızda ayetin anlamının "ölen yıldız şahit olsun " veya "çöken yıldız şahit olsun" şeklinde bir çeviri meydana gelmektedir. Bu ise büyük bir kozmik olay olan hipernova ve süpernova yıldız patlamasının nedeninin bildirilmekte olduğu görülmektedir. Bu tespitimi kuran çevirisi de bulunan ve uzun zamandır emekli olan ilahiyatçı akademisyen bir hocaya mail yolu ile; heva kelimesinin ölen yada çöken anlamının olduğunu neden bu anlamı esas almadıklarını sorduğumda aldığım mail cevabında aynen; "Kanatime göre sizin verdiğiniz mana âyetin bağlamına uymaz. Cansız kabul edilen yıldız için öldü anlamı uygun düşmez. Sizin bu yorumlarla nereye varmak istediğinizi bilemem. ....Tefsirinde (kendi tefsiri) âyete yaptığım açıklama aşağıda.." şeklinde olmuştur. Benzer bir durum ankebut suresi 41 ayette geçen "evhene" ( أَوْهَنَ) kelimesi "zayıf" anlamı esas alınarak ayet çevirisi; "Allah'tan başkasını dostlar edinenlerin durumu, dişi örümceğin evini kendine edinenlerin durumuna benzer; muhakkak ki en zayıf ev dişi örümceğin evidir. Eğer bilmiş olsalardı" şeklinde yapılmıştır.Arapça-İngilizce sözlükte "evhene" ( أَوْهَنَ) kelimesinin sözlük anlamının; " - cause the destruction of something or somebody, spoil something or somebody " türkçe karşılığının "- Bir şeyin ya da birinin imha edilmesine, bir şeyin bozulmasına ya da birinin yağması"şeklindedir. Bu durumda ayetin çevirisi; "Allah'tan başkasını dostlar edinenlerin durumu, dişi örümceğin evini kendine edinenlerin durumuna benzer; muhakkak ki " birilerinin veya bir şeylerin imha edildiği" dişi evleri, dişi örümceğin evidir. Eğer bilmiş olsalardı" şeklindedir. Dişi örümceğin evini kendine ev edinecek birisi düşünüldüğünde ilk akla gelenin erkek bir örümcek olması, dişi örümceğin çiftleştiği eşini yemesi düşünüldüğünde erkek örümceğin eşi olan dişi örümceğin evini kendisine ev edinmesi aynı zamanda kendisinin imha edinilmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde kelime anlamlarını merak ederek 25'in üzerinde ayetin çevirisini yaptım ve bu çevirileri; mevcut türkçe Kuran çevirileri ile karşılaştırdığımda; daha önceden yapılmış olan Kuran çevirilerinde arapça kelimelerin anlamlarını tespit etmek için yeterli bir arapça sözlük çalışmasının yapılmadığını, kelimelerin diğer anlam karşılıklarını sözlükten araştırılarak en uygun kelimenin seçilmesi yerine kendilerinden önceki Türkçe çevirileri ya aynen aldıkları ya da ayetin orjinal metni üzerinde çalışmak yerine önceki çevirileri eş anlamlı sözcükler ile tekrar ifade ettikleri, bir nevi Kuran'ın türkçe çevirisinden tekrar türkçeye çeviri yaptıkları şeklinde bir kanaate ulaştım. Bu arada sözlükten bahsetmişken arapça-ingilizce sözlük ile arapça-türkçe sözlük karşılaştırıldığında; arapça-türkçe sözlüklerde arapça kelimenin türkçe karşilığının tüm anlamlarının değil bir kaç anlamının verildiğini diğer bazı anlamlarının üstelikte farklı anlam içermesine rağmen verilmediğini gördüm, bir örnek vermek gerekir ise; Tarık Suresi altıncı ayette geçen dafık (دَافِقٍ) kelimesinin türkçe sözlükte o da eş anlamlı olmak üzere yalnızca üç tane kelime anlamı verilir iken arapça ingilizce-sözlükte 29 tane kelime anlam karşılığı verilmekte, üstelikte verilen kelimelerin çok farklı anlamları da bulunmaktadır. Yaptığım ayet çevirilerini diğer çevirileri ile karşılaştırdığımda benim yaptığım çevirilerin 40'ın üzerindeki kuran çevirilerinin hiç biri ile uyumlu olmadığını ancak diğer çevirilerin çoğunun birbirlerinin kopyası olduğunu tespit ettim, Çeviriler hakkında oluşan bu kanaatimden dolayı nisa suresi 11. 12 ve 176 ayetleri daha önceki mevcut çevirileri esas alarak yaptığım miras hesaplamalarında ortaya çıkan hatalı hesaplamaların Kuran'ın mevcut çevirilerde yapılmış hatalardan kaynaklanmış olabileceğini düşündüm, bu sebeble, önceden; mevcut kuran çevirileri üzerinden yapmış olduğum miras hesaplamalarını; bu defa doğrudan doğruya söz konusu ayetin birebir çevirisini kendim yapmak suretiyle miras hesaplamasını yapmam gerektiğine karar verdim. Kırkbir yıl öncesinden de olsa başladığım arapça dersleri yedi yıl okuduğum için arapçadaki kelime sonlarında bulunan zamirlerden kelimenin erkek kişiyi mi yoksa kadın kişiyi mi ifade ettiğini zaten biliyordum, örnek verecek olursak Türkçe'de "MİRAS BIRAKANIN ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6" şeklinde bir ifade kullandığımızda; bu cümleden hem "MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6" anlaşılmakta hem de; ""MİRAS BIRAKAN KADININ ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6" şeklinde anlaşılmaktadır. Halbuki Arapçada aynı cümle kelimelerin sonunda tekil zamir varsa bu durumda hem miras bırakan erkeğin hem de miras bırakan kadının anne ve babası aynı anda ifade edilmesi imkansız hale gelmektedir. Kullanılan zamire bağlı olarak ya miras bırakan erkeğin annesi ve babası ifade edilir ya da miras bırakan kadının annesi ve babası ifade edilir, türkçede onun bir çocuğu dediğimizde; çocuğun kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu bilinmez, Arapçada lehü veledün denildiğinde erkeğin bir çocuğu ifade edilmiş olur, leha veledün denildiğinde ise kadının bir çocuğu ifade edilmiş olur, Türkçede onun bir çocuğu denildiğinde hem "leha veledün" hem de lehü veledünu aynı anda ifade edilmiş olur. Sonuç olarak Nisa Suresi 11. 12 ve 176. Ayetleri çeviri yapmak için incelediğimde mevcut olan 40'ın üzerindeki Kuran çevirisinin hiç birisinde üç ayetteki toplam onbeş (15) kadın veya erkeği ifade eden zamirlerin dikkate alınmadan Kuran çevirisi yaptıklarını tespit ettim . Ayrıca Nisa 11. ve 12. ayetlerde; bir çocuk şeklinde geçmiş olan yedi adet veledün kelimesinin söz konusu kuran çevirilerinde "çocuk" olarak çevirildiği; ancak bu çevirilerde çocuk kelimesi tekil olarak kullanılmış ise de; kelime bir çocuk değil genel anlamda çocuklar anlamını çağrıştırmakta; nitekim miras hesaplamaları da ayette bildirilen bir çocuk olma şartına bağlı miras payları olarak değil ayetteki anlamına aykırı olarak çocuklar olma şartına bağlı miras payları olarak yapılmaktadır. Eğer ayette "bir evlat" ifadesi olan "veledün" kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette "veledün" kelimesinin çoğulu olan "evladi" kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin "bir çocuk" anlamının dışında yorumlayarak veya anlamını genişletmek suretiyle "veledün" kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halbuki tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimeler yerine hem tekil hem de çoğul anlamı da verebilecek olan genel anlamlı ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir başka örnek; 176. Ayette "ihveten ricalen ve nisaen" denilmiş burada ihveten=kardeşler, ricalen = bir erkek ve nisaen= bir kadın şeklinde bildirilmiş tüm kelimelerin bire bir çevirisi : "..kardeşler bir erkek ve bir kadın.." şeklinde bildirilmiştir. Ayetin bu hükmünde kardeşler hem çoğul anlamda hem de genel anlamda kullanılmıştır. Halbuki türkçede tekil anlamdaki kadeş kelimesi hem bir kadeş hem de kardeşler anlamı vardır. Bu durumda yukarıda ayette bildirilen ifadeyi türkçe olarak tekil anlamdaki kardeş kelimesini genel anlamda kullanmak suretiyle; "..kardeş bir erkek ve bir kız.." şeklinde ifade etmek mümkün olduğu gibi yine türkçede çoğul anlamda olan kardeşler kelimesini kullandığımızda; "..kardeşler bir erkek ve bir kız.." şeklinde ifade etmek de mümkündür. Ancak türkçe tekil olarak; "..kardeş bir erkek ve bir kız.." şeklindeki ifadeyi aynı şekilde arapça tekil anlamdaki kadeş kelimesinin arapça tekil karşılığı olan ühun " (أَخٌ ) kelimesini kullanarak "..kardeş bir erkek ve bir kız.." şeklinde ifade etmek mümkün değildir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte de yine tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi kullanılmış olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette kadın eşler anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin ise çoğul anlamı bulunmadığı gibi genel anlamı da bulunmamakta bu nedenle ayette tekil olarak bildirilmiş olan her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir.Sonuç olarak;Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki "veledün" kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin "bir evladı olması şartına" bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının " iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları" gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki "veledün" kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir.İncelediğimiz kırkın üzerindeki Kuran çevirilerinde Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde bildirilen Veledün kelimesi yalnızca Tefhimu'l Kur'an'ın tercümesinde bir evlat olarak geçmekte ise de bu çeviride de diğer çeviriler de olduğu gibi Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde bildirilen kadın-erkek zamirleri dikkate alınmadan yapılmış bir Kuran çevirisi olduğu, ayette bildirilen kadın-erkek zamirleri dikkate alınmadığından matematiksel bir hesaplama yapmak mümkün olmadığı için Tefhimu'l Kur'an çevirisi de diğer Kuran çevirileri gibi kadın-erkek zamirleri yönünden hatalı bir çeviri olduğundan miras hesaplamalarında esas alınmamıştır. Buraya kadar miras ayetlerindeki hesaplama sorunundaki Kuran'ın türkçe çeviriler ile ilgili sorunlu kısmı anlatılmış ve mevcut Kuran çevirilerinin Kuran'ın arapça metnindeki kişi zamirlerine bağlı kalınmadan ve kelimelerin tekil - çoğul anlamına dikkat edilmeden yapıldığı açıklanmıştır. Miras ayetlerinde bildirilen miras payları ile ilgili bir matematiksel hesaplama yapılmak isteniyorsa ayetlerin arapça metninde bildirilen ifadelere bire bir uygun bir türkçe çeviri yapılmasının bir zorunluluk olduğu açıkça görülmektedir. Arapça metne bağlı türkçe çeviri; miras hesaplamalarının en önemli kısmı ise de diğer bir en önemli kısım ayetlerdeki çevirilere bağlı kalarak "miras hesaplamasının" yapılmasıdır. Bu hesaplamayı yapabilmek için hem matematiksel ifadelere hem de miras hesaplamasının gerektirdiği matematiksel işlemlere de hakim olmak gerekir. Bu anlatılanlardan bu zamana kadar sanki türkçe çeviri uygun yapılmadığı için miras ayetlerindeki miras payları hesaplanamamış gibi bir algı da oluşmuş olabilir. Halbuki miras ayetlerindeki miras hesaplama sorununun Peygamberimizin vefatından çok kısa bir zaman sonra başladığı hadis rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Miras ayetlerindeki gerek türkçe çeviri problemi gerekse miras ayetlerindeki hesaplama probleminin esas kaynağının Peygamberimizden hemen sonra hesaplama sorunundan kaynaklandığını düşünüyorum, ilk dönem islam bilginlerinin ayetteki miras paylarını hesaplar iken matematiksel bir tartışmanın içerisine girmekle birlikte bize ulaşan belgelerden bu tartışmaların ayet metnindeki miras bırakan kadın miras bırakan erkek zamirleri dikkate alan bir tartışma olmadığı, halbuki miras hesaplamalarında hata ortaya çıktığında; hatanın bir kısmının zamirlerden, bir kısmının ise tekil kelimesinin çoğul anlaşılmasından kaynaklanmış gibi görünse de bize intikal eden yazılı kaynaklardan esas sorunun ayet metni üzerinde çalışılmamasından kaynaklanmıştır. Halbu ki ayet metni üzerinden bir çalışma yapılmış olsaydı, bize intikal eden kaynaklardan zamirlerin ifade ettiği kişilere, ayetin bildirdiği tekil çoğul kriterleri ile ilgili tartıştıkları görüşlerin bize intikal etmesi gerekirdi, halbuki bize intikal eden bilgiler arasında ana-baba bir kardeş, ana-baba ayrı kardeş, nineye-dedeye miras verilip-verilemeyeceği gibi ayet metnin de olmayan her şeyin tartışma konusu yapıldığı bize ulaşan kaynaklardan anlaşılmaktadır. İlk dönem İslam alimlerinin bu tartışmayı ayetteki zamirler ve tekil-çoğul şeklinde ayet metinleri üzerinden değil peygamber döneminde miras paylaştırılmasında kimin kimden ne duyduğu şeklinde araştırılmış ve bu araştırmaların esasını ise nakledilen bilgiler oluşturmuş ve dolayısıyla tartışmalar ayet metnini esas alan matematiksel hesaplamaların yapılması yerine nakledilen bilgilerin ne olduğu, nakledilen bilgiler ile miras paylaşımının nasıl yapılması gerektiği üzerinde durdukları, ayette bildirilen miras paylarından bildirilmeyen miras paylarının tespit edilmesi yerine kıyaslama yapmak suretiyle miras paylarını tespit etmişlerdir. Nakledilen bilgiler ile miras paylarını tespit için kullandıkları bu yöntem; hem kendileri açısından miras hesaplamasını imkansız hale getirmişler, hem de kendinden sonrakilerin de nakil ve kıyas esaslı olarak hesaplama yapmaları geleneğini başlatmışlardır. Oluşan bu gelenek; miras ayetleri ile ilgili matematiksel hesap yapılmasının yolunu kapatmıştır. Halbuki ayet metnindeki zamirleri esas almış olsaydılar kıyaslama yönteminin ve nakledilen bilgilerden kaynaklanan hesaplama hatalarını da fark edeceklerdi. Herkese selamlar,
 5. Bilal AKSOY

  Miras Ayetlerinin Çözümü

  Ben 2018 yılında bu hesaplamaları yaptım ama islam alimleri 1.350 yıllarında benim hesaplama kapasiteme sahip olup olmadıklarını sorgulamıştım aklıma bunların karmaşık avliye hesaplamaları geldi o zaman islam alimleri hesaplama konusunda ayeti anlayamadıkları mazereti suya düşmüş oluyor. Bu da onların yetersiz hesaplama kapasitesi nedeniyle ayet metni anlayamadıkları şeklinde bir iddia ileri sürülemez. Ayet metni üzerinden hesaplama yapmamalarına gerekçe olabilecek hiç bir mazeretleri kalmıyor. Tek sorunları ayet metnini esas almak yerine nakle dayalı ilim geleneğine sıkı sıkıya bağlı olmaları hem kendilerini hem de kendinden sonrakileri hesap yapamaz hale getirmişler Miras bırakan ERKEĞİN Üç çocuğu olma şartına bağlı olarak; Mirası (1/1) = Üç Kızı 2/3 + Karısı 1/8 + annesi 1/6 + babası 1/6 = 27/24 şeklinde değil ; Ayete uygun hesaplama; Mirası (1/1) = Üç Kızı 2/3 + Karısı 1/12 + annesi 1/9 + babası 1/9+ Kardeşi /36 = 24/24 şeklinde hem matematiğe hem de ayetlerdeki hükümlerine bire bir uygun olduğu, aşağıda gerekçeleri ile birlikte hesaplanarak gösterilmiştir. Matematiğine güvenen kontrol etsin.Üç kız çocuğu olup miras bırakan erkeğin hem ayetlere hem de matematiksel hesaplamalara tam uyan miras hesaplaması işlemleri; Miras bırakan erkeğin Üç kızı ayette bildirildiği üzere mirasın 2/3'ünü alır.Bu durumda; ERKEĞİN mirası (1/1) = Üç kızı 2/3 + Diğer mirasçılar 1/3Ezberden gitmeyelim, Nisa suresi 11. Ve 12. Ayetlerde miras bırakan erkeğin anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde mirasçı payları belirlenmiş ise de belirlenen bu payların Nisa Suresi 11 inci ve 12 nci ayetlerde "veledün" kelimesi ile miras bırakan erkeğin "bir evladı olması şartına" bağlandığı, "bir evlat olma şartına" bağlanmış mirasçı paylarının "3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları" gibi kabul edilmesinin ayet hükmüne aykırıdır. Eğer ayette "bir evlat" ifadesi olan "veledün" kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette "veledün" kelimesinin çoğulu olan "evladü" kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin "bir çocuk" anlamının dışında tevil ederek veya anlamını genişletmek suretiyle "veledün" kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir.Miras bırakan erkeğin ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK diğer mirasçılarının payları ayette verilmediği için bu mirasçı ve paylarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespiti yapabilmek için ilk önce miras bırakan erkeğin BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI olarak tüm mirasçılarının miras paylarının hesaplamasını yapalım, Ezberden bakıldığı zaman ayette bu hesaplamanın yapıldığı şeklinde düşünülebilir, bu doğru bir yaklaşım değildir. Ayette miras bırakan erkeğin BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI mirasçı payları verilmiş ama hesaplama yapılmadan tüm mirasçıların miras paylarının verildiği şeklinde bir kanaate ulaşmak ezberci bir yaklaşımdır, diyelim ki miras bırakan erkeğin BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI olarak tüm mirasçı payları verilmiş de olsa hesaplama yapmamızın ne zararı olabilir. Miras bırakan erkeğin BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI olarak tüm mirasçı paylarının hesaplanması işlemi; Miras Bırakan Erkeğin = Kızı 1/2 + karısı 1/4 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + Bilinmeyen Mirasçı 1/24 şeklindedir.Bilinmeyen Mirasçının kim olduğunu araştırdığımızda ayette;Bilinmeyen miras ve mirasçıların kimler olduğunu gelişi güzel tespit edemeyeceğimiz için bu mirasçıları Nisa Suresi 11. 12. 176. ayetteki mirasçılar arasında bildirilmiş olan mirasçılar arasında aramalıyız, Nisa Suresi 11. 12. ve 176. ayette bildirilen mirasçıları incelediğimizde; Miras Bırakan Kadın ve Miras Bırakan Erkeğin;1. Çocuklar, 2. Annesi,3. Babası.4. Eşi ve Eşleri5. Kardeşi Şeklinde toplam beşe ayırabileceğimiz bir mirasçı kümesi vardır.Bu bilgiler ışığında;Bir çocuğu olma şartına bağlı olarak Miras Bırakan Erkeğin Mirası ;= Bir Kızı 1/2 + karısı 1/8 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + kardeş 1/24şeklindedir. Diyelim ki yukarıda kardeş için tespit ettiğimiz 1/24'lük pay yorum ile elde edilen paydır, nisa 11. ayette bu pay ifade edilmemiştir. O zaman Nisa suresi 7. ayette لِلرِّجَالِ نَص۪يبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَۖ وَلِلنِّسَٓاءِ نَص۪يبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۜ نَص۪يبًا مَفْرُوضًا Nisa Suresi 7. ayette; "Erkekler için pay var anayla babanın ve yakınların bıraktıkları malda, kadın için de pay var anayla babanın ve yakınların bıraktıklarında. Mal, az olsun, çok olsun, mirasta muayyen bir pay var." Benim çeviri; Nisa Suresi 7. ayette; "Erkekler için pay var anayla babanın ve yakınların terk ettikleri şeyden, kadın için de pay var anayla babanın ve yakınların terk edilen şeyden. az şey ondan (miras) veya çok " şeklindedir. Ayette bildirilen " az şeyden çok şeye gidiş oranları; hesapladığımız tablodaki oranlar,; 1/54 (% 1,8), 5/216 (%2,3),1/36 (%2,77) 5/144(%3,5), 1/24 (%4,16) , 1/9 (%11,1), 1/6 (%16,66) Kelale ile devam edelim; 1/3 (%33,33), 1/2 (%50),2/3 (%66), 1/1(%100) burada كَثُرَۜ kelimesinin çok sayıda, sayısız, bol anlamı var Yukarıda bulduğumuz gerek 1/24'lük kardeş payı gerek yukarıda gösterilen rakamların ayete uygun olduğu görülmektedir. veya ayet tarafından teyit edilmektedir. Burada bulunan miras payları BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK miras bırakan erkeğin diğer mirasçıları; = Karısı 1/8 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + kardeşi 1/24 şeklindedir.Şimdi, yukarıda ERKEĞİN mirası (1/1) = Üç kızı 2/3 + Diğer mirasçılar 1/3Şeklindeki bilinmeyen mirasçının kim olduğunun tespitini yapabiliriz, Bilinmeyen Mirasçının kim olduğunu araştırdığımızda yukarıda açıklanan bilgiler ışığında;Miras bırakan erkeğin bilinmeyen mirasçıları: Babasının payı + Annesinin payı + Karısının payı + Kardeş Payı şeklinde olup bu payların oranı bilinmemektedir. Miras Bırakan ERKEĞİN mirasçıları = Üç Kızı 2/3 + Babasının payı (x) + Annesinin payı(y) + Karısının payı(z) + Kardeş Payı(q) şeklindedir.Miras Bırakan ERKEĞİN üç kızı 2/3'lük miras payını aldığında diğer mirasçılar 1/3'lük miras payını almaktadır. Miras bırakan erkeğin annesi, babası için 1/6, annesi için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde ayette bildirilmiş olan mirasçı payları BİR EVLAT OLMA ŞARTINA BAĞLI MİRASÇI PAYLARI OLUP yukarıda bir evlat durumunda kardeş için tespit edilen 1/24'lük mirasçı payı da bir evlat olma şartına bağlı olarak hesaplama yolu ile elde edilmiş bir paydır. Miras bırakan erkeğin üç kızı olduğunda miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlanmış mirasçı paylarını üç çocuk olma şartına bağlanmış mirasçı payları gibi kabul etmek ayet hükmüne bire bir uygunluk sağlamaktadır. Bu tespiti yaptıktan sonra ayette miras bırakan erkeğin ÜÇ KIZI OLMASI ŞARTINA BAĞLI olarak ; babasının, annesinin, karısının ve kardeşinin miras payları bildirilmemiş ise de bu mirasçıların mirastan alacağı toplam miras 1/3 olduğu hesaplama yöntemi ile tespit edilmiştir. Şimdi yapılması gereken, Üç çocuğu olup miras bırakan erkeğin annesinin, babasının, karısının ve kardeşlerinin toplam 1/3'lük miras içerisinde her bir mirasçının kendine ait miras paylarını tespit etmektir. Bu tespiti yapabilmek için; 1- ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK Miras Bırakan erkeğin babasının miras payının hesaplama işlemi ;BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan ERKEĞİN KALAN 1/2'lik mirasından Babası 1/6'lık miras payı alır ise; ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan ERKEĞİN KALAN 1/3'lük mirasından Babası (X)'lik miras payı alır ; Bu denklemde X*(1/2) = (1/6)*(1/3), şeklinde olur. X= 1/9 bu miras bırakanın babası 1/9 miras payı alır 2- ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK Miras Bırakan erkeğin annesini miras payının hesaplama işlemi ;BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan ERKEĞİN KALAN 1/2'lik mirasından Annesi 1/6'lık miras payı alır ise; ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan ERKEĞİN KALAN 1/3'lük mirasından Annesi (X)'lik miras payı alır ; Bu denklemde X*(1/2) = (1/6)*(1/3), şeklinde olur. X= 1/9 bu miras bırakanın annesi 1/9 miras payı alır 3- ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK Miras Bırakan erkeğin karısının miras payının hesaplanması işlemi ; BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan erkeğin 1/2'lik mirasından Karısı 1/8'lik miras payı alır ise;ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan erkeğin 1/3'lük mirasından Karısı (X) miras payı alır ;X*(1/2) = (1/8)*(1/3), şeklinde olur. X= 1/12ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan erkeğin KARISI 1/12'lik miras payını alır.4- ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK Miras Bırakan erkeğin kardeşinin miras payının hesaplanması işlemi ;BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan erkeğin 1/2'lik mirasından Kardeşi 1/24'lük miras payı alır ise; ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan erkeğin 1/3'lük mirasından Kardeşi (X) miras payı alır ;X*(1/2) = (1/24)*(1/3), şeklinde olur. X= 1/36ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI Miras bırakan erkeğin KARDEŞİ 1/36'lIk miras payı alır.Bu durumda üç çocuğu olan erkeğin mirası = Üç kızın Payı + Annesinin Payı + Babasının Payı + Karısının payı + Kardeş 1/1 = 2/3 + 1/9 + 1/9 + 1/12 + 1/36 1/1 = 36/36 1/1 = 1/1Ayet hükümlerine aykırılık var mı? Matematiksel hata var mı? Takdir inceleme yapanlarındır. BAŞKA BİR ÖRNEKBir çocuğu olma şartına bağlı olarak;Miras Bırakan Kadının Mirası (1/1) = Bir Kızı 1/2+ kocası 1/4 + annesi 1/6 + babası 1/6 = 26/24 şeklinde değil; ayetlerin hükümlerine bire bir uyan olarak Kadının Mirası (1/1) = Bir Kızı 1/2+ kocası 1/4 + annesi 1/9 + babası 1/9 + Kardeşi 1/36 = 36/36 şeklinde hem matematiğe hem de ayetlerdeki hükümlere bire bir uygun olduğu, aşağıda hesaplanarak gösterilmiştir. Matematiğine güvenenler kontrol edebilir. Bir kız çocuğu olup miras bırakan erkeğin hem ayetlere hem de matematiksel hesaplamalara tam uyan miras hesaplaması işlemleri; Bir çocuk olma şartına bağlı olarak miras bırakan ERKEĞİN annesinin, babasının miras payları 1/6, 1/6 şeklinde bildirilmiş ise de BİR ÇOCUK OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK AYETTE MİRAS BIRAKAN KADININ ANNESİNİN VE BABASININ MİRAS PAYLARI AYETTE BİLDİRİLMEMİŞTİR. Miras Bırakan Kadının = Kızı 1/2+ kocası 1/4 + Bilinmeyen miras veya mirasçıların payı 1/4 = 24/24Şeklindedir.Yukarıda bilinmeyen miras ve mirasçıları tespit etmek için ilk önce bir çocuğu olup miras bırakan erkeğin mirasçılarının kim olduğuna ve paylarının ne olduğuna bakmalıyız,Miras Bırakan Erkeğin mirasçıları = Bir Kızı 1/2 + karısı 1/4 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + Bilinmeyen Mirasçı 1/24Burada 1/24'lük Bilinmeyen Mirasçının kim olduğunu araştırdığımızda ayette;Çocuklar, anne, baba, kardeşler, eşler şeklinde toplam beş küme mirasçı bildirilmiştir. Yukarıdaki tabloda kardeş veya kardeşler hariç tüm mirasçılar bulunmaktadır. Biz buradan kalan mirasçının kardeş veya kardeşler olduğunu anlıyoruzBu durumda;Miras Bırakan Erkeğin = Kızı 1/2 + karısı 1/8 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + kardeş 1/24şeklindedir.Burada bulduğumuz paylar miras bırakan erkeğe aittir.miras bırakan kadının mirasçılarına baktığımız da ise (ezberden gitmeyelim);Miras Bırakan Kadının = Bir Kızı 1/2 (Ayet ile) + kocası 1/4(ayet ile) + Bilinmeyen miras veya mirasçıların payı 1/4 (ayette bildirilmemiş ama 40'ın üzerindeki tüm meallerde ayette bildirilmiş gibi çeviri yapılmıştır. Ayet hükümlerinde çarpıtma, yorum, veya tevil yaptığımı düşünebilirsiniz, veya nisa 11. 12. ve 176. ayetlerde çeviri problemi var derken ayette bazı kelimelerin anlamı üzerine tartışma konusu olduğunu ifade ettiğimi sana bilirsiniz, ben 11. 12. ve 176. ayetlerde bildirilen ve miras hesaplaması değiştirecek 9 adet zamirin yanlış tercüme edildiğini tespit ettim, 40'ın üzerinde mealde veledün kelimesi çocuk olarak çevrilmiş, yanlızca tefhimül kuran çevirisinde doğru şekilde bir çocuk denilmiş ama bahsedilen 9 adet zamir hatası olduğundan miras hesaplamasında esas alınabilecek bir çeviri değildir. veledün kelimesi meallerde yine de tekil anlamlı çocuk olarak çevrilmiş ise de; miras hesaplamalarında çocuklar olarak alınmaktadır. Bu neden önemlidir?Miras bırakan erkeğin bir çocuğu varsa annesine 1/6, babasına 1/6 karısına 1/8 miras payı verilir. Ama üç çocuk olduğunda; ayette bir çocuğu olma şartına bağlanmış mirasçı payları verilmez, Miras ayetlerinde miras bırakanın bir çocuğu yerine çocukları varsa denildiğinde ise; Miras bırakan erkeğin annesine 1/6, babasına 1/6 karısına 1/8 şeklinde miras payı verilir. aslında Üç çocuk olduğunda miras bırakan erkeğin annesine 1/6, babasına 1/6 karısına 1/8 şeklinde miras payı verilmemeliydi.Nisa suresi 11, 12,ve 176. ayetteki aitlik zamiri ile ilgili hatalı çeviriyi hadis alanında Doç.Dr. bir hocaya anlattığımda hoca da bana dil bilimcilerin bu konuyu araştırması gerektiğini söyledi, ben de hocaya lehu veledun (o erkeğin bir çocuğu) denildiğinde lehu (O erkeğin) daki hu (o erkek) zamirinin veya leha (o kadının ) denildiğinde leha (o kadının) daki ha (o kadın) zamiri için veya ümmihi (o erkeğin annesi) derken hi (o erkek) zamirinin kimi kast ettiğini anlamak için dil bilimcilerin nasıl çalışma yapması gerektiğini sordum, bunun ingiliz dili ve edebiyatını bitiren bir kişiye his father veya his mother denildiğinde buradaki his aitlik zamirinin erkeği mi? yoksa kadını mı kast ettiğini anlamak için dil bilimcilerin üzerinde çalışma mı yapması gerekir, diyebilir mi?, yada his zamirinin kadın mı erkek mi olduğunu öğrenmek için sözlüğe bakmalıyım diyebilir mi? sizin söylediğiniz anlamı tartışmalı bir kelime için olabilir, arapçada zamirler ile ilgili bir tartışma mı var ki bunu dil bilimcilere inceletmek istiyorsun, dediğimde sağ olsun hiç bir itirazı olmadı, ben bu zamana kardar 40'ın üzerinde Kuran çevirisi inceledim hiç birisinde o erkeğin annesi veya erkeğin babası şeklinde değil miras bırakanın anne ve babası denilmekte, ama bu da 1.400 yıla yakındır ayetin anlaşılamamasını izah etmez, ben bu konuda akademisyen bir çok kişi ile temasa geçtim, kimseye anlatamadığım gibi bir de adamları kızdırdım, sonra anladım ki karşımda miras ayetleri metni üzerinden hesaplama yapmamayı temel almış 1.400 yıllık bir ilim geleneği var. 1.400 yıla yakın neden anlamadıklarının başka bir çok kanıtı var, konuyu dağıtmayayım)Tekrar konuya dönelim, Bir kız çocuğu olan Miras Bırakan Kadının mirasçılarının, miras paylarını tespit etmek yerine ilk önce mirasçılarının kim olduğunu tespit edelim, İlk önce mirasçılarının = Bir Kızı 1/2 + kocası 1/4 + bilinmeyen mirasçı 1/4 şeklindedir.Neden miras bırakan kadının babasının payını (x) Annesinin Payını (y) + Kardeşinin payını (z) şeklinde gösterdik? Çünkü ayette miras bırakan erkeğin annesinin ve babasının mirasçı payları bildirilmiş ama MİRAS BIRAKAN KADININ ANNSESİNİN VE BABASININ MİRASÇI PAYLARI BİLDİRİLMEMİŞTİR. Bu tespiti yaptıktan sonra madem ayette miras bırakan kadının; babasının, annesinin ve kardeşinin miras payları bildirilmemiştir.O zaman Miras Bırakan Kadının = Kızı 1/2+ kocası 1/4 + Bilinmeyen miras veya mirasçıların payı 1/4 = 24/24şeklindeki denklemde bilinmeyen 1/4'lük mirasçı payları = Miras bırakan kadının mirasçıları olan (Babası (x) + Annesi (y) + Kardeşi (z) şeklinde mirasçılarına aittir.Bu durumda; Miras bırakan kadının mirasçıları olan (Babası (x) + Annesi (y) + Kardeşi (z) şeklinde mirasçı payları toplamı 1/4 olduğu bilinmekle beraber hangi mirasçının hangi payı alacağı bilinmemektedir.Bir çocuğu olup miras bırakan ERKEĞİN 3/8'lik mirasından annesinin 1/6, babasının1/6 ve kardeşinin 1/24'lük miras payı alırlar Bir çocuğu olup miras bırakan KADININ mirasından toplam 1/4'lük pay alan annesinin babasının ve kardeşinin her bir miras paylarını tespit etmek için;Bir çocuğu olup miras bırakan ERKEĞİN 3/8'lik mirasından annesinin 1/6, babasının1/6 ve kardeşinin 1/24'lük aldıkları pay oranları dikkate alınarak Bir çocuğu olup miras bırakan KADININ mirasından toplam 1/4'lük pay alan annesinin babasının ve kardeşinin her bir miras payları tespit edilirMiras Bırakan Kadının babasının miras payının hesaplama işlemi ;Miras bırakan ERKEĞİN 3/8'lik mirasından Babası 1/6'lık miras payı alır ise;Miras bırakan KADININ 1/4'lük mirasından Babası (X) miras payı alırX*(3/8) = (1/6)*(1/4) X= 1/9Miras Bırakan Kadının babasının miras payı 1/9,Miras Bırakan Kadının anasının miras payı 1/9,Miras Bırakan Kadının kardeşinin miras payının hesaplanması için;Miras bırakan ERKEĞİN 3/8'lik mirasından Kardeşi 1/24'lık miras payı alır ise;Miras bırakan KADININ 1/4'lük mirasından Kardeşi (z) miras payı alırz*(3/8) = (1/24)*(1/4), z= 1/36Miras Bırakan Kadının kardeşinin miras payı 1/36,Bu durumda Miras bırakan kadının mirasçıları = (Baba payı (1/9) + Anne Payı (1/9) + Kardeş Pay (1/36))şeklinde olurMiras Bırakan Kadının = Kızı 1/2 + kocası 1/4 + (Baba payı (1/9) + Anne Payı (1/9) + Kardeş Pay (1/36))Bu işlemde ayete aykırılık var mıdır? Matematiksel bir hata var mıdır?Takdir inceleme yapanlarındır. Herkese selamlar BİLAL AKSOY (mail adres: bilal-aksoy@mail.com)
 6. Bilal AKSOY

  Miras Ayetlerinin Çözümü

  MİRAS BIRAKAN ERKEK (A) TABLOSU MİRAS BIRAKAN KADIN (B) TABLOSU TABLO ( A – 1 ) TABLO ( B--1 ) Çocuk Ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Erkek Çocuk Ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Kadın Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Babası 5/12 180.000 Kadının Babası 5/18 120.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/3 144.000 Kadının Annesi 2/9 96.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı ¼ 108.000 Kadının Kocası ½ 216.000 % 100,00 Artış TABLO ( A- 2 ) TABLO B-2 Çocuk Olmadan Miras Bırakan Erkek Çocuk Olmadan Miras Bırakan Kadın Mirasçıları Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Babası 5/12 180.000 Kadının Babası 5/18 120.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/6 72.000 Kadının Annesi 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/4 108.000 Kadının Kocası ½ 216.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/6 72.000 Kadının Kardeş 1/9 48.000 % 33,33 Azalma TABLO (A – 3) TABLO (B-3) Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Mirasçıları Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Bir Kızı 1/2 216.000 Kadının Bir Kızı ½ 216.000 % 0,00 Artış/Aza. Erkeğin Babası 1/6 72.000 Kadının Babası 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/6 72.000 Kadının Annesi 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/8 54.000 Kadının Kocası ¼ 108.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/24 18.000 Kadının Kardeş 1/36 12.000 % 33,33 Azalma TABLO ( A-4 ) TABLO ( B-4 ) Üç Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Üçkız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Üç Kızı 2/3 288.000 Kadının Üç Kızı 2/3 288.000 % 0,00 Artış/Az. Erkeğin Babası 1/9 48.000 Kadının Babası 2/27 32.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/9 48.000 Kadının Annesi 2/27 32.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/12 36.000 Kadının Kocası 1/6 72.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/36 12.000 Kadının Kardeş 1/54 8.000 % 33,33 Azalma TABLO (A-5) TABLO ( B-5 ) İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin iki Kızı 7/12 252.000 Kadın İki Kızı 7/12 252.000 % 0,00 Artış/Az. Erkeğin Babası 5/36 60.000 Kadın Babası 5/54 40.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 5/36 60.000 Kadın Annesi 5/54 40.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 5/48 45.000 Kadın Kocası 5/24 90.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 5/144 15.000 Kadın Kardeşi 5/216 10.000 % 33,33 Azalma Not; Kırmızı alandaki oranlar ayette bildirilmiş, sarı alandaki oranlar ayette bildirilmemiş olup aşağıda gösterildiği şekilde ayette verilen oranlar esas alınmak suretiyle hesap edilerek tespit edilmiştir. NİSA SURESİ 11. AYET يُوصِيكُمُ (1) اللّهُ (2) فِي أَوْلاَدِكُمْ (3) لِلذَّكَرِ(4) مِثْلُ (5) حَظِّ (6) الأُنثَيَيْنِ (7) فَإِن (8) كُنَّ (9)نِسَاء (10) فَوْقَ (11) اثْنَتَيْنِ (12) فَلَهُنَّ (13) ثُلُثَا (14) مَا تَرَكَ (15) وَإِن كَانَتْ (16) وَاحِدَةً (17)فَلَهَا (18) النِّصْفُ (19) وَلأَبَوَيْهِ -(20-21) لِكُلِّ وَاحِدٍ (22) مِّنْهُمَا (23) السُّدُسُ (24) مِمَّا (25)تَرَكَ (26) إِن كَانَ (27) لَهُ (28) وَلَدٌ (29) فَإِن (30) لَّمْ يَكُن (31) لَّهُ (32) وَلَدٌ (33) وَوَرِثَهُ (34)أَبَوَاهُ (35) فَلأُمِّهِ (36) الثُّلُثُ (37) فَإِن كَانَ (38-39) لَهُ 40 إِخْوَةٌ 41 فَلأُمِّهِ 42 السُّدُسُ 43 مِن بَعْدِ 44وَصِيَّةٍ 45 يُوصِي 46 بِهَا 47 أَوْ 48 دَيْنٍ 49 آبَآؤُكُمْ 50 وَأَبناؤُكُمْ 51 لاَ تَدْرُونَ 52 أَيُّهُمْ 53 أَقْرَبُ54 لَكُمْ 55 نَفْعاً 56 فَرِيضَةً 57 مِّنَ اللّهِ 58 إِنَّ اللّهَ 59 كَانَ 60 عَلِيما 61 حَكِيمًا 62 ﴿١١﴾ NİSA SURESİ 11. AYET Birebir Çeviri:Size, vasiyet eder (1), Allah (2), evlatlarınız hakkında (3),, erkek için (4) eşiti (5), pay(6), iki kadın(7), şayet (8) oldular ise (9) kadın (10) fazla (11) iki kadın (12), o zaman o kadınlar için (13) üçte bir (14) bırakılan bir şey (15). Ve Eğer olursa kadın (16) bir tek (17) o zaman o kadın için (18) yarısı, (19). Ve O ERKEĞIN anne ve babasına (20-21) her birisi için (22) o ikisinden (23) altıda bir (24) bir şeyden (25) bırakılan (26) eğer olur ise (27) O ERKEĞIN (28) BIR ÇOCUK(29), Şayet (30) olmaz (31) ERKEĞIN (32) BIR ÇOCUĞU (33) ve O ERKEĞIN varisi (34) O ERKEĞIN anne ve babası(35) O ERKEĞIN annesi için (36) üçte bir (37), şayet (38) oldu (39), O ERKEĞIN (40), kardeşleri (41) O ERKEĞINannesi için (42) altıda bir (43) den sonra (44) vasiyet (45) etmesi (46) onun ile (47) veya (48) borç (49) babalarınız(50), ve erkek evlatlarınız (51), anlayamazsınız (52) onlardan hangisi (53) akraba (54) sizler için (55) faydalı (56),farzlar (57) Allah’dan (58) muhakkak Allah (59) alim (60,61) hakimdir. (62) Nisa 11. Ayet’in Birebir Kelimelerin Çevirilerine Bağlı Tercümesi: Allah, size, çocuklarınız hakkında vasiyet eder, erkek için eşit iki kadın payı, şayet ikiden fazla kadın oldular ise, bırakılan şeyin üçte ikisi o kadınlarındır. Eğer kadın bir olursa o zaman o kadın kadın için yarısıdır. O ERKEĞIN BIR ÇOCUĞU varsa, O ERKEĞIN anne ve babası için her birine bırakılan şeyden altıda bir hisse vardır. Eğer O ERKEĞIN BIR ÇOCUĞU yoksa ve O ERKEĞIN varisi, O ERKEĞIN anne ve babası, O ERRKEĞIN annesi için üçte birdir. Eğer O ERKEĞIN kardeşleri varsa, O ERKEĞIN annesi için altıda birdir; Onun ile vasiyetin yerine getirilmesi veya borcun sonrasında, onlardan hangi akrabalar, sizler için Allah tarafından faydalı farzlar kıldığını, oğullarınız ve babalarınız anlayamaz, Şüphesiz Allah bilendir, hüküm sahibidir. NİSA 12. AYET وَلَكُمْ (1) نِصْفُ (2) مَا تَرَكَ (3) أَزْوَاجُكُمْ (4) إِن (5) لَّمْ يَكُن (6) لَّهُنَّ (7) وَلَدٌ (8) فَإِن كَانَ (10) (9) لَهُنَّ (11) وَلَدٌ (12) فَلَكُمُ (13) الرُّبُعُ (14) مِمَّا (15) تَرَكْنَ (16) مِن بَعْدِ (17)وَصِيَّةٍ (18) يُوصِينَ (19) بِهَا (20) أَوْ (21) دَيْنٍ (22) وَلَهُنَّ (23) الرُّبُعُ (24) مِمَّا (25) تَرَكْتُمْ(26) إِن (27) لَّمْ يَكُن (28) لَّكُمْ (29) وَلَدٌ (30) فَإِن كَانَ (32) (31) لَكُمْ (33) وَلَدٌ (34) فَلَهُنَّ (35)الثُّمُنُ (36) مِمَّا (37) تَرَكْتُم (38) مِّن بَعْدِ (39) وَصِيَّةٍ (40) تُوصُونَ (41) بِهَا (42) أَوْ(43) دَيْنٍ(44) وَإِن كَانَ (45) رَجُلٌ (46) يُورَثُ (47) كَلاَلَةً (48) أَو(49) امْرَأَةٌ (50) وَلَهُ (51) أَخٌ (52)أَوْ(53) أُخْتٌ (54) فَلِكُلِّ وَاحِدٍ (56) (55) مِّنْهُمَا (57) السُّدُسُ (58) فَإِن كَانُوَاْ (60) (59) أَكْثَرَ(61)مِن ذَلِكَ (62) فَهُمْ (63) شُرَكَاء (64) فِي الثُّلُثِ (65) مِن بَعْدِ (66) وَصِيَّةٍ (67) يُوصَى (68)بِهَآ (69) أَوْ(70) دَيْنٍ (71) غَيْرَ (72) مُضَآرٍّ(73) وَصِيَّةً (74) مِّنَ اللّهِ (75) وَاللّهُ (76) عَلِيمٌ (77)حَلِيمٌ (78) ﴿١٢﴾ NİSA SURESİ 12. AYET Birebir Çeviri: Ve sizin için (1) yarısı (2) bırakılan şey (3) sizin karılarınız (4) eğer (5) yoksa (6) o kadınların (7) BIR ÇOCUĞU (8)şayet oldu ise (9) (10) o kadınların (11) BIR ÇOCUĞU (12) siz erkekler için (13) dörtte bir (14) şeyden (15) kadının bıraktığı (16) dan sonra (17) vasiyyet (18) kadının ettiği (19) onun ile (20) veya (21) borç (22) ve kadınlar için(23) dörtte bir (24) bir şeyden (25) sizlerin bıraktığı (26) eğer (27) yoksa (28) sizlerin (29) BIR ÇOCUĞU (30),şayet oldu (31) (32) sizlerin (33) BIR ÇOCUK (34) o kadınlar için (35) sekizde bir (36) şeyden (37) sizlerin bıraktığı(38) sonrasından (39) vasiyyet (40) ettikleriniz (41) onun ile (42) veya (43) borç (44) ve eğer oldu (45) bir adam(46) miras bırakır (47) kelaleten (48) veya (49) bir kadın, (50) Ve O ERKEĞIN (51) bir erkek kardeşi (52) veya(53) bir kız kardeşi (54) o zaman herbirisi için (55) (56) o ikisinden (57) altıda bir (58), şayet olmaları (59) (60)çok (61) bundan (62) o zaman onlar (63) ortaklar (64) üçte birine (65) den sonra (66) vasiyet (67) edilen (68)onunla (69) veya (70) borç (71), olmaksızın (72) bir zarar verici (73) vasiyyet (74) Allah’tan (75) ve Allah (76)Alim (77) hakim (78) Nisa 12. Ayet’in Birebir Kelimelerin Çevirilerine Bağlı Tercümesi: Kadının vasiyet ettiği veya borçtan sonra; Karılarınızın bıraktığı şeylerin yarısı sizin eğer yoksa o kadınların BIR ÇOCUĞU, şayet o kadınların BIR ÇOCUĞU oldu ise sizler için dörtte bir, vasiyet edilen veya borçdan sonra, eğer sizlerin BIR ÇOCUĞU yoksa kadınlar için sizlerin bıraktığı şeyden dörtte bir, şayet oldu sizlerin BIR ÇOCUK o kadınlar için sizlerin bıraktığı şeyden sekizde bir ve eğer bir adam veya kadın miras bırakır kelaleten, ve O ERKEĞIN bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi olduğu zaman, vasiyet edilen veya borçdan sonra o ikisinden herbirisi için altıda bir, eğer bundan çok olduklarında o zaman onlar üçte birine ortaktır. Allah tarafından zarar verici olmayan vasiyyettir. Allah Alim ve hakimdir. Türkçe’de “MİRAS BIRAKANIN ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” şeklinde bir ifade kullandığımızda; bu cümleden hem “MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” anlaşılmakta hem de; ““MİRAS BIRAKAN KADININ ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” şeklinde anlaşılmaktadır. Halbuki Arapçada aynı cümle kelimelerin sonunda tekil zamir varsa bu durumda hem miras bırakan erkeğin hem de miras bırakan kadının anne ve babası aynı anda ifade edilmesi imkansız hale gelmektedir. Kullanılan zamire bağlı olarak ya miras bırakan erkeğin annesi ve babası ifade edilir ya da miras bırakan kadının annesi ve babası ifade edilir, türkçede onun bir çocuğu dediğimizde; çocuğun kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu bilinmez, Arapçada lehü veledün denildiğinde erkeğin bir çocuğu ifade edilmiş olur, leha veledün denildiğinde ise kadının bir çocuğu ifade edilmiş olur, Türkçede onun bir çocuğu denildiğinde hem “leha veledün” hem de lehü veledünu aynı anda ifade edilmiş olur. Sonuç olarak Nisa Suresi 11. 12 ve 176. Ayetleri çeviri yapmak için incelediğimde mevcut olan 40’ın üzerindeki Kuran çevirisinin hiç birisinde üç ayetteki toplam onbeş (15) kadın veya erkeği ifade eden zamirlerin dikkate alınmadan Kuran çevirisi yaptıklarını tespit ettim . Ayrıca Nisa 11. ve 12. ayetlerde; bir çocuk şeklinde geçmiş olan yedi adet veledün kelimesinin söz konusu kuran çevirilerinde "çocuk" olarak çevirildiği; ancak bu çevirilerde çocuk kelimesi tekil olarak kullanılmış ise de; kelime bir çocuk değil genel anlamda çocuklar anlamını çağrıştırmakta; nitekim miras hesaplamaları da ayette bildirilen bir çocuk olma şartına bağlı miras payları olarak değil ayetteki anlamına aykırı olarak çocuklar olma şartına bağlı miras payları olarak yapılmaktadır. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladi” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında yorumlayarak veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir erkek kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimeler yerine hem tekil hem de çoğul anlamı da verebilecek olan genel anlamlı ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte de yine tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için zevcü kelimesinin ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) şeklindeki çoğul kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette karılarınız anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin çoğul anlamı bulunmamakta, bu nedenle; ayette tekil olarak bildirilen her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki “veledün” kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “ iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki “veledün” kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir. İncelediğimiz kırkın üzerindeki Kuran çevirilerinde Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde bildirilen Veledün kelimesi yalnızca Tefhimu'l Kur'an’ın tercümesinde bir evlat olarak geçmekte ise de bu çeviride de diğer çeviriler de olduğu gibi Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde bildirilen kadın-erkek zamirleri dikkate alınmadan yapılmış bir Kuran çevirisi olduğu, ayette bildirilen kadın-erkek zamirleri dikkate alınmadığında matematiksel bir hesaplama yapmak mümkün olmadığından Tefhimu'l Kur'an çevirisi diğer Kuran çevirileri gibi kadın-erkek zamirleri yönünden hatalı olduğundan miras hesaplamalarında esas alınmamıştır. Buraya kadar miras ayetlerindeki hesaplama sorunundaki Kuran’ın türkçe çeviriler ile ilgili sorunlu kısmı anlatılmış ve mevcut Kuran çevirilerinin Kuran’ın arapça metnindeki kişi zamirlerine bağlı kalınmadan ve kelimelerin tekil - çoğul anlamına dikkat edilmeden yapıldığı açıklanmıştır. Miras ayetlerinde bildirilen miras payları ile ilgili bir matematiksel hesaplama yapılmak isteniyorsa ayetlerin arapça metninde bildirilen ifadelere bire bir uygun bir türkçe çeviri yapılmasının bir zorunluluk olduğu açıkça görülmektedir. AYETTE BİLDİRİLEN VE BİLDİRİLMEYEN MİRAS PAYLARININ TESPİT İŞLEMLERİ MİRAS BIRAKAN ERKEK TABLOSU (A) MİRAS BIRAKAN KADINNIN MİRASÇI TABLOLARI (B) Tablo 1 - A Çocuk ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Erkek Tablo 1-B Çocuk e Kardeş Yok, Miras Bırakan Kadın Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir. Erkeğin Annesi 1/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir. Erkeğin Karısı 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/2 12. Ayette Bildirilmiştir. Tablo 2-A Çocuk Olmadan Miras Bırakan Erkek Tablo 2-B Çocuk Olmadan Miras Bırakan Kadının Mirasçıları Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/2 12. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Kardeşi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kardeş Z Ayette Bildirilmemiştir Tablo 3-A Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 3-B Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadının Mirasçıları Erkeğin Bir Kızı 1/2 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Bir Kızı 1/2 11. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Babası 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Baba X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Anne Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı 1/8 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Kardeşi X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Karde Z Ayette Bildirilmemiştir Tablo 4-A Üç Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 4-B Üç Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Erkeğin Üç Kızı 2/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Üç Kızı 2/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı Z Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kocası Z Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Kardeşi Q Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kardeşi Q Ayette Bildirilmemiştir Tablo 5-A İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 5-B İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Erkeğin iki Kızı X Ayette Bildirilmemiştir Kadının İki Kızı X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Babası Y Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi Z Ayette Bildirilmemiştir Kadının Annesi Z Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı Q Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kocası Q Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Kardeş W Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kardeşi W Ayette Bildirilmemiştir Yukarıdaki her tabloda miras payı ayette bildirilen mirasçıların karşısına miras payları yazılmış, ancak miras payları bilinmeyen mirasçıların karşısına miras paylarının bilinmediğini gösteren X, Y, Z, Q ve W harfleri yazılmıştır. Yukarıda çevirisi tarafımızdan yapılmış olan Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerine göre miras hesaplamasına geçmeden önce her iki ayette bildirilen mirasçıların kimlerden ibaret olduğu ve ayette bildirilen mirasçı paylarının neler olduğu tespit edilecek, ayette mirasçı olarak bildirilmiş ancak mirasçı paylarının kimler olduğu tespit edilecek, ayrıca ayette mirasçı oldukları zikredilmemekle beraber mirasçı olmaları muhakeme sonucu tespit edilenlerin kim olduğu örneğin iki kız kardeş ayette bildirilmemiş olmakla beraber mirastan pay almaları gerektiği mantıksal çıkarım ile tespit edilmekte böylelikle ayette bildirilmemiş olmakla beraber miras bırakanın mirasçısı oldukları bilinmektedir, aynı şekilde çocuğu olmadan miras bırakan erkeğin annesinin miras payı bildirilmekle beraber miras bırakan erkeğin babasının mirasçılığı ve payı hakkında ayette bildirilmemiştir. Bu şekilde hem mirascılıkları hem de miras payları Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde açıkça bildirilmemiş olmasına rağmen mirasçı oldukları mantıksal çıkarım ile tespit edilen ancak mirasçı paylarının ne olduğu bildirilmeyen kişilerin kimler olduğu aşağıda tespit edilmiştir. Yukarıdaki 10 tablo üzerinde Nisa suresi 11. ve 12. ayet metinlerinde Kelale (ikinci bölümde inceleceği için) hariç bildirilen ve bildirilmeyen tüm mirasçıların kimler olduğu gösterilmiş ve tabloda gösterilen toplam mirasçıların 44 olduğu, 44 mirasçıdan 15 mirasçı ayette bildirildiği için tablolara yerleştirilmiş 10 tablodaki 44 mirasçıdan 29'unun ise miras payları Nisa 11. ve 12. ayetlerde bildirilmediği için yukarıdaki tablolarda gösterilememiştir. Tarafımızdan ayetlerin bire bir tercümesine göre Nisa suresi 11. ve 12 ayetlerde bildirilmemiş olan 29 mirasçının miras payları 11. ve 12. ayette bildirilen mirasçı payları esas alınarak tarafımdan yapılan matematiksel işlemler sonucu tespit edilmiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bildirilen 15 mirasçı payları ile bu paylar esas alınarak hesaplama yöntemi ile tespit edilen 29. mirasçı payları olmak üzere toplam 44 mirasçı payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiş ve mirasçı payları bilinmeyen her mirasçının miras payının nasıl tespit edildiği tabloların açıklaması 10 tablodan sonra her tablonun açıklaması yapılan bölümünde ayrı ayrı gösterilmiştir. Miras Hesaplaması İşlemleri; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkek veya kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler bu beş sınıfa ait mirasçı paylarını düzenlemiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayette 5 (beş) sınıf mirasçıdan miras payı bildirilmiş olanlardan miras payı bildirilmemiş olanları hesaplama yöntemi ile tespit etmek mümkün ise o zaman tespit edilmesi mümkün olan miras paylarının ayrıca ayette bildirilmediği görülmektedir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bildirilen mirasçı payları esas alınarak; ayette miras payı bildirilmemiş olan hem mirasçı hem de miras paylarını tespit etmek suretiyle tüm miras payları tablolara yerleştirilmiş bu yerleştirme sonucunda 10 (on) ayrı tabloda miras paylarının dağıtılmasını sağlayan tüm seçenekler gösterilmiştir. Her tabloda yapılan tespitlerin gerekçesi ayrı ayrı olarak aşağıda açıklanmıştır. TABLO A-1’İN AÇIKLAMASI; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkeğin çocuğu bulunmadığı durumda miras bırakan erkeğin mirasçılarından karısının miras payı 1/4 ve annesinin miras payı 1/3 olarak bildirilmiştir. Çocuğu olmayıp miras bırakan erkeğin mirasçı tablosu TABLO A-1 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VAR. MİRAS = BİLİNMEYEN MİRASÇI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 5/12 1/3 ¼ YOK 24/24 10/24 8/24 6/24 YOK Yukarıdaki tabloda ayette bildirilen mirasçı paylarının 7/12’lik miras payı bulunmaktadır. Bu durumda miras bırakan erkeğin babasının payı ayette bildirilmemiş ise de; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda çocuk olmadığını miras bırakan erkeğin annesinin payının 1/3 ve karısının payının 1/4 olduğunu ayet metninden anlıyoruz, yine miras bırakan erkeğin annesinin payının 1/3 olması miras bırakan erkeğin kardeşinin olmadığını da göstermektedir. Bu durumda geriye yalnız mirasçı olarak miras bırakan erkeğin babası kalmakta, bu nedenle yukarıda bilinmeyen mirasçı şeklinde gösterilen kişinin miras bırakan erkeğin babası olduğu anlaşılmaktadır. Bilinmeyen mirasçı miras bırakan erkeğin babası olduğuna göre bilinmeyen kişiye ait olan 5/12’lik pay miras payının da miras bırakan erkeğin babasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda TABLO-1; TABLO A-1 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VAR. MİRAS = BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 5/12 1/3 ¼ YOK 24/24 10/24 8/24 6/24 YOK Şeklinde olur. TABLO A-2’NİN AÇIKLAMASI; TABLO- A-2 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR MİRAS = KARISI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ¼ 5/12 1/6 1/6 24/24 6/24 10/24 4/24 4/24 Şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Nisa suresi 11. ayette annesinin miras payı 1/3 olduğu belirtilmekte kardeşler olduğunda ise annenin payı 1/6 olmakta bu durumda kardeşlerin payının 1/6 olduğu açıklanmaktadır. Burada kardeşler çoğul olarak kullanılmış olup bir kardeş olduğunda miras payının ne olacağı şeklinde bir soru gelebilir. Nisa suresi 11. ayette; " Size, vasiyet eder (1), Allah (2), evlatlarınız hakkında (3),, erkek için (4) eşiti (5), pay(6), iki kadın(7), şayet (8) oldular ise (9) kadın (10) fazla (11) iki kadın (12), o zaman o kadınlar için (13) üçte bir (14) bırakılan bir şey (15). Ve Eğer olursa kadın (16) bir tek (17) o zaman o kadın için (18) yarısı,.." denilerek "evlatlarız hakkında" dendikten sonra hem bir kadın hem de ikiden fazla kadın denilerek evlatlar kelimesinin genel anlamda kullanıldığı, dolayısıyla burada da kardeşler kelimesi genel anlamda kullanıldığı için hem kardeşleri hem de bir kardeşi ifade ettiği anlaşılmaktadır. Kardeşlerin miras payını belirlemek için ayette Annenin miras payı düşürülmüştür. Eğer ayette bildirilen mirasçı paylarının toplamı 1/1 olması bir zorunluluk değil ise veya mirasçı payları toplamı 27/24 şeklinde oluşması normal ise neden miras bırakan erkeğin kardeşi olduğunda annesinin miras payı 1/3'den 1/6'ya düşürülsün, buradan da ayetlerde bildirilen miras paylarının toplamının 1/1 olmasının bir zorunluluk olduğu ayrıca anlaşılmaktadır. Sonuç olarak TABLO A-2 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR MİRAS = KARISI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ¼ 5/12 1/6 1/6 24/24 6/24 10/24 4/24 4/24 Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu yok ve kadeşleri var ise annesinin 1/3 olan payının 1/6 pay olacağı belirtilmiştir. Bu durumda Kardeşlerin miras payı 1/6 olduğu anlaşılmaktadır. Şeklinde olduğu tespit edilmiştir. TABLO A-3’ÜN AÇIKLAMASI; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkeğin mirasçı payları mirasçıları arasında ayette bildirildiği şekilde bir kız, babası, annesi ve karısı arasında dağıtıldığında geriye 1/24’lük bir miras payı kalmaktadır. Bu durumda mirasçı tablosu; TABLO A-3 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ, BABASI VE BİR (1) KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ BABASI ANNESI KARISI BİLİNMEYEN MİRASÇI 1/1 = ½ 1/6 1/6 1/8 1/24 24/24 12/24 4/24 4/24 3/24 1/24 Şeklinde olmakta miras bırakan erkeğin mirasçı payları mirasçıları arasında ayette bildirildiği şekilde dağıtıldığında geriye 1/24’lük bir miras payı kalmaktadır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin çocuğu, babası, annesi ve karısı ayette bildirilen payları almış ve geriye 1/24'lük bilinmeyen mirasçı payı kalmıştır. Ayette bildirilen beş mirasçıdan 4'ü ayette bildirilen miras payını almış bunlardan yalnızca kardeş veya kardeşler miras payını alamamışlardır. Dolayısıyla Ayette belirtilen mirasçı payları hesaplandığında geriye kalan 1/24’lük payın miras bırakanın kardeşi veya kardeşleri olduğu anlaşılmaktadır. Kardeşlerin olduğunu tespit ettiğimiz 1/24’lük pay ile ilgili ayette bir evlat olma şartı bildirilmemiş ise de ayette miras bırakan erkeğin tüm mirasçıları bir kız evlat ile bir evlat olması şartına bağlı annesinin 1/6, babasının 1/6 ve karısının 1/8 şeklinde miras paylarından oluştuğu için bilinmeyen mirasçının 1/24’lük miras payının bir evlat olması şartına bağlı bir mirasçı payı olduğu matematiksel işlem gereğidir. Bu durumda miras bırakan erkeğin bir evlat ve bir evlat şartına bağlı mirasçı tablosu; TABLO A-3 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ, BABASI VE BİR (1) KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = ½ 1/6 1/6 1/8 1/24 24/24 12/24 4/24 4/24 3/24 1/24 Şeklinde olmaktadır. TABLO A-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO A-4 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN 3 KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = ÜÇ KIZ BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 Nisa Suresi 11. Ayette bildirilen orana göre miras bırakan kişinin 3 veya daha fazla (ayette kız ikiden fazla denilmiştir.) çocuğu olduğunda bırakılan mirasın 2/3’ünü miras bırakanın 3 kızı veya daha fazla kızı alır. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük miras payı kalır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin 3 kız evladı çocuğu mirasın 2/3'ünü aldığı için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Nisa suresi 11. Ve 12. Ayetlerde miras bırakan erkeğin anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde mirasçı payları belirlenmiş ise de belirlenen bu payların Nisa Suresi 11 inci ve 12 nci ayetlerde “veledün” kelimesi ile miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmüne uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladü” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında tevil ederek veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halbuki tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimelere çoğul anlamı da verebilecek olan ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi kullanılmış olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette karılarınız anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin ise çoğul anlamı bulunmadığı gibi genel anlamı da bulunmamakta bu nedenle ayette tekil olarak bildirilen her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki “veledün” kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “ iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki “veledün” kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Miras bırakan erkeğin üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Bu nedenle 1/3’lük miras payının tamamının miras bırakan erkeğin annesi, babası, karısı ve kardeşine ait olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen bu mirasçıların 1/3’lük miras payı üzerinden alacakları miras payını belirlemek için bu mirasçıların “bir çocuk olma şartına bağlanmış olan mirasçı payları” kullanılarak; “üç çocuk olması şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde hesaplanarak tespit edilmiştir. Mirasçılar Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde Bir Çocuk Olma Şartına Bağlanmış Olan Diğer Mirasçıların Payları Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Bir Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarından Üç Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan erkeğin Üç Kızının 2/3’lük Payından Arta Kalan 1/3’lük Miras Payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/3) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/3) 1/9 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(1/3) 1/12 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/36 Toplam 12/24 12/24 11 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Miras bırakan erkeğin “üç kızı olması şartına bağlı” olarak bıraktığı 1/3’lük miras payı içerisinde babasının miras payı 1/9, annesinin miras payı 1/9, karısının miras payı 1/12 ve kardeşin miras payı 1/36 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu tespit kapsamında miras bırakan erkeğin üç kızı olması şartına bağlı olarak mirasçıları ve mirasçıların pay oranları; MIRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 24/24 16/24 (2,67)/24 (2,67)/24 2/24 0,66/24 Bu sonuç yukarıda gösterilen Tablo 4'e kayıt edilmiştir. TABLO A-5’iN AÇIKLAMASI; TABLO A-5 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN İKİ KIZ ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI, KARISI VE BİR KARDEŞİ VAR Miras = 2 Kız Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen 1/1 = 7/12 Mirasçı Mirasçı Mirasçı Mirasçı Nisa Suresinde miras bırakan erkeğin iki kız evladı olması halinde iki kız evlat için bir miras payı bildirilmediği ancak Nisa Suresi 11. Ayette bir kız evladın miras payı 1/2 ve üç kız evladın miras payı 2/3 olarak verilmiş olup, verilen bu paylardan İki kızın miras payı = (bir kızın miras payı 1/2 + üç kızın miras payı 2/3)/2 şeklinde yapılan hesaplama sonucunda iki kızın payı 7/12 olduğu görülmektedir. Bu nedenle miras bırakanın iki kızı olması halinde iki kıza ait miras payları 7/12 olarak alınmıştır. Miras bırakanın iki kızı olması halinde iki kıza mirasın 7/12’si pay olarak verildikten sonra geriye 5/12’lik bir pay kalmaktadır. Geriye kalan bu pay ile ilgili de miras bırakan erkeğin mirasçılarının kimler olduğu ve paylarının ne olduğu bildirilmemiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşleri Olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin iki kız evladı olduğunda mirasın 7/12'sinin iki kıza ait olduğu tespit edildiği için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. İki kızın miras payından geriye kalan 5/12’lik miras payı miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşine ait olduğu anlaşılmıştır. Bilindiği üzere Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Bilindiği üzere; Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde belirlenmiş olan miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 ve karısı için 1/8 pay oranları miras bırakanın bir çocuğu olma şartına bağlanmış pay oranlarıdır. Miras bırakanın bir çocuğu olması şartına bağlanmış miras oranlarından miras bırakanın kardeşinin miras payı 1/24 olarak tespit edilmiş, dolayısıyla tespit edilen 1/24’lük kardeşe ait miras payı da bir evlat olma şartına bağlı olarak ortaya çıkmış bir oran olduğu için bu oran miras bırakanın iki kız olduğunda miras bırakanın annesi, babası, karısı şeklindeki mirasçıların miras payları belirlenir iken miras bırakanın kardeşinin miras payının belirlenmesinde kardeşe ait 1/24’lük miras pay oranı ölçek oranı olarak kullanılacaktır. Miras bırakanın iki kız çocuğu olduğunda iki kız mirasın 7/12’sini almakta geriye 5/12 pay kalmaktadır. Tespit edilen 5/12’lik bu paydan miras bırakanın annesine, babasına, karısına ve kardeşine verilecek pay oranlarını belirlememiz gerekmektedir. Bilindiği üzere ayette bir çocuk olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesine 1/6, babasına 1/6 ve karısına 1/8 pay verildiği, hesap olarak da kardeşe 1/24’lük pay verildiği hesap üzerinde tespit edilmiş, bir çocuk olma şartına bağlanmış olan bu paylardan iki çocuk olması durumunda miras bırakanın annesinin, babasının, karısının ve kardeşinin miras pay oranlarını tespit etmek mümkün olup söz konusu tespit işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olduğunda Diğer Mirasçıların payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olduğunda 24 Payda eşitliğinde Diğer Mirasçı payları Diğer Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olması Şartına bağlı mirasçı paylarından İki kız olma şartına bağlı Diğer Mirasçı Paylarının Hesaplaması Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olması Şartına bağlı mirasçı paylarından İki kız olma şartına bağlı Diğer Mirasçı Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(5/12) 5/36 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(5/12) 5/36 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(5/12) 5/48 Kardeşi 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(5/12) 5/144 Toplam 12/24 12/24 12 (E) (E/E)*(5/12) 5/12 Sonuç Tablosu; TABLO A-5 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN İKİ KIZ ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI, KARISI VE BİR KARDEŞİ VAR MIRAS = 2 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 7/12 5/36 5/36 5/48 5/144 144/144 = 84/144 20/144 20/144 15/144 5/144 24/24 14/24 (3,33)/24 (3,33)/24 (2,5)/24 (0,84)/24 Bu sonuç yukarıda gösterilen Tablo 5'e kayıt edilmiştir. TABLO B-1’İN AÇIKLAMASI; TABLO-B-1 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MİRAS = KOCASI bİLİNMEYEN MİRSÇI VEYA MİRASÇILAR 1/1 = ½ 1/2 18/18 = 9/18 9/18 24/24 12/24 12/24 Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları bildirilmiş ise de “miras bırakan kadının hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları ” bildirilmemiştir. Ancak Nisa Suresi 12. Ayette “miras bırakan kadının” kocasının payı 1/2 olarak bildirildiğinden miras bırakan kadının kardeşi olmadığında annesinin ve babasının miras payının toplam 1/2 olduğu anlaşılmaktadır. Kocası olup Miras bırakan kadının anne ve babasının miras payı içerisindeki miras paylarının hesaplanması işlemi; Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları bildirilmiş ise de “miras bırakan kadının hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları ” bildirilmemiştir. Ancak Nisa Suresi 12. Ayette “miras bırakan kadının” kocasının payı 1/2 olarak bildirildiğinden miras bırakan kadının kardeşi olmadığında annesinin ve babasının miras payının toplam 1/2 olduğu anlaşılmaktadır. Kocası olup Miras bırakan kadının anne ve babasının miras payı içerisindeki miras paylarının hesaplanması işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Hiç Çocuğu Olmadığında Mirasçılarının Payları 24 Payda eşitliğinde Mirasçı payları Mevcut mirasçıların kendi aralarındaki payları Miras bırakan kadının kalan 1/2’lik Mirası İçindeki Anne ve Babasına ait Miras Payların Hesaplaması Miras bırakan kadının 1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Paylar Babası 5/12 10/24 10 (A) (A/E)*(1/2) 5/18 Annesi 1/3 8/24 8 (B) (B/E)*(1/2) 2/9 Toplam 3/4 18/24 18 (E) (E/E)*(1/2) 1/2 TABLO-B-1 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI Kardeş 1/1 = ½ 5/18 2/9 Yok 18/18 = 9/18 5/18 4/18 Yok TABLO B-2’NİN AÇIKLAMASI; TABLO B-2 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU YOK, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE 1 KARDEŞİ VAR MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ 5/18 1/9 1/9 18/18 = 9/18 5/18 2/18 2/18 24/24 12/24 6,67/24 2,665/24 2,665/24 “Miras bırakan kadının” kocasının alacağı miras payı nisa sursi 12. Ayette bildirilmiş “Miras bırakan kadının” annesinin, babasının ve kardeşinin mirasdan alacakları paylar ayette bildirilmemiş ise de bu payların “miras bırakan erkeğin” mirasçı payları esas alınarak tespit edilmiştir. Kocası olup “miras bırakan kadının” annesinin, babasının ve kardeşinin miras payı içerisindeki miras paylarının “miras bırakan erkeğin” mirasçı payları üzerinden hesaplanması işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Hiç Çocuğu Olmadığında Mirasçılarının Payları Miras Bırakan Erkeğin 24 Payda eşitliğinde Mirasçı payları Miras Bırakan Erkeğinmirasçıları-nın kendi aralarındaki payları Miras bırakan kadının 1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Payların Hesaplanması Miras bırakan kadının1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Paylar Babası 5/12 10/24 10 (A) (A/E)*(1/2) 5/18 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/2) 1/9 Kardeşi 1/6 4/24 4 (C) (C/E)*(1/2) 1/9 Toplam 3/4 18/24 18 (E) (E/E)*(1/2) 1/2 Bu durumun tabloda gösterilmesi; TABLO B-2 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU YOK, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE 1 KARDEŞİ VAR MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ 5/18 1/9 1/9 18/18 = 9/18 5/18 2/18 2/18 24/24 12/24 6,67/24 2,665/24 2,665/24 TABLO B-3’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO B-3 MİRAS BIRAKAN KADININ BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 1/1 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 24/24 12/24 6/24 (2,67)/24 (2,67)/24 (0,66)/24 Nisa suresi 11. Ve 12. Ayette bir kız olduğunda kız çocuğu mirasın yarısını almakta miras bırakan kadının kocası 1/4'lük miras payı almaktadır. Ayetlerde miras bırakan erkeğin annesinin, babasının ve karısının mirasdan pay alma oranları bir çocuk olma şartına bağlı olarak belirlenmiş ve belirlenen bu paylardan kardeşinin pay alma oranı tespit edilmiş ise de ayetlerde miras bırakan kadının annesi, babası ve kardeşinin miras payları belirtilmemiştir. Bu nedenle, miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı belirlenmiş olan mirasçı payları üzerinden kalan 1/4’lük miras payının miras bırakan kadının bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı payları hesaplanmıştır. Söz konusu hesaplama işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı belirlenen Mirasçıların Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Diğer Mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Belirlenen Mirasçı Paylarının Kendi Aralarındaki Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları üzerinden Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının Hesaplanması Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/4) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/4) 1/9 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/4) 1/36 Toplam 12/24 12/24 11 (E) (E/E)*(1/4) 1/3 Miras bırakan kadının bir çocuğu olma şartına bağlı olarak mirasçılarının mirasçı payları; TABLO B-3 MİRAS BIRAKAN KADININ BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 1/1 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 24/24 12/24 6/24 (2,67)/24 (2,67)/24 (0,66)/24 TABLO B-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO B-4 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = 3 KIZ Bilinmeyen Mirasçı ve mirasçılar 1/1 = 2/3 1/3 54/54 = 36/54 18/54 Ayette belirtilen paylara göre mirasın 2/3’ü 3 kız kardeşe verilir. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük pay kalır. Geriye kalan 1/3’lük pay, mevcut mirasçılar arasında dağıtılmak istendiğinde; miras bırakan kadının 3 kız çocuğu şartına bağlı olarak annesine, babasına, kocasına ve kardeşine şeklindeki mirasçılarına verilmesi gereken miras payları belirtilmemiştir. Ancak, MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 1/1 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 24/24 12/24 6/24 (2,67)/24 (2,67)/24 (0,66)/24 Miras bırakan erkeğin bir kız çocuğu olma şartına bağlı olarak bildirilen veya bu veriler kullanılarak tespit edilen mirasçı payları üzerinden yukarıdaki tabloda miras bırakan kadının bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesine 1/9, babasına 1/9 ve kardeşine 1/36 şeklindeki mirasçı payları tespit edilmiştir. Miras bırakan kadının üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı, kocasının payı ve kardeş payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “Üç evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Burada dikkat ederseniz miras bırakan erkeğin değil miras bırakan mirasçı oranları üzerinden tespitler yapılmaktadır. Mirasçılar Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının 36 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı Mirasçıların Kendi aralarındaki Miras Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı mirasçı payları üzerinden Miras bırakan kadının üç kız çocuğu olma şartına bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan kadının üç kız çocuğu olma şartına bağlı olarak Üç kızın 2/3’lük payından arta kalan 1/3’lük miras payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/9 4/36 4 (A) (A/E)*(1/3) 2/27 Annesi 1/9 4/36 4 (B) (B/E)*(1/3) 2/27 Kocası ¼ 9/36 9 (C) (C/E)*(1/3) 1/6 Kardeşi 1/36 1/36 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/54 Toplam 18/36 18/36 18 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Şeklinde olur ve bu bağlamda 3 kız olması durumunda mirasçılar ve pay oranları; TABLO B-4 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI KOCASI KARDEŞ 1/1 = 2/3 2/27 2/27 1/6 1/54 54/54 = 36/54 4/54 4/54 9/54 1/54 TABLO B-5’iN AÇIKLAMASI; TABLO B-5 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MİRASI = İKİ KIZI BABASI ANNESİ KOCASI KARDEŞİ 1/1 = 7/12 5/54 5/54 5/24 1/216 216/216 = 126/216 20/216 20/216 45/216 1/216 Tablodaki oranları tespit etmek için; ilk önce ayette bildirilen “miras bırakan erkeğin” bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesi için 1/6, babası için 1/ 6, ve bu oranlara bağlı olarak kardeşi için 1/24 şeklindeki mirasçı payları kullanılarak aşağıda miras bırakan kadının bir kızı olması şartına bağlı olarak; KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MIRASI = 1 KIZI KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞİ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 36/36 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 Şeklinde mirasçı payları tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda “miras bırakan kadının” bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesine 4/36, babasına 4/36, kocasına ve kardeşine 1/36 şeklindeki mirasçı payları tespit edilmiş, kocasının payı ise ayette bildirilmiştir. Miras bırakan kadının iki kızı olduğunda; 2 kız 7/12 miras payını aldığı için geriye 5/12’lik dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı ve kocasının payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “İki evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Burada dikkat edilir ise; miras bırakan erkeğin “bir evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” üzerinden değil miras bırakan kadının “bir evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” üzerinden miras bırakan kadının “iki evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” tespit edilmiştir. Bu tespit işleminin hesaplanması; Mirasçılar Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının 36 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı Mirasçıların Kendi aralarındaki payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı mirasçı payları üzerinden Miras bırakan kadının iki kız çocuğu olma şartına bağlı Mirasçı Paylarının Hesaplaması Miras bırakan kadının iki kız çocuğu olma şartına bağlı olarak iki kızın 7/12’lik payından arta kalan 5/12’lik miras payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/9 4/36 4 (A) (A/E)*(5/12) 5/54 Annesi 1/9 4/36 4 (B) (B/E)*(5/12) 5/54 Kocası ¼ 9/36 9 (C) (C/E)*(5/12) 5/24 Kardeşi 1/36 1/36 1 (D) (D/E)*(5/12) 5/216 Toplam 18/36 18/36 18 (E) (E/E)*(5/12) 5/12 Şeklinde olur ve bu bağlamda iki kız olduğunda mirasçı paylarını gösteren tablo; TABLO B-5 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MİRASI = İKİ KIZI BABASI ANNESİ KOCASI KARDEŞİ 1/1 = 7/12 5/54 5/54 5/24 1/216 216/216 = 126/216 20/216 20/216 45/216 1/216 BİLAL AKSOY (mail adres: bilal-aksoy@mail.com)
 7. Bilal AKSOY

  Miras Ayetlerinin Çözümü

  emre şu tablo a4'ü bir inceler misin
 8. Bilal AKSOY

  Miras Ayetlerinin Çözümü

 9. Bilal AKSOY

  Miras Ayetlerinin Çözümü

  Miras hesaplamaları üzerine tarafımdan yapılan inceleme MİRAS BIRAKAN ERKEK (A) TABLOSU MİRAS BIRAKAN KADIN (B) TABLOSU TABLO ( A – 1 ) TABLO ( B--1 ) Çocuk Ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Erkek Çocuk Ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Kadın Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Babası 5/12 180.000 Kadının Babası 5/18 120.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/3 144.000 Kadının Annesi 2/9 96.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı ¼ 108.000 Kadının Kocası ½ 216.000 % 100,00 Artış TABLO ( A- 2 ) TABLO B-2 Çocuk Olmadan Miras Bırakan Erkek Çocuk Olmadan Miras Bırakan Kadın Mirasçıları Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Babası 5/12 180.000 Kadının Babası 5/18 120.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/6 72.000 Kadının Annesi 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/4 108.000 Kadının Kocası ½ 216.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/6 72.000 Kadının Kardeş 1/9 48.000 % 33,33 Azalma TABLO (A – 3) TABLO (B-3) Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Mirasçıları Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Bir Kızı 1/2 216.000 Kadının Bir Kızı ½ 216.000 % 0,00 Artış/Aza. Erkeğin Babası 1/6 72.000 Kadının Babası 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/6 72.000 Kadının Annesi 1/9 48.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/8 54.000 Kadının Kocası ¼ 108.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/24 18.000 Kadının Kardeş 1/36 12.000 % 33,33 Azalma TABLO ( A-4 ) TABLO ( B-4 ) Üç Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Üçkız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin Üç Kızı 2/3 288.000 Kadının Üç Kızı 2/3 288.000 % 0,00 Artış/Az. Erkeğin Babası 1/9 48.000 Kadının Babası 2/27 32.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 1/9 48.000 Kadının Annesi 2/27 32.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 1/12 36.000 Kadının Kocası 1/6 72.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 1/36 12.000 Kadının Kardeş 1/54 8.000 % 33,33 Azalma TABLO (A-5) TABLO ( B-5 ) İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Mirasçılar Payları 432.000 Mirasçılar Payları 432.000 A/B Pay Oranı Erkeğin iki Kızı 7/12 252.000 Kadın İki Kızı 7/12 252.000 % 0,00 Artış/Az. Erkeğin Babası 5/36 60.000 Kadın Babası 5/54 40.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Annesi 5/36 60.000 Kadın Annesi 5/54 40.000 % 33,33 Azalma Erkeğin Karısı 5/48 45.000 Kadın Kocası 5/24 90.000 % 100,00 Artış Erkeğin Kardeşi 5/144 15.000 Kadın Kardeşi 5/216 10.000 % 33,33 Azalma Not; Kırmızı alandaki oranlar ayette bildirilmiş, sarı alandaki oranlar ayette bildirilmemiş olup aşağıda gösterildiği şekilde ayette verilen oranlar esas alınmak suretiyle hesap edilerek tespit edilmiştir. NİSA SURESİ 11. AYET يُوصِيكُمُ (1) اللّهُ (2) فِي أَوْلاَدِكُمْ (3) لِلذَّكَرِ(4) مِثْلُ (5) حَظِّ (6) الأُنثَيَيْنِ (7) فَإِن (8) كُنَّ (9)نِسَاء (10) فَوْقَ (11) اثْنَتَيْنِ (12) فَلَهُنَّ (13) ثُلُثَا (14) مَا تَرَكَ (15) وَإِن كَانَتْ (16) وَاحِدَةً (17)فَلَهَا (18) النِّصْفُ (19) وَلأَبَوَيْهِ -(20-21) لِكُلِّ وَاحِدٍ (22) مِّنْهُمَا (23) السُّدُسُ (24) مِمَّا (25)تَرَكَ (26) إِن كَانَ (27) لَهُ (28) وَلَدٌ (29) فَإِن (30) لَّمْ يَكُن (31) لَّهُ (32) وَلَدٌ (33) وَوَرِثَهُ (34)أَبَوَاهُ (35) فَلأُمِّهِ (36) الثُّلُثُ (37) فَإِن كَانَ (38-39) لَهُ 40 إِخْوَةٌ 41 فَلأُمِّهِ 42 السُّدُسُ 43 مِن بَعْدِ 44وَصِيَّةٍ 45 يُوصِي 46 بِهَا 47 أَوْ 48 دَيْنٍ 49 آبَآؤُكُمْ 50 وَأَبناؤُكُمْ 51 لاَ تَدْرُونَ 52 أَيُّهُمْ 53 أَقْرَبُ54 لَكُمْ 55 نَفْعاً 56 فَرِيضَةً 57 مِّنَ اللّهِ 58 إِنَّ اللّهَ 59 كَانَ 60 عَلِيما 61 حَكِيمًا 62 ﴿١١﴾ NİSA SURESİ 11. AYET Birebir Çeviri:Size, vasiyet eder (1), Allah (2), evlatlarınız hakkında (3),, erkek için (4) eşiti (5), pay(6), iki kadın(7), şayet (8) oldular ise (9) kadın (10) fazla (11) iki kadın (12), o zaman o kadınlar için (13) üçte bir (14) bırakılan bir şey (15). Ve Eğer olursa kadın (16) bir tek (17) o zaman o kadın için (18) yarısı, (19). Ve O ERKEĞIN anne ve babasına (20-21) her birisi için (22) o ikisinden (23) altıda bir (24) bir şeyden (25) bırakılan (26) eğer olur ise (27) O ERKEĞIN (28) BIR ÇOCUK(29), Şayet (30) olmaz (31) ERKEĞIN (32) BIR ÇOCUĞU (33) ve O ERKEĞIN varisi (34) O ERKEĞIN anne ve babası(35) O ERKEĞIN annesi için (36) üçte bir (37), şayet (38) oldu (39), O ERKEĞIN (40), kardeşleri (41) O ERKEĞINannesi için (42) altıda bir (43) den sonra (44) vasiyet (45) etmesi (46) onun ile (47) veya (48) borç (49) babalarınız(50), ve erkek evlatlarınız (51), anlayamazsınız (52) onlardan hangisi (53) akraba (54) sizler için (55) faydalı (56),farzlar (57) Allah’dan (58) muhakkak Allah (59) alim (60,61) hakimdir. (62) Nisa 11. Ayet’in Birebir Kelimelerin Çevirilerine Bağlı Tercümesi: Allah, size, çocuklarınız hakkında vasiyet eder, erkek için eşit iki kadın payı, şayet ikiden fazla kadın oldular ise, bırakılan şeyin üçte ikisi o kadınlarındır. Eğer kadın bir olursa o zaman o kadın kadın için yarısıdır. O ERKEĞIN BIR ÇOCUĞU varsa, O ERKEĞIN anne ve babası için her birine bırakılan şeyden altıda bir hisse vardır. Eğer O ERKEĞIN BIR ÇOCUĞU yoksa ve O ERKEĞIN varisi, O ERKEĞIN anne ve babası, O ERRKEĞIN annesi için üçte birdir. Eğer O ERKEĞIN kardeşleri varsa, O ERKEĞIN annesi için altıda birdir; Onun ile vasiyetin yerine getirilmesi veya borcun sonrasında, onlardan hangi akrabalar, sizler için Allah tarafından faydalı farzlar kıldığını, oğullarınız ve babalarınız anlayamaz, Şüphesiz Allah bilendir, hüküm sahibidir. NİSA 12. AYET وَلَكُمْ (1) نِصْفُ (2) مَا تَرَكَ (3) أَزْوَاجُكُمْ (4) إِن (5) لَّمْ يَكُن (6) لَّهُنَّ (7) وَلَدٌ (8) فَإِن كَانَ (10) (9) لَهُنَّ (11) وَلَدٌ (12) فَلَكُمُ (13) الرُّبُعُ (14) مِمَّا (15) تَرَكْنَ (16) مِن بَعْدِ (17)وَصِيَّةٍ (18) يُوصِينَ (19) بِهَا (20) أَوْ (21) دَيْنٍ (22) وَلَهُنَّ (23) الرُّبُعُ (24) مِمَّا (25) تَرَكْتُمْ(26) إِن (27) لَّمْ يَكُن (28) لَّكُمْ (29) وَلَدٌ (30) فَإِن كَانَ (32) (31) لَكُمْ (33) وَلَدٌ (34) فَلَهُنَّ (35)الثُّمُنُ (36) مِمَّا (37) تَرَكْتُم (38) مِّن بَعْدِ (39) وَصِيَّةٍ (40) تُوصُونَ (41) بِهَا (42) أَوْ(43) دَيْنٍ(44) وَإِن كَانَ (45) رَجُلٌ (46) يُورَثُ (47) كَلاَلَةً (48) أَو(49) امْرَأَةٌ (50) وَلَهُ (51) أَخٌ (52)أَوْ(53) أُخْتٌ (54) فَلِكُلِّ وَاحِدٍ (56) (55) مِّنْهُمَا (57) السُّدُسُ (58) فَإِن كَانُوَاْ (60) (59) أَكْثَرَ(61)مِن ذَلِكَ (62) فَهُمْ (63) شُرَكَاء (64) فِي الثُّلُثِ (65) مِن بَعْدِ (66) وَصِيَّةٍ (67) يُوصَى (68)بِهَآ (69) أَوْ(70) دَيْنٍ (71) غَيْرَ (72) مُضَآرٍّ(73) وَصِيَّةً (74) مِّنَ اللّهِ (75) وَاللّهُ (76) عَلِيمٌ (77)حَلِيمٌ (78) ﴿١٢﴾ NİSA SURESİ 12. AYET Birebir Çeviri: Ve sizin için (1) yarısı (2) bırakılan şey (3) sizin karılarınız (4) eğer (5) yoksa (6) o kadınların (7) BIR ÇOCUĞU (8)şayet oldu ise (9) (10) o kadınların (11) BIR ÇOCUĞU (12) siz erkekler için (13) dörtte bir (14) şeyden (15) kadının bıraktığı (16) dan sonra (17) vasiyyet (18) kadının ettiği (19) onun ile (20) veya (21) borç (22) ve kadınlar için(23) dörtte bir (24) bir şeyden (25) sizlerin bıraktığı (26) eğer (27) yoksa (28) sizlerin (29) BIR ÇOCUĞU (30),şayet oldu (31) (32) sizlerin (33) BIR ÇOCUK (34) o kadınlar için (35) sekizde bir (36) şeyden (37) sizlerin bıraktığı(38) sonrasından (39) vasiyyet (40) ettikleriniz (41) onun ile (42) veya (43) borç (44) ve eğer oldu (45) bir adam(46) miras bırakır (47) kelaleten (48) veya (49) bir kadın, (50) Ve O ERKEĞIN (51) bir erkek kardeşi (52) veya(53) bir kız kardeşi (54) o zaman herbirisi için (55) (56) o ikisinden (57) altıda bir (58), şayet olmaları (59) (60)çok (61) bundan (62) o zaman onlar (63) ortaklar (64) üçte birine (65) den sonra (66) vasiyet (67) edilen (68)onunla (69) veya (70) borç (71), olmaksızın (72) bir zarar verici (73) vasiyyet (74) Allah’tan (75) ve Allah (76)Alim (77) hakim (78) Nisa 12. Ayet’in Birebir Kelimelerin Çevirilerine Bağlı Tercümesi: Kadının vasiyet ettiği veya borçtan sonra; Karılarınızın bıraktığı şeylerin yarısı sizin eğer yoksa o kadınların BIR ÇOCUĞU, şayet o kadınların BIR ÇOCUĞU oldu ise sizler için dörtte bir, vasiyet edilen veya borçdan sonra, eğer sizlerin BIR ÇOCUĞU yoksa kadınlar için sizlerin bıraktığı şeyden dörtte bir, şayet oldu sizlerin BIR ÇOCUK o kadınlar için sizlerin bıraktığı şeyden sekizde bir ve eğer bir adam veya kadın miras bırakır kelaleten, ve O ERKEĞIN bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi olduğu zaman, vasiyet edilen veya borçdan sonra o ikisinden herbirisi için altıda bir, eğer bundan çok olduklarında o zaman onlar üçte birine ortaktır. Allah tarafından zarar verici olmayan vasiyyettir. Allah Alim ve hakimdir. Türkçe’de “MİRAS BIRAKANIN ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” şeklinde bir ifade kullandığımızda; bu cümleden hem “MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” anlaşılmakta hem de; ““MİRAS BIRAKAN KADININ ANNE VE BABASININ HERBİRİNİN MİRAS PAYI 1/6” şeklinde anlaşılmaktadır. Halbuki Arapçada aynı cümle kelimelerin sonunda tekil zamir varsa bu durumda hem miras bırakan erkeğin hem de miras bırakan kadının anne ve babası aynı anda ifade edilmesi imkansız hale gelmektedir. Kullanılan zamire bağlı olarak ya miras bırakan erkeğin annesi ve babası ifade edilir ya da miras bırakan kadının annesi ve babası ifade edilir, türkçede onun bir çocuğu dediğimizde; çocuğun kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu bilinmez, Arapçada lehü veledün denildiğinde erkeğin bir çocuğu ifade edilmiş olur, leha veledün denildiğinde ise kadının bir çocuğu ifade edilmiş olur, Türkçede onun bir çocuğu denildiğinde hem “leha veledün” hem de lehü veledünu aynı anda ifade edilmiş olur. Sonuç olarak Nisa Suresi 11. 12 ve 176. Ayetleri çeviri yapmak için incelediğimde mevcut olan 40’ın üzerindeki Kuran çevirisinin hiç birisinde üç ayetteki toplam onbeş (15) kadın veya erkeği ifade eden zamirlerin dikkate alınmadan Kuran çevirisi yaptıklarını tespit ettim . Ayrıca Nisa 11. ve 12. ayetlerde; bir çocuk şeklinde geçmiş olan yedi adet veledün kelimesinin söz konusu kuran çevirilerinde "çocuk" olarak çevirildiği; ancak bu çevirilerde çocuk kelimesi tekil olarak kullanılmış ise de; kelime bir çocuk değil genel anlamda çocuklar anlamını çağrıştırmakta; nitekim miras hesaplamaları da ayette bildirilen bir çocuk olma şartına bağlı miras payları olarak değil ayetteki anlamına aykırı olarak çocuklar olma şartına bağlı miras payları olarak yapılmaktadır. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladi” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında yorumlayarak veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir erkek kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimeler yerine hem tekil hem de çoğul anlamı da verebilecek olan genel anlamlı ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte de yine tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için zevcü kelimesinin ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) şeklindeki çoğul kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette karılarınız anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin çoğul anlamı bulunmamakta, bu nedenle; ayette tekil olarak bildirilen her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki “veledün” kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “ iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki “veledün” kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir. İncelediğimiz kırkın üzerindeki Kuran çevirilerinde Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde bildirilen Veledün kelimesi yalnızca Tefhimu'l Kur'an’ın tercümesinde bir evlat olarak geçmekte ise de bu çeviride de diğer çeviriler de olduğu gibi Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde bildirilen kadın-erkek zamirleri dikkate alınmadan yapılmış bir Kuran çevirisi olduğu, ayette bildirilen kadın-erkek zamirleri dikkate alınmadığında matematiksel bir hesaplama yapmak mümkün olmadığından Tefhimu'l Kur'an çevirisi diğer Kuran çevirileri gibi kadın-erkek zamirleri yönünden hatalı olduğundan miras hesaplamalarında esas alınmamıştır. Buraya kadar miras ayetlerindeki hesaplama sorunundaki Kuran’ın türkçe çeviriler ile ilgili sorunlu kısmı anlatılmış ve mevcut Kuran çevirilerinin Kuran’ın arapça metnindeki kişi zamirlerine bağlı kalınmadan ve kelimelerin tekil - çoğul anlamına dikkat edilmeden yapıldığı açıklanmıştır. Miras ayetlerinde bildirilen miras payları ile ilgili bir matematiksel hesaplama yapılmak isteniyorsa ayetlerin arapça metninde bildirilen ifadelere bire bir uygun bir türkçe çeviri yapılmasının bir zorunluluk olduğu açıkça görülmektedir. AYETTE BİLDİRİLEN VE BİLDİRİLMEYEN MİRAS PAYLARININ TESPİT İŞLEMLERİ MİRAS BIRAKAN ERKEK TABLOSU (A) MİRAS BIRAKAN KADINNIN MİRASÇI TABLOLARI (B) Tablo 1 - A Çocuk ve Kardeş Olmadan Miras Bırakan Erkek Tablo 1-B Çocuk e Kardeş Yok, Miras Bırakan Kadın Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir. Erkeğin Annesi 1/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir. Erkeğin Karısı 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/2 12. Ayette Bildirilmiştir. Tablo 2-A Çocuk Olmadan Miras Bırakan Erkek Tablo 2-B Çocuk Olmadan Miras Bırakan Kadının Mirasçıları Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/2 12. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Kardeşi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kardeş Z Ayette Bildirilmemiştir Tablo 3-A Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 3-B Bir Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadının Mirasçıları Erkeğin Bir Kızı 1/2 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Bir Kızı 1/2 11. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Babası 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Baba X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi 1/6 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Anne Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı 1/8 12. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Kocası 1/4 12. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Kardeşi X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Karde Z Ayette Bildirilmemiştir Tablo 4-A Üç Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 4-B Üç Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Erkeğin Üç Kızı 2/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Kadının Üç Kızı 2/3 11. Ayette Bildirilmiştir. Erkeğin Babası X Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Kadının Annesi Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı Z Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kocası Z Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Kardeşi Q Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kardeşi Q Ayette Bildirilmemiştir Tablo 5-A İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Erkek Tablo 5-B İki Kız Çocuğu Olup, Miras Bırakan Kadın Erkeğin iki Kızı X Ayette Bildirilmemiştir Kadının İki Kızı X Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Babası Y Ayette Bildirilmemiştir Kadının Babası Y Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Annesi Z Ayette Bildirilmemiştir Kadının Annesi Z Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Karısı Q Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kocası Q Ayette Bildirilmemiştir Erkeğin Kardeş W Ayette Bildirilmemiştir Kadının Kardeşi W Ayette Bildirilmemiştir Yukarıdaki her tabloda miras payı ayette bildirilen mirasçıların karşısına miras payları yazılmış, ancak miras payları bilinmeyen mirasçıların karşısına miras paylarının bilinmediğini gösteren X, Y, Z, Q ve W harfleri yazılmıştır. Yukarıda çevirisi tarafımızdan yapılmış olan Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerine göre miras hesaplamasına geçmeden önce her iki ayette bildirilen mirasçıların kimlerden ibaret olduğu ve ayette bildirilen mirasçı paylarının neler olduğu tespit edilecek, ayette mirasçı olarak bildirilmiş ancak mirasçı paylarının kimler olduğu tespit edilecek, ayrıca ayette mirasçı oldukları zikredilmemekle beraber mirasçı olmaları muhakeme sonucu tespit edilenlerin kim olduğu örneğin iki kız kardeş ayette bildirilmemiş olmakla beraber mirastan pay almaları gerektiği mantıksal çıkarım ile tespit edilmekte böylelikle ayette bildirilmemiş olmakla beraber miras bırakanın mirasçısı oldukları bilinmektedir, aynı şekilde çocuğu olmadan miras bırakan erkeğin annesinin miras payı bildirilmekle beraber miras bırakan erkeğin babasının mirasçılığı ve payı hakkında ayette bildirilmemiştir. Bu şekilde hem mirascılıkları hem de miras payları Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde açıkça bildirilmemiş olmasına rağmen mirasçı oldukları mantıksal çıkarım ile tespit edilen ancak mirasçı paylarının ne olduğu bildirilmeyen kişilerin kimler olduğu aşağıda tespit edilmiştir. Yukarıdaki 10 tablo üzerinde Nisa suresi 11. ve 12. ayet metinlerinde Kelale (ikinci bölümde inceleceği için) hariç bildirilen ve bildirilmeyen tüm mirasçıların kimler olduğu gösterilmiş ve tabloda gösterilen toplam mirasçıların 44 olduğu, 44 mirasçıdan 15 mirasçı ayette bildirildiği için tablolara yerleştirilmiş 10 tablodaki 44 mirasçıdan 29'unun ise miras payları Nisa 11. ve 12. ayetlerde bildirilmediği için yukarıdaki tablolarda gösterilememiştir. Tarafımızdan ayetlerin bire bir tercümesine göre Nisa suresi 11. ve 12 ayetlerde bildirilmemiş olan 29 mirasçının miras payları 11. ve 12. ayette bildirilen mirasçı payları esas alınarak tarafımdan yapılan matematiksel işlemler sonucu tespit edilmiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bildirilen 15 mirasçı payları ile bu paylar esas alınarak hesaplama yöntemi ile tespit edilen 29. mirasçı payları olmak üzere toplam 44 mirasçı payları aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiş ve mirasçı payları bilinmeyen her mirasçının miras payının nasıl tespit edildiği tabloların açıklaması 10 tablodan sonra her tablonun açıklaması yapılan bölümünde ayrı ayrı gösterilmiştir. Miras Hesaplaması İşlemleri; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkek veya kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler bu beş sınıfa ait mirasçı paylarını düzenlemiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayette 5 (beş) sınıf mirasçıdan miras payı bildirilmiş olanlardan miras payı bildirilmemiş olanları hesaplama yöntemi ile tespit etmek mümkün ise o zaman tespit edilmesi mümkün olan miras paylarının ayrıca ayette bildirilmediği görülmektedir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bildirilen mirasçı payları esas alınarak; ayette miras payı bildirilmemiş olan hem mirasçı hem de miras paylarını tespit etmek suretiyle tüm miras payları tablolara yerleştirilmiş bu yerleştirme sonucunda 10 (on) ayrı tabloda miras paylarının dağıtılmasını sağlayan tüm seçenekler gösterilmiştir. Her tabloda yapılan tespitlerin gerekçesi ayrı ayrı olarak aşağıda açıklanmıştır. TABLO A-1’İN AÇIKLAMASI; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkeğin çocuğu bulunmadığı durumda miras bırakan erkeğin mirasçılarından karısının miras payı 1/4 ve annesinin miras payı 1/3 olarak bildirilmiştir. Çocuğu olmayıp miras bırakan erkeğin mirasçı tablosu TABLO A-1 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VAR. MİRAS = BİLİNMEYEN MİRASÇI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 5/12 1/3 ¼ YOK 24/24 10/24 8/24 6/24 YOK Yukarıdaki tabloda ayette bildirilen mirasçı paylarının 7/12’lik miras payı bulunmaktadır. Bu durumda miras bırakan erkeğin babasının payı ayette bildirilmemiş ise de; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda çocuk olmadığını miras bırakan erkeğin annesinin payının 1/3 ve karısının payının 1/4 olduğunu ayet metninden anlıyoruz, yine miras bırakan erkeğin annesinin payının 1/3 olması miras bırakan erkeğin kardeşinin olmadığını da göstermektedir. Bu durumda geriye yalnız mirasçı olarak miras bırakan erkeğin babası kalmakta, bu nedenle yukarıda bilinmeyen mirasçı şeklinde gösterilen kişinin miras bırakan erkeğin babası olduğu anlaşılmaktadır. Bilinmeyen mirasçı miras bırakan erkeğin babası olduğuna göre bilinmeyen kişiye ait olan 5/12’lik pay miras payının da miras bırakan erkeğin babasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda TABLO-1; TABLO A-1 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VAR. MİRAS = BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 5/12 1/3 ¼ YOK 24/24 10/24 8/24 6/24 YOK Şeklinde olur. TABLO A-2’NİN AÇIKLAMASI; TABLO- A-2 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR MİRAS = KARISI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ¼ 5/12 1/6 1/6 24/24 6/24 10/24 4/24 4/24 Şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Nisa suresi 11. ayette annesinin miras payı 1/3 olduğu belirtilmekte kardeşler olduğunda ise annenin payı 1/6 olmakta bu durumda kardeşlerin payının 1/6 olduğu açıklanmaktadır. Burada kardeşler çoğul olarak kullanılmış olup bir kardeş olduğunda miras payının ne olacağı şeklinde bir soru gelebilir. Nisa suresi 11. ayette; " Size, vasiyet eder (1), Allah (2), evlatlarınız hakkında (3),, erkek için (4) eşiti (5), pay(6), iki kadın(7), şayet (8) oldular ise (9) kadın (10) fazla (11) iki kadın (12), o zaman o kadınlar için (13) üçte bir (14) bırakılan bir şey (15). Ve Eğer olursa kadın (16) bir tek (17) o zaman o kadın için (18) yarısı,.." denilerek "evlatlarız hakkında" dendikten sonra hem bir kadın hem de ikiden fazla kadın denilerek evlatlar kelimesinin genel anlamda kullanıldığı, dolayısıyla burada da kardeşler kelimesi genel anlamda kullanıldığı için hem kardeşleri hem de bir kardeşi ifade ettiği anlaşılmaktadır. Kardeşlerin miras payını belirlemek için ayette Annenin miras payı düşürülmüştür. Eğer ayette bildirilen mirasçı paylarının toplamı 1/1 olması bir zorunluluk değil ise veya mirasçı payları toplamı 27/24 şeklinde oluşması normal ise neden miras bırakan erkeğin kardeşi olduğunda annesinin miras payı 1/3'den 1/6'ya düşürülsün, buradan da ayetlerde bildirilen miras paylarının toplamının 1/1 olmasının bir zorunluluk olduğu ayrıca anlaşılmaktadır. Sonuç olarak TABLO A-2 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN ÇOCUĞU YOK, KARISI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR MİRAS = KARISI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ¼ 5/12 1/6 1/6 24/24 6/24 10/24 4/24 4/24 Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu yok ve kadeşleri var ise annesinin 1/3 olan payının 1/6 pay olacağı belirtilmiştir. Bu durumda Kardeşlerin miras payı 1/6 olduğu anlaşılmaktadır. Şeklinde olduğu tespit edilmiştir. TABLO A-3’ÜN AÇIKLAMASI; Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler incelendiğinde; Miras bırakan erkeğin mirasçı payları mirasçıları arasında ayette bildirildiği şekilde bir kız, babası, annesi ve karısı arasında dağıtıldığında geriye 1/24’lük bir miras payı kalmaktadır. Bu durumda mirasçı tablosu; TABLO A-3 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ, BABASI VE BİR (1) KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ BABASI ANNESI KARISI BİLİNMEYEN MİRASÇI 1/1 = ½ 1/6 1/6 1/8 1/24 24/24 12/24 4/24 4/24 3/24 1/24 Şeklinde olmakta miras bırakan erkeğin mirasçı payları mirasçıları arasında ayette bildirildiği şekilde dağıtıldığında geriye 1/24’lük bir miras payı kalmaktadır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin çocuğu, babası, annesi ve karısı ayette bildirilen payları almış ve geriye 1/24'lük bilinmeyen mirasçı payı kalmıştır. Ayette bildirilen beş mirasçıdan 4'ü ayette bildirilen miras payını almış bunlardan yalnızca kardeş veya kardeşler miras payını alamamışlardır. Dolayısıyla Ayette belirtilen mirasçı payları hesaplandığında geriye kalan 1/24’lük payın miras bırakanın kardeşi veya kardeşleri olduğu anlaşılmaktadır. Kardeşlerin olduğunu tespit ettiğimiz 1/24’lük pay ile ilgili ayette bir evlat olma şartı bildirilmemiş ise de ayette miras bırakan erkeğin tüm mirasçıları bir kız evlat ile bir evlat olması şartına bağlı annesinin 1/6, babasının 1/6 ve karısının 1/8 şeklinde miras paylarından oluştuğu için bilinmeyen mirasçının 1/24’lük miras payının bir evlat olması şartına bağlı bir mirasçı payı olduğu matematiksel işlem gereğidir. Bu durumda miras bırakan erkeğin bir evlat ve bir evlat şartına bağlı mirasçı tablosu; TABLO A-3 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ, BABASI VE BİR (1) KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = ½ 1/6 1/6 1/8 1/24 24/24 12/24 4/24 4/24 3/24 1/24 Şeklinde olmaktadır. TABLO A-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO A-4 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN 3 KIZ ÇOCUĞU, KARISI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = ÜÇ KIZ BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN BİLİNMEYEN 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 Nisa Suresi 11. Ayette bildirilen orana göre miras bırakan kişinin 3 veya daha fazla (ayette kız ikiden fazla denilmiştir.) çocuğu olduğunda bırakılan mirasın 2/3’ünü miras bırakanın 3 kızı veya daha fazla kızı alır. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük miras payı kalır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşi olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin 3 kız evladı çocuğu mirasın 2/3'ünü aldığı için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Nisa suresi 11. Ve 12. Ayetlerde miras bırakan erkeğin anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde mirasçı payları belirlenmiş ise de belirlenen bu payların Nisa Suresi 11 inci ve 12 nci ayetlerde “veledün” kelimesi ile miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmüne uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladü” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında tevil ederek veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir. Nisa suresi 11. ayette "fi evladiküm" olarak bildirilen ve anlamı evlatlarınız hakkında denilmiş ve aynı cümlenin devamında hem "iki den fazla kadın" hem de "bir kadın" şeklinde evlat sayısını bildirerek ayette "evladi kelimesini bir kadın hem de iki den fazla kadının sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı görülmektedir. Evladi kelimesinin çoğul kullanımına benzer şekilde Nisa suresi 11. ayette çoğul olan kardeşler şeklindeki ihvetün (إِخْوَةٌ 41) kelimesi ile bir ve birden fazla kardeş sayı durumunu bildirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halbuki tarafımızdan çevirisi yapılan ve hem arapça hem de tükçe karşılıklarına 52 sayısı yazılarak işaretlenmiş olan Nisa Suresi 12. Ayetindeki ühun " (أَخٌ ) kelimesi yalnızca bir kardeşi belirtmek için kullanılmış, benzer şekilde ühtün (53) أُخْتٌ bir kız kardeşi ifade etmek için kullanılmış, bu tekil anlamlı kelimelere çoğul anlamı da verebilecek olan ihvetün (إِخْوَةٌ) kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir. Ayette tekil-çoğul anlamda kullanılan kelimelere bir örnekte tarafımızdan çevirisi yapılan ve yaptığımız çeviride hem çevirilen arapça metne hem de Türkçe çeviri metinine 4 sayısı ile işaretlenen Nisa suresi 12. ayette bir ve birden fazla kadın eş (karı) sayı durumunu bildirmek için ezvacü (أَزْوَاجُكُمْ) kelimesi kullanılmış, ayette zevcü kelimesi kullanılmış olsaydı tek bir karı anlamı kullanılmış olacaktı, ayette karılarınız anlamındaki ezvacü kelimesi genel anlamda kullanıldığı için erkeğin hem bir karısını hem de birden fazla karısının olduğu durumlar ifade edilmiştir. Ayette tekil anlamda kullanılan kelimelerin ise çoğul anlamı bulunmadığı gibi genel anlamı da bulunmamakta bu nedenle ayette tekil olarak bildirilen her kelimenin yalnızca tekil anlamı bulunmakta ve çoğul anlamına gelebilecek genel bir anlamının olmadığı Nisa suresi 11. 12. ve 176 ayetlerde bildirilmiş olan tekil ve çoğul kelimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kısaca veledün kelimesinin tek bir evlat anlamı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Nisa suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 şeklinde bildirilmiş olan ve ayrıca Nisa 12. Ayette miras bırakan erkeğin karısı için 1/8 şeklinde bildirilmiş olan miras paylarının 11. Ve 12. ayet metninde üstelikte her bir mirasçı için ayrı ayrı olmak bir çocuk anlamındaki “veledün” kelimesi kullanılarak miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, bir evlat olma şartına bağlanmış olan anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklindeki mirasçı paylarının “ iki veya ikiden fazla çocuklar olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmünde bildirilen bir evlat anlamındaki “veledün” kelimesine uygunluk sağlamadığı görülmektedir. Miras bırakan erkeğin üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Bu nedenle 1/3’lük miras payının tamamının miras bırakan erkeğin annesi, babası, karısı ve kardeşine ait olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen bu mirasçıların 1/3’lük miras payı üzerinden alacakları miras payını belirlemek için bu mirasçıların “bir çocuk olma şartına bağlanmış olan mirasçı payları” kullanılarak; “üç çocuk olması şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde hesaplanarak tespit edilmiştir. Mirasçılar Nisa Suresi 11. Ve 12. Ayetlerde Bir Çocuk Olma Şartına Bağlanmış Olan Diğer Mirasçıların Payları Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Bir Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarından Üç Çocuk Olma Şartına Bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan erkeğin Üç Kızının 2/3’lük Payından Arta Kalan 1/3’lük Miras Payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/3) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/3) 1/9 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(1/3) 1/12 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/36 Toplam 12/24 12/24 11 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Miras bırakan erkeğin “üç kızı olması şartına bağlı” olarak bıraktığı 1/3’lük miras payı içerisinde babasının miras payı 1/9, annesinin miras payı 1/9, karısının miras payı 1/12 ve kardeşin miras payı 1/36 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu tespit kapsamında miras bırakan erkeğin üç kızı olması şartına bağlı olarak mirasçıları ve mirasçıların pay oranları; MIRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 2/3 1/9 1/9 1/12 1/36 36/36 = 24/36 4/36 4/36 3/36 1/36 24/24 16/24 (2,67)/24 (2,67)/24 2/24 0,66/24 Bu sonuç yukarıda gösterilen Tablo 4'e kayıt edilmiştir. TABLO A-5’iN AÇIKLAMASI; TABLO A-5 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN İKİ KIZ ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI, KARISI VE BİR KARDEŞİ VAR Miras = 2 Kız Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen 1/1 = 7/12 Mirasçı Mirasçı Mirasçı Mirasçı Nisa Suresinde miras bırakan erkeğin iki kız evladı olması halinde iki kız evlat için bir miras payı bildirilmediği ancak Nisa Suresi 11. Ayette bir kız evladın miras payı 1/2 ve üç kız evladın miras payı 2/3 olarak verilmiş olup, verilen bu paylardan İki kızın miras payı = (bir kızın miras payı 1/2 + üç kızın miras payı 2/3)/2 şeklinde yapılan hesaplama sonucunda iki kızın payı 7/12 olduğu görülmektedir. Bu nedenle miras bırakanın iki kızı olması halinde iki kıza ait miras payları 7/12 olarak alınmıştır. Miras bırakanın iki kızı olması halinde iki kıza mirasın 7/12’si pay olarak verildikten sonra geriye 5/12’lik bir pay kalmaktadır. Geriye kalan bu pay ile ilgili de miras bırakan erkeğin mirasçılarının kimler olduğu ve paylarının ne olduğu bildirilmemiştir. Nisa Suresi 11. ve 12. ayetler Miras bırakan erkek ve kadının mirasçıları; 1. Miras bırakanın çocuğu, 2. Miras bırakanın babası, 3. Miras bırakanın annesi, 4. Miras bırakanın eşi (kocası veya karısı) 5. Miras bırakanın kardeşleri Olarak 5 (beş) sınıf mirasçı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda miras bırakan erkeğin iki kız evladı olduğunda mirasın 7/12'sinin iki kıza ait olduğu tespit edildiği için geriye miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşi mirasçı olarak kalmıştır. İki kızın miras payından geriye kalan 5/12’lik miras payı miras bırakan erkeğin babası, annesi, karısı ve kardeşine ait olduğu anlaşılmıştır. Bilindiği üzere Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesinin 1/6 babasının miras payı 1/6 şeklinde ve 12. ayette ise bir çocuk olma şartına bağlı olarak karısının miras payı 1/8 olarak bildirilmiştir. Ayetlerde bir evlat olma şartına bağlı olarak bildirilen mirasçı paylarından bir evlat olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin kardeşinin 1/24 miras payı aldığı Tablo 3'ün açıklama kısmında izah edilmiştir. Bilindiği üzere; Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde belirlenmiş olan miras bırakan erkeğin annesi için 1/6, babası için 1/6 ve karısı için 1/8 pay oranları miras bırakanın bir çocuğu olma şartına bağlanmış pay oranlarıdır. Miras bırakanın bir çocuğu olması şartına bağlanmış miras oranlarından miras bırakanın kardeşinin miras payı 1/24 olarak tespit edilmiş, dolayısıyla tespit edilen 1/24’lük kardeşe ait miras payı da bir evlat olma şartına bağlı olarak ortaya çıkmış bir oran olduğu için bu oran miras bırakanın iki kız olduğunda miras bırakanın annesi, babası, karısı şeklindeki mirasçıların miras payları belirlenir iken miras bırakanın kardeşinin miras payının belirlenmesinde kardeşe ait 1/24’lük miras pay oranı ölçek oranı olarak kullanılacaktır. Miras bırakanın iki kız çocuğu olduğunda iki kız mirasın 7/12’sini almakta geriye 5/12 pay kalmaktadır. Tespit edilen 5/12’lik bu paydan miras bırakanın annesine, babasına, karısına ve kardeşine verilecek pay oranlarını belirlememiz gerekmektedir. Bilindiği üzere ayette bir çocuk olma şartına bağlı olarak miras bırakan erkeğin annesine 1/6, babasına 1/6 ve karısına 1/8 pay verildiği, hesap olarak da kardeşe 1/24’lük pay verildiği hesap üzerinde tespit edilmiş, bir çocuk olma şartına bağlanmış olan bu paylardan iki çocuk olması durumunda miras bırakanın annesinin, babasının, karısının ve kardeşinin miras pay oranlarını tespit etmek mümkün olup söz konusu tespit işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olduğunda Diğer Mirasçıların payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olduğunda 24 Payda eşitliğinde Diğer Mirasçı payları Diğer Mirasçıların Kendi Aralarındaki Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olması Şartına bağlı mirasçı paylarından İki kız olma şartına bağlı Diğer Mirasçı Paylarının Hesaplaması Miras Bırakan Erkeğin Bir Kızı Olması Şartına bağlı mirasçı paylarından İki kız olma şartına bağlı Diğer Mirasçı Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(5/12) 5/36 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(5/12) 5/36 Karısı 1/8 3/24 3 (C) (C/E)*(5/12) 5/48 Kardeşi 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(5/12) 5/144 Toplam 12/24 12/24 12 (E) (E/E)*(5/12) 5/12 Sonuç Tablosu; TABLO A-5 MİRAS BIRAKAN ERKEĞİN İKİ KIZ ÇOCUĞU, ANNESİ, BABASI, KARISI VE BİR KARDEŞİ VAR MIRAS = 2 KIZ BABASI ANNESI KARISI KARDEŞ 1/1 = 7/12 5/36 5/36 5/48 5/144 144/144 = 84/144 20/144 20/144 15/144 5/144 24/24 14/24 (3,33)/24 (3,33)/24 (2,5)/24 (0,84)/24 Bu sonuç yukarıda gösterilen Tablo 5'e kayıt edilmiştir. TABLO B-1’İN AÇIKLAMASI; TABLO-B-1 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MİRAS = KOCASI bİLİNMEYEN MİRSÇI VEYA MİRASÇILAR 1/1 = ½ 1/2 18/18 = 9/18 9/18 24/24 12/24 12/24 Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları bildirilmiş ise de “miras bırakan kadının hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları ” bildirilmemiştir. Ancak Nisa Suresi 12. Ayette “miras bırakan kadının” kocasının payı 1/2 olarak bildirildiğinden miras bırakan kadının kardeşi olmadığında annesinin ve babasının miras payının toplam 1/2 olduğu anlaşılmaktadır. Kocası olup Miras bırakan kadının anne ve babasının miras payı içerisindeki miras paylarının hesaplanması işlemi; Nisa Suresi 11. Ayette miras bırakan erkeğin hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları bildirilmiş ise de “miras bırakan kadının hiç çocuğu olmaması şartına bağlı olarak annesinin ve babasının miras payları ” bildirilmemiştir. Ancak Nisa Suresi 12. Ayette “miras bırakan kadının” kocasının payı 1/2 olarak bildirildiğinden miras bırakan kadının kardeşi olmadığında annesinin ve babasının miras payının toplam 1/2 olduğu anlaşılmaktadır. Kocası olup Miras bırakan kadının anne ve babasının miras payı içerisindeki miras paylarının hesaplanması işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Hiç Çocuğu Olmadığında Mirasçılarının Payları 24 Payda eşitliğinde Mirasçı payları Mevcut mirasçıların kendi aralarındaki payları Miras bırakan kadının kalan 1/2’lik Mirası İçindeki Anne ve Babasına ait Miras Payların Hesaplaması Miras bırakan kadının 1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Paylar Babası 5/12 10/24 10 (A) (A/E)*(1/2) 5/18 Annesi 1/3 8/24 8 (B) (B/E)*(1/2) 2/9 Toplam 3/4 18/24 18 (E) (E/E)*(1/2) 1/2 TABLO-B-1 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU VE KARDEŞİ YOK, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI Kardeş 1/1 = ½ 5/18 2/9 Yok 18/18 = 9/18 5/18 4/18 Yok TABLO B-2’NİN AÇIKLAMASI; TABLO B-2 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU YOK, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE 1 KARDEŞİ VAR MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ 5/18 1/9 1/9 18/18 = 9/18 5/18 2/18 2/18 24/24 12/24 6,67/24 2,665/24 2,665/24 “Miras bırakan kadının” kocasının alacağı miras payı nisa sursi 12. Ayette bildirilmiş “Miras bırakan kadının” annesinin, babasının ve kardeşinin mirasdan alacakları paylar ayette bildirilmemiş ise de bu payların “miras bırakan erkeğin” mirasçı payları esas alınarak tespit edilmiştir. Kocası olup “miras bırakan kadının” annesinin, babasının ve kardeşinin miras payı içerisindeki miras paylarının “miras bırakan erkeğin” mirasçı payları üzerinden hesaplanması işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Hiç Çocuğu Olmadığında Mirasçılarının Payları Miras Bırakan Erkeğin 24 Payda eşitliğinde Mirasçı payları Miras Bırakan Erkeğinmirasçıları-nın kendi aralarındaki payları Miras bırakan kadının 1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Payların Hesaplanması Miras bırakan kadının1/2’lik Mirası İçinde Anne ve Babasına ait Paylar Babası 5/12 10/24 10 (A) (A/E)*(1/2) 5/18 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/2) 1/9 Kardeşi 1/6 4/24 4 (C) (C/E)*(1/2) 1/9 Toplam 3/4 18/24 18 (E) (E/E)*(1/2) 1/2 Bu durumun tabloda gösterilmesi; TABLO B-2 MİRAS BIRAKAN KADININ ÇOCUĞU YOK, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE 1 KARDEŞİ VAR MİRAS = KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ 5/18 1/9 1/9 18/18 = 9/18 5/18 2/18 2/18 24/24 12/24 6,67/24 2,665/24 2,665/24 TABLO B-3’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO B-3 MİRAS BIRAKAN KADININ BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 1/1 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 24/24 12/24 6/24 (2,67)/24 (2,67)/24 (0,66)/24 Nisa suresi 11. Ve 12. Ayette bir kız olduğunda kız çocuğu mirasın yarısını almakta miras bırakan kadının kocası 1/4'lük miras payı almaktadır. Ayetlerde miras bırakan erkeğin annesinin, babasının ve karısının mirasdan pay alma oranları bir çocuk olma şartına bağlı olarak belirlenmiş ve belirlenen bu paylardan kardeşinin pay alma oranı tespit edilmiş ise de ayetlerde miras bırakan kadının annesi, babası ve kardeşinin miras payları belirtilmemiştir. Bu nedenle, miras bırakan erkeğin bir çocuk olma şartına bağlı belirlenmiş olan mirasçı payları üzerinden kalan 1/4’lük miras payının miras bırakan kadının bir çocuk olma şartına bağlı mirasçı payları hesaplanmıştır. Söz konusu hesaplama işlemi; Mirasçılar Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı belirlenen Mirasçıların Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Diğer Mirasçı Paylarının 24 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Belirlenen Mirasçı Paylarının Kendi Aralarındaki Payları Miras Bırakan Erkeğin Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları üzerinden Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının Hesaplanması Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Babası 1/6 4/24 4 (A) (A/E)*(1/4) 1/9 Annesi 1/6 4/24 4 (B) (B/E)*(1/4) 1/9 Kardeş 1/24 1/24 1 (D) (D/E)*(1/4) 1/36 Toplam 12/24 12/24 11 (E) (E/E)*(1/4) 1/3 Miras bırakan kadının bir çocuğu olma şartına bağlı olarak mirasçılarının mirasçı payları; TABLO B-3 MİRAS BIRAKAN KADININ BİR (1) KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ VAR. MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 1/1 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 24/24 12/24 6/24 (2,67)/24 (2,67)/24 (0,66)/24 TABLO B-4’ÜN AÇIKLAMASI; TABLO B-4 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = 3 KIZ Bilinmeyen Mirasçı ve mirasçılar 1/1 = 2/3 1/3 54/54 = 36/54 18/54 Ayette belirtilen paylara göre mirasın 2/3’ü 3 kız kardeşe verilir. Geriye mirastan dağıtılmamış 1/3’lük pay kalır. Geriye kalan 1/3’lük pay, mevcut mirasçılar arasında dağıtılmak istendiğinde; miras bırakan kadının 3 kız çocuğu şartına bağlı olarak annesine, babasına, kocasına ve kardeşine şeklindeki mirasçılarına verilmesi gereken miras payları belirtilmemiştir. Ancak, MIRAS = 1 KIZ KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 1/1 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 24/24 12/24 6/24 (2,67)/24 (2,67)/24 (0,66)/24 Miras bırakan erkeğin bir kız çocuğu olma şartına bağlı olarak bildirilen veya bu veriler kullanılarak tespit edilen mirasçı payları üzerinden yukarıdaki tabloda miras bırakan kadının bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesine 1/9, babasına 1/9 ve kardeşine 1/36 şeklindeki mirasçı payları tespit edilmiştir. Miras bırakan kadının üç kızı olduğunda; ayette bildirilen hüküm gereği 3 kız 2/3 miras payını aldığı için geriye 1/3’lük dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı, kocasının payı ve kardeş payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “Üç evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Burada dikkat ederseniz miras bırakan erkeğin değil miras bırakan mirasçı oranları üzerinden tespitler yapılmaktadır. Mirasçılar Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının 36 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı Mirasçıların Kendi aralarındaki Miras Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı mirasçı payları üzerinden Miras bırakan kadının üç kız çocuğu olma şartına bağlı Mirasçı PaylarınınHesaplaması Miras bırakan kadının üç kız çocuğu olma şartına bağlı olarak Üç kızın 2/3’lük payından arta kalan 1/3’lük miras payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/9 4/36 4 (A) (A/E)*(1/3) 2/27 Annesi 1/9 4/36 4 (B) (B/E)*(1/3) 2/27 Kocası ¼ 9/36 9 (C) (C/E)*(1/3) 1/6 Kardeşi 1/36 1/36 1 (D) (D/E)*(1/3) 1/54 Toplam 18/36 18/36 18 (E) (E/E)*(1/3) 1/3 Şeklinde olur ve bu bağlamda 3 kız olması durumunda mirasçılar ve pay oranları; TABLO B-4 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. MIRAS = 3 KIZ BABASI ANNESI KOCASI KARDEŞ 1/1 = 2/3 2/27 2/27 1/6 1/54 54/54 = 36/54 4/54 4/54 9/54 1/54 TABLO B-5’iN AÇIKLAMASI; TABLO B-5 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MİRASI = İKİ KIZI BABASI ANNESİ KOCASI KARDEŞİ 1/1 = 7/12 5/54 5/54 5/24 1/216 216/216 = 126/216 20/216 20/216 45/216 1/216 Tablodaki oranları tespit etmek için; ilk önce ayette bildirilen “miras bırakan erkeğin” bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesi için 1/6, babası için 1/ 6, ve bu oranlara bağlı olarak kardeşi için 1/24 şeklindeki mirasçı payları kullanılarak aşağıda miras bırakan kadının bir kızı olması şartına bağlı olarak; KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MIRASI = 1 KIZI KOCASI BABASI ANNESI KARDEŞİ 1/1 = ½ ¼ 1/9 1/9 1/36 36/36 = 18/36 9/36 4/36 4/36 1/36 Şeklinde mirasçı payları tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda “miras bırakan kadının” bir çocuğu olma şartına bağlı olarak annesine 4/36, babasına 4/36, kocasına ve kardeşine 1/36 şeklindeki mirasçı payları tespit edilmiş, kocasının payı ise ayette bildirilmiştir. Miras bırakan kadının iki kızı olduğunda; 2 kız 7/12 miras payını aldığı için geriye 5/12’lik dağıtılmamış miras payı kalmaktadır. Miras bırakan kadının mirasçıları olan babasının payı, annesinin payı ve kocasının payı “bir evlat olma şartına bağlanmış paylar” olduğundan bu paylardan “İki evlat olma şartına bağlı mirasçı payları” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Burada dikkat edilir ise; miras bırakan erkeğin “bir evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” üzerinden değil miras bırakan kadının “bir evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” üzerinden miras bırakan kadının “iki evlat olma şartına bağlanmış mirasçı payları” tespit edilmiştir. Bu tespit işleminin hesaplanması; Mirasçılar Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına Bağlı Mirasçı Paylarının 36 Payda Eşitliğinde Gösterilmesi Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı Mirasçıların Kendi aralarındaki payları Miras Bırakan Kadının Bir Çocuğu Olma Şartına bağlı mirasçı payları üzerinden Miras bırakan kadının iki kız çocuğu olma şartına bağlı Mirasçı Paylarının Hesaplaması Miras bırakan kadının iki kız çocuğu olma şartına bağlı olarak iki kızın 7/12’lik payından arta kalan 5/12’lik miras payının Diğer Mirasçılara Dağıtım Payları Babası 1/9 4/36 4 (A) (A/E)*(5/12) 5/54 Annesi 1/9 4/36 4 (B) (B/E)*(5/12) 5/54 Kocası ¼ 9/36 9 (C) (C/E)*(5/12) 5/24 Kardeşi 1/36 1/36 1 (D) (D/E)*(5/12) 5/216 Toplam 18/36 18/36 18 (E) (E/E)*(5/12) 5/12 Şeklinde olur ve bu bağlamda iki kız olduğunda mirasçı paylarını gösteren tablo; TABLO B-5 MİRAS BIRAKAN KADININ ÜÇ KIZ ÇOCUĞU, KOCASI, ANNESİ VE BABASI VAR. KADININ = KADININ KADININ KADININ KADININ KADININ MİRASI = İKİ KIZI BABASI ANNESİ KOCASI KARDEŞİ 1/1 = 7/12 5/54 5/54 5/24 1/216 216/216 = 126/216 20/216 20/216 45/216 1/216 BURADA KELALE HESAPLARI BULUNMAMAKTA, ANCAK KELALE HESAPLARI DA HEM AYET METNİNE HEM DE MATEMATİKSEL HESAPLAMALAR TAM UYMAKTADIR, KONUYA İLGİ DUYAN HERKES MERAK ETTİĞİ TÜM SORULARI SORABİLİR BU KONUDA HEM AYET ÇEVİRİSİNİ HEMDE HESAPLAMALARI KENDİM YAPTIM, MAİL ADRESİM bilal-aksoy@hotmail.com herkese teşekkürler, ist.docx
×
×
 • Yeni Oluştur...