Jump to content

Phocas

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  288
 • Katılım

 • Son ziyaret

Topluluk Puanı

0 Neutral

Phocas Hakkında

 • Derece
  Advanced Member

Güncel Profil Ziyaretleri

Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.

 1. Phocas

  İslam kendinden önceki dinlerin bozulmuş halidir.

  Müslümanlar her şeyi iddia edebilir, iddia etmek kanıtlamak değildir. Bir kavramın bozulduğunu iddia ediyorsan, o kavramın orijinal kanıtlarını objektif olarak sunman gerekir, müslümanların böyle bir kanıtı var mı? Tabi ki yok.. Ama bizim iddia ettiğimiz gibi; “Tüm dinler özünde paganist öğeler taşır” cümlesinin sayısız kanıtı vardır, hali hazırda bile monoteist dinlerde bir ton pagan ritüeli mevcuttur, hele ki İslamiyette bu fazlasıyla bulunur. Müslümanlar, peygamberin sakalı diye şifa ummaya gidiyor, bu ne? Dört dörtlük pagan adeti..Ölmüş “x” kişiliğinin mezarından spiritüel anlamlar ve beklentiler peşindeler.. Bu ne? Bu da pagan adetleri.. Taş öpmeler vs.. Daha yüzlerce sayabilirim. Bak bizim elimizde kanıt var, değil mi? Müslümanların elinde ne kanıt var? Sadece iddia ediyorlar. İddiaya kanacak kadar saf değilsin umarım.
 2. Phocas

  İslam öncesi islamın varlığına dair kanıt arıyorum.

  Mesela, İslam öncesi yapılmış cami var mı? Camisiz islam olmaz, haydi camiyi geçtim, kıblesi Mekke’ye bakan tapınak var mı?
 3. Phocas

  İslam öncesi islamın varlığına dair kanıt arıyorum.

  Bu islamik namaz değil, geç..
 4. Phocas

  İslam öncesi islamın varlığına dair kanıt arıyorum.

  Binlerce peygamber gönderilmiş ama Kabe’ye giden, namaz kılan, oruç tutan Muhammed dışında tek peygamber yok, İşin garibi Kabe bile yok, bahseden de yok, yok oğlu yok. Mesela her kavime kendi dilinden konuşan peygamber gönderildi diyorlar, yahu bir tanesi kayıt altına girmezmi?
 5. Phocas

  İslam öncesi islamın varlığına dair kanıt arıyorum.

  İslam öncesi bir tane Kabe’yi tavaflayan kafile, namaz kılan ümmet figürü, yazıtı yok mu ? Hadi müslümler resime, sanata, yazıya düşman diyelim, otu boku yazıya döken kafirler de bunu görüp yorumladı mı? Niye tek kanıt yok?
 6. Phocas

  İslam öncesi islamın varlığına dair kanıt arıyorum.

  Yukarıdaki satırlardan açıkça anlaşıldığı gibi, asırlar sonra doğacak İslam güneşi ve onun yüce Peygamberi (asv), son derece net bir şekilde tarif edilmiştir. Ve bu Peygamberin ( a.s.m), “ziyadesiyle övülmüş”, “Ahmet” ve “alemlere rahmet” unvanlarıyla, putları kaldıracak birinin olduğu yazılıdır. Bu kitabın hâlen mevcut olan kısımlarından Yasht 13 ün 129. bölümünde, aynı hakikatler bir daha dile getirilir ve putları kıracak olan zattan, “herkese ve âlemlere rahmet” ismiyle bahsedilir. Bilindiği gibi efendimizin bir ismi de, rahmeten-lil-alemin (alemlere rahmet olan) şeklindedir. Hind mukaddes metinlerindeki işaretler: Paru 8, Khand 8, Adhya 8 ve Shalok 5-8 gibi hind mukaddes metinlerinde, Efendimizden (a.s.m) şöyle bahsedilmektedir: Yukarıdaki ifadede Efendimizin (asm.) has isminin aynen belirtilmiş olması, son derece dikkat çekicidir. Aynı satırlarda geçen “beşeriyetin iftiharı” kelimeleri ise, Peygamberimiz (asv)'in "fahr-i âlem" şeklindeki ismiyle aynı manadadır. Buda (gautama buddha) kendisinin ölümünden sonra dünyayı şereflendirecek olan bir yüce kişiden bahseder. Palice lisanında adı “matteya”, sanskritçede “maitreya”, burmacada ise “armidia” olarak geçen bu kişi müşfik ve iyi kalpli olup, insanları doğru yola çağıracaktır. Budanın çok önceden vermiş olduğu bu haberde geçen isimlerin manası da, ”rahmet” demektir. Bilindiği gibi peygamberimiz için, Kur'an'da Enbiya Suresi'nin 107. Ayetinde, “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” buyurulmaktadır. Bu yazmalardan birinde, şu ifade geçer: Pali ve sanskrit yazılı metinlerinde, ileride gelecek olan o yüce kişinin isimleri Maho, Maha ve Metta olarak geçer. Bu isimlerden ilk ikisi, “yüce aydınlatıcı” sonuncusu ise “inayetli” manasına gelir ki, bunlardan her ikisi de peygamberimizin sıfatlarıdır. Zaten dikkat edilecek olursa, başka kutsi metinlerde geçen Efendimiz (asv)'in has ismini gösteren Mohamet veya Mahamet adının, Maha ve Moha kelimelerinden teşekkül ettiği açıkça görülecektir. Araştırmamızı, şimdi de Tevrat, İncil ve Zebur üzerinde sürdürelim. Bu konuda yapılan en detaylı inceleme Hüseyin-i Cisri'ye aittir. Hicri 1261-1327 yılları arasında yaşayan ve anne ile babası ehlibeyit'ten olan bu Suriye'li alim, söz konusu mukaddes kitaplardan Efendimizl'e (s.a.v.) alakalı 114 işaret çıkartmış ve bunları Türkçe'ye de çevrilen Risale-i Hamidiyye'sinde neşretmiştir. Eski mukaddes metinler arasında en çok tahrif edilmiş olma özelliğini taşıyan Tevrat'ta bile, Peygamberimize (asm.) ait şu işaretler vardır: Burada peygamber İşaya tarafından bildirilen iki biniciden merkep üzerinde olanı Hz. İsa dır (a.s.). Çünkü İsa peygamber, Kudüs'e bir merkep üzerinde girmiştir. Deve üzerinde olan kişiyle de, Peygamber Efendimize (s.a.v.) İşaret edildiği açıktır. Efendimiz (asv) Medine'ye girişte devesinin üstündeydi. Yeri gelmişken şunu da belirtelim ki, İncil tercümelerinde faraklit veya paraklit (perikletos) kelimeleri aynen muhafaza edilirken, yakın zamanlarda basılmış olan İncil tercümelerinde bu kelime değiştirilerek Arapça tercümelerinde “muazzi”, Türkçe tercümelerinde ise “teselli edici” şeklinde verilmiştir. Hazreti Şuayb (asv)'ın suhufunda, Efendimiz (asv)'in ismi Müşeffeh şeklinde geçer ki, kelime olarak tam karşılığı “Muhammed”dir. Tevrat'ta geçen Münhemenna isminin karşılığı da, yine Muhammed'dir. (Bilindiği gibi Muhammed kelimesinin lügat karşılığı da, “tekrar tekrar methedilmiş” şeklindedir.) Bunların dışında, Efendimizin (s.a.v.) İsmi, Tevrat'ta çoklukla “Ahyed”, İncil'de ise, ”Ahmet” olarak geçmektedir. Konumuzu, bir hadis-i şerifle noktalıyoruz. Bilgi için bk. Doğu Kutsal Metinlerinde Hz. Muhammed (Zerdüşt, Hindu, Budist), A. H. Vidyarthi; Çeviren: Kemal Karataş, İnsan Yayınları; İstanbul, 1997. Bunların hepsi sahte, çarpıtılmış bilgiler, hiçbirinin Muhammed veya islamla alakası yok. Beni uğraştırma, bilgiye boğmayayım seni.. Ayrıca konuyu sen yanlış anladın, bana islam öncesi islamın var olduğuna dair kanıt sunacaksın, böyle yalanlarla gelmeyeceksin..Muhammed gelecekmiş de bilmem ne.. Mesela oruç, namaz, hac, bilumum diğer islamik ibadetleri ve sosyal kuralları emreden kanıtlar sunacaksın..
 7. Phocas

  İslam öncesi islamın varlığına dair kanıt arıyorum.

  Fiziksel bir kanıt istiyorum, kuru laf değil. İslamı tebliğ eden pre-islamik elle tutulur, gözle görülür bir kanıt.. Var mı?
 8. Kuran’da gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin islamı tebliğ ettiği söyleniyor ama bir tane bile kanıt gösterilemiyor. Güya insanlığın dünyaya gelişinden beri islam var ama ne duyan, ne bilen var..
 9. Phocas

  Allah'ın verdiği rızık?

  Ben Allah doyurmalı demiyorum, Allah kimseye rızık filan veremez, olmayan şey ne verecek be? Herkes ektiğini biçer ve onu yer. Ayrıca şunu da belirteyim, dünyada gelir adaletsizliğinin ve açlığın, hırsızlığın, rüşvetin en fazla görüldüğü yerler müslüman ülkelerdir. Allah nasıl olsa hesap soracak ya, ondan..
 10. Phocas

  Allah'ın verdiği rızık?

  Eline sağlık, güzelce asıl niyeti belirtmişsin. Din işte bunun için icat edilmiştir, dünyada hırsızlar, sömürenler olacak ama sen sesini çıkarma nasıl olsa Allah hesabını sorar.. Senin gibi aptallarda yiyor bunu, afiyet olsun.
 11. Phocas

  Allah'ın verdiği rızık?

  Allah rızığı veriyor, kullar sömürüyor, çalıyor öyle mi? Peki bunu neden engellemiyor? Küçük bir çocuğun açlıktan ölmesinin kime ne faydası var?
 12. Phocas

  Yaratılış Masalı

  Hristiyan olan sensin Allah’ın dallaması! Dini yahudi-hristiyanlardan çalınca ağzı açık, geviş getiren develer gibi böğürüyorsunuz.. Yahudi Tanrı’sını Tanrı diye belleyen bedevi sürüsüsünüz, haydi yallah çöle..
 13. Phocas

  Yaratılış Masalı

  Sen hristiyanmısın ? kutsal ruhdan mı bahsediyorsun? Hristiyanlar kutsal ruha secde eder. Allahın ruhu cisimlerde, insanlarda yoğunlaşmaz, bu islamiyete ters bir durum, putperestler bunu iddia eder. Yoksa putperestmisin? Nesin la sen?
 14. Phocas

  Yaratılış Masalı

  Adem’e secde etmek islama göre şirk olmalıdır, ama inandığın din bu masalda çuvallamış, kendisiyle çelişmiş, zaten kendisiyle çelişik ve saçma bir din.
 15. Phocas

  Yaratılış Masalı

  7:206- Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O’na ibadet etmekten büyüklenmezler. O’nu tespih ederler ve yalnız O’na secde ederler. Allahın ifadesi bu, şeytan bunun neresinde? Şeytan kibirli de değil, insanların kan dökeceğini, aciz bir yaratık olacağını önceden biliyor, yukarıdaki ifadeye istinadende eğilmekten çekiniyor. Masalda ki en rasyonel figür şeytandır.
×