Jump to content

memjan21

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  397
 • Katılım

 • Son ziyaret

memjan21 kullanıcısının paylaşımları

 1. 'Dünya dinleri içinde en yaygın iki din İslamiyet’tir. Bu iki din de Roma imparatorluğu döneminde ve onun hakim olduğu topraklarda çıkmıştır. İkisi de Sabi,Yahudi ve İran Mitracılığı temellidir.İki din de Sabi ve Yahudi peygamberlerini soy ağacı olarak alır. İkisi de peygamberlerinin soylarını Adem oğlu Şit’e, Nuh’a, İbrahim’e dayandırır. Ancak Roma’nın eski dini İran Mitra (güneş) dininden Greklerin kendilerine uyarladıkları Grek Mitra dininin Romalılarca kendilerine uyarlanmış haliydi. Roma topraklarını genişletip İran sınırlarına dayatınca, İranlıların tanrının seçtiği kavim olduğu inancı gereği, onlara açılacak savaşın da tanrıya açılacağı, böylece tanrıların lanetinin üzerlerine geleceği korkusuyla Romalı askerler İranlılarla savaşmak istemiyorlardı. Hatta imparatorlarını bile sadece bu yüzden öldürebiliyorlardı. Ama İran da rahat durmuyor, Roma içinde dini etkisini kullanarak sürekli kanlı isyanlar çıkartıyor, Roma’ya saldırıyor ve Roma’ya kaptırdığı eski topraklarını geri almanın savaşını veriyordu. Roma’nın tarih sahnesine çıkmasından önce İran, Ege denizinin ötesindeki Grek ülkesine kadar sınırlarını genişletmişti. M.Ö.540’larda, Büyük Krus zamanında Irak’taki Babil, Suriye’de bulunan Asur medeniyetlerini yıkıp kendisine katmıştı. Bu arada Babil’de esir bulunan, tapınakları yıkılmış, halkı sürülmüş, ileri gelenlerinin Babil’de köle edildiği Yahudileri de serbest bırakıp, yurtlarını geri vermiş, tapınaklarını inşa etmeleri için de gerektiği kadar para da vermişti. Serbest kalan Yahudi rahipleri, akıllarında kaldığı kadarıyla eski din kitaplarını tekrar kayda geçirmişler ama İran’a olan vefa borçlarından dolayı kitapları Tevrat’ı İran Zervanilik dinine, soylarını Sabilerin ataları Şit, Nuh, İbrahim’e dayandırmışlardı. Çünkü onlar da Araptı. Bu sevinçlerini fazla yaşayamadan Romalılar batıdan Akdeniz’i aşarak gelmişler, Yahudileri ve bölgedeki diğer kavimleri vergiye bağlamışlardı. Bundan doğan huzursuzluklarına İran’ın onları Roma’ya karşı kışkırtmaları eklenmiş ve Yahudiler Roma’ya sürekli sorun çıkarmaya başlamışlardı. Bazen onlara katılan Sabileri de Yahudilerle birlikte sürgün eden bazen de soykırım uygulayan Roma duruma hakim olsa da bütün heybetine rağmen bir türlü İran’a karşı başarı elde edemiyordu. Kendilerini Roma Mitracılığına inanan kavimler arasında daha kolay kabul ettirebilmek için her milleti kucaklayan Hristiyanlık dinini çıkartan Yahudiler bunu 300 yıl boyunca pahalıya ödediler. Roma, sürgün, ağır vergiler ve toplu kıyımlarla karşılık verdi. Bu da Yahudi ve Hristiyan Yahudiler ile onlara katılan diğer kavimlerin isyanlarının artmasına neden oldu. Roma da İran karşısında toprak kaybını arttırdı. Bu isyanlara bir de kuzeyden Türk saldırıları eklenince iyice sıkışan Roma ordusunu İran’a karşı savaştırabilmek için çareyi Yahudilerin çıkarttığı ve önceden yasakladığı Hristiyanlığı kabul etmekte bulmuştu. Bu din, Roma’nın eski haline gelmesini bir kaç yüz yıllığına sağladı. Yahudilik ve Hristiyanlık İran’ın icadıdır. Önce korkan Roma, onu benimseyerek dünya dini, İslam’ı da köle dini yaptı. Müslümanlar bu yüzden kölelikten kurtulamazlar. Bu defa da Sabilerin çıkartıkları Ortodoks Hristiyanlık mezheplerine bölünmesi yüzünden, Roma’nın sadece Grek soylulara kabul ettirebildiği Grek İnciline dayalı Katolik mezhebini diğer milletlere benimsetemedi ve isyanlar gene sürdü. Arap yarımadasında eski Grek putperestliği ile karışık inançları olan ve kendilerini Yahudiler ile İbrahim oğlu İsmail soyundan sayan ve Araplar arasında saygınlığı olan kabile dikkatini çekti. Ancak bunlar ne Yahudi ne de Hristiyanlığın herhangi bir mezhebini beğeniyorlardı. Onları tek bir din etrafında birleştirerek, Irak, Mısır, Suriye coğrafyasındaki akrabalarıyla İran ve Yahudilere karşı kullanmayı akıl etti. Roma Vatikan kilisesi ile imparator bu gelişmeyi doğrudan mali ve ideolojik olarak desteklediler. Ancak İran korkusuyla bu projeden çekinen Araplar, Roma’nın İran’ı mutlak bir yenilgiye uğratıncaya kadar beklediler. 627’de bu zaferi yakalayan Roma’nın yanında yer alan Hicaz Arapları, yeni dinlerini yayarken arkalarında daima Bizans’ın koruyucu gücünü, Vatikan’in ideolojik ve mali desteklerini buldular. Böylece İslam 627-632 arasında beş yılda tüm Arap yarımadasını tek devlet haline getirdi. 635’te de İran İslam topraklarına katılmış ve ebediyen sorun olmaktan çıkmıştı. Bunu Mısır’dan başlayan kuzey Afrika işgalleri takip etti. Yahudiler ve Ortodoks Hristiyanlar İslam’a din benzerlikleri yanında biraz da baskıyla kolayca girdiler. Roma rahatlamıştı. Ama şimdi karşısında dev bir İslam Arap canavarı duruyordu. Kuzeyden gelen Türkler ile ortakları Vizigotlar, Astrogotlar çoktan batı Roma’yı yıkmıştı bile. 100 yıl gibi kısa sürede hak etmedikleri başarı kazanan Emevi Arapları, şaşırmış, ele geçirdikleri topraklardaki kavimlere soykırım uygulamış, bütün nefretleri de üzerlerine çekmişti. Bu da onların gerilemesinin esas nedeni olmuştu. 100 yılda büyüyen İslam, 50 yıl içinde birden çöküşe geçmiş, topraklarını Roma’ya geri kaptırmıştı. İran’da da Türkler idareyi ele almışlardı. Kısa sürede kendine gelen Roma, Müslümanlara karşı “haçlı seferlerini” başlatmış, 750’lerden itibaren üstünlüğünü kabul ettirmişti. 850-950 yılları arasında Müslümanları İran Urumiye gölüne kadar sürmüş, Anadolu’yu geri almıştı. Araplar da hanedan değiştirmiş, Emevi ailesi tasfiye edilmiş yerine peygamberin amcasının oğlu Abbas’ın soyundan gelen Abbasi ailesi 740’larda geçmişti. Emevilerden daha insani olduğu yazılan bu aile biraz dirense de Suriye- Irak-Mısır çizgisini zoraki koruyabiliyordu. Roma’nın baskısına, İran’dan gelen Selçuklu Türkleri Arapların ellerinden toprakları almaları eklenmiş, Mısır’da Devlet El Türkiye devleti kurulmuş, Abbasi hanedanı da Arap yarımadasına hapsolmuştu. Arapların haydan gelip huya gitti misali hak etmedikleri egemenlikleri de böylece sona yaklaşmıştı. Müslüman olmuş İran Selçuklu Türkleri 1071’de Anadolu kapısını açmış, 250 yıl içinde neredeyse bütün Anadolu’yu istila etmişlerdi. Hatta Anadolu artık Türkiye diye anılıyordu. Ortada İslam Arap adı okunmaz olmuştu. Ama olan bir diğer şey daha vardı. Bu dine giren her millet, aynı Hristiyanlıkta olduğu gibi asimile olmuş, köken bağlarını kaybetmiş ve sömürüye açık kalabalıklar haline gelmişti. 20.yüzyılda dünyaya egemen olan batılı çağdaş Romalılar, sayısız tarikatlara böldükleri Müslümanları birbirine düşürerek güç olmaktan çıkartarak, kendilerini emniyete alıp, şimdi bunun meyvesini geviş getire getire yiyorlar.'
 2. memjan21

  Annem...

  Umarım daha büyük acılar yaşamazsınız.
 3. İran Meşded müzesinde bulunan bu Kur’an 661 yılında imam Hz. Ali bin Talip tarafından Irak Kufe şehri Sabilerinin (Aramileri) hemze, üstün, esire kullanılmayan Kufi alfabesiyle yazılmıştır. Arap alfabesi denilen şey budur. Bu gün Kur’an alfebesi olarak bildiğimiz alfabenin atasıdır. Gelişimini 16.yüzyılda tamamlamıştır. Arap alfabesinin hiç bir kutsiyeti yoktur. Sabilerin yılan şekilli tanrıları olan cinlerin şekillerinden türetilmiştir.
 4. Kuran' Muhammed yazdı ama Allah korudu mu onu?
 5. http://adilyargic.blogspot.com/2018/12/yahudilerin-2200-yillik-bebek-tecavuz.html?m=1
 6. memjan21

  Bütün rızıkları, allah verir yalanı..

  İslâm dini yalan ve dolanların olduğu bir dindir. Yok göğü tutuyormuş, genişletiyormuş evreni falan... Yunanlar güneş takvimi kullanıyorlar İsa dan önce. Ayasofya varken İslam yok ortada, gelmiş bilimsel bir kitap olduğunu söylüyorlar utanmadan.
 7. Eşi ve benzeri olmayan bir tanrının varolma olasılığı yerine, evrende bizim gibi başka canlı formlarının olma olasılığı ve bizden daha ileri seviyelerde olma durumları daha mantıklı geliyor kulağa. Çünkü biz varız en azından, onlar için ya da biz onlara ıspatız . Ama tanrının bir benzeri de olamayacağına göre, (olursa zaten her şey çorba olur) olma ihtimali daha düşük ve mantığa ilişmeyen bir ağırlığı var.
 8. memjan21

  Hayalindeki tanrının masal olduğunun ispatı

  Bazı şeylerin boyunun aştığını kabul etmek gerekiyor. Siz sadece bunu kabul edemiyorsunuz. Tanrının evrimsel süreci insanın beyni ile doğru orantılı. Ne zannediyorsun siz ateizm dün ki çocuk mu? Tanrının insan hayatında yeri kalmadı bunu görmek için ateizmin eleştirilecek yerde evrensel ahlak yasalarını, normlarını iyileştirmek için kullan beynini. Dinlerin insan ve hatta hayvanların hayatlarında ki vahşilikliğini göremiyorumsan ateizmin şöyle böyle diye laf salatası yapma.
 9. Uzun uzaya bir şeyler yazmayacağım, kisaca söyleyeyim, sen hastasın. Yazdığın şeyler hiçbir şey ifade etmiyor. Sen ne aradığını falan da bilmiyorsun ama kolay gelsin 😉
 10. Ben sana bir soru sorayım. Birgün bir canlı, cisim kısacası bir varlık bir anda çıksa karşına ve sana dese ki ben tanrıyım. Ona inanır mısın? İlkin birkaç hareket yapmasını falan istersin herhalde. Dağları yürütür falan. Ne bileyim gökyüzünü falan değiştirir. Bu kafanda ki tanrı kavramının içini falan doldurur ama beynin tatmin olduktan sonra acaba beynin başka bir tanrı aramaz mi?
 11. memjan21

  Kuran yine haklı çıktı

  Bu adam trol kale almayın
 12. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  Allah ta tıpkı Eloah gibi ilah demektir. Hiçbir farkı yok öteki ilahlardan. Abd ve rab kelimelerinde de tamamen saçmalamışsin ne değerli kıçı varmış bu müslümanların.
 13. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  Hindistan da Allah isimli çocuklar var biliyor musun?
 14. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  bir sürü saçmalamışsin abd ve rab konularında. Ne özel inananlarmış bu bedeviler. Sen zannediyorsun ki Allah Araplarıda bir anda yarattı herhalde. İslâm başlamadan önce bölgede zaten tek tanrılı din vardı. Hristiyanlık ve Yahudilik. Biraz akıl et. İlk defa kim Alllah dedi ona..bir kul vermez ya adını. İbranice Eloah, Keldanice Laha, Aramice, Eleha, Arapca Allah olmuş. Nasıl türememiş. Senin özel isimden anladığın şey ne acaba? Ya da türümekten? Demek türetmek imkansız. Hadi ya Allah kendisimi söylemiş ismini? İşte siz böyle sürü psikolojisine sahipsiniz. Söylerler, siz de inanırsınız.
 15. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  Demek türetmek imkansız. Hadi ya Allah kendisimi söylemiş ismini? İşte siz böyle sürü psikolojisine sahipsiniz. Söylerler, siz de inanırsınız.
 16. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  Rab 1-malik olan: sahip anlamında örn-evin sahibi 2-efendi anlamında örn. kulların efendisi 3-yetiştirici anlamında örn: çocuğu yetiştiren Abd abd (o. i. c. ibâd, â'bâd, abîd) : köle, kul. abd - i müşterâ ::: para ile satın alınmış köle. Hiç boş yere eğip bükmenin lüzumu falan yok. Ra/b kelimesi Allah kelimesinden bin yıllara önce vardi ve Allah'a hediye edildi. Ayrıca Allah kelimesi Yahudicedir sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sen de nemrut' un kim olduğunu bilmeyecek kadar cahilsin. Palavralar ile büyüdüğün belli.
 17. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  Elestü birabbiküm, olayın özü burası. İslâm efsanesi burada başlıyor. Medine, Allah, la ilahe illallah bu kelimeler hep Yahudicedir.
 18. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  Asıl olay rab kelimesi zaten neyi kalkmış. Rab efendi demektir, bildiğimiz, kölesi olan, satan, istediği kişiye kendi keyfi doğrultusunda veren, istediği gibi kullanan kişi demektir. Kaalu bela olayı var, Kuran'da da geçer bu olay. Allah sorar, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Rab olayı orada başlar ve katıksız efendi demektir, Ra dan gelir. Sonra kelime-i şehadet vardır. Eşhedü an la ilahe illallah ve eşhed ... Muhammeden abdühü ve Resulü. İşte burada ki Abd ise köle demektir. Yukarıda bahsedilen köle tamm olarak budur. Mesela peyganberin babasını ismi Abdullah tir. Allah'ın kulu demek değil kölesi demektir. Kısacası İslam dinin de Allah ile kul arasında daha kul var olmadan bir antlaşma imzalanmıştır. Efendi köle ilişkisi vardır. Eğer iyi bir köle olursan mükâfatin ise cennet kötü olursan da cehennem var. Aslında İslam'da iman diye bir şey yoktur. Şartlar vardır. İmanın şartları gibi. Eğer onları yerine getirsen müslüman olursun. Onlarda kesinlikle insanlikla alakalı tek madde yoktur. Mesela insan öldürmeyeceksin gibi. Ama hristiyanlikta baba-oğul ilişkisi vardır. Yani aile ilişkisi vardır. Bir aileyi bir arada tutan en güçlü bağ ise sevgidir. Zaten İsa der ki tanrı sızı seviyor. Hristiyanların tanrısı insanı sever ama islam'ın tanrısı insanı sevmez bir sürü ayette sayar eder insanına.
 19. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  İslam alimleri, islam'ın ne olduğunu anlaşıldıktan sonra, şiire, minyatüre falan salmış kendilerini. Ama adam gibi adam çıkmamış mi? Elbette! Özellikle İbn-i Haldun. İslâm dünyanın en büyük âlimi neyin ne olduğunu çok iyi bilen edenlerden. Türkülere gelene dek daha neler olmuş neler.
 20. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  Ya hu bakın Muhammedin Allahla falan işi yok. Şimdi bu 19 cu lar, Reşatcılar falan niye Muhammed e Resul demiyorlar? Çünkü Muhammedin derdi Allah falan değil. İslam'da Muhammedin peyganberliğine inanmayanlara kâfir denir, sonra bunların müşrik müşrik diye dillendirdikleri ise Kuran a inanır ama zekât oranlarına itiraz eden, kabul etmeyen insanlar olmuştur. İslam'ın iskeletini anlamak lazım. Hiç sordunuz mu niye peyganberin cenazi 3 gün yerde kalmış, niye 14-15 kişi kılmış bu alemlerin peygamberin cenazesini falan? Bunlara cevab versinler önce. Gelmiş 1400 yıl sonra yok 19 mucizesi falan
 21. memjan21

  OROSPULUK VE İSLAM

  İsa ve Muhammed ömürlerinde patates ve domates yememişlerdir ve hiç hindi görmemişler, çünkü henüz Amerika keşfedilmemişti. Yine Muhammed daha Dünya'ya gelmeden Konstantinupoli şehri vardı ve Türkler bu şehri işgal ertmeden önce 1000 yıl buraya Konstantinupol deniyordu. Türkiye de tarih ve dilbilim denen iki bilim dalı okutuluyor demek çok saçmadır. Henüz tarihini ve dilini bilmeyen insanlar gelmiş burada, sağ elin, sol elin önemini anlatıyor. Akıllı olun arkadaşlar.
 22. memjan21

  Hayalindeki tanrının masal olduğunun ispatı

  Hadi insan olduğunu anlayan o İlk tür olalım. O ilk bilince gidelim hani o gözünde ki perde indiği ana. İnsanın bir tanrının varlığıni bilmesi ya da düşünmesi için zihninde bir şeylerin toparlanmasi falan gerekmez mi? Bende tartışmak istemiyorum ama şunu yinelemek istiyorum, o ilk tür, İlkin çevreyi falan anlaması gerekir, olanlara bir anlam bulması falan gerekmez mi? Bunun gibi bazi gereklilikleri çözmesi gerekir, işte tanrı bu hala devam eden çözümsüzlüğün son, veyahut ilk adımı olduğuna ve olacağına inanılmıştır. Tanrı bir ihtiyaç halinde var olmuştur. insanlığın ona ihtiyacı kalmadığı gün her şey gibi o da hiç olacaktir.
 23. memjan21

  Hayalindeki tanrının masal olduğunun ispatı

  Bak ne güzel söylemişsin şu şunu buldu, bunu buldu diye. Einstein bı anda ahada Görelilik kuramini buldum mu dedi zannediyorsun. O da kendisinden önceki fizikçilerin kuramları, teorileri ile uğraşıp kendi kuramı yazdı. Evrimsel süreci yanlış takip ediyorsun. Sosyoloji kavramını belki de ilk kez İbn-i Haldun sürdü piyasa ama daha önce sosyal ilişkiler yoktu mu diyeceksin. Anlamadığın şey bu. Tanrı sadece bir fikir. Filmin bir yerinden sonra insanlığın gerek duyduğu bir şey. Dinler ortadan kalkıyor ve dünyanin ateist nüfusu artıyor. Tanrı her şeyden bağımsız var olamaz bir anda. Bir takım istekler onu var etti tarih boyunca..kimi zaman kabileleri yönetmek, kimi zaman imparatorlukları, kimi zaman köleleri. Tanrı sanal ya da somut olsun farketmez bir fikir ve tüm fikirlerin bir temel dayanağı olmalıdır. Hiçbir insan fikri keyfine değildir. Mesela İsa kölelere bakıp ne diyor biliyorsun mu? Bana inanın, ben sizi sonsuz mutluluğa, huzura kavuşturacağım, kölelere söylüyor bunu, çünkü tanrı sizi seviyor diyor. Yani İsa keyfine mi böyle bir şey yaptı. Çünkü kölelerin tanrıya veyahut onun sevgisine burada olmasa bile başka bir hayatta ihtiyaçları var. İşte bu bir ihtiyaç meseledir kısaca. Dinler de tanrının temel dayanağıdir. Bak çok basit söyleyim, eğer dinler olmasaydı tanrı fikri var olabilir miydi? Ve ne tuhaftır ki tanrıyı sahiplenen ona inanan her toplumun bir dinî var. Dinlerin en büyük gücü nedir, tanrı emirleri değil midir? Tanrı, şöyle olamamizi istiyor, şunlara kızar, bunlari bunları sever derken, tüm bahsetti şeyler tanri tarafından yapılmasi istenilen şeyler mi, yoksa toplumsal düzen için mi?
 24. memjan21

  Hayalindeki tanrının masal olduğunun ispatı

  Sen önce dilin, kültürün ve sosyolojinin ne olduğunu öğren. Bunları öğrendiğin zaman dinin de tanrının ne olduğunu ve nasıl icat edildiğini anlayacaksın. Konuşmaya gerek yok seninle anlaşmamiz imkansız.
 25. memjan21

  Hayalindeki tanrının masal olduğunun ispatı

  Sizin gibi sosyoloji bilmeyenlere davarlara ancak bu kadar anlatırlir 😁
×
×
 • Yeni Oluştur...