Jump to content

Kaz

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  176
 • Katılım

 • Son ziyaret

Kaz kullanıcısının paylaşımları

 1. Dinin tasavvufi tarafı öznel olduğu için bu konuda pek bir şey diyemem. Alıntı yaptığınız metinle daha ilgili cevap yazmanızı beklerdim. İnsanlar bir şeyi farklı anlamlandırabilir bunun sorumluluğu kişiye ait. Düzenden kastınız nedir anlamıyorum. Sadece bir konu hakkında konuşmak bir düzene hizmet etmek olarak anlaşılmamalı belki ben yanlış anlıyorum. Vahiy dereceli olarak inmiş olabilir ama dinin anlaşılması vahiyden sonra da dereceli olarak şekillenmeye devam etmiştir. Buna tahrif demenin ve nesih demenin doğuracağı farklı sonuçlar olur sadece bu kadarını söylemem yet
 2. Hristiyanlığa dayanmıyor dedikleriniz müslüman bakış açısının aynen tekrarı niteliğinde. Söyledikleriniz özellikle tasavvufi ögeler çağrıştırıyor vahdeti vücud gibi kısmen panteist. Eğer tanrıyı anlama kapasitemizden konu açarsak zihinsel süreçlerimizin sonucu meydana gelen duyularımızla edindiğimiz sonra algıladığımız Tanrı kavramı devreye girer. Biz bu Tanrıyı kavramsal olarak algılayabiliyor bizzat deneyimleyemiyoruz somut tecrübeden yoksunuz. Tevhid bir Teslis üç demek olabilir ancak bu iki kavram Tanrının bir tabiatının nasıllığıyla ilgili olduğundan beri aralarınd
 3. Deizmde tanrı kötülük problemine muhatap değildir, yaratıp bırakmıştır onun dünyayla ilişkisi kesiktir daha fazlasını bilmiyorum. Böyle bir tanrı olur mu diye eleştirmek deizme karşı teist temelli bir eleştiri olur. Tevhidin aslı neden teslis olmasın? Son din olmak neden avantaj olsun? Belki de İsa ile Muhammed yalancı nereden bilebilirim? Kuran İsa hakkında konuşuyor ve erken yazıya geçirilmiş bir kitap olduğu için kuran korunmuş oluyor. Kuran İsa hakkında İncilden daha erken tarihli bir haber verebilme imkanına neden sahip olsun? erken yazıya geçirildiği için mi yoksa vah
 4. Deizmdeki tanrı için kötülük problemi etkili değildir. Deist bir tanrının mutlak merhametli olmayan gibi sıfatı olur mu? Teizm için Allah dünyaya müdahalede bulunuyor mucizeler gerçekleştiriyor tarihsel bir zaman diliminde ve mekanda var olduğu iddia ediliyor adına yazılmış kutsal kitaplar ve yarattığı bir dünya var. Eğer kötülük diye bir şeyi inkar etmiyorsak yaratan yaratılan açısından bir kötülük çıkar iyilik de çıkar. Teizmde kötülük probleminin tartışılma sebebi muhatapların felsefeye teolojiden daha ilgili olmaları oysa enerjiyi dışarıya yansıtabilmek için en başta teolojik bir tuta
 5. Varsayım üzerine konuşuyoruz kötüyse iyi de olabilir. Kötülüğü önceliyorum, mutlu olacaksan Tanrı iyidir öyle demek zorundaysam zorundayım varsayım var. Dindarlarla Tanrıyı teolojik olarak tartışmayı öncelerim çünkü deizm tanrısına kötü diyemem. Kötü olan bir tanrı varsa ibrahimi dinlerin tanrısı olur. O dünyaya müdahale eden tanrıdır. İslam dalalet ehli dediği sapkın heretik bir ehli kitaba tepki olarak doğmuş bir dindir, bugün dindarların konuşması gereken konu dinler arası diyaloktur. Sizin hak dininize göre Tanrı kimdir belirlemeniz gerek iyi veya kötü olmasıs mühim değil o fel
 6. Deist bir anlayış tanrıyı kötülükten tenzih etmeyle nasıl ilgilenebilir? onun meselesi varlık değil midir? Tanrı yarattı ve terketti artık evrenle ve içindekilerle ilişkisi yok kötülükle de ilişkisi yok ancak dindar anlayış tanrıyı kötülükten tenzih eder.
 7. Sınırlılık ve basitlik için yeterli bir örnek ben kötülük için bu örneği uydurdum, sen de tanrının iyi olduğunu örneklendirebilirsin, ben kötü diyorum eğer bir sakıncası yoksa.
 8. Sırf deist bir tanrıdan bahsederken kötülük problemiyle iş ilahi adalete gayba ve ahirete kadar lazımiyet açısından uzanıyor bu yüzden olayın bilimselliğini aşan bir boyutu var. Bilimsel olarak Tanrıyı kanıtladık deseniz de iş bitmiyor kötülük problemi uzayıp giden bir tartışma ama herkes tanrıyı kötülükten tenzih etmek zorunda değil.
 9. Şimdi ahlak konusuna girdin daha da uzaklaştın. Galyalı ile Romalı ben öyle dediğim için iyi veya kötü uydurdum tersi de olabilir bilmenin bir pratiği yok. Arenanın sahibi İmparator kötülüğün kaynağı oluyor örneğin amacı bu. Öldüresiye savaşan insanlar birbirini bağışlamak zorunda değildirler ama imparator onları arenaya koyanın ta kendisi neden onlar birbirini bağışlamak zorunda olsunlar.
 10. O örnekte adam öldürmek kötüdür bunu ön kabul edeceksin. İyi kötüyü de öldürebilir kötü iyiyi de öldürebilir ona bakarsan galyalı neden iyi olmasın ki? sen problem çözerken öncülleri sorgularsan işin zor. Tanrının varlığıyla ilişkili insanlar kendilerini özel görürler doğadaki hiç bir canlı Tanrıyı bizim anlayabileceğimiz şekliyle sorgulamıyor. Tanrı varsa insan özeldir.
 11. İyilik ve kötülük bizim uydurduğumuz kavramlar. İki gladyatörü bir arenaya koydum birisi şanlı bir romalı(iyi) diğeri galyalı bir köle(kötü) , bütün seyirciler mutluyken imparatoru kim neden eleştirsin? öyleyse imparator övülmeye layıktır.
 12. Pesimist olayım bütün orman birbirini yiyor ama kuş cıvıltıları ne hoş, tanrı övülebiliyorsa karşıtı da mümkündür. Tanrının olduğu varsayımını dünyadaki acımasızlıklara genelliyor hepsi bu.
 13. Bence ikna etmek için konuşmak entelektüel değil önce anlamaya dayalı konuşmayı denemek katkılı olur. İkna etmek için konuşmak sanki kumar masasında bir şeyi kazanıp kaybediyor gibi hissettiriyor böyle ağır bir sorumluluk altına girmeye gerek var mı?
 14. Tanrı sonradan ortaya atılmış bir kavram çoğunlukla içi dindarlarca doldurulmuş kısmen deizmin etkisi de var. Deizm dinin tanrısına bir tepki niteliğinde protest bir tutum. Tanrı vardır demek bir zorunluluk demekse bu deist ve dindar kafada kavramsal karşılık buluyor. Şimdi Tanrının varlığı zorunlu demen bir dayatmaymış gibi anlaşılmış olabilir. Bu tanrı zorunluysa bu ne anlam ifade eder bakış açını açabilirsin, biz çoğunlukla dindarlardan benim dinime inanmalısın algısına maruz kalıyoruz bazı yanlış anlaşılmalar var. Bu tanrının fonksiyonları nelerdir mahiyeti nedir tasavvur etmen gerek. Tanr
 15. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  İbni hazm Fasl 1. cilt 663'e bakarsanız ezranın Azra yazıldığını görürsünüz, Arapça düşünürsek Ezranın sonundaki elifi maksure derken elifi maksurenin kelimenin kökü olmadığını belirtmek isterim Mustafadaki elifi maksure gibi olur. İbni Hazm Ezra yazarken hemze ile bitirmiş Ezrail Varrak yazmış kaynağın arapça metnine bakabilirsiniz. Aaron ailesi derken de Harunun soyu demek istenir Musanın kardeşi olan Harun Ezranın büyük atasıdır aynı şekilde Serayanın da atasıdır kafa karışıklığı olmasın diye yazıyorum. Ezra bin şerhiya Ezra el verrak Ezra the scribe Üzeyir aynı kişiler. Ezra Üzeyir
 16. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  "Okuduğum bir makalede Ezranın Azar şeklinde Arapçaya geçmesi gerektiği yazıyor" şurada hata yapmışım Arapça Azar olsaydı Üzeyir olurdu yazıyor dolayısıyla Ezra ile Üzeyir bağlantısız demiş. Böyle diyebilir ama katılmıyorum. Kul anlamına gelen Abd Ubeyd olabiliyorsa Ezra da Uzeyr olabilir. Bir önceki postumun son paragrafı hariç boşa yazmışım.
 17. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  עֶזְרָא‎ Okuduğum bir makalede Ezranın Azar şeklinde Arapçaya geçmesi gerektiği yazıyor bunu diyen Samval ibni yahya el mağribi, kendisi sonradan Müslüman olan bir Yahudi’ymiş. עֶזְרָא 3 noktalı olan seggol e olarak kısa okunur. Ayn harfinin altında ע‎ Dikey 2 noktalı olan Shva nah cezm gibi okunur. Ze harfinin altında ז‎ Kısa T gibi olan Kamatz uzatarak a okunur. Ra harfinin altında ר‎ Hemen sonrasında da elif א geliyor Arapça olarak düşünürsek fetha harekeli Ra harfinden sonra elif veya elifi maksure geliyor gibi düşünülebilir. Böylece Ezra oluyor. Ze harfinde shva nah varken bi
 18. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Süleyman isminin orijinali İbranicede Şolomon olduğu halde Arapçaya küçültme formunda ismi tasgir olarak geçmiştir Arapçada Selman'dan Süleyman olmuştur. İbranicede şalom Arapçada selam kökünden gelir anlamı barış ve huzurdur. Bu isim İbraniceden Arapçaya geçerken İbranicedeki şin Arapçadaki sin olmuştur geri kalan kökler aynı kalmıştır. Şolomon'a Kuranda ismi tasgir olarak Süleyman denmesi muhakkak ki onun Allah tarafından sevgili biri sayılmasından kaynaklıdır. Dilsel olarak Ezra’nın Üzeyir olmasıyla Şolomon’un Süleyman olması benzerlik gösteriyor, kökler aynı olsa da bilhassa ismi tasgir ol
 19. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Sonradan okuyunca fark ettim Enam 101 yazıp durmuşum, yanlış olmuş Enbiya 101'i kastediyorum, Enam 101 de tevhid temalı bir ayet tevhidi Allah'ın eşi benzeri yani bir müsavisinin olmamasıyla örneklendiriyor onun gerçek/somut anlamda bir oğlunun olmamasıyla ilgili.
 20. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Yukarıda incelediğim kaynağı Arapçasından okumalarım üzerine yorumum : Kaynaktan Enbiya 101’e göre benim anladığım genel lafız İsa ve Annesi, Üzeyir ve Meleklerden tapılanlar kendilerine güzellik verilmiş olanlardır ve onlar Allah’a itaat eden ibadet eden kimselerdir, dolayısıyla onlar aslında kendisine tapılmasını istememiş olduklarından onlar tapınıldığı için suçlu değillerdir kaynakta sadece İsa’yı zikredenler de var karışık. Peygamber ise Allahtan başka şeye tapanların taptıklarıyla beraber(belki cehennemde) olduklarını ve bunun da şeytanın işlerinden olduğunu söylüyor. Ruhban ve Hahaml
 21. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Putperest bir şairin Uzeyr'e tapılması hakkındaki sözü o dönemin Yahudilerinin dini yaşayışı hakkında bir veri sağlar diyebilmek için bunun Yahudi dini ilahi şiirlerinde karşılık bulması gerekir, dini şiirler dini yaşayışa işaret eder, 7.yüzyıl hicaz Yahudilerine atfedilecek Arapça veya İbranice böyle bir piyyut bulan olursa atmasını beklerim. Enam 101'in tefsirlerine baktığımda orada da özelde Uzeyr'e ayetteki "kendilerine bizden güzellik geçmiş olanlar" lafzıyla atıfta bulunulmuştur yani umumi bir lafız tahsis edilmeye çalışılmış. Bu ayeti incelerken Abdullah bin Zibara'nın sözüne denk geldi
 22. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Tevbe 30.ayetten bir de Bakara 259.ayete gidenler var çünkü kuranı kuranla tefsir etmeye çalışıyorlar. Bakara 259’un siyak-sibağı ve ayetin kendi içeriği dikkate alındığında orada ne Üzeyirden bahsedilmektedir ne de Kudüsten(Yeruşalayim) . Bakara 259’da 258’e uygun darb-ı mesel verilmektedir bu İbrahimin dediği “Rabbim hayat veren ve öldürendir” sözüne atıfta bulunur. 259. Ayette yine bu ölümden sonra diriliş hakkındadır. Eski ahitte Ezranın 100 yıl uyuması hikâyesine de rastlanmaz keza ayetin içeriğinde de Üzeyir ve Kudüs geçmemektedir. Diyanet farklı ihtimallerden söz ederek hitap ettiği ala
 23. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Okunması gereken bazı önemli kaynaklar https://booksc.org/book/77992854/32eaae https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra http://isamveri.org/pdfdrg/D130758/2004/2004_ADAMB.pdf
 24. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ezra’nın Enoch ve Metatron olmasının ismi tasgir babında Üzeyir’e nasıl uygulanabilir olduğu bence belirsizdir sadece kelimenin köküne bakmak onun ismi tasgirde geldiği gerçeğini değiştirmez. Kuranda bu lafzın özellikle ismi tasgirde gelmesi söz konusu anlamlara gidilmesine engelleyici boyutta olabilir bunu sadece bir ihtimal olarak kaydediyorum. Allah veya Muhammed de Metatron veya Enoch deseydi ve ne demek istediğini ifade etmekte daha açık olsaydı demeyi tercih ediyorum. Bu bakış açısında daraltıcı olmak İslam sınırında düşünmekte daha işlevsel olabilir.
 25. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Fasl 1.cilt 107. Sayfa için(1) : Üzeyir’i Tevrat’ı tahrif etmekle suçlayan İbni Hazmın iddiasını tahrif edilmiş olduğunu iddia ettiği Tevrat neden doğrulamamaktadır? Tevrat’ın hiçbir yerinde Ezra kendi lehine ilahiliğini ima eden bir ayet koymamıştır Allah’ın oğluyum dememiştir. Tevbe 30 a göre Yahudiler üzerinden Yahudilik inancı eleştirildiğine göre ve yeni dinin sahihliği vurgulandığına göre genelleme yapılmaktadır yerine İslam pazarlanmaktadır. Bu ayetin bir kısım Yahudileri ima ettiğini umum-husus olarak değerlendiren tefsirciler kuranı aklamak uğrana Muhammedin ayette ne murat ettiğini i
×
×
 • Yeni Oluştur...