Jump to content

Kaz

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  176
 • Katılım

 • Son ziyaret

Kaz kullanıcısının paylaşımları

 1. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Hristiyanlar (onlara göre)eski anlaşmaya iman ettikleri halde Rabbi Musa ibni Meymun’un dediği açısından düşünülürse Hristiyanlık (Yahudilere göre)Tevrat’ı tahrif etmiştir(1). Bu tahrif Yahudilere göre Shituf’a (Yahudilikte: Shituf şirktir yani monoteist olmayandır) İslam’a göre şirk-i teb’iz’e mahal verecek bir itikada sebep olmaktadır bu din felsefesinde Tanrının basitliğine aykırılık olarak geçer. Tanah Nevi’im İşaya 7. bölümünde geçen İmmanuel(6) ismi Hristiyanlara göre Matta 1.bölüm 25.ayette geçen İsa’dır(Hristiyanlarda da tartışmalı), jewish encyclopedia buna Hristiyanlar
 2. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Müslümanlardan Üzeyir Tevratı tahrif etti diyenler önemli bir problemle karşı karşıyadır. Bu problem neden Hristiyanlığın Tevratı kutsal bir kitap olarak gördükleriyle ilgilidir, çünkü müslümanların argümanlarının temeli kutsal kitapları dışında Ezra üzerinden temellendirilmektedir bu yüzden kronolojik olarak Hristiyanların sonra Tevratı kabul etmeleri soru işaretleri çıkarmakta ve İslami argümanı sorgulanabilir kılmaktadır.
 3. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Üzeyir için kullanılan ismi tasgir’in Yahudilerin söylediği gibi anlaşılmaması yani Muhammed tarafından Üzeyiri küçümsemek için kullanıldığı ayetten anlaşılabilecek bir anlamdır. Ayette ağızlarıyla geveledikleri bir sözdür denmektedir. Bu ayetin içeriğinden de Müslümanlardan bir kısmının Ezra Tevratı tahrif etmiştir sözlerinden de(1) ayetteki bu alaycı üslup anlaşılabilir, lütfen ayeti kıraat edin. Yani küçümseyici bir şekilde “Yahudiler Üzeyircik Allah’ın oğlu dediler” denmektedir. Yahudiler ise sevimlilik anlamında öyle söylediler çünkü onlar Musa gibi Aziz Ezrayı da değerli görmektedirler.
 4. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Arap Yahudiler “عزرا” (ezra) ismini “عزير”(uzeyr) olarak söyleyerek onu sevgili bir insan olarak anmaktadırlar çünkü Üzeyir ism-i tasğir babındadır. Tarihi kaynakta da Kuranda olduğu gibi bu babda geçmektedir. Kuranın nefret söylemi içeren üslubu dikkate alınırsa aynı ism-i tasgir babı Allah veya Muhammed tarafından aşağılayıcı olarak kullanılmış olabilir zira ism-i tasgir hor görmek ve aşağılamak için de kullanılır. Burada Hristiyanlara da Mesih Allah’ın oğlu değildir denmektedir(Allahın değil Meryem oğlu İsa Mesihtir diyor islam) bununla birlikte Allah onlarla savaşsın lafzına onlar da muhat
 5. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  ilgili bir kaynak daha 30.sayfada https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/2597/1/319556.pdf
 6. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Allahın eli sıkı konusuyla ilgili aşağıdaki linkte Shari L. Lowin'in makalesini bırakıyorum genişce bilgi var, ben bu konuyu Ezra konusuyla ilgili bulmuyorum. https://booksc.org/book/83469317/2f61a3
 7. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Bazı cümle düşüklükleri var alıntıda onları düzelttim renklendirdim, üsttekinin 3. paragrafıyla oynadım.
 8. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ezra’nın Metatron olmasıyla ilgili iddialara girmeyeceğin ayette böyle bir isim geçmez. Mustafa Öztürk’ün makalesinde Uzeyir Allah’ın oğludur diyen kişinin Finhas olduğundan söz edilirken Ali imran 181.ayetin nüzuluna da sebep olan Rabbi Finhas’ın Allah fakir biz zenginiz sözü de eklenmiştir(1). Burada yanıltıcı ve konu dışı bir durum söz konusu ve Uzeyr konusuyla alakasız ancak bunun yazılma amacı dönemin Yahudilerini itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil gibi gözükmektedir. Bu ayetin sebebi nüzuluyla ilgili rivayet şöyledir: Abdullah b. Abbas, Süddi, Mücahid, Hasan-ı Basri, K
 9. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Altı çizili yazdığım için kaynak: https://www.jewishencyclopedia.com/articles/12388-prophet-false#anchor1 üsttekinde yalancı peygamberin kriterleri yazıyor İsa lafzen geçmiyor https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188356/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-11.htm bu kaynakta İsa'dan bahsediliyor.
 10. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Kuran şirk türlerinden hristiyanları da yahudileri de Şirk-i Teb'iz ile eleştirmiştir ancak bu şirk türü islami bakış açısıyla hristiyanlığa uysa da yahudiliğe uymamaktadır. Yahudiler İsa'nın ilahlığına birinci elden karşı çıkan bir millettir buna rağmen İslam dinince Yahudilere Hristiyanlardaki anlamda bir şirk isnat edilmekte İslamdan önce veya sonra Yahudilerde olmayan bir şirk türü Yahudiliğe yamanmaktadır. Yahudi kaynaklarınca yalancı peygamber özellikleri gösteren İsa İslam dinince peygamberliğe yakıştırılmaktadır, Hristiyanlarca da Tanrının oğlu olarak görülen ve bu konuda yahudilikle k
 11. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ben hala bu konuda araştırma yapmaktayım, bu konudaki farklı görüşleri islami olmayan bakış açısıyla, dinler arası ve ateist bakış açısıyla ele almaya çalışıyorum. Ben dahi bu konuda yazdıklarımla bu konu çözüldü diyerek kestirip atmam ancak islami olmayan bakış açısını temsil ettiğimi söyleyebilirim. Bu arada kaynağın 1.referansı kaybolmuş, ayrıca salom alıntı yapılacak akademik bir site değil. Ben islami, yahudi kaynaklarını ansiklopedilerinden alıntılıyorum ayrıca ibni ishaktan da alıntı yaptım bu açıdan daha çok kaynakçalı, dilsel çözümlemeyi arapçaya dayanarak yaptım. Sellam'ı
 12. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Jewish encyclopedia abbahu ve ta'anit maddelerine göre "Eğer bir insan Tanrı olduğunu iddia ediyorsa, yalancıdır" ifadesi geçmektedir bu ifadeyi Rabbi Abbahu Yeruşalayim Talmudunda kullanmıştır(5) . Bu söz İsa’nın Tanrı olamayacağına yönelik olmakla birlikte Yahudiler Muhammed’den önce böyle bir şirki inkâr etmişlerdir. Bir Yahudi bilgini olan Musa İbni Meymun da tevbe 30’daki Ezranın Allah'ın oğlu olması ifadesini Yahudilere iftira olarak değerlendirmektedir(6). Muhammed ile Medine Yahudileri arasında geçen tartışmada Ezra’nın Yahudilikte değerli bir kişi olmasına ve dindarlığına atfen Tanrı
 13. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Ezra yani Uzeyr kitab-ı mukaddes'in(eski anlaşma) Ezra bölümünün 7 ye 1. ayetinde Sereya'nın oğlu olarak tanıtılmaktadır, Uzeyr babasız bir çocuk olmamakla birlikte Hristiyanlıktaki İsa figüründen ayrışır. Davud'un babası da Yişay olduğu halde Mezmurlar 89 a 26.ayette Tanrı Davud için o bana babam diye seslenecek demektedir. Kurandaki Duha suresinde de 6.ayette Tanrı Muhammed için yetim lafzını kullanılmakta ve onu barındırdığından söz etmektedir bu ayet kesinlikle Tanrının Muhammede babalık yaptığını ima eder çünkü yetim lafzı babasını kaybeden çocuklar için kullanılır, çıkarımım Tanrı bir ba
 14. Kaz

  Ezra(Uzeyr) Tanrının oğlu mu? Dinler arası değerlendirme

  Peygambere raina diyen yahudilerin böyle lafız oyunları yaparak soru sormalarına şaşan varsa takdirinize bırakıyorum. Hatırlanmalıdır ki Yahudiler İsa'yı da soru yağmuruna tutmuş bir millettir...
 15. Ezra yani Uzeyr’in Allah’ın oğlu olması meselesi hakkında İslami ve Yahudi kaynaklar arasında bir değerlendirme yaptım. İslami tarihi kaynağa göre Tevbe suresi 30.ayet Muhammed’in Sellam bin Mişkem ve Numan bin Evfa gibi isimlerle tartışması üzerine inmiştir. Yahudiler Muhammed’e “sen kıblemizi terk ettiğine göre ve Uzeyr’i Allah’ın oğlu olarak görmediğine göre biz sana nasıl uyabiliriz?” (1)demişlerdir. Bunun üzerine Muhammed’e Tevbe suresi 30. Ayet nazil olmuştur “Yahudiler “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler, Hristiyanlar da “Mesîh (Îsâ) Allah’ın oğludur” dediler. Bunlar, daha önceki inkârcıl
 16. Kaz

  İslamda evlenme yaş sınırı

  İslamda kadın için mali özgürlük var ama boşama özgürlüğü yok erkek boşama haklarından birini kadına devretmek zorunda değildir, kanunlarında resmi olarak ergenliğe girince evlenilir diyor.
 17. İslamda sünnet yoktur diyen insanlar kullanılarak bu meselenin dini olarak çözülmesi sağlanabilir çünkü sünnetin kendisi dini bir meseledir, ırk fark etmeksizin müslüman biri çocuğunun sünnet edilmesi gerektiğine inanıyor. Mesela Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır ve onun yarattığını değiştirmek yanlıştır söylemiyle sünnete karşı çıkılabilir. Sünnetle ilgili en çok da incildeki karşı çıkışa hayranım orada sünnet üzerine başkalarının bedenlerinin sünnetlilikleriyle övünmek(bedensel müdahale kurmak kastediliyor) ve sünnetlilerin kendilerinin bile kutsal yasayı yerine getirmiyor olmaları d
 18. Kaz

  Ahlak nedir? Benim tanımımdan ahlak

  Moralmen sağlıklı ruh hali demek morali düzgün veya motivasyonel olarak anlaşılıyor ahlaki olan şeklinde değil, biz türkçede moral kelimesini ahlak için değil psikolojim iyi anlamında da kullanıyoruz. Moralmen kötü suratsız deyince de yüzü sirke satan bir tip aklıma geldi ahlaksız biri değil, pozitif ruh halinde olup olmamayı kastediyor gibi kelimeyi kullanırsanız yanlış anlaşılır, ahlaken iyi insanı herkes sever ahlaken iyi olmayan insanlardan insanlar kaçar deseydiniz söylediğiniz anlaşılır olurdu kafalarda soru işareti bırakmazdı.
 19. Kaz

  Ahlak nedir? Benim tanımımdan ahlak

  Hocam moral ile morale arasındaki farkı kavrayamamışsınız gibi geldi cambridgeden bakmanızı tavsiye ederim.
 20. Kaz

  İLAHİYAT OKUYORUM İNANCIM KALMADI

  Deruni duyguların klavuzlanmasının sistemli hale gelmesi özellikle dindarların eseridir ancak ateistler de birbirlerinden bağımsız ortak olmayan bir şekilde(subjektif) ve ilahi olanla ilişkisiz onun dahil olmadığı deruni/mistik tecrübeler hissedebilirler. Tam bir tatmin hali kişiden kişiye göre değişir, insanlar zaten belirli aralıklarla aynı duyguları yaşar ancak buna mahkumdur demek çok kötümserce, buna karşın dinler sınırsız düşünebilmeyi deneyimleyebilmenin ve bunun verdiği hissin önünde engeldir diyebilirim hatta buna dayanarak tam bir tatmin yaşayamadığımı iddia edebilirim böylece bu tam
 21. Kaz

  İLAHİYAT OKUYORUM İNANCIM KALMADI

  Nefis dediğin şey yani id her zaman haz prensibine göre işler, bu haz dünyevi lezzetlere yöneliktir ama dini veya mistik tecrübelerle de haz yaşanabilir, dinileşmiş olan dünyevi hazzın önünde en büyük sorun ise hiyerarşik olarak ihtiyaçsal önceliğinin daha geride olmasıdır yani daha üst bir ihtiyaçtır. İnsan-ı kamil nefs-i kamil'i gerektirdiğinden nefs mertebeleriyle ilişkili bir konu, bu nefs mertebelerini atlamak yalnızlıkla daha açık bir ifadeyle ilahi olanla yalnız veya birlikte olmayla ilişkilidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal ihtiyaçları vardır dinler yaygınlığıyla ve
 22. Kaz

  Abese suresi ve İslam'ın yayılması üzerine

  Müslümanlar için avam sınıf hem aynı olmanın verdiği bir konfor alanı olmakla birlikte fanatizm üzerinden aydın kesimi sınırlayan bir hapishane olmuştur, bunda islamdaki pervasız tebliğ ve kelam anlayışı oldukça etkilidir çünkü bu ikisi islamlaştırma sürecinde ilmi üstünlük kurmak yoluyla insanlar üzerine uygulanmış ancak kelimei şehadet getirildikten sonra müslümanlık dini ritüellerden ileri gidememiştir bunda insanların dini araştıracak vaktinin olmaması da etkilidir. Tarihsel olarak bakıldığında aydın sınıf olan müslümanlar da bilim ve felsefe üzerine yeni bir şey söylediklerind
 23. Kaz

  Doğa kanunları yaratıcı olabilir mi ?

  Bence tanrı konusunu tabiat, alem ve bilim zemininde tartışmak tanrıyı aramayan biri için anlamsız, evrim tanrının yokluğunu kanıtlamak için değildir, sineğin kanadıda tanrının varlığını kanıtlamaz, bunlar sadece bir kanı oluşturmak için kullanılıyor. Önce insanın ilahi bir duygu yaşaması lazım ki tanrı olabilsin. İnsanlar dine dini ritüellerle girerler ve dini uygulayarak dindarlaşırlar bu davranış örüntüsüyle alakalı bir şey. Yer çekimini tanrıya bandırıp sunmakta bir dinileştirme çabasıyla vaftize kapı aralamaktır. Deizm'i kabul ettirmenin tebliğsel bir değeri yok, ama insanların si
 24. Kaz

  Kuran yırtan İbrahim Atabey Ne Yapiyor

  İslam ırkları ideolojik olarak bünyesinde toplamaya çalışır bunu yaparken de bireyi kendi ırkından soyutlamaya çalışır arap menşeilidir kendi içinde uyumsuzdur oysa türk bir ateist ile yunan bir ateist ayrı şeylerdir ateizm yunan menşeili de olsa farklı ırkları etnik bir birleştiriciliği yoktur, en uyumlu birlik kendi değerlerimizden yola çıkarak kurabileceğimiz bir birliktir. Global olarak düşünüldüğünde islam birliği diye bir şey yok, yerel olarak mesela türkiyede islama tabi bir milletin uyumlu bir birliği var çünkü daha homojen(türk-islam) ama bir yerde kendini müslüman hisseden biri kendi
 25. Kaz

  Kuran yırtan İbrahim Atabey Ne Yapiyor

  Kuran yırtmak istemeden de olsa dini değerlerden yola çıkarak bölücülüğe zemin hazırlamaya gider, tarihsel bağları olan insanlar birbirine daha olgun yaklaşabilir, başka bir ülkeden internet üzerinden kuran yırtmak kötü bir örnek oluşturuyor onu yapacağına kayıtsız kalsa daha iyi, Turan Dursun öldürüldü diye tanrı inancı çerçevesinde birbirimizi öldürecek değiliz, herkes ateist olacak diye bir şey de yok. İletişim kurmak söz konusuysa adam yerine koymak ve ortak şeylerden(dil,ırk,felsefe,bilim) hareket etmek zorunludur eğer amaç kavga etmekse tek ortak nokta savaştır. Bugün islam kardeşliği iç
×
×
 • Yeni Oluştur...