Jump to content

Kaz

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  176
 • Katılım

 • Son ziyaret

Kaz kullanıcısının paylaşımları

 1. Kaz

  Kuran yırtan İbrahim Atabey Ne Yapiyor

  Türkiyede neler oldu fetöcüler samanyolu dizileri nasıl böyle Allah korkusu aşılıyorlardı ama şimdi hiç bir şey eskisi gibi değil, ama kuran yırtma olayı tahrik edici olduğu için kötü sonuç verebilir, inancında takıntılı biri bu sebepten cinayet işler. Okullarda ve kuran kurslarında verilen din eğitimini hesaba katarsak kuran yırtan biri iyi bir intiba bırakmayacaktır.
 2. Kaz

  AKP gidince her şey daha iyi olacak mı

  Toplumsal bir değişim olmadan siyaset yoluyla değişim kalıcı olmaz, siyasette sandığa gidip oy atmak dışında bir müdahale söz konusu değil, önce toplum hırsız olmayacak ve hırsızlığın faturası da bir günah keçisine yüklenmeyecek yoksa daha çok soyuluruz, Türkiyede tarihsel olarak kaynakların adil dağatılması diye bir şey yok kaynak kavgası var.
 3. Kaz

  Kuran yırtan İbrahim Atabey Ne Yapiyor

  İnsanların kuran yırtınca maymuna döneceklerini düşünmeleri inanılması güç bir şey. Kuranın korunması konusu onun lafzıyla ve manasıyla korunmasıyla alakalı yırtılamayacağıyla ilgili değil. İnternetten kuran yırtmak müslümanları düşman olarak muhatap almaktır böyle bir ortamda diyalog mümkün olmaz yani bu hareket bence entellektüel bir çaba olamaz öyle görülmesi de zor ve belirsiz olurdu. Müslümanlar çokluk konusunda ve nesilleri konusunda çok takıntılıdır ama din biyolojik olarak geçen bir şey değil buna rağmen islam şeriatı mürtedleri toplumdan dışlamaya meyillidir özellikle aile hukukunda m
 4. Kaz

  Buradaki ateistler neden her türlü hayvan eti yemez

  Hayvanların endüstriyel amaçlar uğruna genetiklerinin manipüle edilerek üretim artırılma çalışmaları onlar için acı dolu, hayvanlar gıda olarak görülsün veya görülmesin yaşamları sürecinde daha uygun koşullarda ve uzun yaşama hakkına sahip olduklarına inanıyorum yani hayvanlar için hayvancılık ciddi fedakarlıklarla mesela ekonomik fedakarlıklarla iyileştirilebilir. Fikrimce hayvanların gıda olarak görülüp görülmemesinin fikri tartışmadan çok pratikte düşünülmesini daha önemli buluyorum örneğin vegan biri besi hayvancılığıyla uğraşmayıp et de yemeyebilir bunun tersine et'i gıda madd
 5. Kaz

  Buradaki ateistler neden her türlü hayvan eti yemez

  Müslümanlar Ateizme gelince onlara her şey helal mantığında düşünüyorlar, ateist bir kız da bana bir Müslümanın benimle yat nasılsa sana zina yok dediğini anlatmıştı, terbiyesizlik başka bir şey değil aynısı Müslümanların başına gelse tarihsel olarak Müslüman bir kadına taciz edildiği için Benî Kaynukā‘ Yahudilerini Medine'den çıkartmışlardı.
 6. Kaz

  Abese suresi ve İslam'ın yayılması üzerine

  Müslümanlar bir korku ortamı yaratmak pahasına etraflarına baktıklarında zahirde müslüman insanlar görmekten hoşlanırlar. İslam kaynaklarında Ebu bekir döneminde ridde olaylarından dolayı zekat vermiyoruz ama müslümanız diyen insanlara da savaş açılmıştır burada islam devletine vergi yani zekat toplanabilmesi o grupların müslüman olarak tanınmasına tercih edilmiştir, zekat üzerinden vergi vermek allaha ibadet boyutu kazanarak bu durum islam devletinin otoritesini güçlendirmiştir bunun üzerinden imanda amel öncelenmiştir. Yönetimin müslüman olması gayrimüslimler açısından da vergi olarak karşıl
 7. Kaz

  Buradaki ateistler neden her türlü hayvan eti yemez

  ateşte kızarmış köpeği belki de çinli bir ateist yiyordur, insanın ateist olması ne demek, köpek eti yemesi ne demek ayırt etmen lazım.
 8. Kaz

  Ateistlerin çarpıtma tekniğiyle bakalım

  Şehidlik mertebesini satmak için muhataba söylenecek en süslü sözler bunlar olabilir, allaha ulaşmak isteyenlere başkalarının hayatına kastetmedikleri müddetçe iyi yolculuklar. Kadın erkek sosyal statü olarak eşittirler ancak bu ayete dayanarak söylemiyorum, bu ayet dünya nimeti ile ahiret nimetini ayrıştırıyor, nimet olarak saydığı şeyler de gayet açık. Kadın mal değilse nasıl savaş ganimetinde pay olarak düşebilir ama bütün erkekler öldürülür, eskiye gericilikle imrenerek bakmamak lazım.
 9. Kaz

  Abese suresi ve İslam'ın yayılması üzerine

  Tarihsel olarak münafıklara baktığımızda münafıklar gerek savaşta gerek o dönemin toplumunda müslamanlarla aynı safta ve iç içe olmuşlardır bunda menfaat, dönemin kabileci zihniyeti, siyasi ve ekonomik sebepler rol oynamaktadır ancak münafıkların zihniyeti ile müslümanlarınki uyuşmadığından müslümanlar münafıkları öteki olarak görmektedir oysa ki o dönemdeki münafıkları müslümanlara içlemek daha doğru bir hareket olacaktır. Müslümanlar arasında bugün osman hariç ümmeyeoğullarının çoğunun hatta muaviyenin(halife) müslümanlıklarına münafık nazarıyla ve şüpheyle bakılır ancak bu aile öyle bir me
 10. Abese suresinde peygamberin putperest önderleri islam dinine ikna etmek için uğraşırken bir körden rahatsız olması konusu işlenir ve sözde Allah Muhammedi kınar, bu olaydan hareketle putperestlerin müstağniliği vurgulanır. Burada olan ise zavallı kör bir adam üzerinden putperestlerin aşağılanmasıdır, dikkat edilmesi gereken nokta peygamber neden ilk başta önde gelen insanlara islamı tebliğ ettiğidir, amaç islamın daha hızlı ve kolay benimsenmesidir ki müslümanlar sayıca artabilsin bu durum Ömer bin hattab'ın vurguladığı gibi araplar nereye çeksen gelen uysal develere benzer zihniyetinden kayna
 11. Realist olmak gerekirse ölmeseydi yaşayacaktı diyebilmek için gerçekçi koşulların oluşması zorunludur bunu şöyle bir örnekte açıklamak istiyorum. A evreni diye bir evren olsun ve bu evrende öyle insanlar yaşıyor olsun ki serçe parmak ameliyatı olduklarında 100 sene daha fazla ömürleri artabiliyor olsun ve bu ameliyatı tekrarladıkları sürece ölmeyecek olsunlar. Yukarıdaki değişmez koşula dayanarak şunlar söylenebilir olur: 1) x kişisinin serçe parmak ameliyatına parası yetseydi yaşayacaktı. 2) y kişisinin serçe parmak ameliyatına parası yetiyordu ama ölmek istedi. 3) z kişisinin serçe
 12. İnsanlar bir şeylerin etkisinde kalarak bir şey yapmaya karar verir onu yapmayı kafaya koyar sonra o şeyi ya yapar ya yapmaz, insan yapmak üzere olacaği bir şey sebebiyle öledebilir vazgeçseydi yaşayacaktı demek kolaya kaçmak çünkü insan zaruri bir ihtiyacını karşılarken de ölebilir ve bundan vazgeçmek gibi bir seçenek de yoktur, psikoloji bozmamak için örnek vermiyorum bu tarz şeyler üzerine düşünmek beni de rahatsız ediyor, konuya dönersek uçağa binmeseydi diyebilmemiz için uçağa binmiş olup ölmesi gerekiyor ama uçağa binseydi ölecekti diyebilmemiz için de uçağa binmekten vazgeçmiş olması ge
 13. Kaz

  Kuran yırtan İbrahim Atabey Ne Yapiyor

  Kendisi dini eleştirecekse eleştirsin ama iş soğukkanlılığını koruyamayacağı bir noktaya geldiyse acilen o kitaptan kurtulması onun için daha iyi olur.
 14. Kaz

  Kuran yırtan İbrahim Atabey Ne Yapiyor

  Birey olarak şahsımıza karşı görüşlerimizden kaynaklı olarak toplu veya bireysel olarak aşağılanmaya maruz kalmadığımız sürece kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız aksi takdirde toplumu kin ve düşmanlığa yöneltmiş oluruz, bunun sonuçları da insanların hayat kalitesini artırmaya yönelik bir fayda sağlamaz, bana göre dinin dokunulmazlığı onun körü körüne kutsanmasındandır, Müslümanlar odasının en güzel yerine koyup tahsil etmediği o kuranın yırtıldığını görürlerse ona yapılan saygısızlığa ve onu yapan kişiye karşı doğal olarak düşmanlığa yönelirler bu da başka bir
 15. Kaz

  Kuran yırtan İbrahim Atabey Ne Yapiyor

  Ben islamda mürted öldürülür derken bile islamdan çıkanlar için tedirginlik hissediyorum kuran yırtarak müslümanların tepkisini çekmek desteklenebilecek bir şey değil böyle davranarak ateizme bir katkıda bulunmaktan ziyade o videonun altındaki yorumlara bakarak müslümanların aşağılanmışlık duygusuyla islamı daha da kimlik haline getirdiklerini görüyorum, ateistlerin bilmediği bir şeydir ki müslümanlar arasında bile ateizm onların zaman zaman birbirlerini itham ettikleri bir şeydir mesela yaşar nuri deizm üzerinden itibarsızlaştırılır bunun aksine ateistler kendilerini aydın olarak görürler ama
 16. bir kere iradesiyle uyumuş olması yeterlidir ateşin de doğası gereği yakıyor olması yeterlidir. her halükarda silah ateş almıştır. zararını bilse de bilerek isteyerek sigara içiyorlar, mesele fayda zarar değil sen fiileri tasnif ediyorsun...
 17. Eğer yeterince anlaşılır yazamadıysam malesef daha anlaşılır nasıl olabilirim bilmiyorum.
 18. Ne yapacağını bilmeden bir şey yapamazsın sağa döneceğini bilmeden sağa dönemezsin, cehaletle ve doğru bildiğimiz demişsin sonra fiil ile bilgi arasında kopmaz bir ilişki yok demişsin çelişkili ifadeler kullanıyorsun, yanlışlıkla yaptımız eylemlere gelirsek mesela sağa dönerken bilmeden veya yanlışlıkla karıncayı ezmek fiilini de yürüme eyleminin sonucu olarak yaparız ama mesele karıncayı yanlışlıkla ezip ezmediğimiz değil mesele sağa veya sola dönmek o fiili kimin yaptığı ilk başta anlaşılırsa onun sonucu yanlışlıkla veya değil meydana gelen fiilin faili de sorumlusu da ortaya çıkar. Senin ya
 19. Tanrı her şeyin yaratıcısı olmasının sonucu olarak insan fiillerinin de yaratıcısı gerekiyor, zamandan münezzeh olmasının sonucu olarak da zamanla ilişkisiz ona müdahil olmayan olması gerekiyor dolayısıyla zamandan münezzeh bir tanrı ilk hareketi vermek dışında bir şey yapmayan deizm modelindeki bir tanrı olabilir. Tanrının geleceği bilmesi gelecekte olacak spesifik bir fiili bilmesiyle alakalıdır örneğin birinin sağa veya sola gitmesi koşulunda spesifik olarak sağa mı gidecek sola mı gidecek onu bilmesi tabanında tanrının geleceği bilmesi tartışılır bununla birlikte sen sağa da gitsen
 20. Kaz

  Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla

  Genel olarak söylemek gerekirse yazdıklarınız oldukça olağandışı ehli sünnet standartlarında sapkın bir İslami anlayışınız olduğunu söyleyebilirim.
 21. Kaz

  Korona gibi salgın hastalıklardan ne kadar korkmalıyız?

  Elinde köpeği savuşturabilecek bir sopan varsa yine köpekten korkmazsın onun sahipli olup olmamasına güvenmemek lazım eğer aşı vurulursak da bu virüsü savuşturma şansımız var yoksa covid-19'un kudreti allah'ın elindeyken onun bizi hasta etmesini veya onun allah'ın belası olup olmadığını düşünmenin pratikte bir faydası yok, önleyemediğimiz sürece uzaydan gelebilecek bir tehlike için de bir şey yapamayız ölümde acınacak bir şey yoktur bilmedikleri halde onda ahireti arayanlar da yaşayanlardır, bir şeyi kesin olarak bilmeden rahatlamak için de inanmak gerekiyor ölene kadar sürecek bir kuruntu ve
 22. Kaz

  Dua etmek fantastik bir yardım beklemektir

  Dünyevi olan için ilahi bir beklenti içine girmek insan için duanın sürecinde dinin uyuşturuculuğuna ve istenen şeyin onun gözünde büyümesine ilişkilenir, yağmur yağması insan zihninde dünyevi bir şeydir dua sonrasında yağmurun yağması ise insan tarafından dünyevi olanın ilahi olanla ilişkilendirilmesi sonucunu doğurur ona göre allah yağmur yağdırmış olur dolaylı olarak da hem süreçte hem de sonuçta ürün vermesi bakımından duanın fonksiyonel olduğu sanılır. Dua edilen şey gerçekle ilişkiliyken dua etmenin kendisi fantastik bir şeydir yine müslümanların ahirete yönelik duaları da gerçekte olmay
 23. Bu konu islami litaratürde şu konuda ele alınmış, allahın geleceği bilmesiyle insan iradesi arasındaki çatışma musa kıssasında öldürülen çocukla ilintili olarak işlenmiş :
 24. Kaz

  Film Önerileri

  Güzel filmdir
 25. Yaratıcı kavramının putlaştırılması inançlı insanlar açısından da sıkıntılı sonuçlar doğuruyor, kendini sınattırma aşkı doğal bir aşktan yola çıkıyor ancak karşılığı olmayan manevi bir şeye yöneliyor dindarlar hayatta karşılaştıkları kimi ders çıkarabilecekleri veya zorlayıcı şeylere imtihan açıklaması getiriyorlar böylece rahatlıyorlar, imtihanı geçemezlerse de tövbe ediyorlar geçerlerse dediğin gibi kibirlenebiliyorlar bu hristiyanlıkta vergi toplayıcısı hikayesinde de vurgulanan bir husustur oradaki yahudi örneğiyle bu ima edilir sonuç olarak insancıl olmayan dindarlar ortaya çıkabiliyor.
×
×
 • Yeni Oluştur...