Jump to content

EK

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  130
 • Katılım

 • Son ziyaret

EK kullanıcısının paylaşımları

 1. EK

  Kader ve Özgür İrade

  Yazımı okumadığını görüyorum Kireç.
 2. EK

  KURAN PİYASADAKİ SAHTE İNCİLLERİN HATALARINI DÜZELTİR

  Kuran'da bahsedilen "gökler" evrenler anlamındadır. Bunu delilleriyle anlattım: http://emre1974tr.blogspot.com/2016/05/goklerevrenler.html Kuran çoklu evren modeli sunar. Ahiret evreni de bu göklerden yani evrenlerden biridir. Rabbin Katı adı verilen ahiret evreninin dışındaki diğer tüm evrenlerin yani göklerin Big Crunch ile yok edileceği anlatılır. Burada da Kuran sahte İncilleri düzeltir. Sahte İncillerde bu dünya ile Ahiret Evreni (Rabbin Katı) birbirine karıştırılmıştır. Evet Kuran bir çok evrenin var olduğunu söyler. Ama aynı zamanda da bu evrenlerde de birçok gezegenin yani yerin var olduğunu söyler: Talak 12: Allah O'dur ki, yedi göğü ve yerden de onların benzerini/mislini yaratmıştır. Emir/iş ve oluş onlar arasında sürekli iner ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgi bakımından her şeyi kuşattığını bilesiniz. İşte yer ile bahsedilen gerek bizim evrenimizdeki ve gerekse diğer evrenlerdeki yani göklerdeki tüm gezegenlerdir. İlgili yazımdan kısımlar vermeye devam edelim: EVRENLER "BÜYÜK ÇATIRTI/BİG CRUNCH" İLE SONLANACAK Evrenimizin ve diğer evrenlerin (Ahiret Evreni/Evrenleri hariç, çünkü o daima var olacaktır) sonlanışı aynı anda yani birlikte gerçekleşecektir. Daha önce de söylediğimiz üzere, Kutsal Kitabımızda belirtildiğine göre içe çökerek, "Big Crunch" ile meydana gelecektir bu durum: Enbiya 104. O gün Evren'i kitabın sayfalarını katlar gibi düreriz.Ve onu yaratılışa ilk başladığımız duruma iade ederiz. Bu, üzerimizdeki bir vaattir. Elbette, gerçekleştireceğiz. Zümer 67. Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Oysaki kıyamet günü, yeryüzü tamamen O'nun avucudur/avucundadır; gökler de O'nun sağ elinde/kudretinde dürülmüş haldedir. Şanı yücedir O'nun; arınmıştır onların ortak koştuklarından. Kasas Suresi 88: Allah'ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka. O'nun yüzü dışında herşey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Enbiya 104. ayette bizim evrenimizin çöküşü/preslenmesi anlatılırken, Zümer 67. ayette ise başka göklerin/evrenlerin de aynı akıbeti yaşayacağı belirtilmekte. Buna karşılık Kasas Suresi 88. ayette ise bizim evrenimizdeki her şeyin (evrenin kendisiyle birlikte) mutlaka yok olacağı vurgulanmakta. Hac 65: Görmedin mi, Allah yeryüzündekileri ve denizde O'nun emriyle akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. O'nun izni olmaksızın yerkürenin üstüne düşmemesi için göğü O tutuyor. Allah, insanlara karşı elbette Raûf, Rahîm'dir, Fatır 41. Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye tutuyor. Yemin olsun, eğer çöküp giderlerse, O'ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Halîm'dir O, Gafûr'dur. Hac 65. ayette evrenimizin, Fatır 41. ayette ise tüm evrenlerin Big Crunch'a, yani içe çökerek yok olmaya karşı Allah tarafından korunduğu belirtilmekle birlikte, dilediğinde bu içe kapanmayı gerçekleştirebileceği de hatırlatılmakta. *** Enbiya 19: göklerde ve yerde kim varsa O'na aittir. Ve O'nun katındakiler, O'na ibadet etmekten ne çekinirler ne de yorulurlar. Rahman 29. göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır. Nahl 49: göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de melekler de yalnız Allah'a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar. İsra 55: Rabbin, göklerdeki ve yerdeki kimseleri de daha iyi bilir. Yemin olsun biz, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kılmışızdır. Davûd'a da Zebur'u verdik. Bu ve benzeri diğer ayetlerde tekrar ve tekrar gördüğümüz üzere, diğer evrenlerde de canlı kimseler var. (Tabii bu ayetler bizim evrenimizin dünyamız dışında başka alanlarında da canlı varlıkların olduğunu anlatıyor olabilir ayrıca). Bunların bir kısmını melekler oluşturmakla birlikte, bir kısmını ise şehitler ve peygamberler gibi cennette şimdiden yaratılarak yaşamaya başlayan özel insanlar/kullar oluşturmakta (bunların dışında başka kimseler de sözkonusu gözüküyor). İsra 44. Yedi gök, yerküre ve bunların içindekiler O'nu tespih ederler. Hiçbir şey yoktur ki, O'nu överek tespih etmesin; fakat siz onların tespihlerini fark edemezsiniz. O Halîm'dir, Gafûr'dur. *** Kısacası Kuran sadece birçok evren ve birçok gezegen var demekle de kalmıyor, bu diğer evrenlerde ve gezegenlerde yaşayan canlıların da olduğunu açıkça söylüyor. Zaten Rabbin Katı adı verilen Ahiret Evreninde sonsuz yaşamlarına çoktan başlamış olan birçok canlı var. Peygamberler ve şehitler de bu aileye dahildir. *** Ve Kuran böylece piyasadaki sahte İncillerin birkaç hatasını daha düzeltmiş oldu: 1- Ahiret yaşantısı bizim dünyamızda veya evrenimizde değil, Rabbin Katı (İndallah) adı verilen Ahiret Evreninde olacaktır. 2- Bizim dünyamız ve evrenimiz diğer evrenlerle birlikte Big Crunch ile yok edilecektir. Bir tek Rabbin Katı adı verilen Ahiret Evreni sonsuza dek yaşayacaktır. 3- Şu anda da peygamberler ve şehitler gibi aşırı iyi insanlar Ahiret Evreninde yaratılmış ve yaşıyor durumdalar. Bu istisna insanlar kıyamet gününü beklemeden, ölür ölmez cennet yaşamlarına bedenen başlamışlardır. 4- Ruhlar alemi falan yoktur. Ahiret Evreni de ve diğer evrenler de tıpkı bizim evrenimiz gibi fizikseldir. Zaten ayetlerde bahsedilen ruh ifadesi de vahiydir(Vahiy, vahiy meleği ve vahiy kitabı anlamlarında kullanılmıştır, kısaca ruh=vahiy).
 3. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  https://twitter.com/EmirYildizdan/status/1138545686100815873 https://twitter.com/EmirYildizdan/status/1221742775395405826
 4. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  Virüsün Asyalıları daha çok etkilediği, zaten bu amaçla laboratuvarda üretildiği söyleniyor. Beyaz insanlarda genelde hafif semptomlar gösterdiği iddialar arasında. Bugüne kadar bir tane batılı İspanyol öldü ama o da melezdi deniliyor. Tabii en geç 2 hafta içinde anlayacağız beyazları etkiliyor mu etkilemiyor mu dünyada. Bu arada Çin'in bu olayı atlattıktan sonra ABD'ye veya Batıya misilleme yapacağı söylentileri başladı, hatta bunun 3. dünya savaşının başlangıcı olabileceği... Hatta belki de çoktan başladığı...
 5. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  https://twitter.com/russian_market/status/1225087706289573888
 6. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  Bu görüntüler Çin'in hazırladığı sahte ve tuzak görüntüler de olabilir. Bambaşka bir planın uygulamaya geçmesi ve bunun maskelenmesi vs. de olabilir.
 7. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  https://twitter.com/ASBreakingNews/status/1225059257718099969
 8. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  https://twitter.com/aerosayan/status/1224777994637496320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1224777994637496320&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Faerosayan%252Fstatus%252F1224777994637496320%26widget%3DTweet
 9. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  Bu son videonun/görüntülerin Çin'de tatbikattan olduğu iddiası da var.
 10. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

 11. EK

  Bir sistemi inceliyoruz.

  Anibal, senden bilimadamı olduğu iddia edildi ya, hatçe teyze evrenin başkanı olur.
 12. EK

  Kötülük sorunu Tanrı'nın yokluğuna delil olamaz!

  Kötülük problemi yoktur zaten: http://emre1974tr.blogspot.com/2013/11/kotuluk-problemine-cevap.html
 13. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  https://twitter.com/bholathakurJr/status/1223329599204937728?fbclid=IwAR3PIbcJDh8OvccwGd4Ys0Ig7Cm4ul39DfT6djsDqi3MUTjl0iHJiHVJBUs
 14. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1
 15. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  https://twitter.com/ARanganathan72/status/1223320879162986496?fbclid=IwAR2vW_v-JU8tLxENoLYXP5m9UbU5DLJjZPxJ4DQnEPutaIhFlp4aKFB-E78
 16. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  https://twitter.com/Emre_1974tr/status/1223366941647175682
 17. EK

  Kader ve Özgür İrade

  Bırak palavrayı ve ağlamayı da sen üçlemeci mi yoksa üniteryen misyonerlerden misin onu anlat. Bu zırvalıkları yazmak için aylık kaç para maaş alıyorsunuz....
 18. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  Şu aşağıdaki tweete cevap olarak yazmıştım yukarıdakini. Bu arada tüm dünyada bu tweetler konuşuluyor bugün.
 19. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

 20. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  Tweet 11.6.2019 tarihinde gönderilmiş: https://twitter.com/EmirYildizdan/status/1138545686100815873
 21. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

  Bu da başka bir iddia: https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7658/cin-deki-coronavirusunu-ilk-kez-biz-duyurmustuk
 22. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

 23. EK

  Kader ve Özgür İrade

  Anibal, senden bilimadamı olduysa eğer, sokaktaki Abdurrazzak Amca evrenin kralı olur.
 24. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

 25. EK

  ÇİN'DEKİ OLAYLAR GRİP Mİ VEBA MI?

×
×
 • Yeni Oluştur...