Jump to content

ozedonus_

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  212
 • Katılım

 • Son ziyaret

ozedonus_ kullanıcısının paylaşımları

 1. Bilimsel fiziğin öncülerinden, 53 yıl als hastalığı ile mücadele ederek azmin gücünü bize gösteren, "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." tezini çürüten, bazen "evrenin oluşumunda Tanrıya gerek yok" derken bazen de "Tanrı yoktur diyemeyiz" diyen ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti.. Gerek zamanın kısa tarihi ile gerekse de oynadığı yada kişiliğine dem vurulduğu popüler medya ürünleri (filmler, diziler vs) bilimin, bilimsel düşüncenin genç kuşaklara aktarilmasi konusunda almış olduğu resim rol unutulmayacaktır
 2. ozedonus_

  Forum mesajlarının silinmesi

  O zaman en azından direk adıma açtığım https://www.ateistforum.org/index.php?/profile/8875-mesut-bayar/ nickinin "ozedonus2" şeklinde değişmesini talep ediyorum. Üyeliğin silinmiş olması nickin değişmesine engel olmasa gerek.
 3. ozedonus_

  Forum mesajlarının silinmesi

  Açık ifade edeyim. Tevbe ettiğim ve eski yazılarımı saptırıcı ve yıkıcı gördüğüm için hiçbir platformda kalmasını ve bununla başkalarına zarar verilmesini istemiyorum. Bu iyiliği yapsanız çok memnun olurum. Yapmazsanız da en azından bu konuda ısrarcı olduğumu ve benim için hayati bir anlam taşıdığını ifade edeyim. Üyeliği sonlandırılan mesut bayar nickini değiştirilmesini talep ediyorum.. ozdonus vb. bir şey olabilir.
 4. ozedonus_

  Forum mesajlarının silinmesi

  Teslimiyet hakikatı bulmanın yollarından biridir ve tefekkür ile ilim eşliğinde ilerler.İman etmiş insana hakikat, teslimiyetine, tefekkürüne ve ibadetine göre açılır. Bu da ya hakikatle ilgili manaları keşfederek ya da hakikati doğrudan görerek gerçekleşir. Dolayısıyla galaksilerin, güneş sistemlerinin, gezegenlerin ve bunların içindeki görünen ve görünmeyen tüm canlıların yaratılışıyla ilgili hakikatlere ne imanı olmayan bilim insanları ne de teslimiyeti, ibadeti ve tefekkürü kemalleşmemiş din adamları ulaşabilir.
 5. ozedonus_

  Forum mesajlarının silinmesi

  Bilgi arttıkça şüphe azalır. Din hakkında bilgilendikçe bir şey bilmediğimi gördüm. Zaten sorunumuz da bu değil mi? Çok az bir bilgiyle herşeyi bildiği havasını yaşamak. Herşeyi bilmem gerekmediğini biliyorum. Aklımın erdiği şeylerde konuşmak yeterli. Bir de bildiklerimi yaşamak. Size bu saçma gelebilir. Ama herkes farklıdır.
 6. ozedonus_

  Forum mesajlarının silinmesi

  Şu an da da Müslümanım. O zaman yazdıklarıma göre bakışım çok farklı. O zaman Müslümanlık görüntüsünde isem de fikrim çok çalkantılı idi ve büyük bir şüphe içindeydim.Bazen kendime agnostik dediğim oluyordu. Amacım, yazdıklarımdan dolayı kimsenin etkilenmemesi.
 7. Bu forumda 2008-2009 yılları arasında aktif bir şekilde değişik üyelikler alarak yazdım.Son 7-8 yıldır da çok nadir uğramaktayım. Foruma takıldığım zamanlar ile şimdiki düşüncem arasında büyük farklılıklar meydana geldiği için aşağıdaki profillerini listelediğim silinmiş üyeliklerin ve şu an mevcut yazdığım üyeliğin tüm mesajlarının silinmesini talep ediyorum. https://www.ateistforum.org/index.php?/profile/8875-mesut-bayar/ https://www.ateistforum.org/index.php?/profile/7214-0zedonus/ https://www.ateistforum.org/index.php?/profile/4967-ozedonus/ https://www.ateistfor
 8. İletinizin ilk kısmı sağduyu ile aynı şeyleri içeriyor.Yalnız hacc 27 olayında neyi ifade ettiğinizi tam anlayamadım. Burada kusursuzluğundan bahsettiğim ile sizin belli bir coğrafyada uygulandığını düşündüğünüz İslam farklı. Yaratıcı, mesajını vahiy veya başka yollarla insana aktarmakla yetinir, genel olarak "sünnetullah" dediğimiz "evrendeki sistem"e müdahale etmez. İnsan türü de kendi nefsine çok düşkün olduğu için din gibi bir değeri de hiç sıkılmadan kullanır, dejenere eder. Binlerce yıllık insanlık tarihi bunun örneğidir. Aslında peygamberlerin de en büyük uğraşları bu kesimle ol
 9. İnsanoğlu kusurlu ve zayıf yaratılmıştır. Müslümanlar da insan olduklarına göre kusurları olacaktır. İslam, kusursuz bir dindir ancak Müslümanların bunun ne kadar idrakinde oldukları meçhuldür. Dinin belli bir kesim tarafından inanılmıyor olması, onun kusurlu oluşundan kaynaklanmıyor. İnanmayanların kusurlu bakışlarından kaynaklanıyor. İslam, araştırıldıkça değil, yaşandıkça anlaşılır. Onu yaşamayan kendisine Müslümanın diyorsa da artık söylemi ve pratiği arasında ikileme düşerek yalancı bir duruma düşmüştür.
 10. ozedonus_

  KUR'AN'DAKİ DİNİ VE TARİHİ YANLIŞLAR

  Sözkonusu iddialar bir asırdır İslam dünyasının gündemine girmiş durumdadır. Kimi araştırmacılar Kur'an'da eski topluluklar hakkındaki ayetlerde; bilgi yanlışlığı oolduğunu kabul etmişlerdir, ancak onlara göre "tarihî bilgi verme" hedeflenmediğinden herhangi bir sıkıntı teşkil etmemektedir. Mesela tezi sadece Mısır'da değil tüm İslam dünyasında tartışmalara neden olan Halafullah’a göre İsrail oğullarını araştıran Yahudi tarihçiler Haman'ın Musa ve Firavun döneminde yaşamadığını söylemektedirler.Fakat O, "Kuran-ı Kerim, kişi ve olayları ele alırken edebi bir dil kullanır yoksa amacı tarihi ge
 11. ozedonus_

  İslam Ceza Hukuku

  Cezaî müeyyidelerin nitelik ve ilkeleri, kanûnî ve şahsî olması; genel ve sürekli olması; yetkili kişiler tarafından tatbik edilmesi; caydırıcı olması, uygulanabilir olması; suç-ceza dengesinin gözetilmesi ve cezalandırmada adalet ve hâkkaniyet ölçülerine riâyet edilmesidir. Eğer yukarıdaki paragrafa uymayan bir ceza biliyorsanız bu ceza bildiğiniz gibi değildir.
 12. Hababam sınıfının yaşlı hocalarını alaya alarak sordukları sorular gibi olmuş.
 13. ozedonus_

  ANA-BABA'ya İYİ DAVRANMAYIN! HARAM!

  Ayette hiçbir sorun yok. Çünkü "deki size Allahın haram kıldıklarını okuyayım" deniliyor ancak şunlar haram denilmiyor.Emir ve nehiyden oluşan bir dizi talep açıklanıyor. Bu talepler,(ister yasaklama talebi olsun ister emir talebi olsun), yerine getirilmediğinde haram ortaya çıkar.Mesela Allaha şirk koşmayın. Talep şirk koşmamaktır, talep yerine getirilmediğinde haram olan şirk meydana gelir. Bu bir yasaklama talebidir Anne-babanıza iyilikte bulunun. Talep iyilikte bulunmaktır,yerine getirilmediğinde haram olan anne-babaya kötülük meydana gelir. Bu bir emir talebidir. ALES ve DGS gibi sın
 14. Kuran o dönem ve araplar için apaçık idi. Birçok kelimenin anlam kaymasına uğradığı günümüzde aynı apaçıklıktan bahsetmek mümkün değil. Kuranın indirildiği dönemde anlaşmazlık sorunu yaşamadığını gerek kuran gerekse de tarihi veriler ortaya koymuştur. Mesajının iletilmiş olduğu toplumun dili kullanıldığı için hangi ayetin ne anlama geldiğini, neyi kastettiğini, Kurana inanan da inanmayan da biliyordu. Bu açıdan indiği toplumda “anlaşılmaz bir kitap” değildir. Çoğu ayette kuranın apaçık olduğu söylemi de bunu belirtmeye yöneliktir. Eğer Kuranı sözgelimi indirilmiş olduğu toplumda 100.000 kişi
 15. Hem bu vakıa süresinde geçen bir ayetle daha uyumludur. Vakıa süresi 35–37ayetlerinde “uruben etraben” denilmektedir. Tefsirciler bu ayette geçen “etraben” kelimesine yaşıt anlamını vermişledir. Urub(etrabın tekili) için de bakire anlamını verme konusunda görüş birliği vardır.Urub ve kevaib kelimeleri eş anlamlı olsa her iki ayette de aynı şeyden bahsedildiği ortaya çıkacak. Burada süreler arasında da uyum olduğu görülecektir. Kısacası bu iki anlamı da düşünüyor ve kabul ediyorum. Karşı olduğum "tomurcuk göğüslü" anlamıdır. Çünkü o anlamıyla ne bağlardan bahseden bu ayetlere ilişkisi var. Ne d
 16. Bu forumlarda şöyle bir sorunun olduğunu artık iyice anlamış bulunuyoruz.Arapçada da her dilde olduğu gibi çok anlamlı kelimeler mevcut.Ancak bu gerçek bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gözardı edilmektedir. Kuran’ı yorumlayan kişi kendi içinde bulunduğu dünyanın gerçekleri ile ayetlere bu anlamlardan birini vermiştir. Örneğin salât, hem sözlü dua hem fiili dua hem bağışlama hem de destek verme gibi anlamları içerir. Namaz da bir fiili dua olduğu için salât olarak yorumlanır. Ama nedense her yerde namaz anlamındaymış gibi bir anlam verilmeye çalışılır. Örneğin Âdem, hem insan türü anlamın
 17. ozedonus_

  7 Ağustos 2011 İstanbul Ateistforum Buluşması

  Geçenlerde bir yerde 2 ateist ve bir deist ve bir de agnostik dört kişiyle reelde bir araya geldim.Bu kişiler ateistforum üyesi değillerdi herhalde.Ama konular açıldıkça bildik konulara girildi.Doğrusu dördü toplanmıştı ve tartışıyorlardı.Yaklaşl 10 dakika sonra kendimi de bir ilahiyatçı olarak gösterip kulak misafiri olduğum konuşmlara açıklık getirmek istediğimi söyledim.Peygamberin evlilikleri, Allahın neden zulme seyirci kaldığı, Allahın neden bir kısım insanları özürlü yarattığı,recim cezasını, islamda kadını,kurandaki çelişkileri,köleliği ve daha bir sürü konuyu tartıştım.Özellikle agno
 18. 1.Mekke’de 13 yıl boyunca siyasi döngü yoktur. Ortaya çıkan yeni bir dinin mevcut din sahipleri tarafından her türlü baskı veyıldırma yoluna başvurularak yok edilmesi vardır. Mekke’de dinsel yaşam ile ilgili hiçbir hüküm bulunmaz. Tamamen mevcut düzene bir başkaldırı vardır. Bu sebeple bir dinsel döngüden bahsedemeyiz. Henüz bir siyasi güç olmadıkları içinde konuya siyasi davranmanın hiçbir anlamı yoktur. 2.Habeşistan’a hicret ittifak arayışı değildir. Çünkü zaten o tarihte Müslümanlar bir güç değildir. Zulümden kurtulmak için, kendi çevresine göre adil olduğuyla ünlenmiş bir devlet adamının
 19. ozedonus_

  İmam Gazali ve huriler ve kadınlar ve seks

  Dahası cennet,kişinin hayalindekidir.Bu dünyada neye teyamülü varsa diğerinde yaptığının karşılığını görme vardır.Kuran 7.yy ortalama bir arabın zihninin ortalamasını dikkate alarak onların dünyalarına göre bir cennet sunmuş ardından ise "Allahın rızası ise en büyüktür "diyerek bunların basit istekler olduğunu belirtmiştir. Erdemli insanlar için var olan veya olacak olan cennetin hiç kimsenin aklından dahi geçiremediğini de Kuranda bildirmiştir.
 20. ozedonus_

  Kürtçe ve Başörtünün Kamusal Alana Girmesi

  İslam’ın (sizce)oluşturmaya çalıştığı bir toplumda diğerlerinin özgür yaşama hakkı yoktur. Bu açıdan olası bir İslam toplumunda diğer inançtakileri oldukları gibi bırakmak ve giyim-kuşamlarına karışmamak imkânsızdır. Bunu bugün mevcut bazı İslam devletlerinin uygulamasıyla da örneklendirebilirsiniz. Her toplumun bir kendine has İslami anlayışı olduğu da artık inkâr edilemez bir gerçek haline gelmiştir. Abbasi ve Emevilerin bile aynı şekilde anlayamadığı bir İslami anlayış vardır. Bu durumda Türkiye dindarlarının kendi inançlarını tam olarak yaşabildikleri bir ortamı elde etmeleri durumunda da
 21. ozedonus_

  Kürtçe ve Başörtünün Kamusal Alana Girmesi

  Almanya’da 2, İtalya’da 7 Belçika’da 2 ve İsviçre’de 4 resmi dil olduğu söylenmektedir.Buna rağmen bu federe yapı ülkeleri bölmemektedir.Bu durumda Türkiye’nin kendisine özel şartları mı var?
 22. Cumhuriyetin temel kuruluş ilkelerinin en önemlileri milliyetçilik ve laikliktir. Bu ilkeler gereğince, devletin millet açısından aidiyeti varken din açısından aidiyeti yoktur. Türk devleti iken, İslam devleti değildir. Osmanlı devletinin ise bunun tam aksine bir devlet ilkesine sahip olduğu bilinmektedir. Bugün gelinen noktada her iki ilkenin de iyileştirilmeye başlandığı açıktır. Sözgelimi, önceleri Kürtçe konuşmak bile yasak iken, şimdi Kürtçenin resmi dil olup olmayacağı veya Kürtlere özerk bir yönetimin verilip verilmeyeceği tartışılabilmektedir. Bir zamanlar çok büyük bir olay olarak gö
 23. ozedonus_

  İkisi de kötü, fani olmak da sonsuz olmak da.

  Abartmamak için düşünmemek lazım. Düşünmemek güzel.Çocuklar düşünmediği için gayet keyif verici bir hayat yaşıyorlar.Peki,sizce biz yetişkinlerin "doğum-ölüm" süreciyle yetinmeleri etik açıdan ne derece doğru?
×
×
 • Yeni Oluştur...