Jump to content

ozedonus_

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  212
 • Katılım

 • Son ziyaret

ozedonus_ kullanıcısının paylaşımları

 1. Kendimi yokladım, beynimi iki elimin arasına alıp derinlere daldım. Geçmişle gelecek arasında bir yolculuk yapmak istedim. Ne var ki yolculuk iki açıdan da ürkütücü idi. Önce varlığı düşündüm. Ben varım, hayal değilim. Bir "varlık" olarak "var olma"yı sevdiğimi gördüm. Tattığım tecrübeler devamlı var olmamı istedi. Gelip tecrübe etmişken bir de yok olmak, bir hiç hale gelmek çok ama çok ürkütücü idi. Aslında bedenim yok olmanın umurunda bile değildi. Ama bilincime işlenen bir his beni illa da devamlı var olmaya zorladı. Böyle olunca devamlı var olmak istedim. Sonra yokluğu düşündüm. Ben ne d
 2. ozedonus_

  Monoteizm Gerçekte Nasıl Oluştu?

  Alıntıladığınız kısmın ilk paragrafı dinsizlerin görüşlerini aktarmaktan ibarettir.İkinci pargarafta ise daha çok iki kısmın bir arada bulunup bulunamayacağı ile görüşler sunulmuştur.Dinin kemale erdirildiği ayeti de görüşlerimize güç verici yeni bir delil olmaktadır.Allah ile aldatma adlı kitabın sahibinin niyetini bilmem imkansız.Görüşüm daha çok dinin kendisinin değil,hükümlerinin yerel olabileceği ancak yerel hükümlerden modern insanın evrensel mesajlar çıkarabileceği şeklindedir.
 3. ozedonus_

  Monoteizm Gerçekte Nasıl Oluştu?

  2. Din Dışı Görüş : Bunlara göre insanlığın başlangıcı biyolojik olarak 1,5–2 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak ilk tür ile şu anki insanlık aynı tür sayılmamaktadır. Homo sapiens sapien günümüz insanlığının atasıdır. Bunlar, Dördüncü Buzul Devrinden, yaklaşık 40 bin yıldan beri yeryüzünde görülen, çeşitli renklerdeki günümüz insanlarının atalarıdır. Medeniyetin kurucuları, ziraatın, hayvancılığın ve âlet yapımının kâşifleri bu insanlar olduğu düşünülür[1] Genetik bilginlerinin yaptıkları hesap ve tahminler de Antropologların hesaplarını doğrulamaktadır. İnsandaki genetik değişmelerin
 4. ozedonus_

  Monoteizm Gerçekte Nasıl Oluştu?

  Hangisi daha önceydi; Politeizm mi Monoteizm mi? Bu konuda iki bakış açısı olduğu bilinmektedir. 1. İnsanların var oluşundan beri din vardır. Hz. Âdem ilk insan ve ilk peygamberdir. Bu açıdan insanlık tarihi monoteizm ile başlar. Önce tek tanrılı iken zamanla bozulmaya gitmekle çok tanrılığa dönüştü. Buna karşı Allah da peyderpey peygamberler göndererek bu bozulmanın önüne geçti. Peygamberlerin hepsinin ortak yönlerinden biri olan tevhid(tek bir ilaha kulluk) da bunu göstermektedir. 2. İnsanlığın dinlerle tanışması zihinsel evrimine bağlı olmuştur. İnsanlar düşündükçe yeni sorular doğmu
 5. ozedonus_

  Fil Olayı

  Konuya sadece Kuranda anlatılanlar ışığında bakarsak 1.Kuran fiillerden değil,fil ashabından bahseder. 2.Kuran bu olayın Kabe'de ve Mekke'de gerçekleştiğini söylemez. 3.Konunun yeri ve zamanı söylenmezse de fil ashabının ebabil denen kuşların attığı belirli taşlarla bozguna uğradıkları ve planlarının tutulmadığını ifade etmektedir.
 6. ozedonus_

  Eğer Tanrı varsa gerçek tevhid Panenteizm'dir.

  Allah-Alem(Tanrı-evren) İlişkisi Teist anlayış İslam’da genel olarak bilinen anlayış teizm diyeceğimiz düalist bir Tanrı anlayışıdır. Buna göre varlılar zorunlu ve mümkün olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu olan varlık Allahtır ve onun dışında kalan her şey mümkün varlılar olup "yaratık" sayılır. Bu anlayışın Tanrının zaman ve mekândan münezzeh olmasına ters olduğu açıktır. Çünkü eğer Tanrı evrenin ötesinde ise onun bir yeri de olmalıdır. Oysa yine Kuran “Allahın benzeri yoktur” der. Bir hadise göre yaşlı bir kadın Allahın gökte olduğunu söyleyince peygamber arkadaşları bu söylemin dinden çık
 7. ozedonus_

  Eğer Tanrı varsa gerçek tevhid Panenteizm'dir.

  Zaten İslam bilginleri de “Allahın sıfatları ne onun zatııdır ne de zatının dışındadır “ demişlerdir. İçkinliği de bu bakımdan somut içkinlik olarak almamak lazım. yoksa pan-enteizm değil, panteizm olur. Bu arada İslam’ın tanrısını arşta gösteren ayetler mecazi özel tanımlamalardır. Onun mahiyetini gerçekte şu ayet açıklar "Onun hiçbir benzeri yoktur.[1]Bu ayetin genel kural bildiren ayet olduğunu düşünen tüm İslam âlimleri, onun sıfatlarından birisinin de ”muhalefetun lilhavadis” Yani “sonradan oluşan hiçbir şeye benzememesi” olduğunu tespit etmişlerdir. Allahın zaman ve mekanla somut iliş
 8. ozedonus_

  Eğer Tanrı varsa gerçek tevhid Panenteizm'dir.

  Teizm,Ateizm,panteizm ve deizm gibi panenteizm de bir varlık felsefesi görüşüdür.İslam dünyasında Molla Sadra,Muhammed İkbal,Batıda Spinoza,White Head,Hegel,Hartshorne gibi birçok düşünürün bu alanda önemli tespitler yaptığı bir akımdır.Ben de bu felsefi düşüncedeyim.Bunlara göre Tanrı, her türlü değişmenin ötesinde değişmez bir niteliği ve bunun yanında bir de değişen ve oluşan bir niteliği vardır.Yani: 1. Tanrı değişmeyen yanıyla devinimi başlatmıştır ve Evrenin bilincindedir. Ancak teistlerin ifade ettiği gibi eğer bu bilinç konumunda kalmış olsaydı, ilk devindirici, özgür, öncesiz ve yet
 9. ozedonus_

  Sesimizi duyan yok mu?

  Öncellikle bu şerefsizliği işleyen hangi sülaleden olursa olsun şerefsizdir.Bu olay üzerinden bir ili karalamak ise başka bir şerefsizliktir.Siirt ili dindarların yoğunlukta olduğu illerimizdendir.Fakat bu,oradakilerin içinde şerefsizlerin çıkmayacağı anlamına gelmez.bunun için suçun genelleşmemesi gerekir.Suçlu adiler yargılansın,işte suçu olmayanlar aklansın diliyoruz.
 10. ozedonus_

  Müslümanlar İslamı Çok Zekice Savunuyor

  Sizinle anlaşacağımı sanmıyorum. Beklentilerimin tersi çıktınız. Bunun için size yönelik son mesajımı yazacağım. Yalnız bunu bir tavır olarak algılamayın. Bilgi tokuşturarak tartışma, kendi bildiğinden emin olarak fikri dayatma ve birbirlerinin ne dediğini anlamadan konuyu dağıtma durumlarındaki tartışmaları yapmıyorum. Bu tartışmamızda da bunun yaşandığı görülmektedir. Bilmiyorum belki de akademik bir dil kullandığım için de anlaşılamıyorum. Eğer böyleyse bu eksiklik benimdir. Bu durumda özür dilemekten başka seçeneğim yoktur. Yaklaşık 7 aydır bir yöntem seçmişim. Beni anlayanla ve bana sayg
 11. ozedonus_

  İndirilen islam ile bilinen İslam arasındaki farklar

  Bazı yeni üyeler tarafından fikirlerimim detaylı bilinmesi için güncellenmiştir.
 12. ozedonus_

  Allah'a ve Rasulune inanmadan ağzınla kuş tutsan

  Bu başlıkta sakin ilerlemek imkansız.İnsanların fikirleri farklı olabilir.Ama bu başlıtaki gibi hedefine oturtarak fikir paylaşmak imkansız.Bir yorumlama kelimesinden neler çıkardılar.Amaç anlaşmak değil de anlşamamak olunce böyle olur.Bu tip tartışmaları geride bıraktım ve bu tip mesajlara cevap verme gereği bile duymuyorum.Fiklir paylaşımı sorun hakkında bir ilerleme olacaksa faydalıdır avga etmek için değil.Ama "ateistforum" adı altında be sanallığın verdiği bir rahatlıkla ifade edilen bir arenadan fazla bir şey istemek de haksızlık olur.polemiğin ağzını açmadan da sözlerime son vereyim.
 13. ozedonus_

  Müslümanlar İslamı Çok Zekice Savunuyor

  Sizin durumunuzu tahmin edebiliyorum.Doğrusu ben bu forumlara yeni olmadığım için hangi üyenin ne dünyada olduğunu bile az çok kestirebiliyorum.Kimin ne niyetle yazdığını da..Mesajlarımın sayısı ve üyelik tarihim sizi kandırmasın.ben bu forumlarda 2006 danberi 7.000 i aşkın mesajla bulunuyorum.Çoğu zaamn ben de sancılı dönemler yaşadım.fakat beynime gelen hiçbir şüphe erken karar vermem için etkili olmadı. Hiçbir dinle yetişmeyip kuranı okuduktan sonra müslüman olan da var dinden çıkan da. Bu, biraz onun arayışının ve önceki dünyasının konumu ile ilgili bir durum.Yetiştiği ortam eğer islami b
 14. ozedonus_

  Müslümanlar İslamı Çok Zekice Savunuyor

  Sevgili Buffalo Öncellikle şunu söylemek istiyorum.Ben "bilgi tokuşturma" dönemini kapattım.Bunun için "Ben sorayım sen de savun" türünden bir yöntem seçmeyeceğim.ben görüşünü "islamın mutlak görüşü" olarak görenlerden değilim.Hiçbir islam bilgini de bunu yapmış değildir.Bizler gerçeğin Allah katında saklı olduğunu,insanların uğraşarak onu bulacağını düşündüğümüzden yorumlarda bulunarak gerçeğe varmak istiyoruz. Bu yöntemimize saygı göstermenizi beklerken "konuyu derin sulara çekme "şeklindeki ithamınıza şaırmış bulunmaktayım.muhatablarım içinde affdersniz "bok" kelimesini kullanan ile de bi
 15. ozedonus_

  Müslümanlar İslamı Çok Zekice Savunuyor

  Sevgili kireç Diğer yazılarımdan nalaşılacağı üzerine bu konuda seninle hemfikiriz.İslamın ,vicdan sahiplerinin ortak yaşama dünyasının Arapçadaki adı olduğu konusunda ben de aynı düşünüyorum.Yine ben de bu bilgileri elde etmezsek bile dini yaşayabileceğimizi söylüyorum.
 16. ozedonus_

  Allah'a ve Rasulune inanmadan ağzınla kuş tutsan

  Sn cübbeli Bu kadar kesin konuşma rahatlığını nereen alıyorsunuz? Dahası cennete ve cehenneme gönderme yetksini kullanmak kullara düşmez.Biz ne desek ve kurandan ne anlasak da onlar birer yorumdur.Madem öyle bırakalım kesin konuşmayı.. Diğer taraftan siz kaş yapayım derken göz çıkartıyorsunuz.islamı şirin göstermek isteyen kşimi yorumcuların aksini düşündüğünüz ,için onlara inad böyle bir başlık açıyorsunuz.Ama bu başlık sayesinde kalbinde biraz olsun şüphe olan ve islam hala da saygısını yitimemiş olanların das bu bakışlarını olumsuz hale getiriyor ve belki de insanların cehenneme gitmeleri
 17. ozedonus_

  Müellefe-i Kulub nedir?

  Sn kitapkurdu 82 Öncellikle konuyu netleştirmemiz lazım.Allahın ,insanların iradesi dışında keyfi bir şekilde onları yoldan çıkarması ile insanları para karşılığında rüşvet vererek islama kazandırması ayrı meselelerdir.Eğer konu ,insanların keyfi bir şekilde bir Tanrı tarafından yoldan çıkarması ise konu kadere bağlanacaktır.Eğer rüşvet ile müslüman edilmek ise buna ayrıca değinilecektir. Diğer mesajımda konunun kader ile ilişkisini bir nebze de olsa söylediğimi düşünerek rüşvet ile müslüman edilme meselesine geçmek istiyorum.Müellefe-i kulub,zekat verilmesi gereken sınıflardan biri olarak b
 18. ozedonus_

  Müslümanlar İslamı Çok Zekice Savunuyor

  Sn Buffalo Sanırım Mohammedin cevabının etkisinde kalarak ilgili iletimde sadece “kişilere bakmayacaksınız” dediğimi düşünmüşsünüz. Oysa demek istediğim kişilere bakmanın yetersiz olduğudur. Kuranın anlaşılması meselesi var. Önce şunu söylemek isterim ki Kuranın bugün değil de indiği toplumda nasıl bir görev gördüğünü düşünmemiz lazım. Günümüzde yanlış anlaşılabilir. Kuranın indirildiği dönemde Anlaşmazlık sorunu yaşamadığını gerek kuran gerekse de tarihi veriler ortaya koymuştur. Mesajının iletilmiş olduğu Toplumun dili kullanıldığı için hangi ayetin ne anlama geldiğini, neyi kastettiğini,
 19. ozedonus_

  Müslümanlar İslamı Çok Zekice Savunuyor

  Sn Noir Bu tespitimden ateistforumun uygun bir yer olmadığı veya ateistforumdaki kişilerin; tartışılacak uygun kişiler olmadığı şeklinde bir anlam çıkmıyor. Ancak, bu forumda kimlerle ne kadar tartışılabilir ve bu forumun dışında din, başka alanlarda ne kadar öğrenilebilir diye kişinin biraz çalışıp yorulması lazım dedim. Bu konulardaki fikrim bellidir. Bu forumlar düzenli bilgi almak için yeterli değildir. Kafada soru çok bırakır. Cevapsız kalınca da gerçekte bu sorunun Cevapsız olduğu zannedilir. Böylece dini terk edis süreci başlar. Dini terk ettiğinde de aradığını bulduğunu sanır.Oysa öy
 20. ozedonus_

  Müslümanlar İslamı Çok Zekice Savunuyor

  Kişilere bakıp islamı yorumlamak çok yanlış.hatta anlatılanlara bakarak islamı yorumlamak bile yeterli değil.Kişinin son kararını verebilmesi için kendisi analizlerini yapacak,görüşleri ve Kuranın ayetlerinden ne anladığını açıklayacak ardından son kararını verecektir.Arkadaşımızın bu sorularla gerçeğin peşinde olduğunu görüyoruz.Ancak bu gerçekleri uygun ortamlarda uygun kişilerle yaparsa çok daha faydalı cevaplara alacaktır.kendisi herşeyin çözüm noktası kısacası...
 21. ozedonus_

  Müellefe-i Kulub nedir?

  İki ayet arasındaki ilişikiye benzer çok örnek vardır.Kanaatime göre bu türdeki ayetler vurgulanana göre değişiyor.Nitekim kader konusunda da bu türden yorumlarım var.Buna göre insanın sosyal hayatında onu herhangi bir işe zorlayan bir güc yoktur.Kendisi ne işiliyorsa onu bulur."Bir toplum, kendisini değiştirmedikçe Allahda onu değiştirmez" ayeti de bu bağlamda anlaşılmalıdır. Bu durumda insanlar kalpleri ısındırmaya çalışacak ama ısındırma işlemini Allah yapacak.Allahın,yoldan sapanlar için yaptığı da yine keyfi bir şekilde değildir.Kendisi yaptıklarıyla gönlünü islama açar ve yine yaptıklar
 22. Katkın için teşekkürler.Çocuklarının hiçbirinin veya bir kısmının ondan olup olmadığı ihtilafını ve de hz.haticenin yaşını burada bir ara tartişmaya açmıştım.Gerçi aynı konu blogumda ad var. http://ozedonus.blogcu.com/hz-haticenin-yasi/5436924 Şianın çocukları da sadece Fatmadan olduğu için Fatma dışında bir çocuğunun olmadığı yönünde görüşleri olduğu oarada da geçiyor.Şiiler diğer çocukların haticenin çocukları olduğunu ancak Peygamberin çocukları olmadığını söylüyorlar.Ancak fatmanın doğduğu yıl hatice bile 54 gibi doğurganlığın zor olduğu bir yaştadır.
 23. Hz. Muhammed’in cinsel hayatı devamlı ateistlerin gündemindedir. İlk başta belki iyi niyetle ve peygambere yakışmayan bazı rivayetleri reddetmekle beraber başlayan bu gündem zamanla peygamberi gözden düşürme hareketine dönüşebilmektedir. Artık olayları tek yönlü olarak verebilecek argümanlar peygamberi gözden düşürmek için birer fırsat olarak durmaktadır. İslami kültürü ve prensiplerini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Hz. Peygamberin mahremine kadar uzanan rivayetlerin doğru olma ihtimali ne kadar kalabilmektedir? Aslında bu rivayetler peygamberi kutsama niyetiyle yapılmış gibi gözüküyo
 24. Bu konu; gerçekten önemli oranda eseri incelediğim halde kafamdaki soru işaretleri bitirmeyen bir konudur. Sizlere sunarken de ihtimalleri ile beraber vermek suretiyle sizden gelecek değişik fikirlerle konuyu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Yaygın rivayet olan ve ateistlerin de eleştirmek için hoşlarına gittiği durumun, Peygamberin 622–632 yıları arasında düzineyi geçen sayıda kadınla evli olduğudur. Hatta içlerinden köle kökenli(cariye) eşleri de vardı. Mariye ve Reyhane gibi. Cariyesi özellikle demedim, cariye kökenli eşleri kavramını özellikle kullandım. Çünkü nikâh bağı ile bağlanmadan evl
 25. Konumuz kısırlık gibi tek şey üzerinde durmak değil pante. Konu bunca eşli bir adamın bunca doğurgan kadınla cinsel ilişkisine rağmen neden çocuğu olmadığıdır. Teşekkür ederim. Bir kısmını açıklamışsın. Aşırı sperm tüketiminin yeni sperm üretimini etkilediğini söylemişsiniz. Bu mesela benim için önemli bir cevap oldu. Ancak bu konuda kaynak da alabilsek güzel olur. Ancak Mariye oğlu İbrahim yine bu seçeneği devre dışı bırakıyor.
×
×
 • Yeni Oluştur...