Jump to content

cubbelii

Normal Üye
 • İçerik sayısı

  956
 • Katılım

 • Son ziyaret

İletiler bölümüne cubbelii kullanıcısının eklediği dosyalar

 1. Cübbeli..

  Küçük aklınla bizlerle oyun mu oynuyorsun?

  Kur'an'ın tamamı batıl.. Tamamı bilime ve insan akıl, mantık ve sağduyusuna karşı..

  Her ayet bir saçmalama..

  Ne ayeti bekliyorsun?

  İlim öğrenmeyi yasaklayan bir ayet bekliyorum. Yoksa iftiranızla başbaşa kalmak mı istiyorsunuz?

 2. İsrâ 61

  Meleklere: Âdem'e secde edin! demiştik. İblis'in dışında hepsi secde ettiler. İblis: "Ben, dedi, çamurdan yarattığın bir kimseye secde mi ederim!"

  Çamur toprak ve su karışımı değil mi?

  Ayet getir dedim:

  Mesela:

  Ey iman edenler, sakın ilim öğrenmeyin, deney yapmayın. Kitap okumayın yoksa sizi cehenneme odun yaparım.

  Ayete gerek yok ki.. Tonla ayet olsa da..

  Sen bir tane getir.

 3. Dışarıdan bakabilene göre islam birkaç ilahiyatçının çabaları dışında bilime kapalıdır. Size göre bu tartışılmaz. Halbuki dogmayla bilim olmaz.

  bayşapka İslam'ın bilime kapalı olduğunu hangi ayetten çıkartıyorsun.?

  Cevaplayamazsan iftira atmış olursun.

 4. 1- Allah namazın 3 vakit olduğunu ve nasıl kılınacağını söylüyor ayetlerinde.

  Bu bağlamda, senin din adamların mı daha iyi biliyordur, yoksa Allah mı?

  Ve neden?

  Ebu Mesûd'un (r.a.) duyduğuna göre:

  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cebrail indi ve bana imam oldu. Ben de onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım." Bunu söylerken Allah Resulü (a.s.) beş (vakit) namazı parmaklarıyla sayıyordu.

  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 959

 5. "Peygamber"in emrine muhalefet edenler, fitneye ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan korksunlar." (Nur Suresi, Ayet: 63)

  * "Peygamber size neyi verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da kaçının." (Haşr Suresi, Ayet: 7)

  * "Kim Peygamber"e itaat etmiş olursa, Allah"a itaat etmiş olur." (Nisa Suresi, Ayet.: 80)

  * "Allah"a ve Kıyamet Günü"ne kavuşacağını uman sizler için Allah"ın Rasülünde güzel bir örnek vardır." (Ahzab Suresi, Ayet.: 21).

  Anlaşılıyor ki, Sünnet dışlanınca sapıklık başlıyor. Çünkü Kur"ân"ın anlaşılmasında ilk baş vurulacak kaynak Sünnettir. Peygambersiz, Sünnetsiz Müslümanlık olur mu? Böyle bir tavır zındıklık olur.

  Şu husus dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. İslâmî yapılanmada üç unsur vardır:

  1- Kur"ân-ı Kerim,

  2- Peygamberimiz Efendimizin şahsı.

  3- Hadisleri (yani, Sünneti)

  Sünneti ve sahih hadîsleri inkar eden sadece ehl-i sünnet dairesinden çıkmakla kalmaz, dinden de çıkar.

 6. 1- Peygamberin açıkladığı şey demek, ilettiği ayetler demek. O kadar bitti.

  Allah'ın dışında bir hüküm koyucu, bir ortak, bir haram helal kılıcı yoktur:

  Allah’u Teala şöyle buyurdu: “Allah’a itaat edin, Rasul’e itaat edin.”

  “Deki; Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”

  Bu ayetler bize kesin olarak göstermektedir ki; Kur’an’ın alınması gibi Sünnetin de alınmasının vacibiyetine ve Sünneti inkâr edenin kesin olarak kâfir olduğuna dair gayet açık delillerdir. Böylece aralarında herhangi bir fark olmaksızın Kur’an’ın alınması gibi Sünnetin de delil olarak alınması farz olmaktadır.

  Nitekim Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'inde "O (Peygamber) kafasından konuşmaz. O'na inen Kur'an veya onun söylediği sözler kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir."(Necm 3-4) buyurmuştur.

  Malesef bazı bidat ehli insanlar hadis şeriflerin üzerinde sahteydi zayıftı tartışması çıkarırak insanların hadislere karşı inançlarını zedelemektedirler. Hiçbir bilgisi olmayan bir kimse dahi artık hadislerin zayıflığı veya sahte olup olmadığını tartışır hale getirmişlerdir.

 7. “Mü’min bir erkek ve kadın için Allah ve Rasulü bir işte hükmettiğinde o işlerinden dolayı onlara bir seçenek yoktur.” “Hayır, Rabbine yemin olsun ki, aralarında çıkan bir ihtilafta seni hakem kılmadıkça ve senin verdiğin hükme içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.” “Bir hususta ihtilafa düşerseniz onu Allah’a ve Rasulü’ne götürün.”

  Vefatından sonra bir işi Allah’ın Rasulü’ne götürmek, onun Sünnetine götürmektir.

 8. Hz. Ümmü Seleme diyor ki: “Büyük Rabbini tesbih et “Yüce Rabbini tesbih et” âyetleri nazil olduğu zaman Hz. Peygamber (a.s.) onları namazın rüku ve secdelerine koydu. Âyetleri öyle tevil ediyordu.” Yani Kur’anın ilgili emrinin nasıl yerine getirileceğini uygulamalı olarak gösteriyordu. Allah, Hz. Peygamber (a.s.m.)’e hitaben “Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et” (8/65) buyuruyor; ancak bu teşvikin nasıl ve ne gibi ifadelerle yapılacağını bildirmiyor. Demek ki Hz. Peygamber (a.s.m.) Kuran’ın emriyle, Kuran’ın dışında da söz söyleme yetkisine sahiptir. “Sizin için Allah’ın Rasulünde –alınacak- güzel bir örnek vardır” âyeti, Hz. Peygamberin konuşan ve yaşayan bir Kuran olarak her zaman canlı bir örnek olduğuna, varlığının zorunluluğuna işaret etmektedir.

 9. Kur’an-ı Kerim bizzat sünnete uymayı dinin temel esaslarından sayıyor. Hz. Peygamberin en önemli görevinin Kur’anı açıklamak olduğunu ifade ediyor. Aşağıdaki âyetler bunu açıkça ortaya koyuyor: “Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik o size ayetlerimizi okuyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor ve size bilmediğiniz şeyi öğretiyor.” 2/151

 10. 5- Allah Kuran`dan başka bir kaynağı yasaklamışken, bunu defalarca ayetlerinde söylerken...

  Allah mı daha iyi biliyor "yalnız Kuran" derken?

  Yoksa sen mi daha iyi biliyorsun "hayır, hadislere, icma, kıyas ve diğer yardımcıları da ihtiyacımız var" derken?

  Ve neden?

  Benim sözlerimden bir söz rivayet edilirken, koltuğuna yaslanıp şöyle söyleyen bir adamın çıkması yakındır: Önümüzde Allah (c.c)ın kitabı var. Onda helal olarak bulduğumuzu helal, haram olarak bulduğumuzu da haram kabul ederiz. (Yani başka bir şeye lüzum yok) Ey ümmetim size söylüyorum! dikkat edin ve gözünüzü açın, Rasulullahın haram kıldığı da Allahın haram kıldığı gibidir.* (İbn-i Mace 1/5)

  “Sana da kendilerine indirileni de

  insanlara açıklayasın diye Kur’anı indirdik”16/44

 11. Bak Kuran senin bu yaptığının aynısını yapmaya kalkan azgınları, senin gibileri bir örnekle ne güzel anlatıyor:

  BAKARA

  67 Mûsa, toplumuna dedi ki: "Allah size, bir inek boğazlamanızı emrediyor." Dediler ki: "Sen bizimle alay mı ediyorsun?" Dedi ki: "Cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım."

  --------------------------------------------------------------------------------

  Selam.

  MÂİDE suresi 49- Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.

 12. namaz oruç hac ritüelleri müstehab nafile ibadetlerdir...

  farz olan ibadetler doğruluk dürüstlük adalet işini düzgün yapmak haksızlık etmemek zulmetmemek ....

  Namazı bitirdiğinizde, Allah'ı ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Artık 'güvenliğe kavuşursanız' namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, mü'minler üzerinde vakitleri belirlenmişbir farzdır. (Nisa Suresi, 103)

 13. Cübbeli yukarıda açıkladığın çıkmazları gözönüne alarak sana samimi bir soru sorayım.

  Hadisi ve kuranı hiç duymamış insan nasıl ebedi saadete erecek ?

  Öyle ya bunlardan habersizce yaşayıp ölmüş bir sürü insan var dünyada ve olacak ta.

  İmam Maturidi'ye göre (bu kişi bizim akaid ilmindeki önderimiz) tebliğ ulaşmamış insanlar sadece Allah birdir deseler kurtulurlar.

 14. Kuran'da tüm ibadetlerin ayrıntısı en ince detayına kadar verilmiştir. Rabbbimiz Kuran'ın din alanında eksiksiz ve tek kaynak olduğunu söylerken şaka yapmıyor.

  Abdestinden namazına kadar , haccından orucuna, zekatına kadar hepsi var. Burada namaz ve boy abdestlerini vermekle işe başlayalım:

  NAMAZ ABDESTİ

  Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda; Yıkayınız: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi. Sıvazlayınız: başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya biriniz ayak yolundan geldi ise, ya da kadınlara dokunduysanız, ve de su bulamamışsanız: Temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi sıvazlayın. Allah size zorluk çıkarmak istemez. Allah sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Umulur ki; şükredersiniz.

  "Eğer cünüp iseniz temizlenin."

  Nasıl temizleneceğim? Mendille mi su ile mi? Sadece spermleri silsek olur mu? Cünüplük ne demek? Eşimle birlikte olsam ama boşalmamışsam cünüp sayılır mıyım?

  "kadınlara dokunduysanız" ne demek? Otobüste kadına değersem cünüp müyüm? Kadın bana değerse o da cünüp mü? Kadınlarla tokalaşmayım mı? Kadınlara dokunmak serbest mi?

  "su bulamamışsanız"

  Kuyuda su buldum ama içinden fare ölüsü çıktı, şimdi ben su bulmuş oldum mu olmadım mı?

  su bulamadım ama 2 km ötede su varmış oraya gidiyim mi yoksa temiz bir toprakla elimi yüzümü sıvazlıyım mı? Diyelim su bulamadım toprakla teyemmüm yaptım namaza durdum ama namazdayken sular geldi namazı bozayım mı bozmayım mı?

  Bu soruları bana Kuran ayetleriyle cevapla...

 15. Hani Allah babadır ya. Hani bizi o yaratmıştır ya. Hani kadir gecesi bin geceden hayırlıdır ya. Hani her haltı ye bir kadir gecesi ile kurtulmak işi var ya..

  yok öyle bişey:

  NİSA suresi 17- Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah, bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  18- Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, “İşte ben şimdi tövbe ettim” diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.

 16. sayın cübbeli, Allah'ın furavundan farkı nedir ?

  Firavun zulüm yapmıştır, yakmıştır yıkmıştır. Allah, eleştirdiği firavundan daha iyi bir yöntem mi sunuyor?

  Evet. Allah diyor ki: Ben dünyadayken firavunluk yapanları cehenneme atacağım. Kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmayacak.

  Ne var bunda?

 17. Bir de verdiğin ayeti GELECEK zaman kipiyle çevir bakalım Cübbeli,

  40:46 (öteki dünyadaki) ateş(in, ki o ateş)e sabah akşam (rastgele) sokulacaklar: Nitekim Son Saat'in gelip çattığı Gün (Allah), "Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın!" (buyuracaktır).

  Niye GELECEK zaman kipiyle çeviriyorsun.?

 18. Kabir azabı zaten en büyük müslüman yalanlarından biridir.Kuran'a göre de kabir azabı yoktur.Uydurmasyon birşeydir.

  ha ha ha

  buyur:

  “Allah o mümini, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un adamlarını ise, o kötü azap kuşattı. Onlar, sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: "Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!" (denilecektir). (40/ 45-46)

 19. Güçlü devlete nasıl girip doğal kaynaklarını alacaklar, nasıl kadınlarına saldıracaklar?

  Saçmalık dediğin. Cizye alması gerekiyormuş. Niyeti bozuk bu dinin anlayın artık.

  Buyurun iran taş gibi orada duruyor, kimse de bir yerine giremiyor. İran cizye de almıyor.

  Gerçi iran size göre müslüman da sayılmaz ya :D

  Kendi cevabını kendin vermişsin. Cihadın farziyyetinin şartları vardır. Kafirlerden üstün durumda olduğunu anladığın anda cihad farzdır. Diğeri intihardır.

 20. Hocam

  Içinden gerçek anlamda iman etmemiş olup, dışından müslüman görünen kimseye münafık denilmiyormuydu

  biz dışarda ateist oldugumuzu söylüyoruz ama

  en azından bazen söylüyoruz :lol:

  İslam Şeriatıyla yönetilen bir ülkede söyleyemezsin dedim. Söyleyemeyeceğin için de münafık sayılırsın. Ama cemaatle namaza gidersen müslüman sayılırsın. Bizim gözümüzde ama Allah indinde kafirsindir.

  Yani sizin mumunuz yatsıya kadar değil ölene kadar yanar. Tadını çıkart.

×
×
 • Yeni Oluştur...