Jump to content

Genel Araştırma

'Hristiyanlık' etiketi için arama sonuçları.

 • Etiketlere Göre Ara

  Aralarına virgül koyarak ekleyin
 • Yazara Göre Ara

İçerik Türü


Forumlar

 • FORUM YÖNETİMİ
 • FORUMLAR
  • ATEİSTFORUM
  • ATEİSTCAFE
  • BİLİM FORUMU
  • HODRİ MEYDAN FORUMU
  • KURALLAR ve DUYURULAR
  • TAVANARASI
 • ATEİSTFORUM ARŞİVLERİ
  • FORUM ARŞİVLERİ

Find results in...

Find results that contain...


Oluşturma Tarihi

 • Start

  End


Son Güncelleme

 • Start

  End


Filter by number of...

Katılım

 • Start

  End


Üye Grubu


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests

Araştırmada 15 sonuç bulundu

 1. İnternette gezinirken dikkatimi çeken bir yazı gördüm burada hristiyanlar çarmıh konusunda islam dinine karşı teolojik bir savunma yapıyorlar yazıyı alıntıladığım site: Kaynak link en altta da sitenin alıntı yaptığı kaynak vardır. : http://answeringislam.org/Authors/Wood/deceptive_god.htm telif konusundan emin olmadığım için içeriği silip kaynakları bırakıyorum
 2. İnsanların Türkiyede ayaklarına taş düşse bizden bilmeleri artık gerçekten insanı çok bunaltan bir durum olmaya başladı. insanlar kafalarında kurup kurup sürekli bir saldırma çabasına geçmiş durumda zaten bu toplmundan ne beklenirki tecavüze tacize suçu şeytana atan insanlarla aynı yerde yaşıyoruz benim sorum gerçekten türkiyede yaşanan olaylarda Hristiyanlarınmı parmağı var yoksa bu tamamen ülkenin cahil kesimini kışkırtmak için uydurulmuş bir propaganda olayımı???
 3. Eski Ahit`in Tanrısı ve Yeni Ahit`in Tanrısı Hristiyanlar hem Eski Ahit'in (Tevrat/Torah aslında Musa'nın yazdığı kabul edilen 5 kitaba denir, ülkemizde ise genelde "Tevrat" kelimesiyle Eski Ahid'in tamamı yani Tanak kastedilir) hem de Yeni Ahit'in (İncil) kutsallığına inanır, her ikisinin de "değiştirilmemiş Tanrı sözü" olduğunu söylerler. Eski Ahit, yapı ve mantık bakımından Kur'an'a çok benzemektedir, efendi/yönetici bir Tanrı, onun köleleri olan insanlar bu Tanrı'nın gazabi, yakıp yıkmaları.. vs anlatılır, içinde çeşitli "hukuk" kuralları, döneme uygun saptamalar, oluştuğu döneme özgü kurallar bulunur, içinde sevgi mefhumu, ruhani veya felsefi derinlik bulunmaz, hayatın anlamını, sırrını, asıl manasını, yaşamın gizemini anlatmak yerine, sığ bir hukuk ve kural kitabına benzer, bu saydığım özellikler semitik dinlerin temel mantık yapısıdır aslında. İncil'in ise tamamını okuyan herkes, "çok daha farklı" bir kitapla karşı karşıya olduklarını hemen anlar. Bu farklılığın esas nedeni İncil'in, her ne kadar içine semitik öğeler karışmış ise de, Paganizm etkisinde yazılmış bir metin olmasıdır. İncil'deki en eski yazılar olan Gnostik Pavlus'un gerçek mektuplarındaki felsefi çıkarımlar ve gnostisizm felsefesinin yanında, Yuhanna İncili ve özellikle 1. Yuhanna bölümü, mistik pagan veya gnostisizm etkilerinin en çok görüldüğü bölümlerdir. İncil'in semitik kültürden biraz olsun kurtulup Yunan/Pagan Hellenistik kültürüyle yazılmış olması onu farklı kılar. İncil'in içinde (özellikle Paganizmin ve Hellenizmin etkili olduğu Yuhanna'nın yazılarında) bambaşka bir Tanrı portresi vardır önümüzde, Tanrı "sevgi"dir, Tanrı "ruh"tur, Tanrı'dan korkulmamalı onu sevmeli... Tevrat'taki Tanrı "efendi"dir, insanlar onun köleleridir ondan korkulmalı önünde titrenmelidir, bu Tanrı insan öldürmeyi çok sever birazdan göreceğimiz gibi, saçma nedenler yüzünden pek çok kişiyi öldürür. Richard Dawkins'in dediği gibi: "arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidical, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully." (The God Delusion, sayfa 31 ) Yani "Tüm kurgular içinde en nahoş karakter. Kıskanç ve bununla gurur duyuyor, bir dar kafalı, adaletsiz, merhametsiz kontrol manyağı, bir kin dolu kana susamış soykırımcı, bir kadın düşmanı, homofobik, ırkçı, çocuk katili, soykırımcı, evlat katili, öldürücü (veba getiren), megalo.., sadomazoşist, kaprisli hain zorba" Richard Dawkins'in bu sözlerinin ilk bakışta abartılı olduğu düşünülebilir ancak birazdan yazacağım Eski Ahit ayetlerini okuduktan sonra Dawkins'e hak vermemek mümkün değildir. İncil'de ise dediğim gibi, içine sızan birkaç semitik ayet ve saptırılan birkaç benzetme sayılmazsa çok farklı bir Tanrı portresi çizilmektedir, Tanrı kölelere sahip bir efendi değil de oğullara sahip Baba haline gelmiştir, :ncil'in deyişiyle Tanrı bizim "Göksel babamız"dır. Mat 5:48 "Göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun" 1Yu 3:1 "Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize `Tanrı'nın çocukları' deniyor! Gerçekten de öyleyiz." Eski Ahit'te üzerinde sıklıkla durulan "Tanrı korkusu" olgusunun yerine, İncil'de paganizm düşüncesinin etkili olduğu bir bölümde: 1Yu 4:18 "Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir." Şimdi ilk önce Eski Ahit'teki yani Tevrat'taki ayetleri görelim: Çık.32: 27 "Musa şöyle dedi: «İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün." Çık.32: 29 "Musa, «Bugün kendinizi RAB'be adamış oldunuz» dedi, «Herkes öz oğluna, öz kardeşine düşman kesildiği için bugün RAB sizi kutsadı." 1.Sa.15: 2 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular." 1.Sa.15: 3 "Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür." Mez.137: 8 "Ey sen, yıkılası Babil kızı, Bize yaptıklarını Sana ödetecek olana ne mutlu!" Mez.137: 9 "Ne mutlu senin yavrularını tutup Kayalarda parçalayacak insana!" Yas.20: 14 "Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız RAB'bin size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz". Yşa.14: 21 "Atalarının suçundan ötürü Babil Kralı'nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın. Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler, Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar." Say.31: 17 "Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün." Say.31: 18 "Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın." Yer.48: 10 "Lanet olsun RAB'bin işini savsaklayana! Kılıcını kan dökmekten alıkoyana lanet olsun!" Hez.9: 5 "Öbürlerine, "Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün" dediğini duydum." Hez.9: 6 "Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın." Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar." 2.Sa.4: 12 "Sonra adamlarına buyruk verdi. İki kardeşi öldürüp ellerini, ayaklarını kestiler ve Hevron'daki havuzun yanına astılar. İş-Boşet'in başını ise götürüp Hevron'da Avner'in mezarına gömdüler." Say.31: 14 "Musa savaştan dönen ordu komutanlarına -binbaşılara, yüzbaşılara- öfkelendi." Say.31: 15 "Onlara, "Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?" diye çıkıştı," Hak.20: 48 "İsrailliler Benyamin kentlerine döndüler; insanları, hayvanları ve oradaki bütün canlıları kılıçtan geçirdiler, rastladıkları bütün kentleri ateşe verdiler." Yas.2: 33 "Tanrımız RAB onu elimize teslim etti. Onu, oğullarını ve bütün halkını yok ettik." Yas.2: 34 "Bütün kentlerini ele geçirdik, hepsini yok ettik. Kadın, erkek, çocuk, kimseyi sağ bırakmadık." Yas.2: 35 "Hayvanlara ve ele geçirdiğimiz kentlerdeki mallara ise el koyduk." Zek.14: 1 "İşte RAB'bin günü geliyor! Ey Yeruşalim halkı, senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak." Zek.14: 2 "Yeruşalim'e karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek, geri kalanlar kentte kalacak." Yşa.13: 13 "Ben, Her Şeye Egemen RAB, Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği gün Gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak." Yşa.13: 14 "Herkes kovalanan ceylan gibi, Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek, Ülkesine kaçacak." Yşa.13: 15 "Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, Ele geçen kılıçtan geçirilecek." Yşa.13: 16 "Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak, Kadınlarının ırzına geçilecek". 2.Ta.15: 12 "Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının Tanrısı RAB'be yönelmek için antlaşma yaptılar." 2.Ta.15: 13 "Büyük küçük, kadın erkek, kim İsrail'in Tanrısı RAB'be yönelmezse öldürülecekti." Yas.13: 12-13 "Tanrınız RAB'bin yaşamanız için size vereceği kentlerin birinde, içinizden kötü kişiler çıktığını ve, ‘Haydi, bilmediğiniz başka ilahlara tapalım diyerek kentlerinde yaşayan halkı saptırdıklarını duyarsanız," Yas.13: 14 "araştıracak, inceleyecek, iyice soruşturacaksınız. Duyduklarınız gerçekse ve bu iğrenç olayın aranızda yapıldığı kanıtlanırsa, Yas.13: 15 o kentte yaşayanları kesinlikle kılıçtan geçireceksiniz. Kenti yok edip orada yaşayan bütün halkı ve hayvanları kılıçtan geçireceksiniz." Yas.13: 6-7 "Öz kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayartmaya çalışır, senin ve atalarının önceden bilmediğiniz, dünyanın bir ucundan öbür ucuna dek uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahları için, ‘Haydi gidelim, bu ilahlara tapalım derse, Yas.13: 8 ona uymayacak onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecenlik göstermeyecek, onu korumayacaksın. Yas.13: 9 Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, sonra bütün halk taşa tutsun. Yas.13: 10 Taşlayarak öldürün onu." Eski Ahit'in Tanrısı, öküzler tökezlediği için yanlışlıkla istemeden, dengesini kaybederek sandığa dokunmak zorunda kalan Uzza'yı acımasızca öldürür: 2.Sa.6: 6 "Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın Sandığı'nı tuttu. 2.Sa.6: 7 RAB Tanrı saygısızca davranan Uzza'ya öfkelenerek onu orada yere çaldı. Uzza Tanrı'nın Sandığı'nın yanında öldü." Yine tamamen saçma bir nedenden dolayı Eski Ahit'in Tanrısı kızar yetmiş kişiyi öldürür. 1.Sa.6: 19 "RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın içine baktıkları için, RAB Beytşemeşliler'den bazılarını cezalandırıp yetmiş kişiyi yok etti. Halk RAB'bin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. 1.Sa.6: 20 Beytşemeşliler, "Bu kutsal Tanrı'nın, RAB'bin önünde kim durabilir? Bizden sonra kime gidecek?" diyorlardı." 2.Kr.2: 23 "Elişa oradan ayrılıp Beytel'e giderken kentin küçük çocukları yola döküldüler. "Defol, defol, kel kafalı!" diyerek onunla alay ettiler. 2.Kr.2: 24 Elişa arkasına dönüp çocuklara baktı ve RAB'bin adıyla onları lanetledi. Bunun üzerine ormandan çıkan iki dişi ayı çocuklardan kırk ikisini parçaladı." Lev.26: 28 "bu kez ben de öfkeyle size karşı çıkacağım ve günahlarınıza karşılık sizi yedi kat cezalandıracağım. Lev.26: 29 Açlıktan çocuklarınızın etini yiyeceksiniz. " Eski Ahit'in tanrısı kendi eliyle bizzat şunu yapar!: 2.Sa.12: 11 "RAB şöyle diyor: ‘Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim; güpegündüz karılarının koynuna girecek. 2.Sa.12: 12 Evet, sen o işi gizlice yaptın, ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım!" Şimdi İncil'deki bazı ayetlere bakalım: Mat 5:43 «`"Komşunu sev, düşmanından nefret et' denildiğini duydunuz. Mat 5:44 Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Mat 5:45 Öyle ki, göklerde olan Babanızın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu da hem doğruların hem de eğrilerin üzerine yağdırır. " 1Yu 4:16 "Tanrı'nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır.Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. " 1Yu 4:12 "Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve O'nun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur." 1Yu 4:7 "Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. " 1Yu 4:8 "Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir." Mat 7:12 "«İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği budur." Rom 12:14 "Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. " Rom 12:21 "Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen." 1Ko 13:4 "Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez." 1Ko 13:5 "Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz." 1Ko 13:13 "İşte böylece, kalıcı olan üç şey vardır: iman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir" Gal 6:8 "Kendi doğal benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir." 1Pe 3:4 "Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle sizin süsünüz olsun. Bu, Tanrı'nın gözünde çok değerlidir." 1Yu 4:18 "Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir." 1Yu 4:19" Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi." 1Yu 4:20 "Eğer bir kimse, «Tanrı'yı seviyorum» der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez." 1Yu 4:21 «Tanrı'yı seven, kardeşini de sevsin» diyen buyruğu Mesih'ten aldık." Mat 5:38 «`Göze göze dişe diş' denildiğini duydunuz. Mat 5:39 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin." Mat.5: 46 "Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Mat.5: 47 Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Mat.5: 48 Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun." 1 yu4:10 "biz Tanrı'yı sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur." Koloseliler 3:12-16 "yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin" Eski ve yeni Ahit’teki bu, birbirinden tamamen farklı ve çelişkili Tanrı portresi, Literalizmin galibiyetinden önce pek çok kilise babasını rahatsız etmişti. Örneğin MS. 110-160 yıllar arasında yaşamış kilise babası ve teolog Marcion (daha sonra literalist kilise tarafından “heretik” ilan edilmiştir ancak ilk yüzyıllarda çok fazla sayıda taraftarı olmuştu) , Eski Ahit'teki Tanrı’nın, asla yeni Ahit’teki ile aynı olamayacağını söylemiş ve Eski Ahit'i tamamen reddetmişti! Marcion’a göre Eski Ahit’in tanrısı “kötü” ve “şeytani” idi! İsa mitini bilinçli şekilde oluşturan ilk Hristiyanlara yani Gnostiklere göre Eski Ahid’in Tanrısı bir “demiurgos” idi, “Demiurge” kavramı Gnostisizmde “negatif” olan, fiziksel dünyayı yaratan “şeytani” olarak da nitelendirilen varlığa/varlıklara verilen bir isimdir. Gnostiklere gore özellikle Marcionculara ve Sethianlara göre Eski Ahid’in Tanrısı şeytani bir Demiurge iken yeni Ahit’in “baba” Tanrısı ise esas iyiliğin yaratıcısı idi. Demiurgos kavramı felsefi olarak insanlardaki egoyu da temsil etmektedir, Gnostiklerin Yahwe’yi egoist “Demiurgos” terimiyle düşünmeleri şaşırtıcı değildir. İsa hikayesini oluşturan Gnostikler, Yahudi literalizmiyle mücadele etmişlerdir, örneğin İsa Yahudi yasalarına karşı gelir Eski Ahit’in “göz, göz dişe diş” şeklinde (Lev 24:20, Yas.19:21) ifade ettiği (ve Kur’an’ın devam ettirdiği) kurala İsa açıkça karşı gelmiş “Göze göz, dişe diş' denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki sağ yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin” demiştir. Oysa ki Eski ahit, içindeki kuralların “sonsuza” kadar devam edeceğini iddia etmişti ama yahudi literalizmiyle özel olarak savaşmak için oluşturulan çeşitli hikayelerde Yahudi kurallarına açıkça karşı gelen pek çok hikaye anlatılmıştır. İsa’nın “göze göz dişe diş” kanununa karşı gelmesinden başka Eski Ahit yasalarını çiğnediği pek çok hikaye anlatılır: Yu.5: 8 "İsa ona, "Kalk, şilteni topla ve yürü" dedi. Yu.5: 9 Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat Günü’ydü Yu.5: 10 Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, "Bugün Şabat Günü" dediler, "Şilteni toplaman yasaktır." Yu.5: 11 Ama adam onlara şöyle yanıt verdi: "Beni iyileştiren kişi bana, ‘Şilteni topla ve yürü’ dedi." Pavlus “sonsuza kadar kalacağını” iddia eden Eski Ahit’in “çok geçmeden yok olacağını” söylemiştir! Pavlus Eski Ahit’i “eskimiş, köhneleşmiş” olarak niteler. İbr.8: 13 "Tanrı, "Yeni bir antlaşma" demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneleşense çok geçmeden yok olur.” Özetle, Eski Ahit`in Tanrısıyla Yeni Ahit`in Tanrısı aynı Tanrı değildir. Ozan Fırat
 4. slevoR

  Dinleri kim uydurdu?

  Evet arkadaşlar. Daha forumda yeniyim. Daha önceden forumda böyle bir konu açıldı mı aradım ve böyle bir konunun açıldığını göremedim. Varsa da bu konuyu silip beni o konuya yönlendirirseniz sevinirim. Evet. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi, dinler; kapsamı çok büyük ve gerçekçilikten yoksun mitolojilerdir. Peki, bu mitolojileri kim(ler) uydurdu, nasıl düşündüler? Evet arkadaşlar bu konu hakkında düşünceleriniz neler?
 5. Benim mizacımı bilen bilir hiçbir dine en ufak bir müsamaha göstermeden acımadan iddialarını eleştirirm. Eğer ki bu forumda Hristiyan üye varsa yoksa dahi googledan misafir olarak izleyen veya araştırırken rastgele bu foruma tıklayan bir İsa imanlısı varsa onların iddialarından birine de yanıt vermek ve eleştirmek istiyorum. İyi okumalar BİR HRİSTİYAN İDDİASI ELEŞTİRİSİ: YEREMYA 31:31-33 VE YENİ ANTLAŞMA KEHANETİ Hristiyan inancına mensup kişiler , Yahudi Kutsal Kitabı Tanah'ın, Yeremya kitabının 31.Bölümü'nün,31 ila 33. ayetleri arasında Hristiyanlar'a göre Eski Antlaşma olan Tevrat'ın yerine Yeni Antlaşma olan İncil'in geleceğinin ön bildirisinin yapıldığını söyler. Yeremya İsa'dan ve İncil'den önce yaşadığından dolayı bu İncil'in ve İsa'nın geleceğine bir peygamberlik,bir ön bildiridir derler. Öncelikle o iddia edilen kısma bakarsak: ''31 İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor RAB, 32 Atalarını Mısırdan çıkarmak için Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, Bozdular o antlaşmamı diyor RAB. 33 Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur diyor RAB, Yasamı içlerine yerleştirecek, Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim halkım olacak. 34 Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, RAB'bi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi Tanıyacak beni diyor RAB. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, Günahlarını artık anmayacağım.'' 31. ayette yer alan ifade aslında çok net bir şekilde burdaki antlaşmanın İncil olmadığını gösteriyor.Çünkü İsa'nın zamanında İsrail halkının (krallığının) kabileleri olan 10 kabile kayıptı yalnızca Yahuda Krallığı'nda var olan 2 kabile mevcut idi yani İsa tüm İsrail ve Yahuda kabilelerine antlaşma sağlayamaz.Ayrıca İsa'nın Hristiyanlık'a göre evrensel Mesih olduğunu düşünürsek Yahudiler'ce neden kabul görmediğini anlayabiliriz.Yahudiler'e göre Mesih evrensel barış ve Tek Tanrı inancı sağlasa da Yahudiler için gelmiştir İsa ise Yahudiler'den çok Yahudi olmayan insanların inancının Mesih'i olmuştur.Yahudi olup da İsa'ya inanan kişi sayısı çok çok azdır. Yahudi inancına göre ise Yahudi Mesih'ini tüm dünya kabul edecek ve o evrensel barışın sağlayacısı olacaktır oysa ki İsa bunu gerçekleştirmemiş Hristiyanlar da bunu kamufle etmek için İsa'nın 2. gelişi fikrini fabrike etmişlerdir. Asıl vurucu nokta ise ''antlaşmamı kalplerine yazacağım'' ifadesidir ve 33. ayette geçer. Hristiyanlar bu antlaşmanın İncil olduğuna dair net kanıt olduğunu düşünür çünkü Hristiyan perspektifiyle Tevrat'a bakarsak,İncil daha soyut,daha manevi,daha kalbe hitap eden, şekilselden çok yüreklere seslenen bir antlaşmadır. Oysaki bu ayette kastedilen İncil değildir.Çünkü kalplerine yazmak terimi 32. ayette yer alan ifade olan ''antlaşmamı bozdular'' ifadesine yöneliktir ve Yahudiler'in bu kez Tevrat'ı yani antlaşmayı kalplerinin derinliklerine işleyerek bozmayacağını söyler.Kalplerde yer alan antlaşma imgesini biz Davut'un Mezmurlar'ında da görürüz.40. Mezmur'da Davut şöyle der: ''O zaman şöyle dedim İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır Ey Tanrım senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben Yasan 'yüreğimin(kalbimin) 'derinliğindedir.'' Bu ayette de kanıtladığımız gibi Yasa'nın yüreklere/kalplere yazılacak olması onun Tevrat'tan başka bir antlaşma olduğunu göstermemekte,tam tersine Tevrat'ın emirlerinin yüreğin derinliklerine yazılması ve Tanrı'nın şikayet ettiği Yasa'yı(Tevrat'ı) bozan Yahudiler gibi olmamaktır. Hristiyanlar'ın bu iddiasına son darbeyi ise Yahudi Kutsal Kitabı Tanah'ın Hezekiel kitabı veriyor Hezekiel kitabının 11. Bölüm 19 ve 20. ayetlerine bakıyoruz: ''19 'Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim.' 20 O zaman kurallarımı izleyecek, ''ilkelerime uymaya özen gösterecekler.' Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. '' Gördüğünüz yeni bir kalp vermek ve yasanın kalbe yazılması asla yeni bir antlaşmayı değil, Tevrat kurallarının ve ilkelerinin bozulmadan, isyan edilmeden,ilkelerin gönülden kabul edilmesini ifade ediyor ve asla Yasa'nın ''Eski''yeceğini söylemiyor. Son olarak şunu belirtelim Yahudiler'in Mesih beklentisi asla bir kişiliğe yönelik olmamıştır.Yahudilik'teki Mesih daha çok yapılması gerekenleri ve kehanet edilenleri yapabilen kişidir,spesifik birisi değildir ve onun döneminde olacaklar yerine gelirse Mesih olarak kabul edilir yoksa asla Mesih yeni bir antlaşma getirmez. Mesih'in kişiliğinden ve kim olduğundan çok onun döneminde yaşanacak olaylar önemlidir .Mesih özlemi, aslında Mesih'e değil onun dönemindeki harika olaylara duyulur.Mesih tapınılan birisi değil vaat edilen kehanetleri gerçekleştiren birisi olmalıdır Mesih beklenilen biri değil, yapacağı şeyler beklenilen kişidir. Yani Mesih önemli değildir önemli olan gelecekte Yahudiler'e vaat edilenlerdir ve bu da Kral Davut'un soyundan bir kişiyle olacağı için Mesih beklenir yoksa Mesih ayrı bir inanç değildir.Sadece bir aracıdır.Yahudiler'in tekrar gönenç içine kavuşup altın çağın yaşanacağı evrensel barış ve Tek Tanrı Yahweh'nin dünyaca kabul edileceği bir dönemin aracı.
 6. TD Forum'dan sonra bu forumun düşünen insanlarına Muhammed hakkında bambaşka bir perspektif sunsun diye bu fikri sunuyorum. Gelin bu ihtimale bir bakalım. Öncelikle bu iddianın size garip geldiğini biliyorum ama ben birkaç bilgi verdikten sonra bunun aslında o kadar garip olmadığını göreceksiniz.. Muhammed ilk başta dua yönü olarak Süleyman Mabedi'nin olduğu Kudüs'ü seçti ve belki de mabedin onarımını vaat etti Yahudiler'e..Muhammed bir Arap'tı..Yahudiler Mesih gelmeden önce peygamber İlyas'ın(Eliyau'nun) tekrar gelerek Mesih'in yolunu açacağını ve birçok mucize yapacağını söyler. İlyas Mesih'in habercisi, ahir zamanın peygamberidir..İlyas'ın tekrar gelişi TaNaH'ın (Yahudi Kutsal Kitabı) Malaki kitabında şöyle anlatılır: Malaki 4:5-6 "RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim.". Muhammed'in ilk başta Yahudiler'e ne kadar kendini kabul ettirmeye uğraştığını ve ne kadar onlar gibi davrandığını biliyoruz. Kuran da bunu teyit ediyor..-Şimdi çok garip bir bilgi vereceğim İlyas'la ilgili. Yahudi mitolojisine göre İlyas zaman zaman kılık değiştirerek insanlara görünebilen bir peygamberdir. Ölmediği için zaman zaman görünebilir. Bu kılıklardan biri de İlyas'ın Arap kılığına girmesidir. Sanırım 4 farklı kılığa bürünebiliyordu. Hatta bunla ilgili bulduğum bir hikayeyi Talmud denen Yahudi fıkıh külliyatından aktaracağım. Dikkatli okuyun:''Bir zamanlar sofu bir adam ve dürüst bir karısı vardı. Günün birinde bütün servetlerini kaybetmiş ve yoksul olmuşlardı. Adam tarlalara gidip, tarım işçisi olmak için iş aramaya çıkmıştı. Orada karşısına, Arap kılığına bürünmüş olan Eliyahu ha Navi(Nebi İlyas) çıktı. Eliyahu(İlyas) ona, "Seni bekleyen ve altı yıl boyunca senin olabilecek bir servete sahip olabilirsin. Bu serveti şimdi mi istersin, yoksa ömrünün son yıllarında mı?" diye sordu. Sofu adam, "Sen tam bir göz boyamacısın. Bana verecek bir şeyin yok. Lütfen git ve beni rahat bırak" dedi. Eliyahu tekrar adamın yanına gelip aynı soruyu sordu. Üçüncü defa tekrar geldiği zaman, sofu adam, "Lütfen bunu karıma danışmam için bana izin ver" dedi. Karısına gidip olanları anlattı ve "Bu adam bana tam üç kere geldi ve beni bekleyen altı yıllık bir varlık döneminden söz etti. Fakat bir sorusu var, parayı şimdi mi alayım, yoksa ömrümün son yıllarında mı?" diye sordu. Karısı; "Adama de ki parayı hemen şimdi versin" dedi. Adam, onu bekleyen Eliyahu ha Navi'nin yanına gitti ve cevabını verdi. Eliyahu adama, "Hemen evine git, bahçe kapısından içeriye girince tam karşına bak. Bak bakalım orada seni ne bekliyor?" dedi. Çiftin çocukları, evlerinin avlusunda oynuyorlardı. Duvarın dibinde onları altı yıl boyunca refah içinde yaşatacak olan koca bir torba altın buldular. Hemen annelerine seslendiler. Kadın dışarıya koştuğu anda, adam bahçe kapısından içeriye giriyordu. Onlara doğru baktı ve her şeyi görünce, Tanrı'ya şükür duası okudu. Adamın dürüst karısı kocasının yanına gidip, "Tanrı bu parayı bize vermekle, son derece cömert davrandı. Gel bu önümüzdeki altı yılı, yoksullara yardım ederek geçirelim. Belki o zaman Tanrı, bizi daha fazlası ile mükâfatlandırır" dedi. Adam karısının tavsiyesini dinledi ve refah içinde geçen altı yıllarını, hayırseverlik yaparak geçirdiler. Altı yıl sonra Eliyahu ha Navi adamın yanına çıkageldi ve "Altı yıl bugün tamamlandı. Size verdiğim parayı geri almaya geldim" dedi. Sofu adam, "Bu parayı kabul edeceğim zaman karıma danışmıştım. Şimdi parayı iade ederken yine ona danışmak isterim" dedi. Adam karısının yanına gitti ve "O adam geri geldi ve bize verdiği parayı geri istiyor" dedi. Kadın, "Git o adama de ki, eğer o parayı bizden daha iyi harcayacak birini bulursa gelsin ve parayı geri alsın" dedi. Tanrı bu iyi yürekli çiftin yaptıkları bütün güzel şeyleri biliyordu. Bu parayla yoksulları nasıl mutlu ettiklerini görmüştü. O yüzden parayı geri almak yerine, onlara daha fazlasını ihsan etti. Aynen Yeşaya Kitabı'nda yazılı olduğu gibi yaptı.'' (TaNaH-Yeşaya 32:17)Bu hikayeyi İlyas'ın Arap kılığına girmesine örnek olsun diye verdim.Şimdi daha büyük sorular sorabiliriz:. Muhammed Yahudiler'le düşman olmadan önce kendini Davut Oğlu Mesih gelmeden önce Yahudi geleneğinde geleceği beklenen ve Mesih'in yolunu hazırlayacak İlyas olarak mı gösterdi?. Muhammed İsa'nın 2. gelişine inanan Hristiyanlar'ın ,2. gelişten önce İlyas'ın bir kez daha gelişine inandıkları için (Hristiyanlar'a göre ilk gelişi Yahya'dır) kendini Hristiyanlar'a da İsa'nın gelişini hazırlayan İlyas olarak mı gösterdi?. Muhammed muhtemelen Yahudi efsanelerinde İlyas'ın Arap kılığında insanlara gözüktüğünü ve Mesih'ten önce gelecek en büyük işaretlerden biri olduğunu biliyordu acaba bu şekilde Yahudiler'i etkilemek mi istedi? Eğer kendini İlyas olarak gösterebilseydi Süleyman Mabedi'nin tekrar yapılacağına ve Mesih'in habercisi olacağına Yahudiler'i inandırabilirdi. Biz İslam'ın ilk eleştirmenlerinin Muhammed'i ''Mesih'in yolunu hazırlamakla vaat edilen peygamber olduğunu iddia etmekle '' eleştirdiğini biliyoruz.Muhammed kendini önce Yahudiler'e sonra Hristiyanlar'a kabul ettirmek için İlyas'ın inkarnasyonu olduğunu iddia etmiş ancak bunların hiçbiri tutmayınca bağımsız bir inanç oluşturmuş olabilir mi?.Eğer bunu kanıtlayabilirsek dinler tarihi değişebilir.Ne düşünüyorsunuz?
 7. Hitler Hristiyanlığı Savunuyor "Hristiyanlığı savunacağız. Ve sadece kâğıt üzerinde değil, hayır. Ateizmi yenmek istiyoruz. Bu fenomenleri kültürümüzden, tiyatromuzdan, ve edebiyatımızdan yok etmek istiyoruz. Son 14 yıldır hayatımıza akan bütün bu zehri ortadan kaldırmayı istiyoruz."- Adolf Hitler'in 15 Şubat 1933 tarihli Stuttgart şehrinde yaptığı konuşmadan
 8. Hitler dindar apolojistlerin iddialarının aksine ateist değildi. O ateist ve özgür düşünce derneklerini yasakladı ve düzenli olarak "ateistik" ya da "tanrısız akımlar" aleyhinde konuştu. 24 Ekim 1933’de Berlin’de yaptığı bir konuşmada Hitler, ateizmin "kökünü kazıma" niyetini beyan etti: “Biz halkın bu inanca ihtiyaç duyduğuna ve talep ettiğine ikna olduk. Bu nedenle ateistik harekete karşı mücadeleyi üstlendik, ve bu sadece birkaç teorik deklarasyonla değil: biz onun kökünü kazıdık.” (Norman H. Baynes, ed., The Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 1939. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 1942, p. 378.)
 9. Biblikal bir tutarsızlığı gözler önüne seren güzel bir soru: İncil, Adem ve Havva'nın ilk iki insan olduğunu, Kabil ve Habil'i doğurduğunu, daha sonra Kabil'in Habil'i katlettiğini söylemektedir. Ardından onun Nod ülkesindeki insanların arasında yaşamaya gittiğini söylüyor. Nod ülkesindeki insanlar nereden geldi?
 10. Bazı alıntıları oldukça eğlenceli ve tuhaf buluyorum. Uykudan önce hikâyelerinin yanısıra cinsel içerikli olabilen olağandışı ayetler de içeriyor. Onlardan biri: "Genitalleri eşeğinkine, menileri aygırınkine benzeyen oynaşlarına gönül verdi." Hezekiel 23:20
 11. Video: Etkileyici. Din her zaman yoksul toplumlara sosyal istikrar duygusu verir.
 12. Bu şeylerden biri İncil'de YOK, acaba hangisi? Deniz canavarı, ejderha, kanatlı meleksi çocuk, Satir, horoz başlı ejder, şeytan, dev, Behemot, dinozor, demon (kötü ruh), konuşan yılan, melek, 7 başlı canavar, cadı, unikorn (tek boynuzlu at).
 13. Papa Francis dinî eleştiriye ilişkin ifade özgürlüğüne kısıtlama getirme çağrısından sadece 24 saat sonra, Katolik Kilisesi lideri bu kez gey evliliğine saldırdı. Filipinler'de büyük bir kalabalığın önünde konuşan Francis'in kilise tarafından geçmişte kullanılan aynı retoriğe geri dönüş yaptığı ortaya çıktı. Francis, Cuma günü beş günlük gezi için Filipinler'e ulaştı ve ülkenin kapital şehri (başkenti) Manila'nın kalbinde binlerce kişiye konuştu. 16 Ocak'ta eşcinsel evliliği konusu üzerine konuşurken, Francis saldırı moduna girdi: "Aile gerçek evlilik kurumunu bazıları açısından yeniden tanımlanması konusunda büyüyen çabalar tarafından tehdit edilmektedir. Bu realiteler Tanrı'nın yaratılış planını çirkinleştirmekle tehdit eden etkili kuvvetlerin giderek artan saldırısı altındadır." Kaynak: http://www.examiner.com/article/pope-francis-gay-marriage-will-destroy-the-family-disfigure-god-s-plan Tipik bir dinci bağnazlığı. Sanırım homoseksüel insanlar Tanrı'nın planından daha güçlü. Tanrısal plan bir çift eşcinsel tarafından yıkılabildiğine göre onun planı zayıf olmalı.
 14. Lord işini gizemli yollarla halleder. Kaynak: http://www.huffingtonpost.com/2012/12/05/roderick-arrington-las-vegas-beaten-death-bible-homework-video_n_2245381.html
×
×
 • Yeni Oluştur...