Jump to content

Genel Araştırma

'Incil' etiketi için arama sonuçları.

 • Etiketlere Göre Ara

  Aralarına virgül koyarak ekleyin
 • Yazara Göre Ara

İçerik Türü


Forumlar

 • FORUM YÖNETİMİ
 • FORUMLAR
  • ATEİSTFORUM
  • ATEİSTCAFE
  • BİLİM FORUMU
  • HODRİ MEYDAN FORUMU
  • KURALLAR ve DUYURULAR
  • TAVANARASI
 • ATEİSTFORUM ARŞİVLERİ
  • FORUM ARŞİVLERİ

Find results in...

Find results that contain...


Oluşturma Tarihi

 • Start

  End


Son Güncelleme

 • Start

  End


Filter by number of...

Katılım

 • Start

  End


Üye Grubu


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests

Araştırmada 14 sonuç bulundu

 1. Şura üflendiği gün.... işte o gün gunahkarları gözleri görmez halde toplayacağız/ İnsanların dağılmış kelebekler gibi olduğu gün / melekler sıra sıra dikili iken rabin hesap sorma vakti gelmiştir / mezardan kalkış gününe yemin ederim / alçalıp yükseldiğinde o yıldız önemlidir/Guneş ile ay bir araya getirilmiş olur / dağları yürüteceğimiz gün yeri cıplak bir halde göreceksin . Bir tek eksik bırakmadan onları oraya toplayacağız / gök açılmış , kapılar oluşmuştur / cehenemde gözetleme durumundadır / yok yok yıldızların bulunduğu yere yemin ederim / gidin de üç bölümlü göğe varın / yer , bütün haberleri o gün anlatacaktır / melekler göğün kenarına çekilirler. Onların Ust tarafında sekiz melek rabin arşını taşır /
 2. İnsanların Türkiyede ayaklarına taş düşse bizden bilmeleri artık gerçekten insanı çok bunaltan bir durum olmaya başladı. insanlar kafalarında kurup kurup sürekli bir saldırma çabasına geçmiş durumda zaten bu toplmundan ne beklenirki tecavüze tacize suçu şeytana atan insanlarla aynı yerde yaşıyoruz benim sorum gerçekten türkiyede yaşanan olaylarda Hristiyanlarınmı parmağı var yoksa bu tamamen ülkenin cahil kesimini kışkırtmak için uydurulmuş bir propaganda olayımı???
 3. Nasıl uygulayacaklar? Maide 68- De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme. Yani; 1)Yahudiler ve Hristiyanlar hem Tevratı hem İncili hem de Kuran'ı mı uygulayacaklar? 2)Müslümanlar da Tevrat ve İncil'i uygulayacak mı? 3)Şimdiki bazı münafık Müslümanlara göre Tevrat ve İncil değişmişse, İncil ve Tevrat hükümlerini nasıl uygulayacaklar? (Gerçi Allah'ın uygulama istediğini gözününde bulundurursak, bu münafıkların iddialarından haberi yok) Not: Münafık olmayan Müslümanların 3ncü soruya cevap vermesine gerek yok, onlar lütfen sadece ilk 2 soruya yanıt versin.
 4. Eski Ahit`in Tanrısı ve Yeni Ahit`in Tanrısı Hristiyanlar hem Eski Ahit'in (Tevrat/Torah aslında Musa'nın yazdığı kabul edilen 5 kitaba denir, ülkemizde ise genelde "Tevrat" kelimesiyle Eski Ahid'in tamamı yani Tanak kastedilir) hem de Yeni Ahit'in (İncil) kutsallığına inanır, her ikisinin de "değiştirilmemiş Tanrı sözü" olduğunu söylerler. Eski Ahit, yapı ve mantık bakımından Kur'an'a çok benzemektedir, efendi/yönetici bir Tanrı, onun köleleri olan insanlar bu Tanrı'nın gazabi, yakıp yıkmaları.. vs anlatılır, içinde çeşitli "hukuk" kuralları, döneme uygun saptamalar, oluştuğu döneme özgü kurallar bulunur, içinde sevgi mefhumu, ruhani veya felsefi derinlik bulunmaz, hayatın anlamını, sırrını, asıl manasını, yaşamın gizemini anlatmak yerine, sığ bir hukuk ve kural kitabına benzer, bu saydığım özellikler semitik dinlerin temel mantık yapısıdır aslında. İncil'in ise tamamını okuyan herkes, "çok daha farklı" bir kitapla karşı karşıya olduklarını hemen anlar. Bu farklılığın esas nedeni İncil'in, her ne kadar içine semitik öğeler karışmış ise de, Paganizm etkisinde yazılmış bir metin olmasıdır. İncil'deki en eski yazılar olan Gnostik Pavlus'un gerçek mektuplarındaki felsefi çıkarımlar ve gnostisizm felsefesinin yanında, Yuhanna İncili ve özellikle 1. Yuhanna bölümü, mistik pagan veya gnostisizm etkilerinin en çok görüldüğü bölümlerdir. İncil'in semitik kültürden biraz olsun kurtulup Yunan/Pagan Hellenistik kültürüyle yazılmış olması onu farklı kılar. İncil'in içinde (özellikle Paganizmin ve Hellenizmin etkili olduğu Yuhanna'nın yazılarında) bambaşka bir Tanrı portresi vardır önümüzde, Tanrı "sevgi"dir, Tanrı "ruh"tur, Tanrı'dan korkulmamalı onu sevmeli... Tevrat'taki Tanrı "efendi"dir, insanlar onun köleleridir ondan korkulmalı önünde titrenmelidir, bu Tanrı insan öldürmeyi çok sever birazdan göreceğimiz gibi, saçma nedenler yüzünden pek çok kişiyi öldürür. Richard Dawkins'in dediği gibi: "arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidical, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully." (The God Delusion, sayfa 31 ) Yani "Tüm kurgular içinde en nahoş karakter. Kıskanç ve bununla gurur duyuyor, bir dar kafalı, adaletsiz, merhametsiz kontrol manyağı, bir kin dolu kana susamış soykırımcı, bir kadın düşmanı, homofobik, ırkçı, çocuk katili, soykırımcı, evlat katili, öldürücü (veba getiren), megalo.., sadomazoşist, kaprisli hain zorba" Richard Dawkins'in bu sözlerinin ilk bakışta abartılı olduğu düşünülebilir ancak birazdan yazacağım Eski Ahit ayetlerini okuduktan sonra Dawkins'e hak vermemek mümkün değildir. İncil'de ise dediğim gibi, içine sızan birkaç semitik ayet ve saptırılan birkaç benzetme sayılmazsa çok farklı bir Tanrı portresi çizilmektedir, Tanrı kölelere sahip bir efendi değil de oğullara sahip Baba haline gelmiştir, :ncil'in deyişiyle Tanrı bizim "Göksel babamız"dır. Mat 5:48 "Göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun" 1Yu 3:1 "Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize `Tanrı'nın çocukları' deniyor! Gerçekten de öyleyiz." Eski Ahit'te üzerinde sıklıkla durulan "Tanrı korkusu" olgusunun yerine, İncil'de paganizm düşüncesinin etkili olduğu bir bölümde: 1Yu 4:18 "Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir." Şimdi ilk önce Eski Ahit'teki yani Tevrat'taki ayetleri görelim: Çık.32: 27 "Musa şöyle dedi: «İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün." Çık.32: 29 "Musa, «Bugün kendinizi RAB'be adamış oldunuz» dedi, «Herkes öz oğluna, öz kardeşine düşman kesildiği için bugün RAB sizi kutsadı." 1.Sa.15: 2 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular." 1.Sa.15: 3 "Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür." Mez.137: 8 "Ey sen, yıkılası Babil kızı, Bize yaptıklarını Sana ödetecek olana ne mutlu!" Mez.137: 9 "Ne mutlu senin yavrularını tutup Kayalarda parçalayacak insana!" Yas.20: 14 "Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız RAB'bin size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz". Yşa.14: 21 "Atalarının suçundan ötürü Babil Kralı'nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın. Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler, Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar." Say.31: 17 "Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün." Say.31: 18 "Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın." Yer.48: 10 "Lanet olsun RAB'bin işini savsaklayana! Kılıcını kan dökmekten alıkoyana lanet olsun!" Hez.9: 5 "Öbürlerine, "Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün" dediğini duydum." Hez.9: 6 "Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın." Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar." 2.Sa.4: 12 "Sonra adamlarına buyruk verdi. İki kardeşi öldürüp ellerini, ayaklarını kestiler ve Hevron'daki havuzun yanına astılar. İş-Boşet'in başını ise götürüp Hevron'da Avner'in mezarına gömdüler." Say.31: 14 "Musa savaştan dönen ordu komutanlarına -binbaşılara, yüzbaşılara- öfkelendi." Say.31: 15 "Onlara, "Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?" diye çıkıştı," Hak.20: 48 "İsrailliler Benyamin kentlerine döndüler; insanları, hayvanları ve oradaki bütün canlıları kılıçtan geçirdiler, rastladıkları bütün kentleri ateşe verdiler." Yas.2: 33 "Tanrımız RAB onu elimize teslim etti. Onu, oğullarını ve bütün halkını yok ettik." Yas.2: 34 "Bütün kentlerini ele geçirdik, hepsini yok ettik. Kadın, erkek, çocuk, kimseyi sağ bırakmadık." Yas.2: 35 "Hayvanlara ve ele geçirdiğimiz kentlerdeki mallara ise el koyduk." Zek.14: 1 "İşte RAB'bin günü geliyor! Ey Yeruşalim halkı, senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak." Zek.14: 2 "Yeruşalim'e karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek, geri kalanlar kentte kalacak." Yşa.13: 13 "Ben, Her Şeye Egemen RAB, Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği gün Gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak." Yşa.13: 14 "Herkes kovalanan ceylan gibi, Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek, Ülkesine kaçacak." Yşa.13: 15 "Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, Ele geçen kılıçtan geçirilecek." Yşa.13: 16 "Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak, Kadınlarının ırzına geçilecek". 2.Ta.15: 12 "Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının Tanrısı RAB'be yönelmek için antlaşma yaptılar." 2.Ta.15: 13 "Büyük küçük, kadın erkek, kim İsrail'in Tanrısı RAB'be yönelmezse öldürülecekti." Yas.13: 12-13 "Tanrınız RAB'bin yaşamanız için size vereceği kentlerin birinde, içinizden kötü kişiler çıktığını ve, ‘Haydi, bilmediğiniz başka ilahlara tapalım diyerek kentlerinde yaşayan halkı saptırdıklarını duyarsanız," Yas.13: 14 "araştıracak, inceleyecek, iyice soruşturacaksınız. Duyduklarınız gerçekse ve bu iğrenç olayın aranızda yapıldığı kanıtlanırsa, Yas.13: 15 o kentte yaşayanları kesinlikle kılıçtan geçireceksiniz. Kenti yok edip orada yaşayan bütün halkı ve hayvanları kılıçtan geçireceksiniz." Yas.13: 6-7 "Öz kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayartmaya çalışır, senin ve atalarının önceden bilmediğiniz, dünyanın bir ucundan öbür ucuna dek uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahları için, ‘Haydi gidelim, bu ilahlara tapalım derse, Yas.13: 8 ona uymayacak onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecenlik göstermeyecek, onu korumayacaksın. Yas.13: 9 Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, sonra bütün halk taşa tutsun. Yas.13: 10 Taşlayarak öldürün onu." Eski Ahit'in Tanrısı, öküzler tökezlediği için yanlışlıkla istemeden, dengesini kaybederek sandığa dokunmak zorunda kalan Uzza'yı acımasızca öldürür: 2.Sa.6: 6 "Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın Sandığı'nı tuttu. 2.Sa.6: 7 RAB Tanrı saygısızca davranan Uzza'ya öfkelenerek onu orada yere çaldı. Uzza Tanrı'nın Sandığı'nın yanında öldü." Yine tamamen saçma bir nedenden dolayı Eski Ahit'in Tanrısı kızar yetmiş kişiyi öldürür. 1.Sa.6: 19 "RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın içine baktıkları için, RAB Beytşemeşliler'den bazılarını cezalandırıp yetmiş kişiyi yok etti. Halk RAB'bin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. 1.Sa.6: 20 Beytşemeşliler, "Bu kutsal Tanrı'nın, RAB'bin önünde kim durabilir? Bizden sonra kime gidecek?" diyorlardı." 2.Kr.2: 23 "Elişa oradan ayrılıp Beytel'e giderken kentin küçük çocukları yola döküldüler. "Defol, defol, kel kafalı!" diyerek onunla alay ettiler. 2.Kr.2: 24 Elişa arkasına dönüp çocuklara baktı ve RAB'bin adıyla onları lanetledi. Bunun üzerine ormandan çıkan iki dişi ayı çocuklardan kırk ikisini parçaladı." Lev.26: 28 "bu kez ben de öfkeyle size karşı çıkacağım ve günahlarınıza karşılık sizi yedi kat cezalandıracağım. Lev.26: 29 Açlıktan çocuklarınızın etini yiyeceksiniz. " Eski Ahit'in tanrısı kendi eliyle bizzat şunu yapar!: 2.Sa.12: 11 "RAB şöyle diyor: ‘Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim; güpegündüz karılarının koynuna girecek. 2.Sa.12: 12 Evet, sen o işi gizlice yaptın, ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım!" Şimdi İncil'deki bazı ayetlere bakalım: Mat 5:43 «`"Komşunu sev, düşmanından nefret et' denildiğini duydunuz. Mat 5:44 Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Mat 5:45 Öyle ki, göklerde olan Babanızın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu da hem doğruların hem de eğrilerin üzerine yağdırır. " 1Yu 4:16 "Tanrı'nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır.Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. " 1Yu 4:12 "Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve O'nun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur." 1Yu 4:7 "Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. " 1Yu 4:8 "Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir." Mat 7:12 "«İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği budur." Rom 12:14 "Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. " Rom 12:21 "Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen." 1Ko 13:4 "Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez." 1Ko 13:5 "Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz." 1Ko 13:13 "İşte böylece, kalıcı olan üç şey vardır: iman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir" Gal 6:8 "Kendi doğal benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir." 1Pe 3:4 "Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle sizin süsünüz olsun. Bu, Tanrı'nın gözünde çok değerlidir." 1Yu 4:18 "Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir." 1Yu 4:19" Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi." 1Yu 4:20 "Eğer bir kimse, «Tanrı'yı seviyorum» der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez." 1Yu 4:21 «Tanrı'yı seven, kardeşini de sevsin» diyen buyruğu Mesih'ten aldık." Mat 5:38 «`Göze göze dişe diş' denildiğini duydunuz. Mat 5:39 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin." Mat.5: 46 "Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Mat.5: 47 Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Mat.5: 48 Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun." 1 yu4:10 "biz Tanrı'yı sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur." Koloseliler 3:12-16 "yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin" Eski ve yeni Ahit’teki bu, birbirinden tamamen farklı ve çelişkili Tanrı portresi, Literalizmin galibiyetinden önce pek çok kilise babasını rahatsız etmişti. Örneğin MS. 110-160 yıllar arasında yaşamış kilise babası ve teolog Marcion (daha sonra literalist kilise tarafından “heretik” ilan edilmiştir ancak ilk yüzyıllarda çok fazla sayıda taraftarı olmuştu) , Eski Ahit'teki Tanrı’nın, asla yeni Ahit’teki ile aynı olamayacağını söylemiş ve Eski Ahit'i tamamen reddetmişti! Marcion’a göre Eski Ahit’in tanrısı “kötü” ve “şeytani” idi! İsa mitini bilinçli şekilde oluşturan ilk Hristiyanlara yani Gnostiklere göre Eski Ahid’in Tanrısı bir “demiurgos” idi, “Demiurge” kavramı Gnostisizmde “negatif” olan, fiziksel dünyayı yaratan “şeytani” olarak da nitelendirilen varlığa/varlıklara verilen bir isimdir. Gnostiklere gore özellikle Marcionculara ve Sethianlara göre Eski Ahid’in Tanrısı şeytani bir Demiurge iken yeni Ahit’in “baba” Tanrısı ise esas iyiliğin yaratıcısı idi. Demiurgos kavramı felsefi olarak insanlardaki egoyu da temsil etmektedir, Gnostiklerin Yahwe’yi egoist “Demiurgos” terimiyle düşünmeleri şaşırtıcı değildir. İsa hikayesini oluşturan Gnostikler, Yahudi literalizmiyle mücadele etmişlerdir, örneğin İsa Yahudi yasalarına karşı gelir Eski Ahit’in “göz, göz dişe diş” şeklinde (Lev 24:20, Yas.19:21) ifade ettiği (ve Kur’an’ın devam ettirdiği) kurala İsa açıkça karşı gelmiş “Göze göz, dişe diş' denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki sağ yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin” demiştir. Oysa ki Eski ahit, içindeki kuralların “sonsuza” kadar devam edeceğini iddia etmişti ama yahudi literalizmiyle özel olarak savaşmak için oluşturulan çeşitli hikayelerde Yahudi kurallarına açıkça karşı gelen pek çok hikaye anlatılmıştır. İsa’nın “göze göz dişe diş” kanununa karşı gelmesinden başka Eski Ahit yasalarını çiğnediği pek çok hikaye anlatılır: Yu.5: 8 "İsa ona, "Kalk, şilteni topla ve yürü" dedi. Yu.5: 9 Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat Günü’ydü Yu.5: 10 Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, "Bugün Şabat Günü" dediler, "Şilteni toplaman yasaktır." Yu.5: 11 Ama adam onlara şöyle yanıt verdi: "Beni iyileştiren kişi bana, ‘Şilteni topla ve yürü’ dedi." Pavlus “sonsuza kadar kalacağını” iddia eden Eski Ahit’in “çok geçmeden yok olacağını” söylemiştir! Pavlus Eski Ahit’i “eskimiş, köhneleşmiş” olarak niteler. İbr.8: 13 "Tanrı, "Yeni bir antlaşma" demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneleşense çok geçmeden yok olur.” Özetle, Eski Ahit`in Tanrısıyla Yeni Ahit`in Tanrısı aynı Tanrı değildir. Ozan Fırat
 5. Levia

  Muhammed Tevrat ve Incil

  Merhaba, Bu konuda müslümanlar genelde çok yanlıs bilgilere sahipler. Kuran Tevrat ve incilin tahrif edildigini söylemiyor. Daha dogrusu, eklemeler yapıldıgını söyluyor, bazı kitaplarin saklandıgını (apokrif) soylüyor... Ve en önemliside, Tevratın (ilk bes kitabın) yanlıs " harekelerle " yanlıs okundugunu soylüyor. Bilinmeliki arabcadaki gibi, süryanice ve ibranicede sesli harfler yazılmiyordu Muhammed döneminde. Hatta, tevratin kelimeleri çok el yazma rulolarda yapısıktı, ve bir çok okuma ve desifre varyantları vardı... Muhammed döneminde, masoretler nüshaları ayıklama sürecini amorayimlerin daha once baslattıgı dogrultuda, hızlandırmıslardı. Bir çok uymayan el yazmaları yok ediliyordu, ve helenistik ve iskenderiye kiraati öne çıkarıllıyordu. Bu islemlere, kohanim olan, yani Aharon soyundan gelen Medine rahibler siddetle karsı çıkıyorlardı. Ve bu siddetle kınama kur'anda aynen naklediliyor. Bir çok uzmanca, Muhammed kendi kanonik Mukaddes Kitabını kurumsallastırmak istemisti. Hakikaten, bazı kanonik inciller kadar eski, hatta dahada eski olan apokriflerle benzerlikler var Kuranda. Hakikaten geç dönem hıristiyanlıkta icat edilen Tanri oglu ve teslis kavramlarıysa reddedilir, Tevratin ögretileri dogrultusunda. Özetlersek, o dönemde Tevrat hala harekesizdi ve tamamen sabitti. Fakat desifre edilme hataları söz konusuydu, ve incil Isanın kendi ögretileri anlamında kullanılmaktaydı, o el incil yazmaları anlamında degil. Ayrıca, Muhammed Tevrat'in tarihi ögretmek veya uzay bilimi vermek için degil de insanları tanrıya yönledirmek amacıla kaleme alındıgını herkesten daha iyi bilmekteydi elbette. Lakin Araplar sami dilinin inceliklerini çabuk gelisen toprakları ve karısan milletler için arapçayı asama asama sadelestirme sonucunda, kendi kitaplarını dahi anlamaz hali geldiler.
 6. Benim mizacımı bilen bilir hiçbir dine en ufak bir müsamaha göstermeden acımadan iddialarını eleştirirm. Eğer ki bu forumda Hristiyan üye varsa yoksa dahi googledan misafir olarak izleyen veya araştırırken rastgele bu foruma tıklayan bir İsa imanlısı varsa onların iddialarından birine de yanıt vermek ve eleştirmek istiyorum. İyi okumalar BİR HRİSTİYAN İDDİASI ELEŞTİRİSİ: YEREMYA 31:31-33 VE YENİ ANTLAŞMA KEHANETİ Hristiyan inancına mensup kişiler , Yahudi Kutsal Kitabı Tanah'ın, Yeremya kitabının 31.Bölümü'nün,31 ila 33. ayetleri arasında Hristiyanlar'a göre Eski Antlaşma olan Tevrat'ın yerine Yeni Antlaşma olan İncil'in geleceğinin ön bildirisinin yapıldığını söyler. Yeremya İsa'dan ve İncil'den önce yaşadığından dolayı bu İncil'in ve İsa'nın geleceğine bir peygamberlik,bir ön bildiridir derler. Öncelikle o iddia edilen kısma bakarsak: ''31 İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor RAB, 32 Atalarını Mısırdan çıkarmak için Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, Bozdular o antlaşmamı diyor RAB. 33 Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur diyor RAB, Yasamı içlerine yerleştirecek, Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim halkım olacak. 34 Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, RAB'bi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi Tanıyacak beni diyor RAB. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, Günahlarını artık anmayacağım.'' 31. ayette yer alan ifade aslında çok net bir şekilde burdaki antlaşmanın İncil olmadığını gösteriyor.Çünkü İsa'nın zamanında İsrail halkının (krallığının) kabileleri olan 10 kabile kayıptı yalnızca Yahuda Krallığı'nda var olan 2 kabile mevcut idi yani İsa tüm İsrail ve Yahuda kabilelerine antlaşma sağlayamaz.Ayrıca İsa'nın Hristiyanlık'a göre evrensel Mesih olduğunu düşünürsek Yahudiler'ce neden kabul görmediğini anlayabiliriz.Yahudiler'e göre Mesih evrensel barış ve Tek Tanrı inancı sağlasa da Yahudiler için gelmiştir İsa ise Yahudiler'den çok Yahudi olmayan insanların inancının Mesih'i olmuştur.Yahudi olup da İsa'ya inanan kişi sayısı çok çok azdır. Yahudi inancına göre ise Yahudi Mesih'ini tüm dünya kabul edecek ve o evrensel barışın sağlayacısı olacaktır oysa ki İsa bunu gerçekleştirmemiş Hristiyanlar da bunu kamufle etmek için İsa'nın 2. gelişi fikrini fabrike etmişlerdir. Asıl vurucu nokta ise ''antlaşmamı kalplerine yazacağım'' ifadesidir ve 33. ayette geçer. Hristiyanlar bu antlaşmanın İncil olduğuna dair net kanıt olduğunu düşünür çünkü Hristiyan perspektifiyle Tevrat'a bakarsak,İncil daha soyut,daha manevi,daha kalbe hitap eden, şekilselden çok yüreklere seslenen bir antlaşmadır. Oysaki bu ayette kastedilen İncil değildir.Çünkü kalplerine yazmak terimi 32. ayette yer alan ifade olan ''antlaşmamı bozdular'' ifadesine yöneliktir ve Yahudiler'in bu kez Tevrat'ı yani antlaşmayı kalplerinin derinliklerine işleyerek bozmayacağını söyler.Kalplerde yer alan antlaşma imgesini biz Davut'un Mezmurlar'ında da görürüz.40. Mezmur'da Davut şöyle der: ''O zaman şöyle dedim İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır Ey Tanrım senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben Yasan 'yüreğimin(kalbimin) 'derinliğindedir.'' Bu ayette de kanıtladığımız gibi Yasa'nın yüreklere/kalplere yazılacak olması onun Tevrat'tan başka bir antlaşma olduğunu göstermemekte,tam tersine Tevrat'ın emirlerinin yüreğin derinliklerine yazılması ve Tanrı'nın şikayet ettiği Yasa'yı(Tevrat'ı) bozan Yahudiler gibi olmamaktır. Hristiyanlar'ın bu iddiasına son darbeyi ise Yahudi Kutsal Kitabı Tanah'ın Hezekiel kitabı veriyor Hezekiel kitabının 11. Bölüm 19 ve 20. ayetlerine bakıyoruz: ''19 'Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim.' 20 O zaman kurallarımı izleyecek, ''ilkelerime uymaya özen gösterecekler.' Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. '' Gördüğünüz yeni bir kalp vermek ve yasanın kalbe yazılması asla yeni bir antlaşmayı değil, Tevrat kurallarının ve ilkelerinin bozulmadan, isyan edilmeden,ilkelerin gönülden kabul edilmesini ifade ediyor ve asla Yasa'nın ''Eski''yeceğini söylemiyor. Son olarak şunu belirtelim Yahudiler'in Mesih beklentisi asla bir kişiliğe yönelik olmamıştır.Yahudilik'teki Mesih daha çok yapılması gerekenleri ve kehanet edilenleri yapabilen kişidir,spesifik birisi değildir ve onun döneminde olacaklar yerine gelirse Mesih olarak kabul edilir yoksa asla Mesih yeni bir antlaşma getirmez. Mesih'in kişiliğinden ve kim olduğundan çok onun döneminde yaşanacak olaylar önemlidir .Mesih özlemi, aslında Mesih'e değil onun dönemindeki harika olaylara duyulur.Mesih tapınılan birisi değil vaat edilen kehanetleri gerçekleştiren birisi olmalıdır Mesih beklenilen biri değil, yapacağı şeyler beklenilen kişidir. Yani Mesih önemli değildir önemli olan gelecekte Yahudiler'e vaat edilenlerdir ve bu da Kral Davut'un soyundan bir kişiyle olacağı için Mesih beklenir yoksa Mesih ayrı bir inanç değildir.Sadece bir aracıdır.Yahudiler'in tekrar gönenç içine kavuşup altın çağın yaşanacağı evrensel barış ve Tek Tanrı Yahweh'nin dünyaca kabul edileceği bir dönemin aracı.
 7. Biblikal bir tutarsızlığı gözler önüne seren güzel bir soru: İncil, Adem ve Havva'nın ilk iki insan olduğunu, Kabil ve Habil'i doğurduğunu, daha sonra Kabil'in Habil'i katlettiğini söylemektedir. Ardından onun Nod ülkesindeki insanların arasında yaşamaya gittiğini söylüyor. Nod ülkesindeki insanlar nereden geldi?
 8. Levia

  Isa'yi Tanima Yolculugu

  İsa kim idi ? İsa inciller taban tabana çelişkili iki kimse tasvir ediyorlar, İsa kimi kıssalarda mağfirete teşvik konuşuyor, ve bir kuzu gibi aşk için çağrıda bulunuyor. Öbürküsü ise çok şiddetli olur ve dünyaya hakim olup onu ateşe vermeye hazırlanıyor görünmekte (takiye yani). Ne okuyoruz tam olarak incillerde o halde ? ( Matta 10,34-35 ) : "Yeryüzünde selamet getirmeye geldiğimi sanmayın; ben selamet değil, fakat kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben adamla babasının, kızla anasının ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır." Ve ayrıca : “Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı ! Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum ! Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz ? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır.” ( Lk.12/49-53 ) . İsa Kuzu Kral olursa : İsa'nın havarilerinin çok farklı iki dönemleri vardır. Başlarken barış sözleriyle insanların duygularına yaklaşım. O havarilerine atadrken bu zaten oldukça farklı bir şekilde görülüyor, bu bozgunluk için hazırlanıyor bile. Bu sevgi ya da öfke gibi neredeyse uzlaşmaz İsa kimdir pek iyi ? Şiddet müritleri : İsa'nın havarilerinden çoğu oldukça şiddetli kişilerden seçilen kimselerdi, muhtemelen gerillalar, Roma işgali dirençli olmuşturmak istiyordu : Havarilerine isim vermeleri : (Markos 3-17 ) " İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır: Kaya adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani Gökgürültüsü Oğulları adını verdiği Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariot. " --- > Bu künyenin anlamı "Yıldırım Oğlu " : şiddetli devrimcilerin yumuşak havariler gibi lanse edilmesinden bu ifade bize daha açık biçimde görünmekte " Boanerges " . İki Simun'dan birisi ise " Zealot " lakapları. " Ve SimonZealot denir . " (Luka 6/15 ) . " Ve SimonZealot . " ( Actes.I - 13 ) . --- > " Zealot " " fanatik " diye tercüme edilebilir . Bu Simon da " Kana'da ikamet eden" anlamına gelebilir ki, " Kenan " ( Mat 10/4) lakaplı ... ziyadekök Kana / Qanana / Qan'ani deformasyonuyla " fanatik demektir " İbranice . (Yunan kök " zeloun " den ) Zealots devrimciler , özellikle fanatik anti -Roma teröristler vardı . Kipa ve Bariona : Diğer Simun Havari Simun Kaya, iki takma künyesi vardı : " İsa, Celile Gölü’nün kıyısında yürürken Kipa (Kayalık) diye de anılan Simun’la kardeşi Andreas’ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı." ( Mat 4/18 ) (Yuhanna 1/42) : " Andreya, Petrus’u İsa’nın yanına götürdü. İsa, Petrus’a baktı ve şöyle dedi : “Sen, Yuhanna oğlu Petrus’sun. Bundan böyle Aramice’de kaya anlamına gelen Kefas adıyla çağrılacaksın.” " Ben de sana bildiriyorum, sen Petros'sunve bu kaya üstüne kilisemi kuracağım. Ölüler ülkesinin güçleri onu alt edemeyecek. " ( Mat 16/17 ) --- > Kefas (Peter, kaya) ona bu kaya künyesi kendinin sert karakteri gibi yapan sertlik ve büyük boyu için verildi (o kel çünkü ... ya ? ) " Bariona " Bar - Yunus " ( " Yunas Oğulları" ) anlamına gelebilir, ancak Aramice, aynı zamanda " Baryonims Üyesi " olarak tercüme edilebilir . Baryonims ( " haydutlar , maki ") fanatikler verilenisimlerden biriydi . Simoun - Petrus Zeytin Bahçesinde bir kılıç kulaklar Tapınağı gafil kesme görülebileceği gibi huzurlu değildi. (Yuhanna 18,10) : "Simon Petros yanında taşıdığı kılıcı çekerek başrahibin uşağına indirdi ve onun sağ kulağını kesti. Uşağın adı Malhos'tu.". Ve bu onların arazilerinin satışından tüm toplum yararları için ödenen değildi çünkü iki eş, Ananias ve Safira'yi Ananias ve Safira) öldüren oydu görünüyor. ( Elçilerin İşleri 5 ) . " İskaryot " olarak adlandırılan Judas de vardı. " Onu da ihanet Judas Iscariot . " ( Mat 10/4 ) --- > Bu " sicariote " c ' bir bozulma oldukça görünüyor " İskaryot " (daha doğrusu " Kiryat insanlar " ) " Kiryat sakinleri " anlamına geldiği söylenir .. ama aynı zamanda " Ekariot " için bir fanatik olabilir İbranice yani " katil " . Fanatiklerininen uç kısmı suikastçılar edildi hariç. Onların adı onların kurbanlarını öldürmek için kullanılan bunların hançer " sika " dan geliyor . Flavius Josephus onlar hakkında yazdı : " Kudüs'te , eşkıyalık yeni bir formde doğdu, şehrinortasında güpegündüz cinayeti işleyen katiller var. Onlar giysi altında küçük hançer gizlemekteler, kalabalık ile karıştırılarak festivallerde özellikle hareket hangi ile onlar düştü, katiller onların dehşeti ifade edenler ile birleşmiş ve onlar ham ve bu nedenle tanınabilir değildi ki ? simüle sonra . rakiplerini yenmek . " ( Yahudi Savaşı ? 12) . Bizim zamanımızda biz " suikastçı " deriz veya " terörist" bu durumda. Müritler nedenle Roma işgaline karşı büyük ölçüde milliyetçi mücadele vardı . İsa şöylekitle kol hazırlanıyor : İncillerde, bu elçilerin Kudüs'te düşmanlarına karşı kendilerini savunmak için silah temin ettiğini görünüyor : " İsa, "Ama şimdi para kesesi olan da, torbası olan da yanına alsın"dedi. "Kılıcı olmayan giysisini satsın, bir kılıç satın alsın. Çünkü size derim ki, bana ilişkin şu Yazı yerine gelmeli: "'Yasaya saygısı olmayanlarla bir sayıldı.' Çünkü benim için yazılanlar yerine gelecektir." Onlar, "Efendi, işte burada iki kılıç duruyor" dedi. İsa, "Yeter artık!"diye yanıtladı. ? . (Luka 22/36-38 ) . --- > Gördüğünüz gibi , bu silahları satın almak istedi İsa'nın kendisi. Ve daha sonra kılıç ile Zeytin Bahçesine göz gezdirelim : " İsa'nın yanındakiler olacakları görünce, "Kılıçla vuralım mı, Efendi?" dediler." (Luka 22-49 ) . Ve onlar tutuklamaya gelince Romalı askerler ve Tapınağın korucuları karşı silah kullanacaklar : , " ... İçlerinden biri, başrahibin uşağına kılıçla vurduğu gibi onun sağ kulağını kopardı. " ( MT 26-51, 14-17 Mc . Sayısal . 18-10 ) .
 9. Bazı alıntıları oldukça eğlenceli ve tuhaf buluyorum. Uykudan önce hikâyelerinin yanısıra cinsel içerikli olabilen olağandışı ayetler de içeriyor. Onlardan biri: "Genitalleri eşeğinkine, menileri aygırınkine benzeyen oynaşlarına gönül verdi." Hezekiel 23:20
 10. Kuran'a göre Allah'ın sözü olan Tevrat ve İncil'in değişmediğini kabul etmekte zorlanan müslüman arkadaşları gerçeği göstermek ayrıca "Muhammed'in isminin İncil'de geçtiği" iddiasını dayandırdıkları Saff 6 ayetini nasıl çarpıttıklarını görmek için bu başlığı açtım. Allah'ın aşağıdaki ayette, Muhammed'in adının İncil'de geçtiği yönünde bir iddiası yoktur. Allah'ın tek iddiası, İsa'nın İsrailoğullarına benden sonra Ahmet isimli bir peygamberin geleceğini, söylediğidir. Kuran'da Allah'ın iddialarını teyit için Hristiyan ve Yahudilere sık sık elinizdeki Tevrat'ı, İncil'i açıp bakın dediği bilinir eğer bu iddia da İncil'de yazıyor olsa yine böyle derdi. Özellikle dememiş çünkü İncil'de böyşe birşey yazmadığını Allah/Muhammed bile biliyormuş. İtirazlar samimiyetle ve sabırla yanıtlanır, kontrolünüzü kaybetmeyin lütfen Saff 6- Meryem oğlu İsa'nın da şöyle dediğini hatırla: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim." Fakat İsa'nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirdiğinde: "Bu, katıksız bir büyüdür!" dediler
 11. Lord işini gizemli yollarla halleder. Kaynak: http://www.huffingtonpost.com/2012/12/05/roderick-arrington-las-vegas-beaten-death-bible-homework-video_n_2245381.html
 12. "Haçlı seferleri islama karşı yapılmamıştır; bir kültür, bilim sanat alışverişidir." İnanmayanlara buyurun belgesi... http://www.youtube.com/watch?v=m7cru3LMTuY
 13. Einstein'ın ölmeden bir yıl önce okuduğu son kitap olan Choose Life: The Biblical Call to Revolt un yazarı Eric B. Gutkind' a gönderdiği, 3 Ocak 1954 yılında almanca ve el yazması olarak yazılmış mektup 3 milyon dolara açık artırma ile satışa çıkıyor. Einstein mektupta tanrı kelimesinin kendisine insan zayıflığının bir ürünü ve bir tanımdan başka bir anlamı olmadığını yazmış. İncildeki hikayelerin güzel bir kolleksiyon olduğunu ama yine de ilkel ve oldukça çocukça olduğunu belirtmiş. Ne kadar farklı yorumlanırsa yorumlansın bunun değişmeyeceğini, kitabın yazarının yaptığı yorumların da orjinal metin ile hiç ilgisinin olmadığını yazmış. Hırıstiyan ve Yahudiler de müslümanlar gibi kitaplarındaki ilkelliği ve çocuksu anlatımları yorumlayarak değiştirmek için çaba harcıyorlar ama nafile. Yer mi elin oğlu? http://www.theatlant...on-ebay/263334/
×
×
 • Yeni Oluştur...