Jump to content

ateisler bi el atsın....


Recommended Posts

bir arkadas bana öyle bi ayet söyleki kurana inanmıyayım diyor.(yanlız cok kücük ayrıntılı olanları deil bariz sacma dediğiniz ayetler.)siz olsanız ona hangi ayetleri söylerdiniz.ayetlerin isim ve acıklamalalrı ile lütfen.bide ayın yarılması ile ilgili mevzuyada inanmadı onun nerde olduğunu söylerseniz sevinirim.yarın göstermeyi planlıyorum.(arama butonunu kullanamıyorum.)yardımlarınızı bekliyporum şimdiden.

Link to post
Sitelerde Paylaş
bir arkadas bana öyle bi ayet söyleki kurana inanmıyayım diyor.(yanlız cok kücük ayrıntılı olanları deil bariz sacma dediğiniz ayetler.)siz olsanız ona hangi ayetleri söylerdiniz.ayetlerin isim ve acıklamalalrı ile lütfen.bide ayın yarılması ile ilgili mevzuyada inanmadı onun nerde olduğunu söylerseniz sevinirim.yarın göstermeyi planlıyorum.(arama butonunu kullanamıyorum.)yardımlarınızı bekliyporum şimdiden.

Tek bir ayetle olmaz.

En azından çelişkili iki ayeti göstermek gerekir.

Kur'an'da çok sayıda çelişki olduğunu biliyoruz.

Onlardan birkaçın gösterin.. Olsun bitsin..

Kur’an’da çok sayıda çelişki vardır. Birkaç örnek vereyim..

Bakara 256: Dinde zorlama yoktur...

Tevbe 5: Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün.

Hem din zorlanmıyor, hem zorlanıyor..

En’am 106-107: Puta tapanlardan yüz çevir. Allah isteseydi puta tapmazlardı.

Yunus 100: Allah dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanmaz.

Hem herşey Allah’dan geliyor. Hem de putatapanlar kötüleniyor.

Müddessir53, 54: Şüphesiz Kur’an bir öğüttür, dileyen kimse öğüt alır.

Hud 17: Hangi topluluk Kur’an’ı inkar ederse yeri cehennem ateşidir.

Kur’an’ın öğüt olduğu söyleniyor ama inkarı cehennemle cezalandırılıyor..

Daha başkaları da vardı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

benim favorim tevbe 5.

haram aylar çıkınca allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. şüphesiz allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

bu da iyi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1.Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve peygamberinindir. Eğer mü'minler iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının ve aranızı düzeltin. Allah'a ve peygamberine itaat edin."

bi de burdan yakın

ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir.
Link to post
Sitelerde Paylaş
bir arkadas bana öyle bi ayet söyleki kurana inanmıyayım diyor.(yanlız cok kücük ayrıntılı olanları deil bariz sacma dediğiniz ayetler.)siz olsanız ona hangi ayetleri söylerdiniz.ayetlerin isim ve acıklamalalrı ile lütfen.bide ayın yarılması ile ilgili mevzuyada inanmadı onun nerde olduğunu söylerseniz sevinirim.yarın göstermeyi planlıyorum.(arama butonunu kullanamıyorum.)yardımlarınızı bekliyporum şimdiden.

Sadece kuranı türkçeden okumasını söyle.Gerisi çorap söküğü gibi gelir.Araştırıp Taberiye bulaşacak zamanla muhammede küfreder hale gelecek :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

NISA SURESI

11 Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder.

(Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır.4 Eğer kız bir

ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin

altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir

düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı

vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı

olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir.

12 Eğer çocukları yoksa karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa,

bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine

getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte

biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma)

yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine

varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer.5 Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu

paylaştırma varislere) zarar vermeksizin6 yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun

ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir (hemen

cezalandırmaz, mühlet verir.)

Direk bunu goster matematik hatasi var.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ben kuranı okuduğu halde çelişki göremeyen insanın,başka birinin getirip bak burada çelişki var dediği ayetlerle, inanmayı bırakacağını hiç sanmıyorum.tabi okumuşsa arkadaşın kuranı.

belki fatiha ve bi kac namaz duası faln.ama hatim etmemiştir o kesin.bekliyorum halan cevapları.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur'an'ın her ayeti uydurmadır.. Saçmadır.

Ama onların saçma bir insan eseri olduğunu kanıtlamak ayrı bir olaydır..

Kadınlar sizin tarlanızdır (2:223) bence en sapkın ayettir...

Ama onun bile savunmasını yapmak mümkündür.

Saçmalıkları teker teker ayetlerde aramamak yetmiyor.

Kur'an'ın tümünde aramak gerekiyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şu ayetleri tavsiye ederim;

(Kehf/86). Ve nihayet güneşin battığı yeri, kara bir balçığın yanında yaşayan cahil bir kavmin yanında buldu. Ona; Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandıracak, ya da affedeceksin, dedik.

(Kehf/89). Sonra doğuya doğru bir yol tuttu.

(Kehf/90). Nihayet güneşin doğduğu yeri, gerçeği görüp kabul eden başka bir kavmin yanında buldu.

Görüldüğü gibi bu ayetlerde güneşin kara bir balçığa battığı ve güneşin batıda ve doğuda battığı ve doğduğu farklı yerler olduğu gibi tamamen bilim dışı ve açıkça yanlış bilgiler veriliyor. Allah, güneşin, dünya kendi etrafında döndüğü için öyle göründüğünü bilmiyor! :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur’an’da mevcut çelişkili ayetlere değinmeye devam edelim.

Kur’an’ın bazı ayetlerinde özgür iradeye atıflarda bulunulur.. Sanki inanmak onun elindedir.

Fussilet, 46: Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir, kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir..

İsra, 13-15: Kitabını oku, bugün kendi hesabını kendi göreceksin. Kim yola gelirse kendi lehine yola gelmiş ve kim saparsa kendi aleyhine sapmıştır.

Yasin, 54: Kuyamet günü yaptığınız şeylerin karşılığı verilir.

Bu ayetler açıkca kişinin davranışlarında özgür olduğunu belirtmektedir. Ancak Kur’an’ın birçok süresinde Allah’ın insanı istediği gibi yarattığından dem vurulur.

A’raf, 178: Allah kimi hidayete erdirirse, doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır.

Demek ki Allah hem şaşırtabiliyor, hem de doğru yola sokabiliyor. Yine de insandan doğru yolda olmasını istiyor. İslam’a göre bu ilginç bir çelişki. İnsandan elinde olmayan bir şeyi israrla istemek sapkınlık değil mi?

Allah’ın kişiyi kendi istediği gibi yarattığına dair diğer ayetler de vardır.

İsra, 97.

En’am, 125.

Fatır, 8.

Nahl, 93.

Ra’d, 31.

Allah ne demek istiyor? Bu ayetlerden hiç anlaşılmıyor. Biz istesek de O’nun istediği gibi bir inanır olamıyoruz. Çünkü buna O izin vermiyor. Ama bizi yine de cezalandırıyor..

Kur’an buna benzer sayısız çelişkilerle doludur.

Allah’ın insanların ibadetine olan ihtiyacı konusunda Kur’an’da çelişkiler vardır.

Kur’an’ın çeşitli surelerinde Allah insanları neden yarattığını açıklar. Bunlardan birine göre insanları kendine ibadet etsinler diye yaratmıştır.

Zariyat, 56-58: Cinler ve insanları, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.

İnsanların neden ibadet etmeleri gerektiği konusundaki diğer ayetler şunlardır:

Mü’min, 60: Rabbiniz, Bana kulluk (ibadet) edin ki, size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler, alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.

Ahzab, 35 de Allah kimler için affediş ve büyük bir ödül vereceğinden bahseder..

Tevbe 112’de ibadet edenlere iyi müjdeler verilir.

Secde, 15’de ibadetin iyiliğinden bahseder.

Peki, bu ayetlerin hangisi geçerlidir.. Allah insanları Zariyat, 56-58’de olduğu gibi kendisine ibadet etsinler diye mi yaratmıştır? Yoksa ibadeti onların özgür iradesine mi terketmiştir. Allah’ın ibadete ihtiyacı var mıdır? Yoksa insanlar ibadet etmeye mecbur mudurlar?

En’am 125’i inceleyelim..

Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyete açar, kimi de saptırmak isterse, kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah inanmayanları küfür bataklığında kılar...

Bu tek bir ayet.. Ama bu tek ayet bile kendi içinde çelişkili..

İlk bölümü şöyle: Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyete açar, kimi de saptırmak isterse, kalbini dar ve sıkıntılı kılar.

Buna göre insanın inançları ve doğru yolu görmesi Allah’ın elinde..

İkinci bölümü ise şöyle: Allah inanmayanları küfür bataklığında kılar...

Allah inanmayanları küfür bataklığına sürüyor.

Yaw kendin kötü yaratıyorsun, yarattığını kendin çirkefe batırıyorsun. Bunda adalet var mı?

Ayni ayette bundan daha bariz bir çelişki olabilir mi?

Bu ne kadar ahlaksız bir Allah..

Ne utanmaz..

Ne kötü..

KUR’AN BİR TEHDİT VE KORKUTMA KİTABİDIR..

Bu konuda da çelişkiler vardır.

Kur’an’ın bir öğüt olduğundan bahseden çeşitli ayetler vardır.

Abese, 11-16.

Gaşiye, 21-26.

Enbiya, 107-109 ki Muhammed’in rahmet olarak gönderildiğinden bahseder.

En’am, 68: Ey Muhammed. Senin milletin Kur’an’ı yalanladı. Cezanızı ben verecek değilim de onlara..

Bu ayette de Muhammed bir öğüt vericidir, elçidir. Cezayı veren Allah’dır..

Mü’min, 18: Ey Muhammed, onalrı kıyamet günü ile uyar.

Bu ayetler ve diğer birçoğu Muhammed’in bir öğüt verici olduğunu ve dinde zorlama olmadığını vurgular.

Oysa diğer bazı ayetler bunlarla bir çelişki oluşturur..

Örneğin:

En’am 92: İndirdiğimiz bu kitap mübarektir. Mekke ve çevresini onunla korkutasın diye gönderilmiştir.

Meryem, 97: Kur’an’ı yanlışlıkla savaşım verip direnen bir toplumu korkutman için senin dilinle indirerek kolaylaştırdık.

Bu ayetler açıkca Allah’ın Kur’an’ı bir öğüt olarak indirmediğini, insanları korkutarak kendine ibadete zorladığını ifade etmektedirler.

Allah insanları hem tehdit etmekte, hem de korkutmaktadır..

Kur’an’a göre içki yasağı.

Önceleri şarap içimine izin verilmiştir. Nahl, 67.

Daha sonra bu izin kısıtlanmıştır. Bakara, 219 ve Nisa 43.

Sonunda şarap tümüyle yasaklanmıştır. Naide, 90.

Kıble neden yön değiştirmiştir?

Muhammed Yahudiler arasında İslam’ı yaymak için kıbleyi Kudüs’e (Beyt-i Makdis’e) çevirmiştir. Müslüman’lar iki yıl aynı yöne dönerek namaz kılmışlardır. Bununla Yahudileri kendisine çekemeyeceğini anlayan Muhammed kıbleyi tekrar Mekke’ye çevirerek politik olarak doğru bir karar almıştır. (Baara 115,142-145)

Muhammed kıbleyi Kudüs’e çevirmeden önce Bakara, 115’i koymuştur. Buna göre Doğu ve Batı Allah’ındır, nereye dönerseniz Allah’ın yönü orasıdır....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hocam sen direk bariz bir sacmalik istiyorsun.Miras isi tam buna gore.Bi de su var:

ENFAL SURESI

65 Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip

gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü

onlar anlamayan bir kavimdir.

66 Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı yüz

kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye

galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Cok komik ya :lol::lol::lol:

Ayin yarilmasi:

KEMER SURESI

1 Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı*

*Hadis rivayetlerine göre, “Ayın yarılması” Hz. Peygamberin gösterdiği mucizelerden biridir. Müşriklerin bir mucize istemeleri üzerine

Hz. Peygamber parmağı ile aya işaret etmiş ve ay ikiye bölünmüştü. Bazı müfessirlere göre ise, “Ayın yarılması” olayı Kıyamet

yaklaştığı zaman meydana gelecektir.

(Diyanetin mealinden dipnot)

Link to post
Sitelerde Paylaş
muhammedin kendine kız ayarladığı ayaetler vardı .. ne bilim evlatlığını eşişni helal kıldığı cariyeleri kendine helan kıldığı ayetler hangileri idi.onları söledim de hangisi olduğunu hatırlayamadım.oda inanmadı yok öle bi ayet sallıyosun dedi.

ahzap suresi

50- Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikâh etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helâl kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

ayrıca nisa 34 ü gözüne gözüne sok :)

tarihinde afacan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
muhammedin kendine kız ayarladığı ayaetler vardı .. ne bilim evlatlığını eşişni helal kıldığı cariyeleri kendine helan kıldığı ayetler hangileri idi.onları söledim de hangisi olduğunu hatırlayamadım.oda inanmadı yok öle bi ayet sallıyosun dedi.

33/50- Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğer mü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mü’min kadını da (sana helal kıldık.) Mü’minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

50.

Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğer mü'minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber'e bağışlayan, Peygamber'in de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mü'min kadını da (sana helal kıldık.) Mü'minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

SAcmaliklar bitmezki be abi:

hac 46: yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akledecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. ama yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir.

muhammed 24: onlar kuran ı hiç düşünmüyorlar mı? yoksa kalplerinde kilit mi var.

Burada da dusunen organ kalp olmus,bilmiyo ki zavalli beyin diye birsey oldugunu :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...