Jump to content

EY MÜSLÜMANLAR:Size göre İslam iyilik,güzellik ve ahlak dini ise


Recommended Posts

Hak dini olduğunu düşünüp uğruna büyük bir mücadele vererek savunduğunuz İslam dini hakkında size bazı sorularım olacak.

Bunu yazmamın amacı bunları vicdanınızın onaylamaması durumunda Tanrının yokluğuna kanıt olarak göstermek değil,bunlardan hangilerini doğru bulmadığınızı öğrenmektir

Yani ''biz bunları doğru bulmuyoruz fakat bu Tanrıya inanmayacağımız anlamına gelmez'' tarzı cevaplar yazarsanız da szi yadırgamayacağım

Bu yüzden lütfen cevap verirken kıvırmadan,açık ve net olarak cevap verin ve DÜRÜST OLUN

Sizi vicdanınızla başbaşa bırakarak sorularımı yöneltiyorum

1) Zina suçlamasında bulunup (görüntü hariç) yeterli delil getirdiği halde 4 şahit getiremeyene 80 sopa vurur musunuz ve bunların şahitliğini bir daha asla kabul etmemezlik yapar mısınız?

Nur 4. Namuslu kadınlara zina esnasında bulunup, sonra (bunu isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.

2) Zina yapan bekarlara sopayla 100 defa vurur musunuz? (sizi acıma duygusu kaplamadan)

Nur 2 Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

3) Zina yapan evli birini taşlayabilir misiniz? (Bu peygamberin sünnetidir,islamın uygulandığı ülkelerde recm bu yüzden uygulanmaktadır.Peygamberin sünneti hakkında Kuranda ayetler de vardır)

Al-i İmran 31. De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Ahzab 21. Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.

(ayrıca 100 sopa da çok ağır bir cezadır ve birçok vakada ölüm veya kalıcı sakatlıklar gerçekleşebilir)

4) İslamda cariyelik yasak değildir.Kadınların pazardan mal gibi alınıp sahipleri tarafından seks kölesi haline getirilmesini ve islamda buna herhangi bir yasak getirilmemesini doğru buluyor musunuz?

5) Hırsızlık yapan birinin elini keser misiniz? (bu kişinin açlıktan ekmek çalması bile hükmünü değiştirmez)

Maide 38 - Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'dan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir.

6) Allaha inanmayanları (iyi insanlar bile olsalar) bulduğunuz yerde öldürür müsünüz?

Tevbe 73 Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!

Nisâ 89 Sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.

Tevbe-123. Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.

Tahrim-9. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!

7) Babanız veya kardeşiniz allaha inanmasa onu terkeder misiniz?

Tevbe 23 - Ey inananlar! Kafirliği severlerse ve küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi de dost edinmeyin; içinizde kim onları severse, onlardır zulmedenler

8) Arkadaşlarınızdan allaha inanmayanlanlarla,hristiyanlarla ve yahudilerle arkadaşlığı keser misiniz?

Nisâ 89 Sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.

Maide 51 - Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

9) Cennette sizlere göğüsleri yeni tomurcuklanmış huri vaad edilmesini insanlığınız kaldırıyor mu?

Nebe 33 - Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.

10) Savaş esirlerinden dişi olan herkesin ırzına geçilmesinin mübah sayılması vicdanınıza sığıyor mu?

Nisa 24 - Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler hariç,evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

11) Peygamberin eşleriyle (kuranda) evlenme yasağı yüzünden dul kalan birçok kadının (bunların çoğu geç yaştaydı) hayatlarının sonuna kadar yalnız yaşamasını ne kadar doğru buluyorsunuz?

Ahzap 53 "Ey inananlar! .. .(Peygamber'in) eslerini nikahlamanız asla caiz değildir. Doğrusu bu Allah katında büyük bir (günahtır)"

12) Tanrının peygambere kıyak çekmesi sizce ne kadar doğrudur?

Ahzap 30 - Ey peygamberin hanımları! sizden her kim bir terbiyesizlik ederse ona azab iki kat katlanır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

Ahzap 50 - Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Ücretlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hediye ederse, peygamber nikâh etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helâl kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ahzap 51 - Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktığın kadınlardan dilediğini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalblerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

Ahzap 53 - Ey iman edenler! Peygamberin evlerine vaktine bakmaksızın ve yemeğe izin verilmedikçe girmeyin. Fakat çağırıldığınız vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu haliniz peygambere eziyet veriyor, ama o sizden utanıyor. Fakat Allah gerçeği söylemekten utanmaz. Hem O'nun hanımlarına bir ihtiyaç soracağınız vakit de perde arkasından sorun. Böyle yapmanız hem sizin kalbleriniz ve hem de onların kalbleri için daha temizdir. Hem sizin Resulullah'a eziyet etmeye hakkınız yoktur. Ondan sonra hanımlarını da ebediyyen nikâh edemezsiniz. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır.

13) İnancın cennete gitmeye ve cehenneme gitmemeye dayalı olmasıyla,sevginin para kazanmaya ve hapse girmemeye dayalı olması arasında mantalite açısından hiçbir fark yoktur.

İnanç gibi yüce bir duygunun ödül-ceza sistemi üzerine kurulu olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

14) Tanrının insanların bir kısmına mucize gösterip varlığını kanıtlarken geri kalanlara göstermeyerek çifte standart uygulamasını ve geri kalanlardan kendisine inanmayanlara (iyi insanlar bile olsalar) sonsuza dek işkence yapmasını adaletli buluyor musunuz?

15) Tanrının gücü yettiği halde insanların çoğunluğunu islam dininden habersiz bırakıp ahirette sorgusuz sualsiz cennete alırken,geri kalan azınlıktan imtihanı geçemeyenlere (iyi insanlar da dahil) sonsuza dek işkence yapmasını adaletli buluyor musunuz?

16) Tanrının kendisine iman ettikleri halde hristiyanlarla yahudilere (iyi insanlar da dahil) sonsuza dek işkence yapmasını adaletli buluyor musunuz?

Beyyine 6 Ehl-i Kitap (Yahudiler, Hiristiyanlar, vs...) ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İste halkın en serlileri onlardır".

Al-i İmran 85 Kim, İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

17) Tanrı olsanız,insanların bir kısımna mucize gösterip varlığınızı kanıtlarken geri kalanlara göstermeyerek çifte standart uygulasanız ve gücünüz yettiği halde insanların çoğunu hak dininden habersiz bırakıp onları ahirette sorgusuz sualsiz cennete alsanız,geri kalan azınlıktan (iyi insanlar da dahil) imtihanı geçemeyenlere sonsuza dek işkence yapar mısınız?

Bunlar aklıma gelenler,araştırdıkça daha fazlası da çıkacaktır

Bazı ayetlerle çelişen ayetler de vardır.Bu gibi durumlarda islam alimleri sonradan yazılan ayetlerin önceden yazılanların hükmünü kaldırdığını söyler.Yukarıda yazanlar da daha sonra yazılmış ayetlerdir.

Sadece şiddetle şuçların önüne geçme devri de eski çağlarda kaldı.Günümüzde olması gereken,suçun değil,öncelikle suça neden olan faktörlerin önüne geçmektir.Şiddet ancak son tahlilde kendini göstermelidir

Ayrıca el kesme gibi cezalar kişi ıslah olsa bile hayatı boyunca tesirini ağır bir şekilde gösterecektir.(bir elinden yoksun yaşamaktan başka gittiği her yerde adi bir hırsız olarak görülmek gibi)

Evet müslümanlar,sizden geçici de olsa kendinizi cehennem korkusundan arındırıp vicdanınızla başbaşa bırakmanızı ve sorulara olabildiğince içten cevaplar vermenizi istiyorum

tarihinde Revolution tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 49
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

6) Allaha inanmayanları (iyi insanlar bile olsalar) bulduğunuz yerde öldürür müsünüz?

Tevbe 73 Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!

Nisâ 89 Sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.

Tevbe-123. Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.

Tahrim-9. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!

bu konuda ki en önemli ayetlerden birini unutmuşsun bunu da ben ekleyeyim..

Tevbe 5:

"Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. "

Link to post
Sitelerde Paylaş
bu konuda ki en önemli ayetlerden birini unutmuşsun bunu da ben ekleyeyim..

Tevbe 5:

"Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. "

müslümanlar burayı kıvırabilecekleri için bilerek yazmadım

ayrıca bu ayette kendi içinde çelişkilidir

önce bulduğunuz yerde öldürün diyor sonra

hapsedin,tövbe ederlerse serbest bırakın

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kardeşim yazdığın soruların hepsini inceledim.

Ancak bunların hepsini bir iletide cevaplandırmam mümkün değil.Çünkü uzun cevaplar gerektiriyor.

Ben vaktim oldukça ceva :o playacağım inş.

Ancak bu soruların cevapları için hükümleri doğru varsay.Sonra mantık terazisinde tart ancak doğru olup olmadığını anlayyabilelim.

Başlayalım

1) Zina suçlamasında bulunup (görüntü hariç) yeterli delil getirdiği halde 4 şahit getiremeyene 80 sopa vurur musunuz ve bunların şahitliğini bir daha asla kabul etmemezlik yapar mısınız?

Kesinlikle evet.

Öncelikle burada birşeyi açıklaman gerekiyor yeterli delil getirildiği halde derken neyi kast ediyorsun?

Zina suçunun islamın gözüyle ne büyük bir suç oldğunu önemsemek lazım.Sana şöyle aktarayım zina büyük günahlardandır.

Örneğin tecavüz suçu.

Sana biri şu kıza tecavüz etti dedi.

Sen halbu ki etmedin.

Şimdi bu kişi yalancılığı sebebiyle o 80 sopayı hak etmezmi?

Dolayısıyla şu kişi zina yaptı demek kişinini namusuna haysiyetine bir saldırı tabi yalansa.

Madem doğru söylersin senle beraber buna 3 kişide şahitlik etsin eğer ederlerse ceza hükmü gelir.

Bu basit bir suçlama değil nede olsa ucunda ölümle yargılanmak var.Yalancıları caydırıcı bir ceza şarttır.Eğer dandik bir şahitlik istesek belki bu hususta yalanla çok kişi cezaya gönderilecek bakınız tc kanunları.

Yalandan içeri atılan ne çok insan var.

Yani islamın 4 şahit istemesi bu yüzden.Basit bir suçlama değil.Yalan söyleyen kişi zaten o 80 sopayı hak eder.

4 kişi bence gayet güzel bir rakam.

Sence kaç kişi şahitlik etmeli?

2) Zina yapan bekarlara sopayla 100 defa vurur musunuz?

Kesinlikle evet

Sen zina yaptın diyelim ki.

Sana yüz sopa vurdum.Sırtına acıdan ciğerlerin parçalandı.Öyle bir acı çektin ki bunu unutamassın.

Sen bu husustan sonra zinaya nasıl yaklaşırsın?Çok güç değil mi?

İşte seni zinadan alıkoyacaksa ben 150 sopada vururum.Ben zina etsem beni zinadan alıkoyacaksa 200 vurulsun.

Peki vurmadılar sen hayatın boyunca zina yaptın bunun sonucunda zinadan 100 günahın var bunun karşılığıda 100 saat cehehnnem olsa demez misin ah keşke ilk yaptığımda bana caydırıcı bir ceza verilseydide 100 saat yanmaktan kurtulsaydım.

Sana yediğin sopalardan sonra eğer sopalar atılmasaydı yapacağın zinalar ve cehennemde ki karşılığı gösterilse sopa atan kişinini ayaklarını öpersin.

Bu noktadan bakarsan sana o sopalar dünyada yapılan en büyük iyiliklerden.Seni yanmaktan kurtarıyorsa o ne büyük iyilik..

Kardeşim daha cevaplayacağım vaktim oldukça

Saygılar

tarihinde iLLeGaLTM tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1) Zina suçlamasında bulunup (görüntü hariç) yeterli delil getirdiği halde 4 şahit getiremeyene 80 sopa vurur musunuz ve bunların şahitliğini bir daha asla kabul etmemezlik yapar mısınız?

Kesinlikle evet.

Öncelikle burada birşeyi açıklaman gerekiyor yeterli delil getirildiği halde derken neyi kast ediyorsun?

Geçmişte uygulanan sorgulama soruşturma gibi yöntemlerle

günümüzde uygulanan delil toplama yöntemlerini

Zina suçunun islamın gözüyle ne büyük bir suç oldğunu önemsemek lazım.Sana şöyle aktarayım zina büyük günahlardandır.

Örneğin tecavüz suçu.

Sana biri şu kıza tecavüz etti dedi.

Sen halbu ki etmedin.

Şimdi bu kişi yalancılığı sebebiyle o 80 sopayı hak etmezmi?

1-O yalancı kişi 4 tane yalancı şahit getirirse islam hukuku tarafından haklı görülecek

2-O kişi doğru söylüyorsa ve (görüntü hariç) yeterince delili varsa ama 4 şahit bulamadıysa ne olacak,tabiki 80 sopa yiyecek

Sence kaç kişi şahitlik etmeli?

3-bir kişinin zina suçlamasının yalan olup olmadığı hakkında 4 şahit olayının tek kriter olarak alınması gerektiği yolundaki yaklaşım hem mantıktan hem adaletten uzaktır.günümüzden şahitten daha sağlam delil toplama yöntemleri mevcuttur ve bu yöntemle toplanan delillerin yanlış kişiyi işaret etme olasılığı 4000 kişinin aynı doğrultuda yalancı şahit olması olasılığından bile daha düşüktür.şimdi o zamanın şartlarıyla günümüzün şartları bir değil dersen farkında olmadan kuranın tüm çağlara hitap ettiğini yalanlamış olursun

Peki ya o zamanın şartları.

suçlama ne kadar büyük olursa olsun deliller sadece 4 şahit olup olmadığına endekslenmemelidir.bunların yalan söylemedikleri ne malum.

4 şahit toplansa da toplanamasa da sorgulama soruşturma gibi yöntemlerle suçlamanın doğruluğu araştırılmalıdır

Ayetin aslınında niye yazıldığını biliyorum,başka bir başlığa da yazmıştım istersen buraya da taşıyabilirim

2) Zina yapan bekarlara sopayla 100 defa vurur musunuz?

Kesinlikle evet

Sen zina yaptın diyelim ki.

Sana yüz sopa vurdum.Sırtına acıdan ciğerlerin parçalandı.Öyle bir acı çektin ki bunu unutamassın.

Sen bu husustan sonra zinaya nasıl yaklaşırsın?Çok güç değil mi?

İşte seni zinadan alıkoyacaksa ben 150 sopada vururum.Ben zina etsem beni zinadan alıkoyacaksa 200 vurulsun.

Peki vurmadılar sen hayatın boyunca zina yaptın bunun sonucunda zinadan 100 günahın var bunun karşılığıda 100 saat cehehnnem olsa demez misin ah keşke ilk yaptığımda bana caydırıcı bir ceza verilseydide 100 saat yanmaktan kurtulsaydım.

Sana yediğin sopalardan sonra eğer sopalar atılmasaydı yapacağın zinalar ve cehennemde ki karşılığı gösterilse sopa atan kişinini ayaklarını öpersin.

Bu noktadan bakarsan sana o sopalar dünyada yapılan en büyük iyiliklerden.Seni yanmaktan kurtarıyorsa o ne büyük iyilik..

Peki Tanrı bize özgür iradeyi ne diye vermiş

Bu dünya hayatı bir imtihansa Tanrı neden müdahale ediyor veya ettiriyor

Bu,imtihanın doğasına aykırı değil mi?

ayrıca inanmayan bir adama sopa vursan ne yararı olacak

boşu boşuna dayak yiyecek yazık değil mi

tarihinde Revolution tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Ya ben hala su 4 sahit meselesini anlayamadim :mellow:

grup falan mi yapiyo bunnar?

bu kadar sacma bi kural gormedim daha :D

o kuralın neden yazıldığını bilmeyince insan bir anlam veremiyor

gerçi neden yazıldığını biliyorum ama şimdi konu dağılmasın

tarihinde Revolution tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Peki vurmadılar sen hayatın boyunca zina yaptın bunun sonucunda zinadan 100 günahın var bunun karşılığıda 100 saat cehehnnem olsa demez misin ah keşke ilk yaptığımda bana caydırıcı bir ceza verilseydide 100 saat yanmaktan kurtulsaydım.

Sana yediğin sopalardan sonra eğer sopalar atılmasaydı yapacağın zinalar ve cehennemde ki karşılığı gösterilse sopa atan kişinini ayaklarını öpersin.

Bu noktadan bakarsan sana o sopalar dünyada yapılan en büyük iyiliklerden.Seni yanmaktan kurtarıyorsa o ne büyük iyilik..

Illegal, sopalar gerçek olduğuna kimse itiraz edemez, peki ya cehennem gerçek mi?

Ben sana sopanın acıttığını ispatlayabilirim. (Sana yada başkasına vurmadan)

Peki sen bana cehennemi ispatlayabilir misin?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Zina suçunun islamın gözüyle ne büyük bir suç oldğunu önemsemek lazım.Sana şöyle aktarayım zina büyük günahlardandır.

peki cinayet,hırsızlık,gasp bunlar büyük suç değil mi?

diyelim ki biri cinayet işleyip suçu senin üzerine yıkmaya çalıştı

ondan neden şahit getirmesi istenmiyor

Sence kaç kişi şahitlik etmeli?

2 kişi sevişirken 4 kişi de onları mı izleyecek.

porno film mi çeviriyorlar :D

herkesin elinde kameralı telefonun olmadığı zamanlarda zinaya 4 şahit bulunması bizim üzerinde durmayacağımız kadar düşük bir ihtimaldir

Link to post
Sitelerde Paylaş
Geçmişte uygulanan sorgulama soruşturma gibi yöntemlerle

günümüzde uygulanan delil toplama yöntemlerini

1-O yalancı kişi 4 tane yalancı şahit getirirse islam hukuku tarafından haklı görülecek

2-O kişi doğru söylüyorsa ve (görüntü hariç) yeterince delili varsa ama 4 şahit bulamadıysa ne olacak,tabiki 80 sopa yiyecek

3-bir kişinin zina suçlamasının yalan olup olmadığı hakkında 4 şahit olayının tek kriter olarak alınması gerektiği yolundaki yaklaşım hem mantıktan hem adaletten uzaktır.günümüzden şahitten daha sağlam delil toplama yöntemleri mevcuttur ve bu yöntemle toplanan delillerin yanlış kişiyi işaret etme olasılığı 4000 kişinin aynı doğrultuda yalancı şahit olması olasılığından bile daha düşüktür.şimdi o zamanın şartlarıyla günümüzün şartları bir değil dersen farkında olmadan kuranın tüm çağlara hitap ettiğini yalanlamış olursun

Peki ya o zamanın şartları.

suçlama ne kadar büyük olursa olsun deliller sadece 4 şahit olup olmadığına endekslenmemelidir.bunların yalan söylemedikleri ne malum.

4 şahit toplansa da toplanamasa da sorgulama soruşturma gibi yöntemlerle suçlamanın doğruluğu araştırılmalıdır

Ayetin aslınında niye yazıldığını biliyorum,başka bir başlığa da yazmıştım istersen buraya da taşıyabilirim

Peki Tanrı bize özgür iradeyi ne diye vermiş

Bu dünya hayatı bir imtihansa Tanrı neden müdahale ediyor veya ettiriyor

Bu,imtihanın doğasına aykırı değil mi?

ayrıca inanmayan bir adama sopa vursan ne yararı olacak

boşu boşuna dayak yiyecek yazık değil mi

4 şahit getirirlmesi ile ilgili hukuku komple incelemek gerekli.

Kuran tüm çağlara hükmeder bu yüzden meselenin sadece çekirdeğini atar detaylarını açıklamaz.

Günümüz koşullarında spremlere falan bile bakılabiliyor.Bu koşullarda 4 şahit istenir mi bir araştırmak lazım.

Çünkü kuranı açıklayan hadislerdir.Si kuranı hadislerle ayrı düşündüğünüzden kuranın evrensellik ve bütün çağlara hükmetmesini yanlış buluyorsunuz.

Bu hususu araştıracağım.

Peki Tanrı bize özgür iradeyi ne diye vermiş

Bu dünya hayatı bir imtihansa Tanrı neden müdahale ediyor veya ettiriyor

Bu,imtihanın doğasına aykırı değil mi?

ayrıca inanmayan bir adama sopa vursan ne yararı olacak

boşu boşuna dayak yiyecek yazık değil mi

allahın özgür irade vermesi imtihan sırrıncadır.

İmtihansa neden müdahale ediyor sorunuzun cevabı

Allahın sonsuz merhamet şefkat sahibi olmasıdır.Aynı zamanda hakiki adalet sahibi olduğu içindir.

İnsana hükümleri öğretiyor cehenneme götürecek günahlar için caydırıcı cezalar getiriyor ki cehennemden kurtulabilsin.

Merhameti ve adaleti gereği olarak bunu yapar.

100 sopa ile seni kuvvetli biçimde uyarıyor.Cehenneme düşmeni istemiyor.

Ama sen bu 100 sopayı yedikten sonra bile zina yapabilirsin bu senin iraden senin imtihanın.

Ama yaparsanda ceza verilmesi onun adaleti gereği.

Yani allahın müdahalesi uyarı tarzında senin iradeni elinden alacak bir tarz değil.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Illegal, sopalar gerçek olduğuna kimse itiraz edemez, peki ya cehennem gerçek mi?

Ben sana sopanın acıttığını ispatlayabilirim. (Sana yada başkasına vurmadan)

Peki sen bana cehennemi ispatlayabilir misin?

Sevgili kardeşim

Bu hükümler zaten inananlar içindir.Yani iki taraflı hükümler hem ahiret hem dünya hesaplanılarak yapılır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
allahın özgür irade vermesi imtihan sırrıncadır.

İmtihansa neden müdahale ediyor sorunuzun cevabı

Allahın sonsuz merhamet şefkat sahibi olmasıdır.Aynı zamanda hakiki adalet sahibi olduğu içindir.

İnsana hükümleri öğretiyor cehenneme götürecek günahlar için caydırıcı cezalar getiriyor ki cehennemden kurtulabilsin.

Merhameti ve adaleti gereği olarak bunu yapar.

100 sopa ile seni kuvvetli biçimde uyarıyor.Cehenneme düşmeni istemiyor.

Ama sen bu 100 sopayı yedikten sonra bile zina yapabilirsin bu senin iraden senin imtihanın.

Ama yaparsanda ceza verilmesi onun adaleti gereği.

Yani allahın müdahalesi uyarı tarzında senin iradeni elinden alacak bir tarz değil.

bu tarz bir cevabın gelmesini tahmin etmek hiç güç değildi

bu yine de imtihanın doğasına ters olduğu gerçeğini değiştirmez

ya o kişi inanıyorsa ama zina yapmasına müdahale edilmesini istemiyorsa hatta bu konuda ısrarcıysa

yani seçimini inançlı ama günahkar biri olmaktan yana kullandıysa

Tanrı neden insanlara verdiği en önemli özellik olan ÖZGÜR İRADEYİ hiçe sayıyor

ayrıca bu cehennem de kesin değil

hatta olmaması ihtimali olması ihtimalinden daha kuvvetlidir

insanları zayıf bir olasılıktan kurtarmak adına onlara bir ton dayak atmak mantıklı mı

bir de olaya tersten bakalım

benim inandığım bir tanrı var ve islamı savunanların ahirette korkunç bir azaba çarptırılcağını

dünyada ise 100 sopa atılması gerektiğini söylüyor.bu hükümleri ise rüya aracılığıyla yolluyor

(muhammede vahiy yoluyla geldiyse bana da rüya yoluyla geliyor)

bu durumda senin islamı savunman durumunda sana 100 sopa atsam seni ahirette korkunç bir azaptan kurtarmış oluyorum

sen böyle bir şeyi gerçekçi bulur musun?

Ayrıca o kişi inanmıyorsa senin inancına göre zaten sonsuza dek yanacak

ona sopa atsan boşu boşuna bir ton dayak yiyecek yazık değil mi

Link to post
Sitelerde Paylaş
evet

Tesekkurler revolution.

Ve bunu yapti diye adama 100 sopa vuracaklar oyle mi?

Illegal,

Size ne kardesim milletin ne yaptigindan. Bekar adam, bekar kadin, ne siterlerse yaparlar. Siz onlarin namus bekcisi misiniz? Size ne!

Bu isler boyledir iste.. En sonunda "kadinlarin pazardan salatalik almasi caiz degildir" e kadar gelirsiniz.

Yazik bu genclere.

Link to post
Sitelerde Paylaş
bu tarz bir cevabın gelmesini tahmin etmek hiç güç değildi

bu yine de imtihanın doğasına ters olduğu gerçeğini değiştirmez

ya o kişi inanıyorsa ama zina yapmasına müdahale edilmesini istemiyorsa hatta bu konuda ısrarcıysa

yani seçimini inançlı ama günahkar biri olmaktan yana kullandıysa

Tanrı neden insanlara verdiği en önemli özellik olan ÖZGÜR İRADEYİ hiçe sayıyor

ayrıca bu cehennem de kesin değil

hatta olmaması ihtimali olması ihtimalinden daha kuvvetlidir

insanları zayıf bir olasılıktan kurtarmak adına onlara bir ton dayak atmak mantıklı mı

bir de olaya tersten bakalım

benim inandığım bir tanrı var ve islamı savunanların ahirette korkunç bir azaba çarptırılcağını

dünyada ise 100 sopa atılması gerektiğini söylüyor.bu hükümleri ise rüya aracılığıyla yolluyor

(muhammede vahiy yoluyla geldiyse bana da rüya yoluyla geliyor)

bu durumda senin islamı savunman durumunda sana 100 sopa atsam seni ahirette korkunç bir azaptan kurtarmış oluyorum

sen böyle bir şeyi gerçekçi bulur musun?

Ayrıca o kişi inanmıyorsa senin inancına göre zaten sonsuza dek yanacak

ona sopa atsan boşu boşuna bir ton dayak yiyecek yazık değil mi

ya o kişi inanıyorsa ama zina yapmasına müdahale edilmesini istemiyorsa hatta bu konuda ısrarcıysa

yani seçimini inançlı ama günahkar biri olmaktan yana kullandıysa

Tanrı neden insanlara verdiği en önemli özellik olan ÖZGÜR İRADEYİ hiçe sayıyor

Özgür iradeyi nerde hiçe sayıyor?

Özgür iradeyi alması için o kişiyi zina yapmaya gitmeden ellerini kolları tutması ile mümkün.Yada bir şekilde engellemesi ile.

Oysa bu hüküm böyle birşey içermez.Sadece yapana ceza verir.

Şöyle örnekleyim.

Ben sana diyorum ki testiyi kırarsan sana 3 tokat atarım.

Sen testiyi kırarsın ve sana 3 tokat atarım.

Ama yine senin eline testiyi veririm.

Yine kırsan yine 3 tokadı atarım.

Ama senin testiyi kırma iradeni elinden almam.

Burada iradeyi alma gibi birşey söz konusu bile değil.

Sadece özgür iradenin yanlışını cezalandırma var.

Şimdi bizim devlet trafik kurallarını çiğneyene ceza veriyor bu cezayı verdiği için adamın iradesini mi engelledi hayır

Adam o cezadan sonra yine aynı suçu işleyebilir ama yine cezayı yer.

Verdiğin örnek ise yanlış.Çünkü bu hükümler islam içerisinedir.

Müslümana yani

Sen bu hükmü soruluyosan önce cehennemi varsayımsal olarak kabul etmeliydim farzetmelisin ki ahiret cehennem var.

Çünkü hükümler buna göre gönderilmiştir

Link to post
Sitelerde Paylaş
Özgür iradeyi nerde hiçe sayıyor?

Özgür iradeyi alması için o kişiyi zina yapmaya gitmeden ellerini kolları tutması ile mümkün.Yada bir şekilde engellemesi ile.

Oysa bu hüküm böyle birşey içermez.Sadece yapana ceza verir.

Şöyle örnekleyim.

Ben sana diyorum ki testiyi kırarsan sana 3 tokat atarım.

Sen testiyi kırarsın ve sana 3 tokat atarım.

Ama yine senin eline testiyi veririm.

Yine kırsan yine 3 tokadı atarım.

Ama senin testiyi kırma iradeni elinden almam.

Burada iradeyi alma gibi birşey söz konusu bile değil.

Sadece özgür iradenin yanlışını cezalandırma var.

Hiçe sayıyor derken iradeyi almasını kastedmedim.sadece özgür iradesi olduğunu görmezden geldiğini söyledim

Burada konunun özü insanların özgür iradesini kullanmasını engellediğidir.(elinden aldığı değil)

Bunu kendisinin yapmayıp insanlara yaptırması konunun özünü değiştirmez

Şimdi bizim devlet trafik kurallarını çiğneyene ceza veriyor bu cezayı verdiği için adamın iradesini mi engelledi hayır

Adam o cezadan sonra yine aynı suçu işleyebilir ama yine cezayı yer.

Peki bu yaptırımı uygulayanların gücü suçların hepsini bir anda sona erdirmeye yetse bunu yapmazlar mı?

Verdiğin örnek ise yanlış.Çünkü bu hükümler islam içerisinedir.

Müslümana yani

Sen bu hükmü soruluyosan önce cehennemi varsayımsal olarak kabul etmeliydim farzetmelisin ki ahiret cehennem var.

Çünkü hükümler buna göre gönderilmiştir

Doğru ya ateistsem bulunduğum yerde öldürülüyordum.o yüzden bu hükümlerin benim gibilerin üzerinde uygulanması söz konusu değil

Diyelim ki inanıyorum

ama seçimimi inançlı fakat zina yapan biri olmaktan ve ahirette sonuçlarına katlanmaktan yana kullandım ve bu konuda ısrarcıyım

yani özgür irademi kullanarak seçim yaptım

sen gene de özgür iradeye dayanan (fakat başkalarına zarar vermeyen) davranışların önüne geçmeyi doğru bulur musun?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...