Jump to content

İncil Papazlar Tarafından Değiştirildi Mi?


Recommended Posts

Müslümanlar, İncil'in papazlar tarafından değiştirildiğini iddia ediyorlar.

Bu durumda Kuran'daki:

'Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.'

(Kuran, Saf suresi, 6)

ifadesine dayanak oluşturan:

'Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.'

(İncil, Yuhanna, 14:16-17)

'Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek.'

(İncil, Yuhanna, 14:25-26)

ifadeleri de güvenilir değildir ve değiştirilmiştir.

* İşinize geldiğinde, İncil Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir;

* İşinize gelmediğinde, İncil değiştirilmiştir.

Bir karar verin artık…

Link to post
Sitelerde Paylaş

Incili Muslumanlar degistirmistir, yani Muslumanlar arasinda bilinen incil degismistir.

Muhammedin Incilde adinin gecmesi olayi tam bir sahtekarlik ornegir.

Assagida verecegim adrese ugrayip cok detayli bilgiler edinebilirsiniz. Bu muslumanlarin kelimeler ile oynayip icinden kendilerine pay cikarma orneklerinden biridir.

http://www.inciliz.com/index2.php?option=c...pdf=1&id=41

Incilde Muhammed(Ahmed) diye bir sey yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

olayın traji komikliği İncil İsadan sonra yaklaşık 150 yıl sonra yazılmıştır..

Her önüne gelende bir İncil yazmıştır..

Muhammed sanırım İncili kendisi ben vahiy aldım diyerek millete yutturduğu gibi zannetmiş..

Bu Müslümanlarda peygamberleri gibi garip..

Hem İncil bozulmuş derler..(Oysaki İncil en başından bozuktur, havarilerin mektuplarının derlemesidir)

Hemde işlerine gelenleri İncilde yazzıyor diye uydururlar...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Orijinal incil hiç bir zaman olmadı ki değiştirilsin.

İsa'nın yaşayıp yaşamadığı bile belli değil.

İsa'nın peygamberliği Kur'an'daki yalanlardan bir diğeridir.

Muhammed İsa'nın yaşadığını sanıp onu Kur'an'a almıştır.

Amacı Kur'an'ın saygınlığını artırmaktır..

Tevrat'tan bölümler almasının da nedeni odur.

İncil yaşadığı sanılan İsa'nın ölümünden çok sonraları (60-100 yıl sonra) dört ayrı yazar tarafından, dört kitap şeklinde yazılmıştır.

O kitabı yazanları Hristiyan'lar peygamber kabul ederler. İsa ise Tanrı'nın oğludur.

Bu dört kitap değiştirilmiş midir, yoksa değiştirilmemiş midir?

Soru bu olmalıdır..

Hristiyanlar onların değiştirilmediğine inanmaktadırlar.

Ama şimdiye kadar onların dışında 1000 kadar incilin yazıldığı bilinmektedir.

Bu incillerin hiç birisi orijinal incilin bozulması sonucu ortaya çıkmamıştır.

Çünkü orijinal incil diye bir kitap yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bunun örneklerini Ateistler burada çok güzel verdiler.

Yuhanna incilinden mattadan falan karşılaştırmalar yaptılar.

Bunun en güzel belirgin görüldü yer ise kilise cemaatleridir.

Bir cemaat isayı allahın oğlu bilirken diğeri allahın ta kendisi biliyor.

İncil diye bi kitap inmiş de hıristiyanlar değiştirmişmiş..

Hıristiyanların yaptığı İsa'nın hayatını yazmak..

Bu arada 12.yüzyıla 114 islami mezhep ve ekol vardı hepsi birbirini kafir ilan ederdi ve birbirlerini keserdi.

Hallen de şiiler için kafir denilir, İranlıların müslümanlığı kabul edilmez; İranlılarda sünnilere aynı şeyi yakıştırır.

Mesela sen Nusayrileri nasıl görüyorsun, ya da kızılbaşları?

tarihinde Ruslan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
davinci şifresinde bi muhabbet vardı meryem aslında isanın karısıymış.bu konu hakkında bi fikir sahibi olan var mı?

Öyle bir dinden erkek kardeşide çıkar, amcası da :D Karısı ne ki?

Yaşadımı o bile belli değil..

tarihinde TRIUMPH tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Müslümanlar, İncil'in papazlar tarafından değiştirildiğini iddia ediyorlar.

Bu durumda Kuran'daki:

'Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.'

(Kuran, Saf suresi, 6)

ifadesine dayanak oluşturan:

'Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.'

(İncil, Yuhanna, 14:16-17)

'Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek.'

(İncil, Yuhanna, 14:25-26)

ifadeleri de güvenilir değildir ve değiştirilmiştir.

* İşinize geldiğinde, İncil Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir;

* İşinize gelmediğinde, İncil değiştirilmiştir.

Bir karar verin artık…

incil değiştirldiği uydurma olmayan bir şey değiştirilemez ayrıcada incilde muhammedin müjdenlendiği lafıda uydurma barnabas incili denen çok sonraları müslümanlar tarafından yazılmış bir incil var sanırım burada geçiyor bu müjde

Link to post
Sitelerde Paylaş
'Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.'

(İncil, Yuhanna, 14:16-17)

'Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek.'

(İncil, Yuhanna, 14:25-26)

burada bahsedilen muhammed değil kutsal ruhtur..kutsal ruh hristiyan inancının temelidir..incilleri açıp okursanız bu tür ifadelere sıkça rastlandığını göreceksiniz..hem eğer bu ayetler muhammedi anlatsaydı muhammedin sonsuza dek aramızda olması gerekirdi..yukarıdaki ayetlerde öyle yazıyor çünkü..

Link to post
Sitelerde Paylaş
İncilin değiştirildiği bugun hristiyan alemi tarafından bile tartışılmayan gerçektir.

Bunun en büyük kanıtı birkaç incilin olması ve hüküümlerinin birbirine ters düşmesi.

Hiç olmayan bir şey nasıl değiştirilir? "İncil" diye bir şeyin gerçekten olduğuna dair tek bir tarihi kayıt yok... Eldeki kitaplar zaten sadece İsa'nın hadislerini anlatan ve Tevrat'a ek yapan kitaplardır... Yani müslümanlar için Kur'an ve Muhammed hadislerinden oluşan kütüb-ü sitte ve hıristiyanlar için eski ahid (Tevrat) ve İsa hadislerinden oluşan 4 bölümlü incil vardır...

Link to post
Sitelerde Paylaş
O Magdalalı Meryem'di. Magdalalı Meryem ile annesi ayrı kişiler

evet bu magdalalı meyrem çok gizemliş bir kişilik tam mahiyeti geçen zaman içinde yok edilmiş olmalı

Link to post
Sitelerde Paylaş

Incılde tahrıf ve çelışkı yok dıyen Hrıstıyanlara 10 maddelık cevap ;

1. Matta, Markos ve Luka İncillerine göre Hz. İsa’nın risaleti bir yıl, Yuhanna’ya göre ise iki yıldan fazla sürmüştür.

2. Hz. Davud’dan (a.s.) Hz. İsa’ya kadar geçen kuşakların sayısı Matta’ya göre 26 iken Lukaya göre 40’tır.

3. İncillerin bazı yerlerinde Hz. İsa’ya uluhiyet isnad edilirken bazı yerlerde de ona insanoğlu denmektedir. Bu ikisi arasında gözden kaçmayacak açık bir çelişki görülmektedir.

4. Hıristiyanlığa göre Hz. İsa çarmıha gerileceği sırada “Allah’ım! Allah’ım! Beni neden terk ettin!” diye Allah’a yalvarmıştır. Bu söz Tanrı İsa’nın ise, onun Tanrı olduğu halde kendini koruyamadığı anlaşılıyor. Peygamber İsa’nın sözü ise, onun Tanrı’yı hakkıyla tanımadığı anlaşılıyor. Çünkü bir peygamber “Allah’ım! Beni neden terk ettin?” demez. Bizim inancımıza göre ne Hz. İsa çarmıha gerilmiş, ne de böyle bir yakarışta bulunmuştur.

5. Matta, Hz. İsa’nın soy kütüğünü Hz. İbrahim’e kadar 40 kişi olarak verirken, Luka bunun 55 olduğunu söyler.

6. İncillerde Hz. İsa için sık sık “Allah’ın oğlu”, “Yusuf’un oğlu”, “Davudoğlu”, Ademoğlu” gibi ifadeler kullanılır. Bunların arasında açık bir çelişki vardır.

7. Markos incilinde İncil Allah’a, Romalılara Mektub kitabında ise Hz. İsa’ya nispet edilir.

8. Luka İncilinde bir yerde kurtarıcı Hz. Allah, diğer bir yerde de Hz. İsa olarak verilmektedir.

9. İncillerde Tanrının görülüp görülemeyeceği hususunda çelişkili bilgiler bulunmaktadır.

10. Bu İnciller, Allah Teala’ya nispet edilemeyeceği gibi Hz. İsa’ya da nispet edilemez. Allah’a nispet edilemeyeceğini, aslının korunamadığından, yazıya geçirilemediğinden, ortada üzerinde ittifak edilen ortak bir metin olmadığından vb. durumlardan anlamaktayız. Hz. İsa’ya nispet edilemeyişini ise bu İncilleri onun yazdırmayışından, onu dinleyen ve dinleyenleri dinleyenlerin yazdıkları İnciller içinde bulunan tutarsızlık, yanlışlık ve çelişkilerden anlamaktayız. Bu İncillerin Hz. İsa’ya ait olmayışının diğer bir sebebi de çarmıh olayının İncil metinlerinde geçmesidir. Çarmıhın İncillerde zikredilişi, bu İncillerin sonrakiler tarafından kaleme alındığını gösterir.

Ateıstlere cevaben ise ;

Diyorsunuz ki ne tevrat ne ıncıl yok kuran ise peygamber yazıtı.O halde ben de sıze soruyorum

Incıl,tevrat bıze göre tahrıf edılmış ama benzerlık oldugu aşikar.Örneğin ;

Tevratta :Altıncı gün sığırlar, sürüngenler, yerde yaşayan tüm hayvanlar yaratılıyor. Yaratılan bütün hayvanlara egemen olması için Tanrı insanı kendi görünüşünde erkek ve dişi olarak yaratıyor. Ve onlara "çoğalın!" diyor. Böylece yaratılış, 6. günde bitiyor. Yedinci gün ise Tanrı dinleniyor!

İncilde:Tanrı 7’nci gün bütün işlerinden dinlendi” (İbranilere mektup: 4/4)

Kuranda:Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri, 6 günde yaratan, sonra da işleri idare ederek arşa yerleştirendir" (Tevbe Suresi) Kuran da allah dınlendı dıye bır kavram yoktur.Tevrat ve ıncılde ekleme yapılmış.

tevratı ınkar dıyorsunuz,incili ınkar edıyorsunuz ve kuranı ınkar edıyorsunuz.Pekı bu kutsal kıtablardakı benzerlıkler sizi düşündürmüyor mu ? Bır ılah olabıleceği ve kaynağın aynı yerden geldiğini hıssettırmıyor mu ? Bu benzerlıklerı nasıl açıklarsınız ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
tevratı ınkar dıyorsunuz,incili ınkar edıyorsunuz ve kuranı ınkar edıyorsunuz.Pekı bu kutsal kıtablardakı benzerlıkler sizi düşündürmüyor mu ? Bır ılah olabıleceği ve kaynağın aynı yerden geldiğini hıssettırmıyor mu ? Bu benzerlıklerı nasıl açıklarsınız ?

Kabak gibi ortada olan kitaplar bunlar; tabii ki benzeyecek...

Link to post
Sitelerde Paylaş

1- kutsal denilen hicbir kitap var sanılan allah tarafından yollanmamıştır

2- incil İsanın ölümünden yıllar sonra havarileri tarafından yazılmıştır, İsanın incilden bi haberi bile yoktur.

3- kuran Muhammedin ürünüdür

4- folda yumurtada sahtedir tartışmaya değmez.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'a göre İncil..

İsa'ya verildi, Ahmet'i müjdeledi ,İsa Asla tanrı benim babamdır demedi:) İsrailoğullarına gönderildiği için dilide Aramice(yahudiler aramice konuşuyordu o çağda)olmalı..

Hristiyanlara göre incil.

Havarilere kutsal Ruh tarafından esinlendi farklı farklı havariler farklı şekillerde yazdı,Ahmet yok perikletos var ama kutsal ruhtan bahsediyor muhammedden değil..Tanrı İsa'nın manevi babası olur bu İncil'de. ilk eski yazma Yunanca'dır..

Yahudilere göre İncil..

Sahte bir mesih olan bir fahişeden doğan İsa tarafından uydurulmuş uyduruk vahiylerdir..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...