Jump to content

İbrahim kim ve yaşadı mı?..


Recommended Posts

Tüm semavi dinler de yer alan İbrahim (Abraham) ve ailesi, uzun bir süreç içinde çok sayıda kültürlerin etkisiyle bir tür destana dönüştürülmüş bir hikayenin kahramanlarıdır.

İbrahim ve ailesi;niçin ve nasıl Filistine geldiler, yaşamları,büyük devletler arasındaki konumları, yaşam tarzları, inançları hakkında Tevrat da açıklayıcı bilgiler olmadığı gibi,bunlara ait bölümlerde de anlaşılamayan veya nedenleri çözülemeyen bir çok bölüm vardır.

İbrahim’in yaşadığı ileri sürülen tarih, İ.Ö 1900-1800 yılları arasına denk gelmektedir.Bu tarihlerden daha geç bir tarih de yaşadığını varsayanlar da var.Eğer İbrahim yaşamışsa; o tarihlerde ne İbrani kavmi nede Araplar vardı, diyor;Max Dimont.(Jews, God and Hıstory,1962,s.13)Onlar hakkında bilgi toplanmasına İ.Ö birinci yüzyılda başlanmış.Yahuda kralı Herod, İbrahim, İshak ve Yakup’un mezarlarının Hebron’da bulunan Makpela mağarası olduğunu ilan etmiş.4. yüzyılda;Kostantin’in annesi Helena, İsa’nın mezarını buldurmak amacı ile Kudüs Bethelem de bir kazı yaptırmış.7. yüzyılda Emevi Halifesi Abd al-Malik, Herod mabedinin bulunduğu yerde geniş bir kazı ve restorasyon işine girişmiş.Memlükler zamanın da daha sistemli araştırmalar yapılmış.İbn Battuta ve Estori Haprhi gibi gezginler, inanışlarına göre değil, gözlemlerine göre ülkenin durumunu Tanımlamışlar.Orada yaşayanların hikayeleri, yer adları, etnik görüşleri saptanmış.Tarihsel haritalar çizilmiş.(1887 de Edward Robinson da Filistin de yaşayan Araplara yer isimlerini sorarak onları, Tevrat daki yer isimleri ile karşılaştırıp, Filistin’in Tevrat ile ilgili topografisini yapıyor.)

Bütün bu araştırmalara rağmen; İbrahim ve ailesinin yaşadığı düşünülen çağa ait ve onları kanıtlayan bir belge bulunamamıştır.

Arkeolojik buluntularda İbrahim’in ataları olarak verilen sahısların yer adları olduğu,

.gittikleri yazılan şehirlerin ise o çağlarda var olmadığı saptanmıştır. .( Max Dimont ,Jews, God and Hıstory,1962..... Muazzez İlmiye Çığ...)

Filistin ve Suriye’yi içine alan topraklara, Kenan( Kenaan) deniliyordu.Mısır ve Finike yazıtlarına göre ise;Kena’an,Kınahma...Bu yörelerde özellikle geçen yüzyılda başlayan araştırmalar ışığında çeşitli eser ve yazılı buluntular sayesinde, yerli halkın yerleşim yerleri, kültürleri ve inançları hakkında gerçekçi bilgilere ulaşılmıştır.En yenisi; Kumran yazıtlarıdır.

Bu buluntulardan İ.Ö 3000 yıllarının başından itibaren bu yörede Sami dilinin ikinci bin yılın da da en az dört Sami lehçesi bulunduğu anlaşılmıştır.Bulunan metinlere göre;Tevrat’a dolayısıyla İbrahim’in hikayesine, yerli halkın dinlerinden, efsanelerinden aktarımlar olmuş.

Tevrat da da değişmiş olarak yer alan; bunlara ait Tanrılar ve tanrıçaların adları, onlarla ilgili efsaneler, metinler çözüldükçe ortaya çıkmaktadır.

Kuran da İbrahim Peygamber ve ondan sonra gelen ailesi hakkındaki ayetlerde, bütün konularda olduğu gibi yüzeysel bilgiler verilmiş.İbrahim suresinde bile, ona yönelik iki ayet, diğer surelerin içine serpiştirilmiş olarak 65 ayet var.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Tüm semavi dinler de yer alan İbrahim (Abraham) ve ailesi, uzun bir süreç içinde çok sayıda kültürlerin etkisiyle bir tür destana dönüştürülmüş bir hikayenin kahramanlarıdır.

İbrahim ve ailesi;niçin ve nasıl Filistine geldiler, yaşamları,büyük devletler arasındaki konumları, yaşam tarzları, inançları hakkında Tevrat da açıklayıcı bilgiler olmadığı gibi,bunlara ait bölümlerde de anlaşılamayan veya nedenleri çözülemeyen bir çok bölüm vardır.

İbrahim’in yaşadığı ileri sürülen tarih, İ.Ö 1900-1800 yılları arasına denk gelmektedir.Bu tarihlerden daha geç bir tarih de yaşadığını varsayanlar da var.Eğer İbrahim yaşamışsa; o tarihlerde ne İbrani kavmi nede Araplar vardı, diyor;Max Dimont.(Jews, God and Hıstory,1962,s.13)Onlar hakkında bilgi toplanmasına İ.Ö birinci yüzyılda başlanmış.Yahuda kralı Herod, İbrahim, İshak ve Yakup’un mezarlarının Hebron’da bulunan Makpela mağarası olduğunu ilan etmiş.4. yüzyılda;Kostantin’in annesi Helena, İsa’nın mezarını buldurmak amacı ile Kudüs Bethelem de bir kazı yaptırmış.7. yüzyılda Emevi Halifesi Abd al-Malik, Herod mabedinin bulunduğu yerde geniş bir kazı ve restorasyon işine girişmiş.Memlükler zamanın da daha sistemli araştırmalar yapılmış.İbn Battuta ve Estori Haprhi gibi gezginler, inanışlarına göre değil, gözlemlerine göre ülkenin durumunu Tanımlamışlar.Orada yaşayanların hikayeleri, yer adları, etnik görüşleri saptanmış.Tarihsel haritalar çizilmiş.(1887 de Edward Robinson da Filistin de yaşayan Araplara yer isimlerini sorarak onları, Tevrat daki yer isimleri ile karşılaştırıp, Filistin’in Tevrat ile ilgili topografisini yapıyor.)

Bütün bu araştırmalara rağmen; İbrahim ve ailesinin yaşadığı düşünülen çağa ait ve onları kanıtlayan bir belge bulunamamıştır.

hümm... bu arkeolojik çalışmalar bir kaç duruma gebedir.

demek ki ibrahime ait iz bulunamamış.. yani yaşamadığı kanıtlanmış olmuyor..

demek ki ibrahim yaşamadı diyecek durumda değilmişiz..

Arkeolojik buluntularda İbrahim’in ataları olarak verilen sahısların yer adları olduğu,

.gittikleri yazılan şehirlerin ise o çağlarda var olmadığı saptanmıştır. .( Max Dimont ,Jews, God and Hıstory,1962..... Muazzez İlmiye Çığ...)

demek ki başka çağ da olabilir.. ziğraa

hangi kalıntının hangi çağa ait olduğunu doğru dürüst hatasız tespit eden bir yöntem henüz yok..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 year later...

Hz. İbrahim hakkında son araştırmalar ve bilgiler ışığında baktığımızda M.Ö 2000–1700 yılları arasında yaşamış bir yaşam dönemi karşımıza çıkmaktadır. Kaynakların verdiği bilgilere baktığımızda görüyoruz ki Hz. İbrahim, bugün Ön Asya ve Ortadoğu olarak bilinen havzada yaşayan halkların sahiplendiği merkezi bir şahsiyettir. Bununla beraber hangi etnik kökenden gelmiş olduğunun kesin olmadığını düşünüyorum. Bundan olacak ki Kuran, kendisinden çeşitli ayetlerinde bahsettiği halde etnik kökeni hakkında bilgi vermez.

İbrahim ismi: İbrahim, sözlükte;’’merhametin babası anlamında ‘’Eb-Rahamdan gelmektedir. Çünkü tüm Sami dillerinde ‘’eb-raham’’ , baba anlamındaki ‘’eb’’ ile yüce anlamına gelen’’Raham’’ kelimelerinden oluşuyor. Öyle ki Hinduların ‘’Brahman’’ diye isimlendirdikleri yüce semavi babayı da çağrıştırır. Hatta orta Asya dillerinde geçen şaman kağan hakan lafızları dahi kelime olarak Rahman kelimesiyle benzerlik arzeder. Bu durum hepsinin belirli bir zamanda’’Tek Tanrılı din ’’tecrübesinden geçtikleri gerçeğini ifade eder.

İbrahim hayattı: Tarihebaktığımızda Hz. İbrahim’in yaşadığı söylenen çağlarda Nemrutlar, Sümer, Akkad, Babil mirasının devamı olarak Dicle-Fırat-Mezopotamya havzası tanrı-devletlerinin güçlü krallarıydılar.(mesela Babil ’’Tanrının ülkesi’’ denir.)

Hz. İbrahim’in Mezopotamya uygarlığının zirveye çıktığı bir çağda ortaya çıktığını görüyoruz. Suriye, Mısır, Filistin ve Mekke’yi dolaşmış ve Sümer, Akkad ile Babil’in pagan anlayışlarına ve değerlerine başkaldırmıştır. Döneminde Akkad-Babil uygarlığı tüm Ortadoğu’ya hâkim olmuş bir Sami medeniyetidir. Hz. İbrahim, eşleri Sare ve Hacer, büyük oğlu İsmail, küçük oğlu İshak, yeğeni Lut, İshak’tan olma torunu Yakup(İsrail) ve Yakup’un oğlu Yusuf, bu açıdan Araplar ve İbraniler(Yahudiler)gibi tüm Sami topluluklarınca efsanevi peygamberler olarak sahiplenmişlerdir. Döneminde Ortadoğu ve ön Asya halkları arasında aşırı göç hayatı halkları birbirine karıştırmış ve etnik kökeni karışık hale getirmiştir. Hz. İbrahim’in etnik kökeni üzerinde yaşan ihtilaflar bundan kaynaklanmaktadır

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hz. İbrahim hakkında son araştırmalar ve bilgiler ışığında baktığımızda M.Ö 2000–1700 yılları arasında yaşamış bir yaşam dönemi karşımıza çıkmaktadır. Kaynakların verdiği bilgilere baktığımızda görüyoruz ki

o kaynaklardan da bahsetseydin bari zahmet olacak ama...Görüyoruz ki ifadeside epey kinayeye açık halde.

Link to post
Sitelerde Paylaş
yaşamadığına dair ortaya sürdüğün kanıtlar yetersiz.

:lol:

sen de ciddi bir tebliğci potansiyeli var.

20 iletiden sonra konu açabileceğin için başlıklara aklına yazanı geliyorsun sanırım.

göster bakalım ibrahim yaşamış olduğunu dair bir kanıt.

Link to post
Sitelerde Paylaş
:lol:

sen de ciddi bir tebliğci potansiyeli var.

20 iletiden sonra konu açabileceğin için başlıklara aklına yazanı geliyorsun sanırım.

göster bakalım ibrahim yaşamış olduğunu dair bir kanıt.

Başlık sahibi iddiasını kanıtlamakla mükelleftir, ben yaşamış benin yaşamış birinin yaşamadığını söylemem yakışık almaz. Tabi bu noktada sende iddiaları destekliyorsan seni görelim sahnede.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hammurabi (MÖ1810-MÖ1750) ile ilgili kayıtlar olsun, adamın kanunları bile bilinsin bugün ama İbrahime ait birşey yok ortada. Efendim bu bir efsane deyincede yok değil, şöylede böylede kıvırtmaları. Varsa delilin koyarsın ortaya. Yoksa yoktur o kadar. Bıktık sizin masal kahramanlarınızdan.

tarihinde baglanti tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Hammurabi (MÖ1810-MÖ1750) ile ilgili kayıtlar olsun, adamın kanunları bile bilinsin bugün ama İbrahime ait birşey yok ortada. Efendim bu bir efsane deyincede yok değil, şöylede böylede kıvırtmaları. Varsa delilin koyarsın ortaya. Yoksa yoktur o kadar. Bıktık sizin masal kahramanlarınızdan.

İbrahime ait bilgilerin olmadığını sana kim söyledi.Araştırmayıp öğrenmiyorsan bu kardeşlerimin sorunumu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
İbrahime ait bilgilerin olmadığını sana kim söyledi.Araştırmayıp öğrenmiyorsan bu kardeşlerimin sorunumu.

Hazır başlık açılmış, sen getirde okuyup irdeleyelim İbrahimle ilgili bilgileri. Ama efsane ve uydurmalar olmasın. Gerçek belge ve bilgi olsun. Çünkü yemiyoruz artık laf salatalarını. Getir ne duruyorsun?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hazır başlık açılmış, sen getirde okuyup irdeleyelim İbrahimle ilgili bilgileri. Ama efsane ve uydurmalar olmasın. Gerçek belge ve bilgi olsun. Çünkü yemiyoruz artık laf salatalarını. Getir ne duruyorsun?

Ben iddia sahibi değilim, iddia sahibi argümanlarını ortaya koyar bizde cevap yazarız.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ben iddia sahibi değilim, iddia sahibi argümanlarını ortaya koyar bizde cevap yazarız.

Araştırıp öğrenmekten bahseden sensin. Hem bilmiyorsan bile araştırmaya başla o zaman. Buraya gelip laf etmeyi biliyorsunuz. Bir başlık aç ve İbrahimin yaşadığını bize orada ispatla. Madem bu kadar inanıyorsunuz bir hizmetiniz olsun. Ha eğer bunu yapacak müslüman yoksa bu forumda bizde sizin iddialarınıza laf salatası demeye devam ederiz. Efsane ve mit kaynaklı din kendisini ispatlayamıyor. Daha ne olsun?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Başlık sahibi iddiasını kanıtlamakla mükelleftir, ben yaşamış benin yaşamış birinin yaşamadığını söylemem yakışık almaz. Tabi bu noktada sende iddiaları destekliyorsan seni görelim sahnede.

yaşadığını ıddıa edenlerın bunu kanıtlaması gerekır yaşadığına daır ortada tek kanıt yokken pişkince yaşamadığını kanıtlayın demek saçmalıktır..

Link to post
Sitelerde Paylaş

İbrahim'in yaşayıp yaşamadığı belli değil ama yaşamışsa da zeki olduğu kesin; çünkü ben bu peygamber zincirinin zeki insanlardan oluştuğunu savunuyorum öyle olmasaydı bir tanrı var diyip birbirlerini doğrularcasına yüzyıllarca devam etmezlerdi.İyi yaşamak bu demek bence.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...