Jump to content

Nasıl oluyorda dünyanın tamamı dinlere inanırken..


Recommended Posts

31 mart 2008 haberinde

Vatikan’ın yayın organı Osservatore Romano gazetesi, Dünyada dine inananların sayısını çıkardı. Kaç kişi Hristiyan kaç kişi Müslüman, kaç kişi Yahudi? İşte rakamlar.

Vatikan'ın yayın organı Osservatore Romano gazetesinde yayınlanan istatistiklere göre dünya nüfusunun yüzde 17.4'ü Katolik iken, Müslümanların oranı yüzde 19.2 olarak hesaplandı.

Araştırmayı yapan Rahip Vittorio Formenti, ”Dünya nüfusundaki artışla, Katolik nüfusundaki artış oranı aynı. Ancak Müslüman aileler daha çok çocuk yapıyor” dedi. Protestan, Ortodoks gibi onlarca mezhep dikkate alınırsa Dünya nüfusunda Hıristiyanların oranı yüzde 33'e çıkıyor.

DÜNYA DİNLERİ VE İNANAN SAYISI

1- Hıristiyanlık: 2.14 milyar

2- İslam: 1.3 milyar

3- Hinduizm: 781 milyon

4- Budizm: 324 milyon

5- Sihizm: 19 milyon

6- Yahudilik: 14 milyon

yaklaşık 4,5 milyarlık bi rakam çıkıyor

şimdi dünyadaki 4,5 milyar insanın saçma inançlarımı?

yoksa dünyadaki 4,5 milyar insan kandırılıyormu?

yoksa bu 4,5 milyar insan büyük bi yanılgıdamı?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 72
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Bunlar istatistiki değerler, ateizme atfedilen olumsuz anlamı gözönünde bulundurursak gerçeğe uzak rakamlar olduğunu düşünüyorum.

İnsanların çoğunun bir dine inanmasının nedeni yerini dolduracak başka birşey bulamaması, yani ateizm sığınak vaad etmediği için çok kişi nasıl olsa kaybedeceğim birşey yok mantalitesiyle inanıyor. Benim tandığım çoğu müslüman öyledir. İsmen müslümanlar ama hiçbirşey yapmazlar, dua dahi bilmiyorlar.

tarihinde Colours tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
şimdi dünyadaki 4,5 milyar insanın saçma inançlarımı?

yoksa dünyadaki 4,5 milyar insan kandırılıyormu?

yoksa bu 4,5 milyar insan büyük bi yanılgıdamı?

Sorulanının cevabı Evet.

İnsanların çoğunlukla birşeye inanıyor oluşu onu doğrulamaz.

Eskidende insanların tümü dünyanın düz olduğuna inanıyordu.

Bir kişi çıktı dönüyor dedi bu zihniyet onu yatkama kalktı.

Şimdi ise dünyanın döndüğüne dair kurandan ayetleri çarpıtmak ile meşkul bir zihniyet.

Link to post
Sitelerde Paylaş
31 mart 2008 haberinde

Vatikan’ın yayın organı Osservatore Romano gazetesi, Dünyada dine inananların sayısını çıkardı. Kaç kişi Hristiyan kaç kişi Müslüman, kaç kişi Yahudi? İşte rakamlar.

Vatikan'ın yayın organı Osservatore Romano gazetesinde yayınlanan istatistiklere göre dünya nüfusunun yüzde 17.4'ü Katolik iken, Müslümanların oranı yüzde 19.2 olarak hesaplandı.

Araştırmayı yapan Rahip Vittorio Formenti, ”Dünya nüfusundaki artışla, Katolik nüfusundaki artış oranı aynı. Ancak Müslüman aileler daha çok çocuk yapıyor” dedi. Protestan, Ortodoks gibi onlarca mezhep dikkate alınırsa Dünya nüfusunda Hıristiyanların oranı yüzde 33'e çıkıyor.

DÜNYA DİNLERİ VE İNANAN SAYISI

1- Hıristiyanlık: 2.14 milyar

2- İslam: 1.3 milyar

3- Hinduizm: 781 milyon

4- Budizm: 324 milyon

5- Sihizm: 19 milyon

6- Yahudilik: 14 milyon

yaklaşık 4,5 milyarlık bi rakam çıkıyor

şimdi dünyadaki 4,5 milyar insanın saçma inançlarımı?

yoksa dünyadaki 4,5 milyar insan kandırılıyormu?

yoksa bu 4,5 milyar insan büyük bi yanılgıdamı?

dünya kurulduğu günden beri insanlar dinlere panteist tarzı inanırlar( yunus gibi)

bu hiç değişmemiştir..

bugün de böyledir..

öyle yok ateizm yükseliyor yok dinler azalıyor falan hepsi saçmalık..

Türkiyenin yüzde bilmem kaçı müslüman değil panteistir ve bu oran daima aynı kalacaktır..

Link to post
Sitelerde Paylaş
zaten çoğu dinadarın dinini bilmemesi onların dini panteist tarzda yaşadığın en büyük kanıtıdır

Panteist görüşüne katılabilirim, herneyse sonucunda 21. yüzyıldan beri dinsel inançlarda bir azalma olduğunu görüyoruz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Panteist görüşüne katılabilirim, herneyse sonucunda 21. yüzyıldan beri dinsel inançlarda bir azalma olduğunu görüyoruz.

bu azalma ilk insandan beri var..bir sürü peygamber ne için gelmiş sanıyorsun.. :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş
Sorulanının cevabı Evet.

İnsanların çoğunlukla birşeye inanıyor oluşu onu doğrulamaz.

Eskidende insanların tümü dünyanın düz olduğuna inanıyordu.

Bir kişi çıktı dönüyor dedi bu zihniyet onu yatkama kalktı.

Şimdi ise dünyanın döndüğüne dair kurandan ayetleri çarpıtmak ile meşkul bir zihniyet.

iyide benim bahsettiğim manevi bi olay dünyanın düz olduğuna inanmaları kanıtlanabilir bişey...

Ama Allah' ın yok olduğu iddiası(Allah' ı tenzih ederim) kanıtlanamaz bi durumdur ziraki bilim de bunu böyle kabul eder..

hayır dünyanın döndüğünü zaten kuran bildirmişti....

Eski Hristiyanlar,dünyanın düz olduğunu iddia ediyor,papazlar bunun İncil’de yazılı olduğunu bildiriyorlardı.O günlerde dünyanın yuvarlak olduğunu iddia etmek,döndüğünü söylemek dine karşı gelmek sayılıyordu.Galile,”Dünya dönüyor” dediği için cezalandırılmıştı.

İslam alimleri ise,asırlar önce dünyanın yuvarlaklığını şu ayetlerden çıkarmışlardı:

“Ve ardından yer düzenlemiştir.”Naziat Suresi-30. ayeti kerime meali.Ayetin Arapçasında,orjinelinde geçen “deha” kelimesine “ düzenlemiştir” manası verilmiştir.Arapçada deve kuşu yumurtası için “deha” kelimesi kullanılır.Kuran-ı Kerim’in bir kelimesi bir çok manaya geldiğine göre,ayeti kerimede ki “deha “kelimesi de hem düzenleme”,hem “deve kuşu yumurtası”manalarına gelebilir.Böyle olunca da,dünya deve kuşu yumurtasına benzetilmiş olur.

Araf suresindeki ayet de dünyanın yuvarlaklığına işaret eder:

“O kasabanın halkı,bizim azabımızın,onlar uyuyorken geceleyin gelmesinden emin mi oldular?Yoksa,kasabanın halkı,azabımızın onlar oynarken gündüzün gelmesinden emin m oldular?Araf suresi-96.ayeti kerime meali.

Alimler bu ayetten faydalanarak diyorlar ki;

“Dünya düz olsaydı;ya hep gece ya da hep gündüz olması gerekirdi.Ancak yuvarlak olması lazım ki,bir taraf gece olurken diğer taraf gündüz olabilsin;gece ve gündüz ardı ardına gelebilsin.”

Dünyanın döndüğüne ise şu ayet işaret etmektedir:

“Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın.Halbuki onlar bulut geçer gibi geçip giderler.Bu her şeyi güzel yapan Allah’ın c.c sanatıdır.Muhakkak ki,Allah c.c yaptıklarınızdan haberdardır.”Neml Suresi-88.ayeti kerime meali.

“Güneş yörüngesinde yürüyüp gitmektedir.Bu her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah c.c kanunudur.”Yasin Suresi-38.ayeti kerime meali.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bunlar istatistiki değerler, ateizme atfedilen olumsuz anlamı gözönünde bulundurursak gerçeğe uzak rakamlar olduğunu düşünüyorum.

İnsanların çoğunun bir dine inanmasının nedeni yerini dolduracak başka birşey bulamaması, yani ateizm sığınak vaad etmediği için çok kişi nasıl olsa kaybedeceğim birşey yok mantalitesiyle inanıyor. Benim tandığım çoğu müslüman öyledir. İsmen müslümanlar ama hiçbirşey yapmazlar, dua dahi bilmiyorlar.

biz takvadan bahsetmiyoruz bir dini kabul etmeleri allah a olan inançlarını gösterir

o tanıdığın müslümanların çoğu yaptıklarının farkındadır ama Allahı red etmezler

Link to post
Sitelerde Paylaş
Yani yeni bir peyhamber gelecek mi ?

Hz. Sezer filan mı olacak o da ?

dini inançlar tarihin her döneminde zaman zaman azalır veya artar..

bu bir evrim filan değildir..onu söylemek istedim..

bir sürü peygamberin gelme sebebi de bunu içindir..

öce artmış sonra azalmış..önce artmış sonra azalmış..önce artmış sonta azalmış..önce artmış şimdi azalıyor ve tarih bize gelecekte tekar artacağını söylüyor..

tarihinde xzer tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
dünya kurulduğu günden beri insanlar dinlere panteist tarzı inanırlar( yunus gibi)

bu hiç değişmemiştir..

bugün de böyledir..

öyle yok ateizm yükseliyor yok dinler azalıyor falan hepsi saçmalık..

Türkiyenin yüzde bilmem kaçı müslüman değil panteistir ve bu oran daima aynı kalacaktır..

panteist bile olsa ki kanıtsız bi iddiadır senin çevrendekilerin ne olduğunun değil çoğunluğun ne olduğunu varsayarsak

Tanrının varlığını kabul eden ama koyduğu kurallara harfi harfine uyan insan azdır diyebiliriz ki kuran zaten senin düşüncelirinle yada iddialarını doğrularcasına

Ey imân edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilden korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin" (Âli İmran, 3/102). Bu ayetin açıklaması mahiyetinde olan diğer bir ayetin meâli şöyledir: "O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Dinleyin, itâat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir" (et-Teğabun, 64/16), (el-Beydâvî, Envaru't-Tenzîl ve Esrânu't-Te'vîl, Mısır, 1955, 1, 6).

yani demekki allah takvadaki uyumsuzluktan kaçınmaları emredilmişki demekki böyle bi kavram varki uyarılıyoruz anlamı çıkar

TAKVA: korkma, sakınma, allah korkusuyla günahtan kaçınma, allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme, allah'ın himâyesine girme, emrini tutup azabından korunma anlamlarını içeren dini terimdir.

bir hadiste de Resulullah (s.a.s): "Arabın Arab olmayana hiç bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir" (Ahmed b. Hanbel, V, 411) diyerek, bu hususu te'yid etmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.s)'in takva hakkında söylediği diğer bazı hadisler de şöyledir:

"Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim" (Ebu Davûd, Sünen, 5; Tirmiz, İlim, 16; Ahmed b. Hanbel, II, 325).

yani emir ve yasaklara uymada dereceler vardır

KURANI KERİM SÖYLEDİKLERİNLE ÖYLE İÇİÇEKİ SENİ BU KONUDA ADETA DOĞRULARCASINA YAZILMIŞ

Link to post
Sitelerde Paylaş
1- Hıristiyanlık: 2.14 milyar

2- İslam: 1.3 milyar

3- Hinduizm: 781 milyon

4- Budizm: 324 milyon

5- Sihizm: 19 milyon

6- Yahudilik: 14 milyon

yaklaşık 4,5 milyarlık bi rakam çıkıyor

şimdi dünyadaki 4,5 milyar insanın saçma inançlarımı?

yoksa dünyadaki 4,5 milyar insan kandırılıyormu?

yoksa bu 4,5 milyar insan büyük bi yanılgıdamı?

Sizce 3.2 milyar yanılgıda, bizce 4.5 milyar. Pek de fark yok.

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism

Dünyan nüfusunun yaklaşık %12-15lik inançsız kısımını katmazsak tabii.

Ha bir de sizin mezhebiniz sünni ise sayınız daha da düşüyor

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:MuslimDistribution2.jpg

tarihinde teenspirit tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
iyide benim bahsettiğim manevi bi olay dünyanın düz olduğuna inanmaları kanıtlanabilir bişey...

Ama Allah' ın yok olduğu iddiası(Allah' ı tenzih ederim) kanıtlanamaz bi durumdur ziraki bilim de bunu böyle kabul eder..

hayır dünyanın döndüğünü zaten kuran bildirmişti....

Dünya'nın döndüğünü kuran bildirmiştir diyorsun, Carl Sagan'ın Cosmos belgeseli var onu seyredersen nasıl Dünya'nın döndüğünün milattan çok önce Mısırlılar tarafından bulunduğunu görürsün.

Tanrının yokluğunu bilim kanıtlamıyor, zaten varlığını kanıtlamıyor. Birşeyin yokluğu ve varlığı kanıtlanımıyorsa bunu onun varlığı yönünde yorum kullanmak ne derece doğru olur ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
iyide benim bahsettiğim manevi bi olay dünyanın düz olduğuna inanmaları kanıtlanabilir bişey...

Ama Allah' ın yok olduğu iddiası(Allah' ı tenzih ederim)

amma tırsak adamsınız yaa.şu g.t korkusuna bak.senin gibiler varken dinler tabi ki ortadan kalkamaz.misal verirken bile "aman dinden çıkmayalım" endişesi taşınıyor ve önlemi alınıyor

Link to post
Sitelerde Paylaş
Dünya'nın döndüğünü kuran bildirmiştir diyorsun, Carl Sagan'ın Cosmos belgeseli var onu seyredersen nasıl Dünya'nın döndüğünün milattan çok önce Mısırlılar tarafından bulunduğunu görürsün.

Tanrının yokluğunu bilim kanıtlamıyor, zaten varlığını kanıtlamıyor. Birşeyin yokluğu ve varlığı kanıtlanımıyorsa bunu onun varlığı yönünde yorum kullanmak ne derece doğru olur ?

Madem öle mısırlılar tarafından ölümden sonraki hayat içinde inanışlar vardı onada inanmak gerekmezmi ozaman??

boşver cosmos belgeselini yazılı kaynak getir tartışalım...öle bişiy yok diye iddia etmiyorum varda demiyorum

BİZ KONUMUZA DÖNSEK NASIL OLUR

Link to post
Sitelerde Paylaş

@Jadı: Bu korku sadece bir takım konuları tartışırken çıkmıyor ortaya. İnançları korku üzerine dayalı olduğundan, verdiğim yazıları sırf "Okursam, dinden çıkarım, aklımı çeler" mantığı ile okumayan insanlar gördüm. İngilizce hocamla din üzerine tartışırken bana "Bu konulara fazla girmemek lazım, dinden çıkarsın" dediğine şahit olmuştum ki bunu söyleyen bir öğretmen :) Durum o derece vahim yani.

Neyse konuya dönecek olursak:

Milyonlarca sinek yanılıyor olamaz, hadi bok yiyelim!
Link to post
Sitelerde Paylaş
Madem öle mısırlılar tarafından ölümden sonraki hayat içinde inanışlar vardı onada inanmak gerekmezmi ozaman??

boşver cosmos belgeselini yazılı kaynak getir tartışalım...öle bişiy yok diye iddia etmiyorum varda demiyorum

BİZ KONUMUZA DÖNSEK NASIL OLUR

Mısırlılara inandığımı kim söyledi ?

Sen kuranda yazıyor dedin bende sana oradan alınmış olabileceğini söyledim. Mısırlıların astronomi bilgileri aşmış düzeydi ve bu bilgileri İskenderiye Kütüphanesinde saklıyorlardı. Bu kütüphanede dönemin hıristiyanları ve Ömer tarafından tahrif edildiği söylenir..

Zaten belgeselde de hiyerologlifleri gösteriyordu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
amma tırsak adamsınız yaa.şu g.t korkusuna bak.senin gibiler varken dinler tabi ki ortadan kalkamaz.misal verirken bile "aman dinden çıkmayalım" endişesi taşınıyor ve önlemi alınıyor

saygı denen bi kavramı sen hiç hayatında duymadınmı

en azından senin yada sana benziyen şeyleden değilde büyük bi güç olarak inandığım varlıktan korkuyorum buda zaten yeter bana :D :D

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...