Jump to content

Sağlık sektöründe özelleşme tartışması


Recommended Posts

Bu sektörden hizmet alanlar hasta olrak mı yoksa müşteri olrakmı tanımlanıyor? Ticari işletmelerin duyduğu kaygıları hastaların üzerinde etkisi nelerdir?

Geçici yada kalıcı bir süre için hasta kalmak zorunda kalmış bir birey için belli maliyet hesaplarına dayanarak ücret talep edilmesi ne kadar normaldir?

Bütün bu soruların sonu kötü bir yere çıkıyor. Hastalık ticari bir kavram, Hasta ise tüketici konumuna düşürülüyor...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 87
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Bu sektörden hizmet alanlar hasta olrak mı yoksa müşteri olrakmı tanımlanıyor? Ticari işletmelerin duyduğu kaygıları hastaların üzerinde etkisi nelerdir?

Geçici yada kalıcı bir süre için hasta kalmak zorunda kalmış bir birey için belli maliyet hesaplarına dayanarak ücret talep edilmesi ne kadar normaldir?

Bütün bu soruların sonu kötü bir yere çıkıyor. Hastalık ticari bir kavram, Hasta ise tüketici konumuna düşürülüyor...

Her türlü insansal etkinliğin temelinde ekonomi vardır.

Sağlık hizmetleri bu bağlamda bir istisna oluşturmazlar.

Değindiğiniz bu sorunların hepsi ve fazlası salt ekonomi ile açıklanabilir.

Daha doğrusu çok boyutlu olan bu sorunların en önemli boyutu ekonomidir.

Bu sorunları hümanizma açısından değerlendirebilirsiniz. Alturism ve filantrofizm açılarından değerlendirebilirsiniz.

Ama eninde sonunda onları ekonomik açıdan değerlendirmek zorundasınız.

Çünkü bütün değerlendirmeler oraya çıkar.

Ve onun kötü olduğunu düşünmek pek doğru değil.

İyi kötü o tümüyle insansal bir etkinliktir.

İnsan olarak daha iyisini bilmiyoruz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hastanelerin kapısına "Hasta velinimetimizdir" yazılır, Doktorlar arasında "Hayırlı ve bol hastalar" konuşmaları döner... ucuzdan pahalıya doğru BT, Mr ve Pet den hangisini sececeği hastaya bırakılır. Hatta 2 bt yaptırana kan sayımı ücretsiz yapıyoruz denilir... bu konuşmalar uzarda gider... Sağlık sektörüne ekonomi girdimi sonuçlar bellidir. Daha iyi bir çözüm varmı bilmiyorum ama bunun ise iyi bir çözüm olmadığını çok iyi biliyorum...

Link to post
Sitelerde Paylaş

İyi veya kötü...

Tıp dünyanın her yerinde bu şekilde pratik edilir.

Doktorluk misyonerlik değildir. Meslektir ve iştir.

İş olunca da birilerinin yapılan hizmetleri ödemesi gerekir.

Daha iyisi olamayacağına göre, bu sisteme itiraz etmenin bir anlamı yoktur.

Bütün yapılacak hizmet verirken halkı soyan birkaç ahlaksız doktoru ve sağlık hizmeti vereni yakalayıp, cezalandırmaktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
İyi veya kötü...

Tıp dünyanın her yerinde bu şekilde pratik edilir.

Doktorluk misyonerlik değildir. Meslektir ve iştir.

İş olunca da birilerinin yapılan hizmetleri ödemesi gerekir.

Daha iyisi olamayacağına göre, bu sisteme itiraz etmenin bir anlamı yoktur.

Bütün yapılacak hizmet verirken halkı soyan birkaç ahlaksız doktoru ve sağlık hizmeti vereni yakalayıp, cezalandırmaktır.

evet dokturluk misyonerlik değil sonuçta bir meslek

Bt ve mr istemenin de belli şartları ve prosüdür var bunların şablonları var bu şablonlar genelde Amerikadan alınır öğrenilir Dünyanın her tarafında olduğu gibi bunun su istimal edilmesi bir denetleme sorunu bide iyi doktor yetiştirememe sorunu politik bir sorun yaniii...

Hasta velinimetimizdir yazısı yazan hiç bir hastane görmedim hatta yoğunluktan dolayı tam tersi bir durum var devlet hastanelerinde....

tarihinde ozb tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sağlık hizmetinin tarihini baktığımızda, kilisenin vakıfların ve darüşşifa benzeri kurumların olduğunu görürsünüz. Tabii ki ekonomi değişti, şu anki ekonomi arz-talep ilişkisi içindedir. Ben burda Hastalığın talep edilecek birşey olmadığı, Hastanelerin bize arz eden kurum olmaması gerektiğini savunuyorum.

Sizin yanıldığını nokta şurda oluyor. arz-talep ekonomi sisteminde.Sağlık sektöründe tüketim talebi hastadan gelmeli ki müşteri olsun. Oysaki hastalık bir tüketim maddesi değildir. Ancak hastalığa yönelik araçlar (Bt, ilaçlar , cerrahi girişim) gibi tüketim maddeleri olabilirler. Oysaki bu talepler, hasta yani müşteriden değil doktordan gelmek zorundadır. Tüketici talep ettiğini beğendiğini almak doğruldusunda özür olmalıdır, alır veya almaz olmalıdır yani. Ben aldığım arabanın güvenli olmasını isterim, bu doğrultuda otomobil üreticileride bana göre araç üretirler. Hippokrates yemine göre zengin fakir ayrımı yapamaz doktorlar. Tıp var oluşundan itibaren ekonomik sistemler üzerine kurulmamıştır. Sağlık sektörü hiç bir ticari kanuna uymaz, Bu kuruluşta öncelik ne pahasına olursa olsuni gece gündüz zor veya kolay bu hizmet gerçekleşmelidir. Böyle bir sistem ise ekonomik olarak göçer... Sonuçta özel hastelerin ayakta durmak için tıp etiğinin dışına çıkmalaı kaçınılmaz olracaktır. Tehilikenin farkına varmıyormusunuuz halen... Kamu hastaneleri hakkında daha sonra yazmak istiyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Sağlık hizmetinin tarihini baktığımızda, kilisenin vakıfların ve darüşşifa benzeri kurumların olduğunu görürsünüz. Tabii ki ekonomi değişti, şu anki ekonomi arz-talep ilişkisi içindedir. Ben burda Hastalığın talep edilecek birşey olmadığı, Hastanelerin bize arz eden kurum olmaması gerektiğini savunuyorum.

Sizin yanıldığını nokta şurda oluyor. arz-talep ekonomi sisteminde.Sağlık sektöründe tüketim talebi hastadan gelmeli ki müşteri olsun. Oysaki hastalık bir tüketim maddesi değildir. Ancak hastalığa yönelik araçlar (Bt, ilaçlar , cerrahi girişim) gibi tüketim maddeleri olabilirler. Oysaki bu talepler, hasta yani müşteriden değil doktordan gelmek zorundadır. Tüketici talep ettiğini beğendiğini almak doğruldusunda özür olmalıdır, alır veya almaz olmalıdır yani. Ben aldığım arabanın güvenli olmasını isterim, bu doğrultuda otomobil üreticileride bana göre araç üretirler. Hippokrates yemine göre zengin fakir ayrımı yapamaz doktorlar. Tıp var oluşundan itibaren ekonomik sistemler üzerine kurulmamıştır. Sağlık sektörü hiç bir ticari kanuna uymaz, Bu kuruluşta öncelik ne pahasına olursa olsuni gece gündüz zor veya kolay bu hizmet gerçekleşmelidir. Böyle bir sistem ise ekonomik olarak göçer... Sonuçta özel hastelerin ayakta durmak için tıp etiğinin dışına çıkmalaı kaçınılmaz olracaktır. Tehilikenin farkına varmıyormusunuuz halen... Kamu hastaneleri hakkında daha sonra yazmak istiyorum.

hipokratın zamanında daha beterdi bence Hipokrat adı var hem bir peygamber değil o zaten onu popüler yapan hipokrat yemini ki bu yemin değiştirilerek uygulanıyor ... Sen bir cennet mi hayal ediyosun herşeyin bedava olduğu bana göre de gıda sektörü olmamalı yemek yemek ihtiyaç sonuçta...,

sağlığın tanımına bakmak gerekli sağlık insanı biyolojik sosyolojik ve psikolojk olarak bütün olarak ele alır yaniii salt hastalık olarak bakmamak gerekli mesala günümüzde işin kozmetik tarafı da var işin Ar-ge aşaması da var ne bileyim bir ilaç ı bulmak için milyonlarca lira harcana biliyor bu bir ekonomi istiyor....

tarihinde ozb tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Michael Moore adlı Amerika'lı yönetmenin "Sicko" adlı filmini izlemenizi öneririm.

Çok abartılı ve gerçekleri çarpıtan bir film.

İçinde doğrular var. Ama çoğu yanlış.

O tür filmler sağlık hizmetlerine hizmet edemez. Ancak zararı olur. Yararı olamaz.

Sağlık hizmetleri ne idealize edilmelidir, ne de parasal karşılığı olduğu için yerilmelidir.

Kimse karşılıksız hizmet etmez.

Eder diyen yalan söylüyor.

Her türlü insansal etkinliğin temeli ekonomidir stupid..

It is the economy, stupid derler neyin önemli olduğu suruna Amerikalılar.. Daha doğru bir tümce yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kimse karşılıklı hizmet eder mi etmez mi bilemem. Eden de vardır etmeyen de... Ben sağlık sektörü çalışanları karşılıksız hizmet versin demedim zaten. Onlar birer kamu çalışanı olarak emeklerinin karşılığını devletten almalıdırlar.

It's civil employment, idiot...

Bana daha doğru geleni bu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu sektörden hizmet alanlar hasta olrak mı yoksa müşteri olrakmı tanımlanıyor? Ticari işletmelerin duyduğu kaygıları hastaların üzerinde etkisi nelerdir?

Geçici yada kalıcı bir süre için hasta kalmak zorunda kalmış bir birey için belli maliyet hesaplarına dayanarak ücret talep edilmesi ne kadar normaldir?

Bütün bu soruların sonu kötü bir yere çıkıyor. Hastalık ticari bir kavram, Hasta ise tüketici konumuna düşürülüyor...

Doktorlar herşeyi Allah rızası için yapmalılar demekle aynı şey galiba bu. bunun bir anlamı yok. nereye kadar gider bu?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Acizane fikrim, vatandaşlarının güvenliğinden nasıl devlet sorumlu ise sağlığından da devlet sorumlu olmalıdır. Bu anlamda doktorların emeklerinin karşılığını bizzat devletin üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Doktorluk milyoner olmak isteyenlerin seçtiği bir meslek olmayak elbette bu durumda. Ama ciddi ve onurlu bir meslek olma vasfını hiç bir zaman kaybetmeyecektir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sosyal model tabanlı olmak zorunda. Pratisyen hekimliğe yeterince önem verilmiyor pratisyen ve koruyucu hekimliğe dayalı yatırımlarını destekliyorum.

Sağlık sektörü için mutlka şu kriterler olalıdır.

1) equity

2)available

3) solidarity

4) social security

5) sustainable

Görüldüğü üzere bu maddeler ekonomik bir nedenden ötürü var olamazlar. Arz-talep ilişkisinde bu beş madde yer alamaz bunu için sağlık sektörü özel sektöre bırakılamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Sağlık hizmetleri ne idealize edilmelidir, ne de parasal karşılığı olduğu için yerilmelidir.

Kimse karşılıksız hizmet etmez.

Eder diyen yalan söylüyor.

karşılıksız hizmet olmaz Şeklinde koşullanmış akılların sağlık hizmetleri parasız verilmesini anlamakta zorlanır.

Her türlü mal ve hizmet üretiminin elbette bir maliyeti vardır. Bu maliyetin toplumun tümü tarafından karşılanmasıdır anlatılmak istenen. Yani hasta olan bir şekilde tedavi edilmelidir. Tedavi hizmetine ulaşım hastanın ekonomik durumu ile ilişkili olmamalıdır.

Toplumda bireylerin kendi iradeleri dışında olan riskler toplum tarafından karşılanmalıdır.

Hastalık, yaşlılık, malulluk, işsizlik, analık, çocukluk vb gibi olumsuzluklar kişilerin iradelerine bağlı olmadığı için bunların olumsuzluklarının ortadan kaldırılması toplumun görevi olmalıdır. Zaten görevi olmasa da bu olumsuzlukların faturası bir şekilde toplumun belirli kesimlerine (birinci dereceden akraba, eş dost arkadaş vs gibi yakın çeresine) fatura edilmektedir. Eğer bunlar sahip çıkmazlar ise, hastalar, çocuklar ölmekte, işsizler; köpek gibi çöplüklerden karnını doyurmakta, hırsızlık, kapkaçcılık, gasp vb gibi suça yönelmektedir.

Hali vakti yerinde, bu tür sorunları kendine dert edinmeyenler, böyle kimse karşılıksız hizmet etmeze saplanır kalır. Birgün bir hırsız girip evini boşalttığı zaman, gece ıssız bir yerde iki eli silahlı önünü kesip cebini boşalttığı zaman aklı başına gelir mi gelmez mi bilinmez.

Sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Doktorluk misyonerlik degil diyen arkadaşların düşünmediği bir nokta var burda.

Sağlık işi çok hassas bir nokta. Zurnanın zırt dediği bir yer.

Burada Arz talep sabit kalmaz.Dengeye oturmaz çünkü talep ne kadar yükseğe çıkarsa çıksın mutlaka o malın alıcısı bulunur.Bu da bazılarının bu hizmeti alamaması olabilir.

Bu işi yapanlara para verilebilir ama işin aslı verilen para ne kadar çok olursa olsun hiç bir zaman gerçek degeri olamaz.Çünkü söz konusu insan hayatıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Arkadaşlar..

Yaptığınız bu yorumlar temelsiz ve yetersiz.

Konuyu idealize ediyorsunuz ve onu yeterince delillerle savunamuyorsunuz.

Burası bilim forumu..

Sizlerden iddialarınızı destekleyecek bilmsel belge göstermenizi istiyorum.

Laf-u güzafla yetinmeyin lütfen.

Link to post
Sitelerde Paylaş
İyi veya kötü...

Tıp dünyanın her yerinde bu şekilde pratik edilir.

Doktorluk misyonerlik değildir. Meslektir ve iştir.

İş olunca da birilerinin yapılan hizmetleri ödemesi gerekir.

Daha iyisi olamayacağına göre, bu sisteme itiraz etmenin bir anlamı yoktur.

Bütün yapılacak hizmet verirken halkı soyan birkaç ahlaksız doktoru ve sağlık hizmeti vereni yakalayıp, cezalandırmaktır.

Bu ifadeler konuyu idealize etmek değil midir?

Bu ifadeleri destekleyecek bilimsel belge nasıl olabilirse, bizlerin ifadelerini destekleyecek bilimsel belge o kadar olur.

Bu anlattıkların bir fikirdir. kapitalist toplumlarda sağlık hizmetini alan hasta cebinden ödemesi gerekir diyorsunuz açıkca.

Buna karşı ortaya konulan fikir de hayır. Sağlığı kaybetmek insan iradesi dışında bir risktir. Toplum tarafından karşılanması gerekir. Bunun da sosyal devletin ağır bastığı toplumlarda uygulama alanı vardır. Ve pek ala uygulanabilmektedir. Nasıl bir belge istiyorsunuz?

Burası bilim forumu derken sizin ifadelerinizi desteklemek bilimsel oluyor, karşı çıkınca bilime ters mi düşüyor?

Her iki uygulama da toplumsal yaşamda uygulanır.

Bizim savunduklarımızda ekonomik duruma bakmadan her hasta sağlık hizmetine kavuşabilir.

Sizinkinde ölen ölür kalan sağlar bizimdir şeklinde olur.

Sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu saatlerde NTV de eczacıların sosyal güvenlik kurumu ile yaptıkları anlaşmanın fesh edilmesi tartışılıyor.

Eskiden SSK lılar SSK eczanelerinden ilaç alırdı ve suni kuyruklar oluşturulurdu.

Bu kuyruklar bahane edilerek SSK sağlık kurumları ile beraber Eczaneleri de kapatıldı. SSK lı hastalar kuyruklardan kurtuldu kendi semtlerindeki özel eczanelerden alır oldular. Ve AKP de bunun propagandasını yapar oldu.

Halbuki dananın kuyruğunun böyle olmadığını, bunların maksatlarının SSK yı ortadan kaldırmak olduğunu ve giderek Özel sağlık hizmetlerine yöneltileceğini biliyorduk. Bildiklerimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

SGK özel eczaneler ile anlaşması sona erince sigortalı hastalar bu kez eczanelerden ilaç alırken bedellerini ceplerinden ödeyecekler ve bunu fatulalandıracaklar faturaları gidip sosyal güvenlik kurumu veznelerinden alacaklar. Meselenin ne düzeyde rezalet olacağını hayal edebiliyor musunuz? Çok pahalı ilaçlar için hadi neyse. Ama 5-10 liralık ilaç bedellerini tahsil için SGK veznelerinde kuyruklar uzadıkça uzayacak.

Acaba bu türden gelişmeler için nasıl bir bilimsel belge ortaya konulabilir. :D

Sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili Drekinci...

Belli ki doktor olmana rağmen sağlık hizmetlerinin ekonomik tarafını anlamakta zorluk çekiyorsun.

Aslında kimse halk, kendi sağlığı için kesenin ağzını açsın demiyor.

Sağlık hizmetlerinin halka bedava verilmesi, onun ekonomik tarafının olmadığının delili değidir.

Herşeyin temeli ekonomidir.

Hastaya sağlık hizmetlerini götürecek olanlara bu hizmetleri karşılığında bir maaş bağlanmalı mı, bağlanmamalı mı?

Sorun budur.

Sağlık hizmetlerini halka sağlayanların bunu bedava yapmaları gerekir tezini savunanlar için ne diyeceğimi bilemiyorum.

It is the economy, stupid.......

Bu lafı unutmayın..

Siz unuttukça ben size hatırlatacağım..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...