Jump to content
Ateistforum

Irkçı Emperyalizm ve Amaçları


Recommended Posts

1-Kabala'nın yazılması

2-Tevrat'ın Kabala'ya göre değiştirilmesi

Yahudilerin misyonu

1-Bütün yahudileri Kudüs'te toplamak

2-Arz-ı Mevud (Büyük İsrail)'i kurmak

3-Arz-ı Mevud'un güvenliğini sağlamak

3.Maddeyi gerçekleştirmek için

a)Süleyman mabedi tekrar inşa edilecek

b)Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin güvenliği İsrail'in elinde olacaktır.

c)Türkiye Cumhuriyeti yok edilecektir.

Onların inancına göre bunlar gerçekleştiğinde yeryüzüne yahudi mehdi gelecek Dünyayı yönetecek ve İsrail'in dünya hakimiyetini perçinleyecektir.

Bu Yahudilerin dinidir bunun belki de son aşamasına geldiler.

Ama ben biliyorum ki bu amaçlarını gerçekleştirmek için ellerinden gelenleri yaparlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
1-Kabala'nın yazılması

2-Tevrat'ın Kabala'ya göre değiştirilmesi

Yahudilerin misyonu

1-Bütün yahudileri Kudüs'te toplamak

2-Arz-ı Mevud (Büyük İsrail)'i kurmak

3-Arz-ı Mevud'un güvenliğini sağlamak

3.Maddeyi gerçekleştirmek için

a)Süleyman mabedi tekrar inşa edilecek

b)Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin güvenliği İsrail'in elinde olacaktır.

c)Türkiye Cumhuriyeti yok edilecektir.

Onların inancına göre bunlar gerçekleştiğinde yeryüzüne yahudi mehdi gelecek Dünyayı yönetecek ve İsrail'in dünya hakimiyetini perçinleyecektir.

Bu Yahudilerin dinidir bunun belki de son aşamasına geldiler.

Ama ben biliyorum ki bu amaçlarını gerçekleştirmek için ellerinden gelenleri yaparlar.

Okadar kurnaz vede akilli insanlarin bukadar salakca inanclarinin olmasini sadece ve sadece : DIN ile aciklamak mümkündür

Link to post
Sitelerde Paylaş

Irkçı Emperyalizmin devirleri

I.DEVİR -M.Ö 3760

1-Kabala'nın yazılması:Kabala Firavun'un zulmünden illallah etmiş yahudiler'e destek amaçlı yazılan

aslında israiloğulları üstün ırktır onlara baş eğmez yücedir mübarektir diye "kabala" diye bir yahudi tarafından kaleme alınan bir yazıdır

2:Tevrat'ın Kabala'ya Göre değiştirilmesi:Bu maddeleri öyle böyle yahudiler Tevrat'a eklemiş onu tahrif etmişlerdir.

Ana Aksiyon:

1-Kabala'ya bağlılık

2-Kabala Amentü esaslarının benimsenmesi

3-Üstte belirttiğim 3+1 maddeler Kabala'dan tevrat'a geçmiştir.

II.DEVİR:M.Ö 2000- M.S. 1683

Irkçı Emperyalizmin endülüs toplantıları

Bu toplantıda yahudiler kendilerine şu soruyu sordular:

Bu üstteki 4 madde bizim çalışmamızla mı olacak yoksa Allah'ın takdiriyle,Allah'ın belirlemesiyle mi?

Bizim çalışmamızla bu süreç hızlanabilir kararı verdiler.

Bir soru daha sordular kendilerine Hindistan'daki Yahudileri Kudüs'te nasıl toplayabiliriz.

O zamanın şartları Hindistan'a ulaşmak çok zor.

Ama eğer müslümanlar bu yolu aştıysa bizde aşabiliriz dediler.

Christoph Coloumb ile anlaştılar ama o da Endülüs Bütçesi kadar para istedi.

Yahudile o zaman zengin değillerdi paraları yoktu ama adamlarda ideallerini gerçekleştirme azmi vardı

Şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir plan yaptılar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Fransa'yı kışkırtarak Endülüs devletini parçalattılar,kendilerinden birini de fransa'nın maliye bakanı yaptırdılar

Bu arada endülüs'ün bütün bütçelerini kendileri için aşırdılar,o parayı Christoph Coloumb a,Hindistan'daki Yahudileri getirsin diye verdiler.

Göya Coloumb Hindistan'a gidince hem oradaki Yahudileri alacaktı hem de Hindistan'daki zenginlikleri alıp Fransanın bütçesine geri koyacaklardı.

Vallahi Şeytanın bile aklına gelmez adamların yaptığı...

Neyse Allah'ın işi Coloumb,Hindistan diye,şimdi Dünyanın başına dert olan Amerika'yı keşfetti.

Gerçi keşfedilmesine vesile olanlar daha büyük bir bela ama napalım.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Okadar kurnaz vede akilli insanlarin bukadar salakca inanclarinin olmasini sadece ve sadece : DIN ile aciklamak mümkündür

İnançtır bu arkadaşım, mantıklı veya mantıksız peşinden gidiyorlar sonuçta.

Zaten mantık örgüleriyle tam olarak açıklanacak olsaydı din olmazdı bilim olurdu.

Onun içindir ki inançla inançsızlık arası çok ince bir çizgi.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Komplo teorilerine devam ;)

Devam ediyorum ama kısaca;

III. DEVİR: 1683-1790

1-Bütün imkanlarla Osmanlı gücünün kırılmaya çalışması

2-Muharebelere ilaveten kültür emperyalizmi yoluyla da osmanlı ve islam ülkelerini yıpratmak.

3-Osmanlı'nın askeri güç olarak zayıflatılması (Haym-Nahum)

4-Batılılaşma hastalığının aksiyona dönüşmesi

IV.DEVİR:

1-Osmanlı'nın manevi-maddi yıkımının başlatılması

2-İngiltereden borç alınması

V.DEVİR:1897 Basel Konferansı

Bu konferansta 3 temel karar alınmıştır.

A)Sultan Abdülhamit tahtan indirilecek.(Çünkü filistin bölgesinden toprak istediler de Abdülhamit vermedi)

B)Osmanlı'nın yıkılması ve Haym Nahum doktrinine bağlanması.

C)100 senede İslamın yok edilmesi

Bir de önemli olay,

ABD de Evangelist tarikatının kurulması

Link to post
Sitelerde Paylaş

Buna ırkçı emperyalizm yerine siyonizm denmeliydi . Ayrıca yahudi dininin (musevilik) değiştirildiğini şuradan anlıyoruz , kendileri yahudi olmayanları hayvan gibi görmektedirler ayrıca hiç bir semavi din değiştirilmemiş haliyle ırkçılığı savunmaz kardeşliği ve birliği savunur ...

İslamda ahiret : Başka bir Dünya

Hristiyanlıkta ahiret : Gökyüzü

Yahudilikte ahiret : Kutsal topraklar Kudüs ve çevresi yani bu Dünya ...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sayın sessiz yolcu yazınız çok güzel lütfen devam ediniz.

Bu başlığa komplo diyenlere gelince sadece şu V.DEVİR: 1897 Basel Konferansı bölümünü yazacağınızı bilselerdi önceden bu başlığa komplo dediklerine pişman olurlardı ve bunu diyemezlerdi.

A)Sultan Abdülhamit tahtan indirilecek. (Çünkü filistin bölgesinden toprak istediler de Abdülhamit vermedi)

Bu yazdığınız madde kesinlikle doğrudur.

Wikipedia' dan :

Yahudiler 19. yüzyılın sonlarında devlet kurma çalışmalarına başladılar. Arz-ı mev’ut (vadedilmiş topraklar) üzerine devlet kurma çalışmaları ilk önce İngiltere’de görülür. 1848’de İngiliz hükumeti bir genelgeyle Filistin’deki konsoloslarını, Yahudilerin himayesine verdi. 1870’te Yahudi faaliyetlerinin merkezi İngiltere’den Rusya’ya geçti. Siyonist hareketlerin başına geçen Theodor Herzl, Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması için birçok çalışmalarda bulundu. Herzl, İngiltere gibi güçlü bir devleti arkasına alarak, gayesine ulaşma çabasındaydı. Rusyadaki antisemit katliamlardan kacan yahudiler 1870 yılından itibaren Filistin toprakları üzerinde tarımsal yerleşme merkezleri kurmaya başladılar. 1870-1896 yılları arasında Eretz Israel'de on yedi tarım kolonisi kuruldu.

Herzl, devrin Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid ile görüşerek, ondan Filistin’de bir Aristokratik Cumhuriyet kurmak için izin istedi ve bazı tekliflerde bulundu. Fakat Sultan Herzl’in talep ve israrlarını kabul etmedi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Teşekkür ederim barisarock

Ben beğenmeyenler çoğunlukta diye maddeleri fazla açmadan üzrinden geçerek yazmaya çalışıyordum siz bana destek verdiniz

Teşekkür ediyorum

Bu desteğiniz ile Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine karar verildikten sonraki olayları biraz açmak istiyorum.

Emanuel (Karasu) adında birisi bu işi yapabileceğini söyledi.

Kendisi Selanik'e yerleşti İttihat ve Terakki partisini kurdu insanları etkiledi ve bu yolla 2.Meşrutiyet'in ilanını asker yoluyla gerçekleştirdi

1912-Balkan Savaşı

1914-I.Dünya Savaşı

1918-Serv antlaşması

1919-Milli mücadele faliyeetlerinin başlaması

Irkçı Emperyalist güçler bize Serv'i imzalatadılar,bundan sonra Lozan antlaşmasıyla kendilerine mola verdirdiler.

VI.DEVİR

1-Türkiye'de Milli Politikaların uygulanması:Bu devirde siyonist güçleri Hitler ve Stalin gibi dikdatörlerle uğraşmaktan

dünyayı fesada boğamaz olmuşlardır.

2-Nitekim çıkartılan ikinci dünya savaşının sonunda yeni bir dünya düzeni kurulacak

ve Birleşmiş milletleriyle,NATO suyla öncelikle yahudiler bu yeni düzende söz sahibi olacaklardı.

Nitekim BM nin kurulduktan sonraki verdiği ilk karar Şu anki var olduğu bölgede bir İsrail devletinin kurulması olacaktı.

Elimle klavyeye aldığımdan ve de notları zor toparladığımdan yazımın bitmesi biraz uzun sürebilir ama muhakkak bitireceğim.

Müsade ederseniz arkası yarın diyeceğim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
ne hamakca bır baslık neyı anlatıyor yanı bu baslık

Neyi anlatacak,adamların batıl da olsa inançlarında ne kadar sağlam olduklarını ve sanki tek bir insanmış gibi

yüzyıllar boyunca ulaşmak istedikleri hedefe çoluk çocuk nasıl kilitlendiklerini anlatıyor.

Bizim kendi öz dedemizden haberimiz yokken.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Fransa'yı kışkırtarak Endülüs devletini parçalattılar,kendilerinden birini de fransa'nın maliye bakanı yaptırdılar

Bu arada endülüs'ün bütün bütçelerini kendileri için aşırdılar,o parayı Christoph Coloumb a,Hindistan'daki Yahudileri getirsin diye verdiler.

Göya Coloumb Hindistan'a gidince hem oradaki Yahudileri alacaktı hem de Hindistan'daki zenginlikleri alıp Fransanın bütçesine geri koyacaklardı.

Vallahi Şeytanın bile aklına gelmez adamların yaptığı...

Neyse Allah'ın işi Coloumb,Hindistan diye,şimdi Dünyanın başına dert olan Amerika'yı keşfetti.

Gerçi keşfedilmesine vesile olanlar daha büyük bir bela ama napalım.

kolomb doğduğunda, ispanya'da kalan müslüman toprağı sadece granada'dan ibaretti ve o da oldukça güçsüz ve büyük ölçüde kastilya'ya bağımlıydı(1492'de tamamen yok oldu). yani endülüs'ü parçalayıp bütçesini kolomb'a vermiş olamazlar.

ayrıca, yahudiler o dönemde avrupa'da fazlasıyla nefret edilen ve ezilen bir halk olduklarından bırakın maliye bakanı olmayı, asker bile olamıyordular.(ispanyol engizisyonundan kimse bahsetmedi mi acaba?)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...