Jump to content

Üyelerin kısa profili


Recommended Posts

  • İleti 112
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

1)Ermeni ''soykırımı'' ve özür dileme-dilememe durumu

Ermeni soykırımı vardır ama özür dilemek saçmalıktır.. Ermenilerden önce, en büyük soykırım Alevilere olmuştur.. Özür dilenmesi gereken birileri varsa, öncelikle Alevilerden özür dilenmelidir.. Zaten hiçbirimiz Osmanlı soyundan da gelmiyoruz.. Bu durumda, Osmanlının mirasını sahiplenip özür dilenmemesi gerekir.. Ermeni soykırımı geçmişte kalan acı bir olaydır ve yapılması gereken tek şey, soykırımda ölen insanları anmak ve bu kişilerin yakınlarının acılarını paylaşmak olur.

2)Kürt sorunu(var mıdır yok mudur, çözümü için kısa açıklama)

Kürt sorunu vardır.. Bu sorunu devlet yaratmıştır ve yine devletin düzeltmesi gerekir.. Güney doğuya yatırım yapılmalı ve yeni iş olanakları oluşturulmalıdır. Ayrıca daha fazla eğitim kurumu açılmalı, halk bilinçlendirilmelidir.

3)Laiklik-muhafazakarlık meselesi(laik misin muhafazakar mı, muhafazakarlık tehlike mi)

Her ikisi de değilim.. Dinlerin tamamen yok olması taraftarıyım.. Muhafazakarlık elbette tehlikelidir.. Yeniliğe, değişime, gelişime engel olan herşey tehlikelidir ve bir an önce eğitim ile kırılması gerekir.

4)AB üyeliği(sizce iyi midir kötü mü)

AB üyeliğine karşı değilim.. Sonuçlarını şu anda tahmin edemiyorum ama gelişim için gerekli olduğu fikrindeyim.. Yine de sonuçlarını iyi analiz ettikten sonra karar verilmesi fikrindeyim.

5)Sosyalizm-kapitalizm(ne taraftansınız)

-izm'lere alerjim var.. Ama yine de fikirlerimizi daha iyi belirtmek için bu kelimeleri kullanmak zorundayız.. Komünizm için bir basamak olan Sosyalizm taraftarıyım.

6)Atatürkçülük-Kemalizm(sizce nedir, kemalist veya Atatürkçü müsünüz)

Kemalizm, Sosyalizm'den önce gelen bir basamaktır ve günümüzde gereklidir.. Muhafazakar ve gerici görüşlere karşı ilk basamak Kemalizm olmalıdır.. Kesinlikle Burjuva diktatörlüğü olduğunu düşünmüyorum.. Gericiliği kırmak için en gerekli ideolojidir.. Aydın ve ileri görüşe sahip batı halklarının yanında Kemalizm elbette savunulamaz olduğunu düşünüyorum.. Fakat Türkiye gibi geri kalmış ülkelerin baş tacıdır.. Savunulmalıdır!

7)Ergenekon operasyonu(sizce bununla derin devlet mi yoksa cumhuriyet mi tasfiye ediliyor),

Dindar gericiler, derin devleti temizliyor.. Temizlesinler diyecek fazla birşeyim yok.. Ama bunun yanında Cumhuriyetçi Aydın insanları da tutuklamaları üzücü.. Bu durumu da yargının açıklığa kavuşturacağına inanıyorum.

8)Türban(sizce gericilik mi özgürlük mü, ünivarsite ve kamusal alanda serbest olmalı mı),

Elbette gericiliktir.. Ama Üniv.lere veya kamusal alanlara girebilmeli serbest olmalıdır.. Hiç kimsenin sırf inançlı ve türbanlı diye okumasına engel olunmamalıdır.. Veya yüksek mevkilere ulaşabilmesi engellenmemelidir.. Herşeyin başı eğitim.. Yasaklamalarla hiç bişey elde edilemez.. Ancak düşman kazanılır.

9)Milliyetçilik(ne tarafın milliyetçisisiniz ya da enternasyonalist misiniz),

Hiçbir tarafın Milliyetçisi değilim.. Önemli olan ''insan'' olmaktır.. Türk olupta ''insan'' olmayan bir sürü varlık vardır.. Eee o zaman da bir tarafın Milliyetçisi olmak saçmalıktır.

10)Irkçılık(ırkçı mısınız),

Değilim.

11)PKK(savunuyor musunuz, karşı mısınız)...

Masum insanları öldüren her türlü terör örgütüne karşıyım.

12)İnanç-inançsızlık(Müslüman, hristiyan, musevi, diğer dinler, maddeci ateist, negatif ateist, agnostik, deist, panteist, satanist; hangisisiniz),

Dinsiz ... Anti-teist

tarihinde sangre tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ermeni meselesine farklı bir bakış:İktisadi krizin emekçileri ve yoksulları sefalete sürüklediği,büyük emek mücadelerinin verildiği şu günlerde aydınlar olarak anılan kesim içinden bir"Ermenilerden özür dileme kampanyası"yükseliverdi.İşçilerin fabrika işgallerini haber görmeyen medyada her gün özür dileme,dilememe ekseninde tartışmalar yapılıyor.İki taraftan da bize dayatılan aydın isimlerini ve onların görüşlerini tartışmak zorunda olmadığımız için kendilerinden özür dileriz.

Ermeni meselesine ilişkin görüşlerimiz şöyledir:Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisi ve resmi tarih anlayışı Ermeni halkının Anadolu toprakları üzerindeki varlığının silindiği gerçeğini yok sayarken empeyalist ülkeler ardı ardına "Ermeni soykırımı"kararlarını 100 yıl geçikmeli olarak kendi yasama organlarından geçiriyorlar.Her iki kutbun karşısındada net bir demokratik tutum belirlemek gerekiyor.

Birincisi tarihsel olarak Anadolu toprakarında yaşanan en büyük trajedilerden biri,hiç kuşkusuz büyük Ermeni katliamı ve tehciridir.Birincisi emperyalist savaş sırasında milyonlarca Ermeni yurdundan edilmiş,yüzbinlercesi katledilmiş veya asimilasyonla Türk yada Kürt haline getirilmiştir.Nihayetinde,Anadolu topraklarında bir ulusal varlık,Ermeni varlığı,kazınarak yok edilmiştir.Bu gerçeğin kabülü ve Ermeni halkıyla barış şattır.

İkincisii Ermeilerin katledilmesi,sürgün edilmesi ve asimilasyonu ,Osmanlı/Türk egemenlerinin iradesi ve Kürtlerin taşeron olarak kullanılması sonucunda oluşan bir toplu kıyıma indirgenemez.Bu gerçekliğin sadece bir parçasıdır;gerçekliğin diğer bir parçası ise ,empeyalistlerin halkları birbirine kırdırdığı bir savaşın varlığıdır.Yaşanan trajedide Alman,Fransız,İngiliz ve Rus emperyalistlerinin payı unutulmamalıdır.İşin bir diğer tarafı ise günümüz"soykırım"kararlarının esas olarak emperyalist Birleşmiş Milletler hukuku çerçevesinde alındığıdır.Birleşmiş Milletler hukuku iki yüzlü bir hukuktur.Filistin ya da Irak'taki büyük katliamları"soykırım"olarak değil "özgürleştirme"olarak tanımlayanların "soykırım"tanısı koymaya hakları yoktur.

Bugün asıl olan yaşananları inkar etmek değil Ermeni halkıyla Türk ve Kürt halklarını barışması ve her milliyetten Anadolu halklarının geçmişte yaşanan trajedileri lanetleyerek bir bilinç sıçraması gerçkleştirmesidir.

SAYGILARIMLA

tarihinde marcos tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

İkincisii Ermeilerin katledilmesi,sürgün edilmesi ve asimilasyonu ,Osmanlı/Türk egemenlerinin iradesi ve Kürtlerin taşeron olarak kullanılması sonucunda oluşan bir toplu kıyıma indirgenemez.Bu gerçekliğin sadece bir parçasıdır;gerçekliğin diğer bir parçası ise ,empeyalistlerin halkları birbirine kırdırdığı bir savaşın varlığıdır.Yaşanan trajedide Alman,Fransız,İngiliz ve Rus emperyalistlerinin payı unutulmamalıdır.İşin bir diğer tarafı ise günümüz"soykırım"kararlarının esas olarak emperyalist Birleşmiş Milletler hukuku çerçevesinde alındığıdır.Birleşmiş Milletler hukuku iki yüzlü bir hukuktur.Filistin ya da Irak'taki büyük katliamları"soykırım"olarak değil "özgürleştirme"olarak tanımlayanların "soykırım"tanısı koymaya hakları yoktur.

Bugün asıl olan yaşananları inkar etmek değil Ermeni halkıyla Türk ve Kürt halklarını barışması ve her milliyetten Anadolu halklarının geçmişte yaşanan trajedileri lanetleyerek bir bilinç sıçraması gerçkleştirmesidir.

SAYGILARIMLA

bu paragrafa katılıyorum...ama marcos katlıamlar tek taraflımı oldu pekı taşnak hınçak örgütlerı kımsesızlere yardım derneklerımıydı yoksa katlıam örgütlerımıydı bırarada yaşayan ınsanlardı onlar ve buyuk ermenıstan hayalı ıle ve evet osmanlıdan pay kapmak ısteyenlerın oyunuyla kendı ınsanlarını katletmeye başladılar .bunun sonucunda da trajedıye neden olacak tehcır gerçekleştı.bu normal mı pekı hayır çünkü insanlar kadınlar çocuklar ölmüş bu kabul edılemes tabıkı yanı dıyeceğım eğer bır özür dılencekse karşılıklı olur nedenı de soykırım olmaz

Link to post
Sitelerde Paylaş

1)Ermeni ''soykırımı'' ve özür dileme-dilememe durumu,

bu özür konusu dayatmadır 100 yıl geçmiştir özür dilenmesi karşılıklı olursa belki halkların yakınlaşmasına yarar

2)Kürt sorunu(var mıdır yok mudur, çözümü için kısa açıklama),

kürt sorunu yoktur fedoal toprak ağalığı sorunu vardır

kültürel sorunlar masum taleplerdir çoğu aşılmıştır

egemenlik talepleri ırkçılıktır

3)Laiklik-muhafazakarlık meselesi(laik misin muhafazakar mı, muhafazakarlık tehlike mi),

baskıcı laiklik yanlış özgürlükçü laiklik olmalı mili eğitimde zorunlu dindersi kaldırılmalı

diyanet kapatılmalı dine devlet desteği olmamalı

4)AB üyeliği(sizce iyi midir kötü mü),

bizi almasalarda süreç menfidir desteklenmeli

5)Sosyalizm-kapitalizm(ne taraftansınız),

özgürlükçü sosyalizm: kominizm evrimle gelecektir tabi boş durmamak

evrilmeyi zorlamak sınıf bilincini kazandırmak şarttır

21 yüzyılda puroleterya diktatörlüğü devrimi olamaz

asıl devrim beyinlerin kapitalist kültürden arınmasıyla olacaktır

o zaman komin kültür kendini bulur sürekli devrim koşuları oluşur

6)Atatürkçülük-Kemalizm(sizce nedir, kemalist veya Atatürkçü müsünüz)

kemalizm= kapitalist atatürkçülük anti emperyalist fulu (kaygan)dene bilir

libaralizim atatürkçülüğü tasviye etmektedir anti emperyalias olmasından veya ulusal duruşu

çıkarlarına mani olmasından korkar

7)Ergenekon operasyonu(sizce bununla derin devlet mi yoksa cumhuriyet mi tasfiye ediliyor),

yukardaki cevapın aynısı

8)Türban(sizce gericilik mi özgürlük mü, ünivarsite ve kamusal alanda serbest olmalı mı),

özgürlükçü layiklik olursa serbet olmalı bunun dışında serbest olmamalı

zorunlu din dersi kalkarsa diyanet kapanırsa türban serbest olmalı

9)Milliyetçilik(ne tarafın milliyetçisisiniz ya da enternasyonalist misiniz),

enternayonal durmak ilkelliği törpüler

10)Irkçılık(ırkçı mısınız),

doğmadır

11)PKK(savunuyor musunuz, karşı mısınız)...

ergenokonun kurduğu yapı ırkçıdır faşistir

12)İnanç-inançsızlık(Müslüman, hristiyan, musevi, diğer dinler, maddeci ateist, negatif ateist, agnostik, deist, panteist, satanist; hangisisiniz),

made üstünden hayatı yaşarız_ mataryalistim_tanrı varsa bilimin tanrısı olmalı henüz bulunamadı

Link to post
Sitelerde Paylaş
4)AB üyeliği(sizce iyi midir kötü mü),

bizi almasalarda süreç menfidir desteklenmeli

hahahahahaha

yahu gidin türkce ögrenin birşey yazmadan önce tdk'ya danışın

Menfi olumsuz-yararsız demek

olumsuz şey desteklenir mi ?

tarihinde Uteybe tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
hahahahahaha

yahu gidin türkce ögrenin birşey yazmadan önce tdk'ya danışın

Menfi olumsuz-yararsız demek

olumsuz şey desteklenir mi ?

hahahahahahha

Evet arkadaş yanlış yazmış.. Menfaatimizedir, olarak kullanmak istemiş sanırım.

İnsanların yanlışları ile dalga geçmek hoş bir şey değil.. Mümkünse yanlış kullandığını, doğrusunun ne olacağını özel mesaj ile belirt bundan sonra.. Forumda, herkesin herşeyi okuduğu bir mekanda yazıyorsun.. Biz senin bu tür saçma sapan iletilerini okumak zorunda değiliz..

Link to post
Sitelerde Paylaş

1)Ermeni ''soykırımı'' ve özür dileme-dilememe durumu,

2)Kürt sorunu(var mıdır yok mudur, çözümü için kısa açıklama),

3)Laiklik-muhafazakarlık meselesi(laik misin muhafazakar mı, muhafazakarlık tehlike mi),

4)AB üyeliği(sizce iyi midir kötü mü),

5)Sosyalizm-kapitalizm(ne taraftansınız),

6)Atatürkçülük-Kemalizm(sizce nedir, kemalist veya Atatürkçü müsünüz)

7)Ergenekon operasyonu(sizce bununla derin devlet mi yoksa cumhuriyet mi tasfiye ediliyor),

8)Türban(sizce gericilik mi özgürlük mü, ünivarsite ve kamusal alanda serbest olmalı mı),

9)Milliyetçilik(ne tarafın milliyetçisisiniz ya da enternasyonalist misiniz),

10)Irkçılık(ırkçı mısınız),

11)PKK(savunuyor musunuz, karşı mısınız)...

12)İnanç-inançsızlık(Müslüman, hristiyan, musevi, diğer dinler, maddeci ateist, negatif ateist, agnostik, deist, panteist, satanist; hangisisiniz),

1-özür dilemiyorum.katliam olmuşsa iyi olmuş diyorum

2-vardır.çözüm için doğuya daha fazla istihdam,daha fazla yatırım gelmesi ve eğitim düzeyinin acilen yükseltilmesi

3-laikim.muhafazakarlık tehlike değildir..bağnaz olmak farklı şey muhafazakarlık farklı şeydir

4-kötüdür.önemli olan AB ye girmek değil girme aşamasında onların standartlarna düzeylerine ulaşabilmektir...AB üyeliği Türkiyeye yaramaz.Çünkü Türkyenin bölünme aşamasını hızlandırır.

5-sosyal demokrat

6-Atatürkçü.Kemalizm eskimiş bir ideolojidir.bu çağa uygun değildir

7-bilmiyorum

8-özgürlüktür.Ama bu özgürlüğü kötü amaçlar için kullanıyorlar o yüzden üniversitelerde yasaklanması iyidir.

9-milliyetçi değilim.

10-Değilim

11-Karşıyım

12-Ateist

Link to post
Sitelerde Paylaş

1)Ermeni ''soykırımı'' ve özür dileme-dilememe durumu

Soykırım değil ama katliam kabulumdur. Soykırım kavramı daha sistematik ve planlı uygulamalar içermelidir; Nazilerden önce soykırım buna göre yoktur. Etnik tartışmalar ise umrumda değil, devletin meselesi olsa bile.

2)Kürt sorunu(var mıdır yok mudur, çözümü için kısa açıklama)

Kürt sorunu değil, faşizm sorunu vardır ve o da tüm dünyanın ortak sorunudur, aynı zamanda hepimizin ortak sorumluluğudur. Çözüm kafalardadır ve aşılması aslında çok kolaydır.

3)Laiklik-muhafazakarlık meselesi(laik misin muhafazakar mı, muhafazakarlık tehlike mi)

Her türlü muhafazakarlık insanlığın iyi yaşam sürmesi için büyük tehlikedir. Devletler bırakın laiklikle yetinmeyi, dinden uzaklaştırıcı ve bilimi teşvik edici uygulamalar yürütmeliler.

4)AB üyeliği(sizce iyi midir kötü mü)

Amerikan ekonomisinin karşısında tutunma ve sosyal hayatta Avrupa'nın reformlarını gerçekleştirme açısından iyi, bir ekonomik güçten başka güce bağımlı olmaya devam etmek açısından kötüdür. Bireysel çıkarlarıma göre AB üyeliğini Amerikan bağımlılığından daha çok isterim. Yalnız hem T.C.'nin uzun süre bunu gerçekleştiremeyeceğini hem de AB'nin yakın gelecekte siyasi sorunlar yüzünden dağılacağını tahmin ediyorum.

5)Sosyalizm-kapitalizm(ne taraftansınız)

Sosyalizm. Bireyin sermaye mücadelesinden kurtulup doğa ile uyum içinde yaşamasından yanayım.

6)Atatürkçülük-Kemalizm(sizce nedir, kemalist veya Atatürkçü müsünüz)

Kesinlikle Kemalist veya Atatürkçü değilim. Atatürk bir rönesans adamıdır. Bir yandan sosyal reformlar yaparken, diğer yandan halka milliyetçilik dayatarak kapitalizmin gelişme sürecinde ortaya çıkan ulus devleti modeli ile sermaye rekabetine Türkiye'yi ortak etmeye çalışmıştır. Kısa zamanda bu çabası uyum sağlamaya çalıştığı kapitalist sistemin doğası tarafından yokedilmiştir.

7)Ergenekon operasyonu(sizce bununla derin devlet mi yoksa cumhuriyet mi tasfiye ediliyor)

Solcular hali hazırda darbe yapmış olanlar tarafından çoktan tasfiye edildiği için, şimdi görünüşe göre sıra kemalistlerin tasfiyesinde. Gerçekten darbeci olup olmadıklarından şüpheliyim, o silahlarla darbe nasıl olur bilmiyorum. Ama derin devlet olmadıklarından ve asıl derin devletin şuan aslen iktidarda olduğundan eminim.

8)Türban(sizce gericilik mi özgürlük mü, ünivarsite ve kamusal alanda serbest olmalı mı)

Yasakçı düşünceye özgürlük verilemez. Özgürlük "yasakların yasaklanması"dır. Türban yasağının laiklik benimsenene kadar arkasındayım.

9)Milliyetçilik(ne tarafın milliyetçisisiniz ya da enternasyonalist misiniz)

Enternasyonel. Neden milliyetçi olayım ki? Milliyetin doğru dürüst bir tanımı var mı?

10)Irkçılık(ırkçı mısınız)

Yok artık :lol:

Bu arada ırkçılar kendilerine ırkçı değil, milliyetçi derler.

11)PKK(savunuyor musunuz, karşı mısınız)...

Silah satıcıları dışında kimseye faydaları yok, zararları ise çok. Madem kendilerine solcu diyorlar, önce feodal rejimle başetsinler.

12)İnanç-inançsızlık(Müslüman, hristiyan, musevi, diğer dinler, maddeci ateist, negatif ateist, agnostik, deist, panteist, satanist; hangisisiniz)

Delikanlı materyalist. Diyalektik materyalist.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...