Jump to content

Canlıların birbirleriyle benzerliği evrildiklerini kanıtlamaya yeterli midir?


Recommended Posts

Buradaki problem, olaya bir bütün olarak değil de parça parça yaklaşılmasında. Evrim ile öne sürülenlere bir bütün olarak yaklaşılırsa problem kalmaz. Canlılar, ister genetik havuz içerisinden melezlenme ile ister mutasyonlar sonucu olsun, farklı varyasyonlar olarak ürerler. Bu yadsınamayacak bir gözlemdir. Bu varyasyonların ortama uygun olanlarının üreyebilecek çağa gelebilecekleri ise yadsınamayacak bir çıkarımdır. Canlıların üreyerek farlı varyasyonlarla türediklerini varsayarsak, canlılar hangi türde olurlarsa olsunlar hiyerarşik bir şekilde birbirleriyle ortak özellikler taşıyacak ve benzeşimler barındıracaklardır. İşte doğada ve fosillerde gözlemlediğimiz tam olarak budur. Evrimin canlılar hakkındaki bir öngörüsünün teyitidir.

Canlılar birbirinden bağımsız şekilde, birbirlerine benzer bir şekilde varolmuştur iddiasıyla çelişmeyebilir, ancak gözlemlerimiz evrim teorisinin gözlemsel teyidinden başka bir şey değildir. Aksi yöndeki iddialar bu gözlemle desteklenmemektedir, sadece herhangi bir çelişkiye neden olmamakta, lakin bu gözlemler evrim teorisini desteklemektedir; Aksi iddialar bir geçerlilik öne süreceklerse, bundan bağımsız destekleyici gözlemlerde bulunmalıdırlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 3 weeks later...
Soru: Canlıların ve fosiller birbirlerine benziyor oluşu, evrime bir kanıt olabilir mi? Tüm bu canlılar birbirinden bağımsız bir şekilde ortaya çıkmış olamazlar mı?

Olamaz,herhangi bir yaratıcının keyfi öyle istediği için de bu benzeşme olmuş olabilir argumanı getirilebilir.

Evrime kanıt olan bu fosillerin zaman süreci içinde evrilmesidir ve bir dizini takip etmesidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çoğu kere birbirlerine benzeyen canlılar birbirlerinden türememişlerdir. Yakın akraba değillerdir.

Genetik benzerliğin dışında kalan benzerlikler her zaman yanıltıcıdır.

Bazan genetik benzerlikler bile kesin olmayabilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çoğu kere birbirlerine benzeyen canlılar birbirlerinden türememişlerdir. Yakın akraba değillerdir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Çok doğru !!

İnek ile Balina,Dinazor ile kuş

Salt fiziki benzerliğe bakılarak iddia edilemezdi akraba oldukları.

tarihinde DEHA tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet..

Bu örnekler doğru ama, ben benzeyenlerden bahsetmiştim.

Bazı hayvanlar arasından birini hatırlıyorum.

Denizde yaşayan bir balık türü.. Benzeri Amazon'da yaşayan bir kuş.... Nerdeyse aynı canlılar. Çok benziyorlar.

Ataları müşterek falan değil.

Deha'nın verdiği örnekte bunun tersi söz konusu.

Benzemeyen hayvanlar aynı atadan geliyor.

Biyolojide bu bir sorun oluşturuyor aslında.

Bir ara tartışılmıştı ama burada mı tartışıldığını hatırlamıyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Olamaz,herhangi bir yaratıcının keyfi öyle istediği için de bu benzeşme olmuş olabilir argumanı getirilebilir.

Getirilemez.. Çünkü, o herhangi bir yaratıcının varlığının gösterilemsi, somut şekilde aha bak diye kulağından tutup getirilmesi gerekir.. Ondan sonra bu denebilir elbette..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu soruya cevap vermek için başka sorulara cevap vermek gerekiyor..

Bu canlının atası şu canlıdır diyebiliyor muyuz? Diyoruz elbette.. Basitçe, bir kaplanın atasının da bir kaplan olması gerektiğini biliyoruz. Neden, malum kalıtım konusu..

Bu canlının şusu, busu, osu, her şeyi şuna benziyor, demekki, bu özellikler atasından gelmiş olmalıdır.

Bu durumda, canlılardaki ortak özelliklerin, ortak atalardan başka gelebileceği bir yer yoktur. Bu da demek oluyor ki, ortak özellik taşıyan tüm canlılar ortak atalardan bu özelliklerini alırlar. Yani, canlıların benzerlikleri evrimin açık bir kanıtıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
>>> Olamaz,herhangi bir yaratıcının keyfi öyle istediği için de bu benzeşme olmuş olabilir argumanı getirilebilir.

Getirilemez.. Çünkü, o herhangi bir yaratıcının varlığının gösterilemsi, somut şekilde aha bak diye kulağından tutup getirilmesi gerekir.. Ondan sonra bu denebilir elbette..

Anibal,

Gereksiz bir söylem,yaratıcı dediğin fiziksel varlıkmıdır tutup kulağından getireyim????

Eğer Evrim bir dizini takip etmese salt fosiller ve canlılar birbirine benziyor olsa ona evrim denir mi???????

Üç milyar sene öncesinden kalma bir at fosili bulunursa evrim çökmez mi???

Yani, canlıların benzerlikleri evrimin açık bir kanıtıdır.

Hayır efendim değildir,genetik olarak birbirine yakın ve birbirinden evrilmiş canlılar birbirine hiç te benzemeyebilir.

Balina ve İnek örneğini verdim,eğer bilimsel imkanlar olmasa,kim bunların benzerliğini veya benzemezliğini evrime yorardı???Ayı da bu gruptandır.

Canlıların genetik benzerliklerinin fiziksel benzerliklerine denk olabileceği kadar dar bir skala yok elimizde.

Salt benzerliğe baksa kim kuşların atası dinazor olabilir der???

Tabii ki genetik aynılık fiziksel aynılığı getirir ama burada sorulan farklı bir şey ve fiziksel benzerlikte yanıltıcı olabilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Üç milyar sene öncesinden kalma bir at fosili bulunursa evrim çökmez mi???

Çökmez.. Ama nasıl olur.. O fosili de açıklayacak bir yeni teori ortaya konur. Fakat konu bu değildir. Konu, evrimin çökecek olmasının, böyle bir sallamayı geçerli kılamaz oluşudur. Yani, var olmayani var olduğuna dair hiç bir emare olmayan bir mefhum, gidilip var olan bir süreçteki bir bilinmezin (varsa böyle bir bilinmez) yerine konulamaz. İşte bu en çok anlaşılamayan husustur. Evrim teorisi yanlış ise, külliyeten hatalı ise, yerine konacak olan şeyin elde olan mevcut somut kanıtlar üzerinden olması gerekir.

Sen eğer, amanda yaratıcı varda, o bunlaır böyle yapmış diyorsan, o yaratıcının kulağından, bacağındna vs. neyse tutup getirmek ve herkese somut olarak göstermek senin sorunundur. Neresinden tutacağında bizi bağlamaz, bizim beklentimiz, o yaratıcıyı getirip göstermendir..

>>> Hayır efendim değildir,genetik olarak birbirine yakın ve birbirinden evrilmiş canlılar birbirine hiç te benzemeyebilir.

Cnlıların benzemiyor olması hiç sorun değildir. Sorun benziyor olmasıdır. Bu benzerlik, ancak ortak atalardan miras kalmışsa mümkündür. Senin için alakasız gibi görünen bir şey alsında çok büyük benzerlik anlamına gelebilir. Dinozorda, kuşlarda 4 üyelidir.. Nasıl olurda, kuşlar, dinozorlar, memeliler vs. böyle 4 üyeli olurlar? Olacka iş mi? Nedne 20 kollu, 40 bacaklı değil, bu omurgalılar? Neden tüm kuşların iki kanadı ve iki ayağı var? Neden dinozorların da iki kolu ve iki ayağı var ve kemikleri birbirinin aynı formda?

İşte cevap verilmesi gereken soru budur. Ve bunun tek cevabı, atalarının ortak oluşudur..

Link to post
Sitelerde Paylaş
>>> Üç milyar sene öncesinden kalma bir at fosili bulunursa evrim çökmez mi???

Çökmez.. Ama nasıl olur.. O fosili de açıklayacak bir yeni teori ortaya konur.

Hiç bir teori konamaz ortaya.

Yine canlılar birbirine benzemektedir ama,bu defa evrim çökmüştür demek ki salt benzerlik evrim için yeterli değildir,evrim yani birbirinden gelme dizini temel gerekli olan koşuldur.

Cnlıların benzemiyor olması hiç sorun değildir. Sorun benziyor olmasıdır. Bu benzerlik, ancak ortak atalardan miras kalmışsa mümkündür. Senin için alakasız gibi görünen bir şey alsında çok büyük benzerlik anlamına gelebilir. Dinozorda, kuşlarda 4 üyelidir.. Nasıl olurda, kuşlar, dinozorlar, memeliler vs. böyle 4 üyeli olurlar? Olacka iş mi? Nedne 20 kollu, 40 bacaklı değil, bu omurgalılar? Neden tüm kuşların iki kanadı ve iki ayağı var? Neden dinozorların da iki kolu ve iki ayağı var ve kemikleri birbirinin aynı formda?

Burada soruyu soran fiziki benzerlikten bahsediyor,dinazor ve kuşun 4 üyeli olması Allahın takdiridir ona göre ve bu hiç te kuş ve dinazorun benzediği anlamına gelmez.Kim kafesteki ufacık sevimli muhabbet kuşunun atasının vahşi bir dinazor olacağına inanır ve bunu bir benzerlik olarak kabul eder???

Bilimsel bulgular olmasa hangi sıradan insan kafesteki kuşa bakıp 'aha bunun atası dinazordur' der??

Sen eğer, amanda yaratıcı varda, o bunlaır böyle yapmış diyorsan, o yaratıcının kulağından, bacağındna vs. neyse tutup getirmek ve herkese somut olarak göstermek senin sorunundur. Neresinden tutacağında bizi bağlamaz, bizim beklentimiz, o yaratıcıyı getirip göstermendir..

Hala aynı terane,yaratıcı dediğin fiziksel değildir ve kulağından tutulmaz,bu konuyu tartışmıştık.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Hiç bir teori konamaz ortaya.

Konur, konur, merak etme sen.. Bilim boşlukları sevmez.. Bundan emin olabilirsin.. O 300 MYA at fosili vs. neyse, bulunsun, bak gör o zaman hemde tam olarak evrim teorisine nasıl uyacak.. Sıkma canını hiç bunlara..

>>> Burada soruyu soran fiziki benzerlikten bahsediyor,dinazor ve kuşun 4 üyeli olması Allahın takdiridir ona göre ve bu hiç te kuş ve dinazorun benzediği anlamına gelmez.Kim kafesteki ufacık sevimli muhabbet kuşunun atasının vahşi bir dinazor olacağına inanır ve bunu bir benzerlik olarak kabul eder???

Bilimsel bulgular olmasa hangi sıradan insan kafesteki kuşa bakıp 'aha bunun atası dinazordur' der??

Fiziki benzerlik zaten ayyuka çıkmış durumda, gösterirsin olur biter.. İşte ik kanat ve iki ayka.. Bu benzerlik bile yeter zaten.. Amanda allah şu, bu.. Bunlar boş laflardır. Allahın kendisi bilfiil gösterilmeden hiç bir anlam taşımazlar, söyledik daha önce zaten..

>>> Hala aynı terane,yaratıcı dediğin fiziksel değildir ve kulağından tutulmaz,bu konuyu tartışmıştık.

O zaman kuyruğundan tut kardeşim, o bizim sorunumuz değil, senin sorunun.. Getir, göster, işte aha da budur de, beklenti budur. Bunu yapamadığın sürece, onu hiç bir şeyde fiil, özne veya nesne olarak kullanamazsın.. Teleskop mu, mikroskopmu ne lazımsa kullan.. Yok godoskop lazımsa icat et, ne gerekiyorsa yap, o senin sorunun.. Yeteki, onun varlığını somut olarak göster ki, onu artık bir özne vs. yapabilesin..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Konur, konur, merak etme sen.. Bilim boşlukları sevmez.. Bundan emin olabilirsin.. O 300 MYA at fosili vs. neyse, bulunsun, bak gör o zaman hemde tam olarak evrim teorisine nasıl uyacak.. Sıkma canını hiç bunlara..

3 milyar yıllık AT fosili bulursan Evrim çöker,o zaman oksijen bile yok,önce at ortaya çıktı sonra mavi ve yeşil algler dersen bu Evrim olmaz.

Fiziki benzerlik zaten ayyuka çıkmış durumda, gösterirsin olur biter.. İşte ik kanat ve iki ayka.. Bu benzerlik bile yeter zaten..

Şaka mı yapıyorsun???

Şu resme bir bak istersen

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/444206.asp

Nerde iki kanat ve iki ayak??? Ve bu devasa etoburu kim tavuk ile benzetir???

hangi sıradan vatandaş bu dinazoru ,muhabbet kuşuna benzetir??

Veya hangi sıradan vatandaş balina ile ayı birbirine benziyor der,yahut balina ile inek???

Bir tane varsa duymak isterim????

Bu da Kuşların atasının iki değil dört kanatlı ve artı iki bacaklı olabileceğini öğrenmen için

http://www.tumgazeteler.com/?a=1709059

Yeteki, onun varlığını somut olarak göster ki, onu artık bir özne vs. yapabilesin..

Milyarlarca insan Tanrılara ve kutsal kitaplara inanıyor,bu bağlamda canlıların birbiri ile benziyor olması kutsal kitaplar ile çelişmez ama evrilmiş oldukları kutsal kitaplarla çelişir,bu husuta sitede yazılarım var,Adem ilk insandır ama konuşabilir gibilerden.

Canlıların fiziken birbirine benzemesi Evrim'i kanıtlamaz,birbirlerinden evrilmiş olmaları evrimi kanıtlar,birbirinden evrildikleri için birbirlerine benzerler dersen bu da sıradan gözlemci için geçerli değildir,çünkü bakteriden evrildik ama bakteriye benzemiyoruz,ama zaten hiç bir sıradan gözlemci böyle bir benzerlik iddia etmeyecektir.

Tanrının varlığını ve yokluğunu kanıtlamak bilimin ötesindedir,ancak referanslı Tanrıların olmadığını referanslarını baz alarak iddia ve bana göre ispat edilebilir.

Sen tut kulağından getir vs desen de demesen de milyarlarca insan Tanrıyı özne yapıyor ve yapmaya devam edecek.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sıradan vatandaş bunu der mi, diyebilir.. Diyene de, "Peki, her ikisininde, neden dört ayağı ve bir kuyruğu var" demen zaten yeter. Evet, neden 6,7,8, 18,1, 15, 43, 90 ayaklı omurgalılar yok?

İşte soru bu zaten.. Bu kadar basit.. Yapılmak istenen, amanda benzerlik falan filan diye, canlıların fotokopisini aramaya yöneltmek insanları.. Gene hedef saptırma, gene çarpıtma vakası yani...

>>> çünkü bakteriden evrildik ama bakteriye benzemiyoruz,ama zaten hiç bir sıradan gözlemci böyle bir benzerlik iddia etmeyecektir.

Zaten konuda bu.. Eğer sen çıkmış "canlılardaki benzerlik evrimi mi gösterir" diye bir soru soruyorsan, cevabı evettir. Ha, bu noktada gizli heyula ise bu "benzerlik" denen şeyden ne anladığındır.. Bana benzer iki canlı göster dersin.. Ötesi çorap söküğü gibi gelir, cevabın her ne olduğu farketmeden..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şimdi birazcıkta bnezeyip benzemediğine bakalım, dinozorların..

Şurada biribirine en çok benzeyen canlıları bir gösterin bakalım..

Bir kurbağa..

Bir zürafa

Bir dinozor

Bir solucan

Bir kaya kurdu

Bir sinek

Bir T-Rex

Bir Ahtapot

Bir salyangoz

Bir natilus..

Bunlardan hangileri birbirine benzer? buyur bu test et, resimlerini göstererek bir yap.. Bilhassa bir ilkokul 4-5 sınıf öğrencisine.. En güzel, iskeletlerin resmini göstererek yapmaktır.. Bir dene bakalım, sonuçlar seni şaşırtabilir..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Anibal,

Başlıktaki soru budur,bu soruya benim cevabım bellidir,salt fiziki benzerlik evrime delil olamaz.

Soru: Canlıların ve fosiller birbirlerine benziyor oluşu, evrime bir kanıt olabilir mi? Tüm bu canlılar birbirinden bağımsız bir şekilde ortaya çıkmış olamazlar mı?
Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Başlıktaki soru budur,bu soruya benim cevabım bellidir,salt fiziki benzerlik evrime delil olamaz.

Eğer sen, A canlısının X organı ile B canlısının Y organı benzer diyorsan, bunun neden böyle olduğunun tek cevabı evrim olabilir..

Ama senin sorunun ne? Benzerlik relatif bir kavramdır. Nicel olarak ifadeside güçtür. İşte o yüzden ancak çuvallarsın..

Kuşların kafatasları ile dinozorların kafatasları benzer midir? İnsan kafatası ile, fil kafatası benzer midir? Bu iki soruya hem evet, hem hayır cevabı verebilirsin.. İşte asıl takıldığın yer burası zaten..

Ama her iki durumda da elindeki tek cevap evrimdir.

tarihinde mantik tarafından düzenlendi
Uygun olmayan ifadeler çıkarıldı
Link to post
Sitelerde Paylaş
Ama her iki durumda da elindeki tek cevap evrimdir.

Benim elimdeki öyle de,ben başkalarının bakış açısı ile bakıyorum.

Eğer sen, A canlısının X organı ile B canlısının Y organı benzer diyorsan, bunun neden böyle olduğunun tek cevabı evrim olabilir..

Bunu bana söyleyebilirsin ama sıradan bir inanıra söylersen cevabı 'Allah öyle takdir etmiştir' olur.

Kuşların kafatasları ile dinozorların kafatasları benzer midir? İnsan kafatası ile, fil kafatası benzer midir? Bu iki soruya hem evet, hem hayır cevabı verebilirsin.. İşte asıl takıldığın yer burası zaten..

Ama her iki durumda da elindeki tek cevap evrimdir.

Böylece alınca da biraz saçma değil mi???

Benzese de evrim,benzemese de evrim???????

Başlık sorusuna cevap bu mudur???

Başlık sorusunda ne sorulduğu bellidir,bu soru ilk defa sorulmuyor.

tarihinde mantik tarafından düzenlendi
Kişisel tartışma ifadeleri çıkarıldı
Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Bunu bana söyleyebilirsin ama sıradan bir inanıra söylersen cevabı 'Allah öyle takdir etmiştir' olur.

İyi de bu bir cevap değildir: Allah nerde, hani?

>>> Benzese de evrim,benzemese de evrim?

Benzemeyen şey için bir şeyler söyleyebilirsin. Cevabı gene evrim olacaktır. Ama bu evrimin kanıt değil, açıklaması olacaktır.

Ama benzerlik varsa, bunun açıklamasını sadece evrimsel yoldan yapabilirsin..

Dinozor ile kuş kafatasları benzer mi? Evet, bir yere kadar. Ama kuşlar diapsiddir, dinzorlar ise değildir. Bu bir farktır, benzerlik değil.

Eee, hem farklı, hem benzer mi? İşte bu nokta atlanır. Kuş kafatası ile dinizor kafatası benzerdir. Ne kadar benzer, %70 benzer (Atıyorum). Bu, ikisinin aynı ortak atadan gelmediğini, yani her ikisinde bir ortak atayı paylaşmadığını gösterir. Benzerlik çok daha önceki ortak atalarından kalmış olmalıdır. Basitçe, Farklılık arrtıkça, daha eski ortak atalardan benzerlikler ortada olacaktır. Kısaca, iki canlı birbirine ne kadar benziyorsa, o kadar yakın bir ortak ataya sahip olurlar.

Bu barizdir, görülen bir olaydır.

Sorun, bu benzerliğin kaynağı, sebebidir. Bunun kaynağıda ortak atalarından miras aldıkları ortak özelliklerdir. Başka bir izahat olmadığına göre, bu evrimin açık bir delilidir. Allah vs. teraneleri, bir izahat değil, uydurmadır..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...