Jump to content
Mohammed

Dünya Zevkleri ve Peygamber

Recommended Posts

Evet İslam dini her seferinde insanın dünya zevklerine dalıp gitmemesini her seferinde kullarına öğütler. Hedonizm yani hazcılık İslamiyete göre tamamen terstir. Nedir bu hazlar : Cinsellik, mal mülk, para pul, yemek .... kısacası fani dünya zevkleri. İslama göre zevk, gaye olursa, aile müessesesi zayıflar. Çünkü, cemiyetin çekirdeği olan aile, ancak fedakarlıklarla ayakta durabilir.

Birde cennet vardır ki her türlü hazzın alası cennette mevcuttur. Allah ne hikmetse dünyada yasakladığı zevkleri hedonistlere taş çıkartırcasına gırla cennette vaad edilmektedir.

İslamcıların sıklıkla vurgulşadıkları ''Bir İslâm toplumu dünya zevklerine ve hazlarına, dünyanın gelip geçici hallerine, lüks hayata, aşırı konfora düşkün olursa bozulur, sonunda zillete düşer'' sözünü hatırlatmakta yarar vardır..

Zevk ü sefanın ne olduğunu daha fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi bu düşüncede olan bir dinin Peygamberine bakalım, yani Muhammed efendiye..

Cinsellik ve kadın meselesinde Muhammed :

Bu konu Muhammedin en zayıf olduğu noktadır. Parası için evlendiği Haticenin ölümünün ardından Muhammed tabiri caizse gemi azıya almıştır. Hemde öyle bir azıya almıştır ki Allah evlatlığının karısı ve aynı zamanda halasının kızıyla nikahını kıymıştır. Bu peygamberler tarihinde Allah ın nikah memurluğu (aslına bakılırsa godoşluk) yaptığı tek olaydır.

Muhammed in ne kadar kadınla evlendiği tartışmalıdır. Ama bilinen 20 den fazla karısı mevcuttur. Bu kadınlara cariyeler dahil değildir. Cariye nedir bilmeyene savaşta ele geçirilen ve seks yapılması günah olmayan kadın esirler olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.. Bu karı kız meselesi bir ara Muhammed için içinden çıkılmaz bir hal almıştır ki godoşu olan Allahı buna müdahele edip Muhammedin kadınlarla cinsel ilişkisi sırasında bir sıra takip etme gereğini ortadan kaldırmıştır.

-”(Ey Muhammed!) Onlardan (yani karılarından) dilediğini geriye bırakır, dilediğini öne alabilirsin…”

Ne demek bu?

Hadis ve yorumlara göre şu demek:

-”Ey Muhammed! Artık nöbet, sıra zorunlu değil senin için. Nöbeti, sırası gelse bile, dilediğin karınla cinsel birleşmeyi erteleyebilir, ondan önce dilediğin karınla yatabilirsin.”

Yine aynı Allah Muhammed e uçan kaçan ne kadar kadın varsa helal etmektedir. Birde peygambere kendini (hem de mehirsiz olarak) yani bedavadan verecek kadınlardan bahseder. Bu Allah hem ahlaktan bahsediyor hem de Muhammed e gel bedava benle cinsel ilişki kuran kadınları affetme hemen bulduğun yerde hallet diyor. İş Muhammedin değneğine gelince Allah bile su koyveriyor...

Yine aynı ahlak timsali olması gereken peygamber 9 yaşında bir çocukla gerdeğe giriyor ve aynı yaştaki kızlarını kocaya veriyor.

Peygamber efendi devesine atlayıp gece baskınları yapıp bütün erkekleri kılıçtan geçirip mal mülkün yanında öldürdüğü erkeklerin kadınlarına kızlarına el koyardı. Bu ahlak timsali bir din için olağan sayılırdı. Ama bu baskınlardan ele geçirilen kadınların en alasını Muhammed kendisine ayırırdı. Zavallı kocası ve tüm ailesi kılıçtan geçirilmiş Safiye de bunlardan birisidir. Güzeller içinde bir başka güzel. Ne var ki acılar içinde… Yakınlarından kiminin kellesi gitmiş bu savaşta. Kimi de işkence altında… Babası, kafası kesilenler arasında, kocası ve kocasının kardeşi sorgulanıyor, işkence görüyor. Bir süre sonra ölürüleceklerdir. Daha acısının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Muhammed acı falan dinlememiş bu kızcağızı kendine alıp yatağına atmıştır.

Konuyu daha fazla uzatmayalım. Zira Muhammed in değneği anlat anlat bitmeyecek uzunluktadır... İşte alemlere örnek olması gereken ve yaydığı dinle tezat olan bir Peygamber ve Allah ı..

Bu başlığın devamında Muhammedin mala ve yemeğe olan düşkünlüklerini anlatacağım...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Çok güzel bir tespit.. Hem tüm inananlara dünya zevklerinden uzak durun diyeceksin hem de peygamber olarak o zevklerin en üstünde yaşayacaksın.. Muhammed bildiğim kadarıyla 13 evlilik yapmış ki bunların arasında kendi evlatlığının eşide var.. Ayrıca maddi olarakda baya zenginmiş.. Kurbanda 100 deve kestirirmiş.. Eee hani cinsellik ve para insana süslü gösterildiydi, hani bunlar insanı Allah yolundan alıkoyuyordu!.. İmam böyle yaparsa cemaat ne yapmaz.!...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Devam ediyoruz.. Evde o kadar kadını beslemek kolay değil. Günümüzde bile parası olan bir sürü kadını idare ediyor. Para yoksa kadında yok. 1400 sene öncede kural aynıydı. Değişen bir şey YOK..

Peki ama Muhammed bunca kadını doyuracak imkanı nasıl buluyordu.. Malumunuz üzerine o dönemde devesine atlayıp, kılıcını kuşanan günümüzün gasp olgusu gibi gece baksınlarıyla gasp yapıp yıllarca alın teri ile çalışıp didinmiş insanların mallarına el koyabilirdi. Mal dedim ya bu mallara kadınlarda dahildir..

İslam adına yapılan savaşlar ve gece baskınlarından elde edilen ganimetler, savaşa ya da gece baskınlarına katılanlar arasında paylaştırılırdı. Zaten yapılan gece baskınlarının asıl amacıda ganimet toplamaktı. Bu çatışmalardan birinde Muhammed alınan ganimetleri paylaştırmayınca kendisine ganimetlerin ne olduğunu sorarlar. Ganimeti paylaştırmak istemeyen Muhammed’in imdadına, sana savaş ganimetlerini soruyorlar şeklinde başlayan Enfal Suresinin 1. ayeti yetişir.

Enfal / 1. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber’e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.

Burada sorulmayacakmıdır ki, Allah ganimeti ne yapacaktır ?

İslamilerin, bu konuda yaklaşımları, alınan ganimetlerin İslam yolunda kullanılacağı şeklindedir. Yani, İslamın yayılması için Allah’ın alınan ganimetlere ihtiyacı vardır !

İstediği herkese fazlasıyla rızk veren Allah, burada İslamı yaymak için çaba veren Müslümanlara yeterince rızk vermek yerine, onların savaşlardan, muhtemelen masum insanlardan elde edecekleri ganimetlerle nasiplenerek kuvvetlenmelerini daha uygun bulmuştur hernedense.

( Diyanet Vakfı Mealinde, bu ayetin açıklaması, Ganimetlerin Allah’a ait olması demek, savaşta alınan mal ve mülkün İslam Devletine ait olması demektir. şeklindedir. Diyanet’de herhalde Allah’ın ganimete ihtiyacı olamayacağının farkındadır ki, ayette kullanılan açık ifadeleri es geçerek, böylesine bir saptırma ile olayı geçiştirme yolunu seçmiştir. Bu arada, Allah’a ait olan ganimetlerin, aslında İslam Devletine ait olduğu tezini ortaya atan Diyanet, Kuran’a göre kadınların da bir ganimet olduğu konusunu hatırlamalıdır. Bu durumda, bu tezi ortaya atanların, İslam Devletinde kadınların paylaşımı konusunda bir açıklama getirmeleri de gerekecektir. )

Tekrar konumuza dönecek olursak, Muhammed daha sonra, ganimetin tamamına el koymanın pek mümkün olamayacağını anlamış olacak ki, bu pay beşte bire indirilmiştir.

Enfal / 4l. Eğer Allah’a ve hak ile bâtılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah’a, Resulüne, onun akrabalarına yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

10.000 kişi arasında dağıtılacak bir ganimetin beşte biri, 10.000 payda 2500 pay almak demektir ki, bu hiç te küçümsenecek bir rakam değildir. Ayete göre hernekadar bu beşte bir pay, Resul ve akrabalarından başka Allah’ı, yetimleri, yoksulu ve yolcuyu da içeriyorsa da, bunlara verilecek pay gene Resul’in insiyatifindedir.

Daha sonra aynı surenin 69. ayetine baktığımız zaman, herkes aldığı paydan memnun olmuş gibidir.

Enfal. 69. Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yeyin. Ve Allah’tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan, merhamet edendir.

Buraya kadarki ganimet dağılımı konusunda savaşta elde edilen ganimetlerin paylaşımı sözkonusudur. Eğer ortada savaş yapılmadan, at koşturmadan elde edilen bir ganimet varsa, bu ganimet doğrudan Allah’ın Resulüne aittir, çünkü Allah bu ganimeti Resulüne vermiştir ve burada diğerlerinin bir hak iddia etmesi söz konusu değildir. Haşr suresi 6. ayette bu konuya çözüm getirir.

Haşr / 6. Allah’ın, onlardan (mallarından) Peygamberine verdiği ganimetler için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir.

Bunun dışında geri kalanlar için verilecek bir pay yoktur. Ancak, peygamberin gönlünden ne koparsa odur.

Haşr / 7. Allah’ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.

Bütün bunlara ilaveten ganimetlerin gerisi artık ya gelecek seferlerde ya da cennettedir.

Fetih / 20. Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimet vâdetmiştir. (Bu ganimetlerden) işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin.

21. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah’ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.

Evet işte Muhammed karılarını nasıl besliyordu sorusuna cevaplar bunlardır.. Görünüşe bakılırsa ganimetler İslamı yaymaktan ziyade Muhammedin karılarını çoğaltmak içinmiş.. Siz hiç ganimetten pay isteyen bir yaratıcı duydunuz mu? İslamın kisi istiyor..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed in mahrum kaldigi yada uzak durdugu zevkleri siralayalimda, haksizlik etmeyelim!!

Bogazda balik-raki sefasi, yatla mavi tur, Las vegasta kumar, ferrariyle bir sehir turu ve ayrica simdiki cumhurbaskanlari gibi dunya turu. Demekki bu adamcagiz, bayagi az sey yasamis. Uzuldum valla, billa, talla, sallaaaaa!!!

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bence muhammed bunları haketmiş ama o kadar yalan söylemeyi ve adam öldürtmeyi ateistlerin bile vicdanı kaldırmaz hatta gençliğinde kendisinin 2 katı yaşında olan haticeyle zengin olduğu için evlenmiş vicdanınız taştan olsa bile çoğunuzun ne midesi ne onuru kaldırır bunu.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu ganimetler o dönemin en büyük gelir kaynağıdır. Özellikle ticaret kervanları gasp edilir mallarına el konulurdu. Bunun haricinde bunlar kafir diyip istediğiniz kabile, köye ve topluluğa ani baskınlarda bulunup neleri var neleri yok el koymak bu dine göre helaldir..

Bakalım Allah Kuran da ganimetler için neler diyor: Kuranda bir surenin adı Enfal yani ganimetler olarak geçer.. Göye Kuran evrenselmiş. 21. yy da ganimet hangi ahlak çerçevesine sığar? 21. yy da ganimetin anlamı gasp, hırsızlık yoluyla ele geçirilen mallardır.. Bugün hangi ganimete hangi savaşta el koyacağız da, hangi Resule vereceğiz? Yoksa Allah’ın beşte bir payını vermek için gereksiz yere savaş mı çıkaracak, yoksa çapulcular gibi günahsız insanların yolunu kesip zorla mı el koyacağız, yoksa bu ayetler geçmişte kalan bir masal mıdır?

Enfal suresi: 1 - Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçekten mümin kimseler iseniz Allah'tan korkun da biribirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. (Elmalılı Meali)

* De ki; enfâl (ganimet), Allah ve Resulünündür. Yani enfâl hakkında hüküm vermek Allah'a ve Resul'e mahsustur. Bunda kimsenin oyu ve onayı yoktur. Allah nasıl emrederse Resul de onu öylece tebliğ ve icra eder (Elmalılı Tefsiri)

Burada Allah önce ganimetlerin tamamının Allah a ait olduğunu söylemiş. Muhammed o kadar aç gözlüymüş ki ilk başta bu ganimetleri bölüşmeye pek taraftar değilmiş. Bakmış ki millet söylenmeye başlamış, ardından aşağıda ki ayeti yumurtlamıştır..

* Enfal suresi: 41- Şunu da biliniz ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir. O da peygambere ve ona yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara aittir. Eğer siz Allah'a iman etmiş, hak ile batılın ayrıldığı o gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği o (Bedir) günü kulumuza indirdiğimiz âyetlere iman getirmiş iseniz bunu böyle biliniz. Ve biliniz ki, Allah, herşeye kâdirdir. (Elmalılı Meali)

Dikkat edip Enfal suresini okursanız Allah ganimet dedikten sonra bana itaat edin, benden korkun, çekişmekten vaz geçin, eğer bunları yapmazsanız size azab ederim, szi yakarım gibi cümleler eklemektedir.

Kuran a koskoca Enfal - Ganimetler suresi girdiğine göre demek ki bu ganimetler öyle devede kulan şeyler değildir. İşin içinde ciddi zenginlikler mevcuttur. Allah ganimetlerden ele geçen malı, mülkü, kadınları yiyemeyeceğine göre koskoca ganimet suresini neden indirmiştir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cok guzel bir yazi yazmissin mohammed..Aylarca ac gezdigi, borc icinde oldugu vaaz larda soylendiginde muminler goz yaslari icinde dinlerler sevgili peygamberlerinin ne kadar dunya malina deger vermedigini.Alin size alemlerin efendisi .

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

birde evinde yemek pişirmek için 3 ay ateş yanmadığı..

öldüğünde ise kalkanının yahudi bir tefecide esir olduğu ve bir sahabe tarafından kurtarıldığı vardır..nokta..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

evet ya Maldini... Bakalım şimdi bu zavallaı evinde yemek pişirmek için 3 ay ateşin yanmadığı Muhammed in mal varlığına.. Ha bu arada neden bu başlığa Msülümanlar gelmiyor birde onu sorgulamak gerekir ama neyse.. Biz işimize bakalım..

Yukarıda ne dedik.. Ele geçirilen ganimetlerin 5 de biri. Onlarda öyle devede kulak değil.. En basit bir örnek verelim.. Elimizde Mustalıkoğulları gaspında ele geçenlerle ilgili bilgiler mevcut.. Nedir bunlar : 2000 deve, 5000 davar, 700 esir. Siz şimdi deve de neymiş diyeceksiniz ama o zamanlarda ki develer günümüzün 4 X 4 arazi araçlarına eşittir. Yani 2000 Jeep ve bunun 400 tanesi Muhammed e gidiyor.. Davarlardan da 1000 tanesi.. 700 esir diyor ama erkekler kılıçtan geçtiğine göre bu 700 kadın demek.. Deveden de değerli. Zira esir pazarında kadınların değeri devenin 2, hatta 4 katı.. Demekki 150 esir kadında Muhammedin hesabında.... Deve 100 dirhemde cariye 200 - 400 Dirhem...

Diğer yüzlerce baskını kenara ayırsak bile bu baskında ele geçirilenler develer günümüzde 400 SUV yani 400 Jeep tarzı araca( denktir (tanesi 80.000. YTL den = 3.200.000.YTL), 1000 davar tanesi 1500 YTL den 1.500.000 YTL , bir hümanist olarak bu gasp kazancında ele geçirilen kadınları katmıyorum. Gerisini siz düşünün. Demek ki bu tek bir baskından Muhammedin hesabına geçen günümüz değeri ile 4.700.000 YTL.. Bu günümüzde asgari ücretle çalışan 9400 işcinin aylık maaşına eş değerdir...

Bu ne demektir biliyor musunuz: Siz sürünün Muhammed keyfini sürsün...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

-Acliktan gobeginin uzerine tas baglamis,

-Evinde aylarca yemek pismemis,

-Oldugunde zirhi mi, kalkani mi neyse bir yahudide rehin kalmis.

-.....

Kulli yalan!

(Ya da Allah yalan soyluyor!...)

Kuran'in inis sirasina gore henuz 11nci surede bakin ne diyor Allah:

"Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?" (Duha-8)

Veda Haccinda ise 100 deve kurban etmis. (Bakiniz: Islam Tarihi) (100 deve dedigin bugun 500-600 bin YTL eder.)

Bu arada evinde yeme pismemis, acliktan karnina tas baglamis filan gibi gozyasartici sahneler dogru olsa bile, bu sefer akillara soyle bir soru geliyor; "kendi karnini bile doyuramiyorsa, o kadar kadini niye aldi? Onlarin beslenmesini, bakimini nasil ustlendi? Hani gucu yeten albiliyordu bir suru kadini, "guc yetirememkten korkarsaniz o zaman bir tane ile yetinin!" diyen Allah degil miydi?

Bu Islam'i kim kullandiysa kisa yoldan kose olmus. Taaa Muhammed'den bu gune kadar!

Fethullah Gulen'e bakin. Bir zamanlar "iki lokma bir hirka!" derdi, iki sene onceki kendi hesabina kayitli mal varligi 700 trilyonun uzerinde.

Erol Evrenesoglu (nami diger 'Iskender Ali Mihr') Servetinin haddi hesabi yok simdi.

A.Oktar (nami diger 'Harun Yahya') Yuzme havuzlu villalar, lux yat, vs ne arasan var. Bir giydigi takim elbiseyi bir daha giymiyorlar.

Ve daha kimler, kimler....

Geride akli din ile Islam ile kandirilmis kandirilmis kitleler de onur ve gururlarini bir kenara birakma pahasina bir kilo nohut, bir paket makarna kaptilar diye bu sarlatanlari oylariyla, destekleriyle daha da besliyorlar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

hazır mesih fettulah gülen hoca efendi hazretleri (( S .A.S)) denildi üstte..bende yazayım ..sadece 700 trilyonluk servet değil zeytin tarlaları hatta her nasılsa artık petrol kuyuları bile olduğu söylenenler arasında..

evinin ise 140 dönümlük bir arazi üzerine oturduğu ve bu arazi üstünde birbirnden bağımsız 8 süper lüks ev olduğunu

internetteki gezintilerim sonucu buldum..nokta..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
hazır mesih fettulah gülen hoca efendi hazretleri (( S .A.S)) denildi üstte..bende yazayım ..sadece 700 trilyonluk servet değil zeytin tarlaları hatta her nasılsa artık petrol kuyuları bile olduğu söylenenler arasında..

evinin ise 140 dönümlük bir arazi üzerine oturduğu ve bu arazi üstünde birbirnden bağımsız 8 süper lüks ev olduğunu

internetteki gezintilerim sonucu buldum..nokta..

Sorsan onun mülkü değil ki derler...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Sorsan onun mülkü değil ki derler...

öyle diyenlerede şöyle demek lazım sayın andromeda:

bu adam emekli müezzin maaşı ile nasıl kalabiliyor amerikada..nokta.. :blink::angry::blink:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

tabi görevli yaww..

adam dünyayı huzurla dolduracak barış güzel ahlak ve huzur dininin vakıfı ve aşığı..

onun hayran olduğu adam 1400 sene evvelden yaşadı..

o içimizden biri .. o kurtarıcımız mesih fettulah gülen hoca efendi radyallahü anhuma..

birde aynı şeyleri ordenaryus prefesör doctor harun yuh ya hoca efendi hazretleri içinde söyleyebiliriz..nokta..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

fettullah gülen'in hz. muhammede hayran olduğunu düşünmüyorum.. müslüman olduğunu da.. bunu nereden anlıyoruz?

la ilahe illallahın sonundaa muhammeden resullullah demiyor nurcular.. ordan anlıyoruz.. :)

ama dinin kaymağını iyi yiyor.. helal olsun..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

dipnot: yüce islam dininin peygamberi hatice ölene kadar hiç bir gacı ile evlenmemişken, hatice öldükten sonra bir sürü avrat almıştır.. cariyeleri olmuştur.. hatice ipleri sıkı tutmuş demek ki..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...