Jump to content

Darwin in Türk Düşmanlığı


Recommended Posts

Evrim Teorisi Ve Din Bezirganları

Artık bilimsel literatürde tartışmasız bir gerçek olan, modern biyolojinin temeli olan evrim olgusunun

din bezirganlarının tekerlerine çomak soktuğu için gene bu kesimler tarafından

kasıtlı çarpıtma ve iftiralarla tartışmasız bir gerçek değilmiş gibi lanse edilmesi alışıldık bir durumdur.

Bu bezirganlar ellerinden gelen her türlü pisliği, çirkefliği, sahtekarlığı yaparak

evrim teorisinin halk arasında da kabul görmesini engellemeye çalışmaktadırlar.

Halkın teoriyi benimseyip, ne olduğunu anlaması aslında bilimsel açıdan bir önem arz etmemektedir.

Çünkü halk kabul etse de etmese de evrimin varlığı bir bilim insanı için çok açık biçimde her şekilde ortadadır.

Karşı propaganda yapıp bilim adamları arasında evrime inanmayan bir kesim varmış gibi göstermek gayretinde olanlar

ancak cahil halk kesimlerini kendilerine inandırabilirler.

Gerçekte ortada evrime tümden karşı çıkan bilim insanı sayısı yok denecek kadar azdır,

olanların da kimlerin maşası oldukları bellidir, bilime katkıları ortadadır.

İşte size bir örnek:

lise-1 biyoloji kitabımızda evrim!

Cahil halk tabakası arasında bu şarlatanların ciddiye alınmasının tek sebebi vardır:

O da halkın yüzyıllardır doğru bilip, hayatlarını onlara göre şekillendirdikleri

alışkanlık halini almış olmasından gücünü alan, akli ve mantıki açıdan hiçbir dayanağı olmayan inançlarını sorgulamaya yanaşmamalarıdır.

Araştırma, sorma alışkanlığı yerine inanma alışkanlığı olan toplumlarda bu yalancı propaganda işe yarayabilmektedir.

Çocukluğundan itibaren beynine korku ve baskıyla kazınmış olan inancını tek gerçek kabul edenler,

hiç bir şekilde sorgulamaya yanaşmayanlar önlerine sürülen üç beş yalana kanıp

bakın zaten evrim yalanmış deyip kestirip atmaktadırlar.

Evrim karşıtı şarlatanlar, bilimsel açıdan ortaya bir şey koyamayacaklarını bildiklerinden

iftira ve çeşitli çarpıtmalarla iddialarını inandırıcı kılmaya çalışmaktadırlar.

Bu yöntemler çeşit çeşittirler ve ayrı bir yazının konusudurlar.

Bu adamlar evrim teorisi karşısında acizliklerinden

ortaya adam gibi bilimsel açıdan kıymeti olan bir şey koymak yerine-ki zaten bu olanaksızdır-

şahıslara saldırıp insanlar üzerinde tesir etmeye çalışmaktadırlar.

İnsanlığa zarar verdiğini iddia ettikleri her türlü ideolojinin kaynağı olarak evrim teorisini lanse etmektedirler.

Pek çok bilim adamının çoktan farkında olduğu evrimi

mekanizmalarıyla bir bütün halinde sistematize etmenin nasip olduğu Darwin’i ırkçı gösterip

gözden düşürmek için çeşitli tahrifatlara girişmektedirler.

Bunların Türkiye’deki kolu/temsilcisi olan motorcu tayfası

koskocaman bir yalanı büyük harflerle her yerde söylemektedir:

Darwin Türk düşmanıdır!

Darwin'in Türk Düşmalığıyla Evrime Dair Ortaya Koydukları Birbiriyle İlişkili midir?

İşin aslı nedir?

Buna bakmadan evvel şöyle bir düşünelim.

Darwin'in gerçekten ırkçı olması neyi ya da neleri değiştirebilir?

Farzı muhal, bugün bilimsel bir araştırmanın sonuçları

Türklerin diğer milletlerden daha az zeki olduğunu ortaya koydu diyelim.

Bu durum tabi ki bizim açımızdan rencide edici olacaktır.

Ama bu durumun gerçek oluşu bize göre üzücü oluşundan bağımsızdır.

Bilimsel açıdan tersini ispat etmeden

bizim işimize gelmeyen bu durumu inkar etmemiz

bu durumun gerçek oluşunu değiştirir mi?

Darwin’in ırkçı sapkın fikirlerinin olması

evrimle ilgili ortaya koyduklarının tamamını çöpe gönderir mi?

Darwin evrimi sağlam temellere oturtmasaydı,

bugün evrim teorisi olmayacak mıydı?

Darwin’in farkına vardıklarının başkaları farkına varamayacaklar mıydı?

Bu sahtekarların cahil halkın gözünde Darwin'i olumsuz bir imge olarak göstermeye çalışmaları aslında ne mal olduklarının delilidir.

Aslında onlar da bilmektedirler evrim bilim dünyasının tamamında kabul görmektedir,

Darwin’in ırkçı ve de aşağılık bir adam olması ortaya koyduklarının yanlış olduğunu göstermemektedir.

Darwin amatör bir gözlemciydi, biyoloji bilgisi zayıfı şeklindeki diğer uydurmalar da varsın doğru olsun.

Darwin olmasaydı da er ya da geç bir başkaları aynı sonuçlara varacaktı.

Nitekim Darwin'den bağımsız çalışan çağdaşı Wallace evrim hakkında benzer kanaatlere varmıştır.

Alfred Russel Wallace

Bu açıdan Darwin üzerinden evrime saldıran şarlatanların tek yaptıkları

cahil halkın işine geldiği sürece önüne sürüleni olduğu gibi doğru kabul etmesinden faydalanarak

evrim teorisinin halk tarafından anlaşılmasına köstek olmaktır.

Halkın kabul etmesi demiyorum dikkat ederseniz.

Çünkü tavşan dağa küser; dağın haberi bile olmaz.

Bu şarlatanlar birilerini iftira ve yalanlarla uyuturken

her yeni bilimsel bulgu evrimin anlaşılamayan kısımlarını aydınlatmakta

ve teoriyi daha da sağlamlaştırmaktadır.

Darwin gerçekten de ırkçı mıydı?

Önce motorcu tayfasının iddialarına (iftiralarına) bakalım:

"doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı, ama artık bugün Avrupa’nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yok edileceğini) görüyorum. "

(47. Francis Darwin, the life and letters of charles Darwin, vol. I, 1888. New york:d. Appleton and company, s.285-286 )

ayrıca Darwin Afrikalıların (sözde)evrim sürecinde geri kaldıklarını,beyaz ırklar tarafından sömürülmeleri gerektiğini düşünüyordu. Adolf Hitler de Darwin’i örnek alarak ırkçı katliamlar yapmıştır. Terörizmin,faşizmin ön kaynağı Darwinizm'dir.

Görüldüğü gibi önce Darwin, Türkleri barbar bir halk olarak görmekteydi havası verilmiş yapılan çeviride.

Ardından da sanki Darwin evrim teorisinin öngörüsü olan

güçlülerin ayakta kalıp, zayıfların yok olması ilkesini(değişen şartlara ayak uydurabilenin hayyatta kalması)

sanki insanlar arasında uygulamaya pek meraklıymış, bunun savunucusuymuş gibi gösterilmiş.

Böyle olmadığını bilmekle beraber böyle bile olsa bu evrim olgusunu geçersiz kılar mı?

Bu ahlaksızlar bunu düşünemeyen kitleleri böyle palavralarla uyutmaktadırlar.

Ancak savundukları şeylerin ne bir mantıksal ne de bilimsel dayanağı vardır.

Bu yüzden çıkıp da iddialarını gerçek bir bilim adamı karşısında dillendiremezler.

Irkların birbirlerine karşı üstünlükleri meselesine gelince

modern bilim, insanın yeni bir tür olması sebebiyle insan ırkları arasında

diğerini genel anlamda devre dışı bırakabilecek keskin farklar olmadığını ortaya koymaktadır.

Kısacası batılı toplumların gelişmişliklerinin sebebini

kalıtsal materyallerinde değil, tarihsel süreçlerde aramalıdır.

Şimdiyse bakalım; yukarıdaki metnin aslında

gerçekten de Türk barbarlığından söz ediliyor mu?

Asıl metin:

the more civilised so-called caucasian races have beaten the turkish hollow in the struggle for existence. Looking to the world at no very distant date, what an endless number of the lower races will have been eliminated by the higher civilized races throughout the world.

Sahtekarın çevirisi:

Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yok edileceğini) görüyorum.

Sağlıklı çeviri:

Kafkasyalı (beyaz ırk) denen daha medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk yalanını (abartısını) yenmişlerdir. Dünyanın pek uzak olmayan bir tarihte geleceğine bakarsak, sayısız aşağı ırkların üstün uygar ırklar tarafından yok edileceğini görürüz.

hollow:

s. Boş, kof, delikli, oyuk, delik, boşluktan gelen, aç, sahte, yalan, çökük, çökmüş, çukur

İ. Boşluk, çukur

F. Oymak, çukur açmak, kazmak

Zf. Boş bir şekilde, tamamen, bütünüyle

Hani nerde Türk barbarlığı?

turkish hollow kısmından Türk barbarlığını çıkarmak nasıl bir tahrifattır?

Bu sahtekarların şekilde görüldüğü gibi yapmayacağı ahlaksızlık yoktur.

Her iddialarında mutlaka bu tarz tahrifatlar vardır, iftiralar vardır.

Darwin’in geri kalmış ırkların yok olacağını düşündüğünü belirttiği ifadesinden

hadi biz kendi ellerimizle aşağı ırkları yok edelim manasını çıkarmak art niyetten başka bir şey değildir.

Ve ortama ayak uyduramayanların, yani zayıf ırkların yok olacak olması maalesef bir gerçektir.

Bu şuna benziyor:

Hitler gibilerin yaptıkları katliamlardan Darwin sorumlu tutmak

Müslümanlara göre süper bir adam olan İslam peygamberini

Usame bin Ladin’in yaptıklarından sorumlu tutmaya benziyor.

Muhammed'in süper bir adam olup olmadığı tabi başka bir tartışma.

Son olarak,

Prof. Dr. Haluk Ertan'ın Bilim ve Gelecek dergisinin

Nisan 2007 tarihli 38. sayısında yayımlanan makalesininin linkini verelim:

Darwin, ırkçı ve Türk düşmanı mıydı?

Kendisi gerçek çeviriyi şu şeklilde veriyor:

“Kafkas ırkları olarak bilinen daha uygar ırklar, varolma mücadelesinde Türkler’i tam bir yenilgiye uğratmıştır. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine bakarsak, daha düşük uygarlık seviyesindeki sayısız ırk, daha uygarlaşmış ırklar tarafından tüm dünyadan ortadan kaldırılmış olacaktır.”

Yapılan ahlaksızlığı da şu şekilde izah ediyor:

(...)

Yaratılışçıların çevirisine bakılırsa, İngilizce orijinal metinde bulunmayan, “Türk barbarlığı” ve “bu tür aşağı ırklar” ifadelerini çeviriye sokarak, bunları birbirleriyle örtüştürmeyi amaçladıkları görülür. Böylece Darwin’in Türkler’e barbar ve aşağı (ya da adi) ırk diyerek hakaret ettiği propagandasına malzeme hazırlanmış olmaktadır.

(....)

Ardından da işin aslını, ortada neler döndüğünü anlatıyor.

Milli Eğitim Bakanımız Hüseyin Çelik'in cehaletinden bahsediyor.

Bu adam bu mevkideyken geleceğimiz adına endişelenmek için yeterince sebebimiz var demektir. :(

Sonuç:

Evrimin halk tarafından anlaşılmasına

köstek olmak isteyenlerin yapmayacakları ahlaksızlık yoktur.

Yukarıda bunun bir örneğini gördük.

Bu adamların idialarının tamamı bu tarz ahlaksızlıklardan ibarettir.

Evrimin toplumumuz tarafından anlaşılması, artık bu yalanlara kanmaması için

bu sahtekarlarının yalanlarını ortaya koymak ve gerçek yüzlerini göstermek

ne derece güvenilir olduklarını ortaya sermek etkili bir yöntem olacaktır.

Ben kendi çapımda bir tanesini ele aldım.

Aşağıda bağlantılarını vereceğim sitelerin yazarları ise işin teknik kısmını bilen

ve uzun zamandır bu yalancılarla mücadele eden insanlardır.

Evrim lehine makalelerden oluşan Türkçe kaynakların pek bulunmadığı internette

arama sonuçlarıyla kolayca ulaşılamayan bu sitelerin

daha fazla insana ulaşmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur.

Evrim teorisinin ne olduğunu gerçekten öğrenmek kaygısı güdenlerin mutlaka uğraması gereken sitelerden bir demet:

(Bu sitelerin nerdeyse tamamı kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır.)

Evrim Teorisi Sitesi

Evrim Olgusu

Evrimi Anlamak

Harun Yahya Çarpıtmaları

Evrim Çalışkanları

Bilgehan Bengi Blog

Yaratılışçılara Cevaplar

Müsbet İlimler Blog

Wikipedia'da Evrim

Evrim neden bu kadar önemli peki?

Evrim tanrıyı çöpe mi gönderiyor?

Bu sorunun cevabı elbette hayır.

Ama semavi dinlerin yaratılış masallarını, dolayısıyla da kendilerini çöpe gönderdiği kesin.

Evrimin anlaşılması insanları din batağından kurtarmak

ve bilimin tek gerçek olduğunun anlaşılması açısından çok ama çok önemlidir.

Sevgiler...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 57
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Eline sağlık mürteddd, çok güzel bir derleme olmuş, sahtekarların yöntemlerini de ifşa etmişsin okunması gereken sitelere de link vermişsin, bunu sabitlemek lazım derim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kendisi gerçek çeviriyi şu şeklilde veriyor:

“Kafkas ırkları olarak bilinen daha uygar ırklar, varolma mücadelesinde Türkler’i tam bir yenilgiye uğratmıştır. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine bakarsak, daha düşük uygarlık seviyesindeki sayısız ırk, daha uygarlaşmış ırklar tarafından tüm dünyadan ortadan kaldırılmış olacaktır.”

Yapılan ahlaksızlığı da şu şekilde izah ediyor:

(...)

Yaratılışçıların çevirisine bakılırsa, İngilizce orijinal metinde bulunmayan, “Türk barbarlığı” ve “bu tür aşağı ırklar” ifadelerini çeviriye sokarak, bunları birbirleriyle örtüştürmeyi amaçladıkları görülür. Böylece Darwin’in Türkler’e barbar ve aşağı (ya da adi) ırk diyerek hakaret ettiği propagandasına malzeme hazırlanmış olmaktadır.

(....)

Şimdi uygarlık seviyesi düşük Türkler yakın gelecekte batı tarafından ortadan kaldırılmış mı olacak?

Yahu bu ırkçılık değil de nedir?

Darwin ırkçı olduğu için yanlış bir örnek vermiş, şunu kabul edin işte...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi uygarlık seviyesi düşük Türkler yakın gelecekte batı tarafından ortadan kaldırılmış mı olacak?

Yahu bu ırkçılık değil de nedir?

Darwin ırkçı olduğu için yanlış bir örnek vermiş, şunu kabul edin işte...

hadi diyelim ki dawrin koyu bi ırkçı...bu neyi değiştiricek.?....

önemli olan sonuçtur..sonucta ewrim gerçek mi (ewt) o zaman sorun yok istediği kadar ırkçı olsun :D

hea bu arada yanlış bi örnek değil...tamamen kasıtlı ve asıl ırkçılığı oluşturan bi örnek..bu örneği weren maalesef bu kadar poliyanna cinsi düşünmüyo :D ...o yüzden yanlış bi örnek denilemez :D

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi uygarlık seviyesi düşük Türkler yakın gelecekte batı tarafından ortadan kaldırılmış mı olacak?

Yahu bu ırkçılık değil de nedir?

Darwin ırkçı olduğu için yanlış bir örnek vermiş, şunu kabul edin işte...

O zaman Atatürkte ırkçıydı denebilir.. Hemde kendi ırkına..

İşin gerçeği Darwinin dediği şu cümleyi Atatürk çok güzel özetlemektedir..

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. ( 1925 ). (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

Mürted şu anda çok kötüde olsa dünyada bir devrim yaşanıyor.. Artık insanlar internette yabancı dilde olan yazıları otomatik tercüme ile kendi dillerinden okuyabiliyorlar.. Motorcular gibi sahtekarların nasılsa bunlar orjinalini okuyamaz diye salladıkları, çarpıtmaları çok yakında ileride daha da mükemmelleşecek bu çeviri programı sayesinde yerle bir olacaktır...

Çok önemli bir konuda katkılarından dolayı teşekkürler..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi uygarlık seviyesi düşük Türkler yakın gelecekte batı tarafından ortadan kaldırılmış mı olacak?

Yahu bu ırkçılık değil de nedir?

Darwin ırkçı olduğu için yanlış bir örnek vermiş, şunu kabul edin işte...

ortada bir gerçek var:

zayıf olan yok olmaya mahkumdur.

acı ama gerçek.

ama bu gerçeği dillendirmek zayıfları kendi ellerimizle yok edelim demek değildir.

zayıfları yok etmeye kalkanların yaptıklarından, bu gerçeği dillendiren sorumlu değildir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Darwin teorisi ölmüştür aslında ölü doğan bir teoridir. Nitekim günümüz saygın bilim adamları evrimi değil, yaratılış teorisini kabul etmektedir.

Ne utanmaz yalancılarsınız ya siz. Hadi o yaratılış "teorisi"(oha) dediğiniz şeyi kabul eden saygın bilimadamlarına bir örnek versene.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Darwin teorisi ölmüştür aslında ölü doğan bir teoridir. Nitekim günümüz saygın bilim adamları evrimi değil, yaratılış teorisini kabul etmektedir.

bu arkadaş, yukarıda bahsettiğimiz şarlatanlar için çok güzel bir av.

anlaşılan arkadaş bir şekilde şarlatanın zırvalarını okuma fırsatı bulmuş.

şarlatan ona şöyle demiş:

Darwin teorisi ölmüştür aslında ölü doğan bir teoridir. Nitekim günümüz saygın bilim adamları evrimi değil, yaratılış teorisini kabul etmektedir.

bu arkadaş da nasılsa allah var, bilim adamları yaratılışı tercih ediyor olsalar gerek demiş.

elinin altında internet varken açıp da bakmaya gerek duymamış

kimmiş bu yaratılışı kabul eden saygın bilim adamları diye.

masumane biçimde duyduğunun doğruluğunu test etmeye gerek duymadan buraya yazan bu arkadaşlar

şarlatanın hedef kitlesini oluşturmaktadırlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

bence inanan arkadaşlar evrim teorisini dinden bağımsız olarak okumaları gerekir çünki aksi davranış kafa karıştırır kendimden biliyorum ayrıca kendim her turlü yabancı yayın okurum darwinin ırkçı olduğunu hiç duymadım okumadım ki batı kültürunde ozeleştiri düşünce anlamında çok yaygındır.ozellikle şu an yabancı tv ler darwinin olumyıldonumu nedeniyle kendisiyle ilgili belgesel programlardan geçilmiyor bizde tıııs tabii melekler erkek mi dişimi daha onemli sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili murteddd'e güzel çalışması için teşekkür ederim. Eline sağlık arkadaşım.

Darwin teorisi ölmüştür aslında ölü doğan bir teoridir. Nitekim günümüz saygın bilim adamları evrimi değil, yaratılış teorisini kabul etmektedir.

Yaratılış "teorisini" (!) kabul eden "saygın"(!) bilimadamlarından birkaç tanesinin adını yazar mısınız?

tarihinde BilgehanBengi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

evrimci tavfayı temize çıkarma adına girişilmiş yeni bir taklayla karşı karşıyayız.

kendinizi bu kadar hırpalamayın.

gerçekten.

çünkü değmez.

başlık ''evrimcilerin sınır tanımaz ahlaksızlıkları'' şeklinde olmalıdır.

bu başlığın kendisi buna açık bir örnektir.

şimdi bakalalım

senin çeviri anlayışın bu mu?

hangi çeviride bir önceki cümle ile bir sonraki cümle birbirinden bağımsız olarak ele alınır.

ilk cümle şu:

''Kafkasyalı (beyaz ırk) denen daha medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk yalanını (abartısını) yenmişlerdir.''

yani bazı ırkların bazılarını yendiğini söylüyor. bir sonraki cümlede ise yenen tarafın ''uygar ırk'' olduğunu söylüyor. bu durumda yenilen tarafın uygar olmayan ırk olduğunu ayrıca belirmeye gerek var mı?

bu nasıl bir saçmalıktır.

evrimci yobazları temize çıkarma adına atılmaya çalışılan bu takla ile islamı temize çıkarma adınan atılan taklalar arasında herhangi bir fark var mı?

başlık sahibi keşke uygar kelimesini ele alsaydı. Darwinin yada evrimci tayfasının uygarlık anlayışını ele alsaydı.

yukarıdaki çeviride çok daha vahim bir durum var çünkü.

zayıf ırkı doğrayan taraf uygar taraf olarak tanıtılıyor. ırkları doğramada başarılımısın? iyi. o zaman uygarsın.

uygar ırk güçlüdür. ve doğa kanunları gereği bu güçlü ırk zayıf olanı yok edecektir, doğrayacaktır. mesela ABD uygar köpeği ırak halkını doğrayacaktır. bu bir doğa kanunudur.

aslında işin özeti şudur: darwin amcanız teorisini inandırıcı kılma adına geleceğe ilişkin bazı kehanetlerde bulunmuştur. ama kehanette bulunduğu hiç bir ırk diğer ırklar tarafından ortadan kaldırılmamıştır. yok edilememiştir. böylece Darwin avucunu yalamıştır. çanakkalede sözüm ona uygar avrupalı köpeklerin kıçına tekmeyi basan şanlı ordumuz aynı zaman da Darwin ve onun taklacı şaklabanlarını da büyük bir hezayana uğratmıştır.

ve nedense bu bazılarının zoruna gitmektedir.

zorunuza gitmesin.

alışın buna.

bilim dışı bir yaklaşımın öngörülerinin gerçekleşmesini beklemekle zaten en başta hata yapmıştınız.

ama hala aynı zavallılıkla sağa sola sataşmaya çalışıyorsunuz.

en büyük zavallılık bu olsa gerek.

tarihinde LOTUS tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu arada Darwin'in Türkler diye kastettiği Osmanlı İmparatorluğu'dur. O dönemdeki (1888 yılı) Osmanlı İmparatorluğu'nun halini bir düşünün. Sonra kimliğinizden sıyrılıp objektif bir bakışla o dönemin Avrupa'sını, Birleşik Krallığı ve Osmanlının durumunu karşılaştırın. Sonra Darwin'in sözlerini tekrar okuyun.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aşağıda linkini verdiğim adreste evrim ile Darwin'in birbiri ile eş değer tutan ve Darwin'e ateistlerin veya evrimcilerin ( ne demekse??) peygamberi olma rolünü giydiren yaradılışcılardan sıkılan bizlerin sağda solda sıklıkla ifade ettiğimiz düşünceleri yazıya aktarılmış hali var.

Yazı uzun olduğundan Türkçeye çevirmek istemedim, ama özetle şunu diyor;

"Astronomiye Copernisizm veya yerçekimine Newtonism demiyoruz. "Darwinizm" sanki birinin dikte ettiği bir ideolojiyi ima ediyor, aynı Marksizm gibi. "-izm"ler bilim değildir. "Darwinizm" dendiğinde biyologların, bilim adamlarının Darwin'in "teorisi" ne "inandığı" ima edilmiş oluyor. "

Buna dayanarak Darwinizm'in ölmesi gerektiğini, böylece evrimin yaşamına olması gerektiği gibi bilimsel bir statüde devam edeceğini söylüyor yazar.

Evrim teorisini Darwin'in şahsı ile, hatta diğer konularda sarf ettiği laflar ile eşdeğer tutan dangalaklar da okursa iyi olur :)

http://www.nytimes.com/2009/02/10/science/10essa.html

tarihinde ozgurruh tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

yukarıdaki iletime ek olarak

evrimin halk tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi adına yapılan ''sahte fosil'' ahlaksızlılığını ve de şerefsizliğini unutmayalaım.

yaratılışçıların evrimcilerden öğreneceği çok şey var sahtekarlık adına.

yaratılışçılar ağzıyla kuş tutsa yine de yetişemez evrimci tayfasına sahtecilikte, yalancılıkta, ahlaksızlıkta.

başlık sahibi ortada var olan ahlaksızlığı ortaya çıkarmak için gerçekten samimi bir çalışma yapacaksa evrimcilerin insanları kandırma adına ortaya koydukları sahte fosilleri de gündeme taşımalı ve irdelemelidir. eğer kendisi uygun görürse burada kendisinden söz almak istiyorum bu konuyla ilgili bir başlık hazırlaması konusunda

yaratılışçıların çevirilerindeki gerçek anlamı bozmayan, sadece kelime seçimleri nedeniyle kaynaklanan diş koğunu bile doldurmayan meseleleri gündeme getiren ve buna ne alaka ise sahtekarlık diyen başlık sahibinin, diğer taraftan bilim tarihine kara bir leke olarak geçen, tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden, evrimcilerin sahte fosil sahtekarlığını görmezden gelmesi, ve hatta ''benim kerataya yakışıyor'' tarzı bir sessizliğe bürünmesi kabul asla kabul edilemez bir tavırdır...

tarihinde LOTUS tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
yukarıdaki iletime ek olarak

evrimin halk tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi adına yapılan ''sahte fosil'' ahlaksızlılığını ve de şerefsizliğini unutmayalaım.

yaratılışçıların evrimcilerden öğreneceği çok şey var sahtekarlık adına.

yaratılışçılar ağzıyla kuş tutsa yine de yetişemez evrimci tayfasına sahtecilikte, yalancılıkta, ahlaksızlıkta.

başlık sahibi ortada var olan ahlaksızlığı ortaya çıkarmak için gerçekten samimi bir çalışma yapacaksa evrimcilerin insanları kandırma adına ortaya koydukları sahte fosilleri de gündeme taşımalı ve irdelemelidir. eğer kendisi uygun görürse burada kendisinden söz almak istiyorum bu konuyla ilgili bir başlık hazırlaması konusunda

yaratılışçıların çevirilerindeki gerçek anlamı bozmayan, sadece kelime seçimleri nedeniyle kaynaklanan diş koğunu bile doldurmayan meseleleri gündeme getiren ve buna ne alaka ise sahtekarlık diyen başlık sahibinin, diğer taraftan bilim tarihine kara bir leke olarak geçen, tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden, evrimcilerin sahte fosil sahtekarlığını görmezden gelmesi, ve hatta ''benim kerataya yakışıyor'' tarzı bir sessizliğe bürünmesi kabul asla kabul edilemez bir tavırdır...

Bu sahtekarlıkları ortaya çıkaran yine senin evrimci olarak adlandırdığın aslen bilim adamı olan kişilerdir. Bunların ortaya çıkarılması bilimin tarafsızlığını ve kısıtlı sayıdaki bilim adamları hariç genelinin gerçeğin peşinde olduğunu gösteren güzel bir örnektir. Bu tür ahlaksızlıklar herkesin gözü önünde açıklanmış, yalanlanmıştır, ayrıca bu bilim adamları tüm saygınlıklarını kaybderek artık makale bile yayınlayamaz hale gelmiştir. İnernette araştırma yaparsan evrim konusundaki yalanların bilim adamları tarafından ortaya çıkarıldığını görürsün, ancak yaratılışçıların birbirlerinin yalanlarını ortaya çıkarması bir kenara ne olursa olsun bir diğerinin saçmalılarına zırvalarına ve yalanlarına destek çıkmak, mastürbasyon yapmak konusunda birbirleriyle yarışırlar.

Ne Darwinin şahsı üzerinden, ne de 3-5 yalancı bilim adamının üzerinden evrimi çürütmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Zaten Evrim tamamıyla sallama olsaydı bunu tersini kanıtlamak gayet klay olurdu, evrim de evrim teorisi olmazdı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

lotus,

bu başlığın vermek istediği öncelikli mesaj nedir?

1-yaratılışçı şarlatanların iddialarının tahrifat ya da çarpıtma olduğunu bir örnek üzerinden göstermektir.

2-evrim teorisinin geçerliliğinin darwinden bağımsız olduğunu göstermektir.

bu durumda darwinin neci olduğu evrim teorisinin gün gibi ortada oluşundan bağımsızdır.

ikincil dereceden önemli mesele darwinimn türk düşmanı ya da ırkçı olup olmamasıdır.

diyelim ki ifadeleri çarpıtan benim, çeviriye hiç alakası olmayan türk barbarlığını katanlar benden daha mı dürüstler?

itiraz ettiğin hususlara yazımda cevap olduğunu düşünüyorum.

sahte fosil meselesine gelince, yaratılışçı ahlaksız propagandanın senin üzerinde de tesir ettiği anlaşılıyor.

bir iki münferit vakayı alıp, tüm evrimcilere sahtekar yaftası yapıştırmanın adı nedir sence?

bu arada evrimci diye birşey yoktur,

çünkü evrimin bilimsel anlamda bir alternatifi yoktur ki o alternatife de taraf olunabilsin

ve de evrime taraf olanlar da evrimci diye adlandırılsınlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
lotus,

bu başlığın vermek istediği öncelikli mesaj nedir?

1-yaratılışçı şarlatanların iddialarının tahrifat ya da çarpıtma olduğunu bir örnek üzerinden göstermektir.

2-evrim teorisinin geçerliliğinin darwinden bağımsız olduğunu göstermektir

benim söylemek istediğim de bu zaten.

evrimci şarlatanların yaptığı sahtekarlıkları da buraya taşımandır. Darwinin bu şarlatanlarla ne kadar alakası vardır o ayrı konu. ona sonra bakarız.

sahte fosil meselesine gelince, yaratılışçı ahlaksız propagandanın senin üzerinde de tesir ettiği anlaşılıyor.

bir iki münferit vakayı alıp, tüm evrimcilere sahtekar yaftası yapıştırmanın adı nedir sence?

senin yaptığının adı nedir?

bu arada evrimci diye birşey yoktur,

çünkü evrimin bilimsel anlamda bir alternatifi yoktur ki o alternatife de taraf olunabilsin

ve de evrime taraf olanlar da evrimci diye adlandırılsınlar.

çok aydınlatıcı.

Link to post
Sitelerde Paylaş
benim söylemek istediğim de bu zaten.

evrimci şarlatanların yaptığı sahtekarlıkları da buraya taşımandır. Darwinin bu şarlatanlarla ne kadar alakası vardır o ayrı konu. ona sonra bakarız.

Öyle bir şey olmadığı için, na-mümkün. Zira sende pek sunamadın.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...