Jump to content

Bu ayeti insan yazabilir mi?


Recommended Posts

Ayetin kıyametten bahsettiği o kadar açık ki

87- Sûr'a üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O'na gelirler.

88- Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

89- Kim iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar.

Bence üzerinde durulmaya bile gerek yok

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 254
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

analizin fikride ilginçmiş...

kum tepeleri rüzgarlarla yer değiştirir...

kuran ilk muhatablarının bilgi seviyesinde konuşmuştur...

onlara kendi anlayabilecekleri şeylerden örnekler göstermiştir...

ama sonra bir ayeti açıklayabilmek için niye binbir türlü zorluklar çekiliyor,bu kadar üzerinde duruluyor,apaçık olmayacak mıydı.

sevmediğiniz hristiyanlar yahudiler bile dinlerini çok iyi savunuyorlar,mantıklı cevap vermekte üstlerine tanımıyorlar,en azından onları alt etmek için daha da işi sıkıyoruz,ya sizin ki ne,zaten kitap batmış bir insan daha da batırır mı kitabı verilen cevaba bak ra aşkına ya.

şimdi buna kim inanır,

tarihinde Kluke tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
analizin fikride ilginçmiş...

kum tepeleri rüzgarlarla yer değiştirir...

kuran ilk muhatablarının bilgi seviyesinde konuşmuştur...

onlara kendi anlayabilecekleri şeylerden örnekler göstermiştir...

hayır

muhammet kendi kültürü bilgi ve görgü seviyesine göre cevap vermiştir. bu konu bilgiyi çevreyle alakalandırma diye bilim felsefesinde bile yer bulur ve çok iyi anlaşılabilme seviyesini yüksek tutar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Neml Suresi 88 Sen dağlara bakar da onları donuk-durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Herşeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O.

Bu ayetin yazıldığı dönemde, bu bilgi biliniyor muydu? Bu konuda bilgili arkadaşlar bişiler yazarlarsa sevinirim.

27/83. O gün her ümmetin ayetlerimizi yalanlayanlarını toplarız. Onlar bir arada tutulup, hesap yerine sevkedilirler.

27/84. Geldikleri zaman Allah: "Ayetlerimi anlamadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa yaptığınız neydi?" der.

27/85. Haksızlıklarından ötürü, söylenilen söz başlarına gelir. Artık konuşamaz olurlar.

27/86. Size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü çalışasınız diye aydınlık olarak yarattığımızı görmediler mi? Doğrusu bunda, inanan millet için dersler vardır.

27/87. Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar da yerde olanlar da, korku içinde kalırlar. Hepsi Allah'a boyunları bükülmüş olarak gelirler.

27/88. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün, oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O, yaptıklarınızdan haberdardır.

27/89. Kim bir iyilik getirirse, ona daha iyisi verilir. Onlar o günün korkusundan güvendedirler.

27/90. Kötülük getiren kimseler, yüzükoyun ateşe atılırlar. "Yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılacaksınız?" denir.

neml 83te inkarcıların toplanıp hesap yerine sürüleceklerinden ve neml 84te allah tarafından paylanıp,neml85te de hakettiklerini bulup konuşamaz oluşlarından bahsedilmekte.

bu ayetler kıyametle,hesabın görülmesi ile ilgili.sonra başka bir konuya geçiliyor.allah gece ve gündüzün yaratılması üzerine düşünülmesi gerektiğini, burada dersler olduğunu söylüyor.sonra birden bu sefer hesabın görülmesinden önceye gidiliyor:kıyametin ilk aşamasına surun üfürülüşüne.yerdeki ve gökteki herşeyin korku içinde allaha geldikleri anlatılıyor.

sonrasında dağları görüp durduğunu sandığımızı, ancak bu işin böyle olmadığını dağların bulutlar gibi hareket ettiklerini söylüyor.sonra tekrar kıyametin anlatımına dönülüyor.89 ve 90 da surun üfürülüşünden sonraya gidiliyor ve herkesin ektiğini biçeceğini anlatılıyor.

şimdi bu dağların hareketi kıyamet sırasında mı vuku bulmakta yoksa bu durum geneli mi kapsıyor?

yani dünya hayatı için mi geçerli bulutlar gibi hareket etmekte olan dağları duruyor sanışımız?

KEHF/47. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız.

allah dağları kıyametin vuku bulduğunda yürüteceğinden bu ayette de bahsetmiş.önceki ayetler de kıyametten bahsettiğinden dağların bulutlar gibi geçişinin kıyamet sırasında olduğunu mu düşünmeliyiz.eminim muhammed bunu kastetmek istemiştir.gene de kuranın sıradışı bir kitap olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.

öte yandan ayeti kehf 47den ve kendisinden önce gelen ayetlerden bağımsız düşündüğümüzde kıyamet anından bahseldilmiş olması mantıksız gözükmekte.

şöyle ki:

dağların bulutlar gibi hareket etmesi kıyamet anının dehşetini arttırır.ancak bunun için bizim dağların hareketini görüyor olmamız gerek.hani göreceğiz de bizi korkutmaya bayılan allahın istediği gibi dehşete düşeceğiz.ama bizim bunu farkedemeyişimiz kıyametin gerçekleştiği sırada çok anlamlı değil.buradan bu ayetin dünya hayatına yönelik olduğunu,kıyameti anlatmadığını söyleyebiliriz.nitekim sonrasında da allahın herşeyi sağlam tuttuğu söyleniyor.oysa kıyamette düzen değil kaos söz konusu olmalı.buradan bu ayeti genel geçer bir zaman için almak zorundayız bence.

allah dağların bizim farketmememize rağmen bulutlar gibi hareket etiğini söylüyor.buradan dünyanın döndüğüne bir işaret olduğu sonucunu çıkarmak mümkün mü?buna evet demiş olalım.ancak bu durumda da kuranın aleyhine şöyle bir durum oluşmakta:

malum akıl hastaları konuşurken bazı zihinsel melekeleri eskisi gibi yerinde olmadığı için konudan konuya atlarlar.

hatta cümlerini tamamlamadan öbür cümleye geçerler.kuranınki de tıpkı buna benziyor.

yani kıyameti anlatırken araya başka şeyler sokmanın anlamı nedir?

aslında bu ayet bişey değil.kuran'da maide 3'e bakalım:

Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilenler, -canları çıkmadan önce kesmemişseniz, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş olanları- dikili taşlar üzerine boğazlananlar ile fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı; bunlar fasıklıktır. Bugün, inkar edenler sizi dininizden etmekten umutlarını kesmişlerdir, onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslam'ı beğendim. Açlıktan darda kalan, günaha kaymaksızın yiyebilir. Doğrusu Allah Bağışlayan'dır, merhametli olandır.(bu ayet müfessirlerin pek çoğuna göre son inene ayettir.)

yani aynı ayette bile konu bütünlüğü yok.yani yeryüzünde böyle ikinci bir kitap olduğunu sanmıyorum.

şunlar şunlar yasak deniyor.arkasından hop dininizi tamama erdirdim deniyor.sonra tekrar önceki konuya dönüyor.hani din tamama ermişti!aslında kuranın anlaşılmasını ve ömrünün uzaması sağlayan kitap boyunca konu bütünlüğünün esamesinin okunmaması.kuranın apaçık oluşu iddiası gene havada kalıyor.

yani 4-5 yaşındaki çocuklar kopuk kopuk konuşurlar ya,ard arda alakasız cümleler sıralarlar ya, ahaa kuranınki de bundan çok farklı değil.

neyse kuranın normal bir kitap olmayışını hesaba katınca ben mealden dağların şuan için bile bulutlar gibi sürüklendiğini anladım.bunu dünyanın döndüğü bilgisinin kuranda olduğuna yormak mümkün mü peki?dar bir persfektiften bakınca mümkün gibi.

ancak onca zırvaya rağmen muğlak bir ifadenin bilimle örtüşmesi benim imana gelmemi gerektirmiyor.

zaten olayın ne derece muğlak olduğunu elmalılı bize aşağıda açıklayacak.ne de olsa inançlar farklı da olsa aklın yolu bir.

tefsirlere bir bakalım:

ömer nasuhi bilmen:

88. Ve dağları görürsün, onları yerlerinde sabit sanırsın, halbuki, onlar bulutların geçişi gibi geçer gider. Her şeyi sağlam kılmış olan, Allah'ın sanatıdır. Şüphe yok ki, o, yaptığınız şeylerden haberdardır.

88. Hak Teâlâ Hazretleri, ilâhi kudretine Peygamberinin Yüce bakışlarını çekmek için buyuruyor ki: Resulüm!. (Ve) Sûre üfürüldüğü zaman (dağları görürsün) baktıkça (onları yerlerinde sabit sanırsın) nitekim büyük cisimler, bir semte doğru hareket edince onun bu hareketi görülmez bir tarzda bulunmuş olur. (halbuki, onlar) o dağlar, o birinci sura üfürmenin tesiriyle (bulutların geçişi gibi geçer gider) fevkalâde bir surette hareket etmekte bulunur. Bakanlar onun farkında olamazlar. Bu sur hâdisesi, kıyametin vukuu, dağların hareketi, bütün bu muazzam olaylar (her şeyi sağlam kılmış) hikmetinin gerektirdiği şekilde takviye etmiş ve düzeltmiş (olan Allah'ın sanatıdır) 0 Yüce Yaratıcının birer yaratılış eseridir. (...) Bu (88) inci âyeti celîle, yer küresinin bugün de devran edip durduğuna işaretten uzak olmasa gerektir.

ömer nasuhi bilmen ayetin kıyameti anlattığını ancak dünya hayatına da bakan bir yönünün olduğunu söylüyor.bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor anlayacağınız.

elmalılı hamdi yazır:

88-89- Bir de sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Halbuki onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler.

Bu âyet iyi anlaşılmış değildir Müfessirler bunu "Dağlar sallanıp yürütüldüğünde..." (Tekvîr, 81/3), "Dağlar atılmış yün gibi olduğu..." (Kâria, 101/5) âyetleri üzere kıyamet günü dağların yün gibi atılıp yürütülmesi manzarasının bir tasviri kabul etmişlerdir. Buna göre bu âyet "hepsi O'na dehşete kapılarak gelir." (Neml, 28/87) cümlesine matuf olarak bu görüş, bu sanış, bu bulut gibi geçiş, hep ilerde o feza günü olacak. Fakat buna göre "Sen onları durur sanırsın" cümlesi yakışıksız kalır. "Oysa, onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler." denilmesi daha uygun olurdu. Çünkü "O gün dağlar bulut gibi geçecekler de o halde sen onları camid duruyor sanacaksın" denilmesi, şiddetlendirmek değil hafifletmek oluyor. Şu halde ile bu güne, o güne ait olmak ihtimali kalır. Yani "bu gün hal-i hazırda dağları görürsün câmid hareketsiz sanırsın, halbuki, onlar kıyamet günü bulut geçer gibi geçeceklerdir" demek olur. Bu surette ise fazla kalır denilmesi daha uygun olurdu.

Bunun için müteahhirin'den bazıları fiilinin de şimdiki zamana ait olması gerekeceğine hükmederek bununla yeryüzünün hareketini ispata çalışmışlardır. Buna göre mânâ şöyle olmaktadır: Sen bu gün dağları görür hareketsiz sanırsın, halbuki onlar hergün bulut geçer gibi geçerler. Bu esas itibariyle güzel bir mânâdır. Ancak bu geçiş yeryüzünün her gün güneş etrafındaki dönüşü olarak yorumlanınca kıyamet halleri arasında bunun ne sebeple zikredildiği anlaşılamıyor. Bir de bütün bu görüşlerde yalnız "yerinde durur" demek oluyor. Ve bunun yürümekle karşılığı anlaşılsa da, bulut ile olan karşılığındaki zevk kaybedilmiş oluyor.

elmalılı da dediğime gelmiş ama.zaten ben de onu soruyorum.neden kıyamet zikredilirken konu değişiyor?hadi değişti sonra birden neden kıyametin anlatımına devam ediliyor?

görüldüğü üzere elmalılı bile aslında tuhaflığın farkında.

yani bu ayeti normalde dağların durduğu,ancak kıyamet sırasında bulutlar gibi hareket edecekleri gibi anlamak da mümkünmüş.

başına sonuna bakınca buna yormak da mantıklı.ama maide üçteki gibi aynı ayette bile konu bütünlüğü yokken bu ayet kıyametle alakasız olup şu an için dağların bulutlar gibi hareket ettiğini de anlatıyor olabilir.tabi normal bir kitapta duraksamadan burada kıyametin kastedildiğini düşünürdük.yani nerden baksak kuranda bir sakatlık olduğu ortada.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık... (Enbiya Suresi, 31)

Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık? (Nebe Suresi, 6-7)

Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı... (Lokman Suresi, 10)

Başka söze gerek var mı

Walla, sen de haklısın.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Neml Suresi 88 Sen dağlara bakar da onları donuk-durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Herşeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O.

Bu ayetin yazıldığı dönemde, bu bilgi biliniyor muydu? Bu konuda bilgili arkadaşlar bişiler yazarlarsa sevinirim.

Bence bu ayeti bir insan yazamaz, yazsa yazsa bir essek yazmistir.

Daglar mi hareket eden, tektonik plaklar mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bilimsel olarak günümüzde vay anasını demek istediğin bir şey varsa, milattan önce 3binlere dönüp Sümerlilerin Neptün gezegenin rengini bilmesini ilginç bulabilirsin mesala.

İnsan yazabilir mi konusunda da, üzmek istemem ama yazdı.

Milattan önce 350 de "Meteoroloji" ismi makalesiyle Aristo bu konuda yazılı ayetten çok daha detaylıca aydınlattı. Helenistik yunanistanda dünyanın küre olduğunu kabul ediyorlardı, onlar da bunu babillilerden ve perslerden öğrenmişti.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Neml Suresi 88 :

Sen dağlara bakar da onları donuk-durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Herşeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O.

Bu ayetin yazıldığı dönemde, bu bilgi biliniyor muydu? Bu konuda bilgili arkadaşlar bişiler yazarlarsa sevinirim.

bu ayet özel olarak dağlardan bahsetmektedir. oysa bilimsel gerçek böyle değildir. bilimsel olarak dağların hareket ettiği filan söylenmez.

hareket eden ana kara parçalarıdır. ki bu açıdan bakıldığında özel olarak dağların hareket edebildiğini söylemek yanlıştır. zira hareket eden sadece dağlar değildir ki!! herşey hareket etmektedir. insan da bu hareketin içindedir. ağaçlar da. evlerimiz de.

oysa ayet özel olarak dağlardan söz etmektedir. dolayısıyla bahsedilen şeyin başka bir şey olduğu ve bilimle pek alakalı olmadığı anlaşılıyor. muhtemelen eski mitlerden alınmış bir şeydir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Yok be abi, bulutlar sabun köpüğü gibi kaymıyor. Bu bulut benzetmesi resmen çakılı bir benzetme. Resmen tam bir dönüm yaptığını anlatıyor bence. Bulutlar resmen hareket ediyor yapma şimdi. Sen de öyle bir anlattın ki bulutlar titriyor sanıcak millet.

ben "buluatlar gibi" derken, bulutların hareket etmesi gibi yerden bağımsız hareket ediyorlar anlamında söyledim; yani peygamber onu kastediyor, yerin sabit kaldığını sanıyor, yer sabit ve dağlar yerin üstünde ordan oraya kayıp duruyorlar demeye getiriyor.. halbuki normalde dağlar yerle birlikte yürüyor kayıyor, vs. zaten dağ/yer ayrımı yok, ikisi bir... sadece dağlar da değil ovalar dieğr yer şekilelri de öyle..

Link to post
Sitelerde Paylaş
ben çözdüm olayı ya.

muhammet kum tepelerinin nasıl o fırtınada yerle bir olup yer değiştiriyor ise kıyamette aynısı olacak diyerek insanları kokutmak istiyor. kum tepelerinin yer değiştirmesi ile kum fırtınalarının o olayını benzetiyor nasıl ki birçok şeyi dünya ile benzettiği gibi

Bu millet kör. Göremiyorlar 60 yıllık yaşamlarında yer değiştirmiş bir kum tepesi. Ve onlara sesleniliyor, 'Ey gidi enayiler o kum tepeciklerini sabit mi sanırsınız?' Öyle mi diyorsun yani. O adamlar çöl adamı. Ben bilmem ama onlar bilir kum tepelerinin hareketini.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık... (Enbiya Suresi, 31)

Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık? (Nebe Suresi, 6-7)

Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı... (Lokman Suresi, 10)

bu ayetler başlık sahibine iyi bir yanıt. aynı zamanda kurandaki ayetlerin nasıl çeliştiğini açıkça gösteriyor. sadece o kadr mı? hayır. başka bir çelişki de yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü üzere allahın yer yüzünü sabitleme konusundaki tüm çabasına rağmen yeryüzünün hala sarsıntıya uğraması

tarihinde keyy tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

analizin dediği gibi de olabilir, sonuçta muhammed arap yarımadasının dışına adım atmamış, dünyanın geri kalanı hakkında bir fikri yok, mesela kutuplarda güneşin 6 ay batmadığından haberi yok, o yüzden rahat rahat güneş doğar ve batar diyor, hatta güneşin battığı yeri dünyanın sonu sanıyor bu arkadaş... nasıl aklına eserse artık...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ayetin kıyametten bahsettiği o kadar açık ki

87- Sûr'a üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O'na gelirler.

88- Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

89- Kim iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar.

Bence üzerinde durulmaya bile gerek yok

88- Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler.

Bak kardeşim bişiyi inat etmeyin. Sen diyor dağları kıyamet günün de çakılı görürüsün ammaa rabbin onları yürütüyor da senin haberin yok demiyor. Böyle bir saçmalık olur mu?

Kıyamet gününde aten dağlar pamuk gibi fırlatılacak diyor. Yer almış başını gitmiş, denizler fışkırıyor paşa gelmiş bize bu ayetin orada kıyamet gününde dağların yerinde bakıp da dağları yeride çakılı zanneden insanlara anlatıldığını söylüyor.

Yaw kıyamet gününde insanlara neden desin 'Ey ahali kıyamet gününde o yere çakılı olarak hareketsiz göreceğiniz o dağlar aslında öyle değil yavaş yavaş Rabbine bir bulut gibi süzülüyor' Kıyamet gününde makaralı çamaşıripinde ki çamaşırlar gibi rabbine gidiyor dağlar. Rabbi çekiyor gel gel gel...

2. si. Şöyle de demiyor:

Siz o dağları yerinde oynamaz sanıyorsunuz amma onlar bir gün gelecek zapta diye ayağa kaldırılacak da demiyor. Bakın:

88- Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler.

diyor.

Var mı geleceğe bir atıf. Var mı bir ecek acak. Yapacaz edicez var mı yok.

O halde neden illada sizin dediğiniz olsun diye kıvırıyorsunuz.

Yaw bırakın da tarafsız bir şekilde okyun cılkını çıkardınız. Sanki siz yazdınız o Kuran'ı be. Pehhh.. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş ya..

Ne rezil bir taraflılıkla yorum yapışınız var sizin.

Midem bulandı ya.... :(

Link to post
Sitelerde Paylaş
Biraz bir şeyler okusanız.. Kireneli Eratosthenes denen adam, Muhammed'ten sekiz yüz yıl önce, Dünya'nıun yuvarlak olduğunu anlamış, çapını da oldukça iyi bir yaklaşıklıkla ölçmüş. Ondan hemen önce de Samoslu Aristarkhus Dünya'nın kendi ekseni çevresinde, ve Güneş etrafında döndüğü Güneş merkezli bir sistemi ilk defa ortaya atmış.

Arkadaşlar, Samoslu Aristarkhus Dünya'nın kendi ekseni çevresinde, ve Güneş etrafında döndüğünü muhammedden önce söylediğine göre, muhammedin söyledikleri doğru bile olsa bunu söylemiş olması kuranda yer alması artık birşey ifade etmiyor, ondan önce birileri söylemiş, hem de öyle ben peygamberim ayağına yatmadan, hatta muhammedin Samosludan daha geride kaldığı ortada.... mübarek biri varsa o da samoslu herhalde...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Neml Suresi 88 Sen dağlara bakar da onları donuk-durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Herşeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O.

Bu ayetin yazıldığı dönemde, bu bilgi biliniyor muydu? Bu konuda bilgili arkadaşlar bişiler yazarlarsa sevinirim.

Kader tabletleri ;

http://www.sacred-texts.com/ane/stc/index.htm

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...