Jump to content

DÜNYANIN EN GİZEMLİ TARİKATLARI...


Recommended Posts

Dünyayı yönetenlerin asıl onlar olduğu söyleniyor. Dudak uçuklatan servetleri var ve milyonlarca üyeleri... İşte dünyanın en gizemli tarikatlar

Dünyayı yönettiği iddia edilen en gizemli örgütler hangileri? Amaçları nedir? Nasıl doğdular? Bu gizemli örgütler kaç kişiden oluşuyor?

İşte en gizemli tarikatlar;

MASONLUK

'Mason' kelimesi taş ustası anlamına gelir. Başlangıçta mason loncaları gerçekten masonlardan, yani taş ustalarından oluşmaktaydı fakat daha sonra nedeni bilinmeyen bi şekilde, taş ustası olmayan bi kaç kişi bu loncalara girdi ve bu akımla birlikte oluşan yeni gruba 'Hür ve kabul edilmiş mason' (free mason) dendi.

5 MİLYON ÜYESİ BULUNMAKTADIR

Masonluk, başlangıcının resmi olarak 16'ncı yüzyılın sonu ve 17'nci yüzyılın başlarına dayandığı düşünülen bir çeşit 'Kardeşlik' organizasyonudur. Dünyanın birçok ülkesinde beş milyon üyesi bulunmaktadır. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise iki milyona yakın üyesi bulunmaktadır.

MASONLARIN GİZLİ SIRLARI

Masonlar için sır ve gizliliğin bir gereği olan sembolizm çok büyük önem taşır. Masonlukta semboller, Masonik ilkeleri daha iyi anlatmak ritüellerin içerdiği aşamaları ve öğütleri belleklere iyice yerleştirmek bunların uzun ömürlü olmalarını sağlamak için kullanılırlar. Masonlukta sır olarak nitelendirilen şeylerin başında Masonik işaretler, sözcükler ve simgelere verilen anlamlar gelir.

............

İLLUMİNATİ

1776 yılında Almanya'nın Münih kentinde, Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir hukuk profesörü ve Baron von Knigge önderliğinde kurulan gizli bir topluluktur.

AYDINLATILMIŞ OLANLAR

Illuminati, 'Aydınlanmış Olanlar' anlamına gelmektedir. Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmekti. Her ne kadar asıl amaç, aydınlanarak dinsel dogmalardan uzak, hür düşünceyi ve Newtoncu pozitif bilimin önünü açmak idiyse de, daha sonraları gizli siyasi amaçları olduğu öne sürüldü. İlluminati dünya siyaset tarihinin belki de zaman içerisinde üzerine en fazla komplo teorisi üretilmiş topluluğu halini almıştır.

KİLİSEYE KARŞI KURULDU

İlluminati tarikatının kuruluş kökeni şu şekilde ifade ediliyor: 'Kilisenin düşünce tarzına ve dayatmalarına büyük bir antipati besleyen Galileo Galilei, bir topluluk kurarak bu dogmalarla mücadele etmek ve parlak gençleri ve aşırı derecede zeki insanları bünyesinde toplayarak onlara özgürlüğün, hür düşüncenin ve aydınlanmanın faziletlerini aşılamak istiyordu. 1774 yılında Mason olan Weishaupt, bu emellerinin Masonluk içerisinde var olduğunu görse de, Masonluğun emellerinin ve felsefesinin siyasetler üzeri olması itibariyle ve Almanya'daki kilise/cizvit egemenliğini sona erdirmek istemesinden ötürü, bu doğrultuda bir topluluk kurmaya karar verdi ve kendisi gibi düşünen 11 arkadaşıyla beraber 1776 yılında Illuminati'yi kurdu.

..........

OPUS DEİ

Opus Dei, 2 Ekim 1928'de Madrid'te sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan 79 yıllık İspanyol asıllı bir örgüttür.

KATOLİKLERİN TARİKATI

Katolikliğe sadık, laik iş ve meslek sahiplerini biraraya getirerek Papa'ya Vatikan dışında destek olacak varlıklı ve iyi eğitim görmüş elit bir kadroyu oluşturmak amacı ile kurulan bu örgüt günümüzde Vatikan'da en etkili laik kurumdur.

PAPA OLAĞANÜSTÜ BİR KİŞİDİR

Gizli bir örgüt olan Opus Dei'nin tüm üyeleri Katolik meslek sahiplerinden oluşmaktadır. Bunun yanında her ülkede de örgütten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadır. Onlara göre Papa'nın kimliği, Kilise'nin de, Papalık Makamı'nın da üstündedir. Papa, Tanrı-Krallığı'nın kutsal önderidir. Böylesine yüce bir mertebeye erişebilen kişi de elbette Olağanüstü bir kişidir. Bu nedenle Opus Dei, böylesine olağanüstü bir kişi tarafından temsil edilen Vatikan Devleti'ni yüceltir ve Kilise'yi ikinci planda görür.

DUDAK UÇUKLATAN SERVETİ VAR

2.8 milyar dolar serveti, 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu olan Opus Dei ile ilgili pekçok tartışma yaşanmış ve olumsuz görüşler dile getirilmiş buna rağmen örgüt herhangi bir açıklama yapmamıştır.

............

KURU KAFA VE KEMİKLER TARİKATI

Bu tarikat, New Haven'deki Yale Üniversitesi'nde 1832 yılında William H.Russel'in öncülüğünde bir grup Yale'li öğrenci tarafından kuruldu.

ÖRGÜTE GİRMEK KOLAY DEĞİL

Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı, Yale'nin diğer gizli örgütleri (Ferman ve Anahtar, Kitap ve Yılan, Kurt Başı, Eliyahu ve Berzelius) arasında en eski ve en itibarlı olanıdır. Bu üniversitenin son sınıf öğrencilerinden, her dönem sadece 15 kişi seçen bu örgüte girebiliyor.

HEDEF YENİ DÜNYA DÜZENİ

En büyük hedefi, Yeni Dünya Düzeni'nin gerçekleştirilmesidir. Tarikata katılanlar, ‘Yeni Dünya Düzeni' ana hedefi esas alınarak eğitilirler. 1898 yılına kadar ABD yönetimi üzerinde sadece kısmi bir etkisi olan Kuru Kafa ve Kemik Tarikatı, dünyanın en zengin ve en saygın insanlarını dünyanın en önemli mevkilerine yerleştirme çabası taşıdığı da belli çevrelerce söylenmektedir. Yeni Dünya Düzeni'nin en önemli fikir merkezlerinden biri olan Kuru Kafa ve Kemik Tarikatı'nın, diğer masonik örgütlere nazaran ABD'nin en etkin örgütü oldugu da biliniyor.

............

TRİLATERAL KOMİSYON

1973'te David Rockefeller, Henry Kissenger ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmus gizli bir örgüttür.

TARİKATIN AMACI

Tohumları ABD'de atılan 'Yeni dünya düzeni' fikrini tüm dünyaya yani Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'ya daha iyi yayabilmek için oluşturulmuştur.

TEK DÜNYA DEVLETİ KURULUNCA PİRAMİT BİRLEŞECEK

Brzezinski 1973-1976 arasında başkanlığını yapmıştır. Tarikatın simgesi şu şekildedir: Bir kürenin üç yanından üç üçgen uzayarak kürenin ortasında buluşurlar ama birleşmemişlerdir. Bunları birleştirdiğiniz taktirde tek bir büyük üçgen meydana çıkar. Her bir üçgen trilateralin üç bölgesini simgeler. Üçgenler muhtemelen piramiti simgelemektedir. Büyük üçgen de büyük piramittir. Büyük piramitin birleşmemiş olması, tek dünya devletinin henüz kurulmamış olduğunu gösteriyor olabilir.

...........

BOHEMİAN KLÜBÜ

1872 de kurulmus bir örgüttür. ABD'nin batı yakasındaki elitleri bu topluluğun üyesidir. Cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu topluluğun üyesidir.

HER EYALETTE TAPINAKLARI VAR

Faliyetleri son derece gizli olan topluluğun özel vadisine giriş ABD devlet guçleri tarafından engellenmektedir. Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. ABD'nin hemen her eyaletinde tapınakları vardır. Sembolleri baykuştur. Ritüellerde baykuşa hitap edilir ve bir simge olarak baykuş motifi kullanılır.

KİLİT NOKTALARDAKİ ZENGİN ÜYELER

Bohemian Grove hem çok zengin hem de en kilit noktalardaki elitlerin oluşturduğu daha üst ve çok daha gizli bir seçkin kulübüdür. Bine yakın ABD eliti sürekli olarak hafta sonu California'da veya diğer eyaletlerdeki çiftiklerde toplanıp törenler yapıyorlar ve gizli ritüeller uygulanıyor.

.............

Paylaşayım istedim.

Sevgiler...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Masonluk : Zincirdeki Kokuşmuş Halka

Tarih sahnesinde Asyatik bilge kadınlar düşüncesine bağlı olarak gelişen bir idealde , süreç içerinde tek tanrılı din baskı ve şiddeti sonucunda kült üzerinde Mason’luk adı verilen ve kültten oldukça uzaklaşılmış yeni bir grup doğmuştur.

Sürecin kesintisizliği içerindeki son halka olan Masonlar yalnızca erkeklerin kabul edildiği, kültün köklerinin kadınlar bilgeli olduğu bilinçli veya bilinçsiz olarak göz ardı edilmiştir.

Beşbin yılı aşkın süre içerisinde sınıflı toplumlardaki bir aydınlar azınlığınca çeşitli görünümler altında sürdürülen ve başlangıçtan itibaren temel amacı “yanlış gelişen uygarlığın gidişatını düzeltmek için gösterilen çabaların son halkasında ortaya çıkan Masonluk , düşünceyi rayından çıkararak muhafazakar ve egemen sınıf ideolojisinin yanında yer alan , pasif ve itici bir yapılanma haline dönmüştür.

Aşırı sağcı , Katolik güdümlü , kökten dinci Anti-Masonik iddia ve söylemler bir kenara bırakılırsa bile, günümüz Mason prototipi binlerce yıldır bir ideal olan eşitlikçi ve paylaşımcı “kardeşce dünya” düşüncesinden oldukça uzaktır.

Masonluk her şeyden önce “cinsiyet “ ayrımcısıdır.Kadınlar kabul edilmez.Yanlızca Erkekler üye olabilir.

Masonluk her şeyden önce “ inanç “ ayrımcısıdır. Sadece tek tanrılı dinlere inananlar kabul edilir.Budistler, Hindular, Pağanlar, Ateistler ya da Agnostikler kabul edilmez.

Bir “ Yüce Varlığa “ inandığını beyan etmenin yeterli koşul olduğu söyleyerek , Aydınlanma dönemindeki esnek “ Deist” izler taşınsada , özellikle Amerikadaki Loca’lar açıkça Evangelist-Baptist yada Presbiteryen biraderlerin denetimi altındadır.Kökleri Judaist geleneğe taban tabana zıt olan bir düşünce sistemi için oldukça ironiktir.

Masonluk , “ ideolojik ayrımcıdır “ büyük bir çabayla kendini “apolitik” olarak göstermeye çalışarak Loca toplantılarında , kapitalist sistemi tam olarak özümsemiş “Protestan Ahlakını” ön plana çıkarır.

Eski idealler tamamen silinip yok edilmiş durumdadır.Bir araya toplanan insanlar inisiyasyon masallarıyla gizli örgütçülük oynayarak , bol miktarda Ahlaki söylem ile iş hayatında ve kariyerimde yardımcı olur düşüncesiyle katılmış oldukları kokuşmuş bir burjuva klübünden başka bir şey değildir.

Ana-Erkil düşüncesindeki bu son kokuşmuşluk , Tapınak Şovalyelerinin sistem içerisine girmesiyle başlamış, Gül-Haç mistisizmi ile hızlanmış , Protestan reformlarıyla netleşmiştir. Batıdaki önemli Burjuva devrimlerinin tamamlanmasıyla Aydınlar ideallerini terk ederek hadım edilmişlerdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...