Jump to content

kafasız rektörler


Recommended Posts

Amerikalılar ıraklı esirlerin başına çuval geçirirler, ellerini arkadan bağlayarak istedikleri yere götürürlerdi.

Bizimkiler, kendi eşi ve kızlarını çuvala sokup, üç metre arkalarından gelmesini sağlıyorlar. Bu şekilde cennete gideceklerini zannediyorlar. Başkalarını baskı altında tutmanın, kadınları köle yapmanın, erkeklerin kölesi yapmanın nesi sevap.

Üniversitede bilim öğrenmek için türbanından vazgeçemeyen bir gence hangi bilim öğretilir acaba.

Vahiy bilimi mi?

Veya ezber bilim mi?

Kafasını çalıştırmasını bilmeyen. Aklını devre dışı bırakın insanlara ne öğretilir.

Sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 52
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Anayasa maddesi değişti bi yerde yazılı değilse kimsenin kılık kıyafetinden ötürü eğitim hakkı elinden alınamaz diyor.

Yasakçı zorba rektörler başörtüsünün yasak olduğu nerde yazıyor.Varsa böyle bi kanun yazın buraya anayasa mahkemesinin eski kararı cart curt konuşmayın anayasa değişti anayasa mahkemesinin o eski kararlarının önemi kalmadı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Unah Anayasa da değişen maddeleri numaraları ,eski ve yeni halleriyle buraya yazar mısın? Herkes fark var mı yok mu görsün istersen.

"Anayasa maddesi değişti bi yerde yazılı değilse kimsenin kılık kıyafetinden ötürü eğitim hakkı elinden alınamaz diyor"

Kimsenin hakkı zaten alınmıyor...başörtüsü taktığı için okuldan kaydı silinip,birdaha kayıt yapması engellenen birisi yok! okulun kuralları var ve ona uymak kaydıyla öğrenim hakkını kullanabilirsin ama başörtüsü taktığı için kimsenin kaydının silindiğini duymadım,sen duydun mu?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Anayasa maddesi değişti bi yerde yazılı değilse kimsenin kılık kıyafetinden ötürü eğitim hakkı elinden alınamaz diyor.

Yasakçı zorba rektörler başörtüsünün yasak olduğu nerde yazıyor.Varsa böyle bi kanun yazın buraya anayasa mahkemesinin eski kararı cart curt konuşmayın anayasa değişti anayasa mahkemesinin o eski kararlarının önemi kalmadı.

yaw siz şu meşhur 17. madde dalgasınıda değiştirinde kapstın şu mevzuyu...................... :P :P :P

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu başörtüsünün üniversitelerde serbest olma imkanı artık yoktur, bu anayasa maddesi bile üniversitelerde türbanı serbest bıraktıramaz.

Peki neden, bakın anlatalım:

1. Anayasa mahkemesi YÖK Yasası'na ek madde getiren 3511 sayılı yasanın "Yükseköğretim kurumlarında, dersane, laboratuvar, klinik, polikilinik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir" şeklindeki 2. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti. Dolayısıyla hükümet türban üniversitede serbesttir biçiminde bir düzenlemeye gidemez, gitse bile bu yasayı Anayasa mahkemesi eski kararını dikkate alarak iptal edecektir.

2. Anayasa yasaların şeklini düzenler, yani yasak olan bir fiil anayasada bulunamaz, anayasadan dolayı kimse ceza alamaz, anayasanın yürütmeyi düzenleyen yetkileri bazı devlet kurumları ile sınırlıdır. Anayasa'da yeni yapılan düzenlemeyi de hatırlayalım: Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir. diyor. Yani bu yasaklama açıkça kanunla yapılabilir diyor. Bu yeni anayasa maddesi açıkça herhangi bir kıyafetle üniversiteye giriş çıkışı serbest bırakmamış aksine bunun yasalar ile sınırlanabileceğini, belli kıyafetlerin yasalarla yasaklanabileceğini ifade etmiştir.

Anayasa mahkemesi kararları kesindir, Anayasa mahkemesi kararı üniversiteye türbanla girmenin serbest olmadığını ifade ediyorsa bu artık kanun hükmündedir. Bu da mevcut uygulama üzerinde, yani Anayasa mahkemesinin kararına dayandırılan hüküm uyarınca üniversitelere türbanla girişi serbest bırakmaz. Aksine bu yasağın anayasa hükmüne dayandırılmasını sağlar.

Hükümet türbanı serbest bırakayım derken, kendini hukuki bir açmazın içine sokmuştur. Türban serbestisi biçiminde bir yasa veya düzenleme artık yapılamaz. Bir çok üniversitede olduğu gibi mevcut durumun değişmesi de bu anayasa hükmüne dayandırılamaz.

tarihinde bilelimogrenelim tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Anayasa maddesi değişti bi yerde yazılı değilse kimsenin kılık kıyafetinden ötürü eğitim hakkı elinden alınamaz diyor.

Yasakçı zorba rektörler başörtüsünün yasak olduğu nerde yazıyor.Varsa böyle bi kanun yazın buraya anayasa mahkemesinin eski kararı cart curt konuşmayın anayasa değişti anayasa mahkemesinin o eski kararlarının önemi kalmadı.

Yapılan anayasa değişikliğinin neresinde türban yazıyor?

Eğer mevcut yök kanunu görmezden gelir ve başka herhangi bir düzenleme yapılmazsa sadece değil türban herşey serbest hale gelmiştir

İsteyen burkayla, isteyen çarşafla, isteyen kippayla, isteyen rahibe giysisiyle girebilir

Hiç birine "dur" diyemezsiniz

tarihinde DeHRi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Topu rektörlere atarak anayasa mahkemesinin elinden kurtulmayı düşünüyor AKP ama iş iyice sarpa saracak

Ek-17 de bir düzenleme yapılmazsa kaos olacak, her universite farklı bir uygulama yapabilecek

Yarın bir rektör çıkıp "ben burkaya, çarşafa izin veriyorum anayasal bir sakınca yok" diyebilecek

Tayyip iki eli ile bir bok yediğinin farkında Baykala "anlaşalım anayasa mahkemesine gitme ek-17'yi sizin istediğiniz gibi düzenleyelim" demiş

Baykalda "sen mhp ile protokol yapıp onu satıyorsun ben sana nasıl güveneyim" demiş

tarihinde DeHRi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Türkiye'de en az 70 milyon avukat bir o kadar da hakim vardı zamanında, şimdi bakıyorum 70 milyon civarında da anayasa profesörü varmış...

saygılarımla

tarihinde hallac tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
MADDE 2. ? Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

MADDE 14. ? (Değişik: 3.10.2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

MADDE 24. ? Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

MADDE 42. ? Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz

Yök kanunu 17

Yürürlükteki Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; Yükseköğretim Kuıumlarında kılık ve kıyafet serbesttir

Atatürk ilkelerinden "türban takmak serbesttir" diye bir ilke bilen var mı?

yaa bu kadarda olmaz....

bak ne güzel okumuşsun ve yazmışsın....

ya sen okuduğundan birşey anlamıyorsun....yada işine gelmiyor....

direk değişen 13, maddeyi oku...anla

Link to post
Sitelerde Paylaş
yaa bu kadarda olmaz....

bak ne güzel okumuşsun ve yazmışsın....

ya sen okuduğundan birşey anlamıyorsun....yada işine gelmiyor....

direk değişen 13, maddeyi oku...anla

Evet okudum ve yazdım ve de ben anlamadığım birşeyi yazmam! yani senin gibi değilim.Benim anlamadığımı nereden çıkarıyorsun? Ben işime geleni ya da gelmeyeni değil,gerçeği yazdım,peki sen ne biliyorsun da böyle konuşuyorsun?

Sana soracak değilim hangi maddeyi okuyacağımı!

Çok biliyorsan kendi yorumunu yaz o zaman!

Link to post
Sitelerde Paylaş

necdet sezer varken hükmet istediği halde cumhurbaşkanına takılıyordu.

sonra o makama yetiştiler ama yök.... orada da kadrolaştılar.

şimdi yök izin verdiği halde rektörler dinlemiyorsa,

o makamlara henüz ulaşamamışlar, orada kadrolaşamamışlar anlamına geliyor. hiiiiç başka bişey değil.

çünkü hukuk neyse o uygulanacak, aradaki boşlukları kafasına göre değerlendiren makamları ise kadrolaşmayla ele geçirmezseniz, bi halt yapamazsınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...