Jump to content

Amerika'daki 70 bin yıllık insan kalıntıları


Recommended Posts

Bir katılımcımız, Amerika kıtasında 70 bni yıllık insana dair bir takım iddilarda bulunmuştu. Bu iddiaları da Hodrimeydan'da tarıtşmak istediğin belirtmişti..

Kendisine bu imkanı sağlamak üzere, bu topiği başlatıyorum. İddialarını yazarsa, bunlar üzerinde bir şeyler söyleyebiliriz sanıyorum. Görelim bakalım neymiş bu mesele..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 104
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Anibal ;

Soruyu tekrar edeyim.

Birden bire ortaya çıkan Cro-Magnon adamı ancak bundan 35,000 yıl önce ortaya çıktığına göre 70,000 önce Amerikada yaşayan insan ırkı kimdir.

Dikkat edersen Cro-Magnon'un ortaya çıkışıyla ilgili Swanscombe, Steinheim ve Monmaria kazılarını konuya dahil etmiyorum.Bu kazılarıda konuya dahil edersek oldukça mantıksız sonuçlara ulaşırız.

Eğer sen bu kazılarda Cro-Magnon'un Batı ve Kuzey afrikada yaşamış daha erken bir Homo sapiensten türediğini söylersen kabul ederim.

Her iki durumdada 70,000 yıl önce Amerikadaki insan varlığı evrim süreciyle açıklanamaz.İddiam budur.

Yoruma açık cümleler kullanmadan net olarak yazarsan sevinirim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Birden bire ortaya çıkan Cro-Magnon adamı ancak bundan 35,000 yıl önce ortaya çıktığına göre 70,000 önce Amerikada yaşayan insan ırkı kimdir.

Avrupada bilinen ilk insanlara ait bulgular 35 bin yıl civarına tekabül eder... Ama o söylediğin Swanscombe'deki kazılarda çıkarılanlar, 400 bin yıl önce Avrupa'da insanın en yakın atası H.Erectus'ların yaşadığını gösteriyor.. Steinheim'de bulunan kafatası, H.Heidelbergensis'lerin de bölgede olduklarına işaret ediyor..

H.Erectus'lar Orta Asyada da yaşamışlardı..

Peki bu H.Erectuslar, her tarafa dağıldı, dağıldıkları yerde evrim geçirip ayrı ayrı insan oldular demek mi? Elbette değil..

İlk insanlar 195 bin yıl kadar önce Afrikada yaşıyordu.. Elimizde daha eskiye ait bulgular yok.. Fakat genetik takip, ilk insanların 250 bin yıl kadar önce ortaya çıkmış olması gerektiğini söylüyor...

195 bin yıl önce afrikada yaşayan bu insanların, 90 bin yıl kadar önce bir darboğazdan geçtikleri, 70 bin yıl kadar önce nüfuslarının iyice daralıp yaklaşık 2.000 kişiye kadar düştüğünü biliyoruz genetik takip neticesinde..

Ve onlar sen ne kadar insansan o kadar insandılar.. Sen kadar en azından sal yapıp denizler aşacak kabiliyetleri vardı. Ve çok iyi bilindiği şekilde, bu insanlar 70 bin yıl kadar önce afrikadan göç etmeye başladılar ve gerçekten ciddi, uzun göçler yaptılar.. Yani, ufka bakıp, gördükleri dağları aşmacasına çok uzun yolculuklar yaptılar..

Avustralya'ya giden ilk insanların, 50 bin yıl kadar önce, gayet planlı bir şekilde, yerleşmek üzere, görmedikleri ama varlığını bildikleri bir adaya yolculuğa çıktıklarını biliyoruz.. Bunu başarabilecek denizcilik bilgisine sahip insanlarında var olduğunu biliyoruz.. Bu insanların Afrikadan çıkıp Amaerika'ya gitmesinde de hiç bir sorun olmadığını biliyoruz..

Burada yazılanlarda bir teori filan değil, somut bilgiler.. Bu halde, 195 bin yıl önce afrikada yaşayan ve özdeş torunları aya gitmeyi bile beceren insanın 70 bin yıl önce Amerika'ya gitmesinin nesi garip? 35 bin yıl önce Avrupa'da bulunmasında ne terslik var ki? Aynı insan, 50 bin yıl önce dünyanın en uzun yolunu aşıp, okyanusu aşarak Avustralya'ya da gitmişti..

Cro magnon'un avrupada birden ortaya çıktığı martavalını kim uydurmuş merak ettim.. Zira, biz cro magnon'ların güney afrika kökenli olduklarını biliyoruz, onlarda bildiğin insandılar ve çok eski ataları ve diğer kardeşileri gibi uzun göçler yapmayı severlerdi..

Kısaca, sanırım bir yerlerden biraz H.Y. yazısı okuyup, o gazla "savulun gafiller, dağılın evrimciler, battal gazi geliyor.." tripleriyle sazanlarla ortak olan genlerinin etkisinde kaldın..

Link to post
Sitelerde Paylaş
.

Kısaca, sanırım bir yerlerden biraz H.Y. yazısı okuyup, o gazla "savulun gafiller, dağılın evrimciler, battal gazi geliyor.." tripleriyle sazanlarla ortak olan genlerinin etkisinde kaldın..

Anibal yazdığın yazının hiç bir bilimselliği yok. Roger Lewin okuyup hiç bir somut verisi olmayan bir jenerik yazmışsın. .Savunmuş olduğun görüşün (teori demiyorum dikkat edersen ) dünya üzerine yayılışı olası göç yolları üzerine fikirler yürütülürken Amerika hep dışta bırakılır.Sanki dünya üzerinde böyle bir kıta yoktur. Ta ki ünlü Bering Boğazı Göçü 'ne gelinceye kadar.

Detaylı yazıcam Anibal fakat sen somut verisi olmayan masal anlatıyorsun.Masaallarda artık son nokta. Lütfen mişli, muşlu, fikirler yazmayalım delil isterim kanıt isterim.Yazına detaylı cevabımıda müsait olunca vericem , kaldı ki Mta DNA teori olamayacak kadar sıradan bir makaledir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Savunmuş olduğun görüşün (teori demiyorum dikkat edersen ) dünya üzerine yayılışı olası göç yolları üzerine fikirler yürütülürken Amerika hep dışta bırakılır.Sanki dünya üzerinde böyle bir kıta yoktur. Ta ki ünlü Bering Boğazı Göçü 'ne gelinceye kadar.

Degas, senin bu işlerinn nasıl olduğundan haberin olmadığı için, böyle bir şeyler geveliyorsun..

Son bir kaç yıl öncesine gelene kadar, antropolojinin elindeki bulgular şu ve buydu.. İnsanların dünya üzerine nasıl yayıldığını bu bulguların gösterdiği şekilde izah etmekten başka bir yolunuz yoktu, var olabilir mi? Kristal küreye mi bakacaklardı? Rüyaya mı yatacaklardı? Bakla falı mı açacaklardı?

Senin elinde, 70 bin yıl öncesinden kalma amerika kıtasında bulunmuş hiç bir insan kalınıtısı yok.. Sen çıkıp nasıl diyebilirsin, ilk insanlar şu kadar zaman önce, amerikaya gititler?

Elinde şunlar var..

* 195 bin yıllık afrika

* 100 bin yıllık ortadoğu

* 100 bin yıllık ortaasya

* 30 bin yıllık avrupa

* 10 bin yıllık avustralya

* 50 bin yıllık hindistan

* 30 bin yıllık sumatra..

* 3 bin yıllık Amerika..

Bu liste sana, elde olanlar bunlar listesi.. Bu listenin gerçek değerleri yansıttığını söylemiyorum.. İşte sana bir liste.. Elinde bu yerlerde, bu kadar evvelinden kalma insan kalıntıları var.. Bilinen bu..

Sen buna göre insanların nasıl yayıldığını gösteren bir izahatı nasıl yaparsın?

Bu listeye bakarak, insanların Antarktika'ya 100 bin yıl önce gittiğin söyleyebilir misin?

Bilim elinde olanlara bakarak izahatlar yapar Degas.. Elinde, 70 bin yıl önce insanın amerikada var oldupunu gösteren bir şey yoksa, çıkıp insan amerikaya 70 bin yıl önce geldi, geçti diyemez..

Ama ne zamanki birisi gider, oradan 70 bin yıllık bir insan iskeleti vs. getirir. Hah işte o zaman budur der ve bunu izahatına ekler..

Şimdi ne gevelediğini öğrenebilir miyiz?

Bilim, atıyorum, 1950 yılında, "İlk insanlar amerikaya 10 bin yıl önce bering boğazını aşıp geldiler.." diyorsa, bu ellerindeki bulgular bunu gösterdiği içindir. Ama sen çıkıp amerikada 100 bin yıllık bir kalıntısı bulursan, işte o zaman bu izahat çürür, yerine yenisi konur.. Mesela: "100 bin yıl önce bir sala, kayığa vs. binip Amerika'ya geldi insanlar.." şeklinde olur..

Ama sen bu defa amerikadan 100 bin yıllık bir uçak enkazı bulur getirirsen, bu kez izahat gene çürür, şöyle olur: "İnsanlar 100 bin yıl önce uçaklara binerek Amerika'ya turistik geiz yapmaya gelirlerdi...." şeklinde olur..

Bilim, masa bağında oturup fikir geliştirerek yapılmaz Degas.. Bilim, kanıtlar üzerinden yapılır.. İddia kanıtlardan çıkar, kanıtlar iddiaya uydurulmaz.. Bilim, ergenekon savcılarınca yapılmıyor Degas, aklında tut bunu..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Senin elinde, 70 bin yıl öncesinden kalma amerika kıtasında bulunmuş hiç bir insan kalınıtısı yok.. Sen çıkıp nasıl diyebilirsin, ilk insanlar şu kadar zaman önce, amerikaya gititler?

Elinde şunlar var..

* 195 bin yıllık afrika

* 100 bin yıllık ortadoğu

* 100 bin yıllık ortaasya

* 30 bin yıllık avrupa

* 10 bin yıllık avustralya

* 50 bin yıllık hindistan

* 30 bin yıllık sumatra..

* 3 bin yıllık Amerika..

Sn Anibal bir üst yazınızla çeliştiğinizin farkındamısınız.Net olarak tekrar sorayım Amerikadaki varlık 11,000-12,000 bering geçişimidir.

ayrıca son dönem amerikadaki 3,000 tarih kapalı kapılar ardında tarihlendirilmiş, jeologların Teotihuacan merdevinlerinde bulunan lavlarla ilgili 5,000 yıllık çalışması mevcuttur.

tarihinde Degas tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Degas, sana ne diyorum:

Bu liste sana, elde olanlar bunlar listesi.. Bu listenin gerçek değerleri yansıttığını söylemiyorum.. İşte sana bir liste.. Elinde bu yerlerde, bu kadar evvelinden kalma insan kalıntıları var.. Bilinen bu..

Sen buna göre insanların nasıl yayıldığını gösteren bir izahatı nasıl yaparsın?

Sana örnek, kafadan atılmış bir liste veriyorum, diyorum ki, elind ebu buluntular var.. Farzet bunlar insana veya nil timsahı.. Buna göre, o insna veya nil timsahının yayılımını nasıl izah edersin?

Mesela, insanlar önce Afirkadan çıktılar. Okyanusu aşıp Avustralya'ya ulaştılar. Oradan da bir grubu hindistana gitti diyebilir misin?

Bilimin elindeki buluntular bu şekilde..

İnsanlar, 195 bin yıl önce, insandılar.. Bugünü modern düşünce sistemine yatkın ilk insanların 90 bin yıl önce ortaya çıktıklaır kabul edilir. Bunlar, deniz kenarında yaşayan balıkçılık yapan insanlardı.. Deniz kabuğunda kolyeler ve taşalr üzerine süsleme yapıyorlardı.. Bunlrın bir 300-40 yıllık süreçte okyanusları aşacak gemiler (kayık, sal filan değil, baya baya bir gemi, elbette titanik değil) yapması gayet mümkündür.. Senin beyni ne kadar gelişmişse, onlarındaki de en az okadar gelişmişti..

Yani, 195 bin yıl içindeki insan tarihi, bu bilenen senaryoların hepsi yeniden yazılabilir. Hatta bu ,250 bin yıl için söylenebilir. İlk insan Afrika'da değil, Sibirya'da ortaya çıkmış olabilir. Hepsi olabilir.. Ama şu an elimizdeki bulgular, ilk insanların 195 bin yıl önce Afrikada var olduklarını kesin olarak söylüyor..

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=A...d3b73042ca7dd36

Buna en yakın insan kalıntısı ise 160 bin yıllık ve gene afrikada..

http://www.nature.com/nature/journal/v423/...ature01669.html

Ondan sonra 90 bin yıllık gene afrika.. Ondan sonra iş biraz çoğalıyor.. 50 70 bin yılları arasında insnalar tüm dünyaya yayılmış gibi görünüyor. 70 - 50 bin yıllık kalıntılar, dünyanın hemen her yerinde görülebiliyor..

İşte eldeki buluntuların gösterdiği şey bu..

Genetik iz takibide bu durumu doğruluyor..

Amerika'daki 70 bin yıl önce yaşamış olması muhtemle insanlar, ilk göç yoluna yeni bir yol daha ekler: Amerika'ya doğru olan yol.. Bu yol büyük ihtimalle, Kuzeyden gene bering boğazı bölgesinden gerçekleşmiş olabilir. Sabret biraz, millet basa başında oturmuyor, elinde kazma boyuna kazıyor.. Çok sürmez tahminen, 10-20 yıl içinde bunlar daha iyice netleşir..

İşte vaziyet bu.. Şimdi ne diyordun sen? Bir şeyler söylüyordun, buyur, devam et..

Link to post
Sitelerde Paylaş

post21177826356.jpg

İnsana ait evrim ; şurada kırık bir kafatası, burada bir çene kemiği bulan bilim adamları ilk başta insanın 500,000 yıl önce türediğine inandılar.Daha eski fosillerin bulunması evrim değirmenindeki taşın oldukça ağır işlediği açık hale geldi.

İnsanın atası maymunlar 25,000,000 yıl öncesine dayandırıyor.Doğu Afrikadaki keşifler insanımsı maymunlar (hominid) 14,000,000 yıl önce geçildiğini gösteriyor. Ancak yaklaşık 11,000,000 yıl sonra Homo sınıflandırmasına girecek ilk maymun-adam ortaya çıkıyor.

İnsan gibi olduğu düşünülen Australopithecus ,Afrikanın aynı kısımlarında yaklaşık 2,000,000 yıl önce yaşadı.

Homo-Erectusu üretmek 1,000,000 yıl daha alır. En sonunda 900,000 yıl sonra , ilk ilkel insan ortaya çıktı , kanıtların bulunduğu alanın ismi verildi Neanderthal.

Gelişmiş Australopithecus ve Nenderthal arasında 2,000,000 fazla zaman geçmiş olmasına rağmen iki grubun araç ve gereçleri neredeyse birbirinin aynısı. (Görünüşleri konusundaki inanış aynı olduğu)

Derken , ANİDEN ve AÇIKLANAMAZ biçimde ,35,000 kadar önce yeni bir insan ırkı Homo Sapiens ortaya çıktı. Cro-Magnon diyede adlandırılan bu modern insan bize oldukça benzer.Mağara sanatından dolayı mağara adamıda denir.

Cro-Magnon insanının gizemli ortaya çıkışı ve açıklanamaz olmasına rağmen bulmaca dahada karışık hale gelir.Yapılan kazılarda Cro_magnon insanının , Cro-Magnon insanından 250.000 yıl kadar önce Batı Afrika ve Kuzey Afrikada yaşamış erken bir Homo Sapiens’den türediği açık hale geldi.

Modern insanın , Homo Erectustan sadece 700,000 yıl sonra ve Neanderthal insanından 200.000 yıl kadar önce ortaya çıkması kesinlikle MANTIKSIZDIR.

Yazar James Shreeve Neanderthal Muamma: Modern İnsanın Köklerini Çözmek adlı kitabında bu iki farklı ırkın, üreme olarak farklı olmasından dolayı çiftleşmemiş olduğunu belirtir. Karbon testlerinden bölgede yaşayan modern insanın Neanderthal adamdan kırk bin yıl daha önceden orada olduğu gösterilir ve böylece evrimsel süreklilik teorisi de çöker. Bugün dünya üzerinde geleneksel bilimin kaçamak cevaplar vererek konuyu kapatma çabalarına karşın bu düşüncelere katılmayan arkeolojik, antropolojik ve tarihi revizyonistler, insanın kökleriyle ilgili farklı bir görüşe ihtiyaç duyulması altında birleşmektedirler.

Ayrıca Homo Sapiens yavaş bir evrimsel süreçten o kadar hızlı bir ayrılışı temsil ederki konuşma yeteneğimiz gibi özellikleimizden bir çoğu , daha erken primatlarla alakasızdır.Üstüne üstlük tüm bu gelişmelerin evrim için en uygunsuz zamanda buzul çağında olması oldukça şaşırtıcıdır.

Konu uzmanı Theodosius Dobzhansky şu yorumu yapar : Modern insanın fosil bakımından soydaş bir çok akrabaya sahipken ATASI yoktur.

Dolayısıyla Sapiens bir muammadır.

Modern insan nasıl olmuşta , ataları daha ileri evrimsel gelişmeyi takip ederek 2.000.000 veya 3.000.000 yıl sonra değil de 300.000 yıl kadar sonra ortaya çıkmıştır. ?

Anibal devam edicem acele etme.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Boş ver ,devam etmene gerek yok..

Bir sürü yanlış ve çarpıtılmış şey yazmışsın, sallamışsın sadece..

Önce bir bunları hallet, ondan sonra..

>>> Doğu Afrikadaki keşifler insanımsı maymunlar (hominid) 14,000,000 yıl önce geçildiğini gösteriyor. Ancak yaklaşık 11,000,000 yıl sonra Homo sınıflandırmasına girecek ilk maymun-adam ortaya çıkıyor.

Hominid insanımsı maymun değil bir kere.. hominid dediğin şey tam olarak nedir? Hominid, taksonomide insan ve büyük maymunları kapsayan bir ailenin bireylerine denir..

>>> İnsan gibi olduğu düşünülen Australopithecus ,Afrikanın aynı kısımlarında yaklaşık 2,000,000 yıl önce yaşadı.

İnsan gibi derken neyi kastediyorsun? Australopithecus bir tür değil, 4 ila 2 milyon yıl öncesi yaşamış bir çok türün "genus" adıdır.. Sen hangisini, neyi kastediyorsun..

>>> Homo-Erectusu üretmek 1,000,000 yıl daha alır. En sonunda 900,000 yıl sonra , ilk ilkel insan ortaya çıktı , kanıtların bulunduğu alanın ismi verildi Neanderthal.

Hangi bir milyon yıl? H.Erectus ortaya, 1.8 Milyon yıl önce çıktı ve avrupa ve asyaya yayıldı..

>>> Gelişmiş Australopithecus ve Nenderthal arasında 2,000,000 fazla zaman geçmiş olmasına rağmen iki grubun araç ve gereçleri neredeyse birbirinin aynısı. (Görünüşleri konusundaki inanış aynı olduğu)

Bahsettiğin 2 MYa önce yaşayan Australopithecus'lar ile H.Erectus arasında 200 bin yıl ancak olan bir süre mevcuttur. Ve her ikisininde Australopithecus garhi ve H.Erectus'ların alet kullandıkları, ateş yaktıkları gayet iyi bilinir..

>>> Derken , ANİDEN ve AÇIKLANAMAZ biçimde ,35,000 kadar önce yeni bir insan ırkı Homo Sapiens ortaya çıktı. Cro-Magnon diyede adlandırılan bu modern insan bize oldukça benzer.Mağara sanatından dolayı mağara adamıda denir.

Nasıl çıktı, nerden çıktı, delik dondan çıktı sanacak bilen bilmeyen.. Sen hiç yazdıklarımızı okumadın mı? Bilinen ilk insanlar 195 bin yıl önce Afrikada yaşıyordu.. Nerden ve nasıl çıktıklaır da belli zaten..

H.Erectusu takiben, 1.5 MYa önce, Homo georgicus (Dmanisi adamı), ortaya çıktı, H. erectus ve H. habilis özellikleri gösterir. Bu tür taaa Gürcistana kadar yayılmıştır.

516 bin yıl önce, Homo antecessor, yani neaderthal ve insanların en yakın "genetik atası" olarak ortaya çıktı.

355 bin yıl evvel Homo heidelbergensis ortaya çıktı. Bu tür, hem insan hemde Neanderthallerin atalarındna biriydi.

Homo rhodesiensis, 130 bin yıl önce ortaya çıkıp yaşadı.. Bizle pek alakası olmadı.. Biz o sıralarda Afrika'da geçinip gidiyorudk.. Ama ondan Neanderthal türedi, yaklaşık 50 bin yıl önce.. Biz Nenderthal ile 35 bin yıl önce karşılaştık ve emin ol ki, onlarla çiftleştik.. Bir takım genlerimiz onlardan gelme.. Örneğin kızıl saçların onladan miras kaldığı düşünülür..

Sen kendine önce şunun gibi yeni bir resim bul.. Elinde hangi türler var bir belli olsun..

0f0dab976edd7664d2a520c6d8837e42.png

>>> Konu uzmanı Theodosius Dobzhansky şu yorumu yapar : Modern insanın fosil bakımından soydaş bir çok akrabaya sahipken ATASI yoktur.

Dobzhansky'nin pke çok makalesini vs. okumuşumdur.. Böyle bir söz hiç hatırlamıyorum.. Bu sözün geçtiği yeri merak ettim şimdi, bir citation yapsanda, okusak, ne diyormuş bir anlasak?

Ama eğer sana bir konu uzmanı lazımsa, sana Tim White hocayı tavsiye ederim..

http://www.isepp.org/Pages/03-04%20Pages/White.html

Kendisi, 60 yaşında, yanında bir Türk arkadaşımızda olduğu halde Afrika'da kazma sallıyor.. Sen gibi masa başında oturup işkembeden sallamıyor yani:..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Boş ver ,devam etmene gerek yok..

Bir sürü yanlış ve çarpıtılmış şey yazmışsın, sallamışsın sadece..

Sn Anibal aceleye gerek yok , korkuun ecelede faydası yok. Daha yazının başındayım senin

yazdıklarınada gelicem merak etme.

Bak yukarıda harita belli , o haritayı ben değil kimin yaptığı resmin altındaki yazıda belli.

senin Havva yaklaşımına göre hazırlamış olduğun haritayada gelicez.

Ne bu şiddet bu celal.

Ben yazının en başında ne dedim. ??????????

Amerika kıtasındaki 70.000 yıllık İNSAN VARLIĞINI KANITLAYACAM DEDİM .

Bak dikkat dersen 125,000 demedim.

Sana 125,000 'i bile kanıtlarım, bırak 70,000 kanııtlamayı.

Hemen acele edip celallenmeye gerek yok.

Ben BELGE ve SOMUT kanıtla konusurum Jenerik tarih anlayışına göre değil.

Sen zaten benim yazıma itiraz ediyorsan EVRİME itiraz ediyorsun.

BEKLE VE GÖR.

(Senin istediğin kaynakça olsun : Theodosius Dobzhansky - Mankind Evolving , En sonunda tüm kaynakçaları bulabileceğin kitap isimleri vericem )

tarihinde Degas tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Amerika kıtasındaki 70.000 yıllık İNSAN VARLIĞINI KANITLAYACAM DEDİM .

Kanıtlasan ne, kanıtlamasan ne ki? Amerika kıtasında insan varlığının 70 bin yıl önce var olmuş olması, insanın evrime üzerine teorileri zora sokmaz, tersine güçlendirir..

Ben senden buna kanıt istemiyorum.. Gösterirsen hay hay.. Ama bence hiç önemi yok.. Ben senden 70 bin yıl önce Amerika'da insan varlığının sana izah ettiğim ve listelediğim insan evrimini kilometre taşlarına dair evrimsel görüşü nasıl imkansız kılacağını soruyorum..

Sen kanıtla filan konuşmuyorsun, sadece sallıyorsun degas.. CroMagnon'un 35 bin yıl önce aniden ortaya çıktığını nerenden sallıyorsun mesela?

Mankind evolution'da, bahsettiğin gibi bir cümle yok, olsyadı kesin hatırlardım.. Bu birincisi..

İkinicisi de şu.. O harita, son keşifleri içermeyen eski bir kaynak.. Son 10 yılda bu sahada pek çok keşif gerçekleşti. Onlar o haritada yok..

Ama bununda hiç hükmü yok. Çünkü, şu ana kadar yazdıklarındaki yanlışları çıkarırsak, o haritadaki kadarı da sana kafi..

Yazdıklarında nelerin yanlış olduğunu gösterdik zaten, doğrusunu yazmak suretiyle..

>>> Ben BELGE ve SOMUT kanıtla konusurum Jenerik tarih anlayışına göre değil.

Benim gördüğüm kadarıyla sen, belge ve somut kanıtla değil, işkembe gazına göre konuşuyorsun.. Bekleyim görelim bakalım, daha neler geveleyeceksin..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sn Anibal öncelikle konuyu çok fazla idealize edip temennilerde buluyorsun bense somut verileri yorumluyorum. S.J Gauld şöyle der ; Bilimin o kadar büyük bir kısmı hikayelere dayanıyor ki, hikayeleri iyi yönde değerlendiriyorum. Ancak yinede hikaye işte. !!!!

Şimdi kaldığımız yerden devam edelim;

Klasik Darwin çok merkezli teorisinde DERKEN ve ANİDEN 35,000 yıl önce sanki YOKTAN VAR OLMUŞTUR ve birden bire Neanderthal dünya üzerinden silinivermiştir. Birden bire oluş ve yok oluş.

James Shreeve Neanderthal Muamma : Modern İnsanın Köklerini Çözmek adlı eserinde zaten bu iki tür arasında evrimsel süreklilikten bahsetmek mümkün değildir.

Cro-Magnon insanın gelişim süreci içeresine girmeyecem konu fazla dallanıp budaklanmasın.

Modern insanın meydana tarihinde oldukça şaşırtıcı izler bulunur, söylemin aksine kültürde ileriye doğru değil geriye doğru bir gidiş vardır.Belirtli bir standarttan başlayarak bir ilerleme söz konusu değil sonraki nesiller daha az uygarlaşmış , M.Ö 27,000 başlayarak 11,000 kadar nüfusun gittikçe azalışı , yerleşimin tamamen ortadan kalktığı bir bir noktaya kadar gelir.Bu sebeplerin iklimsel olduğu söylenir fakat geçişlerin hep en uygunsuz zamanda olmasıda şaşırtıcıdır.

Ve DERKEN , M.Ö 11,000 civarında düşünen insan AÇIKLANAMAZ şekilde daha yüksek bir KÜLTÜR seviyesi ile karşımıza çıkar. Düşünen insanın görünmez bir yardımcısı içine düşmüş olduğu tükenmişlikten birden bire kurtarmıştır. Yine bir buzul çağına denk gelen bu zamanda Asyadan bering kanalı ile geçişler yapılmıştır.

M.Ö 6,000 yıllarında ata yele gem vurmaya başlamış, bugünkü uygarlığın temellerinin atılmış olduğu anlatılır.Yeni dünyada insan varlığı 11,000-12,000 dolaylarındadır.

Antropoloji ve Arkeoloji cephesinde bu tezleri çürütecek bulgular 20 yy sonlarına doğru engellenemez hızla artmıştır.

Modern insanın atası olan Cro-Magnon 35,000 yıl önce ortaya çıktığına göre 70,000 önce AMERİKA kıtası ki, orta amerikadır , yaşayan insan ırkı kimdir ?

Bir Neandathel göçü denebilirmi. ?

Bu mümkün değildir.Evrimsel süreklilik yoktur.

Beringten gelen Asyalılar bazı Kuzey kabilelerinin atası oldularsa Orta ve güney Amerikalıların atası kimlerdir ?

Beringten 11,000 geçtiğini düşünürsek bırakın 70,000 yılı La Venta ve Olmek kültürünü bu kronoloji içinde hiçbir yere koyamayız.

AKADEMİK OLİMPOS bu yeni dünya ile ilgili tüm bulguları ya görmezden gelir yada yok sayar. Orta Amerika kültürleri üzerinde yapılmış olan RADYO KARBON teslerini kapalı kapılar ardında değiştirdiğini bilim dünyasında bilmeyen yoktur.Bunu en somut örneği bölge yanardağlarının patlamaları hakkında jeoloji raporları olmasına kaşın antik yapıların radyo karbon testlerini kasıtlı olarak M.Ö tarihine yaklaştırması ve kanada kaynaklı arkeolojik verilerin saklanması karşılığında arkeologlara verilen müze müdürlükleri en tipik örneklerdendir.

AKADEMİK OLİMPOSTA işler bu noktada iken ; Ocak 1987’de Allan Wilson ve Kalifornia Üniversitesi , Berkeleyden Rebecca Cann ve Mark Stoneking NATURE dergisinde “ Mitekontriyal DNA ve İnsanın EVRİMİ “ başlıklı bir makaleye imza atarlar.

Bu biyokimyacılara göre yaşayan tüm insanların genetik özelliklerinin BİR KISMI yaklaşık 200 bin yıl önce Afrikada yaşamış bir DİŞİ bireye kadar izlenebilir. ( Roger Lewin – Modern İnsanın Kökeni )

Çok merkezli teori karşında inanılmaz derecedeki kanıtlar bir anda bilim dünyasının bu MAKALE’ ye sarılmasına sebebiyet vermiştir.

Mitokondriyal Havva olarak adlandırılan bu yeni teori tüm karışıklıklar sebebiyle hem anatomik hemde davranışsal bir Afrika merkezciliği ile kabul edilir.

Farklı coğrafi bölgelerde eş zamanlı gerçekleşen evrim artık yeni teoriye karşın daha güçsüzdür.

Fakat hem eski teori hemde yeni teori Amerika kıtasındaki insan varlığını AÇIKLAYAMAZ.

Yeni Teoride (MtaDNA) hepimizin ortak atası olan Afrikalı Havva ‘nın varlığı söz konusudur, ANCAK onun torunlarının dünyaya nasıl dağıldığı ilişkin bir dolu farkılı düşünce Asya ve Avrupa kıtası ile bağlantı kurmaya çalışsada AMERİKA ile bağlantı kuramaz.Olası göç yolları üzerine fikirler yürütürken AMERİKA hep dışta bırakılır, sanki dünya üzerinde yoktur.

Bu teori aynı ayrıca , “ bugünkü insan’ın belirleyici kabul edilen temel özelliklerini ,yani kas ve iskelet yapısını dikkate almaktan öteye GİDEMEZ.Dolayısıyla IRK ‘ ların ortaya çıkışını AÇIKLAYAMAZ

: Anibal devam edicem.

tarihinde Degas tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Modern insanın atası olan Cro-Magnon 35,000 yıl önce ortaya çıktığına göre 70,000 önce AMERİKA kıtası ki, orta amerikadır , yaşayan insan ırkı kimdir ?

Senin okuman yazman yok herhalde?

Cro-magnon, modern insanın atası filan, basbaya bildiğin modern insanın taa kendisidir..

Daha üstlerde yazdıklarında, söylediğim gibi sallamacadan ibaret.. Sana bu işin, kaba özetini izah ettik evvelce..

Bak, otur, şunu bir oku evvela:

http://www.samsundayasam.net/haberx/1576-2...insan-kili.html

Ama bilimsle bir çalışma istiyorsan ki,bu işin yolu böyledir, bu bilgiler gazete haberiyle teyit edilmez, oturup şunu okuyabilirsin:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=A...d3b73042ca7dd36

Bak, sana lazım olan kısmını ben alayım:

Cranial and skeletal remains of modern humans, Homo sapiens, were discovered in the Kibish Formation in 1967 by a team from the Kenya National Museums directed by Richard Leakey.

...

...

The papers in this volume provide a detailed stratigraphic analysis of the Kibish Formation and a series of new radiometric dates that indicate an age of 196 ± 2 ka for Member I and 104 ± 1 for Member III, confirming the antiquity of the lower parts of the Kibish Formation and, in turn, the fossils from Member I.

Neymiş, o insan kalıntıları, 196 +/- 2 yıl, yani kabaca 195 bin yıllıkmış..

Yani, afrikada 195 bin yıl evvel sen ben gibi bildiğimiz, modern insan, H.Sapiens olan insan yaşıyormuş.. Şimdi bunu anladın mı?

Yani neymiş, insanın atası, 35 bin yıl önce Fransa'da yaşayan cro-magnon değilmiş.. Eğer başka buluntular olmazsa, o cro-magnon, bir yolunu bulup, oraya gelmiş olan afrikadan gelen modern insanlardan biri..

Ve o mdern insanlar, 50 bin yıl önce, görmedikleri ve bilmedikleri bir okyanus aşırı yere topluca göçüp, orada var olmuşlar: Aborjinler..

Mungo Adamı için tespit edilen yaş 40.000 yıl ve mtDNA analizi ilkaborjinlerin Avustralya'ya en az bir 50 bin yıl önce geldiklerini gösteriyor:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=A...a4433d8c1f2574d

Bu rakamı 125 bin yıla kadar çıkaranlarda var..

Taa oralara gidecek kadar insna olan atalarımızın, 70 bin yıl önce Amerika'ya gitmiş olmalarında da bir terslik yok zaten..

Neymiş?

Biiiir.. Cro-magnon modern insanın atası filan değilmiş..

İkiii.. İlk insanlar en az 195 bin yıl evvel Afrika'da yaşamış..

Üüüüçç... İlk insanlar biz kadar insna oldukları içşn, Amerika veya Avustralya'ya gitmiş olmalarında hiç bir gariplik yokmuş...

Peki neaderthal? O insanın dorğudan atası değil zaten.. Avrupa'ya ulaşan ilk modern insanlar, onlarla rekabet içindeydi haliyle. Ve kat kat daha zeki ve boylu poslu olan modern insana karşı hiç şansları yoktu..

Ama insan ile naderthal'lerin çiftleşip, bir takım neanderthal genlerinin insan nesline karıştığı gayet sağlam bir iddiadır. Fakat bu onları atamız filan yapmaz haliyle..

Evet, 195 bin yıl önce ilk insanlar yaşamışken, 70 bin yıl önce Amerika'ya göçmüş olmalarındaki sorun nedir?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Cro-magnon, modern insanın atası filan, basbaya bildiğin modern insanın taa kendisidir..

Sn anibal öncelikle neyi kastettiğimi sizde biliyorsunuz bende. Fakat bilim dışı yazıyor bana sürekli tavsiye ve teamülde bulunuyorsunuz.Modern insanın atası derken 195,000 yıl önceki insan ile bugünün insanı birmidir , vurgulamak istediğim budur.Lütfen konu çarpıtmadan bilim dışına çıkmayalım.

Bakın size evrim teorisindeki değişmeleri yazdım, onları görmezden kelip sıfatlandırmaları kendi istediğiniz şekilde yazılmamasına takıp sonrada o o değil bu tarzı söylemleriniz konunun bütünlüğü açısından önemli değil.

Liste belli değilmi ?

Homo

Homo habilis

Homo rudolfensis

Homo ergaster

Homo georgicus

Homo erectus

Homo cepranensis

Homo antecessor

Homo heidelbergensis

Homo rhodesiensis

Homo neanderthalensis

Homo sapiens idaltu

Homo sapiens (Cro-magnon)

Homo sapiens sapiens

Homo floresiensis

Belli......

Bunlar basit ayrıntılar biz bütünü görelim.Bana kıl, tüy değil somut arkeolojik veri sunarak yazın lütfen. malum bilim dünyası her türlü sahtekarlık mevcut.

Şimdi yazıma devam edicem se amerikadaki 70,000 kanıtları vericem, kıl, tüyde değil.

Sizde evrim teorisi içerisinde nasıl dağıtacaksınız okuyup görücez.

Biraz kuşkuculuk gömleğinizi üzerinize giyiniz. :rolleyes:

Teamül ve tavsiye niteliğindeki açıklamalardan çok arkeoloji ve antropoloji destekli yazarsanız daha rahat anlaşıp, okuyucunun konuyu daha iyi kavrayacağını düşünmekteyim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Fakat bilim dışı yazıyor bana sürekli tavsiye ve teamülde bulunuyorsunuz.Modern insanın atası derken 195,000 yıl önceki insan ile bugünün insanı birmidir , vurgulamak istediğim budur.

Biz sana gerçek bilimden bahsediyoruz Degas, seninki gibi H.Y. kıçından uydurma bilimdne değil..

195 bin yıl önceki insan, aynen, bugün seninde bildiğin insandır. Sokakta yürüyor olsaydı, hiç bir gariplik görmezdin.. Sen ne isen o da aynen öyleydi, hatta aşık olup evlenip çoluk çocuk sahibi bile olabilirdin..

>>> Şimdi yazıma devam edicem se amerikadaki 70,000 kanıtları vericem, kıl, tüyde değil.

Hadi getir, verde görelim bakalım neymiş o kanıtlar.. Ama baştan söyleyelim, H.Y.nin uydurma fosilleri gibi olmasında..

Bak sana bilimsel kanıt verdik.. Bir bilmsel kanıt, hakemli bir dergide yayınlanmış ve literatüre geçmiş olan kanıttır..

>>> Teamül ve tavsiye niteliğindeki açıklamalardan çok arkeoloji ve antropoloji destekli yazarsanız daha rahat anlaşıp, okuyucunun konuyu daha iyi kavrayacağını düşünmekteyim.

Degas, benim yazdığım her şeyin antropolji ve arkeoloji destekli olduğundan emin olabilirsin..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hadi getir, verde görelim bakalım neymiş o kanıtlar.. Ama baştan söyleyelim, H.Y.nin uydurma fosilleri gibi olmasında..

Bu harun yahya sendromundan kurtulmak gerekli.Bu ülkenin en büyük talihsizliği HY sayesinde Türk insanın gerçek bilimle ulaşamamasıdır. Hegelistik dünyada Akademik olimpos ve yaratılışcılar sürekli savaşır. H.Y gerçek bilim adamlarının araştırmalarını alıp içine tanrı figürünü sentezleyerek kamuoyuna verir. Kamuoyuna verilen bu bilgi kaynakçalarında bir takım Prof.'ların isimlerinin geçmesi , araştırmacı için bir ön yargı oluşturur.

Hegelistik olarak bakarsak H.Yahyanın çalıştığı , hizmet ettiği alan Akademik Olimpostur.

Bekleyiniz sayın anibal daha yazmı bitirmedim.

Fakat şu ana kadar sizin neyi savunmuş olduğunuzuda anlayabilmiş değilim.,

Evrimcilerdan çok farklı açıklama ve söylem yapıyorsunuz.

Son yazımda sonra karşılıklı Teoriyi analiz edebiliriz, fakat siz önce hangi evrimi savunuyorsunuz onu belirtin.

Çok merkezlimi.

Havva'mı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> H.Y gerçek bilim adamlarının araştırmalarını alıp içine tanrı figürünü sentezleyerek kamuoyuna verir. Kamuoyuna verilen bu bilgi kaynakçalarında bir takım Prof.'ların isimlerinin geçmesi , araştırmacı için bir ön yargı oluşturur.

Tam tersine, H.Y. bilim adamlarının bazı sözlerini çarpıtır, bunları ortaya atar. Diğer yandna Hristiyan yaratılışçıların çalışmaların üzerien yatmay açalışır. Bilimden filan zerre kadar anladığı yoktur. Yalandan, zırvadan ve üçkağıtçılıktan başka hiç bir işi yoktur..

O malum vatandaşın amanda budur dediği her şey, yalan olarak tescillenmiştir, bundna emin olabilirsin..

Ama şunu merak ettim: Gerçek bilim adamı dediğin nedir, kimlerdir?

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Son yazımda sonra karşılıklı Teoriyi analiz edebiliriz, fakat siz önce hangi evrimi savunuyorsunuz onu belirtin. Çok merkezlimi. Havva'mı.

Böyle bir teori tanımıyorum, en başta da söylemiştim.. Bildiğim tek evrim teorisi:

http://literature.org/authors/darwin-charl...es-6th-edition/

İşte burada mevcut..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki sizin teorinizide bir ara inceleyecem , Şimdi AKADEMİK OLİMPOSUN teorisine gelirsek ;

Son teoriyle ilgili link ,

http://www.bradshawfoundation.com/journey/

Yukarıda sizin katılmadığınız şemanın alındığı yer ,

http://fikirsel.ipbfree.com/index.php?showtopic=60

Aşağıdaki yazı sayın dilaverden alınmıştır.

http://www.turandursun.com/forumlar/showth...6834&page=3

İlk mtDNA sonuçları, Amerikalı ve İtalyan genetik bilimciler Douglas Wallace, Antonio Torroni ve çalışma arkadaşlarına, Amerindler’in 20.000 yıl önce ve Alaska’da Na-Dene dilini konuşanların da 6.000-10.000 yıl önce kuzeybatı sahillerine ulaştığını gösterdi. Torroni ve Wallace daha sonra, mtDNA tiplerinin Amerika’nın kolonizasyonu sırasında kıtada var olduğunu gösterdi. Bu çalışma, 24 ayrı etnik gruptan 527 Amerikan yerlisinden, 10 ayrı etnik gruptan 404 Sibiryalı’dan ve 106 doğu Asyalı’dan alınan örnekler üzerinde yapılan yüksek çözünürlüklü analizlere dayanıyor.

11.000 ila 25.000 yıl önce, deniz seviyesi o kadar düşüktü ki, Bering Boğazı, Asya ve kuzey Amerika arasında karadan bir köprü durumundaydı. Gerçekte, Beringia bir köprü olmaktan daha fazlasıydı; en geniş uzamıyla 1,3 milyon km2’lik (500 bin mil2) başlı başına büyük bir kıtaydı. Buzla kaplı değildi, dahası tundra otlaklarıyla otçul memeli hayvan sürüleri için elverişli bir bölgeydi. Yazlar şimdikinden kesinlikle daha serindi, ama aksine kışlar daha ılıman ve yumuşaktı. Kara köprüsünün varlığını sürdürdüğü dönemin büyük bölümünde, daha güneyde sürekli olarak buz tepeleri vardı ve 15.000 - 20.000 yıl önce aradaki buz koridoru, muhtemelen Amerika’nın kuzeyi ve geri kalanı ile arasındaki bağlantıyı engelleyecek şekilde kapalıydı. Sibirya çevresi, o dönemde bir kutup çölü olan kuzey Amerika’dan daha çekici sayılmazdı. Böylece Beringia ve Alaska’nın batı kesimleri, her iki kıtadan da ayrı olarak, fiilen bir buz devri sığınağı haline geldi. Amerika’ya ilk yerleşenlerin özgün genetik yapısından arta kalanları barındıran Beringia sığınağı sayesinde, şimdi, A1 / A2 grubu gen ağacı üzerinden Amerika’yla bağlantısı olan Na-Dene ve Inuit-Aleut’un, neden yoksul çeşitliliğiyle Amerikalılar’ın geri kalanından epeyce farklı göründüğünü görebiliriz

Kıyıdan Göç mü ?

15.000 – 12.500 yıl önce

İnsanoğlunun kıyıdan göç yolculuğu tezi karşısına çıkarılan bugüne kadarki birincil sav arkeolojik kanıt eksikliğiydi. Beck bir yandan “Yerleşim yerlerine ait veri yok” derken, şunu da ekliyordu: “Tabii ki deniz seviyesinin yükselmiş olması, yerleşim yerlerinin hepsi değilse bile pek çoğunun şu anda sular altında olduğu anlamına gelir.” Özellikle insanlığın erken çağlarındaki denizcilik yeteneği ve kıyı yerleşimlerinin önemi üzerine yazan Erlandson şunları öylüyordu: “Böyle bir şeyin olduğunu henüz kanıtlayamadık. Ama kıta içi yolculuk teorisini destekleyici arkeolojik kanıt da yok. Bu durum o döneme ilişkin bir şanssızlıktır.” Erlandson kıyı yolculuğu tartışmalarına ilişkin şunu da ekledi: “Çok az verinin olması rahatsızlık verici. Ama tam da böyle olması, konuyu özellikle çekici kılıyor.”

“Kesin olan tek şey, Beringia’yı aşan yolculuğun tek bir gruba ait olmadığı, daha karmaşık bir göçün gerçekleşmiş olduğudur” diyen Beck, şunu da ekliyor: “Farklı dönemlerde değişik rotalarda bir göçün gerçekleşmiş olması kuvvetle muhtemeldir.”

İlk mtDNA sonuçları, Amerikalı ve İtalyan genetikbilimciler Douglas Wallace, Antonio Torroni ve çalışma arkadaşlarına, Amerindler’in 20.000 yıl önce ve Alaska’da Na-Dene dilini konuşanların da 6.000-10.000 yıl önce kuzeybatı sahillerine ulaştığını gösterdi. Torroni ve Wallace daha sonra, mtDNA tiplerinin Amerika’nın kolonizasyonu sırasında kıtada var olduğunu gösterdi. Bu çalışma, 24 ayrı etnik gruptan 527 Amerikan yerlisinden, 10 ayrı etnik gruptan 404 Sibiryalı’dan ve 106 doğu Asyalı’dan alınan örnekler üzerinde yapılan yüksek çözünürlüklü analizlere dayanıyor.

Görüldüğü üzere Amerika kıtasına geçiş her iki teoridede aynı tarih üzerine kuruludur.Havva yaklaşımının bugünün insanını baz alarak geçmişe yönelik değerlendirmeleri ve değerlendirmelerdeki bir çok eksiklik, teoride insana ait geçmişi tam olarak koyamaz.

Amerika kıtasında ilkin Niéde Guidon İ.Ö 35,000 kodlayan çalışmaları arkasındanda Georgette Delibrias ‘ın 1986 yılında Brezilyada yapmış olduğu çalışmalar ile 70,000 yılı kodlaması AKADEMİK OLİMPUSA AİT tüm teorileri kumdan kale gibi yıkmıştır.

Konuyla ilgili isimler net ortamında taratılırsa her türlü fosil ve kalıntılara ait makaleleri bulabilirsiniz.

Benim henüz çevirilerim bitmedi.

Bunlar Niede’ye ait olup çevirilerim bitince bu başlığa eklerim, Delibrias çalışmlarını netten bulabilirsiniz.

Aynı zamanda “ Şeytanın Genel tarihi “ isimli kitaptada bu kıtaya ait arkeolojik atlas bulunur.

http://www.atlantisquest.com/America.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4650307.stm

http://www.mexicanfootprints.co.uk/

Amerikaya ilk geçiş 11,000-12,000 beringle geçtiyse (Sayın Hacıda bu görüşü savunmaktadır), Yukarıda vermiş olduğum sayın dilavere ait Havva Teoriside bu düşünceyi savunmaktadır.

Paki bu insanlar kimdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Amerika kıtasında ilkin Niéde Guidon İ.Ö 35,000 kodlayan çalışmaları arkasındanda Georgette Delibrias ‘ın 1986 yılında Brezilyada yapmış olduğu çalışmalar ile 70,000 yılı kodlaması AKADEMİK OLİMPUSA AİT tüm teorileri kumdan kale gibi yıkmıştır.

Birincisi, akademik olimpus dediğin şeyden bana ne?

Bu buluntu hangi teorileri yıkar, nasıl yıkar?

Şu 70 bin yıl hikayen gerçek veya değil, hiç umrumda değil, çünkü aslen hiç bir şeyi değiştirmez..

Benim bildiğim Georgette Delibrias'ın 1986 yılında buna dair bir çalışması yok zaten, olamazda, çünkü, Delibrias "Centre des Faibles Radioactivités" merkezind eçalışan, gayet yetkin bir radyologtur, buluntuların yaşlarını tespit eder. 70 bin yıllık "Holocene sea-level changes" üzerine bir çalışması vardır.. Guidon'un daha sonraki çalışmaları ise, Amerika'daki ilk insanların 41.3 .. 47.2 bin yıl kadar önce gelmiş olabileceğini (olduğunu değil) göstermiştir

Senin alıntı yaptığın yerde, mtDNA üzerinden genetik olarak "bu insanların" ne zamandan beri burada olduğu üzerein mutasyon saati ile yapılan tarihlendirmeler üzerinden bir takvim verilmiş..

Eğer 70 bin yıl önce orada yaşayan insanlardan geride kimse kalmamışsa, haliyle bu yoldan hiç bir yere varamazsın.. Bilhassa orta/güney amerika'daki Aztek, Maya gibi topluluklar soykırımda son derece usta olduklarını, onbinlerce insanın kalbini teker teker söküp öldürdüklerini gayet iyi biliyoruz.. Bu gibi bir soykırım, bir yanardağ, bir iklim meselesi vs. o kıtadakilerin kökünü kazımış olabilir kolayca..

Sen, "Amerika'ya ilk insanların ne zaman geldiğini" gösteriyorsun, araştırıyorsun.. O yaptığın alıntılarda ise, şu an orada yaşayan insanların atalarının ne zaman diğer insanlardan ayrıldığını, yani o kıtaya göçtüklerini yazmışlar.. Şundan emin olabilirsin.. Bugün örnek olarak kullanılan ve DNA'sı alınıp mtDNA incelemesi yapılan o kişilerin hiçbirinin atası 70 bin yıl önce, 30 bin yıl önce neyse, o kıtada mevcut değildi..

Onların atalarının o kıtada var olmaması, o kıtada o zamanlar insanlar yoktu anlamına gelmez.. Tıpkı, romalıların neslini kuruttukları kartacalıların bugünkü topraklarında yapılacak tetlserin, ayrılma zamanı olarak 2500 yıl göstermesinin, daha önce binlerce yıldır burada kartacalıların yaşadığı ve yok oldukları gerçeğini yok edemyeceği gibi..

Yani sen, sadece bir halt bulduğunu sanıp, saçmalıyorsun.. Alakasız şeyleri sayıklıyorsun..

Ve amerika'da bulunacak en eski insan kalıntısının 70 bin yıl olmasının evrim teorisine bir zarar vereceği de yok zaten.. Eğer amerika'da 500 bni yıllık bir H.Sapiens fosili bulursan, bu ancak, "Haaa, demek ilk insanlar Amerika'da ortaya çıkıp oradan yayılmışmış..." denmesine yol açar işte o kadar..

Sana sorduğumuz soruya cevap vermedin hala.. Basitleştirip tekrar soralım..

Elinde "sadece" iki tane insan kalıntısı olsun. Biri 35 bin yıllık Fransa'dan, diğeri 70 bin yıllık brezilya'dan.. Fransa'dan veya bu kıtada başka bir yerden daha yaşlı bir kalıntı bulunmamış olsun. Amerika kıtasında da daha yaşlı hiç bir kalıntı bulunamamış olsun..

Bu durumdan ne sonuç çıkarırsın? İstersen sana şıklar verelim..

a - İlk insan amerika'da varoldu. 35 bin yıl önce Avrupa'ya geçti.

b - İlk insan Fransa'da var oldu. Bir zaman makinesi icat edip, 70 bin yıl öncesine geri gitti. Ama yedek pil almadığı için oradan dönemedi..

c - Bir tanrı vardı. 35 bin yıl önce Fransa'da bir insan yarattı. sonra diğer tanrılara gitti, bakın ne güzel bir şey yarattım dedi.. Öbür tanrı ise "yahu ondan 35 bin yıl önce ben bi tane yaratmıştım, aha bak" diye Brezilya'yı gösterdi..

Yada herneyse, buyur, sence bu buluntular, ne anlama gelir..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...