Jump to content

ATEİZM NEDEN AHLAK BAZINDA BIR SEÇENEKTİR?


Recommended Posts

AHLAKIN REFERANSI NEDİR?

Ahlaksızlığı gördüğümüz yerde tanırız gibi geliyor ama, gerçekten bunu başarabilirmiyiz?

Ahlak nedir? Sanıldığından daha muğlak bir terimdir “Ahlak”.

-Doğru ve yanlış davranışlar arasındaki farkı bilme ile ilgili kavramlar dizisi....

-Doğru ve yanlıs davranışlar arasındaki farkları bünyesinde toplayan ve onlara atıflarda bulunan anlayış şekli.

-Doğru ve yanlış ilkeleri göz önüne alarak davranma şekli.

-Seksüel davranışların doğru ve yanlış olması.

-Tek bir örneğe bakarak değil de, genel olarak insanların davranışlarını özetleyerek varılan bir sonuç.

-Toplumda mevcut değer yargıları ile ilgili kavramların toplamı.

-Bir toplum içinde insanların uymak zorunda oldukları davranış kuralları

-Bir kimsenin içinde bulunduğu çevrede güdülen töreye uymak yetisi.

Ahlak terimi ile ilgil sinonimler: Etik davranma, değerli olma, doğruolam, iyi davranma.

Yukardaki tanımlamaların çoğu muğlaktır. Nelerin doğru, nelerin yanlış olduğu kesin olarak tanımlanmamaktadır.

Değer yargıları çağa ve topluma göre değişirler.

Bundan 1400 yıl veya 2000 yıl önceki ahlaksal değer yargılarını çağdaş toplumlara uygulamaya teşebbüs etmek bile açıkca bir tür ahlaksızlıktır.

Bu durumda Hristiyanlık ve Müslüman’lık bugünkü koşullarda iki ahlaksız din olarak kabul edilmelidir.

Musevilik daha da büyük bir ahlaksızlıktır.

Ahlak konusunda çok sayıda filozofun eserleri, görüşleri vardır.

Spinoza, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche gibi..

Bu filozofların hiç biri ahlak için son sözü söylememişler ve onun tanımı üzerinde anlaşmaya varamamışlardır.

Ben bu yazımda konunun derinliklerine dalıp, orada kaybolmak istemiyorum.

Amacım ateistliğin ahlaksal bir davranış ve seçenek olup olmadığını kısaca tartışmaktır.

Ama daha önce aşağıdaki soruları yanıtlamak gerekiyor.

Herhangi bir toplumda hangi değerler ve normlar paylaşılmalı, hangileri paylaşılmamalıdır?

Başka bir deyişle, dğerler ve normlar standardize edilebilirler mi?

Değerler ve normlar stratifiye edilebilirler mi?

Edilebilirlerse hangi değerler ve normlar daha üstündür?

İlk sıralarda yer almayan ahlaksal değerlerin önemi nedir?

Toplum için zararlı ama, genel olarak kabul edilen ve paylaşılan ahlaksal değerler var mıdır?

Dinsizlik ahlaksızlıkmıdır?

Aşırı dinsellik üstün ahlak sahibi mi olmaktır? Yoksa o da mı ahlaksızlıktır?

Ahlaksal değerler hemen her toplumda hem standardize edilirler hem de stratifiye edilirler.

Yani göreli önemlerine göre sıralanırlar ve tasnif edilirler.

Bu kaçınılmaz bir durumdur.

Bizim içinde yaşadığımız toplumda baş sırada dinle ilgili değerler yer alıyor.

Batı’da din ön sırada değil. Bizde dinle ilgili diğer değer yargıları dini izliyor.

Allah’a peygambere inanmakla başlıyor bu değerler ve önem sırasına göre, camiye gitmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek olarak devam ediyor.

Son bin yıl içinde Türk toplumu için bu değerlerın sırası ve öneminin değişmediğini ileri sürebiliriz.

Her ne kadar eski katılık kalmadı ise de, küçük şehir ve kasabalarda dinin baskısı açıkça hissediliyor.

Gericilik ve bağnazlık eşikte bekliyor.

Diğer ahlaksal değerlere fazla önem verilmiyor.

Yalan söylemek hele hiç önemsenmiyor.

Aynı şekilde vergi kaçırmak, çürük ve kötü mal satmak, müşteriyi aldatmak, sahtekarlık yapmak, rüşvet almak ve vermek, adamını kayırmak, imtiyaz peşinde koşmak, komşunun kızını, karısını dikizlemek, Bosna ve Deprem paralarını cebe indirmek, İslami ticaretten fahiş para kazanmak, faiz yerine kardan hisse dağıtmak, ahlaksızlık bile sayılmıyor.

Bazı durumlarda ırza geçmek bile hoş karşılanabiliyor.

Örneğin genel ev kadınlarının ırzına geçilemeyeceğine inanan çok Müslüman var.

Irzına geçilen mini etekli bir kızın arkasından, haketmişti yorumları yapılabiliyor.

Üzmez üzmeden genç kızların ırzına geçebiliyor.

Türkiye’deki ahlaksal değerlerin hemen tümünü yalnız dinsel değerler oluşturuyor.

Batı toplumlarındaki ahlaksal değer ölçülerinden çok farklı olan Türk ahlak ölçüleri, adımızındışarda ahlaksız olarak çıkmış olmasından sorumlu..

Türk’ler dünyada ahlaksız millet olarak biliniyor.

Ahlaksal değer yargıları açısından İslam’ın etkisinden kurtulmadığımız ve değer yargılarımızı Batı düzeyine yükseltmediğimiz süre, ahlaksız bir millet olma durumundan kurtulamayacağız.

İlk öğretimin 8 yıla çıkması yerinde bir karar ama, yeterli olmaktan çok uzak.

Bu öğretim sırasında din dersinin yanı sıra veya onun yerine zorunlu ahlak dersleri koymalıyız.

İyi bir vatandaş olmayı, iyi bir Müslüman olmaya yeğlemeliyiz.

Doğal ahlak iyi bir vatandaş olmaya yetmiyor. İyi ahlakı öğrenmeli ve öğretmeliyiz.

İyi bir vatandaş olurken uymak zorunda olduğumuz ahlaksal değerler, iyi bir Müslüman olurken uymak zorunda olduklarımızdan oldukça farklı.

Aslında İslam’da, Allah’ı olduğu kadar, Müslüman cemaatı da tatmin etmek sanıldığından çok kolay.

Kendinizi topluma iyi bir Müslüman olarak kabul ettirirseniz, çalıp çırpmaya, halkı soymaya başlayabilirsiniz.

Sizi kimse durduramaz… Allah bile!

Bunlar benim referans noktalarımdır.

İslam her seferinde savlarını savunurken kendine göre bir ahlak kavramı yaratmaktadır.

İslam ilkelerini ve değerlerini ahlaki bir zemine oturtur. Her din yapar bunu.

Bu ne demektir?

Bu şu demektir!

O zeminde oluşacak bütün değişiklikler ahlak bazında olacaktır.

Eğer ateizm İslam’ın ahlaksak kuralları üzerinde kurduğu o zemindeki değişiklikleri simgeliyorsa, ateizm İslam’ın karşısına doğrudan doğruya ahlaksal bir seçenek olarak dikilecektir.

Burada anlaşılmayacak bir durum yok.

İslam’ın ahlaksal değerleri ne olursa olsun, ateizmin ahlaksal bir seçenek olması keyfiyeti hiç bir şekilde değişmez.

Biz burada ahlak kavramında karşılaşılan farklılıklar, varyasyonlar, yorumlar ve hoşgörülerden bahsediyoruz.

Eğer İslam’da onların yeri varsa, ateizmde de yeri vardır.

Dinsizlik ve ateistlik ahlaksızlık mıdır?

Dinsiz ve ateist olan bir insan aynı zamanda ahlaksız da olabilir.

Ama dine ve Allah’a inanmamak tek başına ahlaksızlık olamaz.

Toplumun yasalarına ve kurallarına uyan her insan, ister dindar olsun ister ateist, ahlaksız değildir.

Ülkemizde farklı ahlaksal değerlere inananlar birbirlerine ahlaksız diyemezler.

Ama onlardan biri Afganistan, İran veya Suudi Arabistan’da yaşıyorsa, diğerleri ahlaksız olarak kabul edilip cezalandırılabilirler.

Onların arasında ateistler de vardır.

Çünkü o toplumların değer yargıları ateizme izin vermemektedir.

Ülkemizde halkımızın değer yargıları İslam tarafından saptandığı halde, medeni kanunların İslam kanunlarına olan üstünlüğü, ateizmin ahlaksızlık olmasını önlemektedir. Çağdaş ülkelerde ahlaksal bir seçenek olan ateizm kötü ahlakı simgelemez.

Bunun tersini düşünelim.

Aşırı dinciliği ahlak bazında değerlendirelim.

Aşırı dincilik ahlaksızlık mıdır?

Evet.. Eğer bünyesinde dini zorlama da varsa, kelimenin tam anlamı ile ahlaksızlıktır.

Ramazan’da komşuyu oruç tutmadığı için eleştirmek, camiye gitmeyeni kınamak, medeni ve laik bir ülkede açıkça ahlaksızlıktır.

Bosna ve Deprem paralarını çalanlar, Deniz Feneri sahtekarlığını yapanlar ahlaksız mıdırlar?

Elbette ahlaksızdırlar. Ayrıca kanun önünde adi bir suçuludurlar da..

Hiç kuşkusuz ateizm ahlaksal bir seçenektir.

Çünkü ahlak kavramı karşı olduğu teizmin en temel ilkesidir.

Bu durum açıça teizme karşı olan ateizmi ahlaksal bir seçenek yapar.

Ateizm ahlaksal bir seçenektir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 54
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Bu ahlaki farklılardan en çok dikkatimi çekenlerden biri de özellikle telif hakları konusu. O kadar emek verilip hazırlanmış kitapların, şarkıların, filmlerin, sanat eserlerinin sadece kopyalama maliyetini göz önüne alıp pahalı bulan ve korsan olarak kullanan insanlar Türkiye'de çoktur. Bu Türkiye'de bir ahlaksızlık olarak görülmez. Eser sahibinin emekleri tamamen gözardı edilir. Ama bu davranış ABD'de ve Avrupa'da ahlaksızlık olarak görülür ve halkın tabanında bile kınanır, sadece bu eserleri yayınlayan ve hazırlayan insanlar tarafından değil.

Elbette Kuran'da böyle bir ayet olsaydı "eser sahiplerinin haklarını veriniz", belki farklı olurdu. İşte din ile ahlakı oluşturma çabaları böyle başarısız sonuçlar veriyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu ahlaki farklılardan en çok dikkatimi çekenlerden biri de özellikle telif hakları konusu. O kadar emek verilip hazırlanmış kitapların, şarkıların, filmlerin, sanat eserlerinin sadece kopyalama maliyetini göz önüne alıp pahalı bulan ve korsan olarak kullanan insanlar Türkiye'de çoktur. Bu Türkiye'de bir ahlaksızlık olarak görülmez. Eser sahibinin emekleri tamamen gözardı edilir. Ama bu davranış ABD'de ve Avrupa'da ahlaksızlık olarak görülür ve halkın tabanında bile kınanır, sadece bu eserleri yayınlayan ve hazırlayan insanlar tarafından değil.

Elbette Kuran'da böyle bir ayet olsaydı "eser sahiplerinin haklarını veriniz", belki farklı olurdu. İşte din ile ahlakı oluşturma çabaları böyle başarısız sonuçlar veriyor.

Kur'an'da bunun tam tersi vardır.

Müslüman'ların dinlerini deklare edince çıkar sağlamalarının mümkün olmadığı koşullarda takiye yapmasına izin verir İslam.

İslam ayrıca Müslüman olmayanların aynı hak ve imtiyaza sahip olmadığını öğretir ve onlara hükmetmek için ne yapılması gerekirse yapılmasına göz yumar.

Cinsel olarak da Müslüman ahlakı şaibelidir. Eksiktir. Henüz adet görmeyen kızlarla evlenmelerinin başka nasıl açıklayabilirsiniz.

Bu gözlemler bizi ateist ahlakını iyi anlamaya ve değerlendirmeye zorlamaktadır.

Ateizmin ahlakla ilişkisi yoktur, ateizmde ahlaksal kurallar yoktur diyemezsiniz.

Çünkü eleştirdiğiniz kesimin ilkelerinin temeli ahlaktır.

Siz o ilkelerdeki sapkınlıkları ortaya koyarken, kendi ahlaksal değerlerinizi de ortaya koymak zorundasınız.

Bir Müslüman'ı ahlak bazında eleştiren bir ateistin ahlak anlayışının ne olduğunu yalnız eleştirilen Müslüman değil, herkes bilmek ister.

Ben de bilmek isterim.

Görüldüğü üzere bu konu ateistler tarafından çok yanlış değerlendirilmektedir.

Ateizmin ahlak bazında bir seçenek olduğunu kimse ihmak etmemelidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ateizmin ahlakla ilişkisi yoktur, ateizmde ahlaksal kurallar yoktur diyemezsiniz.

Çünkü eleştirdiğiniz kesimin ilkelerinin temeli ahlaktır.

Siz o ilkelerdeki sapkınlıkları ortaya koyarken, kendi ahlaksal değerlerinizi de ortaya koymak zorundasınız.

Bir Müslüman'ı ahlak bazında eleştiren bir ateistin ahlak anlayışının ne olduğunu yalnız eleştirilen Müslüman değil, herkes bilmek ister.

Ben de bilmek isterim.

Görüldüğü üzere bu konu ateistler tarafından çok yanlış değerlendirilmektedir.

Ateizmin ahlak bazında bir seçenek olduğunu kimse ihmak etmemelidir.

Yüzde yüz katılıyorum. Benim ahlak anlayışımı sorgulayan ve eleştiren, hatta beğenmeyen birinin ahlak anlayışını bilmek isterim.

Hatta bu kişinin samimiyetini hissetmek de isterim.

Aksi takdirde ne onu, ne savunduklarını, ne de eleştirilerini zerre kadar ciddiye alıp saygı duymam.

Ateistler ilkeli olmak durumundadır. Dinleri eleştiren ve dindarların karşısına onları eleştirmek için geçen insan önce kendine bakmalı, kendinden emin ve dürüst olmalı.

Buna dayatma diye bakmamak gerekli. İyi ahlaklı ve ilkeli olmak her insanın görevi zaten ama ateistin öncelikli görevi.

Link to post
Sitelerde Paylaş
AHLAKIN REFERANSI NEDİR?

Ahlaksızlığı gördüğümüz yerde tanırız gibi geliyor ama, gerçekten bunu başarabilirmiyiz?

Ahlak nedir? Sanıldığından daha muğlak bir terimdir “Ahlak”.

-Doğru ve yanlış davranışlar arasındaki farkı bilme ile ilgili kavramlar dizisi....

-Doğru ve yanlıs davranışlar arasındaki farkları bünyesinde toplayan ve onlara atıflarda bulunan anlayış şekli.

-Doğru ve yanlış ilkeleri göz önüne alarak davranma şekli.

-Seksüel davranışların doğru ve yanlış olması.

-Tek bir örneğe bakarak değil de, genel olarak insanların davranışlarını özetleyerek varılan bir sonuç.

-Toplumda mevcut değer yargıları ile ilgili kavramların toplamı.

-Bir toplum içinde insanların uymak zorunda oldukları davranış kuralları

-Bir kimsenin içinde bulunduğu çevrede güdülen töreye uymak yetisi.

Ahlak terimi ile ilgil sinonimler: Etik davranma, değerli olma, doğruolam, iyi davranma.

Yukardaki tanımlamaların çoğu muğlaktır. Nelerin doğru, nelerin yanlış olduğu kesin olarak tanımlanmamaktadır.

Değer yargıları çağa ve topluma göre değişirler.

Bundan 1400 yıl veya 2000 yıl önceki ahlaksal değer yargılarını çağdaş toplumlara uygulamaya teşebbüs etmek bile açıkca bir tür ahlaksızlıktır.

Bu durumda Hristiyanlık ve Müslüman’lık bugünkü koşullarda iki ahlaksız din olarak kabul edilmelidir.

Musevilik daha da büyük bir ahlaksızlıktır.

Ahlak konusunda çok sayıda filozofun eserleri, görüşleri vardır.

Spinoza, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche gibi..

Bu filozofların hiç biri ahlak için son sözü söylememişler ve onun tanımı üzerinde anlaşmaya varamamışlardır.

Ben bu yazımda konunun derinliklerine dalıp, orada kaybolmak istemiyorum.

Amacım ateistliğin ahlaksal bir davranış ve seçenek olup olmadığını kısaca tartışmaktır.

Ama daha önce aşağıdaki soruları yanıtlamak gerekiyor.

Ahlaksal değerler hemen her toplumda hem standardize edilirler hem de stratifiye edilirler.

Yani göreli önemlerine göre sıralanırlar ve tasnif edilirler.

Bu kaçınılmaz bir durumdur.

Bizim içinde yaşadığımız toplumda baş sırada dinle ilgili değerler yer alıyor.

Batı’da din ön sırada değil. Bizde dinle ilgili diğer değer yargıları dini izliyor.

Allah’a peygambere inanmakla başlıyor bu değerler ve önem sırasına göre, camiye gitmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek olarak devam ediyor.

Son bin yıl içinde Türk toplumu için bu değerlerın sırası ve öneminin değişmediğini ileri sürebiliriz.

Her ne kadar eski katılık kalmadı ise de, küçük şehir ve kasabalarda dinin baskısı açıkça hissediliyor.

Gericilik ve bağnazlık eşikte bekliyor.

Diğer ahlaksal değerlere fazla önem verilmiyor.

Yalan söylemek hele hiç önemsenmiyor.

Aynı şekilde vergi kaçırmak, çürük ve kötü mal satmak, müşteriyi aldatmak, sahtekarlık yapmak, rüşvet almak ve vermek, adamını kayırmak, imtiyaz peşinde koşmak, komşunun kızını, karısını dikizlemek, Bosna ve Deprem paralarını cebe indirmek, İslami ticaretten fahiş para kazanmak, faiz yerine kardan hisse dağıtmak, ahlaksızlık bile sayılmıyor.

Bazı durumlarda ırza geçmek bile hoş karşılanabiliyor.

Örneğin genel ev kadınlarının ırzına geçilemeyeceğine inanan çok Müslüman var.

Irzına geçilen mini etekli bir kızın arkasından, haketmişti yorumları yapılabiliyor.

Üzmez üzmeden genç kızların ırzına geçebiliyor.

Türkiye’deki ahlaksal değerlerin hemen tümünü yalnız dinsel değerler oluşturuyor.

Batı toplumlarındaki ahlaksal değer ölçülerinden çok farklı olan Türk ahlak ölçüleri, adımızındışarda ahlaksız olarak çıkmış olmasından sorumlu..

Türk’ler dünyada ahlaksız millet olarak biliniyor.

Ahlaksal değer yargıları açısından İslam’ın etkisinden kurtulmadığımız ve değer yargılarımızı Batı düzeyine yükseltmediğimiz süre, ahlaksız bir millet olma durumundan kurtulamayacağız.

İlk öğretimin 8 yıla çıkması yerinde bir karar ama, yeterli olmaktan çok uzak.

Bu öğretim sırasında din dersinin yanı sıra veya onun yerine zorunlu ahlak dersleri koymalıyız.

İyi bir vatandaş olmayı, iyi bir Müslüman olmaya yeğlemeliyiz.

Doğal ahlak iyi bir vatandaş olmaya yetmiyor. İyi ahlakı öğrenmeli ve öğretmeliyiz.

İyi bir vatandaş olurken uymak zorunda olduğumuz ahlaksal değerler, iyi bir Müslüman olurken uymak zorunda olduklarımızdan oldukça farklı.

Aslında İslam’da, Allah’ı olduğu kadar, Müslüman cemaatı da tatmin etmek sanıldığından çok kolay.

Kendinizi topluma iyi bir Müslüman olarak kabul ettirirseniz, çalıp çırpmaya, halkı soymaya başlayabilirsiniz.

Sizi kimse durduramaz… Allah bile!

Bunlar benim referans noktalarımdır.

İslam her seferinde savlarını savunurken kendine göre bir ahlak kavramı yaratmaktadır.

İslam ilkelerini ve değerlerini ahlaki bir zemine oturtur. Her din yapar bunu.

Bu ne demektir?

Bu şu demektir!

O zeminde oluşacak bütün değişiklikler ahlak bazında olacaktır.

Eğer ateizm İslam’ın ahlaksak kuralları üzerinde kurduğu o zemindeki değişiklikleri simgeliyorsa, ateizm İslam’ın karşısına doğrudan doğruya ahlaksal bir seçenek olarak dikilecektir.

Burada anlaşılmayacak bir durum yok.

İslam’ın ahlaksal değerleri ne olursa olsun, ateizmin ahlaksal bir seçenek olması keyfiyeti hiç bir şekilde değişmez.

Biz burada ahlak kavramında karşılaşılan farklılıklar, varyasyonlar, yorumlar ve hoşgörülerden bahsediyoruz.

Eğer İslam’da onların yeri varsa, ateizmde de yeri vardır.

Dinsizlik ve ateistlik ahlaksızlık mıdır?

Dinsiz ve ateist olan bir insan aynı zamanda ahlaksız da olabilir.

Ama dine ve Allah’a inanmamak tek başına ahlaksızlık olamaz.

Toplumun yasalarına ve kurallarına uyan her insan, ister dindar olsun ister ateist, ahlaksız değildir.

Ülkemizde farklı ahlaksal değerlere inananlar birbirlerine ahlaksız diyemezler.

Ama onlardan biri Afganistan, İran veya Suudi Arabistan’da yaşıyorsa, diğerleri ahlaksız olarak kabul edilip cezalandırılabilirler.

Onların arasında ateistler de vardır.

Çünkü o toplumların değer yargıları ateizme izin vermemektedir.

Ülkemizde halkımızın değer yargıları İslam tarafından saptandığı halde, medeni kanunların İslam kanunlarına olan üstünlüğü, ateizmin ahlaksızlık olmasını önlemektedir. Çağdaş ülkelerde ahlaksal bir seçenek olan ateizm kötü ahlakı simgelemez.

Bunun tersini düşünelim.

Aşırı dinciliği ahlak bazında değerlendirelim.

Aşırı dincilik ahlaksızlık mıdır?

Evet.. Eğer bünyesinde dini zorlama da varsa, kelimenin tam anlamı ile ahlaksızlıktır.

Ramazan’da komşuyu oruç tutmadığı için eleştirmek, camiye gitmeyeni kınamak, medeni ve laik bir ülkede açıkça ahlaksızlıktır.

Bosna ve Deprem paralarını çalanlar, Deniz Feneri sahtekarlığını yapanlar ahlaksız mıdırlar?

Elbette ahlaksızdırlar. Ayrıca kanun önünde adi bir suçuludurlar da..

Hiç kuşkusuz ateizm ahlaksal bir seçenektir.

Çünkü ahlak kavramı karşı olduğu teizmin en temel ilkesidir.

Bu durum açıça teizme karşı olan ateizmi ahlaksal bir seçenek yapar.

Ateizm ahlaksal bir seçenektir.

ateizm ahlaksal bir secenektir diye sonuca baglamisin...aslinda yazdiklarin ve son cumle hic uyumlu degil ama onu gecelim...atesizm bir dusunce ve inanma seklidir..ateizmin bir kitabi yok daha dogrusu bir atesit nasil yasamali,neleri yapmamali veya kriterleri neler olmali diye kurallar yoktur...bir insan tanriya inanmadigi zaman ateist olur ama ateist olabilmesi icin yasaklari yada mecburiyetleri yoktur...onun icin sadece bir dusunce olan yasam bicimi olmuyan ateizm ahlaksalmidir veya degilmidir diye zorlamak gereksiz bence...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kur'an'da bunun tam tersi vardır.

Müslüman'ların dinlerini deklare edince çıkar sağlamalarının mümkün olmadığı koşullarda takiye yapmasına izin verir İslam.

İslam ayrıca Müslüman olmayanların aynı hak ve imtiyaza sahip olmadığını öğretir ve onlara hükmetmek için ne yapılması gerekirse yapılmasına göz yumar.

Cinsel olarak da Müslüman ahlakı şaibelidir. Eksiktir. Henüz adet görmeyen kızlarla evlenmelerinin başka nasıl açıklayabilirsiniz.

Bu gözlemler bizi ateist ahlakını iyi anlamaya ve değerlendirmeye zorlamaktadır.

Ateizmin ahlakla ilişkisi yoktur, ateizmde ahlaksal kurallar yoktur diyemezsiniz.

Çünkü eleştirdiğiniz kesimin ilkelerinin temeli ahlaktır.

Siz o ilkelerdeki sapkınlıkları ortaya koyarken, kendi ahlaksal değerlerinizi de ortaya koymak zorundasınız.

Bir Müslüman'ı ahlak bazında eleştiren bir ateistin ahlak anlayışının ne olduğunu yalnız eleştirilen Müslüman değil, herkes bilmek ister.

Ben de bilmek isterim.

Görüldüğü üzere bu konu ateistler tarafından çok yanlış değerlendirilmektedir.

Ateizmin ahlak bazında bir seçenek olduğunu kimse ihmak etmemelidir.

Ateistlerin ortak ahlak ilkeleri olmadığını düşünüyorum. Ahlak konusu zaten yüzyıllardır tartışılan bir konu. Örneğin pragmatik ahlak anlayışı var, Kant ahlakı var, ahlaki görecelilik görüşleri var. Bana göre herkesin yapabileceği kendi ahlaki ilkelerini ortaya koymak. Devlet, din gibi otoriteler ortak bir ahlak anlayışı oluşturmaya çalışırlar ama dünyaya baktığımız zaman da hepsi birbirinden farklı, bazılarının arasında uçurumlar var.

Bir ateistin de ahlak ilkeleri vardır ve bunları savunabilir. Ama ateistin farkı ahlak ilkelerini otorite kaynaklı değil akıl ile dayanaklarını ortaya koyarak savunmasıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
... Hiç kuşkusuz ateizm ahlaksal bir seçenektir.

Çünkü ahlak kavramı karşı olduğu teizmin en temel ilkesidir.

Bu durum açıça teizme karşı olan ateizmi ahlaksal bir seçenek yapar.

Ateizm ahlaksal bir seçenektir.

Ateizm, bir tercih değil, niceliğin niteliğe dönüşmesi sonucu bir oluştur. Dolayısıyla ne ahlaki ne de gayrı ahlaki bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Kaldı ki, "Bugün ateist olmaya karar verdim; yarına allah kerim" demeyle ateist olunabiliyor mu?

Ateizmi sadece tanrının reddi bazında benimseyip, her türden ahlaksızlığı üstelik alenen sergileyen kişiler de olamaz mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş
ateizm ahlaksal bir secenektir diye sonuca baglamisin...aslinda yazdiklarin ve son cumle hic uyumlu degil ama onu gecelim...atesizm bir dusunce ve inanma seklidir..ateizmin bir kitabi yok daha dogrusu bir atesit nasil yasamali,neleri yapmamali veya kriterleri neler olmali diye kurallar yoktur...bir insan tanriya inanmadigi zaman ateist olur ama ateist olabilmesi icin yasaklari yada mecburiyetleri yoktur...onun icin sadece bir dusunce olan yasam bicimi olmuyan ateizm ahlaksalmidir veya degilmidir diye zorlamak gereksiz bence...

Eğer İslam'ın ahlaksal ilkeleri varsa, onu eleştiren her değerin de ahlaksal değerleri olmak zorundadır.

İslam Hristiyanlığı neden eleştirir?

Hristiyanlık İslam'ı neden eleştirir?

Bütün bu eleştirilerin temelinde ahlaksal değer yargıları vardır.

Bir ateist İslam'ı veya diğer dinleri eleştirirken, benim ahlaksal değerlerim yok, ama sizin ahlakınızı beğenmiyorum diyebilir mi?

Derse eğer önce ben ona tepki gösteririm.

Ve sorarım. Bre gafil derim. Sende olmayan bir değeri başkalarında nasıl eleştirebilirsin.

Eğer ateist değilseniz, ateizmi yeterince bilmiyorsunuz kardeşim.

Ama böyle düşünüyor ve kendinizi ateist kabul ediyorsanız bile hala ateizmi yeterince bilmiyorsunuz demektir.

Çünkü temeli ahlaksal değerler olan dinleri eleştirmek için, sağlam bazı ahlaksal değerlerle donanmış olmak zorundasınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ateizm, bir tercih değil, niceliğin niteliğe dönüşmesi sonucu bir oluştur. Dolayısıyla ne ahlaki ne de gayrı ahlaki bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Kaldı ki, "Bugün ateist olmaya karar verdim; yarına allah kerim" demeyle ateist olunabiliyor mu?

Ateizmi sadece tanrının reddi bazında benimseyip, her türden ahlaksızlığı üstelik alenen sergileyen kişiler de olamaz mı?

Bir inanırı hangi kriterlere göre yargılıyorsunuz?

Burası çok önemli....

Eğer salt ateizmden bahsediyorsanız haklısınız.

Ben bir Tanrı'nın varlığına inanmıyorum deyip, onu tartışma konusu yapmazsanız, elbette ahlaksal bir örnek sergilemenize gerek yok.

Ama burada hepimizin yaptığı gibi, İslam'ı ve diğer dinleri kötü ahlaksal değerlerinden dolayı eleştiriyorsanız, kendi ahlaksal değerlerinizden bizi haberdar etmek zorundasınız.

Yani burada iki türlü ateist var.

Aradaki fark çok önemli.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ateizm, bir tercih değil, niceliğin niteliğe dönüşmesi sonucu bir oluştur. Dolayısıyla ne ahlaki ne de gayrı ahlaki bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Kaldı ki, "Bugün ateist olmaya karar verdim; yarına allah kerim" demeyle ateist olunabiliyor mu?

Ateizmi sadece tanrının reddi bazında benimseyip, her türden ahlaksızlığı üstelik alenen sergileyen kişiler de olamaz mı?

olma mı? sürüyle hatta alayı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

ateist veya teist

lafla peynir gemisi yürümez

ahlak

halkeden halikin hilkatina uygun ve bozmadan edilendir

ve

mizan bozulmadikça

haddi asmadikça

degiskendir

geçen bi baslik vardi bu forum da

dua eden namaz kilan köpek diye

köpek namaz kilmaya

insan da köpeklik etmeye baslarsa

bu

ahlaksizliktir

Link to post
Sitelerde Paylaş
Eğer İslam'ın ahlaksal ilkeleri varsa, onu eleştiren her değerin de ahlaksal değerleri olmak zorundadır.

İslam Hristiyanlığı neden eleştirir?

Hristiyanlık İslam'ı neden eleştirir?

Bütün bu eleştirilerin temelinde ahlaksal değer yargıları vardır.

Bir ateist İslam'ı veya diğer dinleri eleştirirken, benim ahlaksal değerlerim yok, ama sizin ahlakınızı beğenmiyorum diyebilir mi?

Derse eğer önce ben ona tepki gösteririm.

Ve sorarım. Bre gafil derim. Sende olmayan bir değeri başkalarında nasıl eleştirebilirsin.

Eğer ateist değilseniz, ateizmi yeterince bilmiyorsunuz kardeşim.

Ama böyle düşünüyor ve kendinizi ateist kabul ediyorsanız bile hala ateizmi yeterince bilmiyorsunuz demektir.

Çünkü temeli ahlaksal değerler olan dinleri eleştirmek için, sağlam bazı ahlaksal değerlerle donanmış olmak zorundasınız.

tamam o zaman ateiszmin ahlaksal degerleri nelerdir...nerde yaziyor...söyle bizde ona göre elestirelim...kuran butun muslumanlari baglar...atesizlerin hepsini bagliyan ahlaksal bir dökuman getir o zaman arkadasim...

Link to post
Sitelerde Paylaş
olma mı? sürüyle hatta alayı.

Hadi gelin bu suçlamanın altında kalmayın da göreyim sizi..

Ne diyorlar burada İslamil gibi düşünenler, çok haklı olarak hem de..

Madem sizler ahlaksal değerlerden yoksunuz, ne diye bizi eleştiriyorsunuz diyorlar..

Bu da bizi öteden beri üzerinde israrla durduğum konuya getiriyor.

O konu ateizmin en çok eleştirilen tarafıdır.

Ateizmin Tanrı inancının reddinden daha fazla bir şey olmadığı görüşünün ne kadar sakat olduğunu görmüyor musunuz?

Teizmi eleştiren ateistlerde teistler bazı değerler görmek istiyor. Siz ise onlar bizde yok diyorsunuz...

O zaman ateistliğinizin teistlik kadar bile bir değeri olmadığını onaylıyorsunuz..

Link to post
Sitelerde Paylaş
olma mı? sürüyle hatta alayı.

Hiçbir ateist, senin kadar ahlaksız olamaz mesela. Sen, müslüman olmak ve o dini savunmakla zaten ahlaksızlığını tescillemişsin. Yani akli anlamda ne kadar ahlaki olmaya çalışsan da, mensubu olduğun din buna izin vermez bir kere.

Hiçbir ateist, kendisi gibi düşünmüyor diye (mesela) bir teisti öldürmeyi düşünmez.

Hiçbir ateist, bir teistin malını, caanını, namusunu kendisine helal görmez.

Hiçbir ateist, sabahtan akşama tomurcuk memeli bakire sübyanlar ve yumurta gibi civan oğlanların hayaliyle yanıp tutuşmaz.

Hiçbir ateist, olmayan bir azap diyarının varlığını düşünerek hayatı kendisine veya diğer insanlara işkenceye dönüştürmez.

Hiçbir ateist, nobel ödüllü bir ordinaryus da olsa gidip bir kişinin elini, eteğini, büllüğünü öpmez.

Hiçbir ateist, 9 yaşındaki kızını, kılı kadayıf olmuş ahlaksız bir moruğun koynuna karı diye sokmaz.

Hiçbir ateist, senin yapabileceğin en hafif bir ahlaksızlığın yanından dahi geçmez...

Onun için, eğer ahlaktan bahsedecek, ateist ahlakına dil uzatacaksan, önce kendi kıçındaki koca yırtığı kapamaya bak.

Hem, bir müslüman olarak sen kim ahlak kim? Gidip, islami konuların işlendiği başlıklara takılsana. Bu konular seni aşar...

Link to post
Sitelerde Paylaş
tamam o zaman ateiszmin ahlaksal degerleri nelerdir...nerde yaziyor...söyle bizde ona göre elestirelim...kuran butun muslumanlari baglar...atesizlerin hepsini bagliyan ahlaksal bir dökuman getir o zaman arkadasim...

İşte dananın kuyruğu bu soru ile kopar..

Ateizmin ahlaksal değerleri nelerdir?

Bu sorunun cevabını Müslüman'lar kadar ateistlerin de beklediğine eminim...

Ateizmin bir kitabı yok ki ilkeleri ve ahlaksal değer yargıları olsun..

Dinsiz bir insanın da kitabı yoktur ama ahlaksal değer yargıları vardır.

Çünkü ahlak öğrenilir.

Çocuğunuza ahlakı siz öğretmezseniz, o yine onu öğrenecektir. Sokakta öğrenecektir, okulda öğrenecektir. Arkadaşlarından öğrenecektir.

Müslüman ahlakını dininden öğrenecektir.

Ve öğrendiklerinin çoğu çağ dışıdır ve günümüz koşullarında değersizdir.

Ateist ahlak konusunda kendini yetiştirmek ve çağdaş ahlak anlayışına bürünmek zorundadır.

Benim ahlakım yoktur diyemez bir ateist.

Çağdaş bir toplumun yazılı olmayan kuralları vardır.

O kurallardan bazılarına benimser ateistler.

Hepsini benimsemek zorunda değillerdir elbette..

Ateist için önmeli olan dinlerin ahlak anlayışını reddetmektir.

Bu en önemli zorunluktur.

Onun üstüne çağdaş toplumun ahlaksal değerlerini de benimsemek zorundadır.

Onları benimsemeden dinleri öğrettiği çarpık, yamuk ve ilkel ahlak anlayışını reddedemez.

Evet arkadaşlar.

Ahlaksal değerler öğrenilir.

İslam ahlakı da öğreniir..

Bu iki ahlaksal değerler birbirleri ile çelişirler.

İslamın ahlaksal değerleri katı, antik, eski ve köhnedir.

Günümüz ahlaksal değerleri ise dinamiktir. Katı değillerdir.

Toplumdan topluma değişebilir.

Ama katı ve bağnaz İslam ahlakından çok daha üstündür..

Ahlaksal değerlere sahip olmayan bir ateist düşünemiyorum.

Çünkü İslam'ı ilkel ahlak anlayışını başka türlü eleştirmek mümkün değildir.

Ateistlerin ahlak anlayışı çok daha değişgen ve dinamiktir. Çağdaştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hadi gelin bu suçlamanın altında kalmayın da göreyim sizi..

Ne diyorlar burada İslamil gibi düşünenler, çok haklı olarak hem de..

Madem sizler ahlaksal değerlerden yoksunuz, ne diye bizi eleştiriyorsunuz diyorlar..

Bu da bizi öteden beri üzerinde israrla durduğum konuya getiriyor.

O konu ateizmin en çok eleştirilen tarafıdır.

Ateizmin Tanrı inancının reddinden daha fazla bir şey olmadığı görüşünün ne kadar sakat olduğunu görmüyor musunuz?

Teizmi eleştiren ateistlerde teistler bazı değerler görmek istiyor. Siz ise onlar bizde yok diyorsunuz...

O zaman ateistliğinizin teistlik kadar bile bir değeri olmadığını onaylıyorsunuz..

O "Madem sizler ahlaksal değerlerden yoksunuz, ne diye bizi eleştiriyorsunuz? diyen adam, bunu cehaletinden ve ahlaki bilgisizliğinden dolayı diyebilir, bu onun sorunudur. Önemli olan, senin bu iddiayı ciddiye alıp, "hem de çok haklı görerek" gocunmandır, sayın haci.

Bunlar, Alevilerin mum söndü yaptığını da söylüyorlar, ateistlerin ahlaksız olduklarını söylemeleri neyi değiştirir ki? Aynı kafa, aynı müslüman!

Bu kişilerin, veya senin örnek gösterdiğin kişinin bu söylemi, senin yanlış önermelerin ve yanlış çıkarsaman sayesindedir. "İmam o.urursa cemaat s.çar" diye bir deyim vardır. Sen ateizmi ahlaki bir tercih olarak değerlendirirsen, birilerinin de ateizmi böyle algılayıp ahlaksız örneklerini verdiğinde apışıp kalırsın.

Ateizmin ahlaksal değerlerden yoksun olduğunu söyleyen mi oldu hem? Bir tarafın yanlış çıkarımlar yapmasını engellemek için, bir başka tarafın yanlış çıkarımlarını doğrulamaya mı çalışmalıyız sence.

Ateizm, bir tercih değil oluştur.

Link to post
Sitelerde Paylaş
İşte dananın kuyruğu bu soru ile kopar..

Ateizmin ahlaksal değerleri nelerdir?

Bu sorunun cevabını Müslüman'lar kadar ateistlerin de beklediğine eminim...

Ateizmin bir kitabı yok ki ilkeleri ve ahlaksal değer yargıları olsun..

Dinsiz bir insanın da kitabı yoktur ama ahlaksal değer yargıları vardır.

Çünkü ahlak öğrenilir.

Çocuğunuza ahlakı siz öğretmezseniz, o yine onu öğrenecektir. Sokakta öğrenecektir, okulda öğrenecektir. Arkadaşlarından öğrenecektir.

Müslüman ahlakını dininden öğrenecektir.

Ve öğrendiklerinin çoğu çağ dışıdır ve günümüz koşullarında değersizdir.

Ateist ahlak konusunda kendini yetiştirmek ve çağdaş ahlak anlayışına bürünmek zorundadır.

Benim ahlakım yoktur diyemez bir ateist.

Çağdaş bir toplumun yazılı olmayan kuralları vardır.

O kurallardan bazılarına benimser ateistler.

Hepsini benimsemek zorunda değillerdir elbette..

Ateist için önmeli olan dinlerin ahlak anlayışını reddetmektir.

Bu en önemli zorunluktur.

Onun üstüne çağdaş toplumun ahlaksal değerlerini de benimsemek zorundadır.

Onları benimsemeden dinleri öğrettiği çarpık, yamuk ve ilkel ahlak anlayışını reddedemez.

Evet arkadaşlar.

Ahlaksal değerler öğrenilir.

İslam ahlakı da öğreniir..

Bu iki ahlaksal değerler birbirleri ile çelişirler.

İslamın ahlaksal değerleri katı, antik, eski ve köhnedir.

Günümüz ahlaksal değerleri ise dinamiktir. Katı değillerdir.

Toplumdan topluma değişebilir.

Ama katı ve bağnaz İslam ahlakından çok daha üstündür..

Ahlaksal değerlere sahip olmayan bir ateist düşünemiyorum.

Çünkü İslam'ı ilkel ahlak anlayışını başka türlü eleştirmek mümkün değildir.

Ateistlerin ahlak anlayışı çok daha değişgen ve dinamiktir. Çağdaştır.

ahlaksal degerler bugun neyse yuz miljon yil öncede öyleydi...ahlaksal degerler insanin varolusundan beri vardir...hirsizlik hic bir dönemde hosgörulen bir sey olmamistir...zina hic bir zaman hosgörulen bir sey olmamistir...kufur etmek hic bir zaman hos görulen bir sey olamistir..v.s...sen ne kadar corba yapmaya calissanda ateiszm sadece bir dusuncedir...inkar eden atesitir..ateist olabilmesi icin ne mecburiyetleri nede yasaklari vardir..dusunmesi ve diliyle ben tanriya inanmiyorum dedigi zaman atesitir...onun icin atesitlerin kendi has ahlaksal degerleri yoktur...

Link to post
Sitelerde Paylaş
ahlaksal degerler bugun neyse yuz miljon yil öncede öyleydi...ahlaksal degerler insanin varolusundan beri vardir...hirsizlik hic bir dönemde hosgörulen bir sey olmamistir...zina hic bir zaman hosgörulen bir sey olmamistir...kufur etmek hic bir zaman hos görulen bir sey olamistir..v.s...sen ne kadar corba yapmaya calissanda ateiszm sadece bir dusuncedir...inkar eden atesitir..ateist olabilmesi icin ne mecburiyetleri nede yasaklari vardir..dusunmesi ve diliyle ben tanriya inanmiyorum dedigi zaman atesitir...onun icin atesitlerin kendi has ahlaksal degerleri yoktur...

Hayır.. Hayır.. Bin kere, yüzbin kere hayır!

Bu konuda size nutuk çekmek istemiyorum.

Gerçekleri kendiniz araştırın ve ahlak anlayışının ne kadar dinamik olduğunu kendiniz keşfedin..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hayır.. Hayır.. Bin kere, yüzbin kere hayır!

Bu konuda size nutuk çekmek istemiyorum.

Gerçekleri kendiniz araştırın ve ahlak anlayışının ne kadar dinamik olduğunu kendiniz keşfedin..

örnek ver..nutuk cekmen icin önce senin gibi olmam lazimki cekesin...örnek ver cok eskiden takdir edilen ama bugun ahlaksal bulunmuyan bir deger...adet ve geleneklerden degil...ahlaksal degerler...yukarda saydiklarim ve benzerlerinden...

Link to post
Sitelerde Paylaş
örnek ver..nutuk cekmen icin önce senin gibi olmam lazimki cekesin...örnek ver cok eskiden takdir edilen ama bugun ahlaksal bulunmuyan bir deger...adet ve geleneklerden degil...ahlaksal degerler...yukarda saydiklarim ve benzerlerinden...

Sana çok sayıda örnek verebilirim.. Ama biraz da kendiniz araştırın ve bulun kardeşim.

Yine de dayanamayıp birkaç örnek vermek istiyorum.

Hırsızlık her zaman suç olabilir ama cezası zamana göre değişir. Hırsızın elini kesmek ahlaksızlıktır.

Eskiden cinayet kafa kesme nedeni idi. Bunun barbarlık olduğu anlaşıldı ve yerini hapis cezasına terketti.

Zina suç kabul ediliyordu. Çoğu kere zina yapan kadınlar taşlanarak öldürülüyorlardı.

Günümüzde suç değildir. Kontrat ihlalidir ve cezarı paradır ve boşanmadır.

Irza geçmek her zaman suçtur ama, İslam'da ırza geçeni cezalandırmak mümkün değildir.

Batı bu suça büyük önem verir ve ağır cezalar uygular.

İslam ülkelerinde ırzına geçilen kadın recm edilebilir. Sesini keser o yüzden.

Çünkü İslam'sal ahlak kötüdür.

Oldu mu kardeşim.

Daha fazla örneğe ne gerek var.

Umarım sende jöton düşmüştür artık.

Uğraştırma bizi...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...