Jump to content
kutay

zümer 6

Recommended Posts

Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir. (Hac Suresi, 74)

Dönüşüm Başlıyor: Bebeğin Rahimdeki Üç Evresi

Sperm tarafından döllenen yumurta günler, hatta saatler geçtikçe bölünür ve çok büyük bir hızla büyür. Bebeğin anne karnında gerçekleşen bu embriyolojik gelişiminin üç farklı evrede gerçekleştiği bugün bilinmektedir. Ancak uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde, günümüz teknolojisi ile ulaşabildiğimiz bu bilgi bundan 1400 yıl önce Kuran'da haber verilmiştir. Bu bilimsel gerçek bir ayette şöyle bildirilmektedir:

... Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi, 6)

"Rahimdeki hayat 3 EVREDEN oluşur; pre-embriyonik (ilk 2.5 hafta), embriyonik (8. haftanın sonuna kadar) ve fetal (8. haftadan doğuma kadar)."

Bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir. Bu üç gelişim safhasının belli başlı özellikleri kısaca şöyledir:

Pre-embriyonik evre:

Bu ilk evrede zigot (yeni döllenmiş hücre) bölünerek çoğalır. İlk üç hafta içinde bir hücre kitlesi haline geldikten sonra kendini rahim duvarına gömer. Hücreler çoğalmaya devam ederken 3 tabaka halinde organize olurlar.

Embriyonik evre:

İkinci evre toplam 5.5 hafta sürer ve bu süre boyunca canlı, "embriyo" olarak adlandırılır. Bu evrede hücre tabakalarından bedenin temel organ ve sistemleri ortaya çıkar.

Fetal evre:

Gebeliğin 3. dönemine girildiğinde ise embriyo artık "fetus" diye adlandırılır. Bu dönem gebeliğin sekizinci haftasından itibaren başlar ve doğuma dek sürer. Bir önceki dönemden ayırt edici özelliği fetusun yüzü, elleri ve ayaklarıyla belirgin, insan dış görünümüne sahip bir canlı olmasıdır. Dönemin başında 3 cm. boyunda olan fetusun tüm organları ortaya çıkmıştır. Bu dönem 30 hafta kadar sürer ve gelişme doğum haftasına kadar devam eder

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu konuda yazdıklarımıza bir bakın isterseniz...Sizin "Ancak uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde, günümüz teknolojisi ile ulaşabildiğimiz bu bilgi bundan 1400 yıl önce Kuran'da haber verilmiştir." dediğiniz bu bilgiler M.Ö. Aristo ve Galen tarafından ortaya konmuştur.Bilip bilmeden yazıyorsunuz. Ayrıca o zamanlarda sizin söylediğiniz bu ayetleri gösterip te,bu tür şeylerden habersiz arapların Kuran'a ve Muhammed'e iman etmelerinin beklenmesi ne derece mantıklıdır? kendinize bu soruları sorun. Konuya dair daha evvel yazılanlardan bir bölüm için http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=1481&st=20 adresine bakın.Tabi gerçekten öğrenmekisterseniz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu konuda yazdıklarımıza bir bakın isterseniz...Sizin "Ancak uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde, günümüz teknolojisi ile ulaşabildiğimiz bu bilgi bundan 1400 yıl önce Kuran'da haber verilmiştir." dediğiniz bu bilgiler M.Ö. Aristo ve Galen tarafından ortaya konmuştur.Bilip bilmeden yazıyorsunuz. Ayrıca o zamanlarda sizin söylediğiniz bu ayetleri gösterip te,bu tür şeylerden habersiz arapların Kuran'a ve Muhammed'e iman etmelerinin beklenmesi ne derece mantıklıdır? kendinize bu soruları sorun. Konuya dair daha evvel yazılanlardan bir bölüm için http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=1481&st=20 adresine bakın.Tabi gerçekten öğrenmekisterseniz.

bu dedikleriniz imkansızdır.ozamanki teknolojiler bunun imkansız kılar.teknolojik aletler olmadığı için o günki teoriler bi tahminden ibaret olup yanılma payı yüzde 100 dür.lütfen bilim ışığında konuşalım

saygılar

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

O dönemde belirsiz, bilinemez, ispatlanamaz, doğru bilinen yanlışlar, genel kanaatler, ne olduğu belirsiz bilgiler yığını içerisinden sadece doğru olanlar ayıklanmış, pek çok doğru bilinen yanlışları Quranda yer almamıştır. Örneğin "Dünya öküzün ve balığın üzerindedir" Quranda yok

Emîr, Lakkânî (ö. 1041/1631)?nin ?Cevhere? adlı kitabına yazdığı haşiyenin ?Vücud Bahsi?nde ?Allah?ın yarattığı ilk şey? hakkında gelen hadislerin, mütevatir olduğunu belirtmiştir.

(Derim ki:) Bazı hadislerde, Allah?ın yarattığı ilk şey;

1. Muhammedî Nûr?dur.

Bazı hadislerde ise;

2. Arş?tır.

Bazı hadislerde ise;

3. Kamış (=Saz)?dır.

Allah?ın yarattığı ilk şeyin;

4. Kalem olduğu ile ilgili hadis ise sahihtir.

Bir çok hadiste ise Allah?ın yarattığı ilk şey ise;

5. Levh-i Mahfûz?dur.

Çeşitli senedlerle şu da gelmiştir:

6. Su

Allah, bundan önce hiçbir şey yaratmamıştır.

Bazı haberlerde ise, yaratılanların ilki;

7. Rûh?tur.

Bazı haberlerde ise;

8. Akıl?dır.

Mesela Rabbin yaratmaya kalemden başlayandır ayeti de yok

Rabbinin yaratmaya kamıştan başladığını gormuyorlar mı? boyle bir ayette yok

yığınla ne idüğü belirsiz bilgilerin dolaştığı bir ortamda sadece doğru bilgilerin ayıklanması Quranın delillerindendir.

tarihinde kharon tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

E o zaman bizim kasmamıza gerek yok kuranda herşey varsa neden bilimle, ilimle uğraşıyoruz?

Bu kadar yormasınlar bizi herşey madem kuranda var...

göğe yükselen merdiven diyor kuranda

diyorsunuz işte asansörün tarifi

demiştik biz...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
E o zaman bizim kasmamıza gerek yok kuranda herşey varsa neden bilimle, ilimle uğraşıyoruz?

Bu kadar yormasınlar bizi herşey madem kuranda var...

ne alakası var bilimden neden vageçelim

Quran bilimi teşvik eder

araştırmamızı ister.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
ne alakası var bilimden neden vageçelim

Quran bilimi teşvik eder

araştırmamızı ister.

Teşvik etti, biz de baktık ve canlılar birbirinden evrimleşmiş, Adem-Havva falan yok ne yapacağız şimdi; kıvırtalım mı, yoksa dini bırakalım mı?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Quran'ın bilimi emretmesi

[/size]Pozitif bilimler, her geçen gün Kuran'ın yeni bir mucizesini daha ortaya çıkarmaktadır.

Kuran'ın birçok ayetinde bilimsel araştırmalar tavsiye edilmekte, ayrıca birçok ifadesinde de bu alanlarda ilerlemiş, bilgi sahibi kimselere seslenilmektedir.

"İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?" (Enbiyâ/30)

Bu, evrenin ve canlıların başlangıcını araştırmaya yönelik bir ifadedir. Yoksa bu bilgilere ulaşamamış insanlar için "göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi" demenin bir anlamı kalmazdı. Ayette söylenen bilgileri görebilmenin yolu, bilim ve teknolojide ileri gitmektir.

"Allah'ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette Allah için kolaydır. De ki, "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün. Sonra, yine Allah (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. Allah'ın her şeye gücü yeter." (Ankebut/19,20)

Allah bizden canlıların ve tüm kainatın yaratılışını araştırmamızı istiyor. Bu da bilimsel araştırmayla olabilecek bir şeydir. Sadece yaratılışın başlangıcı değil, günümüzde süregelen tekrarların da araştırılmasını istiyor. Ondan sonraki aşama da, evrenin sonu geldikten sonra ikinci yaratılışın olup olamayacağı üzerine kafa yormamız!

"Şu bir gerçek ki, ilimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenlerle Allah`ın kendilerine verdiği rızıkları, Allah`a iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Gerçekten, sapmışlardır onlar; doğru yolu bulamamışlardır." (En'am/140)

Ayette, kötülüklerin-yobazlığın kaynağı olarak ilimsizlik gösteriliyor.

"Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp var ya, bunların hepsi konusunda sorguya çekileceksiniz." (İsra/36)

Sadece ve sadece delillerin ve aklın peşinden gitmemiz emredilmektedir:

"Yedi kat gökleri yaratan O'dur. O Rahman'ın yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık göremezsin. Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? Sonra bakışı bir kez daha döndür! Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o." (Mülk/3,4)

Burada da gökyüzünün ve evrenin araştırılması emrediliyor ve meydan okunuyor. Herhangi bir düzensizlik ve başıboşluk göremeyeceksiniz deniliyor.

Ne kişi sayısı, ne duygular-zanlar, ne de hurafeler geçerlidir. Bunların hiçbir hükmü yoktur. Bizden sadece akılla, araştırma ve sorgulama sonucu gerçek inanca kavuşmamız istenmektedir!

Yazar: Emre1974.tr

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
bu dedikleriniz imkansızdır.ozamanki teknolojiler bunun imkansız kılar.teknolojik aletler olmadığı için o günki teoriler bi tahminden ibaret olup yanılma payı yüzde 100 dür.lütfen bilim ışığında konuşalım

saygılar

Bir de bilimin ışığında konuşalım diyorsun ya..sana söylenecek laf yok! yazık.

Benim mesajımdan sadece ve sadece 5 dakika sonra cevap yazıyorsun ve bilimin ışığında konuşalım diebiliyorsun..:(

Önce verdiğim adrestekileri ve orada verilen linklerdeki bilgileri oku! sonra bilimin ışığında konuşuruz ne dersin?

Ayrıca teori tahmin değildir,bunu da bir öğrenin!

Bu arada önceki mesajımdaki diğer sorumu da yanıtlamanı bekliyorum.

tarihinde gercekisim tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Teşvik etti, biz de baktık ve canlılar birbirinden evrimleşmiş, Adem-Havva falan yok ne yapacağız şimdi; kıvırtalım mı, yoksa dini bırakalım mı?

bilim dünyasının evrimi desteklediğini nerde çıkardınız.kim söylemiş bunu.adolf hitlermi? galiba sizin bilimden haberiniz yok.kemik ve fosil incelelemelerine bi bakın bakalımki evrime en ufak bi kanıt bi fosil bulunabilmişmi?.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Quran'ın bilimi emretmesi

[/size]Pozitif bilimler, her geçen gün Kuran'ın yeni bir mucizesini daha ortaya çıkarmaktadır.

Kuran'ın birçok ayetinde bilimsel araştırmalar tavsiye edilmekte, ayrıca birçok ifadesinde de bu alanlarda ilerlemiş, bilgi sahibi kimselere seslenilmektedir.

"İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?" (Enbiyâ/30)

Bu, evrenin ve canlıların başlangıcını araştırmaya yönelik bir ifadedir. Yoksa bu bilgilere ulaşamamış insanlar için "göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi" demenin bir anlamı kalmazdı. Ayette söylenen bilgileri görebilmenin yolu, bilim ve teknolojide ileri gitmektir.

"Allah'ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette Allah için kolaydır. De ki, "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün. Sonra, yine Allah (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. Allah'ın her şeye gücü yeter." (Ankebut/19,20)

Allah bizden canlıların ve tüm kainatın yaratılışını araştırmamızı istiyor. Bu da bilimsel araştırmayla olabilecek bir şeydir. Sadece yaratılışın başlangıcı değil, günümüzde süregelen tekrarların da araştırılmasını istiyor. Ondan sonraki aşama da, evrenin sonu geldikten sonra ikinci yaratılışın olup olamayacağı üzerine kafa yormamız!

"Şu bir gerçek ki, ilimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenlerle Allah`ın kendilerine verdiği rızıkları, Allah`a iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Gerçekten, sapmışlardır onlar; doğru yolu bulamamışlardır." (En'am/140)

Ayette, kötülüklerin-yobazlığın kaynağı olarak ilimsizlik gösteriliyor.

"Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp var ya, bunların hepsi konusunda sorguya çekileceksiniz." (İsra/36)

Sadece ve sadece delillerin ve aklın peşinden gitmemiz emredilmektedir:

"Yedi kat gökleri yaratan O'dur. O Rahman'ın yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık göremezsin. Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? Sonra bakışı bir kez daha döndür! Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o." (Mülk/3,4)

Burada da gökyüzünün ve evrenin araştırılması emrediliyor ve meydan okunuyor. Herhangi bir düzensizlik ve başıboşluk göremeyeceksiniz deniliyor.

Ne kişi sayısı, ne duygular-zanlar, ne de hurafeler geçerlidir. Bunların hiçbir hükmü yoktur. Bizden sadece akılla, araştırma ve sorgulama sonucu gerçek inanca kavuşmamız istenmektedir!

Yazar: Emre1974.tr

Yazdıklarının bilimi teşviketmekle uzaktan yakından hiç bir alakası yoktur. Bilakis insanların doğa karşısındaki bilgilerinin eksikliğinden faydalanarak kutsallık iddiasını pekiştirme çabasındadır. Kuranda sık sık kullanılan inceden tehtit ve tırstırma da unutulmamıştır. Bilimde dinin yeri olmadığını müslümanlar haricindeki insanlar yüzyıllar önce kabul etti. Boşuna kasmayın, zorlamayın kendinizi, bırakın bu beyhude çabayı. Ne bileyim dua falan edin namaz kılın oruç tutun bilimi de bilim insanlarına bırakın.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Ana karnında bebeğin üç evre geçirmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bebek çok daha fazla evreden geçer.. Başlık, Üç evre sözü geçen Kuran'a uyarlamak için H.Y ekibinin yaptığı bir sahtekarlıktır. Aynı Ayet içinde şöyle bir kelam daha geçmektedir; Sizin için hayvanlardan sekiz eş yarattı.

Şimdi hemen H.Y amcanızın sitesine koşturun, bakalım bunun için bir mucize uydurabilmiş mi, uyduramamış mı.. Uyduramadıysa rica edin de bi şeyler yumurtlasın.. Sekiz eş kelamı öksüz kalmasın..

h y yalan söylüyorsa modern embriyololiji bi araştırın bakalım.h y nin yalan söylediğini ispatlamanız gerekli.lafla peynir gemisi yürümez derler

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir de bilimin ışığında konuşalım diyorsun ya..sana söylenecek laf yok! yazık.

Benim mesajımdan sadece ve sadece 5 dakika sonra cevap yazıyorsun ve bilimin ışığında konuşalım diebiliyorsun..:(

Önce verdiğim adrestekileri ve orada verilen linklerdeki bilgileri oku! sonra bilimin ışığında konuşuruz ne dersin?

Ayrıca teori tahmin değildir,bunu da bir öğrenin!

Bu arada önceki mesajımdaki diğer sorumu da yanıtlamanı bekliyorum.

o dediklerinizi ben biliyorum merak etmeyin.1800 yıl önce 2 tane cahil adamın söylemleri ve tahminleri bugünki modern embriyoloji ile uyuşmamaktadır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Evrim hakkında bilgin yok, bari sus da adam sansınlar.. Üstelik bilmediğin konularda konuşmak ayıptır..

Evrim bilimin kendisidir.. Bunu İslamın nuru ile erimiş beyinlerin algılamaması normaldir.. H.Y'yı bilim adamı sanan bu erimiş beyinliler, bilimi ağızlarına almadan önce ağızlarını çalkalamalıdırlar... Daha iyisi camiye gidip maval (kaval) dinlemeliler..

ne hy yi tanırım nede sizi.tamam diyorumya h y nin yanıldığını ispatlar bi delil varmı elinize<modern embriyoloji açısından> embriyolojiyi inceleyin hy nin yanıldığını iispatlayın ve tabiri caizse babalar gibi hy le dalga geçin burda.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
bilim dünyasının evrimi desteklediğini nerde çıkardınız.kim söylemiş bunu.adolf hitlermi? galiba sizin bilimden haberiniz yok.kemik ve fosil incelelemelerine bi bakın bakalımki evrime en ufak bi kanıt bi fosil bulunabilmişmi?.

Arkadaşım bu forumlarda bu konularda yazıp çizmiş üzerinde çalışan bilim adamlarımız var... Ben de evrimi kabul etmeyen bir bilim adamı bile görmedim... Ben daha çok yaşlılık biyolojisi üzerine çalışıyorum ama konum evrimle direkt ilişkili...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Lan kerkenez, sen embriolojiyi araştırıp da mı geldin?

Be salatalık, bu yapıştırdığın başlık yazısını senden önce 100 kere falan daha yapıştırdılar. Noktasına virgülüne kadar H.Y ürünü yazı..Ben sana diyorum ki daha fazla evreden geçer, hadi bir araştır da çürüt yazdıklarımı..

tamam .araştır bende araştırıyom.kaynaklarla gel buraaya.eğer daha fazla evrende geçtiğini ispatlayamazsan bu siteyi terket.bende ispatlayamazsam siteyi terkedecem.hadi bekliyorum.araştırmaya başla istersen

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
bilim dünyasının evrimi desteklediğini nerde çıkardınız.kim söylemiş bunu.adolf hitlermi? galiba sizin bilimden haberiniz yok.kemik ve fosil incelelemelerine bi bakın bakalımki evrime en ufak bi kanıt bi fosil bulunabilmişmi?.

Arkadaşım bu forumlarda bu konularda yazıp çizmiş üzerinde çalışan bilim adamlarımız var... Ben de evrimi kabul etmeyen bir bilim adamı bile görmedim... Ben daha çok yaşlılık biyolojisi üzerine çalışıyorum ama konum evrimle direkt ilişkili...

Bu arada fosil kanıtına gelince gerçek bir bollukla karşı karşıyayız günümüzde...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

tesadüfler kitabı;

Kuran’da 40-Mümin Suresi 67. ayette ve 23-Müminun Suresi 14. ayette insanın yaratılışında geçirdiği aşamalar anlatılır.

O’dur ki sizi (1) topraktan (turab), (2) sonra bir damlacıktan (nutfe), sonra (3) asılıp tutunandan (alak) yarattı, sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta...

40-Mümin Suresi 67

Sonra o (2) damlacığı (nutfe) (3) asılıp tutunana (alak) dönüştürdük, sonra o (3) asılıp tutunanı (alak) (4) bir çiğnemlik et (mudğa) haline getirdik, daha sonra o (4) çiğnemlik eti (mudğa) (5) kemik (ızame) olarak yarattık, sonra (5) kemiğe (ızame) (6) et (lahm) giydirdik ve sonra bir başka yaratılışla onu yeniden inşa ettik. En güzel yaratıcı olan Allah çok yücedir.

23- Müminun Suresi 14

İnsanın doğuma kadar geçirdiği aşamaları şöylece 6 maddede toplanır: 1- Toprak, 2- Damlacık (Sperm) 3- Asılıp tutunan (Rahim duvarına asılma safhası) 4- Bir çiğnemlik et, 5- Kemikler, 6- Et

Bu kelimelerden

1- Toprak (turab) kelimesi 17 kez,

2- Damlacık (Nutfe) kelimesi 12 kez,

3- Asılıp tutunan (Alak) kelimesi 6 kez,

4- Bir çiğnemlik et (mudğa) kelimesi 3 kez,

5- Kemikler (izame) kelimesi 15 kez,

6- Et (Lahm) kelimesi 12 kez geçmektedir.

İnsanın doğuma kadar geçirdiği bu aşamalar 17+12+6+3+15+12=65 kez geçmektedir.

“İnsan” kelimesi de aynen 65 kez tekrarlanır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
o dediklerinizi ben biliyorum merak etmeyin.1800 yıl önce 2 tane cahil adamın söylemleri ve tahminleri bugünki modern embriyoloji ile uyuşmamaktadır.

Yuh be! bir de Aristo'yu ve Galen'i cahil yaptı...yazık be yazık sana yazdığımız mesajlara!

Sen orada yazılanları biliyor olamazsın! Her halinden belli.

Öteki sorumu da yanıtlasana!

Muhammed bu senin söylediklerini söylemişse ve o zamanki araplar da bunu bilmiyorsa,nasıl oluyor da Muhammed o bilgisi olmayan insanların bu söylenenlere bakıp inanmasını bekliyor? Tarık suresinde meninin sırt ile göğüs kafesi arasından geldiğini söyleyen bir kitabın ve peygamberin var..bu duruma ne diyeceksin? nasıl bir kıvırma var git bak H.y. sitelerine.

Cahilliğine cahillik kat!

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...