Jump to content
Ateistforum

İslam putperest bir din değildir...


Recommended Posts

Bütün dinler putperstliktir. Putperestlik olmayan din yoktur. Olamaz.

İnsan bazı değerleri simgeleştirir. Bu insanın soyutlama yetisinin sonucudur.

Putlar dinlerde soyutlandırılmış değerlerdir.

Para nasıl ekonominin soyutlaştırılmış bir değeri ise ve bu haliyle bir put ise, her insansal değer simgeleştirilen putlardır.

Resim yapmak da putlaştırmaktır, müzik, şiir, roman yazmak da..

Bilim de putlaştırmadan yapılamaz.

Bütün bunları kabul ettikten sonra İslam putperestlik değildir demek anlamsızdır..

İnsan değer verdiği herşeyi putlaştırır.

Dinlerin özelliği, putlaştırılan değerlerin çok eskilere ait olması ve onların zamana uydurulamamaları ve yenilenememeleridir.

Dinlerin diğer putlaştırılanlardan daha az değerli olmalarının nedeni budur.

kardeş islamdaki putları birazda sen yaz... bir bilelim.... yukarıda da bazı arkadaşlar kendilerince birşeyler söylemişler....sen de bize bir kaç örnek ver ...bilelim biz hangi putlara tapıyoruz...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 192
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Allah'ı seviyorum.

Onun olduğunu biliyorum.

İslam'ı çok seviyorum.

Hazreti Muhammed'i de çok seviyorum.

Sevmemin en büyük nedenlerinden biri de Hazreti Muhammed'in kendine ait resmini, heykelini yaptırmamış olmasıdır. Yapılmasını istememiş olması... O kadar güzel, o kadar zeki, o kadar ince düşünceli bir insan ki biliyor insanı, insanlığı...

Onun yerinde sıradan herhangi bir insan olsaydı dünyanın herbir tarafı ama herbir tarafı onun resimlerinden, heykellerinden geçilemezdi, geçilmezdi.

İnsanlar ne hal alırdı...

Onu çok seviyorum benliği olmayan, kalbi güzel insan olduğu için.

Ben putperest değilim, hiçbir puta tapmıyorum, sadece inandığıma sevgi duyuyor, sevgiyle bakıyorum onu hatırlatan her şeye, tüm kalbimle...

tarihinde Serare tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Allah' ı seviyorum.

allahı sevemezsin.

korkmalısın,eğer korkuyorsan sevemezsin.

eğer korkmuyorsan müslüman değilsin.

kimse korkarak sevemez.

Link to post
Sitelerde Paylaş
kardeş islamdaki putları birazda sen yaz... bir bilelim.... yukarıda da bazı arkadaşlar kendilerince birşeyler söylemişler....sen de bize bir kaç örnek ver ...bilelim biz hangi putlara tapıyoruz...

Çok basit..

İşte size taptığınız putlar..

Kur'an, Kâbe, Hacer-i esved, Al-Lât, Al-Uzzâ, Manât, hırka-i şerif, sakal-ı şerif..

En azından bunlar sizi putlarınızdır. Ve bunlar Kur'an dışında, Arap'ların bütün putlarıdır.

Onlara ek olarak Hubel putundan da bahsedebiliriz.

Allah dişi Arap putudur. Hubel ise erkek Arap putudur. İslam'da pek bilinmez. Çünkü Allah'a karşı bir putdur.

Siz bu putlara tapıyorsunuz elbette ve putlara taptığınızın bilincinde değilsiniz.

O yüzden biz burada İslam'ı kınıyoruz.

Putperstlik olduğu için değil. Putperestliğin bile suyunu çıkardığı için.

Link to post
Sitelerde Paylaş

hacer-i esvedin allahla ilgisi var,hatta allahın bir organı,dişi olduğunu bildiğimize göre siz tahmin edin artık,bir yerde duymuştumda nerde duydum hatırlamıyorum.

kibeleyide temsil edebiliyor olabilir,bir anda dönüşüp taş halini almış kibele,kalmış öyle yüzyıllarca.

ama eminim ki gökten mökten gelmedi bu,cennetten falan da gelmedi,başka bi amaçla yapıldı bu taş.

tarihinde Diktator tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Ben putperest değlim, hiçbir puta tapmıyorum, sadece inandığıma sevgi duyuyor, sevgiyle bakıyorum onu hatırlatan her şeye, tüm kalbimle...

Şimdi hindistan'a gidip bir hinduya neden ineklere tapıyorsun? diye sorsak. Binbir türlü süslü ve mistik laflarla, aslında ineğin kendisine değil onun arkasındaki maneviyata taptığını anlatır. Tıpkı senin şu an yaptığın gibi.

Ama gerçekler ağdalı kelimelere benzemez, son derece yalın ve estetikten uzaktır. İslam, kendinden önceki putperest gelenekten büyük ölçüde etkilenmiş, pagan kökenli bir dindir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi hindistan'a gidip bir hinduya neden ineklere tapıyorsun? diye sorsak. Binbir türlü süslü ve mistik laflarla, aslında ineğin kendisine değil onun arkasındaki maneviyata taptığını anlatır. Tıpkı senin şu an yaptığın gibi.

Ama gerçekler ağdalı kelimelere benzemez, son derece yalın ve estetikten uzaktır. İslam, kendinden önceki putperest gelenekten büyük ölçüde etkilenmiş, pagan kökenli bir dindir.

Süslemiyorum.

Hazreti Muhammed sıradan bir insan, benliği olan bir insan olsaydı o zaman putperestliğin ne olabileceğini tasavvur bile edemeyeceğiniz boyutlarda görürdünüz.

İslam' ın putperest bir din olduğunu ortaya atan ancak bunları düşünemeyen ve tasavvur edemeyenlerdir.

Her evde, her mahallede kimbilir kaç tane resmi, kaç tane heykeli olurdu...

Adım atılacak yer kalırmıydı...

Hele insanların halleri...

tarihinde Serare tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Süslemiyorum.

Hazreti Muhammed sıradan bir insan, benliği olan bir insan olsaydı o zaman putperestliğin ne olabileceğini tasavvur bile edemeyeceğiniz boyutlarda görürdünüz.

İslam' ın putperest bir din olduğunu ortaya atan ancak bunları düşünemeyen ve tasavvur edemeyenlerdir.

Her evde, her mahallede kimbilir kaç tane resmi, kaç tane heykeli olurdu...

Adım atılacak yer kalırmıydı...

Hele insanların halleri...

Muhammed gerçekten yaşamış olsaydı, sizi temin ederim ki heykelleri de olurdu her evde.. Heykellere mumlar yakılırdı her gece.

Muhammed diye biri yaşamamıştır.

Ama Müslüman'lar hala putlara taparlar.

Kur'an İslam'ı simgeleyen bir puttur.

Sakal-ı şerifi görmek isteyen Müslüman'ları düşünün..

Ona put değildir demek ne kadar zor..

Putlaştırılanlar arasında İslam'sal değerler de vardır.

Şeytan ayetleri ile onları eleştiren Salman Rüştü'nün başına gelenleri biliyorsunuz?

Allah'a küfrettikleri için kellelerini kaybedenleri de..

Neden dersiniz?

Madem Allah bir put değil, ona küfredilebilmeli, değil mi?

Allah bu kadar anlayışsız bir taş parçası mı?

Öyle davranıyor nedense..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Atatürk'un heykelleri sizin kullandığınız anlamda elbette put değildir. Ama simgesel anlamları vardır. Ona olan saldırı, işte o simgeye karşıdır.

O simge din de olabilir, Atatürk'ün yaptıkları devrimler ve başarılar da..

Bu açıdan bakınca elbette Atatürk'ün heykelleri put niteliğindedir. Onlar için put diyebilirsiniz.

Ama onlar tapılmayan putlardır. Yine de put olmaktan kurtulamazlar.

Put olmak bir objeyi putlaştırmak hiç de kötü bir şey değildir.

Ben şahsen putperstliğe asla karşı değilim. Onun önemini ve değer yargılarını anlayabiliyorum.

Benim simgelediğim değerler varsa onları korumak isterim. Ve onlar elbette vardırlar..

Heykel şeklinde de olabilirler onlar, müzik veya şiir ya da roman şeklinde de.. Bilimsel bulgular ve açıkalamalar şeklinde de..

Siyasi ve politik değerler şeklinde de.

Siz zannediyorsunuz ki biz putlara karşıyız.

Ben değilim. Ve ben bir çok konuda putperestim bile diyebilirim.

Evimde yüzlerce biblo, hayvan heykeli, heykelcikler vardır. En azından bin üzerindedir sayıları.

Yalnız Red Rose çayından çıkanların sayısı bine yakındır.

Burada kabul edilemeyen husus onlara tapmaktır. Ama ben onlara tapanları bile anlayabilirim ve suçlamam.

Ama İslam gibi sapık bir din açıkça putperestlik olduğu halde onu reddeder ve kınarsa, ben buna hiç tahammül edemem.

Bu bence küstahca bir ironidir. Resmen terbiyesizliktir.

Nasıl keserseniz kesiniz İslam putperstliktir. Efsanedir. Bütün ritüellleri ve kitabı ile bir efsanedir.

Onun bu şekilde bilinmesi, ondan kurtulmanın ilk koşuludur.

Atatürk heykelleri putdurlar. Ve ben putlara karşı değilim.

Putlara karşı olduğunu söyleyip de onları bağırlarına basanlara ise karşıyım.

Hacı islamı kötü göstermek adına nasıl da bukelemun gibi şekılden şekıle giriyorsunuz açıkca görülüyor.Sen o heykellere tapmadığın sürece onlar senın için birer put değildir.Onlar sadece evını süsleyen süs eşyalarıdır.Eğer onlara ılahlık atfedersen işte o zaman o eşya senın gözünde puttur.Yıllar önce ölen babandan sana eskı bir saat kaldıysa sende onu evının en güzel köşesıne astıysan ona bakıp babanı hatırlıyorsan o saatte put değildir.Çünkü ona verdiğin değer babandan kalan miras olduğu içindir.Onu satmak veya bir başkasına hediye etmek istemezsın çünkü manevi değeri vardır.Ama bu manevi değer ateistlerde bulunurmu bılemem.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hacı islamı kötü göstermek adına nasıl da bukelemun gibi şekılden şekıle giriyorsunuz açıkca görülüyor.Sen o heykellere tapmadığın sürece onlar senın için birer put değildir.Onlar sadece evını süsleyen süs eşyalarıdır.Eğer onlara ılahlık atfedersen işte o zaman o eşya senın gözünde puttur.Yıllar önce ölen babandan sana eskı bir saat kaldıysa sende onu evının en güzel köşesıne astıysan ona bakıp babanı hatırlıyorsan o saatte put değildir.Çünkü ona verdiğin değer babandan kalan miras olduğu içindir.Onu satmak veya bir başkasına hediye etmek istemezsın çünkü manevi değeri vardır.Ama bu manevi değer ateistlerde bulunurmu bılemem.

Koyulaştırdığın yerler için ne düşünüyorsun?

Ben putperesti diyorsam, senin gibi adi türündenim demiyorum.

Ben gerçek anlamda dürüst putperstim.

Sen ise dürüst olmayan bir sahtekar putperestsin..

Aramızda dürüstlük bazında önemli bir fark var.

İlkelerimi putlaştırırsam, onlar için mücadele edersem, putperestim demektir.

Sen ise putperest olamayacak kadar dürüstlükten uzaksın.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Çok basit..

İşte size taptığınız putlar..

Kur'an, Kâbe, Hacer-i esved, Al-Lât, Al-Uzzâ, Manât, hırka-i şerif, sakal-ı şerif..

En azından bunlar sizi putlarınızdır. Ve bunlar Kur'an dışında, Arap'ların bütün putlarıdır.

Onlara ek olarak Hubel putundan da bahsedebiliriz.

Allah dişi Arap putudur. Hubel ise erkek Arap putudur. İslam'da pek bilinmez. Çünkü Allah'a karşı bir putdur.

Siz bu putlara tapıyorsunuz elbette ve putlara taptığınızın bilincinde değilsiniz.

O yüzden biz burada İslam'ı kınıyoruz.

Putperstlik olduğu için değil. Putperestliğin bile suyunu çıkardığı için.

Lat,uzza,menat da mı bizim sözde putlarımızdanmış :lol: Hangi müslümanı tapınırken gördün bu putlara :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
Koyulaştırdığın yerler için ne düşünüyorsun?

Ben putperesti diyorsam, senin gibi adi türündenim demiyorum.

Ben gerçek anlamda dürüst putperstim.

Sen ise dürüst olmayan bir sahtekar putperestsin..

Aramızda dürüstlük bazında önemli bir fark var.

İlkelerimi putlaştırırsam, onlar için mücadele edersem, putperestim demektir.

Sen ise putperest olamayacak kadar dürüstlükten uzaksın.

Sizin de ılkelerınız var tabıkı.Ateizme hizmet,islamı karalamak sızın de ılkelerınızden ve bu uğurda elınızden gelenı ardına koymazsınız.Ama sizler putperest dahi olamazsınız çünkü onların da kendılerıne göre bir inançları var.Sizde ınanç denılen kavramın zerresi yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Lat,uzza,menat da mı bizim sözde putlarımızdanmış :lol: Hangi müslümanı tapınırken gördün bu putlara :)

Necm suresini büyük bir huşu içinde okurken onlara rastlayacak ve sesiniz titreyerek onları anacaksınız kardeşim.

Necm: 19: Gördünüz mü Uzza'yı, Lât'ı

Necm: 20: Ve ötekini, üçüncü olan Menât'ı..

Amin....... demeyecek misiniz?

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam da put denebılecek materyaller yoktur ama hrıstıyanlık da asıl bu materyallerden çokca vardır.Mesela Hz İsa heykelleri birer puttur.Neden dersenız Hz İsaya hrıstıyanlar tanrı gözüyle baktıklarından halıyle onun heykelleri de onların gözünde birer tanrıdır.İşte asıl putperest din olarak hrıstıyanlığı örnek gösterebılırız.Aynı şekılde hz Meryem ana heykelleri de birer puttur çünkü onada tanrılık vasfı yüklenmiştir.

Hatta ve hatta rahıpler dahi birer puttur.Çünkü onların günah çıkarma yetkılerı vardır.Bu yetkı olsa olsa bir tanrıda olabılecekken rahıpler de bu tanrısal güçlere ortak olduklarından putlaştırılmışlardır.En büyük putları da papa dır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Sizin de ılkelerınız var tabıkı.Ateizme hizmet,islamı karalamak sızın de ılkelerınızden ve bu uğurda elınızden gelenı ardına koymazsınız.Ama sizler putperest dahi olamazsınız çünkü onların da kendılerıne göre bir inançları var.Sizde ınanç denılen kavramın zerresi yok.

Ben kendimi ateizme hizmet ediyor olarak düşünmüyorum...

Biraz çarpık olacak ama ben kendimi Müslüman'lara hizmet ediyor olarak düşünüyorum.

Sizleri içinde bulunduğunuz bu gaflet çukurundan çıkarmaya çalışıyoruz hepimiz.. Bu forumun ateistleri..

Biz hiç bir zaman kendimiz için çalışmıyor ve yaptıklarımız için hisse istemiyoruz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Necm suresini büyük bir huşu içinde okurken onlara rastlayacak ve sesiniz titreyerek onları anacaksınız kardeşim.

Necm: 19: Gördünüz mü Uzza'yı, Lât'ı

Necm: 20: Ve ötekini, üçüncü olan Menât'ı..

Amin....... demeyecek misiniz?

Yapılan duanın ardından amin denılır.Bu dua türkçede yapılabılır,kurandan arapça okunarak dua nıteliği taşıyan surelerle de.Örneğin fatıha suresi.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Çok basit..

İşte size taptığınız putlar..

Kur'an, Kâbe, Hacer-i esved, Al-Lât, Al-Uzzâ, Manât, hırka-i şerif, sakal-ı şerif..

En azından bunlar sizi putlarınızdır. Ve bunlar Kur'an dışında, Arap'ların bütün putlarıdır.

Onlara ek olarak Hubel putundan da bahsedebiliriz.

Allah dişi Arap putudur. Hubel ise erkek Arap putudur. İslam'da pek bilinmez. Çünkü Allah'a karşı bir putdur.

Siz bu putlara tapıyorsunuz elbette ve putlara taptığınızın bilincinde değilsiniz.

O yüzden biz burada İslam'ı kınıyoruz.

Putperstlik olduğu için değil. Putperestliğin bile suyunu çıkardığı için.

kardeş...bunlara tapındığımızı söylüyorsun....

kur'an-ı kerim: çoğu müslümanın.... eğer evinde varsa bile nerede olduğunu bilr bilmediği...biliyorsa da korkudan el sürmediği..... yaratıcının inananlara öğütler verdiği bir kitap...böyle bir kitaba nasıl bir tapınma hayal ediyorsun anlayamadım...

kabe: namaz kılınmak için kendine yönelinen aynı zamanda pusulanın dört yönüne bakan.....taşlardan örülme....üzerinde örtü bulunan.... insanların manevi olarak yaradanı ziyaret edip ondan niyaz da bulunduğu bir mekan.....burada nasıl bir tapınma hayal ediyorsun izah edersen......

Hacer-ül esved: : kendisi ile ilgili farklı rivayetler bulunan.... ancak......Hz. Ömer'in de ifade ettiği gibi """Hakikaten bilirim ki, sen bir taşsın! Ne zararın, ne de iyiliğin vardır. Allah’ın Resulünün sana yüz sürdüğünü görmeseydim, ben de sana yüz sürmezdim""" sadece bir taş....ve şu zamana kadar hiçbir müslümanın o taştan ne bir medet umduğunu, ne de bir dilekte bulunduğunu duymadım.....burada tapınmaktan kastın nedir...

Hırka-i Şerif ve sakalı şerif: bunlarla da ilgili müslümanların..... hiçbir tapınma , dilekte bulunma, af isteme , ibadet etme gibi bir fiili hareket yaptıklarını sanmıyorum.....

diğer saydıklarının da zaten islamla yakından uzaktan alakaları yoktur.......

senin burada tapınmadaki kastın bu verdiğin örneklerdeki varlıklara önem verme ise o zaman biz dünyada ki herşeye tapıyoruz....evimize...işimize....eşimize...paramıza....elimize....yüzümüze.....

.gözümüze......vs....işin içine değer verme girerse bizim tapmadığımız hiçbirşey sayamazsın.....

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ben kendimi ateizme hizmet ediyor olarak düşünmüyorum...

Biraz çarpık olacak ama ben kendimi Müslüman'lara hizmet ediyor olarak düşünüyorum.

Sizleri içinde bulunduğunuz bu gaflet çukurundan çıkarmaya çalışıyoruz hepimiz.. Bu forumun ateistleri..

Biz hiç bir zaman kendimiz için çalışmıyor ve yaptıklarımız için hisse istemiyoruz.

Müslüman olunmadan müslümanlığa hizmet olmaz.Siz bırakın müslümanlığı ve ıslamı da ateistlerı evrım denen saçmalıkdan kurtarmaya çalışın.Aslımız maymundan diyenlerden daha gafil kımse düşünemyorum.Maymun heykelleri de ateistler için saygı duyulacak birer materyel olabılır tabı neden olmasın :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...