Jump to content

Risale-i Nur'lardaki akıl almaz Çarpıklıklar ve Aymazlıklar.


Recommended Posts

1) 'Risale-i Nur öyle değerli bir kitaptır ki, Kuran'nın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için, 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli, öder ve kurtarırım onları. -Lemalar

2) 'Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri, hem nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde Şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.'

2. böümdeki sözlerden bişi anlıyan anlatsın, Hristiyanlık ile nasıl bir kaynaşma bu?

3) 'Risale-i Nuru okumak, ona hizmet etmek, bir ibadettir. Ona hizmet, 3 aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilmelidir.'

4) 'Risale-i Nur, tek başına bir ordu kadar güçlüdür. Risale-i Nura itiraz edilmez. Yapılacak bir itiraz, en ulu kişilerden (?) kutbu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.'

Pardon 'ulu' kişiler kimler? Tabi kafasında öyle bir şartlanma var, Risale-i Nurları koruma altına alıyor. Ulu kişilermiş.

Yorumlar:

- Nurculara göre Said, peygamberliğin parlak aynası, peygamberlik ağacının son ve parlak meyvesidir. (Her halde Nura atıf yapılıyor)

-İşkembe-i Kübradan atan Said-i Nursiye göre, kendisi gençken 15 yılda öğrenilecek ilimleri, 3 ayda yutmuş, rakiplerini yenmiş, tozu dumana katarak hocalar ve alimleri daha gençken mat etmiştir.

Ne Atatürk'ün ne Yunus Emre'nin bir MEZHEBİ ve KERAMETİ vardır. Yukarıdaki ÇARPIKLIKLARI sizlerin önüne serdim, varın kıyaslayın.

-Ne olursan yine gel. -'Ruhçu', Kerametsiz (Gariban), Mezhepsiz Mevlana.

-Yaradılanı sev Yaradan ötürü. -'Ruhçu', Kerametsiz (Gariban), Mezhepsiz Yunus Emre.

-'Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din; Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa takımının din simsarlığına müsade edilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenşer iğrenç kimselerdir. İşte biz bu vaziyete muhalifiz ve buna müsade etmiyoruz. Bu gibi din ticareti yapan insanlar SAF ve MASUM (5 yaşındaki çocukları bile) aldatmışlardır. Bizim ve sizlerin asıl mücadele edeceğimiz ve ettiğimİZ bu kimslerdir.' -Kerametsiz, Mezhepsiz, 'İslam Deccali Sufyan' M. Kemal Atatürk.

Not: Yeni bir düşünce çıktı Mevlana ve Yunus Emre Ruhçuluk ile suçlanıyor. Tüm Tasavvuf o zaman Küffar. Bunlar komik şeyler. :acute: Gördüğünüz gibi Risal-i Nurlara göre hepimiz ve tim Dünya küfre saplanmış ve bataklıkta yüzmektedir. Ve bizi Risale-i Nurun 'hidayeti' kurtaracaktır. Risalelerinizi ÇÖP kutusuna attım gelin kurtarın. Sonra da bizi kurtarın. :)

tarihinde inevitablen tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2) 'Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri, hem nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde Şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.'

2. böümdeki sözlerden bişi anlıyan anlatsın, Hristiyanlık ile nasıl bir kaynaşma bu?

şimal cereyanı komünizm, dolayısızlıkla dinsizlik fikri.

said komünizme karşı hakiki isevilerle müslümanların

birleşerek savaşmaları gerektiğini, böyle de olacağını söyler.

hakiki iseviler (hristiyan) de sonrasında islama geçeceklerdir.

kısacası bu, bir sürü tevili falan var bu konularda.

mesela hadislerdeki isa ile mehdinin birlikteliğini

müslüman ve hristiyan cemaatlerin birleşmesine falan yorar.

ya da yazdıkları buna yorulabilir.

gene isanın mehdinin arkasında olması

hristiyanlığın islamla islamın paydasında birleşeceğine falan yorulabilir.

4) 'Risale-i Nur, tek başına bir ordu kadar güçlüdür. Risale-i Nura itiraz edilmez. Yapılacak bir itiraz, en ulu kişilerden (?) kutbu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.'

kutbu azam dünyadaki işleri allahın izniyle yöneten kişidir.

tarikatların ekserinde vardır bu inanış.

bunun bize göre şirk olduğu açıktır ama

tasavvuf geleneğinin içinden gelen said de bunları reddetmemiştir.

buraya bakılabilir:

http://forum.ateizm2.org/index.php?showtop...mp;#entry109472

herkes kendi kafasına göre bir din uydurmuş işte.

arabınki başka, iranlınınki başka, türkünkü başka.

tasavvufa ruhçuluk diyenlerinki de başka.

gerçi emreyle epifundan başka böyle üçüncü bir insan bilmiyorum ama

iki kişi grup oluşturmak için yeterli.

ine, sen de taraftar bul, seni de zikredelim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
inevitablen

1) 'Risale-i Nur öyle değerli bir kitaptır ki, Kuran'nın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için, 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli, öder ve kurtarırım onları. -Lemalar

2) 'Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri, hem nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde Şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.'

2. böümdeki sözlerden bişi anlıyan anlatsın, Hristiyanlık ile nasıl bir kaynaşma bu?

3) 'Risale-i Nuru okumak, ona hizmet etmek, bir ibadettir. Ona hizmet, 3 aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilmelidir.'

4) 'Risale-i Nur, tek başına bir ordu kadar güçlüdür. Risale-i Nura itiraz edilmez. Yapılacak bir itiraz, en ulu kişilerden (?) kutbu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.'

Pardon 'ulu' kişiler kimler? Tabi kafasında öyle bir şartlanma var, Risale-i Nurları koruma altına alıyor. Ulu kişilermiş.

mürtedd bi kısmına cevap vermiş sağolsun bana gerek kalmamış

işte böyle sizde zamanla okudukça benim yerime cevap verebileceksiniz inş. :crazy:

Risalei Nurda nerede yanlış bulan kaynak gösterip alıntı yaparak benim karşıma dikilebilir :

*) 'Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri, hem nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde Şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.'

-Kat'î ve sahih rivayette var ki, "İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."(1)

Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:

Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır.

İkinci veçhi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur"(2) diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.

(1-Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530)

(2-Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368)(Beşinci Şua - s.890)

---------------------------------------------------------------------

*) 'Risale-i Nur öyle değerli bir kitaptır ki, Kuran'nın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için, 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli, öder ve kurtarırım onları. -Lemalar

'Risale-i Nuru okumak, ona hizmet etmek, bir ibadettir. Ona hizmet, 3 aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilmelidir.'

'Risale-i Nur, tek başına bir ordu kadar güçlüdür. Risale-i Nura itiraz edilmez. Yapılacak bir itiraz, en ulu kişilerden (?) kutbu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.'

Cevaben:

Evet dinsizliğin insanlara bir hastalık gibi bulaştığı bir dönemde dini İslamı sağlam temelelrde bilime akıl ve mantığa göre isbat eden Risale-i Nur elbette dünyada değil kainata nekadar önemli sayılabilecek iş varsa bunlardan daha önemli daha elzemdir Neden?

Çünki bir insan dinsizlik cereyanına kapılırsa elbette hem dünyada hem ahirette ebedi zindan ve cehennemi hakedecektir.Şimdi bu adama ebedi saadet yerine dünyada hangi menfaatli iş veya meta daha faideli olabilir? Sonsuz cehennem azabında yanacak kişiye 100yıl veyahut bin yıl dünya saltanatı verilse ebedi cennetin yerini tutabilirmi?

Bediüzzamanı kabul etmeseniz bile onun bakış açısında söyledikleri tam doğru iman ve küfür karşılaştırmalarında kendine göre zerre abartma yoktur.

Risale-i Nur Esmai İlahiyeyi talim ettiği için okumak ilim öğrenmenin farziyeti gibi sevaplıdır.Ayrıca çok yerde tefekkür etmek gerektiği için bu da sevap kazabdıran bir ameldir.Zira hadiste "1 saat tefekkür 1 sene nafile ibadetten evladır buyrulmuştur.

Risalei Nurun gücü makbuliyeti zamanla isbat edilmiş şimdi binler değil belki 100binler tümdünyada risalei nurlarla islamı tanıyıp kabul etmişler o zaman söylenen bu söz bugün gerçekelşmiştir.

bu gün Rusyada vatandaşların din değiştirmelerinde etkinliği nedeniyle Risale-i Nurlar yasaklanmıştır.

Bu güne kadar ehli sünnet vel cemaat hiçbir din alimi Risalei Nuru karşı alarak yazı kaleme almamış kitap basmamış

sade kıskançlık çekememezlik babında bir iki laf etmiştir

kutbu azımdan mehdi de olsa müslüma hiç kimse Risale-i Nur aleyhinde olmamış

sadece bura gibi dinsiz forum sitelerinde veya din düşmanı sitelerde aleyhte yine müslümanların değil din düşmanı dinsizlerin

yazıları ordan oraya ordan oraya copy/past edilmiş kaynağı belirsiz mesnetsiz iddialar havada uçuşuyor

ama dediğim gibi en önemlisi dindarlardan gelmiyor (hatta 100lerce farklı tarikat cemaat olmasına rağmen) bu karşı çıkış işine gelmeyen dinsizlerden geliyor

bu bile tekbaşına makbuliyetine bir belgedir.

başka sorulara da vakit ölçüsünde cevap verceğim

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bediüzzaman... En ölü konu bile para ediyor kardeşim.. Konu açmak mı istiyorsun.. Sadece ismini zikretmen bile yeterli... :D

Yaa, Allah'ın hikmeti işte.. Deliüzzaman..

Deliyi ciddiye alan aklı evveler utansın. Peygamberinizi bile böyle savunmuyorsunuz valla. Dininize küfredilse bu kadar acı çekmiyorsunuz.

Bu adam deli arkadaşım deli. Yazdığı komik zırvalar şizofren bir aklın ürünü. O nedenle hikmet var sanıyorsunuz.

Hem Kur'an-ı Kerim dururken Risale de neyin nesi oluyor ki? Siz açıkça şirk koşuyorsunuz.

Valla cehenneme koyacak Allah sizi. Gece gündüz, derileriniz değişe değişe yanacaksınız. Yandıkça değişeceksiniz, değiştikçe yanacaksınız.

Allah'ın en kızdığı şeydir başkasını kendisinden ve peygamberinden daha çok sevmek.

Allah kurtarsın...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Yaa, Allah'ın hikmeti işte.. Deliüzzaman..

Deliyi ciddiye alan aklı evveler utansın. Peygamberinizi bile böyle savunmuyorsunuz valla. Dininize küfredilse bu kadar acı çekmiyorsunuz.

Aynen katlıyorum,bu nurcu takımının Muhammed'i böyle savunduğu görülemedi henüz

Link to post
Sitelerde Paylaş
mürtedd bi kısmına cevap vermiş sağolsun bana gerek kalmamış

işte böyle sizde zamanla okudukça benim yerime cevap verebileceksiniz inş

. :crazy:

Risalei Nurda nerede yanlış bulan kaynak gösterip alıntı yaparak benim karşıma dikilebilir :

*) 'Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri, hem nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde Şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.'

-Kat'î ve sahih rivayette var ki, "İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."(1)

Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:

Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır.

İkinci veçhi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur"(2) diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.

(1-Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530)

(2-Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368)(Beşinci Şua - s.890)

---------------------------------------------------------------------

*) 'Risale-i Nur öyle değerli bir kitaptır ki, Kuran'nın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için, 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli, öder ve kurtarırım onları. -Lemalar

'Risale-i Nuru okumak, ona hizmet etmek, bir ibadettir. Ona hizmet, 3 aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilmelidir.'

'Risale-i Nur, tek başına bir ordu kadar güçlüdür. Risale-i Nura itiraz edilmez. Yapılacak bir itiraz, en ulu kişilerden (?) kutbu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.'

Cevaben:

Evet dinsizliğin insanlara bir hastalık gibi bulaştığı bir dönemde dini İslamı sağlam temelelrde bilime akıl ve mantığa göre isbat eden Risale-i Nur elbette dünyada değil kainata nekadar önemli sayılabilecek iş varsa bunlardan daha önemli daha elzemdir Neden?

Çünki bir insan dinsizlik cereyanına kapılırsa elbette hem dünyada hem ahirette ebedi zindan ve cehennemi hakedecektir.Şimdi bu adama ebedi saadet yerine dünyada hangi menfaatli iş veya meta daha faideli olabilir? Sonsuz cehennem azabında yanacak kişiye 100yıl veyahut bin yıl dünya saltanatı verilse ebedi cennetin yerini tutabilirmi?

Bediüzzamanı kabul etmeseniz bile onun bakış açısında söyledikleri tam doğru iman ve küfür karşılaştırmalarında kendine göre zerre abartma yoktur.

Risale-i Nur Esmai İlahiyeyi talim ettiği için okumak ilim öğrenmenin farziyeti gibi sevaplıdır.Ayrıca çok yerde tefekkür etmek gerektiği için bu da sevap kazabdıran bir ameldir.Zira hadiste "1 saat tefekkür 1 sene nafile ibadetten evladır buyrulmuştur.

Risalei Nurun gücü makbuliyeti zamanla isbat edilmiş şimdi binler değil belki 100binler tümdünyada risalei nurlarla islamı tanıyıp kabul etmişler o zaman söylenen bu söz bugün gerçekelşmiştir.

bu gün Rusyada vatandaşların din değiştirmelerinde etkinliği nedeniyle Risale-i Nurlar yasaklanmıştır.

Bu güne kadar ehli sünnet vel cemaat hiçbir din alimi Risalei Nuru karşı alarak yazı kaleme almamış kitap basmamış

sade kıskançlık çekememezlik babında bir iki laf etmiştir

kutbu azımdan mehdi de olsa müslüma hiç kimse Risale-i Nur aleyhinde olmamış

sadece bura gibi dinsiz forum sitelerinde veya din düşmanı sitelerde aleyhte yine müslümanların değil din düşmanı dinsizlerin

yazıları ordan oraya ordan oraya copy/past edilmiş kaynağı belirsiz mesnetsiz iddialar havada uçuşuyor

ama dediğim gibi en önemlisi dindarlardan gelmiyor (hatta 100lerce farklı tarikat cemaat olmasına rağmen) bu karşı çıkış işine gelmeyen dinsizlerden geliyor

bu bile tekbaşına makbuliyetine bir belgedir.

başka sorulara da vakit ölçüsünde cevap verceğim

Sizler bu başkaları tarafından yazılmış zırvaları kopyalamadan kendi aklınızla cevap yazamayacak kadar zavallısınız.. Şu forumda kendi cümlelerini ve kendi aklını kullanarak cevap yazan tek bir Nurcu çıkmadı daha.. Yok mu sizin şahsınıza münhasır bir aklınız?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Mohammed

Üye Profili

mesaj Bugün, 23:34

Sizler bu başkaları tarafından yazılmış zırvaları kopyalamadan kendi aklınızla cevap yazamayacak kadar zavallısınız.. Şu forumda kendi cümlelerini ve kendi aklını kullanarak cevap yazan tek bir Nurcu çıkmadı daha.. Yok mu sizin şahsınıza münhasır bir aklınız?

Sen nasıl modsun ?

daha okuduğunu anlamaktan acizsin

2.bölüm kırmızı yazı benim kendi fikrim-cevabım

1.bölüm kırmızı sizin sorunuzun tam cevabı

mavi yazı sizin sorularınız

biraz seviye ve saygı lütfen

ama sizi anlayabiliyorum Bediüzzamanın isbatları en dinsizinizi bile yola getirecek

ikna edemese de tartışmada ilzam edecek kuvvettedir

bundan korkuyorsunuz.

cevap yazmadan önce yazıyı oku

ok

Link to post
Sitelerde Paylaş

" risale-i nurun kerameti öldürücü zehirlerin 9 kat daha tesirlisini yutan adamı bile ölümden kurtarıyor.risale-i nurun kerametiyle bu kadar tesirli ve öldürücü zehir üstada yutturulmuş ama ona tesir etmemiş.( (sikke-i tasdiki gaybi)"

Ahmetbaha,illegal ,oflaz ve nur dininin diğer mensupları,

Risale-i Nur'lardaki herşeyin altına imzanızı atıyorsanız eğer,yukarıdaki alıntı doğrultusunda ,risale-i nur okurken topluca siyanür için.Size birşey olmazsa söz veriyorum ben de sait'e biad edeceğim...Var mı büzzük ? Yiyor mu ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
BALABAN

Üye Profili

mesaj Bugün, 23:47

" risale-i nurun kerameti öldürücü zehirlerin 9 kat daha tesirlisini yutan adamı bile ölümden kurtarıyor.risale-i nurun kerametiyle bu kadar tesirli ve öldürücü zehir üstada yutturulmuş ama ona tesir etmemiş.( (sikke-i tasdiki gaybi)"

Ahmetbaha,illegal ,oflaz ve nur dininin diğer mensupları,

Risale-i Nur'lardaki herşeyin altına imzanızı atıyorsanız eğer,yukarıdaki alıntı doğrultusunda ,risale-i nur okurken topluca siyanür için.Size birşey olmazsa söz veriyorum ben de sait'e biad edeceğim...Var mı büzzük ? Yiyor mu ?

fikri tartışmadan senin anladığın buysa

benim başka sorum yok

sen kendi kendine takıl

Link to post
Sitelerde Paylaş
" risale-i nurun kerameti öldürücü zehirlerin 9 kat daha tesirlisini yutan adamı bile ölümden kurtarıyor.risale-i nurun kerametiyle bu kadar tesirli ve öldürücü zehir üstada yutturulmuş ama ona tesir etmemiş.( (sikke-i tasdiki gaybi)"

Ahmetbaha,illegal ,oflaz ve nur dininin diğer mensupları,

Risale-i Nur'lardaki herşeyin altına imzanızı atıyorsanız eğer,yukarıdaki alıntı doğrultusunda ,risale-i nur okurken topluca siyanür için.Size birşey olmazsa söz veriyorum ben de sait'e biad edeceğim...Var mı büzzük ? Yiyor mu ?

Ölmesinler valla ben de günde 7 vakit saide secde edecem bekliyoruz eğer hakikaten inanıyorlarsa risale-i nura

Link to post
Sitelerde Paylaş

Senin anladığın her forumda aynı alıntılarla aynı başlıkları açmak ve o başlıkları c/p ye boğmak mı ? Ben sana basit bir soru sordum üstadınızın bu bombası hakkında ne düşünüyorsun,doğru olma ihtimali veriyor musun,eğer veriyorsan aynısını yapar mısın ? Yaparım dersen haber ver de izleyelim akıbetini...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Sizler bu başkaları tarafından yazılmış zırvaları kopyalamadan kendi aklınızla cevap yazamayacak kadar zavallısınız.. Şu forumda kendi cümlelerini ve kendi aklını kullanarak cevap yazan tek bir Nurcu çıkmadı daha.. Yok mu sizin şahsınıza münhasır bir aklınız?

Bu ne yüzsüzlüktür böyle ya hu.. söyleyene bak.. daha dün yapıştırdın bir zırva hala ispatlayamadın köşe bucak kaçıyorsun.. yaşınızı başınızıda almışsınız fiziken ama yetmiyor işte..

Link to post
Sitelerde Paylaş
fikri tartışmadan senin anladığın buysa

benim başka sorum yok

sen kendi kendine takıl

Senin anladığın fikri tartışmayı biraz örnekleyelim istersen ;

http://ateistplatform.ipbfree.com/index.php?showtopic=7507 Bu forumda açtığın konu başlığıyla aynı adı taşyan ve aynı c/p yazının kullanıldığı ayrı bir forumun başlığı

Bu mudur senin fikri tartışmadan anladığın,aynı alıntıları her foruma dışkılamayı fikir tartışması mı zannediyorsun.Sandığımdan daha zavallıymışsın..

Link to post
Sitelerde Paylaş
" risale-i nurun kerameti öldürücü zehirlerin 9 kat daha tesirlisini yutan adamı bile ölümden kurtarıyor.risale-i nurun kerametiyle bu kadar tesirli ve öldürücü zehir üstada yutturulmuş ama ona tesir etmemiş.( (sikke-i tasdiki gaybi)"

Ahmetbaha,illegal ,oflaz ve nur dininin diğer mensupları,

Risale-i Nur'lardaki herşeyin altına imzanızı atıyorsanız eğer,yukarıdaki alıntı doğrultusunda ,risale-i nur okurken topluca siyanür için.Size birşey olmazsa söz veriyorum ben de sait'e biad edeceğim...Var mı büzzük ? Yiyor mu ?

Ateistforum.. Al sana zehir.. En tesirlisinden.. yüzlerce binlerce cerbeze usulü ile hazırlanmış argüman... bundan daha tesirli zehir mi olur.. Mealcisi vehhabisi kafayı yedi ama nurcular dim dik ayakta burada açtığınız topiclerle taşak geçiyor.. yetmez mi? :lol: tabi şimdi beynimiz ölüdür onun için.. bekleyin.. bizde bekliyoruz...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ateistforum.. Al sana zehir.. En tesirlisinden.. yüzlerce binlerce cerbeze usulü ile hazırlanmış argüman... bundan daha tesirli zehir mi olur.. Mealcisi vehhabisi kafayı yedi ama nurcular dim dik ayakta burada açtığınız topiclerle taşak geçiyor.. yetmez mi? :lol: tabi şimdi beynimiz ölüdür onun için.. bekleyin.. bizde bekliyoruz...

Her başlıkta kepaze olmayı "dimdik" olmak olarak niteliyorsan eğer daha çoooook dikleşirsin burada..Bırak kıvırmayı sana bir soru sordum ;

" risale-i nurun kerameti öldürücü zehirlerin 9 kat daha tesirlisini yutan adamı bile ölümden kurtarıyor.risale-i nurun kerametiyle bu kadar tesirli ve öldürücü zehir üstada yutturulmuş ama ona tesir etmemiş.( (sikke-i tasdiki gaybi)"

Bu sözün altına imzanı atar mısın ? Risale-i Nur okurken siyanür içer misin ? Yer mi ?

Bu kadar basit ,ne kıvırıyorsun rakkaseler gibi..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Aynen katlıyorum,bu nurcu takımının Muhammed'i böyle savunduğu görülemedi henüz

zoruna mı gitti.. bediüzzamanı savunmak Kuran ı Resulü savunmaktır.. Daha iki cümlesinden daha fazlasını okumak nasip olmayan 14 ciltlik eser yeterince savunuyor ve ispatlıyor zaten tevhidi ve nübüvveti.. biz burada sadece çekirdek çitliyoruz.. vakit öldürüyoruz.. bunu yaparkende işe yarasın diye sizin gibi iftiracılara layıkınca cevap yetiştiriyoruz işte... amma layıkınca..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...