Jump to content

Erkek-Kadın eşitliği istiyorum...


Recommended Posts

Bir erkeğin karısına olan görevleri ve kadının genel hakları

1-Damat adayını görmesi bir hakkı ve aynı zamanda bir sünnettir. Beğenmezse reddeder, velîlerin ve damat adayının ısrarı hiçbir şeyi değiştirmez.

2-Evlenirken ağırlığını koyar, damat adayından istediği kadar "mihir" alır. Mihir onun Allah'ça belirlenmiş en tabii hakkı ve hayat garantisidir. Harcama sahası, meşru çerçevede tamamen kendi iradesine bağlıdır. Mihrini, ya da varsa diğer mal varlığını, hayır yolunda harcayabileceği gibi ticarî işletmelerde kullanabilir, şirketler kurar, şirketlere hisse senetleriyle ortak olur, kazanır ve kazandığını da istediği yerde harcar.

3-Kocası onu tahkir edemez, onun hayat arkadaşı olduğunu unutmamak zorundadır, darılıp evinde yalnız bırakamaz. Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır. (Bk. Buhâri, nikâh 43; Müslim, fedâil 68)

4-Evde hanımıyla şakalaşmak, eğlenmek ve onu eğlendirmek kocanın görevlerindendir.(kadına şebeklik yapmakta görevlerimizden.özellikle islamın erkekleri nasıl küçük duruma düşürdüğü bu madde ile bariz görünüyor.)

5-hastalık kıskançlığından kaynaklanan şüphesinden ötürü karısını anî baskınlarla rahatsız edemez. Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadîslerinde ailesinden uzun zaman ayrı kalan birisinin, haber vermeden gece ansızın eve gelmesini yasaklamıştır.(oh ne ala evimize kadının haberi olmadan gelemiyoruz.)

6-Kocanın karısını cinsel yönden tatmin görevi de vardır. Peygamberimiz, karısını düşünmeden, işini bitirerek hemen inen insanları horoza, yani hayvana benzetmiş ve sevişip okşama olmadan cinsel ilişkiye geçilmemesini tavsiye etmiştir.

7-Evlendikten sonra bir yıl içerisinde hiç cinsel ilişki yapamayan erkekten kadının ayrılma hakkı vardır. Kadın "peşin mihrini" almadan kendisini erkeğe teslim etmeyebilir.

8-Kadının nafakası gibi, tedavisi ve ilâç harcamaları da kocaya aittir. Kadın ekmek yapamayan birisi ise, erkek hazır ekmek almak zorundadır. Süslenmesini istiyorsa, süs malzemeleri ve koku masrafi erkeğe aittir. Yılda yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım elbise erkeğe aittir. Anlaşmazlik söz konusu olursa elbisenin nitelikleri mahalli idarelerce tesbit edilir. Kadın, kocası sefere çıkarken, gelmediği günler için nafakasına, ondan kefil alabilir. Âdetli günlerinde kocasından ayrı yatmak isterse, ayrı bir yatak istemek hakkıdır.

9-Durumuna göre kadın kocasından hizmetçi isteyebilir. Hizmetçinin ücreti kocasına aittir. Örfe göre kadınların yapmaması ayıplanan ev işleri dışında kadın, hiçbir iş yapmak zorunda değildir.

10-Ihtiyaç duyarsa kocasıyla aylık nafaka miktarında anlaşırlar. Yetmediğini anlarsa artırmasını ister, koca kabul etmezse mahkemeye başvurabilir.(eşinize aylık maaş bağlıcaksınız oh ne güzel salla başı al maaşı..)

11-Kadın kocanın yakınlarını istemediği takdirde, kocası onu müstakil bir evde oturtmak zorundadır.

evet açıkça büyük yüklerin hepsi maddi yükün hepsi erkeğin sırtına yüklenmiştir.ayrıca fıkıh kitaplarında ev işlerinden dış işlerin bile erkeğe ait olduğu söylenmiştir.kadının yapması gereken sadece başını sallaması ve maaşını almasıdır...

neyse aslında bir eşitsizlik yok.kadın ve erkek yaratılışları gereği sorumluluklar yüklenmişler.bu görevlerin birazı dahi kadına yüklenemeyeceği gibi kadının görevleride erkeğe yüklenemez...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 48
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Okuyanlar gülmesinler çünki bunları yazan bir nurcu, yeni beyni ölü.

Kendi inandığını yerindi bine sokmak bunların birinci görevi.

Bunların kendilerine ait bir beyinleri olmadığı için düşünemezler ne söylediklerinin farkında değillerdir.

evet açıkça büyük yüklerin hepsi maddi yükün hepsi erkeğin sırtına yüklenmiştir.ayrıca fıkıh kitaplarında ev işlerinden dış işlerin bile erkeğe ait olduğu söylenmiştir.kadının yapması gereken sadece başını sallaması ve maaşını almasıdır...

Bu nurcunun o derece beyni ölüdürki yukarıda ne söylediğini bilemez.

Çünki deli ve yalancı sa it nursi denen adamın peşinden gider bu beyni ölü.

Biz derizki islam kadını insan yerine koymaz, bu nurcu derki (yukarıda) islam kadını insan yerine koymaz.

Onun bu yukarıda söyledikleri hayvanlar içinde geçerlidir.

Mesela bir koyunun veya kafeskeki bir kuş, akvaryumdaki bir balık içinde bu yukarıdakiler söylene bilir.

Birisi kafesteki kuş için "kuşun görevi sadecce ötmek diğerleri hep onun sahibinin işidir" demesi ile bu nurcunun söylediği arasında hiç bir fark yok.

Yaw nasıl olurda bir insan islamda kadının bir şey yerine konduğunu kanıtlamaya kalkar inanamıyorum.

İslam kadını insan yerine bile koymaz iLLeGaLTM bu yazısı bunun kesin ve tartışılmaz bir biçimde ispatlıyor.

İslamda kadın ahırdaki bir inek gibidir ver yenimi suyunu birazda benim ineğim şöyle böyle de iş bitsin, iLLeGaLTM nin anlatmaya çalıştığı budur.

İnsan böyle bir ayetten sonra kadına değer verildiğini ispatlamaya karkarsa onun anca beyni ölü derler.

Nisa süresi:34. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine ÜSTÜN KILMASI sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için ERKEKLER KADINLARIN YÖNETİCİLERİ ve koruyucusudur. ONUN İÇİN İYİ KADINLAR İTTATKARDIRLAR. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gaybı koruyucudurlar. BAŞ KALDIRMASINDAN ENDİŞE ETTİĞİNİZ KADINLARA öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve DÖVÜN... EĞER SİZE İTAAT EDERLERSE artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

Ali imran süresi:14- İnsanlara, KADINLAR, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının MALLARIDIR. Oysa varılacak yerin bütün güzellikleri Allah katındadır.

neyse aslında bir eşitsizlik yok.kadın ve erkek yaratılışları gereği sorumluluklar yüklenmişler.bu görevlerin birazı dahi kadına yüklenemeyeceği gibi kadının görevleride erkeğe yüklenemez...

Garip beyni ölü islam denen ucubeden habersiz olduğu için, bir kaç deli ve yalancının söylediğini islam sandığı için böyle sayıklar durur.

İslamın kadına verdiği değeri anlamak için kuran denen kitabı insan gibi tek bir kere okumak yetirlidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir erkeğin karısına olan görevleri ve kadının genel hakları

7-Evlendikten sonra bir yıl içerisinde hiç cinsel ilişki yapamayan erkekten kadının ayrılma hakkı vardır. Kadın "peşin mihrini" almadan kendisini erkeğe teslim etmeyebilir.

8-Kadının nafakası gibi, tedavisi ve ilâç harcamaları da kocaya aittir. Kadın ekmek yapamayan birisi ise, erkek hazır ekmek almak zorundadır. Süslenmesini istiyorsa, süs malzemeleri ve koku masrafi erkeğe aittir. Yılda yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım elbise erkeğe aittir. Anlaşmazlik söz konusu olursa elbisenin nitelikleri mahalli idarelerce tesbit edilir. Kadın, kocası sefere çıkarken, gelmediği günler için nafakasına, ondan kefil alabilir. Âdetli günlerinde kocasından ayrı yatmak isterse, ayrı bir yatak istemek hakkıdır.

evet açıkça büyük yüklerin hepsi maddi yükün hepsi erkeğin sırtına yüklenmiştir.ayrıca fıkıh kitaplarında ev işlerinden dış işlerin bile erkeğe ait olduğu söylenmiştir.kadının yapması gereken sadece başını sallaması ve maaşını almasıdır...

neyse aslında bir eşitsizlik yok.kadın ve erkek yaratılışları gereği sorumluluklar yüklenmişler.bu görevlerin birazı dahi kadına yüklenemeyeceği gibi kadının görevleride erkeğe yüklenemez...

7. Madde süpermiş.. Parasını almadan yatma diyor. Bu din kadına fahişe muamelesi yapıyor deyince de kızıyorsunuz. Kendin itiraf etmişsin işte. Daha açık nasıl anlatılabilirdi ki.. Eline sağlık.

8. Madde de iyiymiş. Paralı işçi..

İslam'da kadın, satın alınabilen bir "mal"dır arkadaşlar. Bu müslüman arkadaşımız da bize bu gerçeği açık ve seçik beyan etmiştir.

Ona teşekkür ederiz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
yasaklamıyor sünnette çalışabilirliğine dair bir çok izin mevcuttur.

evet,

evde örgü örüp, dikiş dikip bunlardan para kazanabilir.

:)

1-Damat adayını görmesi bir hakkı ve aynı zamanda bir sünnettir. Beğenmezse reddeder, velîlerin ve damat adayının ısrarı hiçbir şeyi değiştirmez.

şafi, malik ve ahmet ibni hanbele göre velinin izni olmadan nikah sahih olmaz.

hanefilikte ise velinin rızası nikahın geçerliliğini etkilemez.

ancak kızın dengiyle evlenmesi şartı aranır burada da.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'da onlarca ayette kadın-erkek ayrımına, erkeklerin üstünlüğü söylemine sıkça raslanmaktadır. İnsanlığa seslenişler sürekli erkek üzerinden, yaptırımlar erkeğe dayalıdır. Kurana göre şahitlikte 2 erkek veya 1 erkek 2 kadın olması gerekir. Miras dağıtımlarında ise kardeşlerde erkeğe 2 pay düşerken kadına 1 pay düşmektedir.

Örneğin,

Bakara Suresi, 282 ; Şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir.

Nisa Suresi, 34; Erkekler, kadınlardan üstündür, çünkü Allah onları bir çok şeylerde kadınlardan üstün etmiştir.

Sizler tarafından sürekli aşağılanan, cahiliye diye tanımlanan devirde kadınlar daha yüksek haklara sahipti, kadınlar erkekler gibi eşini boşama hakkına sahipti, sadece erkeğin kadına yaptırımların bahsedilmiyordu. İslam ise kadını boşama hakkından yoksun kılıp bu hakkı erkeğin tekeline bırakmakla, erkeklerin kadınlar üzerindeki saltanatını kolaylaştırmıştır. (Bkn ;Bakara 226-233, Nisa 220 ).

Bakara Suresi ,230 ; Eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz.

Kuranda belirtilen bu uygulamaya talak-ı selase denilmektedir, bu uygulama ile erkeğin hanımına üç kez boş ol demesi onunla boşanması için yeterlidir. Muhammed kendine bu konuda da ayrıcalık tanımıştır,kendisini bu konuda istisna tutmuştur.Bakara 230′ da belirtildiği gibi boşanan erkeğin hanımını tekrar alabilmesi için, kadının yabancı bir erkekle evlenmesi, onunla cinsi münasebette bulunması ve sonra o adamının kendisini boşamasını beklemesi gerekir. Ve ancak bu takdirdedir ki, koca boşamış olduğu kadınla yeniden evlenme olasılığına kavuşur

Görüldüğü üzere böylesine acayip bir sistemin akla ve vicdana yatkın bir yönü olmadıktan gayrı, gerek kadın ve gerek erkek bakımından azap verici yönleri ortadadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

5-hastalık kıskançlığından kaynaklanan şüphesinden ötürü karısını anî baskınlarla rahatsız edemez. Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadîslerinde ailesinden uzun zaman ayrı kalan birisinin, haber vermeden gece ansızın eve gelmesini yasaklamıştır.(oh ne ala evimize kadının haberi olmadan gelemiyoruz.)

Yasaklama sebebi senin belirttiğin sebep değil, sebebi çünkü hanımlarınız kadınsal temizliklerini yapmamış olabilirler ve siz de onlarla birlikte olmak isterseniz onlar da mahçup olurlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
5-hastalık kıskançlığından kaynaklanan şüphesinden ötürü karısını anî baskınlarla rahatsız edemez. Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadîslerinde ailesinden uzun zaman ayrı kalan birisinin, haber vermeden gece ansızın eve gelmesini yasaklamıştır.(oh ne ala evimize kadının haberi olmadan gelemiyoruz.)

Yasaklama sebebi senin belirttiğin sebep değil, sebebi çünkü hanımlarınız kadınsal temizliklerini yapmamış olabilirler ve siz de onlarla birlikte olmak isterseniz onlar da mahçup olurlar.

Hay Allah size akıl versin. Ne mide bulandırıcı insanlarsınız siz böyle. Şu konuştuğu şeye bak.

Temizlik anlayışınız bile kıt. Kıt tabii onu biliyoruz ama bu kadarına da pes! Ayıp!

Kadınlarınız kocaları için temizleniyorlar demek..

Aklınız fikriniz pisliğe çalışıyor. Nereye baksan pislik...

Böyle din mi olur, böyle iman mı olur? Allah sizi bildiği gibi yapsın inşallah diyeceğim, olmayacak; yapmış zaten...

Tam layığınızı bulmuşsunuz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kadınlarınız kocaları için temizleniyorlar demek..

Ayrıca da ne var ki bunda? Tabi ki benim için temizlenecek, sütçü için mi temizlenecek :lol:

Valla bilemem sütçü için mi, tüpçü için mi, yoksa senin için mi... Karını sen daha iyi tanırsın. Bizde hiç geçmez böyle laflar mesela..

Bizde herkes kendisi için temizlenir. Biz bu tür işlere kişisel temizlik, kişisel bakım deriz.

Kadınlarınız, kocaları olmayınca pislik içinde dolaşıyor demek ki...

Hani koca aniden gelince mahçup olacak kadar pis olabilir demişsin ya?

Ondan.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Valla bilemem sütçü için mi, tüpçü için mi, yoksa senin için mi... Karını sen daha iyi tanırsın. Bizde hiç geçmez böyle laflar mesela..

Bizde herkes kendisi için temizlenir. Biz bu tür işlere kişisel temizlik, kişisel bakım deriz.

Kadınlarınız, kocaları olmayınca pislik içinde dolaşıyor demek ki...

Hani koca aniden gelince mahçup olacak kadar pis olabilir demişsin ya?

Ondan.

Dil Kalbin Tezgahtarıdır, Kalpte Ne Varsa,Dil Onu Söyler. ...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Birde şu peygamberinin kadını köpekle bir tuttuğu, karısını neden dövdüğünün sorulamayacağı, kadınların cehennem odunu ve şeytan olduğu, aklının ve dinini yarım olduğuna dair peygamberinin tebliğlerini bir koyverseydin buraya, tam olacakmış..

Link to post
Sitelerde Paylaş

kadin yapisi itibari ile erkekden daha gucsuz,daha duygusal bir yapidadir..kadinlarin erkeklere bakisi babasina bakan cocuktan farksiz degildir..ondan koruma ve yardim ister ve bekler her zaman..onun icin islam kadina verilmesi gerekli statuyu vermistir...ama cagimizda kadin erkeklestirilmeye ve daha kötusu sadece sehvet icin kullanilacak bir yaratik haline getirilmeye calisiliyor...avrupada evliliklerin yuzde ellisi ilk iki yil icinde bitiyor,yuzde 40 kadari 2 ile 10 yil arasinda bitiyor ve geriye kalan yuzde 10 ömur boyu devam edebiliyor...kresteki cocuklarin her 2 tanesinden bir tanesi ya babasini bilmiyor yada biliyor ama baba kendisini aramiyor....babalarinin tacizine ve cinsel saldirisyla karsilan cocuklar asiri cogaldigindan özel telefon hatlari acilmistir...bosanma sebeblerinin cogu erkeklerin hanimlarindan ters iliski veya bir ucuncu kisi ile grup iliski isteyip eslerinin karsi cikmasidir..daha sayilacak cok seyi var ama dinimiz kadina butun haklarini vermistir ve calismasinada musade etmistir ama calismasi icin sartlarin hazirlanmasini istemistir...isyerlerinde tacize ugruyan ve psikolojileri bozulan kadinlar o kadar cokki...gönderin karinizi yada kizini is aramaya ciksin...sordugu 10 yerden 8inde tacize ugrarmi ugramazmi..bu avrupadada böyle musluman ulkelerindede böyle...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Birde şu peygamberinin kadını köpekle bir tuttuğu, karısını neden dövdüğünün sorulamayacağı, kadınların cehennem odunu ve şeytan olduğu, aklının ve dinini yarım olduğuna dair peygamberinin tebliğlerini bir koyverseydin buraya, tam olacakmış..

Boş ol! boş ol! boş ol!.Bu kadar lanetli bi yaratıkla birlikte olamam. :)))))))

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> kadin yapisi itibari ile erkekden daha gucsuz,daha duygusal bir yapidadir.

Geç bunu sen bi kalem... Kadını eve, çarşafa, türbana vs. kapatıp bin türlü psikoz içinde büyütüp, ondan sonra birde böyle sayıklıyorsunuz.. Erkek ne yapabilirse, kadın hepsini yapabilir, istisnasız..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...