Jump to content

KURANI KERİMİN 1000LER MUCİZESİNDEN BİRİ:


Recommended Posts

KURANI KERİMİN 1000LER MUCİZESİNDEN BİRİ:

Benzerinin yazılamaması, hatta yazmaya teşebbüs etmek yerine savaşmanın yeğlenmesi:

Evet Kuranı Azimüşşanın binler mucizesinden biri de nazil olduğu dönemde şiddetli tehdit ve aşağılamalarda bulunmasına rağmen mekkeli müşriklerden benzerini yazmaya teşebbüs edilememesi benzerinin yazılamamsı.Halbuki o dönemde belagatli ve icazlı (edebi sanatlı) söz söylemek büyük meziyetti şöyleki:

"Çünkü, Ceziretü'l-Arap ahalisi o asırda ekseriyet-i mutlaka itibarıyla ümmî(okuma yazma bilmez) idi.

...

Mânidar bir kelâm, şiir ve belâgat cazibesiyle eslâftan ahlâfa hafızalarda kalıp gidiyordu.

İşte, şu ihtiyac-ı fıtrî neticesi olarak, o kavmin mânevî çarşı-yı ticaretlerinde

en ziyade revaç bulan, fesahat ve belâgat metâı idi.(güzel ve yerinde söz söyleme)

Hattâ bir kabilenin beliğ bir edibi, en büyük bir kahraman-ı millîsi gibiydi.

En ziyade onunla iftihar ediyorlardı.

İşte, İslâmiyetten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim, şu en revaçlı ve medar-ı iftiharları ve ona şiddet-i ihtiyaçla muhtaç olan belâgatte akvâm-ı âlemden en ileride ve en yüksek mertebede idiler.

Belâgat o kadar kıymettardı ki, bir edibin bir sözü için iki kavim büyük muharebe ederdi

ve bir sözüyle musalâha ediyorlardı.

Hattâ, onların içinde, "Muallâkat-ı Seb'a" namıyla, yedi edibin yedi kasidesini altınla

Kâbe'nin duvarına yazmışlar, onunla iftihar ediyorlardı."(25.söz)

Peygamberler tarihinde her peygamberin geldiği dönemde belli bir konu revaçta idi.

Hz isa döneminde tıp revaçta idi ve hz isanın mucizatı bu yöndeydi

hz musa dönemide ise sihir ve büyücülük revaçtaydı Peygamber sav. zmanında ise

arabistanda güzel ve belagatli söz söyleme en revaçta olan kıymetli yetenek sayılıyordu. Kuranda :

"Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'dan bir şüpheniz varsa, haydi, onun benzeri bir sûre getirin." Bakara Sûresi, 2:23.

fermanıyla onlara meydan okuyor. Hem der ki: "İman getirmezseniz mel'unsunuz, Cehenneme gireceksiniz."

Damarlarına şiddetle vuruyor. Gururlarını dehşetli surette kırıyor.

O kibirli akıllarını istihfaf(hadide alıyor) ediyor.

Onları bidayeten idam-ı ebedî ile ve sonra da Cehennemde idam-ı ebedî ile beraber

dünyevî idamla da mahkûm ediyor. Der: "Ya muâraza ediniz, yahut can ve malınız helâkettedir."

İşte eğer muaraza mümkün olsaydı mekkeli müşrikler Peygamber sav e altın gümüş ve

mekkenin sultanlığını teklif etmeden önce belagatli sözle karşılık vereceklerdi ve çok zor olan

savaşmak yolunu seçmeden bu yolla İslamla mücadele edeceklerdi demek hiçbir şekilde sözle de mücadele mümkün değildi ki

mallarını canlarını tehlikye atıp savaşmayı tercih ettiler.

Bir soru:

Eğer desen: "Nasıl biliyoruz ki, kimse muârazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki meydana çıksın? Birbirinin yardımı da mı fayda etmedi?"

Elcevap: Eğer muâraza(karşı söz söylemek) mümkün olsaydı, alâküllihal kat'î teşebbüs edilecekti.

Çünkü izzet ve namus meselesi, can ve mal tehlikesi vardı.

Eğer teşebbüs edilseydi, alâküllihal, kat'î taraftar pek çok bulunacaktı.

Çünkü hakka muarız ve muannit daima kesretli idi. Eğer taraftar bulsaydı, alâküllihal iştihar bulacaktı.

Çünkü, küçük bir mücadele, beşerin nazar-ı istiğrabını celb edip destanlarda iştihar eder.

Şöyle acip bir mücadele ve vukuat ise gizli kalamaz.

İslâmiyet aleyhinde tâ en çirkin ve en şenî şeylere kadar nakledilir, meşhur olur.

Halbuki, muârazaya dair, Müseylime-i Kezzâb'ın bir iki fıkrasından başka nakledilmemiş.

O Müseylime'de çendan belâgat varmış. Fakat hadsiz bir hüsn-ü cemâle mâlik olan beyan-ı

Kur'ân'a nisbet edildiği için, onun sözleri hezeyan suretinde tarihlere geçmiştir.

İşte, Kur'ân'ın belâgatindeki i'câz, kat'iyen, iki kere iki dört eder gibi mevcuttur ki, iş böyle oluyor.

Yirmi Beşinci Söz s.163

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 46
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Dreamlighter Gönderildi Bugün, 12:12

http://www.islam-exposed.org/

The true furqan adında %100 benzeri yazıldı.

euclid Gönderildi Bugün, 12:07

http://forum.ateizm2.org/index.php?showtop...t=0&start=0

Bu linke bak:)

Kuran'ın benzeri de yazılmıştır, yazılabilir.

Siz şaka yapıyorsunuz bu saçmalıkları otursam bende yazrım 6 yaşındaki

çocukta yazar

Arabistanda ve o dönemde bu kadar belagatta ileriydilerde savaşmak yerine

neden benzeriyle İslamı yoketmeye çalışmadılar

soru bu bugünkü olay değil mesele

Link to post
Sitelerde Paylaş
Siz şaka yapıyorsunuz bu saçmalıkları otursam bende yazrım 6 yaşındaki

çocukta yazar

Arabistanda ve o dönemde bu kadar belagatta ileriydilerde savaşmak yerine

neden benzeriyle İslamı yoketmeye çalışmadılar

soru bu bugünkü olay değil mesele

İyi de Kuran'da saçmalık zaten :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
convert Gönderildi Bugün, 12:12

baha

anlayacağımız dilden bir şeyler yaz.

yani türkçe.

anlaycağınız dilden yazınca, modlarınız siz anlayamayasınız

diye tavanarsına kaçırıyorlar konuyu convert

PEYGAMBERİN BİR MUCİZESİ DAHA: TIBBI NEBEVİ >>

bak: http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=26911

bu arada convert hep eleştireceğine bi konuda sen açsanda bize bi katkın olsa

Link to post
Sitelerde Paylaş
euclid Gönderildi Bugün, 12:15

QUOTE(AhmetBaha @ Sep 1 2009, 12:14) *

Siz şaka yapıyorsunuz bu saçmalıkları otursam bende yazrım 6 yaşındaki

çocukta yazar

Arabistanda ve o dönemde bu kadar belagatta ileriydilerde savaşmak yerine

neden benzeriyle İslamı yoketmeye çalışmadılar

soru bu bugünkü olay değil mesele

İyi de Kuran'da saçmalık zaten smile.gif

Kuran saçmalık olsaydı nüzulundan bu güne milyarlarca insan tarafından kabul görüp

uygulanmazdı sınırlı kalırdı az kişi uyardı bilirdi bugün var o tip dinler

ayrıca saçmalık olsaydı İslam dünyasının binler dahisi tarafından tetkik edilen kuranın açıkları

ortaya çıkacaktı bu insanlar hayatlarını bu dine göre şekillendirmeyecekti itiraz edemesede

uygulamayacaktı her asırda milyonlarca tabii olan bu din bugün 1.5milyar insan tarafından kabuediliyor

milyonlarca cilt kitap kuran feyziyle yazılıp okunuyor

demek bir hakikat var

Link to post
Sitelerde Paylaş

Rab çükütay ve elçisi freddie 'yi unutmayalım.

http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=9143

özENAM SURESİ

1-Herşey, çükleri ve kukuları yaratan, karanlıkları aydınlığa çıkaran Çükütay?dandır. Ne yazık ki bunca delilden sonra dahi, kafirler hâlâ Çükütay ile allah adlı putu bir tutuyorlar.

:lol:

+++++++++++++++

Ahmet Baha;

senin inandığın kuran diyorki ;

"Çoklukla övünmek onları oyalayıp durdu"

"Hayır! Ama şöyle derler: "Biz atalarımızı (belli) bir inanç üzerinde bulduk ve ancak onların izinden giderek doğru yolu buluruz!" Zuhruf22

Mahoni'nin eleştirdiği durumdasınız, atalarınızı ,imamlarınızı bu masallara inanır ve tapar halde buldunuz.

+++++++

Kuran ,gereksiz tekrarlarla,masallarla,tehditlerle dolu, konudan konuya atlayan ,bir surede dahi anlam bütünlüğünü sağlayamayan saçmalık ötesi bir kitap hepsi bu.

tarihinde cantona tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Kuran saçmalık olsaydı nüzulundan bu güne milyarlarca insan tarafından kabul görüp

uygulanmazdı sınırlı kalırdı az kişi uyardı bilirdi bugün var o tip dinler

ayrıca saçmalık olsaydı İslam dünyasının binler dahisi tarafından tetkik edilen kuranın açıkları

ortaya çıkacaktı bu insanlar hayatlarını bu dine göre şekillendirmeyecekti itiraz edemesede

uygulamayacaktı her asırda milyonlarca tabii olan bu din bugün 1.5milyar insan tarafından kabuediliyor

milyonlarca cilt kitap kuran feyziyle yazılıp okunuyor

demek bir hakikat var

2,5 milyar hristiyanda İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanır yahut 1 milyar hindu da daha abuk şeylere inanır .Yani çoğunluğun doğruya meyil gösterdiği doğruyu tercih ettiği bir gerçek değildir.Hele bu inançsa çoğunluk saçmalayabilir.

Kuran düzmece saçmalıktır.Benim gözümde bir paçavradan ibarettir.İsterse 5 milyar insan inansın.

tarihinde euclid tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Kuran saçmalık olsaydı nüzulundan bu güne milyarlarca insan tarafından kabul görüp

uygulanmazdı sınırlı kalırdı az kişi uyardı bilirdi bugün var o tip dinler

ayrıca saçmalık olsaydı İslam dünyasının binler dahisi tarafından tetkik edilen kuranın açıkları

ortaya çıkacaktı bu insanlar hayatlarını bu dine göre şekillendirmeyecekti itiraz edemesede

uygulamayacaktı her asırda milyonlarca tabii olan bu din bugün 1.5milyar insan tarafından kabuediliyor

milyonlarca cilt kitap kuran feyziyle yazılıp okunuyor

demek bir hakikat var

lan balkabağı hindular müslümanları geçti geçecek az kaldı :lol:

ayrıca,hinduizme hindistandan daha çok inanılıyor,buda ineğin hikmeti işte.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kuran saçmalık olsaydı nüzulundan bu güne milyarlarca insan tarafından kabul görüp

uygulanmazdı sınırlı kalırdı az kişi uyardı

kaç kişi kuranın içeriğinden haberdar ki? çoğu ya gizli dinsiz ya da içerikten habersiz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

SiZİ ANLIYORUM KAPASİTENİZ ELVERMİYOR

HALBUKİ SORUM BASİT VE CEVABI

KURANIN MUCİZE OLDUĞUNU ALLAHTAN OLDUĞUNU İSBAT EDİYOR

SORU ŞU:

Madem kurana karşı ayet sure yazmak bukadar kolay

o zamanki arabların da usta olduğu önem verdiği bir iş

kuran da tehdit ediyor hatta alay ediyor "bir surenin bile benzerini getiremezsiniz" diye

neden o zaman baba oğulla savaşmayı tercih etmiş neden insanlar canlarını mallarını riske edip

savaşmayı seçmiş ve kurana alternatif bir sürü kitaplar şiirler yazılamamış?

demek mümkün değildi demek kabil değildi

demek en mükemmel şiirlerden daha mükemmel

arabçanın Lisanı Nahvi şivesiyle en güzel belagatlı fesahatlı ve icazlı söyleniş KURANDIR

bu nedenle kimse rakip olamamış ve savaşla İslamı ortadan kaldırmaya çalışmışlar

Link to post
Sitelerde Paylaş
SiZİ ANLIYORUM KAPASİTENİZ ELVERMİYOR

HALBUKİ SORUM BASİT VE CEVABI

KURANIN MUCİZE OLDUĞUNU ALLAHTAN OLDUĞUNU İSBAT EDİYOR

SORU ŞU:

Madem kurana karşı ayet sure yazmak bukadar kolay

o zamanki arabların da usta olduğu önem verdiği bir iş

kuran da tehdit ediyor hatta alay ediyor "bir surenin bile benzerini getiremezsiniz" diye

neden o zaman baba oğulla savaşmayı tercih etmiş neden insanlar canlarını mallarını riske edip

savaşmayı seçmiş ve kurana alternatif bir sürü kitaplar şiirler yazılamamış?

demek mümkün değildi demek kabil değildi

demek en mükemmel şiirlerden daha mükemmel

arabçanın Lisanı Nahvi şivesiyle en güzel belagatlı fesahatlı ve icazlı söyleniş KURANDIR

bu nedenle kimse rakip olamamış ve savaşla İslamı ortadan kaldırmaya çalışmışlar

Ta o çağlarda Kuran'ın benzeri yazılmış ve bunu yapmaya kalkanlar öldürülmüştür.Yani aslında Muhammed bu iddiasıyla taa o çağlarda göt olmuş.

tarihinde euclid tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
euclid Gönderildi Bugün, 15:42

QUOTE(AhmetBaha @ Sep 1 2009, 15:41) *

SiZİ ANLIYORUM KAPASİTENİZ ELVERMİYOR

...

Ta o çağlarda Kuran'ın benzeri yazılmış ve bunu yapmaya kalkanlar öldürülmüştür.Yani aslında Muhammed bu iddiasıyla taa o çağlarda göt olmuş.

Arkadaşım anlama idrak yollarınada sorun mu var

yoksa şakamı yapıyorsun

kuran ilk inmeye başaldığında bir avuç müslüman vardı kim kimi öldürmüş?

5-10 kişilk müslümanların hiçbir gücü kuvveti yoktu

çoğu da fakirdi halbuki yazacakların çoğu zengin ve güçlüydü

tarihinde AhmetBaha tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
demek mümkün değildi demek kabil değildi

demek en mükemmel şiirlerden daha mükemmel

arabçanın Lisanı Nahvi şivesiyle en güzel belagatlı fesahatlı ve icazlı söyleniş KURANDIR

bu nedenle kimse rakip olamamış ve savaşla İslamı ortadan kaldırmaya çalışmışlar

Peeeehhh...İlyada'yı oku bakalım.Sonra da aç kuranı oku.Hangisi daha çok zevk verecek sana.Kurana edebi açıdan yaklaşırsak kesinlikle sınıfta kalır.Sürekli tekrar sürekli tekrar.Çoğu cümlede anlatım bozukluğu,anlam düşüklüğü.Ayetlerin yarısı parantez durumu kurtarmak için.Bu söylediğiniz tamamen yalan,hem de apaçık bir yalan.

tarihinde taopaipai tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
euclid yazılanları okumadan eleştiri yapıyorsun.. senin bu savın daha sen ortaya atmadan çürütülmüş.. lütfen yazılanları okumayı dene...

Şıracının şahidi bozacı,

Bu iddialar atılırken müslümanlar güçsüzdü vs diye birşey yoktur.Neden Muhammed zamanında sahte peygamberi denilerek birkaç kişi öldürüldü?Kuran'dan daha güzel şiir yazdıkları için olmasın?

Ahmet'in iddiası çürük.Benzeri ve daha güzelleri de yazılıyor.Yani iddia saçma.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...